AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2"

Transkript

1 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther 2. del Med på konfirmandekskursion om diakoni Set & sket bl.a. om børneforestillingen Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Påskens gudstjenester Konfirmander 2015 Kirkelig vejviser Kalender Hvert menneske er unikt og rummer værdi uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundet og adfærd. derfor er alle mennesker lige værdifulde og værdige som individer. Tekst på væggen i Cafe Parasollen, drevet af KFUMs Sociale Arbejde. AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Studieorlov om Martin Luther fortsat fra sidste nr. af KirkeNyt. Wittenberg II Som nævnt i sidste nr. af KirkeNyt havde jeg studieorlov i de sidste 3 måneder af 2014 med henblik på studier i Martin Luthers teologi. Jeg var bl.a. i løbet af de 3 måneder på 2 ophold i Wittenberg. Især andet ophold, der havde form af et 14 dages studieseminar med temaet Den kristne og statsmagten Luthers syn på verdslig øvrighed, var meget udbytterigt. Kirke og stat-problematikken er jo altid aktuel, og ikke mindst har den også været det i de helt aktuelle diskussioner herhjemme om folkekirkens fremtidige indretning og styring. Selve seminaret, der foregik over 2 uger midt i november måned ( november), var både intenst og vellykket. Det indholdsmæssige blev varetaget af to dygtige professorer fra Institute for Ecumeical Research i Strasbourg: Theodor Dieter og Sarah Hinlicky Wilson. Vi havde i forvejen fået oplyst de fleste Luthertekster, så vi kunne læse og forberede os på dem hjemmefra. Luthers teologi og anliggende i det hele taget, mens vi den anden uge koncentrerede os om tekster, der direkte havde relation til særlig dette seminars tema. Det viste sig at være en rigtig god metode, og den havde også været prøvet før, idet dette var centrets 10. studieseminar, og halvdelen heraf var afholdt med de 2 professorer. På seminaret var der hver dag 2 dobbeltlektioner med intensiv tekstgennemgang og foredrag med sammenknytning af teksternes anliggende, samt en dobbeltlektion, hvor vi (nogle af gangene i mindre grupper) skulle forsøge at knytte det lærte sammen med den nutidige virkelighed i vores respektive sammenhænge. Herudover skulle vi også forberede os på næste dags tekster og fik ekstra læsestof koblet på som jeg nævnte for nogen efter hjemkomsten: det er Den første uge blev brugt på gennemgang af tekster, der er helt centrale for forståelsen af Randy Gehring fra South Dakota og Jan Lookingbill fra Washington DC fortalte os i fællesskab om de kirkelige forhold i USA. De to professorer for enden af bordet venter på de sidste, før vi kan gå i gang med dagens undervisning. 2 Isaiah Obare Obare fortalte om kirkelivet i den evangelisk-lutherske kirke i Kenya.

3 længe siden, jeg har læst Luthertekster (eller teologi i det hele taget) FØR morgenmaden! Et andet formål med seminaret var at lære mere om kirkerne og traditionerne i den store lutherske familie. Også her blev seminaret en god oplevelse. Der var sat god tid af til, at vi alle kunne fortælle om vores respektive kirke og hjemlige forhold, ligesom vi alle på skift stod for morgensamlinger og gudstjenester. På den måde kunne vi på egen krop erfare de forskellige måder, den lutherske tradition forvaltes på. Jeg skal ikke skjule, at der er ret så store forskelle, og det var derfor også dejligt at opleve den store respekt for hinandens forskellighed, der herskede mellem deltagerne. Om det så var det kulinariske område, blev det også en righoldig (og sommetider krydret!) (smags)oplevelse, da aftensmaden på skift blev lavet af deltagerne i med udgangspunkt i hjemlandets traditioner! I sidste nummer af kirkebladet fortalte jeg om den Lutherhave lige syd for Slotskirken, Det lutherske Verdensforbund har taget initiativ til. Meningen er, at forskellige kirkesamfund fra hele verden inden 2017 skal plante i alt 500 træer i haven. Søndag d. 5. oktober havde Aalborg Stifts biskop plantet et æbletræ i haven. I forbindelse med studieseminaret havde 8 af deltagernes kirker valgt at få plantet et træ i haven, og søndag den 16. november fandt dette sted på højtidelig vis efter gudstjenesten i Slotskirken. Hvor vores træplantning i oktober var begunstiget af sensommerligt vejr, var det denne gang en meget våd og ret frysende Torkil Jensen plantede et træ på vegne af Fyens Stift. Først Haderslev, så Aalborg, og nu altså Fyen. Vi er godt med! omgang, men der var en del borgere fra byen Wittenberg til stede, og hver træplanter havde et lokalt barn med sig for at vande træet ekstra godt. Oven i dette blev der også tid til at besøg mange af de historiske Luthersteder, såvel i Wittenberg som andre steder i delstaten. Reformationsmuseerne i Wittenberg kunne vi frit vende tilbage til i de 14 dage for yderligere / personlig fordybelse, hvilket jeg i høj grad benyttede mig af. Det blev også til en heldagstur til Erfurt med det berømte augustinerkloster, hvor Luther var munk, og Wartburg, hvor han oversatte Det nye Testamente og kastede med blæk efter Djævelen dog vistnok kun i overført betydning altså med sine skrifter! Internationale træplantere, og 8 tyske børn til at vande! Lederen af studiecentret, Hans Kasch, viste rundt i byen særlig for dem, der ikke havde været der før. 3

4 Den berømte altertavle af reformationens hovedkunstner Lucas Cranach i Bykirken har ligesom kirken selv gennemgået en omfattende restaurering. Det skal også nævnes, at seminarets første dag faldt sammen med fejringen af 25-året for Berlinmurens fald. Vi var da med bus i Berlin for at deltage i takkegudstjenesten i domkirken og efterfølgende med ved muren og de mange arrangementer dér. Det var en oplevelse, der gjorde et dybt indtryk på deltagerne, mig selv inklusive. Endelig blev der også tid til en aften med menighedsbesøg i området. Denne del af det østlige Tyskland er et udpræget udkantsområde togturen til Berlins centrum tager blot 5 kvarter, men mange unge flytter typisk til netop Berlin eller til det vestlige Tyskland og kommer ikke tilbage igen. Endvidere er kirkernes medlemsprocent som følge af DDR-tiden forholdsvis lav. Så det er en stor udfordring for den lutherske kirke at drive det, der nu er blevet en lille mindretalskirke. Vi besøgte en præst med 7 små menigheder og hørte hans engagerede beretning om, hvordan han og menighederne griber sagen an og vi mødtes med en af hans små menigheder i en lille landsby med under 100 indbyggere. Vi to danske deltagende præster stod for en kort gudstjeneste på engelsk og tysk i deres kirke. Hjemme igen. Som det nok kan fornemmes, blev de 14 dages studieseminar i Wittenberg på mange måder højdepunktet i min 3 måneders studieorlov. Jeg var på forhånd lidt nervøs ved udsigten til 14 dages teologi på højt niveau og på fremmedsprog, men det gik altovervejende rigtig fint, og intensiteten i studiearbejdet samt de mange fælles oplevelser med seminarets øvrige deltagere gør, at disse 14 dage har sat sig spor og nok sent vil blive glemt hos nogen af deltagerne. Vi der deltog kom ret tæt på hinanden, og dette fællesskab i den lutherske familie er bestemt ikke det mindst værdifulde resultat af seminaret. Konkret har jeg brugt ugerne efter seminaret til at samle op på løse ender og læst endnu nogle tekster af og om Luther. På en måde kom der en form for afrunding / afslutning på mine studier af Luther og hans anliggende. Det indtryk, der står tilbage er imidlertid først og fremmest, at man kan blive klogere på Luther ved at studere ham. Men man kan ikke blive færdig med Luther og det, der er hans anliggende. Så han vil også fremover være med i bagagen og ofte blive taget frem og spurgt til råds nu blot med lidt større klarhed over udgangspunktet, hvad han grundlæggende mener og kan bidrage med, også her 500 år senere! Ole Rysgaard Madsen. Berlin 25 år efter murens fald. Ballonerne markerer murens forløb og blev sluppet løs om aftenen. Torgau. Her mødtes russerne og amerikanerne ved Elben i Og Luthers hustru Katharina von Bora døde og ligger begravet her. Studieeminarets kvindelige deltagere samles omkring Käthe! 4 På menighedsbesøg i et lille landsogn.

5 Diakoni v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen Diakon betyder tjener på græsk. Det betyder, at vi som kristne er forpligtet til at hjælpe hinanden og tage os af de mennesker, vi møder. arbejder gratis for nogen af de allersvageste i Danmark. For at holde Cafe Parasollen i gang, er der en stor stab af frivillige med hjertet på det rette sted. Brugerne kan få et billigt måltid mad, men det er vigtigt, at maden ikke er gratis, for at brugerne kan beholde den værdighed, som ligger i, selv at kunne betale. Konfirmanderne besøgte også Cafeen, inden den åbner kl. 10, fordi brugerne ikke skal udstilles. Værdighed og respekt er vigtige ord i mødet med brugerne. Onsdag den 21. januar var konfirmanderne i Tylstrup og Sulsted på ekskursion til Aalborg. Temaet var diakoni. Cafe Parasollen Første stop var Cafe Parasollen på Boulevarden 19. Her fortalte Søren Jensen om KFUM s Sociale Arbejde. Sørens Jensen begyndte sit foredrag for konfirmanderne med spørgsmålet: Hvad vil du være som voksen?. Der kom flere forskellige svar fra konfirmanderne, men ingen svarede: Jeg vil være hjemløs, hvilket også Søren Jensen bemærkede. Cafe Parasollen. Søren Jensen fortæller konfirmanderne om KFUMs Sociale Arbejde på Cafe Parasollen. Søren fortalte da om de brugere, der kommer i Cafe Parasollen og deres baggrund. Nogle er hjemløse, nogle er misbrugere, nogle er psykisk syge. Nogen har måske et hjem, og er på den måde ikke hjemløse, men de kan ikke holde til at være i deres lejlighed på grund af psykisk sygdom. Konfirmanderne hørte også om sygeplejersken, der behandler brugernes sår og læger, der Tekst på væggen i Cafe Parasollen. Kirkens Korshær Efter besøget på Cafe Parasollen gik turen til Budolfi Domkirke. Konfirmanderne mødte korshærspræst Lena Bendtsen. Vi havde lånt krypten i Domkirken, hvor Lena Bendtsen fortalte om Kirkens Korshær. Hun indledte sit foredrag med: Hvad er et hjem? Også her kom der mange forskellige svar fra konfirmanderne, hvor Lena Bendtsen supplerede deres svar: Et hjem er, et sted, hvor man bor. Et hjem er også et sted, hvor man har det rart, og hvor der er mennesker, man har det godt sammen med. Et hjem er også, at man har det godt med sig selv. Samtidig viste hun konfirmander et billedet af et busskur, hvor Lena Bendtsen havde fundet ordet hjem. For nogen mennesker er det det tætteste, de kommer på ordet hjem. Derfor har Kirkens Korshær oprettet væresteder og herberger, hvor mennesker, der ikke har et hjem, kan være og få hjælp. Kirkens Korshær har også genbrugsforretninger for at tjene penge til deres aktiviteter. 5

6 lavet sogneindsamling den 8. marts. I år er der fokus på kvindernes rettigheder. Slut-Sult-Karavanen vil fortælle om deres oplevelser og lave aktiviteter, hvor konfirmanderne lærer om, hvor stor forskel der kan være på riges og fattiges vilkår. Til slut laver de en kort gudstjeneste for konfirmanderne. Korshærspræst Lena Bendtsen i dialog med konfirmanderne i krypten i Budolfi Domkirke. Hittebørn Besøget i Budolfi Domkirke blev afsluttet med en rundvisning ved guide Kirsten Lohmann. Rundvisningen indebar også en gåtur til Nonnernes gård, hvor hun fortalte om nonnernes og munkenes diakonale arbejde. Især fortalte hun om alle de børn, der var opvokset i de bygninger, som konfirmanderne stod og så på. Børn, der var blevet lagt ved dørtrinnet af ulykkelige unge mødre som ikke vidste, hvad de ellers skulle gøre ved børnene, hvis de var blevet gravide uden at være gift. Konfirmanderne på vej ind i Nonnernes gård. Slut-Sult og sogneindsamling Når konfirmanderne møder til undervisningen den 25. februar efter vinterferien, foregår den første gang i Sognegården i Sulsted sammen med konfirmanderne i Sulsted. Diakoni kan foregå i Danmark, men rækker også ud over Danmarks grænser. Konfirmanderne får besøg af Slut-Sult-karavanen, som er en gruppe unge mennesker, der har besøgt de områder, som Folkekirkens Nødhjælp samler ind til, når der bliver Slut-Sult-karavanen, der bl.a. fortæller konfirmanderne om sogneindsamlingens formål. Esbjerg-evangeliet Når Slut-Sult-karavanen er kørt videre den 25. februar, bliver konfirmanderne hentet af en bus, for at se Esbjerg-evangeliet, der er stillet op i Dronninglund. Esbjerg-evangeliet er et kæmpe maleri, der illustrerer et menneskeliv fra fødsel til død, og hvor menneskelivet bliver set i en bibelsk kontekst. For eksempel er der en moderne udgave af den barmhjertige samaritaner, hvor lignelsen bliver sat ind i et nutidigt perspektiv. Jo, diakoni kan være mange ting. Nogen gange er diakonien synlig. Andre gange er den usynlig, bortset fra den, der mærker diakonien. Vigtigst er dog, at den er der, uanset om vi selv er den givende eller den modtagende, eller begge dele, for en kirke uden diakoni er død. 6

7 Konfirmation søndag den 3. maj 2015 kl i Ajstrup Kirke Line Nygaard Algrensen Morten Winther Batsberg Nick Riefler Christensen Thea Amalie Dencker Frederik Lykke Gramkow Mathilde Bonderup Hansen Mads Skjødsholm Henriksen Dan Møller Lindholm Jeppe Langballe Pilgaard Oliver Rohde Rasmussen Kathrine Skovmann Sudergaard Emil Sylvester Svendsen Benjamin Steffensen Sørensen Solveig Dyrdal Andersen Astrid Uldal Sachse Rory Emil Vede Morrissey Luneborgvej 82, 9382 Tylstrup Nejstvej 125, 9382 Tylstrup Harestien 15, 9382 Tylstrup Ultvedparken 8, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 14, 9382 Tylstrup Klitgårdsvej 20, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 113, 9382 Tylstrup Pogevej 4, 9382 Tylstrup Ultvedparken 18, 9382 Tylstrup Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup Tylstrupvej 8, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 7, 9382 Tylstrup Jens Thisesvej 2, 9382 Tylstrup Mølledamsvej 2, 9382 Tylstrup Langesvej 2, 9382 Tylstrup Luneborgvej 42, 9382 Tylstrup Kirkelig vejviser: (Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: og på hjemmesiden Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger). Fødsel: Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopælssognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Dette skal ske digitalt via siden www. borger.dk. Barnedåb: Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben. Navngivelse og navneændring: Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten. Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen (Aalborg: Vielseskontoret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg. Tlf ). Her udfærdiges en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten. Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopælssogn snarest muligt efter dødsfaldet. 7 Anmodningen indgives digitalt via siden Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet. Begravelse / bisættelse: Tid og sted aftales med præsten. De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv. Gravsted: Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf , telefontid daglig Kirkebogførende sognepræst: Provst Ole Rysgaard Madsen Klitgårdsvej Tylstrup. Tlf / Fax

8 Set & sket v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste Efter jul er der igen startet et nyt hold juniorkonfirmander. I år er der 12 børn tilmeldt undervisningen for en gangs skyld flest drenge, da skolens 3. klasse hælder til den side! Som vi plejer, er de med til at lave et par gudstjenester. Den første har nu været holdt 25. januar om eftermiddagen, hvor de bl.a. stod for ind- og udgangsbøn, gik i procession med lys tændt ved dåbslyset, lavede et lille drama over historien om forklarelsen på bjerget og ikke mindst stod for kirkebønnen. Juniorkonfirmanderne havde arbejdet med bønner og hver skrevet deres egen bøn. Det var med elementer herfra, at en sang på fem vers var blevet produceret som kirkebøn. Juniorkonfirmanderne fremførte den med stor entusiasme ved gudstjenesten. Hjælpe-skuespillerne får de sidste instruktioner! Børnene venter spændt på at forestillingen skal begynde! Børneforestilling Efter gudstjenesten var der saft / kaffe og kagemand i Sognets Hus. Derefter var der en børneforestilling på en lille time med Kirketeatret. Med kun én skuespiller til at spille de mange roller i stykket Splejsen og kæmpen, var der brug for at børnene udfyldte forskellige mindre roller. Det gjorde de fint, selv om det var lidt svært helt at styre det store beduintelt ude midt i ørkenen! Det blev til en både underholdende og oplysende forestilling om hyrdedrengen David, der blev kaldet til konge, kæmpede og vandt mod kæmpen Goliat og til sidst blev konge i landet. Kl. ca sagde vi farvel efter en dejlig og oplevelsesrig eftermiddag. Goliat var virkelige en kæmpe og en mægtig kriger. Man forstår godt, at de var bange for ham. Hyrdedrengen David meddeler kong Saul, at han vil kæmpe mod Goliat. Saul stiller sig tvivlende overfor dét projekt! Men David får sin vilje og vinder til alles overraskelse kampen. 8

9 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. April 2015: Torsdag d. 2. april kl : Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke med musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus. Søndag d. 5. april kl : Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 6. april kl : Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke. Torsdag d. 16. april kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Onsdag d. 22. april kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Maj 2015: Søndag d. 3. maj kl. 10: Konfirmation i Ajstrup Kirke. Tirsdag d. 19. maj kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag d. 21. maj kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag d. 24. maj kl : Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker. juni 2015: Onsdag d. 5. november kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Tirsdag d. 16. juni kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Søndag d. 21. juni kl : Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. Tilmelding nødvendig. Dåb i Ajstrup Kirke : Rory Emil Vede Morrissey, Luneborgvej 42, Tylstrup : Marius Bilgaard Sørensen, Grishøjgårdvej 181, Brønderslev. 9

10 Påskens gudstjenester: Palmesøndag d. 29. marts: Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10: Ole Rysgaard Madsen Gudstjenesten vil denne søndag være tilrettelagt med speciel hensyntagen til børnene men alle aldersgrupper er velkomne! Juniorkonfirmanderne medvirker. Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Skærtorsdag d. 2. april: Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen Festlig aftengudstjeneste med musikalske indslag. Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til gratis kaffebord i Sognets Hus. Her bliver der lejlighed til hygge og fællessang. Langfredag d. 3. april: Langfredagsgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen Påskedag d. 5. april: Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen 2. påskedag d. 6. april: Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl med de 9 læsninger. Liturg: Karin Braüner Mikkelsen. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 25. maj Hammer Bakker (bag Sulsted Kirke) kl. 11. Gudstjenestepladsen ligger BAG SULSTED KIRKE. Man bedes bruge de anviste parkeringsmuligheder. Kirkebilen kører (og kører retur umiddelbart efter gudstjenesten). Efter gudstjenesten er det en oplagt mulighed at benytte lejligheden til en frokost i det grønne. En lysegrøn skov og forhåbentlig dejligt vejr vil danne en perfekt ramme om en picnic. Ved dårligt vejr vil gudstjenesten i stedet finde sted i Sulsted Kirke. Arrangører: Præster og menighedsråd i Vodskov, Sulsted, Horsens, Hammer, og Ajstrup sogne, sammen med baptistkirken i Vodskov. Præster og andre fra de involverede kirker står for afviklingen af gudstjenesten i fællesskab. 10

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. I april - juni er datoerne: Tirsdag den 7. april kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 5. maj kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 2. juni kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Indsamling i Ajstrup Kirke I april og maj er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke: april samles der ind til KFUM og KFUK i Danmark Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål. 11

12 Gudstjenester 2. april kl Skærtorsdag Matt. 26, Ole Rysgaard Madsen MUSIKALSKE INDSLAG KAFFE 3. april kl. 10 Langfredag Mark. 15, Ole Rysgaard Madsen 5. april kl. 10 Påskedag Mark. 16,1-8 Ole Rysgaard Madsen 6. april kl påskedag - Karin Braüner Mikkelsen MUSIKGUDSTJENESTE 12. april kl s. e. påske Joh. 20, Karin Braüner Mikkelsen 19. april kl s. e. påske Joh. 10, Karin Braüner Mikkelsen 26. april kl s. e. påske Joh. 16,16-22 Ole Rysgaard Madsen - KAFFE 1. maj kl. 10 Bededag Matt. 3, Ole Rysgaard Madsen 3. maj kl s. e. påske - Karin Braüner Mikkelsen KONFIRMATION 10. maj kl s. e. påske Joh. 16,23b-28 - Ole Rysgaard Madsen 14. maj kl Kristi himmelfarts dag - Mark. 16, Ole Rysgaard Madsen 17. maj kl s. e. påske Joh. 15,26-16,4 - Ole Rysgaard Madsen 19. maj kl. 10 Pinsedag Joh. 14, Karin Braüner Mikkelsen 20. maj kl pinsedag FRILUFTSGUDSTJENESTE I HAMMER BAKKER 31. maj kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Ole Rysgaard Madsen - KAFFE Telefontavle Sognepræst Sognepræst kbf. Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag). Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. juni Indlevering af artikelstof senest den 4. maj.

AJSTRUP SOGN 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3

AJSTRUP SOGN 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3 Sogneindsamling: Tak for bidraget Præsten skriver: Om konfirmation Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Kapellet lukkes midlertidigt Konfirmandturen til Viborg Sommerfrokost

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen 2014-2015 Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

29. ÅRGANG APRIL / MAJ 2016 Nr. 2

29. ÅRGANG APRIL / MAJ 2016 Nr. 2 29. ÅRGANG APRIL / MAJ 2016 Nr. 2 Konfirmanderne samlede ind til Folkekirkens Nødhjælp Præsten om oplevelser med små og store konfirmander Himmelske Dage i Kristi Himmelfartsferien Kan babyer synge? (Oplev

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 26. ÅRGANG JULI / AUGUST Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 26. ÅRGANG JULI / AUGUST Nr. 4 26. ÅRGANG JULI / AUGUST 2013 - Nr. 4 Sogneudflugt til Tangeværket med Energimuseet Mulighed for DRUESAFT ved nadveren Navnlig navne inkl. konfirmandfoto Danske kirkedage vi var med! Friluftsgudstjenesten

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG FEBRUAR - MARTS 2015 Nr. 1

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG FEBRUAR - MARTS 2015 Nr. 1 28. ÅRGANG FEBRUAR - MARTS 2015 Nr. 1 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther Menighedsmødet formandens beretning NORDSTRAND koncert 10/2 kl. 19.00 Sogneindsamling: Giv en hånd med! Regnskab 2013

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2

24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2 24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2 Præsten skriver om konfirmationsforberedelse og konfirmation Sogneindsamlingen: Stadig brug for indsamlere Set & sket bl.a. om børneforestillingen Viseaften med Duo

Læs mere

Marts - August 2015 55. ÅRGANG

Marts - August 2015 55. ÅRGANG Marts - August 2015 55. ÅRGANG Johannes Larsen: To svaner i en dam. 1916. Billedet er venligst stillet til rådighed af Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Genåbning af Undløse kirke Søndag den 15. marts

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Jungshoved Allerslev Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

AJSTRUP SOGN 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR NR. 1

AJSTRUP SOGN 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR NR. 1 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR 2012 - NR. 1 Biskop Henning Toft Bro kommer på besøg! Børneforestilling med bugtaler og trylleri! Sogneaften med Bjarne Nielsen Brovst Præsten skriver: Sogneindsamlingen Nyt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11.

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11. Kirke og Sogn Musik gudstjeneste Pinsedag Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00 Med denne koncert i form af gudstjeneste, fejrer vi Helligåndens komme. Solisten er Katrin Sønnichsen, violinist i Aarhus Symfoniorkester

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2015-2016 40 års jubilæum for kirkesanger Arne Thomsen 20/9 Set & sket: Sogneudflugten til Moesgaard Museum Aftenudflugt til

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2014-2015 Menighedsmøde med andagt og stegt flæsk 29/10 Forfattereftermiddag med Knud Sørensen 28/10 30/9: Bustur med rundvisning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Rejse i Martin Luthers fodspor 12. - 19.september 2016 Arr.: Neubauer Touristik, Flensburg i samarbejde med Reformationsrejser.dk

Rejse i Martin Luthers fodspor 12. - 19.september 2016 Arr.: Neubauer Touristik, Flensburg i samarbejde med Reformationsrejser.dk Rejse i Martin Luthers fodspor 12. - 19.september 2016 Arr.: Neubauer Touristik, Flensburg i samarbejde med Reformationsrejser.dk Program: Mandag 12.september Afgang Sindal bykirke kl. 05.00 og opsamling

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirke og Sogn Sønder Vissing

Kirke og Sogn Sønder Vissing Kirke og Sogn Sønder Vissing Marts april maj 2013 Indhold Er alt som det altid har været? side 03 Gudstjenester side06 Kirkelige arrangementer side 08 Spejderene side 10 Påsketanker side 12 Præsten side

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

AJSTRUP SOGN 26. ÅRGANG MARTS / APRIL NR. 2

AJSTRUP SOGN 26. ÅRGANG MARTS / APRIL NR. 2 26. ÅRGANG MARTS / APRIL 2013 - NR. 2 Danske Kirkedage kommer aldrig tættere på! Set & sket: Bl.a. om børneforestillingen HUSK sogneindsamlingen! Præsten skriver: Forår Årets konfirmander Sognestatistik

Læs mere

AJSTRUP SOGN 26. ÅRGANG MAJ / JUNI NR. 3

AJSTRUP SOGN 26. ÅRGANG MAJ / JUNI NR. 3 26. ÅRGANG MAJ / JUNI 2013 - NR. 3 Præsten skriver: Juniorkonfirmandernes billeder Kom til gudstjeneste med 5000 i Gigantium Kan babyer synge? - om babysalmesang Mulighed for DRUESAFT ved nadveren Ny stemme

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken. Nr. 2 Marts April Maj 2011. Klosterkirken

Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken. Nr. 2 Marts April Maj 2011. Klosterkirken 3 i én Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Nr. 2 Marts April Maj 2011 Klosterkirken 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2........................... Her finder du os Side 3..........................

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne marts - maj 2015 69. årgang nr. 2 Påskeblomsten Snart har vi dem i haverne og i grøftekanterne: De gule påskeliljer. Glade lyser de op med deres gule trompeter. Førhen var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 50. årg. 2013 Juni Juli August Kom til sensommermøde i præstegårdshaven den 25. august Til lykke til årets konfirmander Til lykke med konfirmationen

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

I Martin Luthers fodspor 26. september 3. oktober 2016

I Martin Luthers fodspor 26. september 3. oktober 2016 Program og information I Martin Luthers fodspor 26. september 3. oktober 2016 Vi nærmer os 500 året for reformationen! Rejs i Martin Luthers fodspor og oplev, hvordan reformationen har påvirket kirke,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere