AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2"

Transkript

1 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther 2. del Med på konfirmandekskursion om diakoni Set & sket bl.a. om børneforestillingen Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Påskens gudstjenester Konfirmander 2015 Kirkelig vejviser Kalender Hvert menneske er unikt og rummer værdi uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundet og adfærd. derfor er alle mennesker lige værdifulde og værdige som individer. Tekst på væggen i Cafe Parasollen, drevet af KFUMs Sociale Arbejde. AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Studieorlov om Martin Luther fortsat fra sidste nr. af KirkeNyt. Wittenberg II Som nævnt i sidste nr. af KirkeNyt havde jeg studieorlov i de sidste 3 måneder af 2014 med henblik på studier i Martin Luthers teologi. Jeg var bl.a. i løbet af de 3 måneder på 2 ophold i Wittenberg. Især andet ophold, der havde form af et 14 dages studieseminar med temaet Den kristne og statsmagten Luthers syn på verdslig øvrighed, var meget udbytterigt. Kirke og stat-problematikken er jo altid aktuel, og ikke mindst har den også været det i de helt aktuelle diskussioner herhjemme om folkekirkens fremtidige indretning og styring. Selve seminaret, der foregik over 2 uger midt i november måned ( november), var både intenst og vellykket. Det indholdsmæssige blev varetaget af to dygtige professorer fra Institute for Ecumeical Research i Strasbourg: Theodor Dieter og Sarah Hinlicky Wilson. Vi havde i forvejen fået oplyst de fleste Luthertekster, så vi kunne læse og forberede os på dem hjemmefra. Luthers teologi og anliggende i det hele taget, mens vi den anden uge koncentrerede os om tekster, der direkte havde relation til særlig dette seminars tema. Det viste sig at være en rigtig god metode, og den havde også været prøvet før, idet dette var centrets 10. studieseminar, og halvdelen heraf var afholdt med de 2 professorer. På seminaret var der hver dag 2 dobbeltlektioner med intensiv tekstgennemgang og foredrag med sammenknytning af teksternes anliggende, samt en dobbeltlektion, hvor vi (nogle af gangene i mindre grupper) skulle forsøge at knytte det lærte sammen med den nutidige virkelighed i vores respektive sammenhænge. Herudover skulle vi også forberede os på næste dags tekster og fik ekstra læsestof koblet på som jeg nævnte for nogen efter hjemkomsten: det er Den første uge blev brugt på gennemgang af tekster, der er helt centrale for forståelsen af Randy Gehring fra South Dakota og Jan Lookingbill fra Washington DC fortalte os i fællesskab om de kirkelige forhold i USA. De to professorer for enden af bordet venter på de sidste, før vi kan gå i gang med dagens undervisning. 2 Isaiah Obare Obare fortalte om kirkelivet i den evangelisk-lutherske kirke i Kenya.

3 længe siden, jeg har læst Luthertekster (eller teologi i det hele taget) FØR morgenmaden! Et andet formål med seminaret var at lære mere om kirkerne og traditionerne i den store lutherske familie. Også her blev seminaret en god oplevelse. Der var sat god tid af til, at vi alle kunne fortælle om vores respektive kirke og hjemlige forhold, ligesom vi alle på skift stod for morgensamlinger og gudstjenester. På den måde kunne vi på egen krop erfare de forskellige måder, den lutherske tradition forvaltes på. Jeg skal ikke skjule, at der er ret så store forskelle, og det var derfor også dejligt at opleve den store respekt for hinandens forskellighed, der herskede mellem deltagerne. Om det så var det kulinariske område, blev det også en righoldig (og sommetider krydret!) (smags)oplevelse, da aftensmaden på skift blev lavet af deltagerne i med udgangspunkt i hjemlandets traditioner! I sidste nummer af kirkebladet fortalte jeg om den Lutherhave lige syd for Slotskirken, Det lutherske Verdensforbund har taget initiativ til. Meningen er, at forskellige kirkesamfund fra hele verden inden 2017 skal plante i alt 500 træer i haven. Søndag d. 5. oktober havde Aalborg Stifts biskop plantet et æbletræ i haven. I forbindelse med studieseminaret havde 8 af deltagernes kirker valgt at få plantet et træ i haven, og søndag den 16. november fandt dette sted på højtidelig vis efter gudstjenesten i Slotskirken. Hvor vores træplantning i oktober var begunstiget af sensommerligt vejr, var det denne gang en meget våd og ret frysende Torkil Jensen plantede et træ på vegne af Fyens Stift. Først Haderslev, så Aalborg, og nu altså Fyen. Vi er godt med! omgang, men der var en del borgere fra byen Wittenberg til stede, og hver træplanter havde et lokalt barn med sig for at vande træet ekstra godt. Oven i dette blev der også tid til at besøg mange af de historiske Luthersteder, såvel i Wittenberg som andre steder i delstaten. Reformationsmuseerne i Wittenberg kunne vi frit vende tilbage til i de 14 dage for yderligere / personlig fordybelse, hvilket jeg i høj grad benyttede mig af. Det blev også til en heldagstur til Erfurt med det berømte augustinerkloster, hvor Luther var munk, og Wartburg, hvor han oversatte Det nye Testamente og kastede med blæk efter Djævelen dog vistnok kun i overført betydning altså med sine skrifter! Internationale træplantere, og 8 tyske børn til at vande! Lederen af studiecentret, Hans Kasch, viste rundt i byen særlig for dem, der ikke havde været der før. 3

4 Den berømte altertavle af reformationens hovedkunstner Lucas Cranach i Bykirken har ligesom kirken selv gennemgået en omfattende restaurering. Det skal også nævnes, at seminarets første dag faldt sammen med fejringen af 25-året for Berlinmurens fald. Vi var da med bus i Berlin for at deltage i takkegudstjenesten i domkirken og efterfølgende med ved muren og de mange arrangementer dér. Det var en oplevelse, der gjorde et dybt indtryk på deltagerne, mig selv inklusive. Endelig blev der også tid til en aften med menighedsbesøg i området. Denne del af det østlige Tyskland er et udpræget udkantsområde togturen til Berlins centrum tager blot 5 kvarter, men mange unge flytter typisk til netop Berlin eller til det vestlige Tyskland og kommer ikke tilbage igen. Endvidere er kirkernes medlemsprocent som følge af DDR-tiden forholdsvis lav. Så det er en stor udfordring for den lutherske kirke at drive det, der nu er blevet en lille mindretalskirke. Vi besøgte en præst med 7 små menigheder og hørte hans engagerede beretning om, hvordan han og menighederne griber sagen an og vi mødtes med en af hans små menigheder i en lille landsby med under 100 indbyggere. Vi to danske deltagende præster stod for en kort gudstjeneste på engelsk og tysk i deres kirke. Hjemme igen. Som det nok kan fornemmes, blev de 14 dages studieseminar i Wittenberg på mange måder højdepunktet i min 3 måneders studieorlov. Jeg var på forhånd lidt nervøs ved udsigten til 14 dages teologi på højt niveau og på fremmedsprog, men det gik altovervejende rigtig fint, og intensiteten i studiearbejdet samt de mange fælles oplevelser med seminarets øvrige deltagere gør, at disse 14 dage har sat sig spor og nok sent vil blive glemt hos nogen af deltagerne. Vi der deltog kom ret tæt på hinanden, og dette fællesskab i den lutherske familie er bestemt ikke det mindst værdifulde resultat af seminaret. Konkret har jeg brugt ugerne efter seminaret til at samle op på løse ender og læst endnu nogle tekster af og om Luther. På en måde kom der en form for afrunding / afslutning på mine studier af Luther og hans anliggende. Det indtryk, der står tilbage er imidlertid først og fremmest, at man kan blive klogere på Luther ved at studere ham. Men man kan ikke blive færdig med Luther og det, der er hans anliggende. Så han vil også fremover være med i bagagen og ofte blive taget frem og spurgt til råds nu blot med lidt større klarhed over udgangspunktet, hvad han grundlæggende mener og kan bidrage med, også her 500 år senere! Ole Rysgaard Madsen. Berlin 25 år efter murens fald. Ballonerne markerer murens forløb og blev sluppet løs om aftenen. Torgau. Her mødtes russerne og amerikanerne ved Elben i Og Luthers hustru Katharina von Bora døde og ligger begravet her. Studieeminarets kvindelige deltagere samles omkring Käthe! 4 På menighedsbesøg i et lille landsogn.

5 Diakoni v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen Diakon betyder tjener på græsk. Det betyder, at vi som kristne er forpligtet til at hjælpe hinanden og tage os af de mennesker, vi møder. arbejder gratis for nogen af de allersvageste i Danmark. For at holde Cafe Parasollen i gang, er der en stor stab af frivillige med hjertet på det rette sted. Brugerne kan få et billigt måltid mad, men det er vigtigt, at maden ikke er gratis, for at brugerne kan beholde den værdighed, som ligger i, selv at kunne betale. Konfirmanderne besøgte også Cafeen, inden den åbner kl. 10, fordi brugerne ikke skal udstilles. Værdighed og respekt er vigtige ord i mødet med brugerne. Onsdag den 21. januar var konfirmanderne i Tylstrup og Sulsted på ekskursion til Aalborg. Temaet var diakoni. Cafe Parasollen Første stop var Cafe Parasollen på Boulevarden 19. Her fortalte Søren Jensen om KFUM s Sociale Arbejde. Sørens Jensen begyndte sit foredrag for konfirmanderne med spørgsmålet: Hvad vil du være som voksen?. Der kom flere forskellige svar fra konfirmanderne, men ingen svarede: Jeg vil være hjemløs, hvilket også Søren Jensen bemærkede. Cafe Parasollen. Søren Jensen fortæller konfirmanderne om KFUMs Sociale Arbejde på Cafe Parasollen. Søren fortalte da om de brugere, der kommer i Cafe Parasollen og deres baggrund. Nogle er hjemløse, nogle er misbrugere, nogle er psykisk syge. Nogen har måske et hjem, og er på den måde ikke hjemløse, men de kan ikke holde til at være i deres lejlighed på grund af psykisk sygdom. Konfirmanderne hørte også om sygeplejersken, der behandler brugernes sår og læger, der Tekst på væggen i Cafe Parasollen. Kirkens Korshær Efter besøget på Cafe Parasollen gik turen til Budolfi Domkirke. Konfirmanderne mødte korshærspræst Lena Bendtsen. Vi havde lånt krypten i Domkirken, hvor Lena Bendtsen fortalte om Kirkens Korshær. Hun indledte sit foredrag med: Hvad er et hjem? Også her kom der mange forskellige svar fra konfirmanderne, hvor Lena Bendtsen supplerede deres svar: Et hjem er, et sted, hvor man bor. Et hjem er også et sted, hvor man har det rart, og hvor der er mennesker, man har det godt sammen med. Et hjem er også, at man har det godt med sig selv. Samtidig viste hun konfirmander et billedet af et busskur, hvor Lena Bendtsen havde fundet ordet hjem. For nogen mennesker er det det tætteste, de kommer på ordet hjem. Derfor har Kirkens Korshær oprettet væresteder og herberger, hvor mennesker, der ikke har et hjem, kan være og få hjælp. Kirkens Korshær har også genbrugsforretninger for at tjene penge til deres aktiviteter. 5

6 lavet sogneindsamling den 8. marts. I år er der fokus på kvindernes rettigheder. Slut-Sult-Karavanen vil fortælle om deres oplevelser og lave aktiviteter, hvor konfirmanderne lærer om, hvor stor forskel der kan være på riges og fattiges vilkår. Til slut laver de en kort gudstjeneste for konfirmanderne. Korshærspræst Lena Bendtsen i dialog med konfirmanderne i krypten i Budolfi Domkirke. Hittebørn Besøget i Budolfi Domkirke blev afsluttet med en rundvisning ved guide Kirsten Lohmann. Rundvisningen indebar også en gåtur til Nonnernes gård, hvor hun fortalte om nonnernes og munkenes diakonale arbejde. Især fortalte hun om alle de børn, der var opvokset i de bygninger, som konfirmanderne stod og så på. Børn, der var blevet lagt ved dørtrinnet af ulykkelige unge mødre som ikke vidste, hvad de ellers skulle gøre ved børnene, hvis de var blevet gravide uden at være gift. Konfirmanderne på vej ind i Nonnernes gård. Slut-Sult og sogneindsamling Når konfirmanderne møder til undervisningen den 25. februar efter vinterferien, foregår den første gang i Sognegården i Sulsted sammen med konfirmanderne i Sulsted. Diakoni kan foregå i Danmark, men rækker også ud over Danmarks grænser. Konfirmanderne får besøg af Slut-Sult-karavanen, som er en gruppe unge mennesker, der har besøgt de områder, som Folkekirkens Nødhjælp samler ind til, når der bliver Slut-Sult-karavanen, der bl.a. fortæller konfirmanderne om sogneindsamlingens formål. Esbjerg-evangeliet Når Slut-Sult-karavanen er kørt videre den 25. februar, bliver konfirmanderne hentet af en bus, for at se Esbjerg-evangeliet, der er stillet op i Dronninglund. Esbjerg-evangeliet er et kæmpe maleri, der illustrerer et menneskeliv fra fødsel til død, og hvor menneskelivet bliver set i en bibelsk kontekst. For eksempel er der en moderne udgave af den barmhjertige samaritaner, hvor lignelsen bliver sat ind i et nutidigt perspektiv. Jo, diakoni kan være mange ting. Nogen gange er diakonien synlig. Andre gange er den usynlig, bortset fra den, der mærker diakonien. Vigtigst er dog, at den er der, uanset om vi selv er den givende eller den modtagende, eller begge dele, for en kirke uden diakoni er død. 6

7 Konfirmation søndag den 3. maj 2015 kl i Ajstrup Kirke Line Nygaard Algrensen Morten Winther Batsberg Nick Riefler Christensen Thea Amalie Dencker Frederik Lykke Gramkow Mathilde Bonderup Hansen Mads Skjødsholm Henriksen Dan Møller Lindholm Jeppe Langballe Pilgaard Oliver Rohde Rasmussen Kathrine Skovmann Sudergaard Emil Sylvester Svendsen Benjamin Steffensen Sørensen Solveig Dyrdal Andersen Astrid Uldal Sachse Rory Emil Vede Morrissey Luneborgvej 82, 9382 Tylstrup Nejstvej 125, 9382 Tylstrup Harestien 15, 9382 Tylstrup Ultvedparken 8, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 14, 9382 Tylstrup Klitgårdsvej 20, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 113, 9382 Tylstrup Pogevej 4, 9382 Tylstrup Ultvedparken 18, 9382 Tylstrup Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup Tylstrupvej 8, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 7, 9382 Tylstrup Jens Thisesvej 2, 9382 Tylstrup Mølledamsvej 2, 9382 Tylstrup Langesvej 2, 9382 Tylstrup Luneborgvej 42, 9382 Tylstrup Kirkelig vejviser: (Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: og på hjemmesiden Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger). Fødsel: Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopælssognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Dette skal ske digitalt via siden www. borger.dk. Barnedåb: Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben. Navngivelse og navneændring: Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten. Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen (Aalborg: Vielseskontoret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg. Tlf ). Her udfærdiges en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten. Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopælssogn snarest muligt efter dødsfaldet. 7 Anmodningen indgives digitalt via siden Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet. Begravelse / bisættelse: Tid og sted aftales med præsten. De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv. Gravsted: Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf , telefontid daglig Kirkebogførende sognepræst: Provst Ole Rysgaard Madsen Klitgårdsvej Tylstrup. Tlf / Fax

8 Set & sket v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste Efter jul er der igen startet et nyt hold juniorkonfirmander. I år er der 12 børn tilmeldt undervisningen for en gangs skyld flest drenge, da skolens 3. klasse hælder til den side! Som vi plejer, er de med til at lave et par gudstjenester. Den første har nu været holdt 25. januar om eftermiddagen, hvor de bl.a. stod for ind- og udgangsbøn, gik i procession med lys tændt ved dåbslyset, lavede et lille drama over historien om forklarelsen på bjerget og ikke mindst stod for kirkebønnen. Juniorkonfirmanderne havde arbejdet med bønner og hver skrevet deres egen bøn. Det var med elementer herfra, at en sang på fem vers var blevet produceret som kirkebøn. Juniorkonfirmanderne fremførte den med stor entusiasme ved gudstjenesten. Hjælpe-skuespillerne får de sidste instruktioner! Børnene venter spændt på at forestillingen skal begynde! Børneforestilling Efter gudstjenesten var der saft / kaffe og kagemand i Sognets Hus. Derefter var der en børneforestilling på en lille time med Kirketeatret. Med kun én skuespiller til at spille de mange roller i stykket Splejsen og kæmpen, var der brug for at børnene udfyldte forskellige mindre roller. Det gjorde de fint, selv om det var lidt svært helt at styre det store beduintelt ude midt i ørkenen! Det blev til en både underholdende og oplysende forestilling om hyrdedrengen David, der blev kaldet til konge, kæmpede og vandt mod kæmpen Goliat og til sidst blev konge i landet. Kl. ca sagde vi farvel efter en dejlig og oplevelsesrig eftermiddag. Goliat var virkelige en kæmpe og en mægtig kriger. Man forstår godt, at de var bange for ham. Hyrdedrengen David meddeler kong Saul, at han vil kæmpe mod Goliat. Saul stiller sig tvivlende overfor dét projekt! Men David får sin vilje og vinder til alles overraskelse kampen. 8

9 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. April 2015: Torsdag d. 2. april kl : Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke med musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus. Søndag d. 5. april kl : Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 6. april kl : Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke. Torsdag d. 16. april kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Onsdag d. 22. april kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Maj 2015: Søndag d. 3. maj kl. 10: Konfirmation i Ajstrup Kirke. Tirsdag d. 19. maj kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag d. 21. maj kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag d. 24. maj kl : Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker. juni 2015: Onsdag d. 5. november kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Tirsdag d. 16. juni kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Søndag d. 21. juni kl : Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. Tilmelding nødvendig. Dåb i Ajstrup Kirke : Rory Emil Vede Morrissey, Luneborgvej 42, Tylstrup : Marius Bilgaard Sørensen, Grishøjgårdvej 181, Brønderslev. 9

10 Påskens gudstjenester: Palmesøndag d. 29. marts: Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10: Ole Rysgaard Madsen Gudstjenesten vil denne søndag være tilrettelagt med speciel hensyntagen til børnene men alle aldersgrupper er velkomne! Juniorkonfirmanderne medvirker. Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Skærtorsdag d. 2. april: Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen Festlig aftengudstjeneste med musikalske indslag. Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til gratis kaffebord i Sognets Hus. Her bliver der lejlighed til hygge og fællessang. Langfredag d. 3. april: Langfredagsgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen Påskedag d. 5. april: Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen 2. påskedag d. 6. april: Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl med de 9 læsninger. Liturg: Karin Braüner Mikkelsen. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 25. maj Hammer Bakker (bag Sulsted Kirke) kl. 11. Gudstjenestepladsen ligger BAG SULSTED KIRKE. Man bedes bruge de anviste parkeringsmuligheder. Kirkebilen kører (og kører retur umiddelbart efter gudstjenesten). Efter gudstjenesten er det en oplagt mulighed at benytte lejligheden til en frokost i det grønne. En lysegrøn skov og forhåbentlig dejligt vejr vil danne en perfekt ramme om en picnic. Ved dårligt vejr vil gudstjenesten i stedet finde sted i Sulsted Kirke. Arrangører: Præster og menighedsråd i Vodskov, Sulsted, Horsens, Hammer, og Ajstrup sogne, sammen med baptistkirken i Vodskov. Præster og andre fra de involverede kirker står for afviklingen af gudstjenesten i fællesskab. 10

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. I april - juni er datoerne: Tirsdag den 7. april kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 5. maj kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 2. juni kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Indsamling i Ajstrup Kirke I april og maj er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke: april samles der ind til KFUM og KFUK i Danmark Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål. 11

12 Gudstjenester 2. april kl Skærtorsdag Matt. 26, Ole Rysgaard Madsen MUSIKALSKE INDSLAG KAFFE 3. april kl. 10 Langfredag Mark. 15, Ole Rysgaard Madsen 5. april kl. 10 Påskedag Mark. 16,1-8 Ole Rysgaard Madsen 6. april kl påskedag - Karin Braüner Mikkelsen MUSIKGUDSTJENESTE 12. april kl s. e. påske Joh. 20, Karin Braüner Mikkelsen 19. april kl s. e. påske Joh. 10, Karin Braüner Mikkelsen 26. april kl s. e. påske Joh. 16,16-22 Ole Rysgaard Madsen - KAFFE 1. maj kl. 10 Bededag Matt. 3, Ole Rysgaard Madsen 3. maj kl s. e. påske - Karin Braüner Mikkelsen KONFIRMATION 10. maj kl s. e. påske Joh. 16,23b-28 - Ole Rysgaard Madsen 14. maj kl Kristi himmelfarts dag - Mark. 16, Ole Rysgaard Madsen 17. maj kl s. e. påske Joh. 15,26-16,4 - Ole Rysgaard Madsen 19. maj kl. 10 Pinsedag Joh. 14, Karin Braüner Mikkelsen 20. maj kl pinsedag FRILUFTSGUDSTJENESTE I HAMMER BAKKER 31. maj kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Ole Rysgaard Madsen - KAFFE Telefontavle Sognepræst Sognepræst kbf. Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag). Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. juni Indlevering af artikelstof senest den 4. maj.

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015. Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017. www.taulovkirke.dk. TaulovKirke 1

MARTS APRIL MAJ 2015. Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017. www.taulovkirke.dk. TaulovKirke 1 MARTS APRIL MAJ 2015 Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017 www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil: 21 76 11 69, Mail:

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere