AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2"

Transkript

1 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther 2. del Med på konfirmandekskursion om diakoni Set & sket bl.a. om børneforestillingen Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Påskens gudstjenester Konfirmander 2015 Kirkelig vejviser Kalender Hvert menneske er unikt og rummer værdi uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundet og adfærd. derfor er alle mennesker lige værdifulde og værdige som individer. Tekst på væggen i Cafe Parasollen, drevet af KFUMs Sociale Arbejde. AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Studieorlov om Martin Luther fortsat fra sidste nr. af KirkeNyt. Wittenberg II Som nævnt i sidste nr. af KirkeNyt havde jeg studieorlov i de sidste 3 måneder af 2014 med henblik på studier i Martin Luthers teologi. Jeg var bl.a. i løbet af de 3 måneder på 2 ophold i Wittenberg. Især andet ophold, der havde form af et 14 dages studieseminar med temaet Den kristne og statsmagten Luthers syn på verdslig øvrighed, var meget udbytterigt. Kirke og stat-problematikken er jo altid aktuel, og ikke mindst har den også været det i de helt aktuelle diskussioner herhjemme om folkekirkens fremtidige indretning og styring. Selve seminaret, der foregik over 2 uger midt i november måned ( november), var både intenst og vellykket. Det indholdsmæssige blev varetaget af to dygtige professorer fra Institute for Ecumeical Research i Strasbourg: Theodor Dieter og Sarah Hinlicky Wilson. Vi havde i forvejen fået oplyst de fleste Luthertekster, så vi kunne læse og forberede os på dem hjemmefra. Luthers teologi og anliggende i det hele taget, mens vi den anden uge koncentrerede os om tekster, der direkte havde relation til særlig dette seminars tema. Det viste sig at være en rigtig god metode, og den havde også været prøvet før, idet dette var centrets 10. studieseminar, og halvdelen heraf var afholdt med de 2 professorer. På seminaret var der hver dag 2 dobbeltlektioner med intensiv tekstgennemgang og foredrag med sammenknytning af teksternes anliggende, samt en dobbeltlektion, hvor vi (nogle af gangene i mindre grupper) skulle forsøge at knytte det lærte sammen med den nutidige virkelighed i vores respektive sammenhænge. Herudover skulle vi også forberede os på næste dags tekster og fik ekstra læsestof koblet på som jeg nævnte for nogen efter hjemkomsten: det er Den første uge blev brugt på gennemgang af tekster, der er helt centrale for forståelsen af Randy Gehring fra South Dakota og Jan Lookingbill fra Washington DC fortalte os i fællesskab om de kirkelige forhold i USA. De to professorer for enden af bordet venter på de sidste, før vi kan gå i gang med dagens undervisning. 2 Isaiah Obare Obare fortalte om kirkelivet i den evangelisk-lutherske kirke i Kenya.

3 længe siden, jeg har læst Luthertekster (eller teologi i det hele taget) FØR morgenmaden! Et andet formål med seminaret var at lære mere om kirkerne og traditionerne i den store lutherske familie. Også her blev seminaret en god oplevelse. Der var sat god tid af til, at vi alle kunne fortælle om vores respektive kirke og hjemlige forhold, ligesom vi alle på skift stod for morgensamlinger og gudstjenester. På den måde kunne vi på egen krop erfare de forskellige måder, den lutherske tradition forvaltes på. Jeg skal ikke skjule, at der er ret så store forskelle, og det var derfor også dejligt at opleve den store respekt for hinandens forskellighed, der herskede mellem deltagerne. Om det så var det kulinariske område, blev det også en righoldig (og sommetider krydret!) (smags)oplevelse, da aftensmaden på skift blev lavet af deltagerne i med udgangspunkt i hjemlandets traditioner! I sidste nummer af kirkebladet fortalte jeg om den Lutherhave lige syd for Slotskirken, Det lutherske Verdensforbund har taget initiativ til. Meningen er, at forskellige kirkesamfund fra hele verden inden 2017 skal plante i alt 500 træer i haven. Søndag d. 5. oktober havde Aalborg Stifts biskop plantet et æbletræ i haven. I forbindelse med studieseminaret havde 8 af deltagernes kirker valgt at få plantet et træ i haven, og søndag den 16. november fandt dette sted på højtidelig vis efter gudstjenesten i Slotskirken. Hvor vores træplantning i oktober var begunstiget af sensommerligt vejr, var det denne gang en meget våd og ret frysende Torkil Jensen plantede et træ på vegne af Fyens Stift. Først Haderslev, så Aalborg, og nu altså Fyen. Vi er godt med! omgang, men der var en del borgere fra byen Wittenberg til stede, og hver træplanter havde et lokalt barn med sig for at vande træet ekstra godt. Oven i dette blev der også tid til at besøg mange af de historiske Luthersteder, såvel i Wittenberg som andre steder i delstaten. Reformationsmuseerne i Wittenberg kunne vi frit vende tilbage til i de 14 dage for yderligere / personlig fordybelse, hvilket jeg i høj grad benyttede mig af. Det blev også til en heldagstur til Erfurt med det berømte augustinerkloster, hvor Luther var munk, og Wartburg, hvor han oversatte Det nye Testamente og kastede med blæk efter Djævelen dog vistnok kun i overført betydning altså med sine skrifter! Internationale træplantere, og 8 tyske børn til at vande! Lederen af studiecentret, Hans Kasch, viste rundt i byen særlig for dem, der ikke havde været der før. 3

4 Den berømte altertavle af reformationens hovedkunstner Lucas Cranach i Bykirken har ligesom kirken selv gennemgået en omfattende restaurering. Det skal også nævnes, at seminarets første dag faldt sammen med fejringen af 25-året for Berlinmurens fald. Vi var da med bus i Berlin for at deltage i takkegudstjenesten i domkirken og efterfølgende med ved muren og de mange arrangementer dér. Det var en oplevelse, der gjorde et dybt indtryk på deltagerne, mig selv inklusive. Endelig blev der også tid til en aften med menighedsbesøg i området. Denne del af det østlige Tyskland er et udpræget udkantsområde togturen til Berlins centrum tager blot 5 kvarter, men mange unge flytter typisk til netop Berlin eller til det vestlige Tyskland og kommer ikke tilbage igen. Endvidere er kirkernes medlemsprocent som følge af DDR-tiden forholdsvis lav. Så det er en stor udfordring for den lutherske kirke at drive det, der nu er blevet en lille mindretalskirke. Vi besøgte en præst med 7 små menigheder og hørte hans engagerede beretning om, hvordan han og menighederne griber sagen an og vi mødtes med en af hans små menigheder i en lille landsby med under 100 indbyggere. Vi to danske deltagende præster stod for en kort gudstjeneste på engelsk og tysk i deres kirke. Hjemme igen. Som det nok kan fornemmes, blev de 14 dages studieseminar i Wittenberg på mange måder højdepunktet i min 3 måneders studieorlov. Jeg var på forhånd lidt nervøs ved udsigten til 14 dages teologi på højt niveau og på fremmedsprog, men det gik altovervejende rigtig fint, og intensiteten i studiearbejdet samt de mange fælles oplevelser med seminarets øvrige deltagere gør, at disse 14 dage har sat sig spor og nok sent vil blive glemt hos nogen af deltagerne. Vi der deltog kom ret tæt på hinanden, og dette fællesskab i den lutherske familie er bestemt ikke det mindst værdifulde resultat af seminaret. Konkret har jeg brugt ugerne efter seminaret til at samle op på løse ender og læst endnu nogle tekster af og om Luther. På en måde kom der en form for afrunding / afslutning på mine studier af Luther og hans anliggende. Det indtryk, der står tilbage er imidlertid først og fremmest, at man kan blive klogere på Luther ved at studere ham. Men man kan ikke blive færdig med Luther og det, der er hans anliggende. Så han vil også fremover være med i bagagen og ofte blive taget frem og spurgt til råds nu blot med lidt større klarhed over udgangspunktet, hvad han grundlæggende mener og kan bidrage med, også her 500 år senere! Ole Rysgaard Madsen. Berlin 25 år efter murens fald. Ballonerne markerer murens forløb og blev sluppet løs om aftenen. Torgau. Her mødtes russerne og amerikanerne ved Elben i Og Luthers hustru Katharina von Bora døde og ligger begravet her. Studieeminarets kvindelige deltagere samles omkring Käthe! 4 På menighedsbesøg i et lille landsogn.

5 Diakoni v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen Diakon betyder tjener på græsk. Det betyder, at vi som kristne er forpligtet til at hjælpe hinanden og tage os af de mennesker, vi møder. arbejder gratis for nogen af de allersvageste i Danmark. For at holde Cafe Parasollen i gang, er der en stor stab af frivillige med hjertet på det rette sted. Brugerne kan få et billigt måltid mad, men det er vigtigt, at maden ikke er gratis, for at brugerne kan beholde den værdighed, som ligger i, selv at kunne betale. Konfirmanderne besøgte også Cafeen, inden den åbner kl. 10, fordi brugerne ikke skal udstilles. Værdighed og respekt er vigtige ord i mødet med brugerne. Onsdag den 21. januar var konfirmanderne i Tylstrup og Sulsted på ekskursion til Aalborg. Temaet var diakoni. Cafe Parasollen Første stop var Cafe Parasollen på Boulevarden 19. Her fortalte Søren Jensen om KFUM s Sociale Arbejde. Sørens Jensen begyndte sit foredrag for konfirmanderne med spørgsmålet: Hvad vil du være som voksen?. Der kom flere forskellige svar fra konfirmanderne, men ingen svarede: Jeg vil være hjemløs, hvilket også Søren Jensen bemærkede. Cafe Parasollen. Søren Jensen fortæller konfirmanderne om KFUMs Sociale Arbejde på Cafe Parasollen. Søren fortalte da om de brugere, der kommer i Cafe Parasollen og deres baggrund. Nogle er hjemløse, nogle er misbrugere, nogle er psykisk syge. Nogen har måske et hjem, og er på den måde ikke hjemløse, men de kan ikke holde til at være i deres lejlighed på grund af psykisk sygdom. Konfirmanderne hørte også om sygeplejersken, der behandler brugernes sår og læger, der Tekst på væggen i Cafe Parasollen. Kirkens Korshær Efter besøget på Cafe Parasollen gik turen til Budolfi Domkirke. Konfirmanderne mødte korshærspræst Lena Bendtsen. Vi havde lånt krypten i Domkirken, hvor Lena Bendtsen fortalte om Kirkens Korshær. Hun indledte sit foredrag med: Hvad er et hjem? Også her kom der mange forskellige svar fra konfirmanderne, hvor Lena Bendtsen supplerede deres svar: Et hjem er, et sted, hvor man bor. Et hjem er også et sted, hvor man har det rart, og hvor der er mennesker, man har det godt sammen med. Et hjem er også, at man har det godt med sig selv. Samtidig viste hun konfirmander et billedet af et busskur, hvor Lena Bendtsen havde fundet ordet hjem. For nogen mennesker er det det tætteste, de kommer på ordet hjem. Derfor har Kirkens Korshær oprettet væresteder og herberger, hvor mennesker, der ikke har et hjem, kan være og få hjælp. Kirkens Korshær har også genbrugsforretninger for at tjene penge til deres aktiviteter. 5

6 lavet sogneindsamling den 8. marts. I år er der fokus på kvindernes rettigheder. Slut-Sult-Karavanen vil fortælle om deres oplevelser og lave aktiviteter, hvor konfirmanderne lærer om, hvor stor forskel der kan være på riges og fattiges vilkår. Til slut laver de en kort gudstjeneste for konfirmanderne. Korshærspræst Lena Bendtsen i dialog med konfirmanderne i krypten i Budolfi Domkirke. Hittebørn Besøget i Budolfi Domkirke blev afsluttet med en rundvisning ved guide Kirsten Lohmann. Rundvisningen indebar også en gåtur til Nonnernes gård, hvor hun fortalte om nonnernes og munkenes diakonale arbejde. Især fortalte hun om alle de børn, der var opvokset i de bygninger, som konfirmanderne stod og så på. Børn, der var blevet lagt ved dørtrinnet af ulykkelige unge mødre som ikke vidste, hvad de ellers skulle gøre ved børnene, hvis de var blevet gravide uden at være gift. Konfirmanderne på vej ind i Nonnernes gård. Slut-Sult og sogneindsamling Når konfirmanderne møder til undervisningen den 25. februar efter vinterferien, foregår den første gang i Sognegården i Sulsted sammen med konfirmanderne i Sulsted. Diakoni kan foregå i Danmark, men rækker også ud over Danmarks grænser. Konfirmanderne får besøg af Slut-Sult-karavanen, som er en gruppe unge mennesker, der har besøgt de områder, som Folkekirkens Nødhjælp samler ind til, når der bliver Slut-Sult-karavanen, der bl.a. fortæller konfirmanderne om sogneindsamlingens formål. Esbjerg-evangeliet Når Slut-Sult-karavanen er kørt videre den 25. februar, bliver konfirmanderne hentet af en bus, for at se Esbjerg-evangeliet, der er stillet op i Dronninglund. Esbjerg-evangeliet er et kæmpe maleri, der illustrerer et menneskeliv fra fødsel til død, og hvor menneskelivet bliver set i en bibelsk kontekst. For eksempel er der en moderne udgave af den barmhjertige samaritaner, hvor lignelsen bliver sat ind i et nutidigt perspektiv. Jo, diakoni kan være mange ting. Nogen gange er diakonien synlig. Andre gange er den usynlig, bortset fra den, der mærker diakonien. Vigtigst er dog, at den er der, uanset om vi selv er den givende eller den modtagende, eller begge dele, for en kirke uden diakoni er død. 6

7 Konfirmation søndag den 3. maj 2015 kl i Ajstrup Kirke Line Nygaard Algrensen Morten Winther Batsberg Nick Riefler Christensen Thea Amalie Dencker Frederik Lykke Gramkow Mathilde Bonderup Hansen Mads Skjødsholm Henriksen Dan Møller Lindholm Jeppe Langballe Pilgaard Oliver Rohde Rasmussen Kathrine Skovmann Sudergaard Emil Sylvester Svendsen Benjamin Steffensen Sørensen Solveig Dyrdal Andersen Astrid Uldal Sachse Rory Emil Vede Morrissey Luneborgvej 82, 9382 Tylstrup Nejstvej 125, 9382 Tylstrup Harestien 15, 9382 Tylstrup Ultvedparken 8, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 14, 9382 Tylstrup Klitgårdsvej 20, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 113, 9382 Tylstrup Pogevej 4, 9382 Tylstrup Ultvedparken 18, 9382 Tylstrup Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup Tylstrupvej 8, 9382 Tylstrup Tylstrupparken 7, 9382 Tylstrup Jens Thisesvej 2, 9382 Tylstrup Mølledamsvej 2, 9382 Tylstrup Langesvej 2, 9382 Tylstrup Luneborgvej 42, 9382 Tylstrup Kirkelig vejviser: (Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: og på hjemmesiden Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger). Fødsel: Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopælssognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Dette skal ske digitalt via siden www. borger.dk. Barnedåb: Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben. Navngivelse og navneændring: Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten. Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen (Aalborg: Vielseskontoret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg. Tlf ). Her udfærdiges en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten. Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopælssogn snarest muligt efter dødsfaldet. 7 Anmodningen indgives digitalt via siden Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet. Begravelse / bisættelse: Tid og sted aftales med præsten. De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv. Gravsted: Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf , telefontid daglig Kirkebogførende sognepræst: Provst Ole Rysgaard Madsen Klitgårdsvej Tylstrup. Tlf / Fax

8 Set & sket v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste Efter jul er der igen startet et nyt hold juniorkonfirmander. I år er der 12 børn tilmeldt undervisningen for en gangs skyld flest drenge, da skolens 3. klasse hælder til den side! Som vi plejer, er de med til at lave et par gudstjenester. Den første har nu været holdt 25. januar om eftermiddagen, hvor de bl.a. stod for ind- og udgangsbøn, gik i procession med lys tændt ved dåbslyset, lavede et lille drama over historien om forklarelsen på bjerget og ikke mindst stod for kirkebønnen. Juniorkonfirmanderne havde arbejdet med bønner og hver skrevet deres egen bøn. Det var med elementer herfra, at en sang på fem vers var blevet produceret som kirkebøn. Juniorkonfirmanderne fremførte den med stor entusiasme ved gudstjenesten. Hjælpe-skuespillerne får de sidste instruktioner! Børnene venter spændt på at forestillingen skal begynde! Børneforestilling Efter gudstjenesten var der saft / kaffe og kagemand i Sognets Hus. Derefter var der en børneforestilling på en lille time med Kirketeatret. Med kun én skuespiller til at spille de mange roller i stykket Splejsen og kæmpen, var der brug for at børnene udfyldte forskellige mindre roller. Det gjorde de fint, selv om det var lidt svært helt at styre det store beduintelt ude midt i ørkenen! Det blev til en både underholdende og oplysende forestilling om hyrdedrengen David, der blev kaldet til konge, kæmpede og vandt mod kæmpen Goliat og til sidst blev konge i landet. Kl. ca sagde vi farvel efter en dejlig og oplevelsesrig eftermiddag. Goliat var virkelige en kæmpe og en mægtig kriger. Man forstår godt, at de var bange for ham. Hyrdedrengen David meddeler kong Saul, at han vil kæmpe mod Goliat. Saul stiller sig tvivlende overfor dét projekt! Men David får sin vilje og vinder til alles overraskelse kampen. 8

9 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. April 2015: Torsdag d. 2. april kl : Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke med musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus. Søndag d. 5. april kl : Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 6. april kl : Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke. Torsdag d. 16. april kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Onsdag d. 22. april kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Maj 2015: Søndag d. 3. maj kl. 10: Konfirmation i Ajstrup Kirke. Tirsdag d. 19. maj kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag d. 21. maj kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag d. 24. maj kl : Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker. juni 2015: Onsdag d. 5. november kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Tirsdag d. 16. juni kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Søndag d. 21. juni kl : Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. Tilmelding nødvendig. Dåb i Ajstrup Kirke : Rory Emil Vede Morrissey, Luneborgvej 42, Tylstrup : Marius Bilgaard Sørensen, Grishøjgårdvej 181, Brønderslev. 9

10 Påskens gudstjenester: Palmesøndag d. 29. marts: Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10: Ole Rysgaard Madsen Gudstjenesten vil denne søndag være tilrettelagt med speciel hensyntagen til børnene men alle aldersgrupper er velkomne! Juniorkonfirmanderne medvirker. Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Skærtorsdag d. 2. april: Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen Festlig aftengudstjeneste med musikalske indslag. Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til gratis kaffebord i Sognets Hus. Her bliver der lejlighed til hygge og fællessang. Langfredag d. 3. april: Langfredagsgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen Påskedag d. 5. april: Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl : Ole Rysgaard Madsen 2. påskedag d. 6. april: Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl med de 9 læsninger. Liturg: Karin Braüner Mikkelsen. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 25. maj Hammer Bakker (bag Sulsted Kirke) kl. 11. Gudstjenestepladsen ligger BAG SULSTED KIRKE. Man bedes bruge de anviste parkeringsmuligheder. Kirkebilen kører (og kører retur umiddelbart efter gudstjenesten). Efter gudstjenesten er det en oplagt mulighed at benytte lejligheden til en frokost i det grønne. En lysegrøn skov og forhåbentlig dejligt vejr vil danne en perfekt ramme om en picnic. Ved dårligt vejr vil gudstjenesten i stedet finde sted i Sulsted Kirke. Arrangører: Præster og menighedsråd i Vodskov, Sulsted, Horsens, Hammer, og Ajstrup sogne, sammen med baptistkirken i Vodskov. Præster og andre fra de involverede kirker står for afviklingen af gudstjenesten i fællesskab. 10

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. I april - juni er datoerne: Tirsdag den 7. april kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 5. maj kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 2. juni kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Indsamling i Ajstrup Kirke I april og maj er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke: april samles der ind til KFUM og KFUK i Danmark Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål. 11

12 Gudstjenester 2. april kl Skærtorsdag Matt. 26, Ole Rysgaard Madsen MUSIKALSKE INDSLAG KAFFE 3. april kl. 10 Langfredag Mark. 15, Ole Rysgaard Madsen 5. april kl. 10 Påskedag Mark. 16,1-8 Ole Rysgaard Madsen 6. april kl påskedag - Karin Braüner Mikkelsen MUSIKGUDSTJENESTE 12. april kl s. e. påske Joh. 20, Karin Braüner Mikkelsen 19. april kl s. e. påske Joh. 10, Karin Braüner Mikkelsen 26. april kl s. e. påske Joh. 16,16-22 Ole Rysgaard Madsen - KAFFE 1. maj kl. 10 Bededag Matt. 3, Ole Rysgaard Madsen 3. maj kl s. e. påske - Karin Braüner Mikkelsen KONFIRMATION 10. maj kl s. e. påske Joh. 16,23b-28 - Ole Rysgaard Madsen 14. maj kl Kristi himmelfarts dag - Mark. 16, Ole Rysgaard Madsen 17. maj kl s. e. påske Joh. 15,26-16,4 - Ole Rysgaard Madsen 19. maj kl. 10 Pinsedag Joh. 14, Karin Braüner Mikkelsen 20. maj kl pinsedag FRILUFTSGUDSTJENESTE I HAMMER BAKKER 31. maj kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Ole Rysgaard Madsen - KAFFE Telefontavle Sognepræst Sognepræst kbf. Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag). Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. juni Indlevering af artikelstof senest den 4. maj.

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen 2014-2015 Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk I Luthers fodspor Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen Aabenraa Sogn www.aabenraasogn.dk Luthers 95 teser på slotskirkens dør i Wittenberg. I 1517 slog Martin Luther

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau. Tirsdag den 1. juni 2015 tirsdag den 8.

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau. Tirsdag den 1. juni 2015 tirsdag den 8. I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. juni 2015 tirsdag den 8. juni 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne langtursbus

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET MARTS APRIL HERRESTED - SØLLINGE - HELLERUP SOGNE

KIRKEBLADET MARTS APRIL HERRESTED - SØLLINGE - HELLERUP SOGNE KIRKEBLADET FOR HERRESTED - SØLLINGE - HELLERUP SOGNE SIDE 1 KIRKEBLADET HERRESTED - SØLLINGE - HELLERUP SOGNE INDHOLD: KORSETS GÅDE 2 KIRKELIGE HANDLINGER 3 KONFIRMATION 4 DET SKER 5 FOLKEKIRKENS FREMTID

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne Afrikanske historier og billeder en beretning fra min rejse til Kenya i marts 2012. juni - august 2012 66. årgang nr. 3 Der er 75 børn ved børnehjemmet i byen Karatina i Kenya.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirke og Sogn Marts april maj 2015

Kirke og Sogn Marts april maj 2015 Kirke og Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet side 10 Natkirke side

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Forår 2014. Lokalblad

Forår 2014. Lokalblad Forår 2014 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad BEBOERFORENINGEN Fællesspisning og film Torsdag den 27. marts kl. 18.30-21.00 i Sognehuset. Prisen er 25 kr. pr person (børn under 6 halv pris) Vi mødes

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Trinitatis afslutning og begyndelse

Trinitatis afslutning og begyndelse Gårslev Kirke Juni Juli August 2014 Afskedsgudstjeneste og reception. Gårslev Menighedsråd vil gerne invitere alle til afskedsgudstjeneste søndag den 15. juni kl. 10.00 med efterfølgende reception i Sognegården.

Læs mere

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Personalenyt Organisten har barselsorlov Vores organist Kirsten Lübker venter sit tredje barn og skal have barselsorlov fra den 1. marts. Under Kirstens sidste barselsorlov

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere