Byggeri Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner"

Transkript

1 Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner

2

3 Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte Småbygninger og lign. Med den nye spildevandsplan er Slagelse Kommune i gang med at kloakere i sommerhusområder, påbyde forbedret rensning i det åbne land og separere/reparere kommunens gamle kloakledninger. Det sætter øget fokus på faskiner og deres muligheder. Fordele ved nedsivning Stigende miljøbevidsthed, klimaændringer og større mængder regnvand. Der er mange gode grunde til og fordele ved at lade regnvandet nedsive gennem en faskine: Øget grundvandsdannelse (basis for vores drikkevand) Mindre belastning på renseanlæg (regnvand kræver stor plads i bassiner og øget elforbrug til at pumpe og rense vandet) Mindre belastning af kloakledninger er godt for vandløb og søer Færre oversvømmelser ved store regnskyl Ulemper Utilsigtede vandgener i bebyggede områder, hvis jorden ikke er egnet til nedsivning Direkte nedsivning til grundvandet kan i vissse tilfælde øge risikoen for forurening af grundvandet * 1 Mange grundejere har problemer med deres kloaksystem. Fejl kan skyldes indtrængning af rødder og sand i ledningerne og kan konstateres ved en TV-inspektion. Er der fejl på spildevandsledningen skal den renoveres. Er der derimod fejl på regnvandsledningen, er det værd at overveje, om der med fordel kan laves en faskine til nedsivning af tagvand. 1 * Enkelte steder - primært i Slagelse by - kan nedsivning af regnvand øge risikoen for nedvaskning af forurenende stoffer til grundvandet

4 Ansøgning om udførelse af faskiner Ved ukompliceret byggeri (se forsiden) kræves der ikke tilladelse til nedsivning af regnvand, når vilkår efter DS 440 er opfyldt. Herunder: at afstandsforholdene overholdes at der ikke tilledes husspildevand m.m. at der ikke opstår uhygiejeniske gener på terrænet at dimensionering og placering følger gældende regler Ved omlægning til faskine skal ændringer og afpropninger på et eksisterende kloaksystem laves sådan, at det forhindrer udbredelse af rotter. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Andre faskiner kræver ikke en autoriseret kloakmester. Til faskiner for regnvand fra taget, bør der af tekniske årsager ikke føres afløb fra hverken lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper, gårdspladser eller lignende. Spildevand må aldrig føres til faskine Ved erhvervsbyggeri og andre større byggerier skal der søges om tilladelse hos Slagelse Kommune. Inden du går i gang med at lave en faskine Noget af det første du bør undersøge er, om afstandskrav til skel og bygninger kan overholdes, og om jordbunden er egnet. figur 1: Principskitse for placering af faskine

5 Skel/afstande Funktionskrav jf. normen (440) anses for at være overholdt med følgende vejledende afstande: 1. Bygninger - min. 5 m 2. Huse uden beboelse/kælder - min. 2,0 m 3. Skel - min. 2 m 4. Vandindvindingsanlæg - min. 25 m 5. Jorddækning - min. 0,4-0,8 m En faskine kan laves de fleste steder, men fungerer bedst i sandjord. Hvis grundvandet står højt eller jordbunden er særlig hård, så er stedet ikke særligt egnet. Et par gode råd 1. Hvis du har kælder, bør du overveje at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravene forlanger. 2. Hvis faskinen placeres i leret/tæt jord, skal faskinen anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver lidt sumpet i våde perioder - fx i et staudebed. 3. Spørg eventuelt din nabo, om han har faskine, om den virker og hvor den ligger. Hvor stor skal en faskine være Jf. DS 440: Faskinens rumfang skal i lerjord regnes 1 m³ pr. 30 m² tagflade og 0,5 m³ pr. 30 m² tagareal, hvis jordbunden er sand og grus. Smalle faskiner vil ofte være bedre end kvadratiske, fordi de har en større overflade. Da vejledningen ikke tager hensyn til jordtypen henviser vi til Ingeniørforeningen i Danmark IDA Spildevandskomiteens skrift nr. 25 fra 1994, hvor jordtypen også er taget med. Se den vejledende tabel på næste side. Tabellen viser den vejledende længde på en faskine i forskellige jordtyper og med en overbelastning af faskinen 1 gang årligt

6 Jordarter Tagfladestørrelse Grus Sand Leret jordart 25 m² 1 meter 2 meter > 6 meter 50 m² 2 meter 4 meter > 12 meter 100 m² 4 meter 7 meter > 12 meter 200 m² 8 meter 14 meter > 25 meter Faskinen er her 0,5 meter bred og 1 meter høj, hvilket er det mest almindelige. Hvis jorden fx er sandet og tagfladen er 100 m 2, viser skemaet at faskinen skal være 7 meter lang. Vær opmærksom på at en ændret udformning af faskinen ændrer kapaciteten, da overfladearealet mod den omgivende jord er afgørende, se figur 1. Hvordan laver man en stenfaskine til tagvand Det brugbare rumfang i en faskine er den del af faskinen, der er over grundvandsspejlet. Støder man under en prøveudgravning på grundvand, skal faskinen enten flyttes til et mere egnet sted, eller faskinen kan gøres bredere eller længere og mindre dyb. Nedgrav en spulebrønd med en diameter på ø 315 mm (evt. 200 mm) med sandfang umiddelbart nedenfor nedløbsrøret. Tagbrønden skal fange sand, blade og snavs, så det ikke tilstopper faskinen og skal være tilgængelig for eftersyn og oprensning. Man kan eventuelt også holde blade tilbage ved at placere et bladfang i tagrenden over nedløbsrøret. Afløbet fra tagbrønden skal ligge ca. 75 cm under jordoverfladen. Lav en smal udgravning, der falder svagt 1,0-1,5 cm pr. meter fra tagbrøndens udløb til det sted, hvor faskinen skal ligge. I udgravningen lægges en ø 110 mm PVC-ledning (røret skal være VA-godkendt). Når hullet er udgravet (minimum 1,3 m ), fyldes det 1 meter op med store nøddesten. Det skal være såkaldte singles 32/64. Dæk stenene med et tæt materiale fx en svær plastdug eller fiberdug og fyld efter med mindst cm jord

7 Nye systemer/andre faskiner Der udvikles for tiden en række nye faskine typer, som ikke kræver så meget plads og som er væsentligt mere håndterlige. Mange byggemarkeder kan vejlede om de nye systemer. Med hensyn til dimensionering af de nye systemer henviser vi til producenten. Undgå faskinen stopper til Rens tagrenderne specielt efter løvfald. Sandfang i tagbrønde renses mindst to gange om året. Regnvandstønder Man kan samle regnvand til havevanding eller bilvask i regnvandstønder i alle områder. Det sker ved tilslutning til tagnedløbsrøret. Vær opmærksom på at regnvandstønder skal tømmes om vinteren for ikke at frostsprænge. Let gennemtrængelige belægninger Ved belægninger som græsarmeringssten, græs og grusbelægninger kan regnvandet let løbe igennem og sive ned i jorden. Hvis man har en af disse belægningstyper omkring mindre bygninger (fx carporte), kan man lade regnvandet løbe ud over terrænet, hvis det sker inde på egen grund

8 Yderligere oplysninger Statens Byggeforsknings Instituts (SBI) anvisning 185 om afløbsinstallationer, BYG-ERFA erfaringsblad (50) , DS 440 og Ingeniørforeningen i Danmark, spildevandskomiteen - skrift nr. 25. Lovgrundlag Bekendtgørelse om spildevands tilladelser mv. efter miljøbeskyttelses lovens kapitel 3 og 4, BEK. nr. 501 af 21. juni 1999 Byggeloven DS 440 Åbnings- og telefontider Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, tlf , Mandag - onsdag Torsdag Fredag Der kan ske ændringer af åbnings- og telefontider. Se de aktuelle på vores hjemmeside. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej Korsør September rev. feb Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere