Hus mellem husene. Stine Marie Rosenborg - afgang 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus mellem husene. Stine Marie Rosenborg - afgang 2015"

Transkript

1 Hus mellem husene Stine Marie Rosenborg - afgang 2015

2 Hus mellem husene - et transformationsprojekt Kunstakademiets Arkitektskole Afdelingen for Kulturarv, Transformation og Restaurering Afgangsprogram forår 2015 Stine Marie Rosenborg Nielsen Vejledere: Christoffer Harlang Charlie Steenberg Nicolai Bo Andersen

3 Indledning Fascination Opgaven 8 11 Stedet Frederiksberg Smallegade 48 Matrikel 37a Program Projekt Intention Metode og afleveringsform Appendix 33 Kilder 39 Studieforløb 41 Atmosfære, en. ( m. lat. form: Atmosphæra). flt. -r. (dannet i 17. aarh. af gr. atmós, dunst, og sphaîra, kugle, klode) 7

4 Baghuset En tidlig sommerdag cykler jeg på Frederiksberg. Vi cykler ind mellem to lave karréer på Howitzvej. Vi skal se en lille lejlighed. Lejligheden ligger i første opgang. Den er fin. Vi forlader lejligheden. Gennem køkkenet. Ned af bagtrappen. Ud i gården. Her står det. Det lille baghus. Tomt og ubeboet. Den dag sidste sommer fandt jeg mit afgangsprojekt.

5 Fascination Mit møde med baghuset, som ikke var et baghus Da jeg første gang så huset i baggården, var det omgivet af en helt særlig, nærmest fortryllende stemning. Huset mindede mest af alt om noget beskrevet i en eventyrfortælling, da det stod der dækket af et grønt tæppe af efeu, der spredte sig ud og omsluttede husets finurlige form. Jeg har igennem årene passeret huset adskillige gange uden at bemærke dets tilstedeværelse. Skjult bag pølsevognens skur og hegnet mod gaden forputter huset sig og fremstår anonymt i forbifarten. Med Porcelænshavens nye boliger som nabo, omgivet af CBS mange lokaler og med Frederiksberg Centret lige om hjørnet, står huset tilbage, uberørt, trods det centrale Frederiksbergs rivende udvikling de sidste år. I gården foran huset står et kroget træ, en lille gammel stenbænk er tilfældigt placeret på græsset og et virvar af vinduer og døre i forskellige størrelser, typer og udformning bidrager til husets særlige karakter og hensætter én til en anden verden. Husets indre er lige så finurligt som det ydre. Man bevæger sig igennem små rum og snævre gange for til sidste at ende i et stort oplyste rum på 1. sal. De mange forskellige vinduesåbninger virker helt bevidste indefra og et smukt lys strømmer ind overalt Graver man lidt i historien, er det et hus, der har dannet ramme for en velstillet families liv, et væld af glade restaurantgæster og senere et mindre handelsliv med forskellige små butikker ud mod Smallegade. Det fortæller en historie om et hurtigt voksende Frederiksberg, fra et lille landbrugssamfund til byen i storbyen og et lille hus, der blev glemt. Det er særligt - dette hus mellem husene

6 Opgaven Opgaven er en transformation af det mindre byhus på Frederiksberg. Huset ligger på Smallegade 48 og er tegnet af Henning Wolff i Huset er i dag ejet af en andelsforening og har de sidste par år stået tomt. Atmosfæren omkring huset er så særlig, at jeg finder den værd at bevare, og jeg ønsker at fastholde denne særlige stemning igennem projektet. København, dette gælder også Frederiksberg, vil i fremtiden mangle plads til opførsel af nye boliger i den evigt voksende by. Huset har en attraktiv placering og en udfyldning af skellet mellem de to etageejendomme mod Smallegade ville formentlig være den bedst økonomiske løsning for de nuværende ejere. For mig er Frederiksberg forbundet med grønne gader og mere lys og luft end det centrale København. Det er vigtigt med små grønne åndehuller og at bevare den mangfoldighed, byen har i dag. Jeg synes, at matriklen og huset har et potentiale til at kunne fungere som en mere aktiv del af bybilledet. Det lille hus har en størrelse, vi alle kan relatere til. Ladt tilbage mellem etageejendommene drukner huset dog lidt, som det står der trukket tilbage og delvist skjult af det massive skur. Jeg ønsker med min opgave, at give et forslag til hvordan matriklen mod Smallegade kan danne ramme for en ny aktivitet. Jeg ønsker at åbne matriklen op og gøre den offentligt tilgængelig. Opgaven skal få offentlighed, hus og have til at indgå et nyt samspil. Med matriklens centrale beliggenhed, husets særlige amosfære og den nye offentlige adgang ønsker jeg at transformere Smallegade 48 til et galleri

7 Howitzvej Solbjergvej Nordre Fasanvej Smallegade Hospitalsvej Sønder Fasanvej Porcelænshaven Virginiavej Steen Blichers Vej Poul Møllers Vej Frederiksberg Bredgade Frederiksberg 1:

8 Frederiksberg Byen i byen Frederiksbergs historie startede i den nordlige ende af Frederiksberg Have, der hvor Smallegade og Frederiksberg Bredgade ligger i dag. Her lå i 1100-tallet landsbyen Solbjerg. I slutningen af 1400-tallet anlagde Kongen Nyby, lidt uden for Københavns volde og opførte Nyby Ladegård, til forsyning af Kongen og København. Kongen inddragede jord fra Solbjerg i 1620, og dermed rådede kongen over det areal der i dag svarer til Frederiksberg. Frederiksberg fik sit navn efter kongens lystslot Frederiksberg Slot, opført af Frederik d.4 i år I løbet af 1700-tallet bredte bebyggelsen sig fra den lille landsby op ad Smallegade, Bredgade og Allégade. Velhavende københavnere begyndte i slutningen af 1700-tallet at opkøbe arealer på Frederiksberg og opføre landsteder og lysthuse. For dem, der ikke havde råd til landsteder, blev Frederiksberg et sted for søndagsudflugter. Allégade blev med sine traktørsteder et samlingssted for det højere hoffolk og velstående københavnere. Kuske, karle og byens mindrebemidlede søgte om i Smallegade. Her havde de fleste beværtningshuse ikke forhaver, så krohaverne lå bag bygningerne. Frederiksberg var dog hovedsageligt stadig et landbrugsområde frem til midten af 1800-tallet. Frederiksberg blev en selvstændig kommune i På det tidspunkt var Frederiksbergs forvandling fra landbrug til storby godt i gang. Frederiksberg fik samme år sin første bygningslov, den stillede strammere krav til bygningshøjde og friareal end Københavns bygningslov havde gjort. Dette resulterede i, at Frederiksberg fik mere lys og luft med de udstrakte villakvarterer og et mere åbent etagebyggeri end vi kender det fra de Københavnske brokvarterer. Bebyggelsen i den nye kommune var fra starten præget af villaer og større huse i villastil på 2-3 etager. På dette tidspunkt var villaen forbeholdt de øverste samfundsklasser. På begge sider af Frederiksberg, Nørrebro og Vesterbro, blev der i samm Villaen var på dette tidspunkt en ny boligtype i Danmark. Det var især de to arkitekter J.D. Herholdt og Henning Wolff, som var med til at forme villaens karakter. Villaerne skulle ikke være monumentale, men hjemlige og personlige. Wolff var som arkitekt særligt knyttet til Frederiksberg. Han blev i 1858 ansat som bygningsinspektør for den nye kommune Frederiksberg-Hvidovre og var med til at forme og bebygge de nye villaveje og kvarterer på Frederiksberg. Wolff har selv tegnet et utal af villaer på Frederiksberg. Dog er de fleste i dag revet ned, for at gøre plads til større byggerier

9 1857 Frederiksberg ændrede karakter efter De fleste nye kvartere begyndte at bestå af etagebyggeri og på en del af de store veje overtog etagebyggeri ældre villabyggeri. Dette gælder også for området omkring Smallegade. Se udviklingen på de historiske kort til venstre. Der har omkring Smallegade været lavt byggeri med luft omkring, men i slutnigen af 1800-tallet ændrede gaden karakter. I dag er Frederiksberg omkranset af Københavns kommune og er blevet byen i byen

10 Smallegade 48 Huset på Smallegade 48 blev opført i 1863 og blev oprindeligt bygget som villa. Huset blev tegnet af den danske arkitekt Henning Wolff i 1861 (se evt. den fulde tegning i appendix). Huset blev bygget i overgangen mellem klassicismen og historicismen. Wolff tegnede overvejene historicistiske villaer, men Smallegade 48 har en del klassicistiske elementer og bygningsdele. Huset blev oprindeligt bygget i røde mursten med karnap, pergola og relieffer på facaden - typisk træk ved en historicistisk villa. Hvem huset var bygget til, har jeg ikke kunne finde frem til. Men at dømme fra størrelsen og tiden må huset være bygget til en mere velstillet familie. Smallegade fungerede som beværtning fra ca Først under navnet Emilie Lyst og senere ændredes navnet til Bjørnstad. I 1928 ansøgtes der om ændringer af bygningen, som stadig skulle fungere som restaurant. Der ligger flere forslag til ændringen af bygningen, alle forslag indbefatter en delvis nedrivning af den eksisterende bygning. Der ønskes at etablere små butikker ud mod Smallegade og for at overholde krav om den daværende bebyggelsesprocent, må noget eksisterende fjernes. Der etableredes samtidig et vindfang ud mod Smallegade skete der igen nogle ændringer på facaden. Taget ændredes yderligere og der indsattes større vinduer på 1. sal. Ændringerne blev foretaget for at indrette huset til vævestue (se tegninger i appendix). Huset er i dag i to etager og har et totalt bygningsareal på 214 kvm. Huset skiller sig markant ud fra den omkringliggende etagebebyggelse, der i dag omgiver huset ud mod Smallegade. Huset er det eneste tilbageværende lavtliggende villahus på den side af Smallegade. På den modsatte side af Smallegade findes der stadig en del af de gamle lave villahuse - de er i dag i brug som forretninger, cafeer og andre former for erhverv Der er stor forskel på den atmosfære, der omgiver huset på forsiden og bagsiden. Fra Smallegade virker huset rodet, isoleret og gemt væk. Fra gården derimod emmer huset at noget eventyrligt, omkranset af en enorm efeu og grønne omgivelser. Gårdrummet er et virvar af funktioner og belægninger, som er af modsættende karakter. Overfyldte cykelskure, ubennyttede gårdrumsfunktioner og affaldscontainere, der på nuværende tidspunkt ses fra hele gården

11 22 23

12 Matrikel 37a Matrikel 37a ligger på det, der betegnes som den centrale del af Frederiksberg. Matriklen strækker sig mellem Smallegade 48 og Howitzvej 67. Grundens samlede areal er 2439 kvm. Der ligger, ud over huset på Smallegade 48, tre større bygninger på grunden. Bygningen på Smallegade 48 (1) blev opført i april 1863 som villa. Et par år efter, i 1865, opførtes en anden mindre bygning (2) på grunden. Begge bygninger er tegnet af arkitekt Henning Wolff. Ifølge beboere af den nuværende andelsboligforening, har den anden bygning fungeret som stald til villaen. I 1884 blev der opført to etageejendomme mod Howitzvej (3). 3 3 I 1921 bliver der på matriklen, helt ud mod Smallegade, opført en lille ostebod (4). Den lille butiksbygning skulle være midlertidig, men endte med at stå på grunden i mange år. I 1928 opførtes der yderligere små butikker ud mod Smallegade. Den ene af de små butikker står der stadig, i dag beklædt med brædder og huser en pølsevogn. Der har tidligere været en passage fra Smallegade til Howitzvej, som i dag er blevet spærret, så kun foreningens beboere har adgang igennem. Foreningen havde en årrække problemer med stiknarkomaner, som fik udleveret Metadon fra apoteket i Smallegade 46. Derfor er der i dag opsat hegn mod Smallegade. 2 Den går en fin akse igennem matriklen - fra Smallegade langs huset, videre igennem gården og til sidst imellem de to etagebyggerier mod Howitzvej. På begge sider af Smallegade 48 ligger to etagebyggerier, begge på 5 etager, med gavlene mod matrikel 37a. Smallegade 46 er opført i 1903 og har en symmetrisk facade med fine stendekorationer - her er butikker i underetagen. Smallegade 50 er opført i 1890 og har symmetriske facader. Der har tidligere været butikker i underetagen, der i dag er omdannet til boliger. På den modsatte side af Smallegade 48 ligger Porcelænshaven. Den Kongelige Porcelænsfabriks gamle bygningerne er opført mellem 1861 og 1919, og i 2007 blev de gamle fabriksbygningerne og det store fabriksareal på kvm omdannet til et nyt bykvarter på Frederiksberg. I maj 1990 etableredes A/B Smalle - Howitz andelsboligforening. Andelsforeningen ejer alle ejendommene på matriklen

13 Gården set mod Smallegade

14 Intention Min intention med opgaven er at give ny funktion til det lille hus i Smallegade 48 i form af et galleri. Dette vil ske ved en restaurering, transformation og addition. Den nye funktion vil kræve mere plads i form af kontorpladser, toiletforhold, evt. større rum til udstilling samt en kunstnerbolig. En del af opgavebesvarelsen vil derfor være en værdisætning af bygningen og omgivelserne, for på den måde at undersøge muligheden for en eventuel subtraktion; i form af nedrivning af noget eksisterende på matriklen, og addition; i form af nye rum/bygninger i tilknytning til huset. Huset er ikke erklæret bevaringsværdigt. Men jeg finder den unikke lille lomme og husets finurlige form særlig. Det er sammenhængen, atmosfæren og placeringen i den bymæssige kontekst, jeg vægter af høj værdi. Det er derfor vigtigt for mig, at bygningens arkitektoniske udtryk som helhed bevares. Jeg ønsker ikke at lave en rekonstruktion og tilbageføre bygningen til dens tidligere form eller funktion, men at gribe den ånd, der tidligere har omgivet bygningen. Restaureringen skal foregå i respekt for husets historie og en mulig addition skal arkitektonisk gå i dialog med de omkringliggende bygninger i området og på matriklen. Bjørnstad ca Det er samtidig min intention at integrere området foran Smallegade 48 og gøre stedet til et mere fortættet og aktivt rum i gadebilledet. Der har tidligere været en passage mellem Smallegade og Howitzvej og denne ønsker jeg at genindføre. Jeg vil også arbejde med gårdrummet mellem bygningerne på matriklen og jeg vil bygge videre på den atmosfære, der i dag omgiver huset mod gården. Jeg vil arbejde med både små og store indgreb på matriklen. Stemningen fra billedet af Bjørnstad fra ca vil danne ramme for den stemning, jeg ønsker at skabe i mellemrummet i dag

15 Udsigten mod Smallegade

16 Metode og aflevering Jeg vil udarbejde en værdisætning af Smallegade 48 og den nære kontekst. Derudover vil jeg udarbejde en overordnet værdisætning af det centrale Frederiksberg. Værdisætningerne vil forholde sig til tre aspekter; det historiske, det tekniske og det fænomenologiske. Jeg vil udføre en opmåling af bygningen, da det tilgængelige tegningsmateriale ikke er tilstrækkeligt detaljeret. Dette vil danne grundlag for mit videre arbejdet med opgaven. Der afleveres et tegningssæt som tager udgangspunkt i tre skalaer, hver med sit fokus: Byen 1:500 Bygningens overordnede relation til den bymæssige kontekst. Bygningen 1:50 Bygningens indre, forholdet mellem bygning/byrum, bygning/have og offentligt/privat. Bygningsdel 1:5 Udvalgte detaljer, der beskriver stofligheder, karakter og byggetekniske detaljer som er vigtige for projektet. Jeg vil illustrere projektet gennem tegning og model, der forholder sig til kontekst, bygning og detaljer. By Bygning Bygningsdel Aflevering er vejledende og kan ændres frem til projektets afslutning

17 Appendix Huset fra Smallegade

18 Tegningssæt af Henning Wolff fra Tegningerne viser huset som det blev opført i hentet fra Frederiksberg 36 kommunes digitale byggesagsarkiv. 37

19 Tegningssæt fra Tegningerne viser de sidste store ændringer der bliver udført på Smallegade 48 - hentet fra 38 Frederiksberg kommunes digitale byggesagsarkiv. 39

20 Kilder Litteratur Byhuset / Søren Vadstrup, 2013 Frederiksberg gennem tiderne 28: Gennem veje og alléer på Frederiksberg / Michael Bach, Henning Bro og Helga Mohr, 2005 Huse med sjæl / Søren Vadsturp, København før og nu - og aldrig. Bd. 12 / Bo Bramsen og Palle Fogtdal Livet mellem husene - Jan Gehl, 1971 Never Modern - Irenee Scalbert og 6a Architects Porcelænshaven - matrikel 26 frederiksberg / Barbara Zalewski, 2005 Tilnærmelser / Nicolai Bo Andersen Ude på Frederiksberg, en lokalhistorisk byvandring gennem byen / Henning Bro og Michael Bach Kort og tegningsmateriale Denstoredanske.dk - Gylendals åbne ecyklopædi Danskebilleder.dk - historisk billedarkiv Kulturstyrelsen - fredede og bevaringsværdige bygninger Websites Frederiksberg kommunes digitale byggesagsarkiv Kortforsyningen.dk - Geodatastyrelsen Danmarks Kunstbibliotekets tegningsarkiv Frederiksberg Stadsarkiv 40 41

21 Studieforløb Sep Jan 2011 Feb Jun 2012 Jan Jun 2013 Sep Jun 2015 August 2014 Studierejser Opmålinger Kunstakademiets Arkitektskole Studieafdeling 10 Professor Peter Henningsen Vejledere: Frans Drewniak, Mathilde Petri Studieafdeling 5 - Bachelor Professor: Tage Lyneborg Vejledere: Stine Henckel Schultz, Rikke Gry Rasmussen, Camilla Hornemann, Anders Munck og Claus Pryds Helle Flou / Årstiderne Arkitekter Kbh, praktik Kunstakademiets arkitektskole Studieafdeling KTR Professor: Christoffer Harlang Vejledere: Charlie Steenberg, Nicolai Bo Andersen, Ask Anker Aistrup, Victor Julebæk, Trude Mardal, Julia With og Hanna Talje Workshop: Landstedet arrangeret af Ministeret for by, bolig og landdistrikter og tegnestuen Norrøn Marco Berenthz og Poul Høilund Japan, Berlin, Paris, Chicago+Detroit, Rom, Californien Sifnos, Grækenland Uglegårdsskolen, Solrød Kommune Amalfi, Italien Vejledere: Thomas Kampmann og Søren Vadstrup 42 43

22 Kunstakademiets Arkitektskole Afdelingen for Kulturarv, Transformation og Restaurering Afgangsprogram forår 2015 Stine Marie Rosenborg Nielsen Vejledere: Christoffer Harlang Charlie Steenberg Nicolai Bo Andersen

Forord. Filosofien bag det grønne Frederiksberg

Forord. Filosofien bag det grønne Frederiksberg 1 Forord Filosofien bag det grønne Frederiksberg Frederiksberg har altid været grøn næsten lige fra begyndelsen. Allerede i begyndelsen af 1700-tallet blev der anlagt mægtige haver uden om det nyopførte

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

TRANSFORMATION AF INDUSTRILANDET. Dambrugsdrift og fiskeslagteri på Lolland

TRANSFORMATION AF INDUSTRILANDET. Dambrugsdrift og fiskeslagteri på Lolland TRANSFORMATION AF INDUSTRILANDET Dambrugsdrift og fiskeslagteri på Lolland AFGANGSPROGRAM SOMMER 205 Isabella Caterina Kleivan Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur Institut for Bygningskunst

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Praktikophold som byggeteknikker Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Ellen Agger BTH NÆSTVED 20.10.2014 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 ugers praktikophold i 4. semester af byggeteknikkeruddannelsen.

Læs mere

Et stykke ad vejen. Landsbyudvikling i en krisetid. Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen

Et stykke ad vejen. Landsbyudvikling i en krisetid. Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen Et stykke ad vejen Landsbyudvikling i en krisetid Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen Fanefjordskolen, 3. juni 2012 Jonna byder velkommen i døren. Hun har lavet kage og kaffe, købt sodanvand og øl og

Læs mere

Den moderne by vokser frem

Den moderne by vokser frem Den moderne by vokser frem Af stadsarkivar, ph.d. Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv Frederiksberg Stadsarkiv har i 2015 sat fokus på det moderne Frederiksberg, der voksede frem indenfor de seneste

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Lægehus på Vesterbro

Lægehus på Vesterbro Lægehus på Vesterbro Lægehus på Vesterbro Afgangsprogram, februar 2011 Claus Nebelin, stud.:3027 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund Stedet

Læs mere

Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur

Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur boliger och småerherv AFGANGSPROGRAM vinter 2011 Madeleine Sembring, september 2010 Kunstakademiets

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Romerhuset. Baggesensvej 3 i Helsingør. Udgivet af Realdania Byg

Romerhuset. Baggesensvej 3 i Helsingør. Udgivet af Realdania Byg Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Udgivet af Realdania Byg Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Realdania Byg A/S 2013 ISBN 978-87-92230-47-8 Tekst og redaktion:

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Arbejderkvarterer i aarhus - dengang og nu

Arbejderkvarterer i aarhus - dengang og nu SAMMENLIGNENDE MATRIKELKORT Målestok 1 : 4000 Det ældste Frederiksbjerg og Mølleengen Kort udarbejdet på baggrund af Aarhus Kommunes Original 2-kort. Arbejderkvarterer i aarhus - dengang og nu en redegørelse

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere