Vellykket konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellykket konference"

Transkript

1 GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker, udstilling, debat, filmpremiere, projektpræsentationer, mad og drikke var nogle af de ingredienser som var med at skabe en vellykket konference om Interregmidler. I dette nyhedsbrev har vi især fokus på at samle op på disse spændende dage. F A K T A Hvor: Slagthuset i Malmö Hvornår: marts 2011 Hvorfor: Sætte fokus på resultater og godkendte projekter i Öresund-Kattegat-Skagrrakprogrammet Hvem: 320 deltagere: politikere, embedsmænd, projektledere osv. Udstilling: Over 40 projekter viste deres projektarbejde og resultater ved konferencens Projektexpo OM KONFERENCEN sid 1-6 NYTT FRÅN SEKRETARIATEN sid 7 NYT SEMINAR OM BEREGNING AF OVERHEAD sid 8

2 P R O J E K T K O N F E R E N C E Foto: Eva Holmestieg Midtvejskonferencen er succesfuldt afsluttet. Vi gør status over to travle og spændende dage i marts; Her et nedslag på et af konferencens temaer: kommunikation. Den 23. marts er en solrig, men bidende kold onsdag i Malmø. En bred vifte af politikere, projektledere og andre interesserede ildsjæle fra hele Norden finder ly i Slagthusets lokaler i hjertet af byen. Anledningen er Interregs midtvejskonference Projekt, Resultat och Framtid, som bød på seminarer, workshops, projektudstillinger, paneldiskussioner og ikke mindst networking. Interreg IVA-projektet er efterhånden nået halvvejs i sit forløb, men vi kan stadig overraskes. Og det blev vi over det imponerende fremmøde på mere end 300 deltagere, som bidrog til at gøre arrangementet til en stor succes. I løbet af konferencen blev temaet Resultater sat under lup. I dagens mediesamfund er det svært at tale om resultater uden at tage stilling til, hvordan man kommunikerer dem. Nogle af Interregs partnere har valgt selv at håndtere deres kommunikationsbehov, mens andre har ansat professionel hjælp. Læs videre for at høre nogle af de ting, Matt Nichols fra North Sea Programme og Hilde Lona fra projektet Women in Business (WiB) havde at sige om at kommunikere resultater og appellere til medierne. Vi skal ikke vente med at kommunikere til det hele er overstået Det sagde Matt Nichols på førstedagens resultatseminar og understregede vigtigheden af løbende at fremvise resultater fra sit projekt. Fokus lå primært på afrapporteringer, men Google, de sociale medier (og Arnold Schwartzeneggers maveskind) blev også inddraget. Matt Nichols har efterhånden læst en anseelig mængde ansøgninger og rapporter, og han vurderer, at kravet til at præsentere projekternes beviser vil vokse i fremtiden. Det nytter ikke blot at udgive en slutrapport og sige: Hallo, Verden. Det var resultatet, I stedet bør man ifølge Matt Nichols bestræbe sig på løbende at vise den effekt og de ændringer, projektet medfører. Når resultaterne skal formidles til medierne, åbnes der dog op for en ny stribe udfordringer. Dem kender Hilde Lona fra Women in Business. På andendagens kommunikationsworkshop fortalte hun om sine erfaringer i forhold til at formidle sit projekt og behovet for assistance fra et professionelt kommunikationsbureau. Udfordringen har ikke blot været at opnå presseomtale, for når man får den, risikerer man, at historien bliver præsenteret med en uønsket vinkel. Hilde Lona oplevede selv, hvordan artikler om kvindelige iværksættere blev ændrede til at fokusere på, hvor meget EU-støtte projektet hentede ind. 2

3 Ansættelsen af et professionelt kommunikationsbureau hjalp derimod WiB med at nå ud med sit priære budskab. Gennem timing, vinkling og appel til lokale aviser, fik WiB noget eftertragtet eksponering i massemedierne. Gør-det-selv marketing Men man kan selvfølgelig også være sin egen reklamemand/kvinde. Til kommunikationsworkshoppen spændte Interregs partnere de kreative muskler og brainstormede om korte, medievenlige slogans. Strakks-projektet valgte at appellere til samarbejdet og fællesskabet med deres bud: Sammen skaber vi fede byer. Og FoodBEST Øresund inkorporerede både en næringsmetafor og et europæisk perspektiv i løbet af 6 ord: Øresundsregionen giver vitaminer til Europæisk fødevareudvikling. Det er uvist hvor mange nye slogans, som kom ud af workshoppen. Sekretariatet vil alligevel opfordre projektaktører til at kigge forbi vores hjemmeside og blive inspireret til at deltage med ideer og nyheder. Ny forside og nyhedsliste forbehldt projekterne på www. interreg-oks.eu skaber større rum for synliggørelse af projektaktiviteter. Tjek selv! Og send din idé eller nyhed til sekretariatet. 3

4 Foto: Det vigtigste i en projektkonference er selvfølgelig projekterne selv, og de fik mulighed for at komme til orde i en paneldebat om Projekt och resultat. Klokken er blevet 14, og paneldeltagerne indtager deres pladser på scenen. En halv time tidligere har Hans Martens fra European Policy Centre netop formidlet sine forsigtige fremtidsudsigter, som opfordrede til mådehold og finansiel disciplin. Det sætter dog ikke en dæmper på debatten, som er rig på både optimisme og ambitioner. I panelet sidder Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator, Charlotte Lindström fra IBU Öresund, Floire Nathanael fra Coinco North, Jacob Løbner Pedersen fra Job og kompetencer og Ulrika Jörgensdotter fra KRUt. Modereret af journalisten Jeppe Nybroe får deltagerne lejlighed til at diskutere resultater og svare på spørgsmål fra publikum. Der er udpræget enighed om værdien af interregionale projekter og den positive effekt, de bidrager til. Der er også enighed om vigtigheden af vores arbejde og at resultaterne bærer frugt for regionen. Her følger et par interessante uddrag fra debatten. brug for nye transportveje. Coinco North stræber efter at skabe en direkte højhastighedslinje mellem København og Oslo inden 2025, og IBU forbereder sig på, hvordan Øresundsregionen skal håndtere trafikpresset fra den kommende Femern-forbindelse. For projekter i den størrelsesorden er det essentielt at indgå i en løbende dialog med politikere og infrastrukturministre. Og i den dialog er det vigtigt at kunne fremvise resultater. Floire Nathanel understreger også, hvordan politikere kan fremtræde som ambassadører for projektet. Med en ventet omkostning i omegnen af 100 mia. norske kr. er vigtigheden af at kunne levere og formidle resultater endnu tydeligere. Interreg er mere end kroner og öre Debatten kommer også omkring Interregs rolle i projektsamarbejderne. Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator udtrykker det kort og koncist: Vi vil det samme i Norden. Vi har altså lignende kulturer og verdenssyn de praktiske udfordringer for transnationalt samarbejde viser sig i form af system- og sprogforskelle. Og det er her, Interreg kommer ind i billedet. EU-midler er smøremidlet, der giver os kapacitet og legitimitet til at samarbejde over grænser, fortæller Charlotte Lindström i forbindelse med, hvilken betydning EU-støtten har for projekterne. Bent Mikkelsen underbygger den pointe med endnu en kort og præcis formulering: Interreg motiverer os bygge netværk. Dialog, dialog, dialog Dialog med politikere og nøgle interessenter er afgørende i forhold til at skabe opmærksomhed og levedygtig for projektet. Det er Charlotte Lindström og Floire Nathanael fra IBU og Coinco North enige om. De er dog først og fremmest fælles om, at Norden har 4

5 Sekretariaterne lukker ikke ørerne for kritikken, som lyder på, at programmets regler kan være tunge at danse med, og at samarbejdet kræver en stærk organisation, som er rustet til det formelle arbejde. I projektet Job og Kompetencer plejede de spøgefuldt at sige, at Interreg giver 50% af pengene og 80% af problemerne. Jacob Løbner Pedersen forsikrer dog til Interregs lettelse, at det heldigvis ikke er så galt længere. Efter en times diskussion lukker debatten. Der har ikke været de store uenigheder, og det demonstrerer måske, at vi netop vil det samme i Norden. Vigtigheden af at opnå og formidle resultater er slået fast. I Projektexpoen kunne man efterfølgende udforske mange andre projekter og deres resultater. På www. interreg-oks.eu finder du powerpointpræsentationer fra de to dage, samt opsamling på workshoppen omkring projektstyrning. Tre film om projekter i Öresund-Kattegat-Skagerrak På konferencen var der premiere på tre film produceret af programmet om tre projekter. Filmene giver et indblik i projekternes hverdag og udfordringer. Samtidig viser filmene hvad Interreg-midlerne bruges til. H V A D S Y N E S D E L T A G E R B E O M K O N F E R E N C E N? Evalueringen af konferencen viste, at konferencedeltagerne var meget tilfredse: 93% af deltagerne syens at konferencen var relevant 87% havde fået nye værdifulde kontakter 90% har fået ny viden, som kan anvendes i det daglige arbejde Der er en film om hvert prioriteret område i programmet, og de tre projekter, der er med i filmene er: Nord-Ostron: Østers åbner muligheder (prioritet 1) KlimaSundet: Klimaspørgsmål binder os sammen (prioritet 2) Kulturdriven Innovation: Vi utbildar oss - tilsammans (prioritet 3) Filmene kan ses fra eller fra Interreg s YouTube kanal: 5

6 F A N G E T P Å K O N F E R E N C E N Ved den store Projektexpo fangede vi nogle af projekterne og gav dem et par hurtige spørgsmål Niels Hansen fra projektet - BOB-TAX Om BOB-TAX-projektet: Der er en opfattelse af, at det er meget svært at arbejde i forskellige lande, og man kender ikke reglerne hos hinanden. Men flere har faktisk har prøvet at samarbejde. I projektet er en af vores foreløbige konklusioner, at barriererne måske i virkeligheden ikke så meget er konkrete regler. Det er mere, at man psykologisk ikke har vænnet sig til åbne, indre grænser. Hvad indebærer det? Der er fri bevægelighed for personer og arbejdskraft, for tjenesteydere og kapital, og man kan frit etablere sin virksomhed over alt, hvor man vil. Men man har stadig den opfattelse, at det er uhyre besværligt. Hvad er udfordringen? I vores projekt ser vi kun på skattedelen. Der er mange andre problemstillinger i det sociale osv. Tyngden i projektet er ikke barrierer, men hvordan vi gør det nemt og billigt for SMV er at arbejde på tværs af grænser. Og snart skal vi ud og formidle budskabet, at der gode muligheder for SMV-samarbejde. Kjeld Lisby - fra projektet KASK Innovation Fortæl lidt om KASK Innovation Jeg er projektleder på Kask Innovation, som er et samarbejde mellem universitetssygehuse i Kattegat- Skagerrak-regionen - nemlig Oslo og Ålborg. Vi arbejder med, om det er muligt at nyttiggøre al den intellektuelle property, man siger, der burde være på et hospital. Claes Fahlander - fra projektet CATE Vad är CATE? CATE står för Cluster for Accelerator Technology och tanken med projektet är att vi ska få företagen att bygga en accelerator-modul, dvs. Learning by doing. Acceleratorteknik är ett högaktuellt ämne för Öresundsregionen med tanke på den acceleratorinfrastruktur som etableringen av ESS och MAX IV innebär. Vad sysslar ni med? Vi tror att det finns mycket kompetens i företagen här i regionen för att vara med att bygga acceleratorn, men kunnandet behöver stärkas i vissa avseenden för att Hvad laver KASK Innovation? Vi behandler idéer fra vores patienter og medarbejdere, som vi behandler. Vi fanger idéerne op, udvikler dem og professionaliserer og hjælper med at få dem implementeret. Og i selve projektperioden har de 2 sygehuse behandlet ca. 500 idéer. Kvalitetscheck og nye løsninger sikrer færre re-operationer I verden bliver der hvert år foretaget omkring 1 mio. hjerteoperationer. Og selv de dygtigste kiruger re-opererer omkring 10 %. Og det var fordi, man ikke kunne lave et kvalitetscheck på specielt de öka konkurrenskraften i förhållande till den internationella marknaden. När företagen har fått prova på att bygga en acceleratormodul kommer förutsättningarna vara goda för att vara med om att konkurrera om uppdragen kopplade till ESS. Vad är första steget? Det första vi ska göra är att identifiera företagen. Och sedan ska vi forskare kommunicera med företagen, och det tror jag är första utmaningen. Jag tror, att svårigheten många företag känner, när man pratar ESS och MAX IV, att de inte riktigt vet, hur dom skal komma in i projektet. Vad ska mitt lilla företag kunna bidra med? Jag tror, att den kunskapen inte riktigt finns, och det tror jag, att CATE kan bidra med. syninger, man foretager på hjertet. Nogle kirurger fik den idé, at hvis man kan checke utætheder i et olierør, må man også kunne finde ud af det i forbindelse med en hjerteoperation. Og der lavede vores ingenører og industrielle designere sammen med de to kirurger en løsning, hvor man nu vha. ultrascanning både kan checke syninger og blodårens kvalitet, inden man lukker. Vi tror, at vi kan komme ned fra 10 % re-operationer til ca. 1-2 %. Ud over bedre patientsikkerhed nedsætter det også antallet af dyre hjerteoperationer. 6

7 V I D S T E D U? Nytt från sekretariatet På de næste sider kan du læse lidt om seneste aktiviteter og nyheder fra sekretariatet En SWOT tas fram för Kattegat/ Skagerrak området Under mars månad påbörjades arbetet med att ta fram en ny SWOT-analys för Kattegat/Skagerrak området. Syftet är att synliggöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) för att skapa en bättre översikt över de gemensamma utgångspunkterna för regioner och kommuner i KASK. I Interreg IV A:s programdokument för Öresund-Kattegat-Skagerrak-området är den nuvarande SWOT-analysen av delområdet Kattegat/Skagerrak övergripande och bygger på rikstäckande statistik. Dessutom har det skett en del förändringar i omvärlden sedan programmet skrevs. Bland annat har den omfattande finanskrisen medfört väsentliga förändringar i kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter, vilket också har betydelse för KASK områdets utvecklingspotential. En rapport kommer att vara klar i juni. Region Halland är lead partner för projektet och Marie Karlsson är projektledare. Stop for förprojekter Muligheden for at ansøge om midler til de mindre projekter, de såkaldte förprojekter er stoppet 1. april Stoppet sker i forlængelse af et år med stor projekttilgang til programmet og derfor et tilsvarende stort træk på midlerne i programmet. Med færre midler tilbage ønsker programmet at tilgodese de mange større projekter, som er under udvikling. Stoppet gælder foreløbig til og med 31. december Går du med tanker om at udvikle et förprojekt, anbefaler vi, at du tager kontakt til sekretariatet, så vi kan guide dig videre til et almindeligt projekt. N Y E P U B L I K A T I O N E R Ny guide skal hjælpe projekter Guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning (FLC Guide) er navnet på en ny guide, som programmet har lanceret. Guiden skal være en hjælp og støtte i processen omkring anmodning om udbetaling. Da der er tre lande i programmet, er der i visse tilfælde tre systemer og regler at rette sig efter. Med guiden er nogle af faldgruberne beskrevet. Guiden er primært tænkt til de økonomer, der er tilknyttet til projek- terne, men kan også være en hjælp for projektledere. Guiden vil være et levende dokument, som vil blive opdateret jævnligt. Vi anbefaler derfor at du konsulterer on-line istedet for at downloade. Så tænker du også på miljøet. Tjek for seneste version. Du finder guiden under menupunktet download eller under rapportering. Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Februari

8 K A L E N D E R Måned Aktivitet Mere information 1. maj - 1. juni 2011 Ansökningsrunda Öresund Ansøgningsmaterialer og vejledning: 3. maj 2011 Seminar om overhead København 5. maj 2011 Styringskomite möte för delprogram Öresund Louise Kjær: Mødet holdes i Malmö 9. maj 2011 Seminar om overhead Göteborg 18.maj 2011 Styringskomite möte för delprogram Kattegat/Skagerrak Niels Boye: Mødet holdes i Drammen, Norge 19. maj 2011 Møde i Overvågningsudvalget Mødebilag sendes ud i uge 18. Mødet holdes i Drammen, Norge 9. juni 2011 (eftermiddag) Nätverksträff för mogna projekt i Göteborg 16. juni 2011 Ansökningsseminarium i Fredrikshavn 20. august september 2011 Öresund Kattegat/Skagerrak Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansøgningsmaterialer og vejledning: Seminarer om beregning af overhead Sekretariatet byder ind til et halvdagsseminar om beregning af overhead. Seminaret er for projektøkonomer, evt. projektledere, som deltager i projekter med partnerbudgetter hvor overhead indgår som en udgift. Har jeres projektpartnere endnu ikke fået godkendt en metode til beregning af overhead, kan det være en hjælp at deltage i dette seminar. På seminaret vil der være en præsentation både på dansk og svensk - af programmets regler, herunder praktiske eksempler. Til støtte for beregning at projektets omkostninger har Forvaltende Myndighed og programsekretariatet udviklet en særlig Guide for national kontrol og ansøgning om udbetaling. Guiden kan downloades fra Hvor og hvornår: 3. maj 2011: København 9. maj 2011: Göteborg Tilmelding: København: Kontakt Öresundssekretariatet Göteborg Kontakt Kattegat/ Skagerrak-sekretariatet Kontakt KATTEGAT/SKAGERAK-SEKRETARIATET - KUNGSBACKA Tel: +46 (0) mail: ÖRESUNDSSEKRETARIATET - KØBENHAVN Tel: mail:

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere