Vellykket konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellykket konference"

Transkript

1 GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker, udstilling, debat, filmpremiere, projektpræsentationer, mad og drikke var nogle af de ingredienser som var med at skabe en vellykket konference om Interregmidler. I dette nyhedsbrev har vi især fokus på at samle op på disse spændende dage. F A K T A Hvor: Slagthuset i Malmö Hvornår: marts 2011 Hvorfor: Sætte fokus på resultater og godkendte projekter i Öresund-Kattegat-Skagrrakprogrammet Hvem: 320 deltagere: politikere, embedsmænd, projektledere osv. Udstilling: Over 40 projekter viste deres projektarbejde og resultater ved konferencens Projektexpo OM KONFERENCEN sid 1-6 NYTT FRÅN SEKRETARIATEN sid 7 NYT SEMINAR OM BEREGNING AF OVERHEAD sid 8

2 P R O J E K T K O N F E R E N C E Foto: Eva Holmestieg Midtvejskonferencen er succesfuldt afsluttet. Vi gør status over to travle og spændende dage i marts; Her et nedslag på et af konferencens temaer: kommunikation. Den 23. marts er en solrig, men bidende kold onsdag i Malmø. En bred vifte af politikere, projektledere og andre interesserede ildsjæle fra hele Norden finder ly i Slagthusets lokaler i hjertet af byen. Anledningen er Interregs midtvejskonference Projekt, Resultat och Framtid, som bød på seminarer, workshops, projektudstillinger, paneldiskussioner og ikke mindst networking. Interreg IVA-projektet er efterhånden nået halvvejs i sit forløb, men vi kan stadig overraskes. Og det blev vi over det imponerende fremmøde på mere end 300 deltagere, som bidrog til at gøre arrangementet til en stor succes. I løbet af konferencen blev temaet Resultater sat under lup. I dagens mediesamfund er det svært at tale om resultater uden at tage stilling til, hvordan man kommunikerer dem. Nogle af Interregs partnere har valgt selv at håndtere deres kommunikationsbehov, mens andre har ansat professionel hjælp. Læs videre for at høre nogle af de ting, Matt Nichols fra North Sea Programme og Hilde Lona fra projektet Women in Business (WiB) havde at sige om at kommunikere resultater og appellere til medierne. Vi skal ikke vente med at kommunikere til det hele er overstået Det sagde Matt Nichols på førstedagens resultatseminar og understregede vigtigheden af løbende at fremvise resultater fra sit projekt. Fokus lå primært på afrapporteringer, men Google, de sociale medier (og Arnold Schwartzeneggers maveskind) blev også inddraget. Matt Nichols har efterhånden læst en anseelig mængde ansøgninger og rapporter, og han vurderer, at kravet til at præsentere projekternes beviser vil vokse i fremtiden. Det nytter ikke blot at udgive en slutrapport og sige: Hallo, Verden. Det var resultatet, I stedet bør man ifølge Matt Nichols bestræbe sig på løbende at vise den effekt og de ændringer, projektet medfører. Når resultaterne skal formidles til medierne, åbnes der dog op for en ny stribe udfordringer. Dem kender Hilde Lona fra Women in Business. På andendagens kommunikationsworkshop fortalte hun om sine erfaringer i forhold til at formidle sit projekt og behovet for assistance fra et professionelt kommunikationsbureau. Udfordringen har ikke blot været at opnå presseomtale, for når man får den, risikerer man, at historien bliver præsenteret med en uønsket vinkel. Hilde Lona oplevede selv, hvordan artikler om kvindelige iværksættere blev ændrede til at fokusere på, hvor meget EU-støtte projektet hentede ind. 2

3 Ansættelsen af et professionelt kommunikationsbureau hjalp derimod WiB med at nå ud med sit priære budskab. Gennem timing, vinkling og appel til lokale aviser, fik WiB noget eftertragtet eksponering i massemedierne. Gør-det-selv marketing Men man kan selvfølgelig også være sin egen reklamemand/kvinde. Til kommunikationsworkshoppen spændte Interregs partnere de kreative muskler og brainstormede om korte, medievenlige slogans. Strakks-projektet valgte at appellere til samarbejdet og fællesskabet med deres bud: Sammen skaber vi fede byer. Og FoodBEST Øresund inkorporerede både en næringsmetafor og et europæisk perspektiv i løbet af 6 ord: Øresundsregionen giver vitaminer til Europæisk fødevareudvikling. Det er uvist hvor mange nye slogans, som kom ud af workshoppen. Sekretariatet vil alligevel opfordre projektaktører til at kigge forbi vores hjemmeside og blive inspireret til at deltage med ideer og nyheder. Ny forside og nyhedsliste forbehldt projekterne på www. interreg-oks.eu skaber større rum for synliggørelse af projektaktiviteter. Tjek selv! Og send din idé eller nyhed til sekretariatet. 3

4 Foto: Det vigtigste i en projektkonference er selvfølgelig projekterne selv, og de fik mulighed for at komme til orde i en paneldebat om Projekt och resultat. Klokken er blevet 14, og paneldeltagerne indtager deres pladser på scenen. En halv time tidligere har Hans Martens fra European Policy Centre netop formidlet sine forsigtige fremtidsudsigter, som opfordrede til mådehold og finansiel disciplin. Det sætter dog ikke en dæmper på debatten, som er rig på både optimisme og ambitioner. I panelet sidder Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator, Charlotte Lindström fra IBU Öresund, Floire Nathanael fra Coinco North, Jacob Løbner Pedersen fra Job og kompetencer og Ulrika Jörgensdotter fra KRUt. Modereret af journalisten Jeppe Nybroe får deltagerne lejlighed til at diskutere resultater og svare på spørgsmål fra publikum. Der er udpræget enighed om værdien af interregionale projekter og den positive effekt, de bidrager til. Der er også enighed om vigtigheden af vores arbejde og at resultaterne bærer frugt for regionen. Her følger et par interessante uddrag fra debatten. brug for nye transportveje. Coinco North stræber efter at skabe en direkte højhastighedslinje mellem København og Oslo inden 2025, og IBU forbereder sig på, hvordan Øresundsregionen skal håndtere trafikpresset fra den kommende Femern-forbindelse. For projekter i den størrelsesorden er det essentielt at indgå i en løbende dialog med politikere og infrastrukturministre. Og i den dialog er det vigtigt at kunne fremvise resultater. Floire Nathanel understreger også, hvordan politikere kan fremtræde som ambassadører for projektet. Med en ventet omkostning i omegnen af 100 mia. norske kr. er vigtigheden af at kunne levere og formidle resultater endnu tydeligere. Interreg er mere end kroner og öre Debatten kommer også omkring Interregs rolle i projektsamarbejderne. Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator udtrykker det kort og koncist: Vi vil det samme i Norden. Vi har altså lignende kulturer og verdenssyn de praktiske udfordringer for transnationalt samarbejde viser sig i form af system- og sprogforskelle. Og det er her, Interreg kommer ind i billedet. EU-midler er smøremidlet, der giver os kapacitet og legitimitet til at samarbejde over grænser, fortæller Charlotte Lindström i forbindelse med, hvilken betydning EU-støtten har for projekterne. Bent Mikkelsen underbygger den pointe med endnu en kort og præcis formulering: Interreg motiverer os bygge netværk. Dialog, dialog, dialog Dialog med politikere og nøgle interessenter er afgørende i forhold til at skabe opmærksomhed og levedygtig for projektet. Det er Charlotte Lindström og Floire Nathanael fra IBU og Coinco North enige om. De er dog først og fremmest fælles om, at Norden har 4

5 Sekretariaterne lukker ikke ørerne for kritikken, som lyder på, at programmets regler kan være tunge at danse med, og at samarbejdet kræver en stærk organisation, som er rustet til det formelle arbejde. I projektet Job og Kompetencer plejede de spøgefuldt at sige, at Interreg giver 50% af pengene og 80% af problemerne. Jacob Løbner Pedersen forsikrer dog til Interregs lettelse, at det heldigvis ikke er så galt længere. Efter en times diskussion lukker debatten. Der har ikke været de store uenigheder, og det demonstrerer måske, at vi netop vil det samme i Norden. Vigtigheden af at opnå og formidle resultater er slået fast. I Projektexpoen kunne man efterfølgende udforske mange andre projekter og deres resultater. På www. interreg-oks.eu finder du powerpointpræsentationer fra de to dage, samt opsamling på workshoppen omkring projektstyrning. Tre film om projekter i Öresund-Kattegat-Skagerrak På konferencen var der premiere på tre film produceret af programmet om tre projekter. Filmene giver et indblik i projekternes hverdag og udfordringer. Samtidig viser filmene hvad Interreg-midlerne bruges til. H V A D S Y N E S D E L T A G E R B E O M K O N F E R E N C E N? Evalueringen af konferencen viste, at konferencedeltagerne var meget tilfredse: 93% af deltagerne syens at konferencen var relevant 87% havde fået nye værdifulde kontakter 90% har fået ny viden, som kan anvendes i det daglige arbejde Der er en film om hvert prioriteret område i programmet, og de tre projekter, der er med i filmene er: Nord-Ostron: Østers åbner muligheder (prioritet 1) KlimaSundet: Klimaspørgsmål binder os sammen (prioritet 2) Kulturdriven Innovation: Vi utbildar oss - tilsammans (prioritet 3) Filmene kan ses fra eller fra Interreg s YouTube kanal: 5

6 F A N G E T P Å K O N F E R E N C E N Ved den store Projektexpo fangede vi nogle af projekterne og gav dem et par hurtige spørgsmål Niels Hansen fra projektet - BOB-TAX Om BOB-TAX-projektet: Der er en opfattelse af, at det er meget svært at arbejde i forskellige lande, og man kender ikke reglerne hos hinanden. Men flere har faktisk har prøvet at samarbejde. I projektet er en af vores foreløbige konklusioner, at barriererne måske i virkeligheden ikke så meget er konkrete regler. Det er mere, at man psykologisk ikke har vænnet sig til åbne, indre grænser. Hvad indebærer det? Der er fri bevægelighed for personer og arbejdskraft, for tjenesteydere og kapital, og man kan frit etablere sin virksomhed over alt, hvor man vil. Men man har stadig den opfattelse, at det er uhyre besværligt. Hvad er udfordringen? I vores projekt ser vi kun på skattedelen. Der er mange andre problemstillinger i det sociale osv. Tyngden i projektet er ikke barrierer, men hvordan vi gør det nemt og billigt for SMV er at arbejde på tværs af grænser. Og snart skal vi ud og formidle budskabet, at der gode muligheder for SMV-samarbejde. Kjeld Lisby - fra projektet KASK Innovation Fortæl lidt om KASK Innovation Jeg er projektleder på Kask Innovation, som er et samarbejde mellem universitetssygehuse i Kattegat- Skagerrak-regionen - nemlig Oslo og Ålborg. Vi arbejder med, om det er muligt at nyttiggøre al den intellektuelle property, man siger, der burde være på et hospital. Claes Fahlander - fra projektet CATE Vad är CATE? CATE står för Cluster for Accelerator Technology och tanken med projektet är att vi ska få företagen att bygga en accelerator-modul, dvs. Learning by doing. Acceleratorteknik är ett högaktuellt ämne för Öresundsregionen med tanke på den acceleratorinfrastruktur som etableringen av ESS och MAX IV innebär. Vad sysslar ni med? Vi tror att det finns mycket kompetens i företagen här i regionen för att vara med att bygga acceleratorn, men kunnandet behöver stärkas i vissa avseenden för att Hvad laver KASK Innovation? Vi behandler idéer fra vores patienter og medarbejdere, som vi behandler. Vi fanger idéerne op, udvikler dem og professionaliserer og hjælper med at få dem implementeret. Og i selve projektperioden har de 2 sygehuse behandlet ca. 500 idéer. Kvalitetscheck og nye løsninger sikrer færre re-operationer I verden bliver der hvert år foretaget omkring 1 mio. hjerteoperationer. Og selv de dygtigste kiruger re-opererer omkring 10 %. Og det var fordi, man ikke kunne lave et kvalitetscheck på specielt de öka konkurrenskraften i förhållande till den internationella marknaden. När företagen har fått prova på att bygga en acceleratormodul kommer förutsättningarna vara goda för att vara med om att konkurrera om uppdragen kopplade till ESS. Vad är första steget? Det första vi ska göra är att identifiera företagen. Och sedan ska vi forskare kommunicera med företagen, och det tror jag är första utmaningen. Jag tror, att svårigheten många företag känner, när man pratar ESS och MAX IV, att de inte riktigt vet, hur dom skal komma in i projektet. Vad ska mitt lilla företag kunna bidra med? Jag tror, att den kunskapen inte riktigt finns, och det tror jag, att CATE kan bidra med. syninger, man foretager på hjertet. Nogle kirurger fik den idé, at hvis man kan checke utætheder i et olierør, må man også kunne finde ud af det i forbindelse med en hjerteoperation. Og der lavede vores ingenører og industrielle designere sammen med de to kirurger en løsning, hvor man nu vha. ultrascanning både kan checke syninger og blodårens kvalitet, inden man lukker. Vi tror, at vi kan komme ned fra 10 % re-operationer til ca. 1-2 %. Ud over bedre patientsikkerhed nedsætter det også antallet af dyre hjerteoperationer. 6

7 V I D S T E D U? Nytt från sekretariatet På de næste sider kan du læse lidt om seneste aktiviteter og nyheder fra sekretariatet En SWOT tas fram för Kattegat/ Skagerrak området Under mars månad påbörjades arbetet med att ta fram en ny SWOT-analys för Kattegat/Skagerrak området. Syftet är att synliggöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) för att skapa en bättre översikt över de gemensamma utgångspunkterna för regioner och kommuner i KASK. I Interreg IV A:s programdokument för Öresund-Kattegat-Skagerrak-området är den nuvarande SWOT-analysen av delområdet Kattegat/Skagerrak övergripande och bygger på rikstäckande statistik. Dessutom har det skett en del förändringar i omvärlden sedan programmet skrevs. Bland annat har den omfattande finanskrisen medfört väsentliga förändringar i kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter, vilket också har betydelse för KASK områdets utvecklingspotential. En rapport kommer att vara klar i juni. Region Halland är lead partner för projektet och Marie Karlsson är projektledare. Stop for förprojekter Muligheden for at ansøge om midler til de mindre projekter, de såkaldte förprojekter er stoppet 1. april Stoppet sker i forlængelse af et år med stor projekttilgang til programmet og derfor et tilsvarende stort træk på midlerne i programmet. Med færre midler tilbage ønsker programmet at tilgodese de mange større projekter, som er under udvikling. Stoppet gælder foreløbig til og med 31. december Går du med tanker om at udvikle et förprojekt, anbefaler vi, at du tager kontakt til sekretariatet, så vi kan guide dig videre til et almindeligt projekt. N Y E P U B L I K A T I O N E R Ny guide skal hjælpe projekter Guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning (FLC Guide) er navnet på en ny guide, som programmet har lanceret. Guiden skal være en hjælp og støtte i processen omkring anmodning om udbetaling. Da der er tre lande i programmet, er der i visse tilfælde tre systemer og regler at rette sig efter. Med guiden er nogle af faldgruberne beskrevet. Guiden er primært tænkt til de økonomer, der er tilknyttet til projek- terne, men kan også være en hjælp for projektledere. Guiden vil være et levende dokument, som vil blive opdateret jævnligt. Vi anbefaler derfor at du konsulterer on-line istedet for at downloade. Så tænker du også på miljøet. Tjek for seneste version. Du finder guiden under menupunktet download eller under rapportering. Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Februari

8 K A L E N D E R Måned Aktivitet Mere information 1. maj - 1. juni 2011 Ansökningsrunda Öresund Ansøgningsmaterialer og vejledning: 3. maj 2011 Seminar om overhead København 5. maj 2011 Styringskomite möte för delprogram Öresund Louise Kjær: Mødet holdes i Malmö 9. maj 2011 Seminar om overhead Göteborg 18.maj 2011 Styringskomite möte för delprogram Kattegat/Skagerrak Niels Boye: Mødet holdes i Drammen, Norge 19. maj 2011 Møde i Overvågningsudvalget Mødebilag sendes ud i uge 18. Mødet holdes i Drammen, Norge 9. juni 2011 (eftermiddag) Nätverksträff för mogna projekt i Göteborg 16. juni 2011 Ansökningsseminarium i Fredrikshavn 20. august september 2011 Öresund Kattegat/Skagerrak Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansøgningsmaterialer og vejledning: Seminarer om beregning af overhead Sekretariatet byder ind til et halvdagsseminar om beregning af overhead. Seminaret er for projektøkonomer, evt. projektledere, som deltager i projekter med partnerbudgetter hvor overhead indgår som en udgift. Har jeres projektpartnere endnu ikke fået godkendt en metode til beregning af overhead, kan det være en hjælp at deltage i dette seminar. På seminaret vil der være en præsentation både på dansk og svensk - af programmets regler, herunder praktiske eksempler. Til støtte for beregning at projektets omkostninger har Forvaltende Myndighed og programsekretariatet udviklet en særlig Guide for national kontrol og ansøgning om udbetaling. Guiden kan downloades fra Hvor og hvornår: 3. maj 2011: København 9. maj 2011: Göteborg Tilmelding: København: Kontakt Öresundssekretariatet Göteborg Kontakt Kattegat/ Skagerrak-sekretariatet Kontakt KATTEGAT/SKAGERAK-SEKRETARIATET - KUNGSBACKA Tel: +46 (0) mail: ÖRESUNDSSEKRETARIATET - KØBENHAVN Tel: mail:

klinikken Innovationsstrategi

klinikken Innovationsstrategi Idé Nyt fra klinikken 11.05.2011 - Nr. 11 Innovationsstrategi Region Nordjylland har netop vedtaget en innovationsstrategi. Den skal fremme systematisk nytænkning i regionen og sikre, at medarbejdere og

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet.

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet. GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2008/DECEMBER Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER LINKEDIN PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER PROFILERING + NETWORKING = MULIGHEDER Med Linkedin kan du opnå resultater, du ikke troede var mulige. Du kan blandt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

HH-erhvervskonference

HH-erhvervskonference HH-erhvervskonference HVORDAN SIKRER VI UDVIKLING OG VÆKST I DEN NORDLIGE ØRESUNDSREGION? Det er et spørgsmål, der er relevant for alle erhvervsaktører i Helsingør og Helsingborg kommuner. Vi håber, at

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om temasession til web 5 Om tekst om temasession til trykt program

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Udstillerinvitation. FORRETNINGSsystemer2011 afholdes 7. april 2011 i Tivoli Congress Center, København Læs mere på www.forretningssystemer.

Udstillerinvitation. FORRETNINGSsystemer2011 afholdes 7. april 2011 i Tivoli Congress Center, København Læs mere på www.forretningssystemer. Udstillerinvitation Det er en stor fornøjelse igen at kunne byde velkommen til Danmarks bedste konference for købere, brugere, leverandører og forhandlere af IT - forretningssystemer. Konferencen afholdes

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere