OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet"

Transkript

1 Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4

3 1 Indledning Nærværende dokument beskriver de krav, der stilles til Aktivets stand, når dette overdrages ved udnyttelse af optionsmuligheden og dermed Aftalens ordinære udløb. Beskrivelse af, hvorledes overdragelsen finder sted samt hvilken dokumentation, der skal forefindes og udleveres til Bygningsstyrelsen, fremgår af OPP aftalen. 2 Aktivets tilstand ved ophør Ved Driftsfasens ophør og Aktivets overdragelse skal Aktivet på baggrund af drifts- og vedligeholdelsesstrategien være i en sådan stand, at Bygningsstyrelsen ikke behøver foretage egentlige genopretninger af bygningsdele, udearealer, tekniske anlæg, installationer eller inventar leveret og installeret af OPPleverandøren. Ved overdragelsen må der ikke forekomme et efterslæb i vedligeholdet i forhold til vedligeholdsstrategien. Begrebet efterslæb defineres som forskellen mellem det planlagte vedligehold og den aktuelle tilstand. Den aktuelle tilstand fastsættes ved den afsluttende tilstandsvurdering i forbindelse med overdragelsen. 3 Løbende tilstandsvurdering I løbet af hele Aftalens løbetid skal der ca. hvert 7. år gennemføres tilstandsvurderinger af bygningen. Disse tilstandsvurderinger kan udføres i forbindelse med OPP-leverandørens egne gennemgange af bygningen. Tilstandsvurderingen gennemføres af alle parter samt en uvildig part og gennemføres efter samme principper som den afsluttende tilstandsvurdering. Resultatet af disse tilstandsvurderinger skal indarbejdes i OPP-leverandørens vedligeholdsarbejde, så det hele tiden sikres, at der ikke opstår efterslæb i vedligeholdet. Overdragelse af Aktivet 6. juni

4 4 Gennemgang af Aktivet I OPP-aftalen er beskrevet retningslinjer for, hvorledes overdragelsen skal finde sted. Kort resumeret omfatter dette, at Bygningsstyrelsen og OPP-leverandøren - 2 år forud før ophørsdagen samt - 10 Arbejdsdage inden ophørsdagen foretager en gennemgang med henblik på at kontrollere, om aktivet lever op til den indgåede aftale. OPP-leverandøren er ansvarlig for at koordinere og indkalde til gennemgangen og efterfølgende ansvarlig for at udarbejde al nødvendig dokumentation. De dele af tilstandsvurderingen, der er afhængige af vejrliget, skal foretages på et tidspunkt, hvor vejret er gunstigt for gennemførelsen. Hvis en bygningsdel/komponent ikke har en på forhånd defineret levetid, skal denne bygningsdel/komponent kunne opfylde en restlevetid på mindst 5 år ved overdragelsen. Hvis en bygningsdel/komponent har en oprindelig levetid på mindre end 5 år, skal bygningsdelen/komponenten være udskiftet højst 6 måneder før udløb af kontrakt. Restlevetiderne efter overdragelsen for øvrige bygningsdele/komponenter skal mindst ligge på 15 % af de normalt forventelige levetider for tilsvarende bygningsdele, tekniske anlæg, installationer og inventar, jf. skema i nærværende dokument. Den fælles gennemgang skal som minimum omfatte tilstandsvurdering af klimaskærm, indvendige overflader, tekniske installationer, terræn samt beplantning og inventar. Tilstandsvurderingen foretages ved visuel inspektion, hvor der bl.a. foretages foto- eller videoregistrering samt registrering af bygningsdelenes/komponenternes tilstand og restlevetid. Kloakker inden for matriklen skal dog TV-inspiceres, og optagelser af inspektionen vedlægges som dokumentation. Hvis restlevetiden vurderes kortere end OPP-leverandørens angivelser, skal der foretages yderlige analyse af tilstanden for den enkelte bygningsdel/komponent, herunder destruktive undersøgelser. Overdragelse af Aktivet 6. juni

5 5 Levetid Efter byggeriets opførelse, opdeles levetiden af bygningsdelen i to typer levetider: Hovedinterval og driftsintervaller. Begrebet levetid defineres her som længden af 1. hovedinterval efter anlæg eller som de følgende hovedintervaller efter genopretning. Hovedinterval omfatter: Opbrugt levetid af bygningsdelens samlede konstruktion så den skal udskiftes eller genoprettes. Ved en genopretning vurderes levetiden som en resterende levetid. Driftsintervaller omfatter: Intervaller for de væsentligste drifts- og vedligeholdelsestiltag, som er nødvendige for at opnå det viste hovedinterval. Flertallet af bygningsdele kan efter en genopretning opnå et nyt hovedinterval. Levetidsparallelitet Levetiden for de enkelte bygningskomponenter i en bygningsdel kan have forskellige længder og dermed udgøre en procentuel forskellig andel af den samlede levetid. Dvs. at levetiden ikke er parallel bygningskomponenterne imellem. I disse tilfælde er den lavest vurderede levetid den bestemmende for den samlede levetid. Komponenter vurderes at have parallel levetid, hvis forskellen mellem deres levetid er mindre end 20 %. Nedenstående skema anslår levetiden for de enkelte bygningsdele/tekniske anlæg og er estimeret ud fra erfaringstal samt BUR-rapporten Planlægning af driftsvenligt byggeri. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem OPP-leverandørens anslåede levetider og nedenstående levetider, vil det være nedenstående levetider, der skal anvendes. Kun i tilfælde hvor OPP-leverandøren kan foreligge dokumentation for andre levetider, vil disse blive anvendt. Overdragelse af Aktivet 6. juni

6 Omfanget af udskiftning ved genopretning skal vurderes på baggrund af en oprindelige anlægssum, og er et udtryk for omkostninger i forbindelse med genopretning til niveauet som bygget. Ved genopretningen forudsættes det, at en del af de enkelte bygningsdele/de tekniske anlæg kan genanvendes, og at de nødvendige genopretninger er foretaget af OPP-leverandøren, så kravene til restlevetider kan overholdes ved overdragelse af Aktivet. Anslået Pos. Bygningsdel Omfang af udskiftning ved genopretning levetid i år (Hovedinterval) 1. Ydervægge 10 % Indervægge 10 % Vinduer m.m. 60 % 40 Fuger m.m. 100 % Indvendige døre 100 % Facadebeklædning 15 % Beklædning af indvendige overflader 15 % Gulvbelægninger 90 % Tagbeklædning 100 % Malerarbejdet 80 % Gulvbelægninger 80 % CTS anlæg Hovedcentral 75 % 5 Øvrigt 75 % 15 Overdragelse af Aktivet 6. juni

7 Anslået Pos. Bygningsdel Omfang af udskiftning ved genopretning levetid i år (Hovedinterval) 12. ABA anlæg 75 % Varslingsanlæg 75 % AIA anlæg 75 % ADK anlæg 75 % Mekanisk sikring 80 % Sprinkleranlæg 20 % Øvrig brandslukning 20 % Vvs installationer 50 % Ventilation 65 % Køleanlæg 80 % Isolering og rørmærkning 20 % El og IT installationer 80 % Kloak i jord 10 % Køkkener, inkl. tekøkkener 90 % Elevatorer 100 % Div. inventar 90 % 15 Overdragelse af Aktivet 6. juni

8 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningens indhold... 3 2.2

Læs mere

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse Marts 2013 Paradigme for bygningsanalyse Rekvirent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Lotte Hviid Melsen EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere