År 2014, den 12. marts kl afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S"

Transkript

1 År 2014, den 12. marts kl afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen, Mrten Krat g Christian Wahlstrøm Larsen. Fra administratr deltg Per Slberg Hansen g Maud Transbøl. Ved adgangskntrl knstateres det, at der på generalfrsamlingen var stemmeberettigede repræsentanter fr 35 ejerlejligheder. I henhld til freningens vedtægter behandledes følgende 1. Valg af dirigent. Dagsrden Frmanden fr ejerfreningen Søren Vinther Knudsen bød velkmmen g freslg Per Slberg Hansen valgt sm dirigent. Frslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede fr valget. En deltager ønskede ført til referat, at indkaldelsen efter hans pfattelse ikke pfyldte vedtægternes krav m at regnskab skal medfølge, idet regnskabet ikke var vedlagt indkaldelsen, men kunne hentes på hjemmesiden eller ved at ringe til administratr. En anden deltager argumenterede fr, at medfølge var verhldt, idet indkaldelsen indehldt plysning, hvr materialet fandtes, g at det var i tidens ånd, at materialet var tilgængeligt på internettet. Dirigenten knkluderede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt til beberne, g selvm vedtægternes rdlyd mkring materiale frmelt ikke var verhldt medførte dette ikke, at generalfrsamlingen ikke kunne afhldes. Penne dkumentnøgle: Q4SCQ-48D83-IY6YK-LCTNA-10BI3-ODMLJ Dirigenten knstaterede med frsamlingens samtykke herefter, at generalfrsamlingen var rettidigt g lvligt indvarslet i verensstemmelse med vedtægterne g dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning fr det seneste frløbne år. Søren Vinther Knudsen aflagde beretning m bestyrelsens arbejde g det frløbne år i ejerfreningen: Der er ansat ny vicevært, hvilket har givet en del arbejde til bestyrelsen, idet bestyrelsen har ønsket at sætte Le gdt ind i sagerne. En repræsentant fr bestyrelsen har løbende møder med Le ca. hver 14. dag. Faskinesagen indsivning af vand i kælderen har gså taget tid. Freningen har haft advkat på sagen, hvilket har ført til, at frsikringsselskabet har påtaget sig at dække rådgiveransvaret. Sagen skulle således ikke give 1

2 yderligere mkstninger fr freningen udver tidsfrbruget. Der er igangsat udskiftning af entredøre. Reglerne er tilgængelige på freningens hjemmeside. Mikkel Møller g Tania Møller er udtrådt af bestyrelsen, g bestyrelsen har derfr i løbet af året knstitueret sig med Søren sm frmand. Bestyrelsen mdtager fremver bestyrelsesgdtgørelse i stedet fr løn.. Dette har givet en besparelse fr freningen. Der er prettet værksted til alle bebere Bestyrelsen har arbejdet med en række besparelsesprjekter, herunder belysning, hvr bl.a. de almindelige kntakter i kældrene er blevet udskiftet med trykkntakter. Et vandspareprjekt udføres sammen med HOFOR g kampagnemateriale er uddelt til alle. Det mfatter bl.a. tilbud m individuel udskiftning af tiletter (fr ejers regning) Der er plantet træer i den stre gård Der har gså været beberønsker til legehus, men den anden frening i gården er ikke psitiv verfr dette. Alle lejligheder med vinduer, sm efter bestyrelsens vurdering trænger til renvering eller udskiftning, har mdtaget tilbud m individuel udskiftning. Kældertrapperne i den lille gård er blevet renveret Et rtteinspektørbesøg med efterfølgende TV-inspektin har ført til en større renvering af klaknettet fr kr Den løbende udskiftning af stigstrenge frtsætter Facaderenvering ved kisk er pstartet, g der er i 2013 udarbejdet arkitektfrslag. Bestyrelsen har arbejdet på et prjekt m udskiftning af radiatrmålere til elektrniske målere, sm vil kunne aflæses, uden at målerfirmaet skal have adgang til lejlighederne. Besparelsen hertil vil kunne tjene udgiften hjem på få år. Bestyrelsen har udsendt en interesseundersøgelse hs ejerne mkring altaner, således at ejerne kan tilkendegive, m de ønsker undersøgt muligheden fr større altaner, såfremt der er flertal fr prjektet. Prjektet vil blive taget på p næste rdinære generalfrsamling eller på en ekstrardinær generalfrsamling Den efterfølgende debat mhandlede især altanprjektet. Bestyrelsen understregede, at prjektet er på et freløbigt stade, g at der ikke er planlagt nget knkret mkring udfrmning, øknmi m.v. Efter debatten tg generalfrsamlingen beretningen til efterretning. Penne dkumentnøgle: Q4SCQ-48D83-IY6YK-LCTNA-10BI3-ODMLJ 3. Bestyrelsens frelæggelse til gdkendelse af årsregnskab g status med påtegning af revisr, bestyrelsen samt administratr. Per Slberg Hansen gennemgik krt det udsendte regnskab fr 2013, der udviser et resultat til afregning på kr. 0 g en balancesum på kr , heraf hensættelser til vedligehldelse kr Ejerfreningen har brugt kr på vicevært, men heri ligger gså vikarbistand ligesm en del af trappevasken er lagt på viceværten i stedet fr eksternt firma. Sm følge af den relativt milde vinter er der kun brugt kr på salt, grus g snerydning. Regnskabet fr 2013 blev gdkendt. 2

3 4. Bestyrelsens frelæggelse af driftsbudget fr det løbende regnskabsår. Per Slberg Hansen gennemgik det freslåede driftsbudget, sm vil resultere i uændrede fællesudgifter på kr. 3.2 mi ligesm lejeindtægterne frventes at være uændrede. Der er budgetteret med udgifter svarende hertil. Budgetfrslaget blev gdkendt. 5. Behandling af indkmne frslag. Der frelå t frslag, begge fremsat af bestyrelsen Bemyndigelse til bestyrelsen til at psige aftaler med revisr g administratr Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til i løbet af året frem til næste generalfrsamling at kunne psige eksisterende aftaler med revisr g administratr, hvis bestyrelsen finder, at der er behv fr det. Frslaget blev vedtaget Ny husrden. Den fremlagte husrden indehlder ændringer vedrørende affaldssrtering g fr haverne ved Frankrigshusene Efter en debat m havernes hække/hegn, sm i henhld til frslaget ønskes ensartet, blev frslaget vedtaget. 6. Valg af frmand. Søren Vinther Knudsen, sm har været knstitueret frmand, blev valgt sm frmand med applaus fra frsamlingen. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 4 medlemmer til bestyrelsen skulle vælges, idet Søren Vinther Knudsen netp var valgt sm frmand, Mikkel Møller g Tania Møller er fraflyttet g Christian Wahlstrøm Larsen ikke ønskede genvalg. Penne dkumentnøgle: Q4SCQ-48D83-IY6YK-LCTNA-10BI3-ODMLJ Mrten Krat mdtg genvalg. Fra frsamlingen pstillede Sarah Swansn, Rune Dall g Niels Philbert Præstegård. Anne Marie Hinke havde pr. mail tilkendegivet at være villig til at indtræde i bestyrelsen, hvis ikke andre ønskede at stille p. Da det var tilfældet valgtes/genvalgtes de pstillede g dirigenten knstaterede med frsamlingens samtykke, at bestyrelsen består af: Søren Vinther Knudsen frmand På valg i 2016 Mrten Krat På valg i 2016 Sarah Swansn På valg i 2016 Rune Dall På valg i 2015 Niels Philbert Præstegaard På valg i 2015 Udtrædende bestyrelsesmedlemmer Christian g Mikkel blev takket fr deres indsats i bestyrelsen 3

4 8. Valg af suppleanter fr bestyrelsen. Der skulle vælges t nye suppleanter. Fra frsamlingen pstillede Camilla Rsenkilde, der blev valgt. Det freslges, at Anne Marie Hinke, der jf. pkt. 7 var indstillet på at lade sig vælge til bestyrelsen, valgtes til suppleant. Med frbehld fr, at Anne Marie Hinke kan tiltræde dette, valgtes hun. Suppleanter er derfr: Camilla Rsenkilde På valg i 2016 Anne Marie Hinke På valg i Valg af statsautriseret revisr. PWC PriceWaterhuse Cpers blev genvalgt. 10. Valg af administratr. Dansk Financia A/S Ejendmsadministratin blev genvalgt. 11. Eventuelt. Under eventuelt blev altanundersøgelsen g muligheden fr et prjekt atter drøftet. Det blev i den frbindelse plyst, at en ansøgning til kmmunen m større altaner anslås at kste ca. kr En deltager rste bestyrelsen fr det gde tilbud vedrørende udskiftning af tiletter. En deltager fra en kvistlejlighed gjrde pmærksm på, at lejligheden selv i denne milde vinter har været kld trds nye radiatrer, ny dør g vinduer, hvilket nk skyldes manglende islering på lftet. Bestyrelsen plyste, at de vil søge tilskud (ansøgningsfrist i nvember 2014), men at dette først kan frventes bevilliget i En deltager fra en stuelejlighed gav udtryk fr samme prblem Penne dkumentnøgle: Q4SCQ-48D83-IY6YK-LCTNA-10BI3-ODMLJ Per Slberg Hansen gjrde pmærksm på, at de skærpede hvidvaskningsregler nødvendiggør, at Dansk Financia efterfølgende indhenter legitimatin fr bestyrelsesmedlemmerne. En deltager klagede ver prblemer med den lejlighed, sm bliver anvendt til udslusning. Bestyrelsen har været i dialg med ejer g det er frhåbningen, at prblemet er løst. Søren Vinther Knudsen redegjrde krt fr, at - der arbejdes videre på at give mulighed fr frit valg af TV-kanaler hs YuSee, - bestyrelsen sammen med kmmunen har lavet en brchure m, hvr man gør af affald - vicevært Le beder m at der ikke smides cigaretskdder ud fra altanerne, at slidte dørmåtter skiftes, 4

5 at affald placeres i cntainerne i stedet fr ved siden af, at strskrald placeres i det dertil indrettede rum g ikke på lfter eller andre steder g at cykler ikke er tilladt ved indgangene af hensyn til adgangsfrhldene Efter en gd g knstruktiv debat var der ikke yderligere til behandling g generalfrsamlingen hævedes. Referatet underskrives af dirigent, referent g bestyrelse. Penne dkumentnøgle: Q4SCQ-48D83-IY6YK-LCTNA-10BI3-ODMLJ 5

6 Dette dkument er underskrevet med NemID af: Per Slberg Hansen sm underskriver, serienummer: PID: , ip: , 03/ kl. 11:14:12 UTC Rune Bisgaard Dall sm underskriver, serienummer: PID: , ip: , 03/ kl. 12:31:56 UTC Søren Vinther Knudsen sm underskriver, serienummer: PID: , ip: , 03/ kl. 15:18:39 UTC Sarah Marie Swansn sm underskriver, serienummer: PID: , ip: , 04/ kl. 10:14:57 UTC Maud Transbøl på vegne af Dansk Financia A/S sm underskriver, serienummer: PID: , ip: , 04/ kl. 12:11:20 UTC Mrten Krat sm underskriver, serienummer: PID: , ip: , 07/ kl. 09:35:48 UTC Penne dkumentnøgle: Q4SCQ-48D83-IY6YK-LCTNA-10BI3-ODMLJ

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere