Udfordringer. Udfordrende trusselsbillede. Teknologi. Avanceret infrastruktur og kompleksitet. Adaptability. Information er blevet strategisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer. Udfordrende trusselsbillede. Teknologi. Avanceret infrastruktur og kompleksitet. Adaptability. Information er blevet strategisk"

Transkript

1 It-sikkerhedsinfrastruktur, der understøtter den globale virksomhed Peter Sode, Lars Boye & Jacob Herbst Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013

2 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Websikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

3 Udfordringer Udfordrende trusselsbillede Teknologi Avanceret infrastruktur og kompleksitet Adaptability Information er blevet strategisk Forretningsmæssig risikostyring Management & drift

4 Løsninger - Security in depth Kontrol og overblik Flere forskellige redundante og uafhængige sikkerhedsmekanismer Sikkert design proaktiv/generisk sikkerhed Anvend forebyggende teknologier Indbyg sikkerhed i systemerne Aktiv beskyttelse reaktiv sikkerhed Supplerer den indbyggede sikkerhed Overvåger intern trafik for afvigende mønstre Overvågning Overvågning af handlinger på systemer og netværk Konsolidering, sammenstilling og intelligent analyse af logfiler Politikker og procedurer Management Overvågning & korrelation Perimeter Netværk Host Applikation Data Brugere Murphy's Law: Anything that can go wrong will go wrong.

5 Et moderne netværk Produktion Internt netværk Servere Leverandør Clientless VPN (SSL browser) Servere Firewall IPSec-compliant VPN gateway Remote Users Bærbar PC med VPN Klient Web Server Pool 3G/LTE Tablet med VPN Klient Mødelokale Internet VPN klient Broadband Private enheder Mobiltelefoner og tablets Afdelingskontorer Firewall Hjemmearbejdspladser

6 Konsulentbistand & projektledelse DUBEX PROJEKTFORLØB

7 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Websikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

8 Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Udfordringerne er mange Der er trusler og behov Der er krav og forventninger fra myndigheder, samarbejdspartnere og kunder Man kan drukne i løsninger, muligheder og aktiviteter Det er vigtigt at målrette sikkerheden til de forretningsmæssige behov Ledelsesopbakning og brugerinddragelse er kritisk for successen

9 Så hvordan får du prioriteret de vigtigste områder? ISO er ikke bare en standard for et ledelsessystem ISO 27001:2007 er også en generel proces, der hjælper med forankring, behovsanalyse og prioritering af itsikkerheden Plan Act Do Check Risikovurderinger er et vigtigt hjælpemiddel til prioritering af it-sikkerhed Også når man skal vælge mellem forskellige løsninger/muligheder

10 Hvad er ISO 27001? Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) ISMS politik Informationsaktiver og klassifikation Risikovurdering og planer Sikkerhedshåndbog Awareness Interne ISMS audits Hændelser og forbedringer Vedligeholdelse Grundlaget er ledelsens commitment og accept Fokus er på forretningen og på at beskytte de forretningskritiske aktiver Valg af kontroller baseret på risikovurdering Udvælgelsen er en vigtig del af processen Procesorienteret (Plan-Do-Check-Act) Der lægges vægt på rapportering

11 Processen helt generelt Begynd med ledelsesaccept og omfang (scope) Identificer de forretningskritiske informationsaktiver (og ejerne) Udarbejd risikovurdering og risikohåndteringsplan Implementer de valgte kontroller (og ISMS processerne) Dokumenter processer (og efterlevelsen) Sikre medarbejder awareness Vedligehold systemet

12 Workshop om processen En effektiv måde at komme i gang eller videre på Forberedelse Deltagerne forbereder sig til workshoppen ved at besvare en række fremsendte spørgsmål fra Dubex Workshop (typisk ½ dag hos Kunden) Kort introduktion til ISO processen Gennemgang af mål samt nuværende dokumentation og status baseret på fremlæggelse og diskussion af svarerne på spørgsmålene ISO implementeringsmetoden Afklaring af omfang, ambitionsniveau, prioriteringer og mangler Udarbejdelse af rækkefølge af aktiviteter og skitse til handlingsplan Opfølgning og evt. notat om de lavt hængende frugter Afholdes også på ledelsesniveau Her er fokus på ledelsens sprog, behov og synsvinkel

13 Workshop Forslag til ledelsen fra workshop Igangsættelse af: En overordnet risikovurdering af de kritiske systemer En prioriteret handlingsplan ud fra denne vurdering Her og nu bør følgende tiltag foretages (de lavt hængende frugter) i denne rækkefølge: a) Formidling af nuværende IT-sikkerhedspolitik. b) Sikkerhedspolitik skal dække BYOD c) Tjek at nuværende backup politik er dækkende

14 Risikovurderinger - prioritering af it-sikkerhed Synliggør hvor der bedst kan sættes ind Måske giver uventede områder mest! Lavere 1. Udvælgelse af systemer, samt en præcisering af virksomhedens mål og risikovillighed 2. Vurdering af konsekvenserne ved brud på tilgængelighed, fortrolighed og integritet 3. Vurdering af sandsynligheder for brud på tilgængelighed, fortrolighed og integritet Sandsynlighed inkl. Sikkerhedsmiljø Højere 4. Vurdering af mulige forbedringer, og deres sikkerhedsmæssige konsekvenser Giver et risikobillede af situationen i dag og med de mulige forbedringer Sandsynlighed inkl. Sikkerhedsmiljø

15 Risikovurderinger eksempel Disse områder ville give mest: 1. Øget sikkerhed ifm. hjemmearbejdspladser BYOD 2. Øget sikkerhed ifm. brug af webmail 3. Øget sikkerhed ifm. brug af mobile enheder 9. Sikker identifikation/autentifikation af brugere (Vigtig faktor i mange af de andre punkter!)

16 Resultatet Du og din organisation får: Synliggjort hvor der er behov for at sætte ind Grundlaget for en kvalificeret prioritering Overblik over hvor du får mest sikkerhed for pengene

17 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Websikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

18 Virksomheden Virksomheden er oprindeligt dansk og senere opkøbt af US baseret firma Hovedkvarter i Danmark Driften af it-systemerne ligger primært i DK Omkring 400 ansatte Lever af højteknologi

19 Behov og udfordring Kunden opdagede, at de var blevet kompromitteret Virksomheden var udsat for et phishing-angreb Alt blev lukket ned - stop skaden Angrebets metode og omfang blev analyseret Tiltag til at undgå lignende episoder iværksat

20 Perimetersikkerhed med Check Point Virksomheden er Check Point kunde på både perimeter og endpoint. Fokus på at genanvende og udvide eksisterende infrastruktur. Nedenstående funktioner ligger i Check Point perimeterløsningen Firewall VPN Mobile Access IPS URL filter Identity Awareness DLP Application Control Anti-Virus Anti-Bot Anti Spam

21 Løsningsproces Fase 1 Grundig analyse af eksisterende firewall regelsæt Vurdering af tilgængelige, nye funktioner Fase 2 Omskrivning af firewall regelsæt Konfiguration af IPS, Identity Awareness og Application Control Fase 3 Trinvis åbning for adgange til/fra Internettet Tilpasning af nye funktioner

22 Konklusion og værdi Kompetent og erfaren samarbejdspartner Analyse af hændelse Analyse af firewall regelsæt Analyse af eksisterende komponenter Fleksibel mulighed for at aktivere Software Blades Central management, logning og rapportering

23 Behov og udfordring Alle USB-medier kunne tilsluttes Direkte Internet fra computeren på usikre net Gammel løsning, der ikke var blevet revideret i længere tid Vurdering om Remote Access skulle være muligt Tiltag til at undgå lignende episoder iværksat

24 Endpoint sikkerhed med Check Point Central management af politikker Logs og status fra alle klienter Mulighed for at generere rapporter Differentiering af politikker på brugerniveau Stor grad af fleksibilitet i forhold til tilvalg/fravalg af funktioner Software Blades Firewall VPN Client Anti-Malware Program Control Full Disk Encryption Media Encryption Mobile Access

25 Løsningsproces Vælge strategi for endpoints Åben/lukket platform Adgang til interne systemer og ressourcer udefra Fokus på at genanvende og udvide eksisterende infrastruktur Implementering af location aware firewall policy på klienterne Åben firewall policy på interne netværk Restriktiv firewall policy på usikre netværk Sikrer at der altid anvendes proxy ved web adgang Aktivering af Media Encryption/Port Protection software blade Kontrol af alle indgang/udgange på beskyttede computere VPN adgang for medarbejderne

26 Konklusion og værdi Samlet management og overblik over alle endpoints Aktivér relevante funktioner hvor det giver værdi Forhindre brugen af usikre/ukendte USB enheder Sikre at alt webtrafik går igennem central sikkerhedsløsning (Blue Coat) Opretholde en høj grad af brugervenlighed, samtidig med et meget højt sikkerhedsniveau

27 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Websikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

28 Haldor Topsøe the company Haldor Topsøe har som en global virksomhed placeret dele af forretningen i datterselskaber i hele verden, mens driften af deres it-systemer ligger centralt Haldor Topsøe er verdensførende inden for udvikling af industrielle katalysatorer, der indgår i 90% af verdens industrielle produktion Haldor Topsøe har ca ansatte

29 Baggrund og historie Haldor Topsøe kunde hos Dubex A/S siden 1997 To lokationer i Danmark 10 abroad-kontorer placeret rundt om i verden Kompleksiteten i vores it-systemer steg i takt med udvidelserne af vores udenlandske kontorer. Vi havde behov for optimering af vores eksisterende båndbredde. Vi tog derfor fat på Dubex i 2008 med et ønske om bedre sikkerhed og central styring af vores it-systemer samt bedre brugeroplevelser i forhold til vores applikationer Kim Bauer, systemadministrator, Haldor Topsøe.

30 Behov og udfordringer Effektiv tilgang til deres it-systemer Sikre de globale medarbejdere adgang til forretningskritiske applikationer Servicere deres kunder bedst muligt Abroad-kontorer linker op til applikationer som Lotus Notes, Citrix, SAP, Share Point og Oracle via VPN Krav om stor båndbredde og lav forsinkelse Krav om bedre websikkerhed og rapportering Behov for en løsning, der kan sikre overblik og hastighed på forbindelserne mellem Danmark og deres store kontorer i Indien, Kina og Moskva og på sigt i samtlige 10 abroad-kontorer Vores primære opgave er at sikre interne brugere i Danmark og udlandet hurtig og sikker adgang til vores applikationer. Kan vi ikke det, vil det i sidste ende gå ud over vores kunder i form af forsinkelser på projekter, beregningsmodeller og lignende, Leo Ingerslev Pedersen, it-arkitekt, Haldor Topsøe

31 Løsningsproces Fase 1 Websikkerhed implementeret i Danmark, Kina, Indien og Moskva Brugerdifferentieret adgang til internet og web applikationer Rapportering Fase 2 Wan Acceleration implementeret imellem Danmark, Kina, Indien og Moskva Acceleration af CIFS, Lotus Notes og HTTP Fase 3 Network Assessment på abroad-kontor QoS på abroad-kontor til sikring af forretningskritiske applikationer QoS i datacentret til sikring af forretningskritiske applikationer Udvidelse af Wan Acceleration til SharePoint og Oracle QoS på Wan Accelereret trafik (ADN) Central Management Fase 4 (i gang) Implementering af Blue Coat på resterende branch offices

32 Haldor Topsøes Blue Coat-løsning Blue Coat løsning er blandt andet valgt ud fra Gartners anbefaling: Gartner - Market leader på Web Security og Wan Acceleration Wan Acceleration samt websikkerhed i én og samme løsning Blue Coat WAN-optimering og websikkerhed sikrer Haldor Topsøe den ønskede sikkerhed, hastighed og overblik på netværk og applikationer i deres abroad-kontorer og reducerer omkostninger til båndbredde Overblik over Haldor Topsøes netværkstrafik og applikationer sikrer, at de kan prioritere hvilke applikationer, der skal tildeles båndbredde og accelereres Hastighed i form af WAN-acceleration medfører, at brugerne henter mindre datamængder og hastigheden på forretningskritiske applikationer øges Sikkerhed på Haldor Topsøes netværk betyder, at de kan filtrere websites, analysere og skanne mod malware, når deres brugere er på internettet. De kan ligeledes forhindre eller kontrollere brug af båndbredde til uønskede formål

33 Løsningen: Sikkerhed - hastighed og overblik Haldor Topsøes datterselskaber linker op til applikationer som Lotus Notes, Citrix, SAP og SharePoint via VPN, men har lokal Internet out break

34 Konceptet bag Websikkerhed Websikkerheden er styrket blandt andet gennem webscanning og styring af adgang til internettet, således at brugerne ikke kommer til at kompromitterer forretningskritiske data. Antivirus skanning URL filtrering Reputation services Realt Time Cloud analyse Bruger restriktioner Web Application controls

35 Lokal beskyttelse og kontrol: Antivirus skanning Content kontrol Web Applikation styring og kontrol. AD-Integration SSL-Inspektion WWW Web Pulse beskytter i dag over 75 Millioner brugere Web Pulse benytter over 16 forskellige metoder til at finde malware og inficerede web sider. 10 forskellige AV signaturer Snadboxing Script analysers Dynamisk Link Analyse PDF analysers Browser Simulation Supportere 50 forskelige sprog Blokere dagligt 3.4 millioner web trusler ect AntiMalware scanning Web reputation Web-DLP WWW

36 Websikkerhed og rapportering Blue Coat rapporter giver kunden synlighed over brugeradfærd og kan reagere effektivt hvis der eksempelvis detekteres call-backs til et botnet.

37 Botnets

38 Trafikanalyse

39 Konceptet bag WAN acceleration Object Caching Caches repeated, static app-level data; reduces BW and latency Byte Caching Caches any TCP application using similar/changed data; reduces BW and latency Compression Reduces amount of data transmitted; saves BW Bandwidth Management Prioritize, limit, allocate, assign DiffServ by user or application Protocol Optimization Remove inefficiencies, reduce latency

40 Acceleration Citrix SharePoint Microsoft CIFS Lotus Notes Oracle Videokonference

41 Acceleration

42 Overblik Overblik og sikring af kritiske applikationer

43 Konklusion og værdi Konkrete besparelser og gevinster Der spares op mod 75% båndbredde på Lotus Notes set over en 24 timers måling af Lotus Notes-trafikken mellem kontoret i Indien og Danmark. Der spares totalt 61,5% båndbredde set over en 24 timers måling af den totale trafik mellem kontoret i Indien og Danmark. Investeringer til udvidelse af MPLS og internet forbindelser kan udskydes, hvilket bidrager til hurtigere ROI på løsningen. Færre infektioner på netværket. Vi har implementeret en løsning, der forbedrer websikkerheden. Vi understøtter forretningen ved at skabe overblik og forbedret hastighed til forretnings kritiske applikationer.

44 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Web-sikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

45 Region Syddanmark Region Syddanmark har ca. 1,2 mio. indbyggere. Region Syddanmark er regionens største virksomhed med ca ansatte Regionen Syddanmarks It-Staben er regionens fælles, tværgående koncern itorganisation. It-Staben leverer den it, der er brug for i Region Syddanmark samt servicerer regionens 5 sygehusenheder: Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt Odense Universitetshospital Psykiatrien i Region Syddanmark

46 Behov og udfordring Centraliseret styring, kontrol og sikkerhed Optimering af arbejdsgange Forbedring af datakvalitet Automatisering af manuelle processer Besparelse, yde mere med færre ressourcer Mere tid til borgere og patienter

47 Mobility med Mobile Iron Intern net Selvbetjeningsportal Integration ActiveSync Exchange LDAP Certificate Authority Sharepoint Genbrug Ekstern net Enterprise Mobile Apps Dubex Support og driftcenter

48 Løsningsproces Business Transformation Fase 2 - Mobile App & Content Management Uddannelse Udrulning til organisationen Udvikling af specifikke Apps Adgang til yderligere applikationer Understøttelse af forretningen Adgang til udvalgte applikationer og shares Fase 1 - Mobile Device Management 1 januar - 30 juni Afklaringsfase Infrastruktur Retningslinjer Politikker MDM konfiguration

49 Konklusion og værdi Centraliseret styring af indstillinger, politikker, enheder og applikationer Konsistent konfiguration som reducerer omkostninger og spildtid i forhold til drift og support Højt sikkerhedsniveau på brug af virksomhedsapplikationer og data på mobile enheder Skabt et fundament for understøttelse af nye forretningsinitiativer Skabt et fundament for at levere en forbedret borgerservice Skabt et fundament for, at Region Syddanmark kan tilbyde deres medarbejdere en mere fleksibel arbejdsform Skabt et fundament for, at Region Syddanmark kan automatisere manuelle processer og opnå direkte besparelser på bundlinjen

50 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Websikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

51 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune, Fyns geografisk største kommune med borgere It-staben i Ryslinge ca. 20 personer til support, drift og udvikling af infrastruktur og services Staben håndterer al it for kommunalkontorer, plejehjem, børnehaver, skoler, biblioteker m.fl. Store krav til at understøtte nye initiativer blandt brugerne og borgerne Én person til drift af hele HP LAN-netværket og Aruba WLAN-netværket

52 Behov og udfordring Behov for stabil fleksibel WLAN adgang til netværk og ressourcer fra vilkårlig FMK-lokation, både for medarbejdere, gæster, studerende m.fl. Følsomme borgerdata kræver end-to-end kryptering af WLAN trafik Krav til enkel udrulning og skalérbarhed: 1. Design 2. Installér 3. Drift Løsningen skal have central administration og troubleshoot-funktioner Løsningen skal håndtere nye arbejdsformer og smartdevices m.m.

53 Wireless med Aruba Networks Dubex Total Wireless Management Rådhus GRE FMK Datacenter GRE Master Controllere Skole IPSec Remote AP Local Controllere

54 Løsningsproces Centrale Aruba Controllere installeres i datacenter Fastlæggelse af statefull brugerroller Integration med Novell backend over FreeRadius servere. Off-site predictive site survey med Airmagnet Planner Access point-gruppe på controller oprettes Access points installeres af elmontører efter survey design Laptops og smartdevices afprøves på lokationen.

55 Konklusion og værdi Skalérbar løsning, der løbende kunne udvides efter FMK behov Meget let administration og løbende tilpasning har sparet FMK for mange personaleressourcer Installationsprocesser forløb hurtigt, enkelt og kunne udføres af almindelige elmontører Statefull rollebaseret adgang gav fleksible arbejdsgange og mulighed for langt flere BYOD tiltag Central monitorering sparede tid, når fejl skulle undersøges og rettes Analyser og rapportering fra central management har resulteret i mere præcise investeringer til udvidelser, der er nemmere at planlægge og budgettere.

56 Agenda Introduktion Behovsanalyse og prioritering af it-sikkerhed Perimeter- og endpointsikkerhed Web-sikkerhed & optimization Mobility Wireless Afslutning

57 Løsningsområder DUBEX-PLATFORMEN Compliance & risikostyring SIEM, Security Information & Event Management Autentifikation & identifikation Netværkssikkerhed & fjernadgang Indholds- & serversikkerhed Databeskyttelse Mobil & endpoint-sikkerhed Tilgængelighed & optimering CONSULTING FINANCIAL SERVICES INDUSTRIAL INSURANCE IT & TELECOM MEDIA MEDICAL & BIOTECH PUBLIC SECTOR RETAIL & CONSUMER PRODUCTS TRANSPORTATION

58 Løsninger og produkter fra Dubex A/S Management, overvågning og compliance - SIEM IBM Qradar, HP Arcsight og Quest - Konfigurationsstyring Tufin - IP-adresse management - Infoblox Sikkerhed i virtuelle miljøer - Hypervisor integeret antivirus Trend Micro Deep Security - Konfigurationsstyring VMware VCM - DNS og DHCP styring - Infoblox Serversikkerhed - Antimalware Trend Micro OfficeScan og Deep Security - Patch management - Identity and Access Management Quest Netværks- og perimetersikkerhed - Trådløst netværk, remote networking og sikkerhed Aruba - Intrusion Prevention Systems HP TippingPoint - Web- og mailscanning Trend Micro, Blue Coat og Websense - Firewall, IPS og VPN Check Point - Load balancering og web application firewall F5 - DDoS beskyttelse Check Point og Radware - Dag-0 beskyttelse FireEye, Bit9 og Trend Micro Deep Discovery Mobile Devices og Endpoints - MDM og container MobileIron & Good - Klienter firewall og kryptering Check Point Endpoint - Antimalware Trend Micro Officescan - Brugervalidering Entrust og RSA - Mobile Device Security Blue Coat, Websense, Trend Micro

59 360 it-sikkerhed Dubex tilbyder: Analyse af behov Sikkerheds- og risikoanalyser Rådgivning og analyse af sikkerhedsløsninger Specifikation og design af sikkerhedsløsning og system Sikkerhedsløsninger Support, projekt- & konsulentydelser Overvågning Drift & vedligeholdelse Security as a Service

60 Konsulentbistand & projektledelse DUBEX PROJEKTFORLØB

61 Løsninger - Security in depth Kontrol og overblik Flere forskellige redundante og uafhængige sikkerhedsmekanismer Sikkert design proaktiv/generisk sikkerhed Anvend forebyggende teknologier Indbyg sikkerhed i systemerne Aktiv beskyttelse reaktiv sikkerhed Suppler den indbyggede sikkerhed Overvåg intern trafik for afvigende mønstre Overvågning Overvågning af handlinger på systemer og netværk Konsolidering, sammenstilling og intelligent analyse af logfiler Politikker og procedurer Management Overvågning & korrelation Perimeter Netværk Host Applikation Data Brugere Murphy's Law: Anything that can go wrong will go wrong.

62 Hvordan løser Dubex dine sikkerhedsudfordringer? DUBEX-PLATFORMEN Mennesker Politik Proces Forretning CONSULTING FINANCIAL SERVICES INDUSTRIAL INSURANCE IT & TELECOM MEDIA MEDICAL & BIOTECH PUBLIC SECTOR Teknologi RETAIL & CONSUMER PRODUCTS TRANSPORTATION

63 Vi tilpasser teknologier til dine forretningsbehov DUBEX-PLATFORMEN EXPERT SUPPORT CONSULTING FINANCIAL SERVICES TECHNOLOGY EVALUATION & SOLUTION DEVELOPMENT OPERATION AND MAINTENANCE LICENSE MANAGEMENT CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT INDUSTRIAL INSURANCE IT & TELECOM MEDIA MEDICAL & BIOTECH PUBLIC SECTOR RETAIL & CONSUMER PRODUCTS CASE MANAGEMENT TRANSPORTATION

64 Hvorfor Dubex til it-sikkerhed? Hvilke ressourcer investerer Dubex i sikkerhed? Løbende opfølgning på det aktuelle trusselsbillede Løbende research af sikkerhedsmarkedet Studier af rapporter fra Gartner, Forrester m.fl. Interne test og benchmarking af markedsførende løsninger Feedback fra vores kunder Brede kompetencer der dækker alle aspekter i forhold til it-sikkerhed Træning af teknisk personale - deltagelse i produktkurser og særlig træning kombineret med over 15 års erfaring med it-sikkerhed

65 Samarbejde sådan kommer du videre Sådan kan et stærkt samarbejde begynde 1. Vi afstemmer behov, ønsker og udviklingsmuligheder på et indledende møde 2. Dubex løsningsspecialister tager udgangspunkt i specifikke behov 3. Gennemførelse af PoC der giver overblik og synlighed 4. Workshop med lederteamet i din virksomhed Book et møde allerede i dag

66 TAK! Lars Boye, Peter Sode, Jacob Herbst,

It-sikkerhed og tendenser for 2013 - hvad skal du være opmærksom på? It-sikkerhed trusler og udfordringer nu og i fremtiden

It-sikkerhed og tendenser for 2013 - hvad skal du være opmærksom på? It-sikkerhed trusler og udfordringer nu og i fremtiden It-sikkerhed og tendenser for 2013 - hvad skal du være opmærksom på? It-sikkerhed trusler og udfordringer nu og i fremtiden Jacob Herbst, 2012-12-04, Århus Dubex A/S - Profile Jacob Herbst Civilingeniør

Læs mere

Managing risk & compliance, enabling growth. Finans IT-dagen 2012-13. september 2012 Jacob Herbst, jhe@dubex.dk

Managing risk & compliance, enabling growth. Finans IT-dagen 2012-13. september 2012 Jacob Herbst, jhe@dubex.dk Managing risk & compliance, enabling growth Finans IT-dagen 2012-13. september 2012 Jacob Herbst, jhe@dubex.dk Dubex A/S - Profile Specialister i og laver kun IT-sikkerhed siden 1997 50 medarbejdere i

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 SEE IT. CONTROL IT. PROTECT IT. OM KASPERSKY LAB Kaspersky Lab er verdens største, uafhængige sikkerhedssoftwarefirma. Vi yder den bedst mulige it-sikkerhed til din

Læs mere

Hvordan for du styr på virksomhedens mobile miljø - krav og udfordringer. Jacob Herbst 7. juni 2012 jhe@dubex.dk

Hvordan for du styr på virksomhedens mobile miljø - krav og udfordringer. Jacob Herbst 7. juni 2012 jhe@dubex.dk Hvordan for du styr på virksomhedens mobile miljø - krav og udfordringer Jacob Herbst 7. juni 2012 jhe@dubex.dk Agenda Mobilitet Paradigme skift, tendenser og drivere Mennesker og User Empowerment Mobile

Læs mere

Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Du kan se en liste over referencekunder her på Merakis hjemmeside.

Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Du kan se en liste over referencekunder her på Merakis hjemmeside. Cisco Meraki Cisco Meraki leverer en komplet cloud baseret løsning bestående af wireless AP, switche, firewalls, WAN-optimering og MDM. Alt er centralt styret via webben. Det er nemt at komme i gang og

Læs mere

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Formål med serverguiden Serverguide - Din vej til hurtigt salgsinformation om Microsofts mest solgte

Læs mere

ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed. Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015

ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed. Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 Udfordringer mht. persondata eksempler For mange brugere har adgang til

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

It-sikkerhed og tendenser for 2014. Jacob Herbst, jhe@dubex.dk It-forum Viborg den 11. juni 2014

It-sikkerhed og tendenser for 2014. Jacob Herbst, jhe@dubex.dk It-forum Viborg den 11. juni 2014 It-sikkerhed og tendenser for 2014 Jacob Herbst, jhe@dubex.dk It-forum Viborg den 11. juni 2014 Hold dig opdateret fra Dubex Abonner på Dubex nyhedsbrev Besøg www.dubex.dk Følg Dubex på LinkedIn http://www.dubex.dk/update/

Læs mere

IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder

IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder IT-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder Er du helt sikker på at du er sikker? Usikker sikkerhed Når talen falder på IT er mange virksomheder i virkeligheden ikke helt sikre på, at de er sikre. En

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives. Executive summery This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management considerations in the application

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere