metode kan forskere på DTU lytte sig frem til vægten af en frossen reje. NAVN DNA Anna F. Karen M NAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "metode kan forskere på DTU lytte sig frem til vægten af en frossen reje. NAVN DNA Anna F. Karen M NAVN 17 05 84-0000 19 07 82-0000"

Transkript

1 Energi Kæmpedrage kan reducere fragtskibes brændstofforbrug med 35 pct. SIDE 10 Produktion Med en ny metode kan forskere på DTU lytte sig frem til vægten af en frossen reje. Tema side TRANSPORT Investeringer trækker passagerer til privatbanerne. Men er det pengene værd? side 12 NAVN Peter K. DNA 10 Siden marts 2011 ing.dk CPR-Nummer Forhøjet risiko for blodprop NAVN Tove P. CPR-Nummer Vævsprøver Blodprøver DNA NAVN Karen M. CPR-Nummer Har haft type 1 brystkræft DNA NAVN NAVN Anna F. Karen M CPR-Nummer Høj risiko for lungekræft DNA DNA NAVN Mie A. CPR-Nummer Type 2 diabetes DNA NAVN Kirsten E. CPR-Nummer Gigt i knæene Blodprøve DNA NAVN Louise C. CPR-Nummer Allergi DNA NAVN Mee F.H. CPR-Nummer Vævsprøver DNA DNA-kortlægning, CPR og sygdomsdata baner vej for nyt erhvervseventyr side 2 og 4-5 Foto: Scanpix Danske virksomheder i ny undersøgelse: Udenlandske ingeniører slår deres danske kolleger på arbejdsmoral Godt halvdelen af de danske virksomheder mener, at udenlandske ingeniører knokler mere end danske. Det viser en undersøgelse fra Ingeniøren og IDA. rekruttering Af Lene Wessel Arbejdsmoralen blandt udenlandske ingeniører med job her i landet er bedre end hos deres danske kolleger. Det mener 56 pct. af de ingeniørtunge danske virksomheder. Holdningen fremgår af en ny undersøgelse fra Ingeniøren og Ingeniørforeningen om motiverne for at anvende udenlandske ingeniører, som Rambøll Management har udført blandt 954 ingeniørvirksomheder. Per Asmussen, adm. direktør i Skanderborg-virksomheden Kamstrup, der udvikler systemløsninger til energimåling, forudser, at forskellen på længere sigt kan koste ingeniørarbejdspladser:»hvis man opdager, at det er attraktivt at tage ingeniører til Danmark, så tænker man, at næste skridt er at flytte opgaverne derud.«situationen bliver trukket endnu skarpere op i en anonym kommentar fra en af de adspurgte virksomheder: Danske ingeniører skal i den grad tage sig sammen, finde et passende lønniveau og lære at få tingene gjort i en ruf i stedet for en lang palaver. Hvis dette ikke forstås i en fart, vil ingeniørerne få en voldsom konkurrence udefra inden for ganske få år. Formanden for IDAs Arbejdsmarkedsudvalg Morten Thiessen mener ikke, at resultatet er overraskende, men skyldes den demokratiske ledelsesstil og det flade hierarki:»når man hyrer folk længere væk fra, så tænker de mere hierarkisk og er mere lydige. Samtidig bliver de hentet ind til en bestemt arbejdsopgave, og derfor bliver de opfattet som mere målrettede og arbejdsomme end danskerne,«siger han. Ifølge professor Henrik Holt Larsen, CBS, afspejler arbejdsgivernes svar, at danskere generelt prioriterer balance mellem arbejdsliv og privatliv højere end udlændingene og derfor opfatter det som legitimt at holde forlængede weekender, lange ferier og at gå kl. 16 for at hente børn. I lyset af undersøgelsen løfter han dog en advarende pegefinger:»vi er måske blevet ofre for succesens fælde forstået på den måde, at Danmark har klaret sig godt økonomisk. Så hvorfor løbe stærkere, hvis det går godt?«spørger han retorisk. Undersøgelsen punkterer myten om, at danske virksomheder vælger at ansætte udenlandske ingeniører, fordi de kan fås til spotpris. Faktisk er det kun 14 procent af arbejdsgiverne, som angiver, at de rekrutterer i udlandet på grund af lav løn. Derimod angiver syv ud af ti, at behovet for faglige specialkompetencer får dem til at hente folk hertil. Men danske ingeniører kan dog også være med og klarer sig bedre end deres udenlandske kolleger på en række egenskaber. Når det gælder sociale og kommunikative kompetencer, oplæringstid og opgaveforståelse, ligger danske ingeniører i top. Her siger cirka otte ud af ti virksomheder, at de udenlandske ingeniører slet ikke eller i mindre grad er bedre end de danske. j Nyt tillæg: Karrierekompas 128 NYE JOB KARRIERE SIDE 28 Tænk højt. Tænk sammen. Tænk videre

2 2 Ingeniøren 1. sektion 11. marts 2011 Ingeniøren Valgønske: Afkod vores DNA, skab vækst og helbred de syge Leder af Arne R. Steinmark ansv. chefredaktør skal vi fremover leve af højteknologisk nicheproduktion? Er det højeffektive og miljøvenlige landbrug vores langsigtede force? Eller er det kanske spidskompetencerne inden for vindenergi? Et bud på et svar kommer fra uventet kant. efter ti år med indledningsvis voldsomme forventninger og derpå blot skuffelse og resignation over et udeblevet biotekboom, er der pustet nyt liv i visionen om, at vi finder vejen til fremtidens arbejdspladser i krydsfeltet mellem medicin og bioteknologi. Godt hjulpet på vej af it og det CPRnummer, som vi har levet med i et halvt århundrede og som er enestående i global sammenhæng. som vi allerede har kunnet drage nytte af i digitaliseringen af den offentlige sektor, kan den konsekvente sammenkædning af vores personnummer og vores sygehistorier i journaler hos læger og hospitaler være med til at afsløre forbindelsen mellem genvariationer og sygdomsbilleder. Vi kan bane vejen for individuel medicin, der virker, frem for at spilde halvdelen eller op mod fem mia. kr. om året på medikamenter, der er virkningsløse på grund af individuelle genkombinationer. Og vi kan forudsige og forebygge kræftformer med nye vacciner, når vi sammenkæder det enkelte menneskes sygdomshistorie med dets DNAkode. kort og godt skal vi beslutte at kortlægge alle danskeres gener og lægge dem i en national database. Herefter kan datamining og intelligente algoritmer give udviklingen af moderne medicin et boost af historiske dimensioner. Første skridt hertil er taget med etableringen af et center til 170 mio. kr., der sammenknytter DNA-sekventering med gener og effekter. Her har det offentlige via Højteknologifonden bidraget med den ene halvdel, private selskaber den anden den største private bidragyder er tankevækkende nok den kinesiske sekventeringsspecialist BGI, der har lagt 60 mio. kr. i kassen. de foreløbige bevillinger er en god begyndelse til forskning, men er slet ikke tilstrækkeligt, skal potentialet udnyttes og arbejdspladser etableres. Det betyder ikke nødvendigvis, at samfundet må til lommerne for at Vi har et unikt aktiv, en moderne guldåre og et uudtømmeligt oliefelt, der vil tiltrække alle betydende farmaselskaber. investere milliarder af kroner inden for et område, der naturligt betragtes med skepsis efter bristede forhåbninger og udeblevne resultater fra en biotekbranche, der i årevis blot har klynket økonomisk nød igen og igen. Til gengæld er det afgørende, at politikerne tør formulere en dristig strategi, træffe beslutninger og offensivt markedsføre et stærkt mål at alle danskere skal og vil blive sekventeret eksempelvis inden For med koblingen til CPR-nummeret har vi et unikt aktiv, en moderne guldåre og et uudtømmeligt oliefelt, der vil tiltrække alle alle betydende farmaselskaber og som kan realisere tidligere drømme om vækst i superklyngen Medicon Valley. Priserne for sekventering af DNA falder hurtigt, og inden for overskuelig tid koster det mindre end tusind kr. og mange borgere vil selv være villige til at betale for at få sekventeret familiens eller eget genom. I modsætning til den lille islandske befolkning på sjæle, som var i fokus for et lille årti siden, er den danske ditto stor nok til at kunne håndtere de mange variable af eksempelvis brystkræft. Politisk lederskab i dette spørgsmål kan både helbrede, spare og skabe ny vækst. Man har vel lov at håbe. j Læs også fokus side 4-5 ugens satire: Kabeltyverier Kabelværn Banedanmark får hjælp fra Virksomhedshjemmeværnet. De skal observere langs jernbanestrækninger, hvor tyvagtige personager har forsøgt at stjæle kabler i ly af nattens mørke. Det kræver særlige kompetencer, lyder det fra HJV-chefen. >> se flere på ing.dk/satire Johnas Veidiksen spørger:»får man gigt af at knække fingre/led?«peter Junker, professor i intern medicin og reumatologi på Odense Universitetshospital, svarer:»fingerknækning opfattes af mange som en dårlig vane, der belaster leddene og dermed øger risikoen for gigt. Fingerknækning er den knasende lyd, der kan opstå i fingrenes grund- eller mellemled, når de overstrækkes. Fænomenet skyldes undertryk i ledhulen, hvorved ilt, kvælstof og kuldioxid i ledvæsken samles i små bobler, der udløser en knasende lyd, når de brister. Mange angiver, at fingerknækning medfører en afslappet følelse i fingrene og forbedret fingerfærdighed. Når fænomenet debatteres, skyldes det imidlertid ofte to forhold dels omgivelsernes bekymring for langsigtede skadevirkninger på leddene og dels at mange synes, at lyden er ubehagelig. da spørgsmålet vedrører gigt, er det vigtigt at understrege, at begrebet gigt er en samlebetegnelse for mange forskellige ledlidelser, der alle kendetegnes ved smertefuld hævelse og bevægelsesindskrænkning og undertiden deformering af leddene. de almindeligste gigtsygdomme er leddegigt (en autoimmun sygdom), urinsyregigt/podagra (udfældning af SPØRG SCIENTARIET Giver fingerknækning gigt? urinsyrekrystaller i leddene) og slidgigt, der er den hyppigste af alle gigtlidelser, og hvor traumer/overbelastninger er den hyppigste enkeltårsag. der er intet belæg for, at fingerknækning disponerer til de to førstnævnte gigtformer. Til gengæld er det naturligt at overveje, om den overstrækning af leddene, der udløser knæk i fingrene, kan medføre slidgigt i fingrene på langt sigt. Spørgsmålet er kun sporadisk belyst, men konklusionerne i disse undersøgelser er ens. Swezey og medarbejdere fandt, at hyppigheden af fingerknækning blandt gamle (gnsn. 78,5 år) og børn (gnsn. 11 år) var ens. Der fandtes ikke øget forekomst af slidgigt bedømt klinisk og ved røntgenundersøgelse blandt disse ældre mennesker med selvrapporteret, mangeårig fingerknækning. I 1998 publicerede den amerikanske læge Donald Unger et sjældent langvarigt observationelt studie, som han havde udført på sig selv: To gange daglig knækkede han fingerleddene på venstre hånd, i alt ca gange over 50 år. Højre hånd tjente som ubehandlet kontrol. Ved forsøgets afslutning var der ikke påviselig slidgigt på nogen af hænderne. j >> Forkortet læs hele svaret og stil dine egne spørgsmål på ing.dk/scientariet/sporg? Telefon / Ansv. chefredaktør: Arne R. Steinmark Redaktionschefer: Henning Mølsted, indhold, og Rolf Ask Clausen, journalister og community, Redaktører: Robin Engelhardt, Viden & erkendelse, Nanna Skytte, designchef salg: Tekstannoncer: Chefkonsulent Kåre Eliasen, Telefon Telefax Stillingsannoncer: Salgschef Michael Christensen, Telefon Telefax Kommentarer og læserindlæg: Abonnement og adresse ændringer: Telefon Abonnementspriser: 1 år: kr. ½ år: 930 kr. Tryk: Dansk Avistryk ISSN nr: Samlet oplag: eksemplarer (Dansk Oplagskontrol, 2. halvår 2010) Synspunkter i artikler, ledere og indlæg kan ikke betragtes som IDAs stilling til de omhandlede spørgsmål. Redaktionelt materiale kan efter tilladelse genoptrykkes til andre formål. Henvendelse til Søren Rask Petersen, Telefon Udgiver: Mediehuset Ingeniøren A/S Skelbækgade 4, 1717 København V Telefon Fax Mediehuset Ingeniøren A/S ejes af Ingeniørforeningen, IDA Direktion: Arne R. Steinmark, adm. direktør Christian Hjorth, kommerciel direktør

3 JO FLERE MEDLEMMER, DES MERE VIDEN SKAF ET MEDLEM OG VIND EN IPAD PSSTTT NY LODTRÆKNING HVERT KVARTAL shc.dk LILLE INDSATS STOR GEVINST For at sige det ligeud, så vil vi gerne have din hjælp til at blive større. Det er en nem sag, for du skal blot fortælle dit netværk, hvad IDA gør for sine medlemmer. Så bør de hurtigt kunne se fordelene i foreningen for vores fælles identitet og faglighed, stærke netværk og rådgivning, kontante forsikringsfordele etc. Du kan melde dem ind på ida.dk/mgm og blive belønnet. Husk at de nye medlemmer skal være færdiguddannede og fx ingeniører, cand.scient.er eller cand.it.er. For hvert medlem du hverver, får du en gave. Du kan vælge mellem: Et gavekort på 200 kr. til enten Matas, BR, Bog & Idé, Imerco eller Kvickly/SuperBrugsen/ Dagli Brugsen/LokalBrugsen 2 biografbilletter med popcorn og drikkevarer IDAs kogebog Madlysten Du kvalifi cerer dig også til lodtrækningen om en ipad hvert kvartal. Lyder det ikke som en god deal? VIND EN IPAD LÆS MERE OG BLIV PRÆMIERET PÅ IDA.DK/MGM

4 4 Ingeniøren 1. sektion 11. marts 2011 FOKUS Gensekventering Danske gener kan blive et erhvervseventyr Danskernes gener skal kortlægges sammen med vores unikke sygdomshistorik, så vi kan blive laboratorium for medicinalselskaber. Økonomi Af Mette Buck Jensen Danskernes gener og sygdomshistorie kan udgøre en guldmine for Danmark, hvis vi får samlet vores DNA i en stor database og lader resten af verden gå på opdagelse i den. Kortlægning af gener, såkaldt sekventering, bliver nemlig så hurtigt og billigt, at det er overkommeligt at gøre på hele befolkningen. Og pga. vores personnumre, lægejournaler og biobanker kan genvariationerne kobles med sygdomme, behandlingseffekt osv. Håbet er, at den viden i fremtiden vil gøre det muligt at behandle den enkelte langt mere effektivt.»danmark er det mest oplagte sted i verden at finde sammenhængene, for vi har kolossale fordele pga. journalføringen. Tilsvarende analyser er umulige i f.eks. USA, da man ikke har databaser som her, hvor vi ved, hvad folk har fejlet, hvilken behandling de har fået og hvad de er døde af,«siger Lars Kongsbak, der er administrerende direktør i Exiqon, der udvikler test for bl.a. cancer. Han er sikker på, at hvis alle danskerne bliver gensekventeret, vil det få alle farmavirksomheder til Danmark, for de er meget interesserede. Der er nemlig internationalt stort fokus på, at stigningerne i udgifterne til sundhedsvæsnet bliver stoppet. I Danmark er udgifterne så store, at der skal prioriteres mellem de syge, og 16 pct. af USA s bruttonationalprodukt går til sundhedssystemet. Og der kan hentes milliarder på at effektivisere. F.eks. virker halvdelen af den receptpligtige medicin, der bliver udskrevet, ikke på patienten. Og håbet er, at viden om genvariationer vil gøre, at man kan forudsige, hvilken medicin der vil virke på hvem såkaldt skræddersyet medicin. Første skridt er netop taget Det første skridt mod at få Danmark på banen er netop blevet taget ved, at Højteknologifonden har givet 86 mio. kr. til et center, der vil muliggøre sekventering og sammenkobling af gener og effekter med særlig fokus på at skabe en teknologisk platform, der kan håndtere de enorme mængder af data, som gensekventering af en hel befolkning vil generere.»danmark har en enestående mulighed, fordi vi har masser af registreret information om vores livsforløb, og nu samler vi de bedste kræfter, så vi på verdensklasseniveau kan sammenholde det med information om vores gener«siger tovholder på projektet, prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet. Han ser et stort potentiale:»centret er blot første trin på trappen på sigt skal vi have kunder i butikken. Ambitionen er, at der fra Danmark og resten af verden kommer virksomheder til, der er interesserede i at dykke ned i det, fordi de vil udvikle lægemidler, fødevarer eller andet. Det er en succesparameter.«han forventer, at der hurtigt vil komme kunder og henviser til, at platformen er oppe at køre efter sommer. Det første projekt, der skal afprøve platformen og give den anseelse, er da også på plads. Der skal findes vira, der forårsager cancer, i håb om, at danske Bavarian Nordic kan udvikle vacciner mod dem. Direktør for Højteknologifonden Carsten Orth Gaarn-Larsen forventer også, at der vil følge masser af andre virksomheder i kølvandet på centret, for cancervaccinen er blot et eksempel på, hvad det kan bruges til.»der er masser af applikationsområder, så der vil være mange virksomheder fra Danmark og resten af verden, der får lyst til at deltage i arbejdet og komme hertil. Vi er sikre på, at vi vil få deres opmærksomhed.«markedsfør os som laboratorium Det danske biotekselskab Genomic Expression, der har udviklet en chip, der kan analysere gener, er en af de virksomheder, der er med i centret. Administrerende direktør Gitte Pedersen har boet i USA i en del år og har her oplevet den store fokus på udvikling af skræddersyet medicin.»alene hvis USA kan undgå at give receptpligtig medicin til patienter, det ikke virker på, vil det spare 100 mia. dollar om året. Det giver kæmpe interesse fra mange sider, så hvis Danmark rykker på det her, vil det give store økonomiske gevinster. Det er nu, vi skal tage beslutning om, hvor meget vi vil eje af dette milliardmarked,«siger hun og er ikke i tvivl om, at vi har gode muligheder for at få en god bid af kagen, hvis vi rykker nu.»vi skal gensekventere danskerne og markedsføre Danmark som et sted, hvor man kan komme og forske. Der er ingen tvivl om, at virksomhederne vil strømme til.«udenrigsministeriet markedsfører allerede Danmark over for udenlandske farma- og biotekselskaber på vores unikke patientdata i forhold til klinisk og epidemiologisk forskning og ser et stigende potentiale.»fra et amerikansk synspunkt er det høje niveau af systemintegration og den danske tradition for at gemme data ganske unik, og vi har konkrete virksomheder, der overvejer Danmark pga. adgangen til data, prøver etc., og som kunne se en fordel i at udvikle og teste deres produkter i Danmark,«fortæller specialrådgiver ved Invest in Denmarks nordamerikanske afdeling, Na Ree Sørensen. Projektdeltager Søren Brunak, der er professor og leder af Center for Biologisk Sekvensanalyse på DTU, mener også, at vi vil få en stor viden, der kan bruges kommercielt.»medicinalvirksomhederne er strømmet til Kina med opgaver i forhold til sekventering, da de har det største center på feltet. Det ville undre mig meget, hvis ikke en stor del af den forretning kommer her til byen nu, for vi har også sygdomshistorikken, som Kina ikke kan matche.«kineserne er da også selv kommet til Danmark pga. de unikke muligheder her. Beijing Genomics Institute, der er verdens største gensekventeringscenter, har lagt sit europæiske hovedkvarter i København og deltager i det nye center med 60 mio. kr. Politisk vision nødvendig Hele befolkningen behøver dog ikke at blive gensekventeret på en gang. Man vil f.eks. starte med bestemte patientgrupper eller ældre, hvor der er en historik at koble generne med. Forskerne håber, at næste skridt bliver at få penge til at gensekventere personer. Men på sigt vil de gerne sekventere alle danskerne både for at udbygge databasen og fordi vi med tiden bl.a. bliver behandlet under hensyntagen til generne. Sekventering vil snart være nede i kr. og fortsætter ned, så Søren Brunak er ikke i tvivl om, at flertallet af danskere vil have fået sekventeret generne, inden der er gået 20 år.»det vil være så billigt, at ingen vil diskutere, hvem der skal betale. Man diskuterede også, om telefonbokse skulle være handicapvenlige, men så kom mobiltelefonerne. Ofte overhaler teknologien os, så det er irrelevant, da udgiften bliver marginal.«lars Kongsbak mener derfor også, at det er vigtigt, at det bliver sikret, at alle disse data bliver samlet nationalt, for kun samlet kan de føre til ny viden. Han mener derfor heller ikke, at budgettet på 170 mio. kr. for det nye center er nær nok. Der skal investeres 1-5 mia. kr., hvis Danmark virkelig skal satse på det her.»jeg er overbevist om, at Danmark kan tage førertrøjen, hvis vi havde en politisk vision om, at vi vil være verdensførende inden for skræddersyet medicin ved at udnytte vores unikke muligheder og gensekventere den danske befolkning. Det kan give et stort kommercielt afkast,«siger han. Carsten Orth Gaarn-Larsen forudser også, at der skal flere penge til i takt med, at platformen skal udbygges og bruges på nye områder.»nu får vi alt, hvad det kræver at kunne gøre det her, etableret, og så kan man bygge ud fra det. Og der vil forhåbentlig komme massive følgeinvesteringer, for det er der behov for, hvis Danmark virkelig vil positionere sig. Det her er kun startskuddet, men vi har fået sat os selv på verdenskortet med virkelig stærke partnere.«j Læs også Lederen side 2 Diagnostik Generne kan afsløre, om man har overhængende fare for at få sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og måske også, hvordan det kan forebygges. Udvikle medicin Noget medicin mod f.eks. brystkræft virker på folk med én gentype, mens andet virker på folk med en anden gentype. Viden om det kan føre til udvikling af ny medicin, og at vi undgår, at vi spilder tid og penge på uvirksom medicin, der kun giver bivirkninger. Danskere afleverer Kun godt en fjerdedel af danskerne har bekymringer ved at få generne kortlagt, for vi er afslappede og tillidsfulde, viser undersøgelse. etik Af Mette Buck Jensen Viden om effekterne af vores genvariationer kan bruges på uendeligt mange måder kostråd Spis efter din gentype. Generne kan afsløre, hvilke mineraler og vitaminer den enkelte har brug for, og hvordan den enkelte optager fedt eller reagerer på sukker. Forskernes og erhvervslivets planer om at kortlægge danskernes gener vil højst sandsynligt møde stor velvilje blandt danskerne. En rundspørge blandt europæerne, som EU offentliggjorde i oktober 2010, viser nemlig, at kun 27 pct. af danskerne har bekymringer ved at give deres genetiske profil til en biobank.»sammenlignet med resten af Europa er den danske befolkning ligesom resten af de nordiske lande meget liberal og afslappet i forhold til at lade vores biologiske materiale opbevare og bruge. Vi har tillid til forskerne og de myndigheder, der skal stå for at opbevare og anvende vores data,«siger Niels Mejlgaard. Han har været med til at lave eurobarometer-undersøgelsen og er forskningsleder ved Dansk Center

5 Ingeniøren 1. sektion 11. marts Læs om projektet hos Højteknologifonden på >>ing.dk/k#8u36 Data-analyse er største udfordring gerne generne samkørsel og udregning Algoritmer og rå computerkraft skal sammenkøre gener og patientjournaler og finde sammenhænge mellem genvariationer, og hvilke sygdomme folk har fået, hvilken behandling der har virket på dem osv. Kosmetik Hvilken hudcreme er bedst for dig? Generne kan formentlig give svaret. Kortlægning af gener bliver snart så billigt, at den store udfordring bliver at opbevare og analysere de enorme mængder af data. bioinformatik Af Mette Buck Jensen Biologien har ikke været vant til at arbejde med data i denne størrelsesorden. Det er noget, man kender fra fysikerne og astronomerne. Søren Brunak, professor, leder af Center for Biologisk Sekvensanalyse, DTU Det er Højteknologifondens største bevilling nogensinde på 86 mio. kr., der netop er blevet givet til opbygningen af en teknologiplatform, der på sigt skal gøre det muligt at kortlægge den danske befolknings DNA og finde forbindelser mellem gener samt sygdomme, effektiv behandling osv. Der skal bl.a. opbygges en afdeling med gensekventeringsmaskiner, men ikke mindst skal der opbygges en bioinformatikinfrastruktur, der kan håndtere de mange data.»i takt med at prisen falder på gensekventeringer, flytter omkostningerne over på bioinformatikken, der skal behandle de enorme mængder data og analysere, hvordan genvariationer spiller sammen med sygdomme osv.,«siger Søren Brunak, der er professor og leder af Center for Biologisk Sekvensanalyse på DTU, der er blandt verdens førende på feltet og skal arbejde med den del af projektet.»vi skal udvikle metoder, der kan analysere mange hele genomer på en gang og omsætte det til viden, der kan bruges til udvikling af lægemidler, forebyggelse, diagnostik, kostråd osv. Vi skal bygge videre på det, vi har opbygget på DTU gennem årene.«og der skal bruges en masse rå computerkraft for at finde ud af, hvilke effekter de mange forskellige genvariationer giver. Det kan f.eks. være at finde betydningen af, at et bestemt protein mangler en bestemt aminosyre. Nogle gange er det lige meget, andre gange kan det føre til en neurogenerativ sygdom.»også bare det at opbevare og organisere de mange terabyte af data, så det kan linkes til den enkelte og ses af lægerne, er en kæmpe opgave. Og biologien har ikke været vant til at arbejde med data i denne størrelsesorden. Det er noget, man kender fra fysikerne og astronomerne.«søren Brunak forventer, at platformen vil være ret godt kørende inden for et år, men påpeger, at det frustrerende inden for området er, at man aldrig vil blive færdig, fordi datamængderne bare vil stige og stige. Virusjagt og familiekortlægning Platformen skal i første omgang bruges til to projekter. I det ene skal der gensekventeres 50 familier bestående af mor, far og barn, så forskerne kan få større viden om, hvordan to genomer bliver til ét.»sekventeringen af de 150 vil være meget nøjagtig, så vi får et enestående atlas over den danske arvemasse, som vil være et godt grundlag for at gå videre, da vi vil få et bud på, hvad der er mere almindelige og sjældne variationer, så vi ved, hvad vi skal kigge efter,«siger Søren Brunak. Det andet projekt er en kæmpe fisketur efter vira, der forårsager cancer, for at udvikle vacciner mod dem.»det er et højrisikoprojekt, for det kan være, at man ikke kan finde en ny virus eller at man efterfølgende ikke kan lave en vaccine, men lykkes det, giver det masser af kommercielle muligheder.«den femårige bevilling er givet i fællesskab til Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet samt virksomhederne Bavarian Nordic, Genomic Expression og Beijing Genomics Institute Europe. Parterne medfinansierer med 84 mio. kr., så det samlede budget er 170 mio. kr. De 60 mio. kr. kommer fra Beijing Genomics Institute, der er verdens største gensekventeringscenter, der har europæisk hovedkvarter i København. j for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet. Undersøgelser har også vist, at vi ikke har nogen problemer med, at f.eks. politiet i efterforskningssammenhænge har adgang til vores data.»vi er ikke bange for overvågning eller bekymrede for misbrug af vores data. Men samtidig ønsker vi, at der skal være et system, hvor forskellige myndigheder og institutioner medvirker til at regulere og kontrollere, at det foregår ordentligt og ansvarligt.«den store velvilje bunder blandt andet i, at danskerne kan se, at der skal forskes for det kollektive gode. Danskerne er heller ikke bange for at dele deres data internationalt. Eksempelvis mener 63 procent, at det er i orden, at data bliver delt mellem europæiske biobanker. Og Niels Mejlgaard mener heller ikke, at danskerne vil sætte hælene i, når det kommer til at lade vores data bruge af udenlandske virksomheder.»hvis kontrolapparatet er tilstrækkeligt robust, er der intet til hinder for, at man kan høste de kommercielle muligheder. Vi er ikke forskrækkede over den teknologiske udvikling og voksende videnøkonomi. Island er også et fortilfælde, hvor man har gjort noget lignende, uden at det har mødt stor folkelig modstand.«niels Mejlgaard påpeger dog, at danskerne også gerne selv vil inddrages, når det drejer sig om særligt kontroversielle teknologier eller anvendelser. Så hvis man vil sikre, at den liberale og afslappede holdning bliver bevaret, vil det være fornuftigt at involvere borgerne. Etik skal til debat Lars Kongsbak, direktør i lifescienceselskabet Exiqon, er enig i, at befolkningen skal inddrages.»vi skal have en debat om det her, så folk kan forstå, hvad det kan medføre. Man risikerer f.eks., at man ikke kan få en livsforsikring, fordi man er disponeret for hjerte-kar-sygdomme. Og der er etiske spørgsmål, som f.eks. vil man informeres om, at man sandsynligvis vil få en sygdom, som hverken kan forebygges eller behandles? Men hvad er alternativet at man ikke vil have god behandling?«søren Brunak, professor på DTU, er heller ikke i tvivl om, at fordele opvejer risici, og at folk på sigt vil kunne se det. Og han forsikrer, at folks data vil blive beskyttet.»disse data vil blive håndteret som andre personsensitive data, og der vil blive gjort alt for at overholde krav, regler og lovgivning. Gendatabaser rejser selvfølgelig en række nye spørgsmål og der er risici, men der er en også en enorm gevinst, hvis vi kan få bedre behandling for den enkelte.«direktør for Højteknologifonden Carsten Orth Gaarn-Larsen mener også, at vi skal forholde os til de sociale og etiske spørgsmål:»det er utrolig vigtigt, at man behandler det med etisk omhu, som det fortjener, og det kommer vi også til,«siger han. j

6 Grundfos Blueflux Advanced motor technology that reduces energy waste in pump applications Højeffektiv motorteknologi Grundfos Blueflux er en serie højeffektive elmotorløsninger, som er specialkonstrueret til pumper. Hold udkig efter Grundfos Blueflux -mærket, hvis du vil reducere din pumpes energiforbrug med op til 60 %. Meet the energy challenge NOW og bestil Grundfos Blueflux -brochuren på:

7 Den nye standard for pumpeeffektivitet er kommet SKIFT TIL GRUNDFOS BLUEFLUX

8 8 Ingeniøren 1. sektion 11. marts 2011 Interview Tæt på professor Benny Lautrup fra Niels Bohr International Academy Dansk fysikprofessor:»fysikerne har et forklaringsproblem«de første eksperimenter ved LHC er dårligt nyt for en teori, som var udtænkt som en redningsplanke for fysikkens Standardmodel. Partikelfysik Af Jens Ramskov For nyligt har Cern-forskere offentliggjort de første analyser af forsøgene ved Large Hadron Collider. Som ventet er der kun ganske lidt at fortælle om den sagnomspundne Higgsboson der er simpelthen ikke indsamlet nok data endnu. Mere overraskende er det dog, at forskerne heller ikke har set så meget som en antydning af såkaldte supersymmetriske partikler i eksperimenterne. Der tales nu åbent i fysikkredse om, at det ikke ser særligt godt ud for teorien om de supersymmetriske partikler.»fysikerne har et forklaringsproblem, hvis de supersymmetriske partikler ikke findes, men vi må nok vente et års tid, før vi kan udtale os med større sikkerhed,«siger professor Benny Lautrup fra Niels Bohr International Academy. Han deltager ikke selv i eksperimenterne ved Cern, men har godt kendskab til teorierne, som eksperimenterne har til hensigt at efterprøve ikke mindst den såkaldte Standardmodel. Den beskriver, hvordan naturen er opbygget af tre generationer af partikler, der hver består af to kvarker i tre udgaver, en elektron eller elektron agtig partikel og en neutrino, samt et sæt partikler, der overfører de fundamentale naturkræfter (bortset fra tyngdekraften, som ikke er omfattet af Standardmodellen): fotonen, gluonerne samt Z- og W-partiklerne. Selv om Standardmodellen er efterprøvet gang på gang og altid har bestået med bravur, ved fysikerne, at modellen ikke er fuldendt. I modellen indgår et særligt felt og en tilknyttet partikel, som forklarer, hvorfor partiklerne har forskellig masse og nogle som fotonen er uden masse. Dette felt, kaldet Higgsfeltet, og den tilknyttede partikel, Higgsbosonen, er opkaldet efter Peter Higgs fra Edinburgh, som er en af flere fysikere, der for omkring 50 år siden forudsagde deres eksistens. Matematisk nonsens Efter en kort vinterpause er eksperimenterne med LHC i sidste uge blevet genoptaget. Inden for de næste 18 måneder håber fysikerne at kunne påvise eksistensen af Higgsbosonen. Den er ikke en stabil partikel, så fysikerne skal identificere de partikler, den henfalder til, og de spor disse partikler sætter i de tonstunge detektorer i LHC. Det er forklaringen på, at der skal indsamles data fra milliarder af kollisioner, og der skal en omfattende analyse til, før fysikerne med sikkerhed forventeligt i 2012 eller 2013 kan erklære, at Higgsbosonen er fundet. Benny Lautrup har kun en lille tvivl:»man kan frygte, at Higgsbosonen har så kort levetid, at dens masse derfor ikke er veldefineret i det værste tilfælde kan man måske dårligt kalde den en partikel. Og så kan den være svær at finde og forklare.«hvordan kan vi alligevel være rimeligt sikre på, at Higgsbosonen vil blive fundet ved LHC?»Higgsbosonen er bl.a. med til at regulere egenskaberne for W- og Z- partiklerne. For at det regnestykke skal gå op, skal Higgsbosonens masse være under GeV (fysikere regner ofte masse i energienheder, 1 GeV svarer nogenlunde til protonens masse omregnet i energienheder, red.). Mange formoder, at massen er nede omkring 120 GeV. Det område dækker LHC til fulde.«hvilken betydning spiller de supersymmetriske partikler for dette?»supersymmetriske partikler er som udgangspunkt matematiske spidsfindigheder. Når man med fysikkens kvantefeltligninger skal beregne en partikels masse, løber man ind i problemet, at beregningen divergerer, så massen bliver uendelig. Viser man kvantefeltligningerne til matematikerne, vil de sige, at de er nonsens. Der findes en kendt metode til at omgå dette problem ved beregning af bl.a. elektronens masse, hvor divergensen er logaritmisk og dermed langsom det kaldes renormalisering. Når vi skal beregne massen for Higgspartiklen, er divergensen derimod kvadratisk. Det er meget sværere at håndtere. En løsning kom, da flere gjorde opmærksom på, at hvis alle Standardmodellens partikler har en supersymmetrisk partner, ville denne divergens blive ophævet en negativ uendelighed vil modsvares af en positiv uendelighed. Supersymmetri er en redningsplanke i Standardmodellen.«Hvorfor kan det blive et problem for Standardmodellen, hvis LHC ikke finder supersymmetriske partikler?»hvis supersymmetri skal fjerne divergensen for Higgsbosonen, må de letteste supersymmetriske partikler nødvendigvis energimæssigt findes i Der findes en hel generation eller to af teoretiske højenergifysikere, som er uddannet utroligt langt fra den virkelighed, vi kender og kan undersøge. professor Benny Lautrup fra Niels Bohr International Academy deltager ikke selv i eksperimenterne ved Cern, men har godt kendskab til de teorier, som eksperimenterne skal efterprøve. Og i øjeblikket ser det ikke godt ud for teorien om supersymmetriske partikler. Foto: Das Büro nabolaget. Hvis de er meget tungere end Higgsbosonen, og de derved ikke kan dannes i LHC, vil det kræve en helt utrolig fintuning af deres parametre for, at de kan udføre deres arbejde det er der ikke mange, der tror på.«kan man have nogen tiltro til supersymmetri, hvis modellen som udgangspunkt blot er et matematisk fiks?»der er ikke noget i vejen med, at supersymmetri er udtænkt matematisk. Vi har mange eksempler på partikler og teorier, som først er formuleret matematisk ud fra ren spekulation, som sidenhen er eftervist eksperimen telt. Jeg har dog aldrig selv syntes, at modellen er videre elegant.«hvad er situationen, hvis de supersymmetriske partikler ikke findes?»så har vi et problem. Teoretikerne kan sagtens komme med bud på alternative forklaringer. Men det kan være et problem at undersøge sådanne teorier.«hvorfor det?»fysikken har været båret frem af, at teori og eksperimenter gik hånd i hånd. Sådan er det også stadig inden for mange områder, men inden for partikelfysik skiltes vejene engang i 1980 erne, da teoretikerne begyndte at formulere strengteorier med 10 og 11 dimensioner, hvor de fleste er sammenkrøllede og kun er synlige ved et energiniveau, som kun fandtes i universet umiddelbart efter Big Bang. Hvor eksperimentalfysikerne med LHC studerer energier i området op til GeV eller nogle få TeV, så arbejder strengteoretikerne med energier, der er 17 størrelsesordner højere. Der findes en hel generation eller to af teoretiske højenergifysikere, som er uddannet utroligt langt fra den virkelighed, vi kender og kan undersøge.«man skal turde vove Hvilken betydning får det for partikelfysikken?»hvis man har sendt tre ekspeditioner ud for at finde enhjørningen, men ikke fundet den, så er det svært at argumentere for at sende en fjerde kostbar ekspedition af sted. På samme måde er det med partikelacceleratorer. Hvis der ikke kommer nye opdagelser ud af LHC, bliver det svært at argumentere for fremtidige endnu kraftigere acceleratorer, som måske blot kan medvirke til at afdække endnu et energiområde, hvor der heller ikke sker noget spændende. Det kan betyde, at pengene til LHC har været spildt, men inden for forskning og kunst er det nødvendigt at vove at give penge til projekter, der måske ikke lykkes. Ellers når man ikke derud, hvor enhjørningerne måske færdes,«siger Benny Lautrup. j

9 Ingeniøren 1. sektion 11. marts Aldrig har det været vigtigere, hvordan Danmark forvalter sin indflydelse længst mod nord. JAPAN Debat Fremskridt i Arktis? arktis Af Martin Breum Journalist, DR Om kort tid offentliggør udenrigsminister Lene Espersen (K) sammen med Grønland og Færøerne Danmarks første Arktiske Strategi. Samtidig giver hun formandskabet i Arktisk Råd videre til Sverige. Forhåbentlig vil hun samtidig gøre en offentlig status. Aldrig har det været vigtigere, hvordan Danmark forvalter sin indflydelse længst mod nord. Polarisen svinder og et nyt ocean folder sig ud. Nye olie- og gaskilder bliver tilgængelige, og Chr. IV s drøm går i opfyldelse, når sejlruterne mod nord til Kina og Asien åbner sig. Grænserne i oceanet er fortsat uafklarede, og klimaforandringerne slår dobbelt så hårdt i Arktis som på resten af kloden. danmark er en stormagt i Arktis. I 2008 søsatte Per Stig Møller det største, diplomatiske initiativ i Arktis siden den kolde krig. Mødet mellem de fem arktiske kyststater inklusive Rusland i Ilulissat i 2008 forsikrede resten af verden om, at de udestående grænser i Det Arktiske Ocean vil blive draget i fred efter FN s regler. Kort tid forinden havde russiske mini-ubåde plantet det russiske flag på havbunden ved Nordpolen (på meters dybde!) og skabt gevaldig uro. Russiske bombefly genoptog flyvninger over Arktis. Danmark høstede bred anerkendelse. Men der var en tillægsdagsorden, som få havde øje for. De fem kystnationer benyttede også Ilulissat til at begrave en række forslag fra forskere, politikere og miljøorganisationer, der efterlyser en striksere, internationalt kontrolleret indsats for det arktiske miljø. Det afviste de fem med Danmark i spidsen, mens de i stedet lovede, at de i fællesskab ville tage vare på miljøet. De fem mente, at de bl.a. i Arktisk Råd havde et stærkt samarbejde til de påtrængende opgaver miljøbeskyttelse, forebyggelse af oliekatastrofer, fiskeribegrænsning, redningstjenester til søfart og turister osv. Kritikerne hævdede, at det var som at sætte ræven til at vogte gæs. De fem arktiske kystnationer har alle ambitiøse planer om udnyttelse af det stadig mere isfrie ocean især om olie og gasudvinding. Efter oliefundet ud for Disko-øen sidste sommer har Grønlands Selvstyre som beskrevet i Ingeniøren indgået endnu et sæt aftaler med internationale olieselskaber, herunder Dong og Mærsk om ny efterforskning endnu længere mod nord i pakisen. Har Rådet under dansk formandskab produceret fremskridt, der indfrier løfterne fra 2008? Jeg spurgte for nogen tid siden Per Stig Møller om sagen, hvortil han svarede: Jeg er fuldstændig enig med miljøorgani sationerne i, at opfølgningen på Ilulissat går for langsomt. Spørgsmålet i dag er ikke, om vi får et nyt Titanic eller Exxon Valdez, men hvornår. Stigende pres fra Kina, Japan, Korea, EU og mange andre, der ønsker en fod inden for i Arktis, komplicerer sagerne. den danske flåde skærper sit fokus: Ingen frygter for alvor krig i Arktis, men udsigten til nye rigdomme skærper årvågenheden. Danmark er aktiv på flere fronter: Som Ingeniøren også har fortalt, har videnskabelige ekspeditioner de seneste år pløjet sig gennem pakisen i Det Arktiske Ocean for at forberede et dansk krav til FN om kvadratkilometer af oceanets havbund inklusive havbunden ved selve Nordpolen. Også her vil en status være interessant. Regeringen har ikke hidtil gjort klart, hvad planerne for Nordpolen er, såfremt det skulle lykkes at opnå retten til havbunden under den. Landsstyreformand Kuupik Kleist holdning er, at Nordpolen gerne må forblive en del af menneskehedens fælles arv. Det kom frem i Danmark i forbindelse med udgivelsen af min bog Når isen forsvinder for nogle dage siden, og Greenpeace og Verdensnaturfonden forsøgte straks at genåbne hele diskussionen om Det Arktiske Oceans internationale status. Kuupik Kleist præciserede over for den grønlandske radio, at hans mening om Nordpolen er privat, og at Grønland stadig bakker op om Danmarks krav i oceanet men han fastholde sin holdning privat. Lene Espersens bud på Nordpolens fremtidige beskaffenhed vil blive studeret med interesse også i udlandet. j >> Deltag i debatten på ing.dk/k#8tz2 HAR DU VERDENS BEDSTE JENS? Og vil du gerne vinde et arrangement for dig og dine kolleger? SÅ FORTÆL OS EN GOD HISTORIE! Hvad gør lige præcis din klubformand/tillidsrepræsentant/tillidsvalgte til den bedste? IDA vil gerne høre din gode historie og være med til at sætte fokus på alt det gode arbejde, som din Jens gør. Send din historie samt et billede af din Jens til og deltag i konkurrencen om et aktuelt arrangement på din arbejdsplads. 2. og 3. pladsen vinder en kurv med vin og lækkerier. Præmierne udtrækkes den 15. april Vinderne får direkte besked umiddelbart efter. Er det dig, der vinder 1. præmien, kan du invitere en oplægsholder/underholder ud på din arbejdsplads (max. kr ). IDA sørger for mad og drikke til arrangementet, ligesom vi kan være behjælpelige med gode ideer til oplægsholder. Er du selv interesseret i, at blive fi rmaets Jens? Så kontakt IDA på og hør mere om de mange muligheder, der er for indfl ydelse og efteruddannelse.

10 10 Ingeniøren 1. sektion 11. marts 2011 teknologi Styresystem: SkySails styres og overvåges via et display i skibets styrehus. Kontrolsnore Kontrolenhed: Justerer automatisk dragens position i forhold til vindretning ved hjælp af kontrolsnorene. Slæbekabel: Letvægtskabel af kulfiber. Kæmpedrage kan spare 35 pct. brændstof for fragtskibe Første ordre er i hus hos det Hamborg-baserede Skysails GmbH. Næste år installeres en 320 kvadratmeter stor drage på et fragtskib. Den vil reducere brændselsforbruget med op til 35 procent. transport AfBjørn Godske Kæmpedrager, der skal trække fragtskibe, er ikke længere kun en vild idé, men et reelt redskab i kampen om at spare på de dyre dråber brændstof. Den tyske producent af dragesejl, Skysails, har nemlig indgået en kontrakt med transportafdelingen hos det amerikanske konglomerat Cargill. Planen er at udstyre et af Cargills chartrede skibe i størrelsesordenen til ton dødvægt med en 320 kvadratmeter stor drage. Sådan et skib kaldes normalt for Handysizeklasse. Det bliver indtil videre det største skib i verden, som får installeret den specielle drage. Dragen bliver installeret i fronten af skibet og vil i en afstand af 100 til 420 meter bevæge sig i store ottetaller. Det hele foregår automatisk og under ideelle vindbetingelser, vil dragen reducere brændstofforbruget med 35 procent. Skal presse omkostninger»vi er meget imponerede af teknologien og ser installering på en af vores chartrede skibe som første del af et længerevarende partnerskab,«siger leder af Cargills skibstransportafdeling, G.J. van den Akker, i en pressemeddelelse. Han understreger, at det ikke bare handler om at reducere udledningen af drivhusgasser, men også sigte mod at reducere omkostninger ved skibstransport. Skysails har arbejdet med teknikken siden Det første større skib, der fik installeret en drage fra firmaet var fragtskibet MS Beluga Skysails, som allerede på den første testtur fra Tyskland til Venezuela hentede en brændstofbesparelse på 20 procent. En drage på 320 kvadratmeter vil ifølge Skysails kunne trække med en kraft svarende til 16 ton under ideelle vindforhold. For tiden arbejdes der med udvikling af drager med en trækkraft på helt op til 130 ton. j Slæbekabel Opsendelses-og nedtagningssystem er placeret forrest på skibet og består af et spil og en forbindelse til slæbekablet. Spil Aerodynamisk drage Dragen er fremstillet i vandtætte tekstiler og har luftkamrre langs hele sit spænd. Force transmission point: Her forbindes slæbekablet med skibet. Kamre

11 Ingeniøren 1. sektion 11. marts Læs mere om SkySails >>på ing.dk/k#8tz5 Debat Revolution uden dækning klima Af Jørgen Henningsen medlem af klimakommissionen De 33 pct. finder alene sted i naturgas- og kulforbruget, og det hjælper ikke meget på olieforsyningssikkerheden. SkySails kan sejle med 50 0 mod vinden. Halvvind Kryds Agten på tværs STABILITET UNDER SEJLADS Opdriften fra dragen minimerer hældning af skibet. Vindretning Platlæns og Martin Lidegaard formand for Concito Regeringens udspil til en ny langsigtet klimaog energipolitik er blevet hilst velkommen af de fleste, heriblandt undertegnede. Udspillet peger på en række væsentlige indsatsområder og vigtigt på en række nye muligheder for finansiering. Dermed er mulighederne for at kunne få et bredt forankret og rimelig langsigtet energiforlig efter et valg relativt gode. Men der er også væsentlige mangler i udspillet, som der bør rettes op på i den politiske proces. Klimaminister Lykke Friis annoncering af en revolution på området har desværre ikke fuld dækning i teksten. På mindst tre punkter fortjener planen nærmere betegnelsen stilstand. Lykke Friis annoncering af en revolution på området har desværre ikke fuld dækning. For det første påpegede Lykke Friis på sit pressemøde med rette den usikre olieforsyningssituation og de dramatisk stigende oliepriser som et hovedargument for at fokusere på afviklingen af fossile brændsler. Men hvor meget vil ministerens strategi egentlig gøre ved dette problem? Ifølge ministeriets egne tal faldt vores olieforbrug i perioden 1999 til 2009 med godt 20 pct. Denne trend forestiller regeringen sig nu erstattet af et uændret forbrug de næste ti år. Det er der ikke meget revolution i. Problemet er selvfølgelig, at der stort set ingen initiativer er på transportområdet, ud over hvad der allerede er besluttet, først og fremmest i form af EU-lovgivning. Det har også som konsekvens, at den forventede reduktion i anvendelsen af fossile brændsler samlet set kun er på 18 pct. og ikke 33 pct., som man kunne få indtryk af i præsentationen. For det andet kunne det være genstand for en semantisk analyse, om udbygningen af den vedvarende energi kan kaldes revolutionær. Andelen af vedvarende energi ser ud til at øges fra 2009 til 2013 med gennemsnitlig 2 pct. om året som resultat af allerede gennemførte og iværksatte projekter. Fra 2013 til 2019 falder udbygningstakten til ca. 0,5 pct. om året, for derefter i 2020 at tage et spring på hele 3 pct. på ét år. Det sidste skyldes sandsynligvis Kriegers Flak, et glimrende projekt, men måske ikke helt nok til en revolution. Igen er et af problemerne, at man ikke gør mere ud af el og vedvarende energi i transportsektoren. Endelig energibesparelserne, eller energieffektiviteten: En forventet reduktion i bruttoenergiforbruget på 6 pct. i 2020 i forhold til 2006 er et vigtigt første skridt, men ikke revolutionært imponerende. Selvfølgelig er de 6 pct. reduktion bedre end de tidligere vedtagne 4 pct., men når man kan konstatere, at bruttoenergiforbruget i perioden 2006 til 2009 faldt med ca. 6 pct. er det så som så med revolutionen. Nedgangen var selvfølgelig præget af den økonomiske tilbagegang, men selv for perioden 2012 til 2020 giver strategien kun anledning til en reduktion på 4 pct., en betydelig del fra Kriegers Flak. Dette kan også sammenholdes med, at regeringen ifølge eget udsagn aktivt arbejder på at gøre EU s vejledende mål om 20 pct. energieffektivitet i 2020 til en bindende målsætning. Hvis det skulle lykkes, skal der helt andre boller på suppen. j >>Deltag i debatten på ing.dk/k#8tz2 SROsoftware Vindretning Spørg specialisten - det er det sikreste S I K R I N G E R T: et selskab Lavt løftepunkt Induceret hældning >> Specialskib til havmøllemontage hæver sig 22 meter over vandet ing.dk/k#8u3b Induceret løft Doktorforsvar André W. Visser, DTU Aqua, forsvarer sin doktorafhandling med titlen Small, wet and rational: individual based zooplankton ecology fredag den 8. april kl på DTU i Lyngby, bygning 101A, møderum 1. Information om udlevering af afhandlingen og procedure for uofficielle opponenter kan findes på

12 12 Ingeniøren 1. sektion 11. marts 2011 perspektiv Investeringer trækker passagerer til privatbanerne. Men er det pengene værd? 8 PASSAGERTAL FOR PRIVATBANER Privatbanerne styres af trafikselskaberne, men ejes delvist af regionerne, som giver tilskud til driften. 1. Frederiksværkbanen Passagerudvikling Antal passagerer Indeks i Nærumbanen Passagerudvikling Indeks Antal passagerer i Gribskovbanen 5. Lemvigbanen 7. Vestbanen Passagerudvikling Indeks 30 Antal passagerer i Passagerudvikling Antal Indeks passagerer i Passagerudvikling Indeks 30 Antal passagerer i Hornbækbanen 6. Tønderbanen 8. Skagensbanen Passagerudvikling Indeks Antal passagerer i Passagerudvikling Indeks Antal passagerer i Passagerudvikling Indeks Antal passagerer i Grafik: Martin Kirchgässner Privatbaner vinder på investeringer Det kan godt betale sig at investere i de små jernbaner. Det beviser passagertallene fra de nordsjællandske strækninger efter milliardinvestering. Men der er flere ting, der skal vurderes, når man tager stilling til de små jernbaners fremtid. transport Af Freja Czajkowski Med slidte tog og sæder, der begyndte at samle støv, stod regionerne Sjælland og Hovedstaden over for et valg: Enten skulle de nedlægge privatbanen og indsætte busser. Eller også skulle de investere stort og håbe på, at det kunne trække passagerer til.»i en årrække havde man set, at det bare gik nedad, og for seks-syv år siden stod man så ved en korsvej,«siger områdechef i Movia Tommy Frost. Jernbanerne vandt, og gennem 2007 blev der leveret nye tog til de nordsjællandske strækninger, og i 2008 blev Frederiksværkbanen moderniseret, så togene kunne køre 100 km/h. Derudover blev der indsat tre tog i timen, hvoraf ét var et eksprestog. Movia har også prøvet at tilpasse tog- og busplanerne, så ventetiden bliver mindre. Generelt har det hele skullet gøre togturen mere behagelig og ikke mindst mindske transport tiden. Og det mener Movia er lykkedes.»på nær Tølløsenettet har alle linjer vist markant fremgang, men den er stadig under modernisering. Når den bliver færdig til sommer, regner vi også med fremgang der,«siger Tommy Frost. 7,6 procent frem I tal er fremgangen på 7,6 pct. for alle Movias strækninger på Sjælland og Lolland-Falster i perioden 2007 til de seneste tal fra Frederiksværkbanen, som har den største fremgang, ligger på 30,5 procent flere passagerer i 2009 i forhold til Generelt er togtrafikken i perioden gået frem med 0,6 procent, og passagertallet hos Lemvigbanen, som er en af Danmarks mindste jernbaner, er fra 2006 til 2009 faldet med 28,6 procent. Investeringsplanen for banerne i Nordsjælland blev lagt af det tidligere selskab HUR, men Movia overtog driften i januar 2007 efter kommunalreformen og besluttede sig for at kæmpe videre med planen. I de to regioner var der snak om at nedlægge nogle af stationerne og strækningerne, men især inspirationen fra Lollandsbanen fik politikerne til at beslutte sig for at investere.»lollandsbanen var en forløber. Det var det gode eksempel, man kunne bruge over for politikerne,«siger Tommy Frost. Ifølge trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC var netop Lollandsbanen en af de første privatbaner, som investerede i moderne udstyr.»de var også det første tog med internet i Danmark. Alt det bragte passagererne tilbage til banen,«siger han. Dyre passagerer Men de stigende passagertal har ikke været gratis. Region Hovedstaden har postet omkring 650 mio. kr. i de nordsjællandske baner, mens Region Sjælland har brugt cirka 550 mio. kr. Over en milliard er der altså blevet investeret i nye tog og modernisering af skinnerne.»det er vores opfattelse, at det giver god mening at investere i det her. Det giver en mobilitet for borgerne. Man betragter især Sjælland og Lolland- Falster som pendlingsområder,«siger Tommy Frost og fortæller, at de på nogle af strækningerne er ved at nå kapacitetsgrænsen i myldretiden. Spørgsmålet er bare, om det også kan betale sig at investere et så stort beløb i andre dele af landet. Ifølge Per Homann Jespersen er den store forskel mellem Jylland og Sjælland befolkningstætheden, men alligevel kan det godt være en fordel at investere i den mindre befolkningstætte del af Jylland.»Jeg tror, at det de fleste steder er en betingelse for at reetablere banerne rundt om i landet. Det er en betingelse for at køre videre,«siger Per Homann Jespersen:»Men der er ingen garanti for, at det virker. Man må gøre op, om banen kan komme til at spille en så stor rolle, at man kan retfærdiggøre at investere.«det er trafikforsker på DTU Transport Alex Landex enig i.»investeringer vil kunne ændre passagertallene, men spørgsmålet er, om det står mål med omkostningerne,«siger han. Alex Landex mener, at man især skal planlægge byudviklingen ud fra stationerne og få institutionernes åbningstider til at passe sammen med togtiderne, hvis man vil forbedre privatbanernes vilkår og tiltrække passagerer. j Tag os med på råd ved din næste systemløsning.

Elkunderne er malket for milliarder

Elkunderne er malket for milliarder Rumfart Raketprojektets to bagmænd er nu helt afhængige af deres elektronikfolk. SIDE 12 sygehuse Reklameomdelere, supermarkeder og bilfabrikker inspirerer de nye superhospitaler. Tema side 17-19 bakterier

Læs mere

Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps

Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps Produktion Emulering lod Danish Crown skifte styring på et fuldt kørende anlæg. SIDE 20-21 Fokus IDA og DI frygter at tabe ingeniører fra kriseårgangene, som nu går langtidsledige. side 4-5 teknologi Ny

Læs mere

Unødigt energispild fra nye hospitaler

Unødigt energispild fra nye hospitaler viden DNA-teknik har givet Lolita-forfatteren Vladimir Nabokovs sommerfugleteori nyt liv. SIDE 16-17 Logistik Kilometerafgift for lastbiler vil bane vej for flådestyring i transportsektoren. Side 19-21

Læs mere

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt Innovation Dansk økonom i spidsen for ny britisk tænketank:»vi er en handletank.«side 6 Svenskerne undsiger NemID-teknologi I Sverige blev løsning med Java udfaset i 2009. side 12-13 Vi droppede Java på

Læs mere

Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa

Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa Elektronik Verdens mest ekstreme sensor kan opfange reflektioner fra enkeltmolekyler. SIDE 10 Køleteknologi Kinas kamp mod madspild åbner stort marked for danske virksomheder. Tema side 21-27 Interview

Læs mere

studenter i 4.G Bosch varmepumper et trygt valg for fremtiden

studenter i 4.G Bosch varmepumper et trygt valg for fremtiden Karriere Charlotte Gylling Krusaa og Chr. Hansen sikrer sig med DTU s CEL-program. SIDE 24-25 co 2 -reduktion Samfundet overser nemme CO 2 -besparelser i landbruget, mener kritikere. side 4-5 biotek Ny

Læs mere

Kun fem kommuner har planlagt tiltag over for klimaændringer.

Kun fem kommuner har planlagt tiltag over for klimaændringer. anlæg Ny svensk dr.techn.: Derfor bliver tunnelprojekter altid dyrere end ventet. SIDE 4 Klimatilpasning Kun fem kommuner har planlagt tiltag over for klimaændringer. Tema side 17-23 gensekventering Avanceret

Læs mere

Juristerne spolerer vores opfindelser

Juristerne spolerer vores opfindelser udflytning Kemigiganten BASF holder fast i tyske ingeniørers viden i Tyskland. SIDE 6 Viden Nørdet fupnummer eller større end e-mail? Den elektroniske valuta Bitcoins deler vandene. Side 14-15 Varmepumper

Læs mere

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland Software Googles forskningsdirektør om at navigere i en omskiftelig verden. SIDE 6 fødevarer Dyrlæger og erhvervsliv advarer mod at spare på beredskab mod dyresygdomme. Side 4-5 Transport Flykonstruktører

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

Uhyrlige miljøkrav truer virksomheder

Uhyrlige miljøkrav truer virksomheder Karriere Projektchef Anne Kongsfelt pressede på, da politisk tomgang ramte Nordhavnsvej. Side 28-29 Retsgenetik Snart vil politiet kunne bruge dna-spor til at indkredse ukendte gerningsmænd. Side 14 Ingeniørens

Læs mere

DSB opgiver stor satsning med IC4-toget

DSB opgiver stor satsning med IC4-toget Energi Flyt energiforskningen til universiteterne, siger privat energiforsker. SIDE 6 Produktion Store industrivirksomheder sætter nu tempo på energiog ressourcebesparelser. Tema side 19-23 Designbeskyttelse

Læs mere

Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund

Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund Klima Concito går igen i regeringens klimaudspil, siger tidligere Concito-formand nu klimaminister. SIDE 6 Karriere Jobsøgende ingeniør? Mød 60 virksomheder og 4 organisationer på Jobtræf Aalborg. DSE

Læs mere

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider Jobtræf Århus Line Nørmark droppede de store og fik job i en mindre virksomhed. Messeavis Kultur Spillefilmen Contagion bringer realismen ind i skildringen af en dødelig pandemi. Side 17 Mediko Ny teknologi

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv Lae Karriere Dorthe Bjergskov skal skabe en intelligent klynge for materialevidenskab. Side 20-21 Automation Fjernadgang til produktionsanlæg breder sig og giver flere driftstimer. Tema side 15-19 statistik

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Klinisk forskning når idéer bliver til handling

Klinisk forskning når idéer bliver til handling Amager Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Sct. Hans Hospital November 2006 Særnummer om forskning Klinisk forskning når idéer bliver til handling Klinisk

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden.

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Elektronik Oscilloskopkøberne er loyale men producenterne konkurrerer hårdt. Tema SIDE 19-27 Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Side 4-5 Karriere

Læs mere

Sundt eller usundt? Side 8. Læs også : Flere og flere får skrumpelever Det store tabu Folkepensionen falder i værdi Tavshed om sygdom rammer hårdt

Sundt eller usundt? Side 8. Læs også : Flere og flere får skrumpelever Det store tabu Folkepensionen falder i værdi Tavshed om sygdom rammer hårdt Nyviden Syddansk Universitet Marts 2011 nr. 2 Sundt eller usundt? Side 8 Læs også : Flere og flere får skrumpelever Det store tabu Folkepensionen falder i værdi Tavshed om sygdom rammer hårdt REKTORS NYVIDEN

Læs mere

grafisk bar Tema bryd vanerne og vær kreativ! 11. nummer september 2008 Medlemmer

grafisk bar Tema bryd vanerne og vær kreativ! 11. nummer september 2008 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 11. nummer september 2008 Tema Kemi! Substitution i grafiske virksomheder bryd vanerne og vær kreativ! Klapjagt eller gode intentioner Ny handlingsplan

Læs mere

magisterbladet Seniorsex det sidste tabu dm natur & kultur Ny formand for Sex & Samfund: Jelved i samråd om ordnet.dk Bachelorarbejdsmarkedet

magisterbladet Seniorsex det sidste tabu dm natur & kultur Ny formand for Sex & Samfund: Jelved i samråd om ordnet.dk Bachelorarbejdsmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 18. OKTOBER 2013 Ny formand for Sex & Samfund: Seniorsex det sidste tabu side 28-30 Jelved i samråd om ordnet.dk Tema om jobløn Bachelorarbejdsmarkedet

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere