Okt. 75 i Nakskov, D. af Dampskibsfører Hans Pet. R. og Maren Joh. Skafte. Se Dimitt. fra Herlufsholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Okt. 75 i Nakskov, D. af Dampskibsfører Hans Pet. R. og Maren Joh. Skafte. Se Dimitt. fra Herlufsholm."

Transkript

1 5 tige, Store og Smaa." (F. C. Petri: Ligtale over Provst A. S. 0. Petersen, S. 3). G. 24. Juli 53 i Garn. K. Kbh. m. P e t r i n e Elia ne Petersen, f. 2. Sept. 27 i Kbh., f 17. Juni 08 i Brabrand, D. af Saltmester Jens P. og Soph. Sara Agathe Lange. Se Nationaltid. Nr. 808 for 78 i Anl. af hans Sølvbryllup Mai Georg Severin Valdemar Engelsted, f. 11. Jan paa Ryg i Midvaag, Færøerne, da Jensegærde Præstegaard var brændt. S. af Sgpr. Jens E. til Lundforlund-G. og Georg. Cathr. Fr. Petrine Gall. Si. Herlufsholm 61, Kand. 22. Jan. 69 h. 1 (h.-h.) ; Huslærer paa Brusgaard, Ølst, hos Propr. Møller 1. Feb. 69 til Mai 71, derefter uord. Medhj. Randlev-B., Sgpr. Vaagø 18. Okt. 71, ord. 25. Okt, Vindum 19. Aug. 78, var der Sogneraadsmedl.; g. 28. Okt. 71 i Holmens K. Kbh. m. Emilie Marie Gotfrida Gall, f. der 12. Juli 46, f 23. Maj 00 i Ove, D. al Sadelmager Joh. Edv. G. og Ane Christine Vilh. Gudmand. Se Hobro Dagblad og Hobro Avis 8. Aug. 11. Dimitl. fra Herlufsholm. Farbroder Sgpr. G. C. Engelsted til Ørum-D. Faders Søskendebarn Sgpr. M. J. P. N. Engelsted til Svindinge. Paarup. Odense Herred og Amt, Fyns Stift. (Præsten bor i Tarup) Marts Rasmus Lauritz Balslev, f. 19. Feb i Uggerslev, S. af Sgpr. Joh. Chr. B. til Haarslev og Martine Henriette Boesen. St. Odense 52, Kand. 26. Juni (l.-egr.), pers. Kapl. 0. Skjerninge-H. 31. Mai 58, ord. 30. Juni, Horne (hos sin senere Svigerfader) 5. Okt. 63, Sgpr. Egense 18. Juni 70, t 1- Dec. 96 i Tarup, har udg. Afskedspræd. i Østerskjerninge og Hundstrup Kirker (63), Bibellæsning i Hjemmet. I. Romerbrevet. II. Apostlenes Gjerninger, III. Gaiater- og Philippenser-Brevene (84 86), Pauli Brev til Epheserne med en kort Udlægn. (89). Ved sin aabne og elskværdige Karakter havde Pastor B. erhvervet sig en stor og trofast Vennekreds." (Fyens Stiftstid. 2. Dec. 96). Hans Søn, Pastor Harald B., udtalte ved hans Kiste, at han havde et nøjsomt, barnligt, taknemmeligt Sind, der kunde glæde sig over smaa Ting, og at han var en aaben, kjærlig, meddelsom Natur, der gjorde, at det for ham altid var det bedste, naar han kunde dele sin Glæde med os andre og med,dem, der kom her i de mange Aar, Glæden over vort yndige, tarvelige Hjem. (Ved Pastor R. L. Balslevs

2 6 Jordefærd, S. 4). G. 22. Sept. 63 i Horne m. Laura Johanne Leth, f. 2. Jan. 39 i Lillehedinge, f 21. April 08 paa Frederiksberg, D. af Sgpr. Lars Balslev L. til Horne og Joh. Henriette Jacobe Bredsdorff. Slægt se under Lumby. Se Fam. Balslev, S Feb Johan Christian Resen Valeur, f. 28. Okl i Stauning, S. af Sgpr. Johs. Meller V. til Vitten-H.-H. og 1. Hustru Ane Nicolette Brorson Lund. St. Aarhus 62, Kand. 22. Jan. 69 h. 1, paany 21. Jan (l.-l.), pers. Kapl. Sandby-V. 17. Nov. 71, ord. 24. April 72, Sgpr. Guldager 19. Mai 77, Provst for Skads, 0. og V. Horne Herreder 10. Feb. 80, Sgpr. Vellev 9. Feb. 86, Tranderup 12. April 90, Provst for Odense Herred 1. Jan. 04, R.* 4. Dec. 07; g. 3. Aug. 75 i Sandby m. Mariane Berg, adopt. Thomsen, f. 17. Mai 55 i Dannemarre, D. af Sgpr. Jens Rud. Johs. B. til Dannemarre-T. og Karen Cathr. Engel, samt Adoptivdatter af Sgpr. Hans Buhl Thomsen til Sandby-V. og Helene Gross. Se Slægt. Valeur (1911), S. 13." Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, I, S. 63. Pedersborg og Kindertofte. Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift Aug Valdemar Julius Winther (16. April 86 Kastrup, se der) Juli Ernst Flenry Frederik Christian Sophus Wegener, f. 9. Dec paa Sophiehøj, V. Egede, S. af Overfors ter, senere Forstmester, Skovrider Jens Chr. W. (S. af Konsistorialraad, Seminarieforstander paa Jonstrup Jens Ernst W.) og Carol. Math. Jacobsen. St. Roskilde 64, Kand. 20. Jan (l.-l.), Lærer v. forsk. Privatsk., oprettede s. A. Vesterbros Realsk., som 1. Jan. 79 overtoges af Kand. Sødring), pers. Kapl. Ribe Domk. 13. Feb. 79, ord. 26. Feb., Sgpr. Astrup-R.-S. 22. Juli 80, Præst v. Vridsløselille Straffeanstalt 1. April 84, havde der en Kontrovers med de andre Funktionærer paa Fangernes Vegne. Entl. 31. Aug. 99, f 26. Jan. 05 paa Kommunehosp. Kbh. W. var ikke paa sin rette Hylde i Præstekjortelen... Han var en frisindet Mand, var en af de den Gang faa og endnu ikke talrige Præster paa Øerne, som var Venstremand. Han var en udmærket Oplæser, navnlig af Hostrups Komedier, og glædede mange navnlig ved Møder paa Sorø Højskole og i Frimurerkredse med sin Oplæsning." (Sorø Amtstid.

3 7 26. Jan. 05). G. 7. Nov. 74 i Aarhus Domk. m. Olga Vilhelmine Andersen, f. der 31. Jan. 51, D. af Købmand Johs. Martin A. og Hertha Jørgensen af Randers. Faders Søskendebørn Sgpr. J. J. S. Wegener til Halsted-A. og Geheimearkivar C. F. Wegener Sept Gravers Christian Jacobsen Kokholm Bjerre, f. 3. Dec paa Søndre Kokholm, Tørring, S. af Gaardejer og Købmand Jac. Pedersen B. og Ane Christensen. St. Sorø 80, Kand. 22. Jan. 86 h. 2, paany 27. Jan. 87 h. 1 (1.*-*!.), pers. Kapl. Marvede-H. 26. April 87, ord. 4. Maj, entl. 31. Okt. 88, Ejer og Forst. f. Sorø Højsk. Nov. 88 til Nov. 00, fungerede samtidig som Hjælpepræst for Frimenighedspræst Karl Rønne, Høve, Enepræst her 95 98, Folketingsm. for Maribo Amts 4. Kr. Nykjøbing F. 16. Juni Mai 06, kongevalgt Landstirigsm. 20. Sept. 07, nedlagde dette Mandat 28. Sept. s. A., entl. 30. Jan. 09, Redaktør af Dansk Folketid. 1. Jan. 09, tillige Lærer v. Kærehave Husmandssk. 1. Mai 12, Forst. f. Kjerteminde Højsk. 13, Medl. af Hovedbestyr. f. Danmarks Afholdsforeninger 89 01, skrev i 91 Søndagstanker til 22 Provinsblade, hvorefter det er blevet Sædvane for en Mængde Blade at bringe den Art Art., har desuden skr. en Mængde Art. i Dag- og Ugebl. og udg. Himmel og Jord. Fire Foredrag (07) samt sammen med M. Kristensen-Lilbæk: Håndbog i den danske Litteratur f. Folkehøjskoler (93), har holdt ca Foredrag i Foredrags-, Af holds- og andre Foren.; g. 8. Aug. 93 i Levring m. Karen Marie Elisabeth Møller, f. 1. Juni 74 i Ondløse, D. af Forpagter Andr. Emilius Birch M. og Karen Marie Jensen. Broder Kultusminister J. J. K. Bjerre. Se Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir, S. 51. Soransk Tidsskr V, 2, S Kst. 22. Jan Hans Olsen Hansen (22. Mai 09 Aaby, se der) Juli Axel Bergh, f. 7. Nov i Thorshavn, S. af Overlærer v. Realsk. der, kgl. Translatør og Tolk i Engelsk Louis Jac. Andr. Cantor B. og Charl. Louise Cæc. Løchte af Ingstrup-H.-A. St. Herlufsholm 87, Kand. 11. Jan. 95 h. 1 (1.-1.), Lærer v. Krohn's Sk. og v. Grimer's Flandelsakademi, v. Rorgerdydssk. C, Sømandspræst Newcastle 5. Juli 01, ord. 10. Juli, London, tillige Pr. for den danske Menighed der 15. Jan. 03; g. 17. Sept. 06 i Mariborough Flouse Chapel, London, m. Kirstine Rasmussen, f. 20.

4 8 Okt. 75 i Nakskov, D. af Dampskibsfører Hans Pet. R. og Maren Joh. Skafte. Se Dimitt. fra Herlufsholm. Pedersker. Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift Marts Axel Viggo Christian Kjølhede (5. Mai 85 Karlslunde-K., se der) Sept Marius Peter Malte Jensen (entl. 12. Dec. 87, se Valgmenighedspræster) Mai August Reenberg Flagstad, f. 8. Aug i Kirkesøby, S. af Sgpr. Oluf Chr. Thoring F. til Søby-T. og Joh. Christine Jensen. St. Sorø 80, Kand. 18. Juni 87 h. 2 (h.-h.), ord. 6. Juni 88; f 9. Jan. 00 i Pedersker af Lungebetændelse; g. 18. Sept. 88 i Slotsk. Kbh. m. Mary Anna Thyra Schiellerup, f. der 30. Dec. 63, D. af Urtekræmmer Fr. Mentz S. og Hanne Carol. Rander. Se Bornholms Dagbl. 10. Jan. 00. Soransk Tidsskr. V, 2, S Marts P e t e r B j e r g N i e 1 s e n, f. 4. Okt. 70 i Stoustrup v. Fredericia, S. af Gaardejer og Skræddermester Lorents N. og Ane Hansen. St. Fredericia 89, Alumn. Valckendorffs Koll. 4. Okt. 93, Kand. 21. Juni 95 h.i (l.-h.) ; pers. Kapl. Kongsted 18. Feb. 96, ord. 26. Feb., Fm. f. Værger., har skr. enkelte Stykker til Traktatbladet, Indre Miss. Traktatblad og Et Ord med paa Vejen"; g. 19. Mai 96 i St. Matthæus K. Kbh. m. Jenny Frederikke Tuxen, f. 21. Feb. 67 i Vinkel v. Viborg, D. af Provst Carl Elias Holger T. til Højelse-L. og Karen Elise Aug. Kruuse. Se Stud. fra 89. Slægthaandbogen, I, S Pjedsted og indtil 29. Okt Gaarslev. Holmans Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Feb Peter Am mund sen, f. 21. Juni 1836 paa Barritskov, S. af Kammerraad Jørg. Vilh. A. til Smidstrupgaard og Antoin. Vilh. Villumsen. St. Kolding 55, Kand. 23. Jan. 62 h. 1 (l.-h.), Lærer i Kbh., Huslærer hos Godsejer Lange paa Flintholm, pers. Kapl. Fjeldsted-H. 14. April 66, ord. 2. Mai, Sgpr. N. Felding-T. 6. Okt. 73, t 19. Aug. 89 under et Ophold i Kbh., har udg. Lad os begynde Aaret med Tak og Bøn i Jesu Navn! Præd. (70). Pastor A. havde ved sin elskværdige og hjærtelige Optræden forstaaefc at vinde Menighedens Kjærlighed og Agtelse." (Fredericia Dagbl. 21. Aug. 89). G. 8. Nov. 67 i Smidstrup

5 9 m. Frederikke Augusta Sørensen, f. 16. Aug. 40 paa Bogø, D. af Sgpr. Jons. Angel S. til Smidstrup-S. og Joh. Sev. Grundtvig af Gladsakse-H., Datterdatter af Biskop Nic. Edinger Balle. Søn Prof. theol. O. V. Ammundsen. Se Fam. Balle, S. 13. Stud. fra 55. Vejle Amts Folkebl. 22. Aug Nov Johannes Henrik Krog, f. 6. Marts 1855 i Lejre, Suderø, S. af Provst Harald Andr. Chr. K. til Bamløse-A. og Henriette Fr. Emilie Bache. St. Frederiksborg 74, Kand. 21. Juni (l.-*l.), pers. Kapl. (hos sin Fader) Ramløse-A. 13. Juni 81, ord. 22. Juni, Baarse-B. 20. Jan. 82, Sgpr. Faaborg-A. 30. Okt. 85, f 19. Juni 97 i Pjedsted; g. 10. Aug. 93 i Pjedsted m. Thora Constance Lau rsen, f. 11. Maj 60 i Gammelrød, Borup, D. af Lærer Lauritz L. og Soph. Christine Deissner. Hustrus Næstsøskendebarn Sgpr. Vald. Deissner Hansen til Vor Frue- St. J., Roskilde. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, I, S Sept Theodor Frederik Laurentius Larsen, betragtet som ikke kaldet 28. Okt Okt Edouard Emil Ankjær, f. 24. Juni 1861 i Aalborg, S. af Købmand Vilh. Fr. Chr. A. og Fr. Dor. Margr. Bøggild af Ellidshøj-S. St. Aalborg 81, Kand. 24. Jan (1.-1.), Sekondløjtnant v. 1. Art. Batl. 10. Mai 87, entl. 5. Feb. 90, pers. Kapl. Ellidshøj-S. 27. Feb. 88, ord. 2. Marts, Sgpr. Tunø 22. Okt. 88, Tise 22. Juni 92; g. 7. Maj 90 i St. Jacobs KL Kbh. m. Johanne. Bækkelund, f. 16. Juni 61 i Horne, Fyn, D. af Landmand Lars Madsen B. og Joh. Thrane. Se P. I. Deichmann's Efterk., S. 93- Legatfamilien Aagaard fra Juels trup Præstegaard, S. 97. Povelsker. Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift Okt Niels Jørgen'Jensen Lund (26. Feb. 85 Fruering-V., se Saaby-K) Marts Alfred Kofoed Sonne (12. Mai 02 Solbjerg-S., se der) Juli Christen Bisgaard, f. 2. Marts 1857 i Asaa, S. af Handelsrejsende Anders Juul B. og Metteline Cathar. Mathilde Larsen. Seminarieeks. Juli 76, Andenlærer i Horsens, Kjær Herred, 78 79, St. Lyceum 81 Sekondløjtnantscks. Maris 84, Kand. 20. Jan (l.*-egi\), Huslærer i Østrup Præstegaard Marts til Juli 88, Sgpr.

6 10 Sønderup-S. 28. Sept 88, ord. 31. Okt, har ski', nogle Smaating i et Par kristelige Blade; g. 5. Okt. 88 i Ajstrup m. Clara Elise Louise Ida Tiigel, f. 11. Juni 58 i Aalborg, U. af Mejeriforpagter Friederich Frantz T. og Soph. Dor. Henriette Rathcke. Se Stud. fra 81. Præstø og Skibbinge. Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift April Nicolaj William Theodorus Bondesen, f. 6. April 1823 i Lynge, S. af Sgpr. Eskild B. til Lynge-U. og Soph. Magd. Lund. St. Metropolitansk. 40, Kand. 13. Juli 47 h. 1 (1.-1,), Huslærer paa Hagestedgaard, Lærer i Dansk for Kronprinsen, Kong Georg og Kejserinden af Rusland, endnu til Slutning brevvexlede Kong Georg med sin gamle Lærer, Ruslands Eukekejserinde sendte ham Hilsener og Danmarks Kronprinds søgte Telefonsamtaler med ham." ( Observator" i Præstø By- og Amts tid. 12. Juli 96). Kat. Helsingør 22. Aug. 63, ord. 25. Nov., Gr. Fr Aug. 71, R.* 15. Nov. 88, Byraadsmedl., Medl. af Direktionen for Sparekassen, Fm. f. Baarse Herreds Konvent og Understøtteisesforen., f 10. Juli 96 i Præstø af et apoplektisk Tilfælde. Mester som han var i Behandlingen af sit Modersmaal var hans Prækener fra Formens Side fuldendte, men de savnede undertiden noget af den Varme, sorn ret formaar at rive Tilhørerne med sig. Hørte man ham derimod holde en Ligprædiken, særlig i et Tilfælde, hvor Døden var kommen som en pludselig og uventet Gjæst, da var der al Tid Liv og Fart over hans Tale, og dette i Forbindelse med hans kraftige Røst gjorde, at Talen i slige Tilfælde slog igjennem Tilhørerne. Han var en Mand, der havde læst umaadelig meget og havde dertil en enestaaende Hukommelse. I religiøs Henseende var han af højkirkelig Anskuelse, men respekterede i højeste Grad dem, som som nærede andre Synsmaader paa dette Omraade. Han var en meget elskværdig Natur og var præget af Gjæstfrihed og redebon Vilje til at hjælpe enhver, der søgte hans Støttel'' (Præstø Amts Avis 12. Juli 96). Har foruden Smaavers til Sædemanden", Art. i Skolens Reform (53), Teol. Tidsskr. (86), Fædrelandet og andre Bl. skr. om Sjæleplejen for Varetægtsarrestanter" i Nord. Tidsskr. f. Fængselsvæsen samt udg. Ledetraad ved den grammatiske Undervisning i Modersmaalet (53, 2. Opl. 57, 3. Opl. 65, 4. Opl. 74,

7 i] 5. Opl. 83), Exempelsaml. og Grundrids for den første gramm. Undervisn. i Modersmaalet (58, 3. Opl. 67, 5. Opl. 76, 7. Opl. 90), Betragtet, over Jacobs almindelige Brev f. christel. Lægfolk (70), Minde om N. F. S. Grundtvigs Præstegjerning i 1821 (74), Udkast t. nogle Udarbejdelser i Modersmaalet (86), Bemærkninger om de nye Retskrivningsregler (88), Smaavers, brugte i Menighedens Forsamling (88), Smaa Mindeblade om N. M. Petersen, Prof. v. Kbhs. Universitet (91) og sammen med Chr. Dorph og Krarup Vilstrup. Dansk Læsebog til Skolebrug (I, 54, 2. Opl. 70, II, 55); g. 20. Okt. 63 i Sorterup m. Ida S a n d m a n n, f. 6. Dec. 29 i Wismar, f 13. Feb. 06 i Præstø, D. af Købmand, svensk-norsk Konsul Joh. Andr. S. og Christine Elisab. Eleonore Martens. Brodersøn Sgpr. Eskild B. til Stubbekjøbing-M Jan Theodor Hansen, f. 26. Juli 1858 i Jexen, S. af Skolelærer Laurits H. og Abellone Nielsen. St. Aarhus 78, Kand. 19. Juni 84 h. 1 (1.-1.), pers. Kapl. Dannemarre-T. 3. Nov. 84, ord. 21. Nov., Kapl. pro loco Bingsted-B. 1. Aug. 85, kst. Provst Bingsted-Alsted H. 29. Nov April 95, i en Aarrække Sekr. i Boskilde Præstekonvent, i flere Aar B. M. f. Haandværkerforen. og f. Teknisk Sk., er Repr. f. Fængselshjælpen, Kredsfm. f. Danmarks Samfundet fra dets Stift., B. M. f. Sparekassen f. Præstø By og Omegn 14. Dec. 97, Højres Folketingskand. Præstø Amts 4. Kr. (Præstø) 29. Mai 06, er Ejer af et Privatobservatorium, hvor han bl. a. har foretaget en Mængde fotografiske Optagelser af Kometer, har gjort flere Bejser i Udlandet: Sverrig, Norge, Skotland, England, Frankrig, Tyskland, Schweiz og Italien, har holdt en Mængde Foredrag i Foredrags-, Oplysnings- og andre Foreninger om forsk. Emner, i min Embedstid har jeg haft Lykke til at faa Skolevæsenet i Skibbinge centraliseret med helt nye, velindrettede Skolelokaler og en 6-klassedelt Skole", red. som Sekr. i Roskilde Præstekonvent Forhandlingerne t. Offentliggørelse i Dansk Tidende, har skr. flere Art. i stedlige Bl. om aktuelle Spørgsmaal, bl. a. i Anl. af Præstø Kirkes Kestauration, der skyldtes hans Initiativ, og Præstø Skolevæsens Nyordning, Dansk Kirketid., Museum, samt udg. Afskedspræd. til Ringsted og Benløse Menigheder den 31. Jan. 1897* (97), hans astronomiske Studier har medført foruden enkelte mindre Observationer i Astronomische Nachrichten" en

8 12 kort Fremstilling af hans Iagttagelser af Solen i Bulletin de la Société Astronomierne de France"; g. 15. Sept. 85 i Vor Frelsers K. Kbh. m. Meta Elisabeth Fischer, f. 14. Jan. 58 i Reykjavik, f 30. Marts 98 i Præstø, D.af islandsk Købmand Wald. Christoph. Flartvig F. (Brod. 1. Pastorinde Begtrup i Astrup og Christiane F., g. m. Hofpræst hos Kong Otto af Grækenland A- H. F. Luth) og Arndys Finnbogason. Se Haslev Avis 30. Okt. 09. Kateket og Førstelærer. (Embedet nedlagt ved kgl. Res. af 23. Jan samtidig med, at der oprettes et Embede som ord. Medhjælper) Juni Hans Frederik Vilhelm Wanda 11, f. 10. Sept paa Brahesborg, Gamtofte, S. af Gartner Vilh. Aug. W. (Brod. t. Prof., Sgpr. E. A. W. til Strø) og Fr. Nathalie Kyhorn. St. Odense 68, stud. derefter Æstetik og Filosofi, Kand. 28. Juni 77 n. (h.-h.), Lærer i kbhske Privatsk., Huslærer paa Vindumovergaard Feb. 81 til Mai 82, ord. 18. April 83, entl. 30. Aug. 92, Privatlærer i Kbh. til 01, senere Sproglærer, Oversætter, Oplæser, har oversat Weinel: Jesu Lignelser og flere (ikke udg.) Dramaer, skr. nogle Digte i Blade og Tidsskr. og under Pseudonym Erik Dall udg. Digtsamlingen: Gennem Tjørn og Nat (08); g. 02 paa Kbhs. Raadhus m. Komponistinden Tekla Griebel, f. 25. Feb. 66 i Randers, D. af Musiklærer, Komponist Theod. Joh. Heinr. G. (indvandret fra Lutjenburg) og Camilla Joachimine Andresen. Stamfader Biskop Johan (Hans) W. i Ribe (t 1541). Forfædrene i lang Tid Præster, derefter Bønder indtil hans Bedstefader Sgpr. Hans W. til Gudbjerg. Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk. Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. (Filialkirken i Aalbæk indviedes 12. Sept. 1897). 20. Dec Severin Andreas Bang Michelsen (betragtet som ikke kaldet 26. Feb. 85) Juli Christian Frederik Gandil (1. April 91 Tolne-H., se 0. Hæsinge) Sept Frederik Engelhardt Bojsen Jensen (23. Nov. 94 Skallerup-V., se Vigsnæs) Feb Charles Jens Emanuel Iversen (10. Okt. 07 Skeby-O., se der) Jan Knud Lund Melbye, f. 17. Okt.

Ourø. Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift April Tellef Got tf red Petersen Var der (15. Mai 93 Rønnebæk-O., se der).. 16.

Ourø. Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift April Tellef Got tf red Petersen Var der (15. Mai 93 Rønnebæk-O., se der).. 16. Ourø. Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 15. 5. April 1873. Tellef Got tf red Petersen Var der (15. Mai 93 Rønnebæk-O., se der).. 16. 2. Aug. 1893. Laurids Prip, f. 13. Dec. 1842 i Fredericia,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Færøerne. Færoernes Provsti under Sjællands Stift. 1. Nor der ø Præstegæld. 23. 6. Nov. 1885. Jens Lauridsen Jensen (2. Marts 91 Taps, se N. Aaby-I.) 24. 11. April 1892. Nicolai Ernst Frost Knudsen (1.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk.

i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk. 12 kort Fremstilling af hans Iagttagelser af Solen i Bulletin de la Société Astronomierne de France"; g. 15. Sept. 85 i Vor Frelsers K. Kbh. m. Meta Elisabeth Fischer, f. 14. Jan. 58 i Reykjavik, f 30.

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro.

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro. 652 Laastrup og Skals. Rinds Herred, Viborg Amt og Stift. 21. 5. Aug. 1880. Niels Schou Laurberg (27. Dec. 04 Stillinge, se der). 22. 2. Maj 1905. Hans Frederik Rasmussen (23. Dec. 10 Højslev-D.-L., se

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup. 70 25. 16. April 1886. Ole Hieronymus Bergenhammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der). 26. 21. Nov. 1892. Henrik Gerner Helm Jungersen (16. Mai 04 Halsted-A., se der). 27. 12. Aug. 1904. Søren Friis, f. 10.

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

ord. 1. 22. Jan. 1901.

ord. 1. 22. Jan. 1901. 700 anord. Tillægseksamen for at iram. v. Universitetet, underkastede sig Prøven i Juni 78 og Jan. 79, Kand. 24. Jan. 82 h. 1 (*1.-1.), Sgpr. Øsse-N. 30. Marts 82, Fm. f. Søndagsskolen, f. Kredsforen.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Haarby med Filialkirke i

Haarby med Filialkirke i 305 \arhus og Sgpr. G. F. B. til Harridslev-A. Søskendebørn Ivonsistorialraadinde Lassen i Østrup, Sgpr. U. B. til Veflinge, pastorinde Balslev i Haarslev, Provst C. U. B. til Høje Taastrup, Pastorinde

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Dansk Vestindien. ii.

Dansk Vestindien. ii. Dansk Vestindien. 1. C h r i s t i a n s t e d, S t. C r o i x. 3. 11. Juli 1881. Emil Valdemar L o s e (5. Jan. 88 Skeby-O., se der). 4. 19. Jan. 1889. Hermann Carl Johannes Lawaetz, f. 13. Marts 1864

Læs mere

Døllefjelde og Musse. Egebjerg.

Døllefjelde og Musse. Egebjerg. 14b søn af Provst L. E. til Kullerup-R. og Fælter t. Sgpr. J. F. E. til Tostrnp-U., Sgpr. F. I. Andresen til Haslund-Ø., Bispinde Carol. v. Leunbach, Paslorinde Boeck i Hornslet og Pastorinde Husum i Thisted)

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

og ad interim Randbøl. Obbekjær. Odden.

og ad interim Randbøl. Obbekjær. Odden. 771 Afholdsforenings Aarsmøde i Hjørring d. 12. Juli 1894 (94); g. 9. Feb. 85 1 Holmens K. Kbh. m. Emma Kristine Olsen, f. der 2. Okt. 63, D. af Grosserer Ole Nielsen O. og Emma Franciska Vilh. Petersen.

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Faaborg og Aarre. Faaborg og Diernisse.

Faaborg og Aarre. Faaborg og Diernisse. 173 Hans Geertsens Jordefærd (99), Helt for Jesus (99), Barnlig Tale (99), Stille Timer. Andagt for Syge (00), Bibelbetragtninger. I Jesu Haand. II Før og nu. Fortællinger ved I. B. (02), Det Livsens Brød

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961 Mette Møllers aner Mette Møller Familien Møller 96 Indholdsfortegnelse Mette Møllers aner. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation Navneindeks 2 2 3 4 Udskrift

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Kallehave med Filialkirke i Stensby.

Kallehave med Filialkirke i Stensby. 485 Cathrine S c h o u g a a r d, f. der 21. Juni 51, f 21. Dec. 80 i Kirke Helsinge, D. af Manufakturhandler Hans Jens Peter S. og Jensine Marie Bolette Flensburg, 2 4. Maj 86 i Frederiksberg m. Engel

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 3. April 1869; stod ubesat fra 11. Juli 1881 til dets Nedlæggelse 27. Marts 1907).

Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 3. April 1869; stod ubesat fra 11. Juli 1881 til dets Nedlæggelse 27. Marts 1907). 466 densted, D. af Sgpr. Jons. Gotthilf M. til Dalby-S. og Louise Carol. Muller. 17. 1. Juli 1907. Jens Jensen Rubak, f. 30. Okt 1872 i Stevnstrup, S. af Gaardejer Jens Jensen og Inger Olesdatter. St.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Taagerup og Thorslunde.

Taagerup og Thorslunde. 235 i. Kredsforen. f. Hedningemission, har skr. enkelte Art. i kirkl. Blade; g. 18. Okt. 82 i St. Jacobs K. Kbh. m. Johanne Marie Busck, f. 17. Nov. 58 paa Mygdal, S. Kongerslev, D. af Proprietær, nu Partikulier

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Aaby og Bjergsted (Birsted)

Aaby og Bjergsted (Birsted) Aaby. (Oprettet til selvstændigt Kald ved kgl. Res. af 13. Feb. 1908, tidligere Anneks til Kapellaniet ved Aarhus Frue Kirke). Hasle Herred, Aarhus Amt og Stift. 1. 22. Maj 1908. Hans Olsen Hansen, f.

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

75, V. Ulslev 3. Dec. 80, t 15. Mai 91 i Idestrup efter at være ramt af el apoplektisk Tilfælde; g. 1. Aug. 62 i Brarup ni Laura Augusta Westergaard,

75, V. Ulslev 3. Dec. 80, t 15. Mai 91 i Idestrup efter at være ramt af el apoplektisk Tilfælde; g. 1. Aug. 62 i Brarup ni Laura Augusta Westergaard, 461 sted, søgte lian og fik Høve-Flakkebjerg, uagtet dette var megel mindre i Indtægter. Her saa det ud, som om Herren havde' beredt ham en velsignet Virksomhed; man samledes talrig om hans Prædikestol,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere