Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr december 2012 kl På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K"

Transkript

1 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr december 2012 kl På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Boligselskabet DFB Deltagelse af driftscheferne på organisationsbestyrelsesmøderne Pressedækning DFB Digitale fraflytningssyn Digital fraflytning i de resterende afdelinger Orientering om lovpligtig energimærkning, energisyn og driftsjournaler Politiske tiltag i afdelinger på ghettoliste Anvisningsaftale med Høje-Taastrup Kommune DFB projektoversigt Forventet økonomi i helhedsplaner Undersøgelse af mulighed for reduceret ejendomsskat Kataloger Webredaktør for selskabets hjemmeside Afdelinger i drift Charlottegården Fraflytningsfrekvens Morelhaven Besigtigelse fra Landsbyggefonden Markedspladsen Bortfald af fritagelse for indbetaling til dispositionsfond Markedspladsen Fysisk helhedsplan Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Ørnegårdsvej Advokatomkostninger i forbindelse med klagesager Klostergården II Udlejningssituationen Klostergården II ACO-drain Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Kirsten Malinovsky Petina Larsen Susanne Pia Hansen Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Kristine Jacobsen, Domea Ole Pedersen, Domea Carsten Pedersen, Domea Fraværende: Poul Erik Jensen Ercan Ceylan Tanja Hornehøj Domea Boligcenter København, den 21. december 2012

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Referat: Punkt om webredaktør medtages som punkt Dagsorden godkendt med ovennævnte tillægspunkt. 2 Godkendelse af referat Referatet fra mødet d. 30. oktober 2012 er tidligere udsendt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra mødet d. 30. oktober Referat: Kirsten Malinovsky bemærkede, at der ikke i afdeling Sølvkær havde været mange fraflytninger, som havde kostet kr. Der havde været mange dyre fraflytninger, hvoraf den dyreste havde kostet kr. Referat godkendt med ovenstående bemærkning. 3 Orientering fra formanden Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: John Adelsteen Andersen orienterede om, at han havde deltaget i reception i Domea i anledning af Thomas Holluf Nielsens tiltrædelse og Jørn Ravns afgang som administrerende direktør. John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at der i den forløbne periode havde været sendt en sag om økonomisk genopretning af Sølvkær rundt til mailgodkendelse. Tre bestyrelsesmedlemmer havde undladt at svare. John Adelsteen Andersen bemærkede hertil, at man i fremtiden bad give besked om at mailen var set, uanset om man ikke kunne tage stilling til sagen. John Adelsteen Andersen orienterede om en henvendelse fra Gadehavegård om nye dørlåse, som ville beløbe sig til over 3 mio. kr. Afdelingen bedes indsende en formel ansøgning til organisationsbestyrelsen, hvis der ønskes midler til dette. John Adelsteen Andersen orienterede om, at der er indkommet en konkret klage fra Gadehavegård gående på nogle meningsudvekslinger mellem personer. John Adelsteen Andersen har svaret til klager, at han ikke kan tage stilling til dette og sendt kopi af svaret til afdelingsformanden. John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at han og næstformanden foranlediget af den famøse juletræssag i Kokkedal har drøftet, om DFB Side 2 af 20

3 skal udarbejde en politik for hvordan afdelingsbestyrelserne skal virke for alles interesser, også mindretal i afdelingerne. Dette vil også hjælpe Domea, skulle konkrete sager opstå. John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at man for et par år siden var blevet enig om i organisationsbestyrelsen, at breve til DFB skulle gå uåbnede til den siddende formand. John Adelsteen Andersen ønskede bestyrelsens accept af, at denne beslutning blev omgjort, således at breve fremover gik over regionschefens bord først, således at Domea var orienteret om sagerne. Dette ønske var begrundet i, at Domea dels skal ind over sagsbehandlingen alligevel, og denne sagsbehandling derved trækkes i langdrag, samt at der skal være åbenhed og tillid mellem DFB og Domea over de næste fire år. Dette kunne den samlede bestyrelse tilslutte sig. Orienteringen taget til efterretning. 4 Orientering fra administrationen Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at der bliver arbejdet på højtryk på Domea 2015, således at man bliver helt klar til at præsentere dette så uddybende som muligt for medarbejderne d. 28. januar Pia Christiansen orienterede videre om, at man var ved at være ved vejs ende med katalogpakkerne og regnskaberne, således at disse kan fremlægges på næste møde i februar. Pia Christiansen forespurgte bestyrelsen om hvad man ønskede som julegave. John Adelsteen Andersen foreslog vin. Dette var der opbakning til i bestyrelsen. Domea vil finde på et alternativ til bestyrelsesmedlemmer, som ikke drikker vin. Orienteringen taget til efterretning. 5 Boligselskabet DFB 5.1 Deltagelse af driftscheferne på organisationsbestyrelsesmøderne For ikke at belaste driftscheferne unødigt med aftenmøder, foreslås det, at driftscheferne kun deltager på organisationsbestyrelsesmøder, hvis en sag under afdeling i drift vurderes at kræve særlig uddybning. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om driftschefernes deltagelse på organisationsbestyrelsesmøderne. Side 3 af 20

4 Referat: Efter en kort drøftelse tiltrådte bestyrelsen, at driftscheferne fremover blot deltager i møder, når der vurderes at være konkret behov. 5.2 Pressedækning DFB Pressedækningen siden sidst er indsat nedenfor samt vedlagt som bilag. Høje-Taastrup november :18 Af LENE PLOUG FREDERIKSEN Plads til både juletræ og Eid-fest Taastrup: Kokkedal kom onsdag på Danmarkskortet, da et muslimsk flertal i boligforeningen Egedalsvænge meddelte, at de har sparet stedets traditionelle juletræ væk med den ene hånd, mens de med den anden har brugt kroner på en Eid-fest. I Høje-Taastrup Kommune er der flere ghettoer. En af dem er Gadehavegård, hvor andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er cirka 50 procent. Alligevel er der plads til alle beboere og deres traditioner. - Gadehavegård har en bestyrelse, der er blandet på tværs af etnicitet. Formanden er arabisk, og der er tyrkiske og danske medlemmer. Det er dem, der står for traditionen med et juletræ i beboelsen, og det gentager de i år, - helt som de plejer, fortæller Pernille Agerbæk, der er formand for helhedsplanen "Projekt mennesker mødes" i Gadehavegård. I bebyggelsen forsøger man at holde fast i traditionerne og tilføje flere arrangementer, som man håber, bliver til nye traditioner. - I år har vi holdt kulturfest, som henvender sig til alle beboere. En julefest er der også blevet plads til i budgettet, og den støtter vores arabiske formand op om, forklarer Pernille Agerbæk, der også ser ikke etniske danskere til festen. Læs mere om hvordan Gadehavegård har været tæt på at havne i samme situation som Egedalsvænge i DAGBLADET Roskilde, fredag. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: En senere indkommet artikel blev omdelt. Orienteringen taget til efterretning. 5.3 Digitale fraflytningssyn Digital fraflytning i de resterende afdelinger På møde d. 18. september 2012 godkendte bestyrelsen opstart af digital fraflytning i afdelingerne 9309 Prags Boulevard, 9377 Ørnegårdsvej, 9343 Gadehavegård og 9309 Charlottegården, i alt 1841 boligenheder til en samlet pris på kr. De resterende afdelinger udgør 488 boligenheder. Da prisen for at implementere digital fraflytning er 689,00 kr. inkl. moms pr. boligenhed, vil dette koste yderligere kr. Beslutning vedrørende de resterende afdelinger afventede et oplæg fra Domea til, hvordan disse boliger kunne puljes med henblik på udbudsrunden. Domea har sammen med Årstidernes Arkitekter vurderet mulighederne for at pulje de restende afdelinger. Side 4 af 20

5 Dette giver nogle udfordringer pga. af de øvrige afdelingers beskedne størrelser samt deres geografiske placering. Årstiderne oplyser, at det for at være attraktivt for håndværkere at byde ind med fordelagtige priser, bør puljerne ikke være under 400 enheder. Det betyder, at der i første omgang skal udføres 3 udbud: Charlottegården: 405 boliger Gadehavegård: 987 boliger Prags Bouleard og 9377 Ørnegårdsvej: 428 boliger. Det påtænkes at lave udbuddet med den klausul, at aftalen kan udvides med de små afdelinger, der ligger inden for ca.½ times kørsel fra udbudsafdelingerne. Dette vil løse problemet med puljning for alle afdelinger i storkøbenhavnsområdet. Det er i alt 187 boliger. Tilbage står så afdelingerne i Slangerup med 140 boliger, Skibby/Skuldelev med 70 boliger og Svinninge/Svebølle med 91 boliger. I Slangerup og afdelingerne i Skibby/Skuldelev vil det være en oplagt mulighed at indgå et samarbejde med Domeas regionskontor i Frederikssund, hvor en stor afdeling, Rosenvænget, netop er overgået til elektronisk syn. Løsningen her kunne derfor være, at optage forhandlinger med malerentreprenøren om aftalen geografisk og mængdemæssigt kan udvides. I Svinninge/Svebølle er der ingen afdelinger i Domea regi, som har indgået aftaler om elektronisk syn og ingen er nært forstående. Afdelingerne her har imidlertid på grund af den store fraflytningsprocent og specielt pga. det store tab herpå i Svinninge stort behov for at nedbringe udgiften til fraflytning. Det er fra Årstidens Arkitekter oplyst, at et andet VAB, et andet boligselskab i området, er tæt på at gå i udbud i forbindelse med overgang til elektroniske syn. En oplagt mulighed ville være at tage kontakt om et samarbejde således, at der er mulighed for at få Svinninge og Svebølle med i dette udbud. Samarbejdet vil kun omfatte udbuddet. Flyttesynene skal fortsat udføres af afdelingernes ejendomsmester. Ved overgangen til elektroniske syn i de enkelte boligselskaber kan det for ejendomsmestre med flere arbejdssteder betyde, at nogle afdelinger får elektronisk syn andre ikke. I DFB betyder det at Leif Beitzel, der i DFB-regi er ansat på 9317 Harsdorffsvej får elektronisk syn i den anden afdeling han betjener for Funktionærernes Boligselskab i Tårnby, 9407 Skelgården. Af hensyn til ejendomsmesterens rutiner ved syn og mindskelse af risikoen for fejl og dermed tab må det derfor anbefales, at 9317 Harsdorffsvej allerede nu får indført elektronisk syn og puljes med Prags Boulevard og Ørnegårdsvej. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om digital fraflytning for de resterende afdelinger i selskabet. Referat: John Adelsteen Andersen bemærkede, at man ønskede stordriftsfordele på håndværkerudgifterne, men at han ikke umiddelbart var overbevist om, at tidsbesparelsen i driften ville være væsentlig og udgiften værd. Side 5 af 20

6 Hertil bemærkede Pia Christiansen, at man ikke kunne være med på håndværkerudbuddet uden at indføre digital fraflytning. Ole Pedersen orienterede om, at alt tydede på, at selv for Gadehavegård, der har kørt pilotprojekt, vil man kunne realisere en yderligere besparelse. John Adelsteen Andersen spurgte, hvordan holdningen var blandt ejendomsmestrene. Carsten Pedersen svarede hertil, at det var hans indtryk, at ejendomsmestrene er meget positive. Ole Pedersen supplerede med, at det også var hans indtryk, at ejendomsmestrene glædede sig. Ole Pedersen bemærkede, at en negativ effekt kan være, at nogle mindre malermestre, som afdelingerne for nuværende har et godt samarbejde med, ikke kan leve op til kravene i udbuddet. Bestyrelsen tog orienteringen om puljing til efterretning. Der træffes beslutning om afdelingernes eventuelle overgang til digital fraflytning, når resultaterne fra de større afdelinger er tydelige. I henhold til oplægget tager Domea kontakt til Årstiderne med henblik på at få indført optioner i udbuddene på, at DFB s afdelinger på et senere tidspunkt kan komme med på de priser, som opnås i udbudsrunderne. Punktet tages op igen, når der er konkrete resultater fra Prags Boulevard at fremlægge. 5.4 Orientering om lovpligtig energimærkning, energisyn og driftsjournaler. Jfr. ny lovgivning skal alle boliger i Danmark energimærkes. For almene boliger gælder, at afdelingerne skal energimærkes i forhold til forbrug af varme, el og vand, samt mulige energioptimerings emner, som kan skabe en besparelse på afdelingernes energiforbrug. Som udgangspunkt skal afdelingerne energimærkes hvert 10 år, men hvis der er mulighed for energioptimering med en kort tilbagebetalingstid, på under 10 år, skal der mærkes hver 7. år. (Dette skyldes at forbedringer i forbindelse med energioptimering, skal fremgå af energimærkningen)- Selve energimærkningen foretages af certificerede firmaer. Domea har p.t. sendt denne opgave i EU udbud, således at der opnås de billigste priser på denne energimærkning. For at en afdeling kan energimærkes skal afdelingen kunne dokumenterer to ting: At der er foretaget mindst et årlig energisyn af afdelingerne. At der er ført driftsjournaler over energiforbrug i alle afdelinger. For at alle selskaber som administreres af Domea, kan overholde disse krav til at blive lovpligtig energimærket, har Energi og Miljø, udarbejdet et koncept til både lovpligtig energisyn og driftsjournaler. Side 6 af 20

7 Energisynet udføres af Energi og Miljø 1 gang årligt. Prisen for dette energisyn er kr. som betales af afdelingen. E-driftsjournal er et IT basseret indberetningssystem, hvis output direkte relaterer sig til de oplysninger som afdelingerne skal dokumenterer og aflevere for at kunne blive energimærket. Prisen for dette system er 1995 kr. ved oprettelse og 1 års brug, herefter 1140 kr. årligt. Beløbet betales af afdelingerne. Såfremt boligselskaberne/afdelingerne ikke er i stand til at aflevere den fornødne dokumentation, kan der opkræves bøder for ikke at blive energimærket. Alle afdelinger under DFB, vil få installeret det omtalte IT system og få udført det årlige energisyn fra Energi og Miljø. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. 5.5 Politiske tiltag i afdelinger på ghettoliste På seneste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om reglerne for kommunal anvisning til afdelinger på ghettolisten. Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tage en mere overordnet drøftelse af, hvilke politiske tiltag man vil sætte ind i forbindelse med at to af selskabets afdelinger er kommet på ghettolisten. Mulige tiltag kan være aftaler om fleksibel anvisning med kommunen, ansøgning om satspuljemidler, tilbud om konfliktmægling, ansættelse af beboerrådgiver m.v. For at få konkretiseret mulighederne og behovene i afdelingerne, foreslås det, at organisationsbestyrelsen afholder et møde/en workshop med afdelingsbestyrelserne fra hh. Gadehavegård og Charlottegården, for at få konkretiseret afdelingernes ønsker. En sådan workshop kan med fordel have deltagelse udefra af medarbejdere fra de sociale helhedsplaner, repræsentanter fra kommunen og ghetto-eksperter fra ministeriet. Dette bør munde ud i et idékatalog med konkrete tiltag, som organisationsbestyrelsen efterfølgende kan beslutte at iværksætte. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om at formandsskabet i samarbejde med Domea udarbejder en køreplan for politiske tiltag i ghetto-mærkede afdelinger samt workshoppen om dette. Referat: Susanne Pia Hansen bemærkede, at fandt at det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis afdelingsbestyrelserne var med til at udstikke rammerne fra begyndelsen. Efter en kort drøftelse enedes bestyrelsen om, at afdelingsbestyrelserne inddrages fra begyndelsen. Målsætning og rammerne fastsættes dermed på workshoppen. 5.6 Anvisningsaftale med Høje-Taastrup Kommune Side 7 af 20

8 Afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård har udtrykt ønske om, at der indgås en anvisningsaftale med Høje-Taastrup Kommune. Bevæggrunden for ønsket er en formodning i afdelingsbestyrelsen om, at afdelingen både via ventelisten og de kommunale anvisninger modtager nye lejere, som er belastet af så grove husordenssager på deres nuværende bopæl, at de er nødt til at flytte. Afdelingen vil ikke være opsamlingssted for nye lejere, der med stor sandsynlighed kan give anledning til problemer. Afdelingsmødet i Charlottegården har på seneste afdelingsmøde stemt for, at børn af forældre bosiddende i afdelingen har fortrinsret til 1-værelses boliger. Indførelsen af dette kræver godkendelse af organisationsbestyrelsen og en aftale med Høje-Taastrup Kommune. På den baggrund er der rettet henvendelse til Rune Bæklund i Høje Taastrup Kommune, der oplyser, at Kommunen umiddelbart er positivt indstillet overfor sådanne aftaler, såfremt det bliver en del af en større aftale om fleksibel udlejning. Elementer i en anvisningsaftale bør ses i relation til, at afdelingen er kommet på ghettolisten. Anvisningsaftalen bør indeholde elementer, der fremmer tildeling af boliger til ressourcestærke lejere. Eksempler på det, er krav om arbejdsmarkedstilknytning eller igangværende uddannelse. Aftalerne vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til endelig godkendelse. Det indstilles, at formandsskabet i samarbejde med Domea optager forhandlinger om en anvisningsaftale. En sådan aftale vil blive endeligt godkendt i organisationsbestyrelsen. Referat: Domea udarbejder oplæg i samarbejde med de berørte afdelinger. 5.7 DFB projektoversigt Opdateret projektoversigt er vedlagt som bilag. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. 5.8 Forventet økonomi i helhedsplaner Det er på bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2012 aftalt, at formandskabet i samarbejde med Domea på baggrund af denne orientering udarbejder en politik for fælles midler i DFB. Der orienteres yderligere på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Punktet udskydes til næste møde. Side 8 af 20

9 5.9 Undersøgelse af mulighed for reduceret ejendomsskat Domeas bestyrelse har besluttet at indgå et samarbejde med Advokatkontoret Kirk Larsen Ascanius som et led i de løbende bestræbelser på at administrere boligorganisationerne så økonomisk og effektiv som muligt,. Samarbejdet handler om at få undersøgt, om SKAT beregner grundværdierne for boligorganisationens ejendomme på korrekt vis. Dette samarbejde vedrører ikke arbejdet med fradrag for grundforbedringer på ejendomsvurderingerne, som Rafn og Søn er antaget til at udføre for os. Når SKAT skal beregne grundværdierne, skal de ansætte grundens værdi som ubebygget under hensyntagen til de offentlige reguleringer, som gælder for den ubebyggede grund. Plangrundlaget for boligselskabets ejendomme kan i den forbindelse spille en stor rolle, da der kan være tinglyst bebyggelsesplaner fra før planlovens ikrafttræden (såkaldte romertalsdeklarationer ). I de tilfælde, hvor der på boligselskabets ejendomme er tinglyst bebyggelsesplaner, er der risiko for, at SKATs vurderinger ikke tager hensyn til disse bebyggelsesplaner. Det betyder, at SKATs grundværdiansættelse kan være for høj, og det medfører, at grundskylden ligeledes kan være ansat for højt. Det indebærer, at selskabet muligvis kan få reduceret/nedsat ejendomsskatten bagudrettet og fremover under nogle nærmere betingelser. Det er det, som samarbejdet med Advokatkontoret Kirk Larsen Ascanius skal undersøge helt konkret. Samarbejdet er indgået på vilkår om no cure no pay. Det betyder, at advokatkontorets arbejde er gratis, hvis boligselskabet ikke opnår en besparelse. Hvis advokatkontorets arbejde medfører, at selskabet opnår en faktisk besparelse, da vil man som udgangspunkt skulle afregne med 25% i honorar. Afregning vil dog først ske, når der er sket tilbagebetaling. Det vil sige, når arbejdet er afsluttet og besparelsen er konstateret hos selskabet. Boligselskabet vil derfor ikke blive likviditetsbelastet, og den resterende besparelse vil helt og fuldt tilgå boligorganisationens konto. Boligselskabet vil dog under alle omstændigheder skulle afholde et gebyr på kr. 300,- pr. ejendom til Tinglysningsretten for indhentelse af en tingbogsattest (kr. 125,-) samt ejendommens akt (kr. 175,-). Gebyret tilgår Tinglysningsretten fuldt ud. Det bemærkes, at Domea ikke beregner honorar for arbejdet med at koordinere og kontrollere advokatkontorets arbejde. Domeas analyser viser, at der kan være penge at spare for selskaberne. Domeas bestyrelse har derfor besluttet, at dette samarbejde gælder for alle jeres ejendomme, medmindre den enkelte afdelingsbestyrelse specifikt har udtrykt ønske om det modsatte. Dette har ikke været tilfældet for nogen af afdelingerne i Humlebæk Boligselskab. Orientering om ovenstående er udsendt til organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne primo oktober Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. Side 9 af 20

10 5.10 Kataloger Det er organisationsbestyrelsen, der endeligt skal godkende råderetskatalogerne for afdelingerne. Derfor vedlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse de på afdelingsmøderne vedtagne råderetskataloger for afdelingerne: 9304 Charlottegården 9319 Sølvkær 9399 Klostergården II I de afdelinger, hvor der ikke er nogen afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen, der godkender katalogerne forud for vedtagelse på afdelingsmøde. Derfor vedlægges katalogerne for afdelingerne: 9356 Kongensgade Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende råderetskatalogerne for de nævnte afdelinger. Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende katalogpakken for de nævnte afdelinger. Referat: Klostergården II afventer til næste møde. Kirsten Malinovsky bemærkede, at 15 års afskrivning på både køkkener og badeværelser var kort tid. Kristine Jacobsen bemærkede, at dette var besluttet på afdelingsmødet, og derfor kun kunne ændres der. Pia Christiansen bemærkede, at nu skulle katalogerne være færdige og derfor måtte eventuelle ændringer tilrettes hen ad vejen. Pia Christiansen var dog enig i, at afskrivningsperioderne burde ændres, til f.eks. 10 år for køkkener og 20 år for badeværelser. Kirsten Malinovsky spurgte derudover, om 20 køkkener på den kollektive råderet var over en vis årrække. Hertil svarede Kristine Jacobsen, at dette var pr. lånesag. Pia Christiansen bemærkede, at der kunne køre flere parallelle lånesager og at ændring i antallet af lånesager skal på afdelingsmødet. John Adelsteen Andersen bemærkede, at der i katalogerne for afdeling Kongensgade stod, at der var en afdelingsbestyrelse. Dette rettes. De fremlagt kataloger godkendt Webredaktør for selskabets hjemmeside Referat: Kirsten Malinovsky ønskede at vide, hvad der skulle ske med opdateringen af hjemmesiden for hovedselskabet DFB. Side 10 af 20

11 Pia Christiansen tilbød, at DFB kunne købe sig fra en webredaktør fra Domea evt. i samarbejde med Kirsten Malinovsky. 6 Afdelinger i drift Charlottegården Fraflytningsfrekvens På organisationsbestyrelsesmødet d. 18. september 2012 spurgte Susanne Pia Hansen ind til antallet af fraflytninger i Charlottegården forud for skimmelrenoveringen, da det var Susanne Pia Hansens indtryk, at der under renoveringen havde været væsentligt flere fraflytninger. En fraflytningsstatistisk for perioden er vedhæftet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede uddybende om, at antallet af fraflytninger havde været meget stabilt siden år Susanne Pia Hansen ønskede at vide, om interne flytninger var med. Dette svarede Pia Christiansen bekræftende på. Orienteringen taget til efterretning Morelhaven Besigtigelse fra Landsbyggefonden Landsbyggefonden har besigtiget Morelhaven. Der informeres yderligere på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Et referat fra besigtigelsen blev omdelt. Bente Nees orienterede yderligere om punktet. Desværre var der ikke lagt op til, at der vil blive givet støtte til størstedelen af de fremsatte forslag. Landsbyggefonden havde bemærket, at huslejeniveauet i afdelingen var alt for højt, og havde anbefalet en femtedelsordning. Afdelingen har ikke været tilfredse med arkitektfirmaets oplæg til helhedsplan, som slet ikke havde været tilpasset, hvad Landsbyggefonden kunne give støtte til, samt arkitektfirmaets indsats under besigtigelsen. Til gengæld havde afdelingen været meget tilfredse med Domeas byggechef Karsten Pedersens indsats. Der arbejdes videre med undersøgelser, de småting som Landsbyggefonden vil støtte samt femtedelsordningen. Mht. til Kongensgade, har landsbyggefonden ikke registreret det indsendte materiale fra Domea. Dette indsendes igen og landsbyggefonden vil komme på besigtigelse hurtigst muligt. Side 11 af 20

12 Orienteringen taget til efterretning Markedspladsen Bortfald af fritagelse for indbetaling til dispositionsfond I forbindelse med en driftsstøttesag modtag afdeling Markedspladsen fritagelse for indbetaling til DFB s dispositionsfond. Beløbet til driftsstøtten er nu udgiftsført, dvs. pengene er taget fra afdelingen driftsregnskab, og fritagelsen for indbetaling til dispositionsfond bør derfor bortfalde fra og med indeværende regnskabsår. Det drejer sig om ca kr. årligt, der fremadrettet vil indgå i selskabets dispositionsfond. Domea har tilskrevet Landsbyggefonden med besked om dette. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning Markedspladsen Fysisk helhedsplan Landsbyggefonden har den 20. november 2012 udført besigtigelse i afdelingen. Besigtigelsen er sket på baggrund i den indsendte ansøgning om gennemførelse af en fysisk helhedsplan for ca. 43 mill.kr. Landsbyggefonden oplyste, at man var indstillet på at støtte arbejder for ca. 20 mill.kr. Arbejderne omfatter sammenlægning/ombygning af lejemål, øget tilgængelighed samt miljøarbejder i udearealerne. Det blev aftalt, at der skulle udføres nærmere undersøgelse af altangangene for at afdække, om der evt. skulle være en byggeskade i disse som også ville kunne omfattes af støtte. Den samlede ansøgning om helhedsplan indeholdte også elementer, der var modernisering/forbedring eller genopretning. Disse elementer er udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af tag og renovering af køkkener og bad. Der ydes ikke støtte til disse arbejder og afdelingen blev derfor opfordret til at søge 1/5 ordning, der evt. kunne bedre afdelingens økonomi så meget, at nogle af disse arbejder bliver mulige at gennemføre med begrænsede huslejestigninger. Det forventes, at en helhedsplan vil kunne vare klar til afdelingsmødets godkendelse i juni Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Ole Pedersen orienterede om, at den indsendte foreløbige helhedsplan var på 43 mio. kr. Man var på forhånd klar over, at flere af disse arbejder ikke ville kunne få støtte, men man ønskede at vise samlet, hvad afdelingen ønskede. Side 12 af 20

13 Landsbyggefonden var positivt indstillet overfor arbejder for ca. 20 mio. kr. Dette drejer sig bl.a. om tilgængelighed og udearealer. Landsbyggefonden havde opfordret til, at man søgte renoveringen af køkkener og badeværelser over en femtedelsordning. Landsbyggefonden tilkendegav, at hvis nærmere undersøgelser af betonen foran svalegangene viste behov, ville man støtte en byggeskadesag på dette. Ole Pedersen vurderede alt i alt at det havde været et positivt møde. Orienteringen taget til efterretning Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Organisationsbestyrelsen har ved mailgodkendelse godkendt nedenstående: På organisationsbestyrelsesmøde d. 30. oktober 2012 besluttede organisationsbestyrelsen at overtage gælden i Skuldelev varmeværk i de fire resterende år af lånets løbetid, i alt ca ,- over 4 år. Herved lettes bruttohuslejen med ca. 500 kr. pr. måned afhængigt af lejemål, heri inkluderet ca. 50 kr. til administration og drift af varmeværket, i henhold til nedenstående skema, som dog angiver eksempler på a conto vand/varme for de enkelte lejemålstyper: Boligstørrelse Nuvæ værende netto husleje pr. måned A/C varme inkl. Afdrag på gæld til varme meværk A/C vand Anten tennebidrag Nuværende brutto husleje pr. måned Gæld til varmeværk som overgår til hovedselskabet Ny A/C varme Ny brutto husleje pr. måned 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Det blev ligeledes på mødet drøftet at dække afdelingens opsamlede underskud på kr. Dog oplyste Kirsten Malinovsky, at der var udsigt til, at afdelingen ønskede at klare så meget som muligt selv og at der var udsigt til, at afdelingen selv kan dække underskuddet ind i netop afsluttede regnskabsår, så dette punkt bortfaldt. Side 13 af 20

14 Hovedparten af afdelingens lån er udamortiserede, og afdelingen indbetaler derfor kr. årligt til selskabets dispositionsfond. Organisationsbestyrelsen i DFB har en politik om ikke at give fritagelse for indbetalinger til dispositionsfond, da disse fritagelser løber over en uforholdsmæssig lang årerække, til gengæld drøftede bestyrelsen på mødet, at man ville se meget velvilligt på et forslag om at give dette beløb retur til afdeling Sølvkær som et årligt tilskud til at sænke huslejen, med særlig vægt på de 4-værelses boliger, der vejer tungt i tomgangsudgifterne. En sådan huslejesænkning kan fordeles i henhold til nedenstående skemaer: 2013 Boligtype Antal månedlig leje årlig m2-pris Nedsættelse 12,5% Ekstra 4- værelses 5% Månedlig leje m Årlig m2-pris v 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 875 Boligtype Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 12,5% 2014 Ekstra 4- værelses 5% Månedlig leje m Årlig m2-pris v 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 893 Side 14 af 20

15 Boligtype Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 12,50% 2015 Ekstra 4- værelses 4% Månedlig leje m 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 910 Boligtype Årlig m2-pris v Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 12,50% 2016 Ekstra 4- værelses 3% Månedlig leje m 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 929 Boligtype Årlig m2-pris v Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 11,50% 2017 Ekstra 4- værelses 2% Månedlig leje m Årlig m2-pris v 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have Side 15 af 20

16 58,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 947 Boligtype Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 10,5% 2018 Ekstra 4- værelses 1% Månedlig leje m 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 966 Boligtype Årlig m2-pris v Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 9,5% 2019 Månedlig leje m Årlig m2-pris v 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 985 Side 16 af 20

17 Boligtype Antal månedlig leje årlig m2- pris Nedsættelse 8,5% 2020 Månedlig leje m Årlig m2-pris v 43,7 m2 incl. have m2 incl. have ,9 excl. have m2 incl. have ,7 m2 incl. have ,2 m2 incl. have m2 incl. have m2 incl. have Markedsleje 1005 Ovenstående beregninger er under forudsætning af, at afdelingen holder den årlige budgetstigning på 1,5%, mens markedslejen i området årligt stiger med 2%. Tallene er fremskrevet til 2020, selvom der på daværende tidspunkt stadig vil blive givet et tilskud på 8,5%. Da det er umuligt fremadrettet at sige noget om udviklingen i afdelingen og i huslejepriserne i området, anbefales det, at bestyrelsen senest ved budgetlægningen for år 2019/20 tager stilling til, hvordan og om resten af tilskuddet skal aftrappes. Udgifterne ved huslejetilskuddet vil for hovedselskabets vedkommende se således ud frem mod år 2020: Udgifter leje Årlig udgift DFB For at sænke huslejen i afdelingen ned til niveau med markedslejen i området, har det i begyndelsen af perioden været nødvendigt at gå lidt over det beløb, som afdelingen indbetalinger til de fælles midler. Afdelingen indbetaler årligt kr. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at give afdeling Sølvkær et årligt tilskud til af huslejen som beregnet i ovenstående tabeller. Beløbet tages fra arbejdskapitalen. Af hensyn til stabiliteten i afdelingen og beboernes tryghed, forpligter selskabet sig til at give en form for huslejestøtte til afdelingen som minumim frem til og med regnskabsår 2012/21 og såfremt intet væsentligt taler for at justere tallene, med ovenstående satser. Senest ved budgetlægning 2020/21 skal der tages stilling til den videre støtte til afdelingen, herunder nedtrapning af resterende huslejetilskud. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om mailgodkendelsen til efterretning. Side 17 af 20

18 Referat: John Adelsteen Andersen uddybede, at det er et radikalt forslag, men at bestyrelsen har tiltrådt, at det er dette, der skal til. Carsten Pedersen orienterede yderligere om beboermøde om sagen afholdt i begyndelsen af december. Beboerne havde været meget glade for beslutningen. Kirsten Malinovsky ville arbejde videre med at få udbredt kendskabet til afdelingen og huslejesænkningen bl.a. ved kontakt til pressen. Kirsten Malinovsky orienterede yderligere om, at stemningen og engagementet i afdelingen var blevet stærkt forbedret i de seneste år. Afdækning af interessen for at gøre en del af afdelingen kun for beboere over 50 år blev drøftet. Forbedring af skiltningen i afdelingen blev drøftet. En egentlig skiltepolitik i selskabet tages op på næste møde. Orienteringen taget til efterretning Ørnegårdsvej Advokatomkostninger i forbindelse med klagesager I lukket dagsorden til bestyrelsen Klostergården II Udlejningssituationen Udlejningssituationen viser tegn på at kunne blive problematisk inden for en periode. Ventelisten har tidligere været på et år, men bærer nu bl.a. præg af, at boligmarkedet er presset. Der står til 3-rums boligerne 41 på venteliste og ud af dem er 15 aktive. Til 2-rums boligerne står der 19 på venteliste og ud af dem er 9 aktive. Mange af de potentielle kandidater til ventelisten har vanskeligt ved at sælge deres ejerboliger og bliver derfor boende i deres huse. Sidste gang der var en bolig ledig, var det med nød og næppe at den blev udlejet. Lejeren, der accepterede var lige blevet skrevet op på ventelisten. Pt. er en lejer i afd afgået ved døden så et ny lejemål vil blive ledigt indenfor kort tid. Antallet af fraflytninger er dog i sig selv ikke alarmerende. Der har været 10 fraflytninger på 3 år. De fleste lejemål bliver ledige på grund af dødsfald. Afdelingen har egen venteliste hvilket for nogle potentielle lejere har betydet at de skal betale 2 gebyrer på 187,50 kr. Senest en bolig var ledig blev der sendt tilbud til både de aktive og passive på listen for at forsøge, om der var nogle der var interesserede. En anden mulighed er at sætte en bolig på Domeas hjemmeside som ledig, men denne løsning vanskeliggøres ved de særlige udlejningskriterier, som er knyttet til afdelingen. Dette gør sig også gældende for yderligere annoncering i f.eks. lokalpressen. Domea vil på et kommende møde fremkomme med et overordnet oplæg til en udlejningsstrategi for hele selskabet. Side 18 af 20

19 Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Carsten Pedersen opsummerede, at udlejningssituationen i Klostergården II viser tegn på at kunne blive problematisk inden for en periode. Domea tager udlejningssituationen op med afdelingsbestyrelsen, herunder en drøftelse af, om den nuværende udlejningsliste er hensigtsmæssig, eller om kriterierne skal gennem en mindre justering. Desuden undersøges muligheden for en markedsføringsindsats. Orienteringen taget til efterretning Klostergården II ACO-drain Stig Persson fra Danakon har udarbejdet notatet om afvandingssystemet i Klostergården II. Hans vurdering er foretaget på baggrund af egne observationer af stisystemet samt tilbagemeldinger og erfaringer fra ejendomsmesteren. Desuden har Danakon tilsvarende sager hvor ACO-drain er blevet brugt til at stoppe regnvand på meget skrånende stier. Efter deres opfattelse er problemstillingen den samme i Klostergaarden. Han kan ikke tilføje mere end det der allerede fremgår af fremstillingen til DFB s bestyrelsesmøde. Driftschefen har i forlængelse af dette talt med formanden i afdelingen og Henry Jensen er indforstået med, at der i første omgang opsættes nye tagrender og at drænrenderne udelades for nuværende. Drænrenderne vil uden væsentlige ekstraomkostninger kunne etableres efterfølgende. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at effekten de hidtidige tiltag afventes. I tilfælde af, at der er behov for ACO-drain etableres disse efter Domeas vurdering. Referat: Tiltrådt med den ændring, at etableringen sker efter afdelingsbestyrelsens vurdering. 7 Mødeplanlægning Følgende møder er planlagt fremadrettet: 26. februar 2013 regnskabsmøde kl hos Domea 21. marts 2013 organisationsbestyrelsesmøde kl hos Domea 21. marts 2013 ordinært repræsentantskabsmøde kl hos Domea. Organisationsbestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om en rundtur til nogle af afdelingerne i selskabet. Side 19 af 20

20 Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om fastlagte møder til efterretning samt at beslutte datoer for rundtur til afdelingerne. Referat: Domea udsender forslag til undervisning i brug af ipad samt forslag til datoer for rundtur til afdelingerne. Programmet udarbejdes til udsendelse inden repræsentantskabsmødet, men selve turen afholdes engang i april. Orienteringen taget til efterretning. 8 Eventuelt Referat: Kirsten Malinovsky ønskede at vide, hvem der sad i Domeas repræsentantskab for DFB og hvordan kom man ind. Pia Christiansen svarede om, at valg til Domeas repræsentantskab er et fast punkt på dagsordenen til mødet umiddelbart efter DFB s repræsentantskabsmøde. Kirsten Malinovsky foreslog, at selskabet i forbindelse med arbejdet med logo også fik set på værdier og vision i selskabet. Pia Christiansen foreslog, at man lavede en lørdagskonference omkring dette til sommer. Eventuelt kunne organisationsbestyrelsen låne lokaler og praktisk hjælp hos Domea, men selv drive konferencen i samarbejde med f.eks. BL. Kirsten Malinovsky foreslog, at organisationsbestyrelsen lavede en velkomstskrivelse til nye medlemmer i repræsentantskabet og evt. også i organisationsbestyrelsen. John Adelsteen Andersen foreslog bestyrelsen, at man startede de interne møder op igen, hvor man fordelte det praktiske arbejde i bestyrelsen mellem sig. Dette fandt tilslutning i bestyrelsen. Møderne bookes af John Adelsteen Andersen. Petina Larsen spurgte til et brev, banken er i besiddelse af, underskrevet af Bente Nees og John Adelsteen Andersen, hvoraf det fremgår, at to medlemmer af afdelingsbestyrelsen skal være til stede for at hæve penge, samt at der skal gå 6 dage før pengene kan udbetales. Ingen i organisationsbestyrelsen og ej heller Domea er bekendt med dette brev. Afdelingsbestyrelsen skaffer en kopi af brevet, hvorefter sagen tages op igen. Side 20 af 20

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Side 1 af 7

Dagsorden: Side 1 af 7 Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde Onsdag d. 29. august 2011 kl. 17.30 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2 Forslag

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013, kl. 14.00 ved,,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering v/formanden 2. Råderet - generelt 3. Råderet Fruerlunden 3a. Råderet Hjerteparken

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 50 Tirsdag d.17. maj 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Endelig dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud) Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 76 Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 68 20. januar 2014, kl. 17.00 Mødet afholdes hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen og repræsentantskabet: Fra Domea, kundechef Frank Hansen.

I mødet deltog fra bestyrelsen og repræsentantskabet: Fra Domea, kundechef Frank Hansen. Brønderslev Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 26. august 2014 kl. 13.00, på Rosengården, Voldgade 67, 9760 Jerslev J. side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 31. marts 2016 kl. 18.00 På Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard Jannie Yvonne Mejer John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard Jannie Yvonne Mejer John Würfel Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 16.00

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 16.00 Domea Vojens Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 16.00 Mødet blev holdt på Hotel Vojens, Nørregade 2 A, Vojens, med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl. 19.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 55 Tirsdag d. 13. marts 2012 kl. 17.00 Hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 kl På Kalundborg Vandrehjem, 4400 Kalundborg

Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 kl På Kalundborg Vandrehjem, 4400 Kalundborg Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmødet mandag d. 30. september 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea Boligselskabet Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 12 i fælleshuset på Baunebjergvej 11, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2011 kl. 17.00 18.30 i fælleshuset, Torpenvangen 56 A, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen. Boligforeningen Asbo Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 6. december 2011 kl. 16.30 Mødet blev holdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14, 6440 Augustenborg, med efterfølgende

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere