Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen"

Transkript

1 vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

2 HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst i undervisningen i folkeskolen. Hvorfor arbejde med samtidskunst? Fordi samtidskunsten eksperimenterer med nye medier og udtryksformer, som pirrer nysgerrigheden og udfordrer elevernes sanser gennem rum, lyd, lys og bevægelige billedudtryk. Oplevelsen af kunstværkerne rummer det overraskende og anderledes, der styrker elevernes visuelle kompetencer. Kunsten inddrager beskueren og behandler aktuelle emner, som gør den til et oplagt mødested for refleksion og diskussion. Samtidskunsten er nutidens kunst og en del af vores visuelle kultur. Dagligt bombarderes vi med billeder, og kunstværker - ne er oplagte som omdrejningspunkt for diskussion af den øgede betydningskompleksitet i vores visuelle eller billedrige verden. Mange kunstværker sætter spørgsmålstegn ved symboler og tegn, vi dagligt tager for givet, og kunstnerne udfordrer vores oplevelse af verden og opfordrer os til at tage stilling. Som udgangspunkt for diskussioner skaber mødet med kunsten et alternativt og åbent læringsrum, hvor holdninger og idéer kan afprøves. Hvorfor diskutere samtidskunst i undervisningen? fordi kunsten viser en anderledes indgang til aktuelle problemstillinger fordi kunsten belyser og kommenterer aktuelle livsvilkår fordi mødet med kunsten udvikler elevernes visuelle kompetencer og stimulerer deres lyst til at udtrykke sig visuelt fordi kunsten styrker elevernes evne til selvstændig kritisk refleksion samtidskunstens rødder og nutid den nye kunstnerrolle 2 Forestillingen om, hvad kunst er, og hvor - dan en kunstner arbejder, har ændret sig meget igennem tiden. Før renæssancen blev kunstneren betragtet som en håndværker, der tjente kirken eller kongen. I renæssancen fik kunstneren en helt anden ophøjet status som et gudbenådet geni med en særlig indsigt, og kunsten blev hævet op på en piedestal. Denne forestilling videreføres i romantikken. I det 20. århundrede kommer kunsten atter ned fra piedestalen, og dette kulminerer i 1960'ernes markante opgør med den etablerede kunstscene. Det er i dette oprør og denne afstand - tagen til den etablerede kunstscene, at samtidskunsten har sine rødder. Kunstnerne ønskede at gøre op med kunstværket som en billedskøn genstand eller vare, der blev solgt til højstbydende og kun derigennem fik værdi. Kunstnerne var og er stadig mere optaget af indholdet og idéen med kunstværket end værkets form og udseende. Nye medier og udtryksformer som video- og lydkunst, installation og performancekunst m.fl. blev og er de foretrukne. Kunstnerne vælger frit mellem udtryksformerne og medier-

3 ne i forhold til det, de vil kommunikere med værket. De er i deres arbejde og kunstneriske proces opsøgende i deres tilgang til verden omkring dem, hvor de involverer og engagerer sig i aktuelle emner. Gennem værkerne forholder de sig kritisk til den verden, vi lever i, ved at be handle eksistentielle, sociale eller politiske problemstillinger. Kunstoplevelsen kræver derfor i stigende grad aktiv deltagelse og engagement frem for passiv beskuelse, da kunstneren gennem værkerne stiller en række spørgsmål, som vi må forholde os til. Kunsten bliver derved til en platform, hvorfra vi kan diskutere og forholde os til vanskelige emner som f.eks. identitet, kønsroller, magt, fattigdom m.m. Kort sagt: Vi skal gå i dialog med kunstværket! udtryksformer og medier Før i tiden var billedkunstnerens udtryks - form enten maleri eller skulptur. Maleren skabte en illusion af dybde, figurer og skyggevirkninger og perspektiv på en todimensional flade, hvor mediet var oliefarven og redskabet penslen. Billedhuggeren skabte sine skulpturer i gips, ler eller huggede dem ud af sten eller træ. Herved skabte billedhuggeren tre - dimensionale skulpturer, det er muligt at bevæge sig rundt om. Fælles for dem var, at de fokuserede på materialet/ mediet og på de håndværksmæssige færdigheder. I dag er de skarpe grænser mellem de kunstneriske udtryksformer og medierne udvisket. Kunstnerne vælger frit mellem skulptur, fotografi, film, maleri, computer og video. De vælger fra gang til gang den udtryksform og det medie, de synes passer bedst til det emne eller tema, de gerne vil belyse. Ofte blander kunstneren flere udtryksformer og medier i samme kunstværk, f.eks. i installationskunst. Det vigtigste er ikke, om værket kan defineres som en installation eller performance, men derimod, hvad værket handler om og den oplevelse og erfaring, vi får ud af mødet med det. Mediebetegnel - serne og udtryksformerne er dog et brugbart redskab og udgangspunkt for at beskrive og diskutere værkerne. 3

4 fotografi Fotografiet skaber nøjagtige billeder af virkeligheden og viser, at: sådan ser det ud! Og netop billedet af virkeligheden og vores opfattelse af den er interessant for kunstneren at beskæftige sig med. Kunstneren kan gennem sine værker stille sig kritisk til, hvordan fotografiet bliver brugt inden for medieverdenen eller i reklameannoncer, og undersøge, hvilke virkelighedsopfattelser og hvilke dagsordener der gemmer sig bag disse billeder. I fotografiet kommer kunstnerens fingeraftryk til syne i valget af motiv, komposition, eksponeringstid, størrelse og det udtryk, fotografiet får, når det fremkaldes eller manipuleres digitalt. Ofte blandes det fotografiske udtryk med maleri, tekst og tegning og skaber derved en collage med mange forskellige udtryksformer, hvor fotografiet er det dominerende element. Fotografi egner sig til at komme tæt på virkelighedens verden og fortælle om mennesker og situationer eller beskrive hverdagen og naturen med et personligt blik. Ved brug af billedmanipulation kan fotografiet anvendes til kreativt at arbejde og ændre billederne af den kendte virkelighed. videokunst 4 Med videomediet eksperimenterer kunst - neren med det filmiske medie på nye måder ved at lege med fortælleform og tid. Modsat film, der ofte har en fremadskridende handling med en begyndelse, midte og slutning, kan videokunstneren bryde fortællestrukturen op på forskellig vis og skabe en slags levende billedcollage. Dette er med til at skabe en anden virkelighedsfortælling inden for billedfladen og i det fysiske rum, hvor værket vises. Et videoværk opleves over tid og involverer og fastholder publikum i den tid, videoen varer. På kunstmuseer og gallerier præsenteres videokunst ofte som videoinstallationer, hvor man går ind i et mørklagt rum og bliver omsluttet af værket, som kan bestå af en eller flere projektioner, der belyser vægge, gulv, loft eller særlige skærme. For at skabe oplevelsen af en anden virkelighedsfortælling eller tid manipulerer kunstneren sit materiale. Brugen af computer og nye redigeringsmuligheder giver kunstneren mulighed for at manipulere og redigere sit materiale på forskellig vis i afspilningstempo, gentagelser, sammenklipning af billedforløb etc.

5 lydkunst Lydkunst handler om at få os til at lytte og har fokus på lydens mange udtryksformer. Lydkunstnerens materiale spænder fra reallyde i vores nære og fjerne omgivelser kropslyde, bilstøj, ringelyde, maskinlyde, vindens susen i træerne osv. til kunstige teknologiske lyde, som kunstneren f.eks. skaber ved hjælp af forskellige computerprogrammer. Kunstneren bearbejder (mikser og sampler) lydene på ny og kan blande dem med andre medier eller udtryksformer såsom skulptur, video, musik og performance. Herved skaber kunstneren en lydinstallation eller en lydskulptur. I oplevelsen af lydværker virker lyden omsluttende, hvilket giver en meget sanselig og kropslig kunstoplevelse, hvor lydene skaber stemninger og associationer. Lydkunst egner sig godt til at beskrive eller fremkalde en særlig stemning af et bestemt sted, en by, en forlystelse eller et rum med en aktivitet. Lydkunst sætter fokus på støj eller stilhed, hvilket får beskueren til at være bevidst om sin lyttesans og omgivelserne. Dokumentarvideoen er en anden populær genre inden for videokunsten. Her præsenteres et umiddelbart realistisk og autentisk univers, optagelser af dagligdagen eller personbeskrivelser, som kan ligne en hjemmevideo. Udgangspunktet er dokumentarfilmens neutrale registrering og undersøgelse af den virkelighed, der foregår foran kameraet, men ud fra en subjektiv synsvinkel. Videokunst egner sig godt til at formidle oplevelser af verden og samtidens masse - kultur og mediernes konstante bombardement med hurtigt skiftende, opbrudte billedforløb. Ved at lave enten opbrudte eller sammenhængende fortællinger kan videokunst bruges til at eksperimentere med fortælleformen ud fra anderledes og skæve vinkler. Videokunst kan også vise stillestående situationer f.eks. som dokumentation af et sted eller i form af et videoportræt. 5

6 Performancekunst 6 Performancekunst er karakteriseret ved at være en aktion, en forestilling eller et optrin iscenesat og ofte udført af kunstneren selv foran et publikum. En performance har således mere til fælles med teater og musik end traditionelle kunstværker som maleri og skulptur. Ofte er en performance præget af, at performeren har et budskab og bruger sig selv eller genstande til at sige dette. Der er fokus på at optræde live her og nu og en performance kan vare fra et par minutter til flere timer. Det er performerens krop og handlinger sammen med lyd, koreografi, kulisser og rekvisitter, der tilsammen skaber et tilrettelagt forløb. Afstanden mellem publikum og performeren kan være blot et par meter, hvorved publikum er meget tæt på og oplever at blive inddraget i opførelsen, hvilket kan være grænseoverskridende og provokerende. En performance optages ofte på video og kan efterfølgende vises som en dokumentation af den originale opførelse. Nogle gange vælger kunstneren fra starten at tilrettelægge og optage sin performance til en performance - video, der bliver et selvstændigt værk og ikke blot en dokumentation. Performancekunst egner sig godt til at udtrykke tanker omkring identitet og krop, fordi den involverer en direkte henvendelse og inddragelse af performer og beskuer. Kun fantasien sætter grænser for vinklen i en performance, der kan være en slags teater eller koncert.

7 installation En installation blander forskellige medier og udtryksformer og er derved ikke et medie i sig selv som f.eks. fotografi eller video. En installation er kendetegnet ved at være en rumlig iscenesættelse med forskellige genstande (readymades) og udtryksformer på samme tid. Det kan f.eks. være tegninger, lys, lyde, lugte og videoprojektioner, som fylder rummets vægge, loft og gulv. Kunstneren bruger denne udtryksform til at beskrive sit emne eller tema så mangetydigt som muligt. Det er som at træde ind i et helt særligt miljø, og beskueren skal bevæge sig rundt i rummet for at få den fulde oplevelse af værket. Ofte skal beskueren være aktiv eller bevæge en genstand, for derved at blive inddraget i værket, hvilket skaber en mere kropslig og sanse - lig oplevelse. En installation er ofte lavet til det særlige rum, den vises i. Andre udtryksformer som maleri, video eller en skulptur kan derimod flyttes til et andet udstillingslokale og opleves der. Kunstneren kan f.eks. tage udgangspunkt i det pågældende lokales/steds arkitektur, historie, natur eller sociale miljø. Kunstnere laver og udstiller installationskunst i kunstmuseer, gallerier, det offentlige rum, i naturen og landskabet. readymade En readymade er en brugsgenstand: en kop, en stol, et stykke legetøj, et køkkenredskab, der placeres i kunstneriske sammenhænge f.eks. i en installation på et kunstmuseum, og som derved får status som kunstværk og en ny betydning. Betydningen i en readymade ligger i kunstnerens udvælgelse af netop denne genstand og ikke i selve genstanden. Kunstnere får os til at se genstanden med nye øjne og på en anden måde, end når vi møder den uden for kunstmuseet. At arbejde kunstnerisk med readymades og inddragelsen af allerede lavede genstande i kunstværker ligger meget langt fra tidligere tiders kunstnere, hvor det håndværksmæssige arbejde var det vigtigste i den kunstneriske virksomhed og udtryksmåde. Installationskunst egner sig godt til at give et indtryk af rumlige og stedsspecifikke situationer/leveformer. Det kan f.eks. være en hospitalsstue, et soveværelse, et venteværelse etc., hvor rummet er møbleret med genstande og readymades, som giver kunstværket den stemning, kunstneren gerne vil sætte fokus på. Derudover er den rumlige iscenesættelse god til at skabe og fremhæve den sanselige oplevelse med lyd, lys og bevægelse og inddrage og aktivere beskueren. 7

8 8 nye medier eller new media Nye medier er en genre, der omfatter kunstværker skabt af nye medier og teknologier, herunder digital kunst, computergrafik, computeranimation, virtuel kunst og internetkunst. Fotografi, videoog lydkunst er ikke nye medier længere, og der er kommet nye medier til siden da. Når man i dag taler om Nye medier, betyder det derfor De til enhver tid nye medier. Eksempler på kunstnere der arbejder med forskellige medier og udtryksformer: Jesper Just: (video, film) Peter Holst Henkel: (installation, skulptur, foto) Randi og Katrine: (installation) Gudrun Hasle: (installation, performance) Lykke Andersen: (foto) Trine Søndergaard (foto, installation) Jakob Tækker: jacobtaekker (video) Jacob Kirkegaard: jacobkirkegaard (lyd) Tina Maria Nielsen: (skulptur, installation) Seimi Nørregaard: (performance, teater, lyd) Lisa Rosenmeier: (foto, installation, netkunst) Stine Marie Jacobsen: (performance) Tori Wrånes: (performance) Anders Bojen & Kristoffer Ørum: (multimedie)

9 samtalen om værket Samtidskunstværker mødes alt for ofte af udbruddet Det er da ikke kunst!, og værkerne virker på mange som uforståelige og mærkelige. Samtidskunsten bryder både med en traditionel forståelse af, hvordan kunst ser ud, og hvordan den skal opleves. Nogle gange kan samtidskunstværker være svære at få hul på, hvorfor det er godt at huske, at der ikke er entydige tolkninger på værker eller en forudbestemt måde at opleve dem på, men derimod plads til forskellighed. Samtalen om og med værket er et vigtigt redskab til at få et indblik i det, samtidskunst handler om. Samtalen understøtter en åbenhed og en nysgerrighed, så kunstoplevelsen bliver vedkommende og lærerig for den enkelte elev. Den anderledes indgang til aktuelle problemstillinger, som samtidskunstværker præsenterer, styrker elevens evne til at forholde sig til problematikkerne på andre og nye måder. Samtidskunsten kan vende tingene på hovedet og debattere tematikker ud fra skæve og anderledes synsvinkler, f.eks. ved brug af humor eller provokation. Mødet med samtidskunst skaber et alternativt og åbent læringsrum, hvor der tales om tingene på en anden måde end i klasselokalet. Emner som sorg, vold eller seksualitet kan måske være nemmere at diskutere med udgangspunkt i et kunstværk, og elever, der måske normalt ikke blander sig så meget, kan komme på banen. Samtidig rummer mange kunstværker det overraskende og ukendte, som kan bringe tankerne og dermed samtalen nye steder hen. Værkerne opfordrer eleverne til at tage stilling ved at inddrage dem aktivt i betydningsskabelsen af værket. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, men rum til, at eleverne kan inddrage deres egen erfaringsverden og fremsætte deres meninger. Ved at belyse og kommentere på de vilkår, som mennesket lever under i dag, stimulerer mødet med kunstværkerne den enkelte elevs interesse for og evne til at deltage i demokratiske processer. 9

10 Praktiske øvelser og opgaver På skolen eller På en kunst - udstilling Øvelse 1: Rollespil med to elever, hvor den ene er journalist, og den anden er kunstner. De sidder over for hinanden og tager udgangspunkt i det valgte kunstværk. Journalisten interviewer kunstneren, der har lavet værket. Undervejs tager journalisten notater eller optager interviewet på mobilen, således at der er materiale til at skrive en artikel eller anmeldelse af kunstværket. Der kan undervejs skiftes personer ud i journalistens og kunstnerens stol. Journalistens spørgsmål: rollespil journalist og kunstner Øvelserne går ud på at undersøge, hvordan kunstneren skaber bestemte kunstværker med bestemte temaer og problemstillinger. Hvad får vi ud af at diskutere kunstværket med hinanden? Er vi enige eller uenige med kunstneren og hinanden? 1) Spørgsmål til værkets form Kan du beskrive dit værk? Hvordan ser det ud? Er det en installation, et videoværk, et fotografi osv.? Hvilke materialer eller medier indgår i værket? 2) Spørgsmål til værkets indhold Hvad handler dit værk om, og hvad vil du fortælle med det? Kan du fremhæve en vigtig detalje, passage, ting, farve etc., der har betydning for dit værk? Er der nogle symboler eller tegn i værket? Hvad vil du sige med dem? 10 Øvelserne starter med, at læreren eller eleverne vælger et kunstværk, som de gerne vil diskutere. På skolen kan elever - ne finde værker på nettet på forskellige kunstneres hjemmesider (se eks. s. 8) eller i en kunstbog. Det kan også være et kunstværk på en udstilling en video, et fotografi, en performancedokumentation eller et lydværk. 3) Spørgsmål til værkets tema Kan du forklare, hvorfor du har valgt at lave det? Hvad vil du gerne diskutere med publikum? Tager du udgangspunkt i personlige oplevelser? 4) Spørgsmål til oplevelsen af værket Vil du gerne have en bestemt stemning frem i værket?

11 Hvilken oplevelse, tror du, folk får, når de ser eller går rundt i dit kunstværk? Øvelse 2: Denne øvelse er en udvidelse af den første øvelse, hvor en elev som journalist interviewer en kunstner om hans kunstværk sammen med resten af klassen. Først starter journalisten en samtale med kunstneren ud fra spørgsmålene ovenfor, mens resten af klassen lytter. Efter et stykke tid åbner læreren for, at resten af klassen kan bidrage med spørgsmål og kommentarer. Klassen kan evt. deles op i to, hvor en gruppe hører til kunstneren og den anden til journalisten. Efter en runde med spørgsmål og kommentarer skal klassen igen være lyttere, og journalisten og kunstneren tager de nye informationer med i den videre samtale. Dette fortsætter, til samtalen er ved at være indholdstømt. kreativ opgave med ting Opgaven går ud på at styrke elevens evne til at anvende tegn og symboler på en kreativ og kunstnerisk måde, og samtidig blive opmærksom på, at vi hver især lægger forskellige betydninger i forskellige tegn. Som kunstnere, der arbejder med readymades, skal eleverne udvælge ting i deres nærmiljø og om - givelser og sætte dem sammen på nye måder. Sammenstillingen giver tingene en ny betydning og kan fortælle en anderledes historie. Opgaven løses bedst i grupper, da det åbner for samtaler omkring de tegn og symboler, tingene indeholder, og de fortællinger, tingene har. Opgaven: Eleverne inddeles i grupper. Der må kun bruges færdigproducerede ting begrænset til ca. 5 ting i alt, og eleverne har ca. ½ time til at løse opgaven. Eleverne kan med fordel få udleveret bestemte overskrifter/emner, som de kan tage udgangspunkt i. Når tingene er indsamlet og måske placeret på en bestemt måde eller i en bestemt rækkefølge, præsenteres de for resten af klassen. Nu skal resten af klassen byde ind på, hvad det er, objekterne fortæller, i relation til overskriften/emnet/ temaet. Til slut kan gruppen fortælle om deres overvejelser. Refleksion over gruppernes opgaveløsning kan f.eks. gøres ved at lave rollespilsøvelsen. Eksempler på overskrifter og emner: Enebarn, tvilling, nabo, handicap, skilsmisse, skilsmissebarn, sidste skoledag, flytte et nyt sted hen, husmor, forretningsmand, hundelufter, lærer, ven, hjemløs osv. 11

12 12 undervisning På museet for samtidskunst Museet for Samtidskunst tilbyder en række faste og skiftende undervisningsforløb for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. På de skiftende udstillinger præsenteres dansk og international samtidskunst, der eksperimenterer med nye medier og udtryksformer: installationskunst, lyd, video, performance og fotokunst. Kunstnerne diskuterer og behandler en række eksistentielle, sociale og politiske temaer. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i udvalgte temaer og diskussioner af, hvad kunst er, hvem der laver den, og hvad vi kan bruge den til. Forløbene varer 1 time med omvisning og diskussion eller 2 timer med workshop, praktiske opgaver og gruppearbejde. Vi inddrager praktisk arbejde med foto, video og lyd/musik. Undervisningen er dialogbaseret, og vi arbejder med pædagogiske undervisningsmetoder, der giver eleven mulighed for at blive fortrolig med og tilegne sig samtidskunstens forskellige udtryksformer og temaer. Herunder inddrages forskellige læringsstile, Cooperative Learning, histo - riefortælling m.v., som skærper elevernes analytiske, følelsesmæssige og kropslige kompetencer. Målet med besøget er en udvidet forståelse af samtidskunstens udfordrende og eksperimenterende karakter som et mødested for refleksionsprocesser, kreativ udvikling og kritisk debat. Besøget kan derudover give input og nye indgangs - vinkler til elevernes videre projekt- eller emnearbejde på skolen. booking og information: Tine Seligmann: tlf / Undervisning og værkstedsarbejde: tirsdag-torsdag kl Grupperne modtages i Palæets hovedbygning. Medbragt mad kan spises på museet. Museet for Samtidskunst Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag-søndag kl Mandag lukket Undervisningsinstitutioner har gratis adgang Transport: Regionaltog til Roskilde station, 10 min. gang til museet Museet for Samtidskunst og Skoletjenesten, 2010 Tekst/redaktion: Dorthe Godsk Larsen, Sisse Hoffmann, Tine Seligmann Layout: Kristin Wiborg/Skoletjenesten Tryk: PE offset A/S

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere