Hotel Margarethenhof >>> Program Efterår 2010 Arkitektonisk Kulturarv Anne Palmgren Juul studie nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotel Margarethenhof >>> Program Efterår 2010 Arkitektonisk Kulturarv Anne Palmgren Juul studie nr. 2009663"

Transkript

1 Hotel Margarethenhof >>> Program Efterår 2010 Arkitektonisk Kulturarv Anne Palmgren Juul studie nr

2

3 Indholdsfortegnelse >>> Indledning >>> s. 4 Historien >>> s. 5 >>> Flensborg by s. 6 >>> Tegninger fra flensborg kommune s. 7 >>> Bygningen Margarethenhof s. 8 Konteksten >>> I dag s. 11 Bygningens kvaliteter >>> s. 14 Funktion >>> s. 16 Teori >>> s.18 Arbejdsmetoder >>> s. 19 Fokus >>> Aflevering s. 20 Tidsplan >>> s. 21 Inspiration >>> s. 22

4 Indledning >>> Jeg har på mit 9 semester valgt at arbejde med et pakhus/portbygning i Flensborg. Pakhuset har en meget lang historie, som en del af Flensborgs industrihistorie, hvilket gør den meget interresant at arbejde med. Bygningen bliver i dag kaldt Margarethenhof, dette navn har bygningen fået fra tiden som jernstøberi. Tidligere er bygningen også blevet kaldt Sukkergården, da den var et af Flensborgs største sukker raffinaderier. Margarethenhof består af en portbygning på to etager og et pakhus på 4 etager. Jeg vælger at transformerer pakhuset til et hotel med en cafe funktion, da jeg mener at det vil kunne fungerer i denne bygning og på området. Jeg mener at det er vigtigt at transformationen af bygningen foregår på bygningens præmisser, derfor vil jeg ikke subtrahere, men hovedsaglig addere til bygningen. Jeg vil også arbejde med at have en stor kontrast mellem det nye og gamle i bygningen. 4

5 Historien >>> NORD Kort fra år

6 Historien >>> Flensborg by I dette afsnit vil jeg beskrive Flensborgs grundlæggende historie og derefter gå ned og beskrive Margarethenhofs historie. Flensborgs blev grundlagt i 1100 tallet og i 1284 fik Flensborg sine købstads rettigheder. Flensborg er opstået med 2 centrum, et ved st. Marien kirke og et ved st. Nikolai kirke, midt imellem disse to centre lå byens tingplads. Byen består af lange matrikler, med forhuse og baghuse. De 2 centre er forbundet af en lang hovedgade. Grunden til Flensborgs langstrakte struktur er, at man havde fjorden som afgrænsning. Samt på begge sider af fjorden er der er meget markant terræn fald ned mod byen, som gjorde det uhensigtsmæssigt at bygge der. Området ved st. Johannis kirke, hvor Margarethenhof er placeret, var et gammelt fisker område. Flensborg fjord har tidligere gået meget længere ind i byen. Men er i tidens løb blevet sandet til pga møllestrømmen, som udmunder i bunden af fjorden. Dette gav igennem tiden mere fast grund og større mulighed for udvidelse af byen. Flensborg har i dag indbyggere og er Slesvig-Holstens 3 største by. Kort fra 1600-tallet 6

7 Historien >>> tegninger fra flensborg kommune 2 salsplan 1:200 Stueplan 1:200 1 salsplan 1:200 Facade mod nord 1:200 Facade mod vest, som den ses i dag 1:200 7 Facade mod øst 1:200 Tagetage 1:200

8 Historien >>> Bygningen Margarethenhof Margarethenhof har haft mange funktioner i tidens løb, og er i følge med dette ændret meget. I 1718 blev hovedbygningen Margarethenhof opført. Tilhørende til bygningen var et stort barok haveanlæg. Dette var blev opført af adelsfamilien Reventlows. På dette tidspunkt gik fjorden helt op til haven køber Nikolas Holst bygningen og grunden, her starter han et sæbekogeri, men Nikolas døde hurtigt efter han havde købt stedet. Hvorefter hans bror Matthias Holst overtager stedet i Her starter Mathias Holst sammen med det Flensborgske handelsfirma på st. Croix i Vestindien et sukker raffinaderi. Hvor man forarbejdet udelukkende sukker fra st. Croix, som blev importeret på egne skibe. Den 16 august 1762 indledte man sukkerkogeriet. I 1761 blev det største af de to pakhuse opført. Prospekt fra 1800 tallet I 1769 var det vestindiske selskabs raffinaderi det største i Flensborg, som på dette tidspunkt i folkemunde blev kaldt sukkergården. I 1789 blev det pakhus som ses i dag bygget. Sukkerimportvirksomheden lukkede i Områdetsudvikling Bygningsudvikling Sukkerplantagen på st. Croix år 1799 Barok haveanlæg med pavillion Hovedbygning opført 1 pakhus opført pakhus opført

9 49 Historien >>> Bygningen Margarethenhof I 1844 overtager N. Jepsen stedet, han var på dette tidspunkt forvalter på en kobbermølle i Kruså. Han startede et jernstøberi på stedet. Bygningskomplekset fik her sit nye navn Margarethenhof, som stammede fra Jepsens svigermor, da hun vist havde lagt mange penge i virksomheden. Her efter blev frabrikken radikalt udbygget, som ses på tegningen nedenfor. På dette tidspunkt var fjorden drastisk sandet til pga. møllestrømmen, dette betød at der var meget mere land at bygge på. På hele området omkring Margarethenhof blev der bygget industribygningen op. I 1860 byggede man portbygningen mellem de to pakhuse. Her etablerede man en akse igennem hele Margarethenhof komplekset med porten ved Vilhelmstrasse og portbygningen på Johannisstrasse. Jepsen renovere i 1882 hovedbygningen hvor den får i lagt en del smedejern mm. og bliver en bolig for to familier. I 1929 stopper Jepsen og familien Clausen overtager fabrikken og driver det videre indtil 1960 hvor produktionen stopper helt. Industrien i den sidste del af 1900 tallet Områdetsudvikling Bygningsudvikling Jernstøberi udviddet ned til wilhelmsstrasse Portbygning opført Hovedbygning ombygget 9 Brevhoved fra Jepsens Jernstøberi

10 1849 Historien >>> Bygningen Margarethenhof Under krigen i Maj 1945 blev det store pakhus bombet, hvorefter det blev fjernet helt. På dette tidspunkt blev en del af portbygningen også ramt. På bygningen kan det tydeligt ses at portportalen er rekonstrueret. I 1970 fjernede man hele det store fabriksområde, samt alle de fleste andre fabrikker i området. Dog valgte man at bevarer det sidste pakhus og portbygningen samt hovedbygningen. Efter at området foran pakhuset og portbygningen havde fungeret som parkeringsplads i mange år, lavede kommunen en bebyggelsesplan for området, det resulterede i at man i 1995 opførte den kerre bebyggelse, som man ser på stedet i dag. Billede fra år 1945, fra pakhuset blev bombet Områdetsudvikling Bygningsudvikling Billede af området foran portbygningen og pakhuset ca Området brugt til parkering 10 Boligkarré og plads etableret 1 Pakhus bombet

11 Konteksten >>> i dag I dette afsnit vil jeg beskrive hvordan Margarethenhofs kontekst er i dag, dette gælder både den helt nære kontekst og bygningens placering i byen. Margarethenhof ligger på østsiden af Flensborg fjord, området har tidligere været et stort industriområde. Dog er mange af de gamle industri bygninger revet ned i 1970erne, nogle enkelte er blevet bevaret og ses stadig i området. Da området primært er et boligområde ligger der ikke mange funktioner umildbart omkring Margarethenhof. Der ligger dog et hotel, en antikvar og andre mindre funktioner. Området har en god kontakt til både banegården og busstationen, som ligger ca minutter fra Margarethenhof. 11

12 Konteksten >>> i dag Foran pakhuset er der i 1995 etableret en plads, som tager den gamle akse fra både barok haven og industribebyggelsen op igen. Aksen går igennem pladsen fra portåbningen og ender i en tværgående akse som afgrænses mod vejen med små sten pullerter. En anden tværgående akse deler hovedaksen, så man får en firedelt plads, med et niveau spring. På pladsen ses flere stenmonumenter fra tiden hvor der lå jernstøberi på området. Pladsen er omgivet af boligbebyggelser, den nyeste er den der ses for enden af pladsen, som er fra Da kommunen lavede en bebyggelsesplan for området, for at få stedet brugt til andet end parkeringsplads. Den gamle hovedbygning er også blevet renoveret og rummer i dag bolig til to familier. Panorama af bygningerne som omgiver pladsen foran Margarethenhof 12

13 Konteksten >>> i dag Et stort niveau forskel adskiller hovedbygningen og pakhuset fra hinanden, dog går der en stor trappe i aksen fra portåbningen op til hovedbygningen, som forbinder hovedbygning, pakhus/portbygning og pladsen sammen. Området mellem hovedbygningens trappe og pakhuset er brugt mest til parkeringsplads, dog er der et enkelt lille fontaine, som ses på billedet til venstre Op af pakhusets sydfacade løber en sti som leder forbi en legeplads og videre hen til en trappe op til gymnasium på toppen af byen. Hovedbygningen Fontaine Gymnasium Margarethenhof pakhus Margarethenhof hovedbygning Legeplads 13 Trappe op til gymnasium Gymnasium på toppen af byen

14 Bygningens kvaliteter >>> For at vurdere bygningens kvaliteter har jeg valgt at bruge SAVE metoden. Det vil sige at jeg har valgt at undersøge bygningen ud fra nogle forskellige parametre. Arkitektonisk værdi, Kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og teknisk tilstand. ARKITEKTONISK VÆRDI: Margarethenhof - Johannisstrasse 78. Er et 4 etages pakhus med tilhørende portbygning. Ankomst facaden er symmetrisk. I pakhuset med kippen som symmetriakse og i portbygningen med porten som symmetriakse. Den største værdi ved bygningen er den ydre skal, bygningskroppen, og de gamle støbejernsvinduer. Men den tydelige konstruktion skal også fremhæves som en stor værdi for bygningen. Her gælder det både den store træ konstruktion, men også de ældre støbejernssøjler, som er placeret i stueplan. Facade mod vest, som den ses i dag 1:200 KULTURHISTORISK VÆRDI: Bygningens har en stor kulturhistorisk værdi, da den har en lang historie både som en del af flensborgs rum og sukker industri, men også som dens historie som et stort jernstøberi. Bygningen har flere gange skiftet funktioner, hvilket gør at den har haft en stor indflydelse i Flensborgs industrihistorie. Træ konstruktion MILJØMÆSSIG VÆRDI: Området omkring Margarethenhof er ændret radikalt, da man i 1970erne valgte at rive det meste af de store industriområde ned, i dag er der opført nye bolig karreer, på den gamle støbejernsgrund. Det eneste man ser tilbage af det oprindelige område er hovedbygningen Margarethenhof og Pakhuset/portbygningen. Derfor er det vigtigt at denne bygningen bliver bevaret da der ikke ses en bygning lignende i Flensborg. ORGINALITET: Der er lagt nye beton gulve på 1 og 2 etage, gulvene er holdt oppe af de gamle bjælker og ny ilagte trapez plader. Afstivninger af de tværgående bjælker med jerndrager, det tyder på at disse er i lagt inden for de seneste år. Der er fjernet flere langsgående bjælker i bygningen, og i stedet indsat midlertidige jernsøjler. Støbejernsøjle Facade portbygning Trapetz plader i loftet 14

15 Bygningens kvaliteter >>> TEKNISK TILSTAND: Bygningen er i god teknisk tilstand, ny renoveret facader og dæk. Udover de kvaliteter som beskrevet, har bygningen nogle funktionsmæssige kvaliteter. Ankomsten til bygningen sker via portåbningen, her kan man enten gå ind i portbygningen, med gennemgang til pakhuset eller gå ind af den modsatte dør, hvor kommer man ind i den anden ende af portbygningen. Denne del har ikke en umildbar forbindelse med resten af portbygningen eller pakhuset. Dette gør at man får et rum, som er fysisk afskåret fra resten af komplekset, hvilket kan give nogle fordele i forhold til transformationen. Placeringen af dørene i portbygningen og indgangen til pakhuset giver en, en gang zone. Som igen giver nogle roligere områder i bygningen, hvilket der skal tages højde for i transformationen. Da bygningen er et gammelt pakhus har den en gammel transport vej op igennem pakhuset. Denne transport vej er bevaret og er nogle huller i gulvet, disse går igennem alle etager i pakhuset. Ankomst Gang zone Huller i de øverste dæk i pakhuset, er en gammel transport vej. 15

16 FUNKTION >>> MARGARETHENHOF HOTEL Portbygningen og pakhuset Margarethenhof består af 765m 2, som skal indrettes som hotel med alle de faciliteter som dette indebære. Hotellet skal være et mindre og mere intimt hotel. Margarethenhof hotel skal være tilgængelig for alle, dette betyder at det skal være kørerstol venligt, med elevatorer og nogle enkelte værelser. Elevatorerne er også vigtige i forhold til transport at bagage. KUNDEGRUPPE Margarethenhof hotel skal være et sted hvor erhvervs folk kan overnatte på forretningsrejser, dette vil typisk være i hverdagene. Derfor skal der også være faciliteter til at mindre familier med små børn, dette vil primært være weekendophold. RUMPROGRAM Dette afsnit beskriver hvilke funktioner som skal med i bygningen. Diagrammet på side 18 viser deres umildbare relation til hinanden. Hotelværelser Hotellet skal bestå af ca. 6 enkelt værelser på ca. 15 m 2 og ca. 13 dobbelt værelser på ca. 20 m 2. Faciliteter på de enkelte værelser: Dobbeltværelse: Toilet og bad, dobbelt seng, plads til en barneseng, arbejdsbord med stol, tv og en minibar. Enkeltværelse: Toilet og bad, enkelt seng, arbejdsbord med stol, tv og en minibar. Reception Modtagelse af gæster, tjek in og andre informationer. Shop Shoppen skal sælge kort over byen og have et lille sortiment af drikkevare og snaks til at tage med. Bar og lounge En bar skal kombineres med et lounge område, som skal være et mindre område evt. i kombination med serveringsområdet og receptionen. Mødelokale På ca. 18 m 2, med møde bord og tavle. Garderobe Med plads til lidt bagage for folk som venter på at blive tjekket ind, men også plads til jakker fra besøgende. Toiletter 1 toilet med tilknytning til serveringsområdet og 1 handicap toilet i samme område. Serveringsområde Minimum med plads til antal 32 personer, her skal serveres morgenmad, senere på dagen bliver dette omdannet til en cafe hvor der bliver serveret forskellige former for cafemad, kaffe mv. Alt i alt bliver der plads til ca. 32 personer. 16

17 FUNKTION >>> Ude servering om sommeren På pladsen udenfor Margarethenhof skal der etableres en form for ude servering både for gæster på hotellet men også for de lokale. Det skal være et sted hvor man sættes sig og nyder solen om sommeren. Køkken Køkkenet skal kunne rumme faciliteter til at lave morgenmad, samt cafe funktionen som beskrevet ovenfor. Toiletter Kølerum Depot Der skal være flere forskellige depoter: 1. Depot til hotel funktionen, med plads til vasketøj og et antal barnesenge. Dette skal være ca. 20 m Depot til køkken og baren, her skal være plads til de forskellige madvare som ikke skal på køl, samt drikkevare. 3. Kølerum til køkkenet. ca. 5 m 2 4. Frost rum til køkkenet. ca. 5 m 2 Bar Shop Lounge Reception Garderobe Servering Mødelokale Køkken Depot Frostrum Offentlige rum Hotelværelser Private rum Depot 17

18 Teori >>> Jeg vil lægge meget vægt på at man i mit projekt skal kunne se hvad der er nyt og hvad der er gammelt, da jeg mener det er vigtigt at man kan aflæse bygnings oprindelige form. Altså skal de nye tilføjelser skal kontrasterer den oprindelige bygningsstruktur. Jeg mener også det er meget vigtigt at de tilføjelser jeg laver i mit projekt skal være reversible, altså de skal kunne fjernes igen, hvis en anden funktion skal ind i bygningen på et senere tidspunkt. Her er det vigtigt at jeg arbejder med at addere i stedet for at subtrahere, da jeg ikke mener at man skal fjerne originalsubstansen i bygningen. Jeg mener at der er vigtigt at forbinde bygningen med nutiden og fremtiden, så den kommer i brug igen, dog på bygningens præmisser. Da den har haft mange forskellige funktioner, mener jeg at det er vigtigt at få fortalt bygningens historie. Uhrenholt Holding, Exner. Kontrast mellem det nye og det gamle. Nordkraft i Ålborg, der har man valgt at lave tydelige kontraster mellem det nye og det gamle. Kolding hus, Exner Hamar Norge, Sverre Fehn 18

19 arbejdsmetoder >>> I dette afsnit vil jeg beskrive de arbejdsmetoder jeg vil bruge til at udarbejde mit endelige projekt. Skitseringsprocessen vil ske primært i hånd skitser samt mindre modeller og 3D. Jeg vil lave mindre arbejdsmodeller til at arbejde ud fra både for at få stofligheden med i projektet. Men også for at få en mere rumlig fornemmelse af de skabte rum. Den endelige bearbejdning af projektet vil ske i Autocad og 3D modeller, samt enkelte håndskitser. Jeg vil arbejde i 1:100, dog vil jeg ved enkelte detaljer arbejde i en mindre skala. 19

20 Fokus >>> AFLEVERING Mit fokus i opgaven vil være at bearbejde bygningen på skitse niveau. Jeg vil lave et forslag til hvordan hotelværelserne skal disponeres og hvordan deres indbyrdes placering skal være. Her vil jeg tage udgangspunkt i en etage, da hotel etagerne vil ligne hinanden. Jeg vil også tage fat i de mange andre funktioner som beskrevet i funktions afsnittet. Mange af disse funktioner skal lige samlet i et niveau, hvilket gør det nødvendigt at bearbejde deres inbyrdes forhold. Jeg vil aflevere opgaven på plancher i formatet A0, hvor jeg vil præsenterer autocad tegninger af mit projekt, samt visualiseringer både i 3D, men også i form af håndtegninger. Mit projekt vil være formidlet i både tekst og diagrammer mv. 20

21 Tidsplan >>> November December 1. nov 16. nov 1. dec 16. dec 2. nov 17. nov Aflevering af program 2. dec 17. dec Tegnings materiale 3. nov 18. nov 3. dec 18. dec 4. nov 19. nov 4. dec 19. dec 5. nov 20. nov 5. dec 20. dec 6. nov 21. nov 6. dec 21. dec 7. nov 22. nov 7. dec 22. dec 8. nov 23. nov 8. dec 23. dec 9. nov 24. nov 9. dec 24. dec Program 10. nov 25. nov 10. dec 25. dec 11. nov 26. nov 11. dec 26. dec 12. nov 27. nov 12. dec 27. dec 13. nov 28. nov 13. dec 28. dec 14. nov 29. nov 14. dec 29. dec 15. nov 30. nov 15. dec 30. dec Skitsering Syntese Aflevering 21

22 Inspiration >>> Admiral hotel i København, den store trækonstruktion ses tydeligt. 71 Nyhavn hotel. I serveringsområdet og værelserne ses kontrasten mellem det nye og gamle tydeligt. 22

23 Inspiration >>> Hindsgavl avlsbygning, transformateret til hotel, med en åben plan. TJEK OM DU SELV HAR FLERE BILLEDER FX AF GANG OMRÅDE... 23

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV

ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Arkitektonisk kortlõgning af Hedehusenes industrikulturarv Industrikulturens

Læs mere

udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby.

udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby. Introduktion Ved det smukke Sebbersund i Nordjylland eksisterede for ca. 1000 år siden en stor vikingehandelsplads. Handelspladsen havde en vigtig rolle, da den lå midt i Limfjorden, der dengang var et

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

Forundersøgelse på testprojektet WE LOVE HAVING YOU HERE

Forundersøgelse på testprojektet WE LOVE HAVING YOU HERE Vi investerer i din fremtid Forundersøgelse på testprojektet WE LOVE HAVING YOU HERE RETHINK Kulturturisme Juni 2014 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Tlf.: +45 3311 0111 CVR:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 EN GLORVÆRDIG FORTID HAR DEN EN FREMTID? Vi er allerede godt på vej... INTRODUKTION Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig lige siden dets opførelse

Læs mere

HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009

HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009 HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE - projektredegørelse, april 2009 Konsortiet bag Triplet Tower og DAC Cathedral Aalborg ønsker at opføre to højhuse i forbindelse med Dansk Andels Cements cementfabrik, Katedralen,

Læs mere

DIALOGMØDE 7 REFERAT Dialogmøde nummer syv, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19:00.

DIALOGMØDE 7 REFERAT Dialogmøde nummer syv, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19:00. DIALOGMØDE 7 REFERAT Dialogmøde nummer syv, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 40 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Visitors Centre

Læs mere

Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010. Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde

Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010. Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010 Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde Skrevet af Adriana Zak, Anita Steffensen & Vejleder: Jørgen Ole Bærenholdt Roskilde

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Sanne Lykkegaard Wiesneck Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Studieretning: Produktion Valgfrit studieelement: Iscenesættelse Vejleder: Anne Marie Sirkin

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

Chedworth en romersk villa i England af Torben Retbøll

Chedworth en romersk villa i England af Torben Retbøll Chedworth er navnet på en romersk villa i England. Britannien var en romersk provins i næsten 400 år, fra invasionen under kejser Claudius i 43 til den officielle afslutning under kejser Honorius i 410.

Læs mere

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken 2000 Papirfabrikken 2004 Ved havnen i Silkeborg emmer den gamle papirfabrik af historie og kultur. Her skrives historien om en by, der

Læs mere

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund MMD 1. semester B Emne: Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal anslag: 20.640 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Vejledere:

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Min rejse. til. London

Min rejse. til. London Min rejse til London 4. april 2003 14. april 2003 Punkt...Side Fredag den 4. april... 3 Lørdag den 5. april... 4 Søndag den 6. april... 5 Mandag den 7. april... 6 Tirsdag den 8. april... 8 Onsdag den 9.

Læs mere