ISSN Danich Association of American Square Dance Clubs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs"

Transkript

1 ISSN Danich Association of American Square Dance Clubs 13. årgang - nr.4 -dec. 2001

2 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm KLM 9480 Løkken Kontor tid Kl Mobil Kasserer Bent Johansen Smøgen Sydjydsk Square Dance 6092 Sdr. Stenderup Sekretær Helene Hartung Telefonvænget 18, Box Sydjydsk Square Dance 5500 Middelfart Næstformand Erna Nielsen Humlevænget Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg Suppleant Poul Erik Nielsen Fredensborg Square Dance Club Kildevænget Skævinge Suppleant Jan Pedersen Join Hands Nansensvej Horsens Revisor Bjørn Andersson Fredensborg SDC Havrevænget Kokkedal Revisor Kim S. Andreasen Hamlet Grand Squares Snerlevej Helsingør Revisor suppl. Benja Nielsen Kalundborg Square Dancers Røsnæsvej Kalundborg Revisor suppl. Mogens Persson Nord West Square Dance Fredensvej 7, Hareskov 3500 Værløse Materialeforv. Erik Pedersen Nørresundby Square Dance Club Hestbækvej Farsø Mat. Sjælland Viktor Källström Roskilde Square Dance Club Kumlevej 7, Øm 4000 Roskilde Homepage Lars Christiansen Triangle SD Damstræde Aalborg ØST Klubhåndbog Heidi Thomsen Highway E45 Jernbanegade Støvring Arrangements Koordinator : Nord Jon Andersen Yellow Rock Square Dance Club Fredensgade Sindal Midt / Syd Georg B. Kristensen Old Town Dancers Agerleddet Viby J Øst Poul E. Nielsen Fredensborg SDC Kildevænget Skævinge DAASDC internet hjemmeside

3 Redaktørens spalte Så er det sidste blad i år lavet. I det sidste nummer var der desværre en masse stavefejl. Det skyldes at undertegnede (der ikke staver så godt) havde fået installeret stavekontrol på 19 forskellige sprog, så hvis ikke programmet kunne kende ordene på dansk, prøvede det på de andre sprog. Men det skulle gerne være rettet nu. I hovestaden, er der startet en ny klub, og det var meningen, den skulle have været medlem af forbundet på nuværende tidspunk, desværre er der tilsyneladende problemer med deres vedtægter i forhold til forbundets. Men mon ikke det bliver løst i nær fremtid. Da jeg har modtaget flere hendvendelser mere eller mindre anonyme er jeg nødsaget til, at bede alle om at oplyse navn, adresse, og eller klub, uanset om det er på papir eller pr mail. Dette er til intern brug, i bladet vil der kun være nævnt navn og klub. Inden for kort tid, vil det være muligt, at hente en PDF fil fra nettet, til udskrivning af addresselabels. Der vil være angivet hvilke slags labels, der skal bruges. Jeg havde forventet, at der var kommet et svar fra Østjysk Square Dance Club, angående de problemer, der var under Danich Convention, men der er ikke kommet noget endnu. Til slut vil jeg ønske alle dansere, samt vores annoncører en rigtig god jul samt et godt og squareligt nytår. Indhold: Redaktørens spalte side 3 Formandens ord 5 Det nye Mainstream-program 6 Chase Right 8 Kommentar til Michael Jørgensens indlæg 8 Nyt fra Hovedstaden 10 Nyt fra Bestyrelsen 10 Pressemeddelelse 12 Arrangementliste 13 Kursusaktiviteter Virus 18 En mindeværdig historie 22 Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC s holdning 3

4 FORBUNDSBLADET SQUARE DANCE HIGHLIGHTS INFO ANSVH. REDAKTØR LAYOUT og DISTRIBUTION Michael Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf Mobil TRYK Lemo Tryk OPLAG 3000 STK. Alle meddelelser angående klubberne medlemstal, adresser, samt antal blade skal gives til næstformand Erna Nielsen ANNONCEPRISER For reproklart materiale. Medlemsklubber Helside pr. nr. 600,- Halvside ,- Kvartside ,- Ikke medlemmer Helside pr. nr. 900,- Halvside ,- Kvartside ,- Rabat for 2 nr % Rabat for 4 nr % Side % Næstsidste side + 20 % Bagside + 50 % Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg 350,- pr. nr. Optagelse på arrangementslisten er gratis for alle klubber under forbundet. DEADLINE Indlæg til Squar uare Dance Highlights skal vær ære redaktionen i hænde senest nedennævnt vnte dato 1 febr ebruar - 17 april og 5 september ember Bladet udkommer ca. 3 uger senere 4

5 Nye vinde fra højre over Dannevang. Som det jo nok ikke er forbigået nogen, blæser der nye politiske vinde over vort lille land. Den lille borgerlige revolution kan også få konsekvenser for os som squaredansere. Ikke mindst i kommunerne er der sket en del ændringer, hvilket kan få betydning for den velvilje, vi indtil nu generelt har haft i det kommunale system, hvad angår klubbernes aftenskoleundervisning. En af de borgerlige mærkesager er jo som bekendt brugerbetaling. Det vil sige at de rammer vi som klubber virker under meget let få andre vilkår, hvis vi ikke passer på. Hvad denne revolution vil påvirke os vil kun fremtiden vise. Så et par ord til alle de gamle dansere, der danser med i undervisningen, og stævnerne sammen med de ny dansere. Har man aldrig har hørt om squaredance før, er der meget der skal ind på harddisken det første år. Det har derfor været god tone i flere år at (hjælpere) Engle, når de danser med nybegyndere, altid afholder sig fra at bruge diverse unoder under dansen. Alle disse unoder forvirrer blot, som ny danser har man nok at se til uden også at skulle hvirvle rundt i forskellige versioner af Weave the ring osv. Derfor lad os fortsat følge denne gode tone og danse korrekt, sammen med de ny i det mindste, også i årene der kommer. FORMANDEN Som en naturlig følge af det udvalgsarbejde CSD, DAASDC og DACT afholdt sidste år omkring den ændrede undervisningsplan for programmet Mainstream vil DAASDC i den kommende tid fortsætte dette samarbejde med den tilbageværende callerorganisationen omkring måden, hvorpå vi skal foranstalte vore stævneprogrammer på i fremtiden. Ikke mindst det faktum, at Callerlab, allerede i år, har flyttet tre begreber fra Mainstream til Plus, vil på længere sigt få betydning for den måde, vi deler programmet op på. Ifølge Callerlab er det meningen at decimeringen af mainstreamprogrammet skal fortsætte med fjernelsen af tre begreber mere hvert andet år osv. osv. Der har rundt om ude i klubberne også været en del bekymring, over alle disse nye mainstream del-programmer, man pludselig skal til at have på plakaten til stævnerne. Derfor vil DAASDC videreføre udvalgsarbejdet med CSD for hurtigst muligt at tage, selve forslaget om stævneafvikling i henhold til det nye Mainstreamprogram, op til revidering. Ikke mindst skal ændringer fra Callerlab og tilbagemeldinger fra forskellig side omkring konsekvenserne af programmet tages i betragtning, så et holdbart og velafbalanceret forslag til Mainstreamdans i Danmark vil kunne se lyset. Erling Husk Deadline for næste nr.d.1/

6 Det nye Mainstream-program. Callerlabs Mainstream Committee har nu endelig vedtaget MS-listens udseende for det næste par år. Efter at de 53 Basic calls sidste år blev nedlagt som selvstændig liste, og alle de første 71 calls herefter lå på én liste, nemlig Mainstream, har Callerlab arbejdet på en løsning af problemet med alt for mange calls på begynderprogrammet. Callerlabs regler tillader maksimalt at fjerne eller tilføje 3 nye calls over en toårig periode. at man skal kunne danse med alle andre square dancere over hele kloden. Det ville nok være mere hensigtsmæssigt at indrette sig efter Callerlabs retningslinjer, som jo også de fleste klubber og callerorganisationer har skrevet det i deres vedtægter. Så må vi jo finde nogen, der vil engagere sig i den overordnede styring, fx ved at melde sig til Mainstream Komiteen og ad den vej påvirke udviklingen. Enden på historien er, at man har fjernet følgende tre calls fra MS-listen: Fan the Top, Spin Chain Thru og Eight Chain Thru-familien. Disse 3 calls er nu flyttet til Plus-programmet. Herefter er der så kun 68 calls på Mainstream og yderligere 32 på Plus. Til sammenligning er der p.t. 43 på A1 og 36 på A2- listen. I øvrigt har Callerlab valgt at udelade nummerering af listerne for Plus, Advanced og Challenge. Måske fordi de enkelte punkter i virkeligheden er blevet en blanding af definitioner på bevægelser (movements) calls og formationsbegreber (concepts), fx kan man vel ikke betegne Mainstreamlistens nr. 1 som et call? Det omhandler udelukkende navngivning af danserne alt efter hvor de står i squaren. Det ville give mere mening at omtale listerne som definitioner i stedet for calls. Der er delte meninger i callerkredse om hvorvidt de ændringer der er gennemført på Mainstreamlisten er hensigtsmæssige. Nogen taler endog om at lade amerikanerne sejle deres egen sø og danne et Europæisk Callerlab, men hvis det sker, så dør hele idéen med Modern Western Square Dance, nemlig Det bliver interessant at se, hvad det sker ved den Callerlab MiniLab convention der afholdes næste år i Darmstadt, Tyskland. Her kan alle Europæiske (og andre) callere komme frem med deres meninger og holdninger og callere fra hele verden kan mødes og igen prøve at finde fælles fodslag til fordel for danserne. MiniLab afholdes hvert 8. år for at callere uden for USA også skal have lejlighed til at komme til orde og få mulighed for at blive aktive medlemmer af Callerlab (hertil kræves nemlig jævnlig deltagelse i Callerlab conventions). Tilbage til Mainstream-listen. Ud over at Callerlab har reduceret antallet af calls, har de også tilpasset en del definitioner til den praksis der danses efter i dag. Det er med square dance definitioner som med det talte sprog det ændrer sig hele tiden. Man har endnu ikke offentliggjort nye definitioner af Mainstream-callene, så de definitioner der er beskrevet i Basic/Mainstream hæfterne gælder stort set endnu. Derimod har Callerlab udarbejdet et TILLÆG til de gamle definitioner. Tillægget er ikke oversat til dansk endnu, men mon ikke der arbejdes på det et eller andet sted? Det må forventes at Mainstream definitionerne bliver skrevet om på et tidspunkt, når den igangværende omstrukturering finder et stabilt leje. 6

7 Tillægget omhandler generelt nogle præciseringer af de eksisterende definitioner tillige med at der er indført nogle mere præcise begreber for betegnelse af de enkelte dansere i squaren fx Centers og Ends. Meget af tillægget er tips til callerne fx af hvordan All 8 Circulate skal calles. En del calls har fået drejet eller udvidet definitionen en smule. Disse beskrives kort her, de fulde definitioner vender jeg måske tilbage til i et senere nummer: DO-SA-DO er udvidet med tillægscallet: DO-SA-DO TO A WAVE. SPLIT THE OUTSIDE COUPLE har fået navneforandring til SPLIT TWO og definitionen er ændret lidt, så SPLIT TWO ikke er færdig før det efterfølgende call er givet. Hidtil var callet slut når man havde passeret imellem de yderste dansere og de havde sidesteppet tilbage på plads. Nu kan man forvente at skulle udføre fx en automatisk Separate hvis der fx calles SPLIT TWO AROUND ONE TO A LINE. SEPARATE (og SPLIT TWO) er udvidet med tillæggene TO A LINE og AND COME INTO THE MIDDLE WITH A THAR-FAMILIEN har fået fastlagt tillægscallene ALLEMANDE LEFT TO AN ALLEMANDE THAR og TO ANOTHER THAR. Disse er jo velkendte. Desuden er det accepteret, at en caller bruger vendingen GO BACKWARDS 2 eller lignende for at indikere Wrong Way retning, fx efter en Shoot the Star with a Full Turn. I OCEAN WAVE-familien er STEP TO A WAVE og ALLEMANDE LEFT IN THE ALAMO STYLE sat på listen. Fortsættes side 11 Country Square DanCerS InvIterer til nytårs festival I asnæs - GrevInGe hallen Teglværkskrogen Asnæs fredag og lørdag D. 4. og 5. Januar 2002 Fredag d. 4. Kl. 19:00-23:00 - entre kr. 50 Lørdag d. 5. Kl. 13:00-22:00 - entre kr. 90 Rabat ved samlet bestilling til begge dage, kun kr. 125,00 Vi i marker erer årsskiftet med disse fantastisk antastiske e callere. lars-inge KarlSSon (S) MarIne ramsby (S) thorsten hubmann (D) Niveauer op til A2 Tilmelding på tlf eller 7

8 Chase Right! Jeg har efterhånden fået oplyst, at det ikke er påtvunget at calle Left Chase, når calleren ønsker den oprindelige højrerettede figur til at gå lefty. Jeg er dog blevet fortalt, at Al Stevens, som jo er Member of the Board of Callerlab, Californien, har dog i nogle blade beskrevet dette emne, bl.a. har han skrevet, at det er høfligst overfor danserne, at calleren bruger denne mulighed. Da danserne jo ofte ved ordet Chase, allerede er på vej til højre. Man kan så spørge sig selv, om det er rigtigt af danserne at gå før hele callet er called! Men uomtvisteligt er det ikke - i hvert fald efter min mening - callerens opgave at lægge fælder for egen morskabs skyld, som Bronc Wize svarede mig direkte, da jeg spurgte ham: You will be very much more polite if you please will call Left Chase, when you want it Lefty! Han sagde: Lad mig dog have den ene fornøjelse når jeg caller PLUS, at se danserne først gå til højre for derefter at korrigere til venstre! Hvis det virkelig er hans eneste fornøjelse ved at calle, er det vel på tide at stoppe, og det ville jo være yderst kedeligt for Square Dansen, at en sådan kapacitet skulle lægge op allerede. Han er jo en formidabel caller - ja han hører vel til blandt de allerbedste i verden! Men stadig mener jeg, at callerens opgave - i hvert fald i Singing Calls - er at få dansen til at glide så glat som muligt og ikke at fornøje sig selv! Med venlig hilsen Jørn Christensen, ØSDF-Randers Del af ØSDC 8 KOMMENTAR TIL MICHAEL JØRGENSENS INDLÆG. Efter en fornøjelig og interessant læsning af Michael Jørgensens 2 lange indlæg i Highlights nr.3, kom jeg til at tænke på vort syn og forholdet til Square dansen. Der er en hel del sandhed i, at for mange er Square dans også et spørgsmål om prestige, bare at komme fremad, føje højere og højere niveaubetegnelser til listen, uden at tænke på og vurdere, hvad jeg egentlig kan magte og holde styr på, når musikken spiller og calls kommer lyn hurtigt efter hinanden. Hvad vil det nytte at udvide sortimentet af flere calls, så længe det grundlæggende, de forrige lærte calls ikke sidder 100% fast? - ikke meget,- vel? I Michael s indlæg dukker også spørgsmålet op om egnethed til Square dans og at Square dans er mental udfordring. Ja, det er rigtig nok, vi er forskellige hvad vi er egnet til og i hvilken grad. Derfor må vi prøve på at se virkeligheden i øjnene og vurdere os selv. - Er jeg usikker?- kan jeg følge med?- Giver dansen mig den ønskede glæde og tilfredshed? Hvis svaret er negativt, så lad være med at læsse mere på for jeres egen og for de andre danseres skyld, for ingen af parterne kan være tjent med det. Vælg hellere at være en glad, dygtig og tilfreds Basic, Mainstream og Plus danser, end at styrte for hurtigt frem for at nå højere niveauer. Med en rigtig venlig hilsen til alle Square dansere Michael, Sydkystens SD. Sæt jeres flyer i Square Dance Highlights så bliver den set

9 Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod. Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind, med en blød gummisål. Vores moccasiner er forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning Polen, Ungarn eller Østen. Farver: Hvid, mørkeblå og sort. Størrelser: Fra Velegnet fodtøj til vanskelige fødder. Levering gennem flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem, tandklinikker, børnehave etc. Anbefales af statsautoriserede fodterapeuter 159,- INCL. MOMS TOBULAR-SYSTEM -skoen der er lavet i et helt stykke skind. DANMARKS BEDSTE TRÆNINGSSKO Tolsagervej Grevinge Tlf Fax

10 Nyt fra Hovedstaden!!! Sommeren er forbi- Metro byggeriet skrider frem, og ikke mindst MAIN SQUARE DAN- CERS fik en forrygende start. Undervisningen er nu godt i gang, og vi kan nu med stolthed meddele, at vi repræsenterer en klub med i alt 70 aktive, engagerede og glade medlemmer. Klubben har to afdelinger, og der undervises både i København og på Frederiksberg. De to kommuner har været meget samarbejdsvillige, og har stillet gode lokaler til rådighed. På Amager Kulturpunkt Loftet, Øresundvej 4; hvor Bjarne Eje har 28 nye dansere (Bjarne er kendt for sine gode pædagogiske evner). På Frederiksberg Gymnasium, Niels Ebbesensvej 10 kan Thomas Samuelsson fryde sig over 27 nye Mainstream dansere, samt to fulde squares til Plus Extended. De to lokalblade Amagerbladet og Frederiksberg Bladet har været meget imødekommende. Sidstnævnte mødte op med både journalist og pressefotograf. Mødet endte ud med stor omtale og flotte farvefotos, dækkende næsten en helside. Nyt fra bestyrelsen: Victor Källström ønsker pr at ophøre som Materialeforvalter på Sjælland. Erna Nielsen overtager Victors lager og vil fra og med virke som distributør på Sjælland. Al bestilling af materialer plakater, klistermærker og undervisningsmaterialer skal for fremtiden ske hos den ordinære materialeforvalter Erik Pedersen, (se bestyrelseslisten) Dette er gældende fra Håndbogsopdateringerne for 2001 skulle være ude i skrivende stund Amagerbladet udsendte i august en pressemeddelelse, og har siden været behjælpelig med at finde frem til inflydelsesrige personer, der på længere sigt kan medvirke til, at MAIN bliver kendt i lokalområdet. Der er for alvor ved at komme gang i opvisningerne, så vi håber på, at det kan give lidt tiltrængt kapital på kistebunden. Vi vil ved denne lejlighed også takke DAASDC og de mange enkeltpersoner, der har været behjælpelige i opstartsfasen. Tak til jer, der mødte op til vores intro aften med Lakota Sioux Indianeren Hakikta Najin Jordan. Også tak til alle jer fra de omkringliggende klubber, der sammen med Thomas S. var med til at give vores 40 fremmødte begyndere en fantastisk oplevelse til Mains første Fællesdans på Loftet mandag den 15 oktober. Slutteligt... Vores logo er ved at blive finpudset, og vil blive præsenteret i næste Highlights. På bestyrelsens vegne Winnie Rørbech Main squares ansøgning om medlemskab er blevet behandlet og klubben kan blive optaget når der er foretaget et par ændringer i vedtægterne så de lever op til forbundets vedtægter. Ansøgningen vil blive færdigbehandlet efter disse ændringer er blevet foretaget. DAASDC vil indkalde til et opfølgende møde omkring konsekvenserne af det nye mainstreamprogram i forbindelse med afviklingen af stævneprogrammer. Dette møde vil så vidt muligt finde sted i januar så klubberne vil blive gjort bekendt med organisationernes forslag til en løsning af denne problematik. 10

11 Fortsat fra side7 Et nyt call er kommet til: FIRST COUPLE GO LEFT/RIGHT, NEXT COUPLE GO LEFT /RIGHT. Dette kender de fleste vist, men nu er det altså officielt. Endelig er CIRCULATE definitionerne strammet op, så det nu er lovligt at calle ALL 8 CIRCULATE fra Parallel Columns ja, i det hele taget blot at calle CIRCULATE, hvis det ikke kan misforstås og de fastlagte cirkulationsbaner kan følges. Der er meget mere om CIRCULATE i Callerlabs tillæg til Mainstreamdefinitionerne. Listen og definitionerne kan i øvrigt læses og/eller downloades fra Callerlabs hjemmeside: - vælg linket Our Dance Programs. Bent R. Husted Østjysk Square Dance Club Husk Convention i København juni

12 Pressemeddelelse. Det europæiske Convention i American Modern Squaredance løber af stabelen juni 2002 i DGI byen I København. Værtskabet for arrangementet er af DAASDC (Danich Association of American Squaredance Clubs) overdraget til Holbæk Square Dance Club og Kalundborg Square Dancers Vi valgte samarbejdet med DGI byen, fordi vi følte at vi her havde et nyt, anderledes og spændende sted til afholdelse af Euroconvention Centret er I sig selv et spændende byggeri, hvor der foruden idrætshaller er et stort badeland, hvor interesserede dansere kan få en forfriskende dukkert. Centret ligger I hjertet af København, hvor interesserede dansere derfor ud over danseoplevelsen kan holde ferie og nyde den pulserende og charmerende storby. Det blev hurtigt klart, at der ikke var plads nok I DGI byen til så mange dansere, men det problem bliver løst med et telt på parkeringspladsen. Teltet bliver forsynet med gulv og er på størrelse med en idrætshal. Vi har styr på indkvarteringen, hvor vi har sørget for samarbejde med Carlson Wagon Lits ang. De dansere, der ønsker indkvartering på hotel. Vi har sørget for primitiv camping til mange campister, og vi har sørget for primitiv overnatning på skole nær DGI byen. Det koster 260 DKR pr. person at deltage i arrangementet, hvis man tilmelder sig og betaler inden 1. maj 2002 (efter 1 maj koster det 290 DKR) unge under 18 år deltager gratis. Vi kan tilbyde overnatning på hotel, på campingplads eller som primiovernatning. 12 Ønsker man hotel, bedes man kontakte det bookingbureau convention samarbejder med (se hjemmesiden eller kontakt Os. Primitiv camping koster 150 kr. pr. nat pr. plads. Primitiv overnatning koster 100 kr. pr. inclon pr. nat incl. morgenmad. Lørdag aften arrangeres afterparty. Her serveres en lækker buffet som er inklusiv prisen på 100 kr. pr. person. Lørdag formiddag vil vi arrangere open air dans på flere lokaliteter I København, så her får alle dansere, som melder sig mulighed for på nærmeste hold at hilse på københavnerne. Samtidig vil indslaget forhåbentlig gøre en god og stor reklame for Square dansen. Danserne kan tilmelde sig via vores hjemmeside (www.euroconvention2002.dk), via E mail eller via fax , telefon eller Tilmelding kan naturligvis også ske pr. brev til Mona Gross, Møllevej 4, DK 4400 Kalundborg. Svenske danserne kan betale til Postgiro Vi regner derfor med, at tilmeldingerne nu begynder at strømme ind. I koordinationsgruppen arbejder vi til stadighed med at gøre arrangementet bedre for de deltagende dansere, og vi har gjort og vil gøre et stort arbejde for at promovere European Convention Se vores flyer, den ligger ved ethvert større squaredance arrangement. Findes den ikke, spørg I klubberne, formændene har faet et antal flyere. Vi glæder os til at se rigtigt mange dansere til European Squaredance convention 2002 fra d juni. Med venlighilsen Koordinationsgruppen til det europæiske convention 2002.

13 Arrangementsliste 2001 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt December Hedens Squaredansere M23 M53 M Mx Traditionsdans Birthe Madsen Nordre skole Bent Husted Hagelskærsvej 3B, Them Oda Daniel Nørresundby SDC Klub Caller Juledans Multikulturhallen, Nørresundby Løvvangens SD M P A Fællesdans Dion Nielsen Kantinen, Løvvangsskolen Løvbakken, Nr.Sundby ,45 Sydkystens SD Gulvets Niveau Fredagsdans Bjørn The Bear Andersson Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Løvvangens SD A Fællesdans Gerner Nielsen Kantinen, Løvvangsskolen Løvbakken, Nr.Sundby Løvvangens SD M P A Fællesdans Dion Nielsen Kantinen, Løvvangsskolen Løvbakken, Nr.Sundby Salten SD P A Nytårsdans Carsten Nielsen Salten Borgerhus Frisholmvej 3B, Them Roskilde SDC M P A Nytårsdans Bengt Bula Ericsson (S) Gundsølillehallen Leif Sindholt Yellow Rock SDC M23 M45 M P A Affedtningsdans Philipp Kamm (D) Lundergårdskolen Lars-Inge Karlsson (S) Hjørring 13

14 Arrangementsliste 2001/2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt December Bredballe SD M24 M53 M24 M Nytårsdans Asta Bredahl Hældagerhallen Bredballe, Vejle Januar 04 Country SD Aabybro SDF M34 M P Nytårsdans Mediecenteret, Aabybro 06 Østjysk SDC Nytårsdans 06 Join Hands ,45 Sydkystens SD Gulvets niveau Fredagsdans Leif Sindholt Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Old Town Dancers M23 M53 M P A Andedans Lone Blume Skovvangsskolen Einar Sølvsten Århus N Tormod Rasmussen Henrik Svendsen Line Dance Jannie Petersen / Susanne Mose Nielsen 12 Rebild SD Aalborg SD Martha Hansen ,30 Svendborg SDC M23 M53 M P A års Fødselsdagsdans Thomas Samuelsson (S) Robert Björk (S) Klub Callere Brønderslev SDF M23 M P Vinterdans Carsten Toldbod Hedegårdsskolen

15 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Januar Klarup SD Lørdag: Workshop P A Januardans Søndag: M53 M P A1 A Klarup Skole Thomas Samuelsen Carsten Nielsen Dion Nielsen Djurs SDC Søndagsdans Februar New Friends SD M23 M45 M P (A1) års Fødselsdagsdans Jens Hyttel Gærum Skole Jan Wigh v/ Frederikshavn Herning Sd M53 M P Vinterdans Torben Bundgaard Snejbjerg Skoles Aula Dion Nielsen 02 Slagelse SDC Sydsjællands SDC Else Nyberg Klubdans Lone Fossing Lysholm Skole Haslev Sydkystens SD Begynder Begynder stævne Div. Clubcallere Strandgårdskolen Ishøj Søvej, Ishøj 09 Midtjysk SD P A1 A2 C jpac 10 Nørresundby SDC Triangle SD M40 M P A1 A Limfjordsdansen no. 10 Stefan Sidholm (S) Ingvar Pettersson (S) Søren Christensen Carsten Nielsen 15

16 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Februar Roskilde SDC Lørdag: M53 M P A Valentine dans Kenny Reese (D) Gundsølillehallen Lars-Inge Karlsson Store Valbyvej 248 Gundsølille Bjørn The Bear Andersson Søndag: A2 C1 Kenny Reese (D) 17 Granny s SD Fastelavnsdans Vordingborg SDC Goose Tower Forårsdans Bredballe SD M34 M53 M P Wind Mill Dance Bente the ole lady Olsen (S) Hældagerhallen Birthe Madsen Bredballe, Vejle Lone Blume Hanne & Hans Pitters Marts Frederikshavn SDC Fredag: workshop M53 P Rødspættedans Lørdag: M23 M53 M P A1 Ravnhøj Skole Bente the ole lady Olsen (S) Kaj Andersen Klaus Sørensen Old Town Dancers M23 M53 M P A Forårsdans Peter Höfelmeyer (D) Skjoldhøjskolen Dion Nielsen Tilst v. Århus Tormod Rasmussen Henrik Svendsen Line Dance (kun Lørdag) Jannie Petersen Hanne Pitters Lotte Petersen Fredensborg SDC Lørdag: M53 M P Fødselsdagsdans Søndag: P A1 A2 Emdruphallen Barry Sjolin (CAN) Fredensborg Lars-Inge Karlsson 16

17 Kursusaktiviteter 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Callers Society Denmark - KURSER BENTE 2 CALLER KURSUS for Beginner Callers 2. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige Februar 2002 STED: Hadsten Værter: ØSDC Hadsten Kreds. forkundskab: Bente 1 BENTE 2 CALLER KURSUS for Beginner Callers 2. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige februar 2002 STED: Kolding Værter: Sydjysk Square Dancers Forkundskab: Bente 1 BENTE 2 CALLER KURSUS for Beginner Callers 2. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige Marts 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: Bente 1 - BRONC WISE Callers school juli august - Experienced Callers Forkundskaber: Minimum Caller kursus Bente 1 Bente 2 New and Newer Callers m.m. og 3-6 års calling Maks. 8 deltagere Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand DAVE WILSON Callers School juli august 2002 Challenge Callers Forkundskab: Minimum Caller kursus for Beginners, Newer and Experienced Callers og minimum 6 års calling maks.: 8 deltagere. Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand - CALLERS SCHOOL - -NEW and NEWER Callers Caller Coaches: AL STEVENS og BENGT BULA ERICSSON juni juli 2002 Kan evt. deles i 2 hold Forkundskab: minimum Bente 1 og Bente 2 og 1 3 års calling Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand. BENTE 1 CALLER KURSUS for Beginner Callers 1. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige August 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: MAINSTREAM danser. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. Tilmelding til samtlige kurser: Caller's Society Denmark: Lotte Vangsgaard Hans Jørgen Bugge

18 V I R U S Indenfor de seneste 2-3 måneder har jeg adskillige mange gange fået tilsendt s fra medlemmer, som har webmaster stående i deres adressekartotek / adressebog. Hver eneste gang kommer disse s, som er vedhæftet et eller andet dokument fra vedkommende system, fra windowsbaserede systemer... Grunden til disse mails er udelukkende, at de pågældende systemer er/har været virusbefængte - smittede med en af de computerorme, der verserer for tiden. Symptomatisk gør disse snyltere det, at de tager adresserne fra adressebogen, finder et eller andet dokument på harddisken og indkorporerer sig selv og sin smitte i dette dokument og videresender det til adresserne fra adressebogen!!! At den slags mails bliver rundkastede i den mængde, de gør, skyldes ene og alene, at de fleste øjensynligt ikke ulejliger sig med at installere en virusvagt på computeren, ikke sørger for at holde den opdateret og sidst, men ikke mindst bruger den!!! Det er ingen skam at få virus på sin computer, men det er forkasteligt ikke at gøre noget ved det! Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre alle windowsbrugere til at få installeret anti-virussoftware, så hurtigt som muligt, hvis man ikke allerede har, og hvis man har, så at få signaturfilerne opdateret til de sidste nye, og ikke mindst at scanne computeren regelmæssigt, allerhelst mindst en gang i døgnet... Nærmere information omkring anti-virussoftware kan findes på: MacAfee og Symantec. Begge steder fra kan hentes gratis demoversioner, som kan bruges til at rense et inficeret system. En permanent, brugbar løsning fås kun ved at købe og bruge et anti-virusprogram, som koster kr. fx MacAfee Virusscan eller Norton Antivirus, og som fås hos de fleste softwarepushere. Et rigtigt godt råd er endvidere, at lade være med at åbne vedhæftede filer, man ikke selv har bedt om, selv ikke om så de kommer fra ens bedste venner og andre, man ellers har tillid til. Med venlig hilsen Lars / Webmaster Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Herudover ring i forvejen Farve katalog 24 sider kan rekvireres Western Shop Gyvelvej 6, Sejs DK 8600 Silkeborg Tlf Fax

19 SQUAREsHOPPEN BUTIKKEN MED ALT TIL SQUAREDANCE EGEN IMPORT FRA USA ALTID NYESTE MODELLER BLUSER FRA KR. 198,- NEDERDELE FRA KR. 368,- SKØRTER FRA KR. 298,- DINGO STØVLER FRA KR. 1299,- ABILDHØJVEJ VIBY J TRÆFFES EFTER KL. 18 PÅ TLF.: ELLER ÅBNINGSTID: TORSDAG KL ELLER EFTER AFTALE 19

20 20

21 21

22 Røde, gule, grønne, blå, violette, lyserøde ja hele farveskalaen var repræsenteret de gyldne, humørfyldte og mindeværdige dage den varme sensommerweekend i august Solen skinnede om kap med deltagernes humør, og solens varme måtte også på det hårdeste konkurrere med den fælles varme og samhørighedsfølelse, der kunne mærkes hos alle deltagere. En samhørighedsfølelse, som opstod af motivationen til at møde andre kategorier af danse, end den man selv dansede. Endelig var der nogen, som ville forsøge at lave dans på tværs, med det håb, at danserne ville have noget at kunne give hinanden, fortælle hinanden, vise hinanden og glæde hinanden med. Dansen skulle gå ud over hverdagens grænser. Og dansen blev ret flot præsenteret vi fik set mange forskellige dansearter. Alle kappedes de alle om at vise den flotteste, den gladeste, den mest humørfyldte, den festligste, den hurtigste eller den smukkeste dans iført de farverigeste dragter, man kunne tænke sig. Ja, vi blev præsenteret for danse lige fra den smukke gode gamle danske Folkedans til det seneste hotte irsk- inspirerede Clogging. Festlige dragter og dans med sus i skørterne blev vist af Modern og New Style Square danserne. De Traditionelle Square dansere var mange og farverige. Cowboystøvlerne og hatte samt livlig tramp kendetegnede de mange og meget populære Line dansere. De elegante seniorer med lange skørter præsenterede Round dansen. Ja, hele Middelfart by sydede af liv og glad samhørighed i dansens tegn hele den solrige og varme lørdag, for der blev danset på næsten hvert et hjørne af byen. 22 En mindeværdig historie fra Danselandsstævnet i Middelfart d august 2001 Og hvad var det så, der var så skønt ved det hele! Jeg kan egentlig kun tale for mig selv og mine egne følelser, og alligevel tror jeg, at mange følte det samme. Allerede da vi nærmede os stævnepladsen, hvor vi skulle campere mærkede vi ånden ånden som fyldte os med fælleskabsfølelse. Alle smilede, hilste og var glade og forventningsfulde, og meget motiverede for at få en enestående weekend. Og weekenden blev også som vi forventede. Fyldt med danseudfordringer, nye danseoplevelser, danseopvisninger, danse workshops, danseinspiration. Vi mødte nye dansevenner, og glædede os alle over de mange smukke dansearter, og det vigtigste af alt oplevelsen af at mærke, hvor glade alle var ved at danse netop deres dans, men også at alle kuglædesædes og frydes over andres smukke danse også. Og mulighederne lå der også for at prøve at danse andres dans. Et lille vue fra Vejle Bredballe Square og Line Danseres oplevelse i Middelfart: Vi var 12 Modern Square dansere og 20 Line dansere fra Bredballe Square Dance og Line Dance Forening, som var tilmeldt stævnet. Og vi fik danset så hatten passede. Dette indebar både opvisninger i byen, som vi havde øvet hjemme under kyndig vejledning af vores egen Hanne Pitters og aftenens workshop med Birthe Madsen.

23 Modern danserne havde lånt nogle dansere, og stillede op til opvisning med 2 livsglade Modern Squares i Middelfart midtby. Vi fik en fin respons, og vi synes også, vi gav en flot opvisning som samtidig viste vores danseglæde, idet alle var i godt humør, glædede sig i dansen. Ja, og stolte kan vi også være af vores nye dansere, som kun havde danset et år at de trådte dansen med stor sikkerhed, og nød det. Linedanserne var fulde af energi. Gav nogle humørfyldte opvisninger. Og til trods for at de kun havde danset et år var det nogle forrygende opvisninger de gav og kunne give de andre garvede Line dansere fra andre byer kamp til stregen Der var opvisninger om dagen over hele Middelfart by og om aftenen kunne vi så deltage i workshops. Vores alles og meget populære Birthe Madsen stod for at give Modern Square danserne 2 forrygende workshops, fredag aften og søndag morgen, og det lykkedes til fulde. BF - DRESS HADSUNDVEJ TERNDRUP TLF VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE F. eks. kjoler - bluser - nederdele - bælter - støvler strømpebånd - skørter - trusser - slips - flipspænder tørklæderinge - bukser til herre - skjorter - bolo RING EFTER ET KATALOG 35,- KR. NYHED KRYSTAL SKØRTER FRA 688,- KR. U. S. A. SKØRTER FRA 550,- KR. Hun formåede på tryg og humørfyld vis at lære de nye dansere mange nye begreber, samt at snuse til endnu flere nye positioner og arrangements. De drog helt sikkert derfra med en masse nye erfaringer i posen, og endnu mere vigtig - fornemmelsen af virkelig at kunne følge dansen. Også de lidt mere erfarne i dansen, fik ind imellem deres livs prøvelser. Birthes program var inspirerende, udfordrende og ikke mindst sjovt for sjovt skal det være, når vi danser og det blev det. Og rart er det, at kunne smile til hinanden når der pludselig er en eller flere, som træder dansen den anden vej!!! Vores egen Hans Pitters havde som ekstra krydderi opfordret Birthe Madsen til at lave en yellowrockdans, som afslutning på de tre dejlige dage, og der blev til stor fornøjelse for alle krammedyr yellowrocket på alle mulige og umulige måder. Ja kan man yellowrocke så meget, må det være tegn på at alle har haft det rart med hinanden!!!!!!! Fortsætte side 24 ÅBNINGSTID: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 9:30 til 17:00 SAMT EFTER FORUDGÅENDE AFTALE FIND OS PÅ "NETTET" : 23

24 Fortsat fra side 23 Samme Hans Pitters havde den udsøgte fornøjelse at udlære Modern Square Dance søndag morgen og tog udfordringen op til stor glæde for mange. Den store scene var helt fuld, og klokken var kun 10!!, endda ovenpå en lørdag aften med fest til den lyse morgen. Foruden forarbejdet til disse gensidige og mindeværdige oplevelser havde de meget dygtige, flittige og kreative arrangører arrangeret en festlig opening, samt en flot underholdning på festaftenen om lørdagen, efterfulgt af dansemusik for enhver smag. Ja der blev virkeligt kræset for alle smagsløg den weekend. Og senere på aftenen var vi også en del som forstod at udnytte det sociale samvær til en lille hyggestund i campingvognen, med vin på bordet, natmad og hyggesnak/sang ja nogle kunne blive ved til den lyse morgen. Så sig ikke at vi ikke har nydt weekenden i fulde drag ja vi brugte hver en time helt og fuldt ud!! Den søndag eftermiddag, da vi pakkede sammen og forlod stævnepladsen, kunne vi alle tage derfra i erindringen om at denne weekend var en succes dans på tværs havde bestået sin optagelsesprøve og havde bestået med glans. Vores ønske er om end, at endnu flere vil deltage i tiden frem ja join us fellow-dance-cammerats lad os se flere deltagere og flere dansearter præsenteret til Danselandsstævner i fremtiden. til alle jer som ikke var med I ved ikke, hvad i gik glip af.!!! - Mange tak til alle de flittige arrangører og callere og ikke mindst til alle de frivillige medhjælpere, som gjorde et kæmpestort arbejde for at det hele fungerede. Med venlig gensynshilsen Helle Rotne Medlem/caller i Vejle Bredballe Square og Line Dance Forening Undervisnings hæfter til Squaredance Hæfter B/Mdansk pr. stk. 25,00 kr. " " engelsk " 25,00 " pr. sæt 45,00 kr. Hæfter P dansk pr. stk. 25,00 kr. " " engelsk " 25,00 " pr. sæt 45,00 kr. Hæfter A1 dansk pr. stk. 30,00 kr. " A2 dansk " 30,00 " Klistermærker pr. stk. 5,00 kr. Plakater A4 " 4,00 " Plakater A3 " 6,00 " Ring til Erik på Eller ring til Viktor på Hæfterne kan også købes hos S/D Clothing 24

25 25

26 MEDLEMSKLUBBER I DAASDC ARDEN SQUARE DANCE CLUB Christian Vejnø, Skovvej Arden m. 30 BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C. Christian Wilckens, Sct. Annagade Odder m. 47 BIERSTED SQUARE DANCE FOREN. Joan Mørk, Hedegårdsvej 9, Biersted 9440 Åbybro m. 22 BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB Bjarne Hummelmose, Nordsvinget Holstebro m. 30 BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB Steen Fuglsang, Saxesgade Åkirkeby m. 97 BREDBALLE SQUARE DANCERS Hans Pitters, Bryggervangen Vejle Ø m. 61 BRØNDERSLEV S. D. FORENING Solveig Christensen, Horsemosevej Jerslev m. 19 CALLER SOCIETY DENMARK Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31,Birkelse 9440 Aabybro m. 113 COORDINATE DANMARK Jette Nielsen, Sætervej Skørping m.10 COUNTRY SQUARE DANCERS Børge Christensen, Strandengen Grevinge m. 42 DJURS SQUARE DANCE CLUB Tina Willman, Århusvej Trustrup m. 49 FREDENSBORG SQUARE DANCE C. Postbox 118, 3480 Fredensborg Poul E. Nielsen m. 179 FREDERIKSHAVN S. D. CLUB Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling 9900 Frederikshavn m. 25 FYN SQUARE DANCE CLUB Regnar Bendt, Landevejen Hårby m. 69 GL. ÅBY SQUAREDANCE CLUB Ole P. Sørensen, Holmstruphøjvej Århus V m. 18 GRANNY S SQUARE DANCERS Berta Thomsen, Tuelsøvej Sorø m. 84 GREVE SQUARE DANCE CLUB Hans Ahrens Jensen, Tjurgården Greve m. 40 HAMLET GRAND SQUARES Jørgen Ole Knudsen, Postboks Espergærde m. 110 HEDENS SQUAREDANSERE Carsten Petersen, Falkevej Ikast m. 62 HERNING SQUARE DANCERS Allan E. Larsen, Ejnar Mikkelsensvej Herning m. 90 HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS Hugo Høyer, Anlægsvej Suldrup m. 44 HILLERØD SQUARE DANCERS Niels Madsen, Præstevænget Hillerød m. 58 HJORTSHØJ SQUAREDANCE CLUB Lars F. Røjel, Hjortshøjparken Hjortshøj m. 23 HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB Claus Hansen, Dådyrvej Skibby m. 91 JARLEN af BOTHWELL S S.D. John Sørensen, Mosbyvej Nykøbing Sj m. 52 JOIN HANDS Jan Pedersen, Nansensvej Horsens m. 130 KALUNDBORG SQUARE DANCERS Benja Nielsen, Røsnæsvej Kalundborg m. 48 KLARUP SQUARE DANCERS Ejvind Andersen, H. J. Rinksvej Aalborg SØ m. 58 KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring Henning Pedersen, Karolinesvej 33F 9800 Hjørring m. 100 LØVVANGENS SQUARE DANCERS Hanne Sørensen, Blåkildevej Aalborg Øst m

27 MIDTJYSK SQUARE DANCE Lisbeth Mikkelsen, Spireavej 17, 8462 Harlev J m. 51 MØNS SQUARE DANCE CLUB Benny Pejtersen, Langgade 44 st. tv Stege m. 50 NEW FRIENDS SQUAREDANCERS Arne Christensen, L.P. Houmøllersvej Frederikshavn m.46 NORDVESTFYNS SQUARE DANCE CLUB Birgitte Østerberg, Nederballevej 28, Fjelsted 5463 Harndrup m. 20 NORTH WEST SQUAREDANCERS Mogens Persson, Fredensvej 7, Hareskov 3500 Værløse m. 91 NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C. Bente Jacobsen, Lindholmsvej Nørresundby m. 72 OCEAN CITY SQUARE DANCERS Ole Sørensen, Postbox Havdrup m. 64 OLD TOWN DANCERS Georg Kristensen, Agerledet Viby J m. 210 REBILD SQUARE DANCERS Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer 9240 Nibe m. 14 ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB Niels-Jørgen Jørgensen, Præstemarksvej 10F 4000 Roskilde m. 188 SALTEN SQUARE DANCERS Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken Them m. 59 SLAGELSE-ZEALAND S D C Ruth Nielsen, Kulbyvej Høng m. 159 SQUAREDANCE PÅ TOPPEN Aksel Pedersen, Lærkevej Aalbæk m. 18 SQUARE UP'ERS Lise Biener, Elvej Terndrup m.20 SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB Erling Pelle, Præstemarksvej V. Skerninge m. 90 SYDJYDSK SQUARE DANCERS Torben Erlandsen, Hostrupvej Fredericia m.90 SYDKYSTENS SQUARE DANCERS Eva Pastoft, Østergården Ishøj m. 39 SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C. Alice Rasmussen, Hvedevænget Næstved m. 94 THE DIAMOND Michael Andersen, Bogfinkevej Aalborg m. 12 TRIANGLE SQUARE DANCERS Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup 9220 Aalborg Øst m. 33 VORDINGBORG SQUARE DANCE CLUB Carrie Cederbye, Poppelvej Vordingborg m. 12 WEST COAST SQUARE DANCE CLUB Postbox 108, 7620 Lemvig Flemming Lund m. 60 WILD WEST SQUARE DANCE Birgit Pedersen, Bytoften 35A 6710 Esbjerg V m. 62 YELLOW ROCK SQUARE DANCE C. Ib Rasmussen, Grønnerupvej Vrå m. 110 ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB Niels Brams, Storegade Hinnerup m. 297 ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN. Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej Åbybro m. 79 AALBORG SQUARE DANCERS Martha Juul Hansen, Magnolievej Pandrup m

28 European Convention 2002 in Copenhagen This Convention is to be held in the center of Copenhagen near Tivoli, The harbour, Nyhavn, The Little Mermaid and the pedestrain Strøget JUNE 14-16, 2002 Callers : Lone Blume DK Carsten Nielsen DK Christer Bern S Ingvar Pettersson S Paul Bristow GB Ian MacConnell GB Thorsten Geppert D Kenny Reese D Joachim Rühenbeck D Maarten Wei jers NL Jirka Scobak CZ IN COPENHAGEN / DGI-BYEN DENMARK BAASDC DAASDC EAASDC SAASDC NVSD Cuers : Susan & Gert Jan Rotscheid NL Sammy Schönig D Look at our homepage: Where you can registrate, book hotels, primitive camping, sleeping halls, afterparty, sightseeing, ect. Dancelevel M53-C2 Contact us see our homepage : or Phone: or Contact during the Convention : or The Conventiongroup

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 1 - januar 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1

ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1 ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 Yellow Rock Square Dance Club 9480 Løkken president@daasdc.dk Kasserer

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 3 - oktober 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005 ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82 Yellow Rock SDC/ 9800 Hjørring president@daasdc.dk Næstformand

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.3 -september 2002 Redaktørens spalte Velkommen til en ny sæson. Jeg håber alle er kommet godt igang med at danse. Jeg har

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 23. årgang - nr. 3 - Oktober 2011 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 eng n Penguin he he Diamon D a n D D 000 9000 a g Aalborg e ent aa. e ent aa. president@daasdc.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 2 - april 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 21. årgang - nr. 3 - oktober 2009 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping presidentdaasdc.dk Næstformand: Claus Hansen Storebjergvej 5, 47 59

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 24. årgang 1 - nr. 2 - april 2012 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@daasdc.dk Næstformand: Svend-Erik

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

25. årgang - nr. 1 - januar 2013

25. årgang - nr. 1 - januar 2013 1 25. årgang - nr. 1 - januar 2013 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@squaredancedanmark.dk Næstformand:

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere