ISSN Danich Association of American Square Dance Clubs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs"

Transkript

1 ISSN Danich Association of American Square Dance Clubs 13. årgang - nr.4 -dec. 2001

2 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm KLM 9480 Løkken Kontor tid Kl Mobil Kasserer Bent Johansen Smøgen Sydjydsk Square Dance 6092 Sdr. Stenderup Sekretær Helene Hartung Telefonvænget 18, Box Sydjydsk Square Dance 5500 Middelfart Næstformand Erna Nielsen Humlevænget Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg Suppleant Poul Erik Nielsen Fredensborg Square Dance Club Kildevænget Skævinge Suppleant Jan Pedersen Join Hands Nansensvej Horsens Revisor Bjørn Andersson Fredensborg SDC Havrevænget Kokkedal Revisor Kim S. Andreasen Hamlet Grand Squares Snerlevej Helsingør Revisor suppl. Benja Nielsen Kalundborg Square Dancers Røsnæsvej Kalundborg Revisor suppl. Mogens Persson Nord West Square Dance Fredensvej 7, Hareskov 3500 Værløse Materialeforv. Erik Pedersen Nørresundby Square Dance Club Hestbækvej Farsø Mat. Sjælland Viktor Källström Roskilde Square Dance Club Kumlevej 7, Øm 4000 Roskilde Homepage Lars Christiansen Triangle SD Damstræde Aalborg ØST Klubhåndbog Heidi Thomsen Highway E45 Jernbanegade Støvring Arrangements Koordinator : Nord Jon Andersen Yellow Rock Square Dance Club Fredensgade Sindal Midt / Syd Georg B. Kristensen Old Town Dancers Agerleddet Viby J Øst Poul E. Nielsen Fredensborg SDC Kildevænget Skævinge DAASDC internet hjemmeside

3 Redaktørens spalte Så er det sidste blad i år lavet. I det sidste nummer var der desværre en masse stavefejl. Det skyldes at undertegnede (der ikke staver så godt) havde fået installeret stavekontrol på 19 forskellige sprog, så hvis ikke programmet kunne kende ordene på dansk, prøvede det på de andre sprog. Men det skulle gerne være rettet nu. I hovestaden, er der startet en ny klub, og det var meningen, den skulle have været medlem af forbundet på nuværende tidspunk, desværre er der tilsyneladende problemer med deres vedtægter i forhold til forbundets. Men mon ikke det bliver løst i nær fremtid. Da jeg har modtaget flere hendvendelser mere eller mindre anonyme er jeg nødsaget til, at bede alle om at oplyse navn, adresse, og eller klub, uanset om det er på papir eller pr mail. Dette er til intern brug, i bladet vil der kun være nævnt navn og klub. Inden for kort tid, vil det være muligt, at hente en PDF fil fra nettet, til udskrivning af addresselabels. Der vil være angivet hvilke slags labels, der skal bruges. Jeg havde forventet, at der var kommet et svar fra Østjysk Square Dance Club, angående de problemer, der var under Danich Convention, men der er ikke kommet noget endnu. Til slut vil jeg ønske alle dansere, samt vores annoncører en rigtig god jul samt et godt og squareligt nytår. Indhold: Redaktørens spalte side 3 Formandens ord 5 Det nye Mainstream-program 6 Chase Right 8 Kommentar til Michael Jørgensens indlæg 8 Nyt fra Hovedstaden 10 Nyt fra Bestyrelsen 10 Pressemeddelelse 12 Arrangementliste 13 Kursusaktiviteter Virus 18 En mindeværdig historie 22 Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC s holdning 3

4 FORBUNDSBLADET SQUARE DANCE HIGHLIGHTS INFO ANSVH. REDAKTØR LAYOUT og DISTRIBUTION Michael Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf Mobil TRYK Lemo Tryk OPLAG 3000 STK. Alle meddelelser angående klubberne medlemstal, adresser, samt antal blade skal gives til næstformand Erna Nielsen ANNONCEPRISER For reproklart materiale. Medlemsklubber Helside pr. nr. 600,- Halvside ,- Kvartside ,- Ikke medlemmer Helside pr. nr. 900,- Halvside ,- Kvartside ,- Rabat for 2 nr % Rabat for 4 nr % Side % Næstsidste side + 20 % Bagside + 50 % Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg 350,- pr. nr. Optagelse på arrangementslisten er gratis for alle klubber under forbundet. DEADLINE Indlæg til Squar uare Dance Highlights skal vær ære redaktionen i hænde senest nedennævnt vnte dato 1 febr ebruar - 17 april og 5 september ember Bladet udkommer ca. 3 uger senere 4

5 Nye vinde fra højre over Dannevang. Som det jo nok ikke er forbigået nogen, blæser der nye politiske vinde over vort lille land. Den lille borgerlige revolution kan også få konsekvenser for os som squaredansere. Ikke mindst i kommunerne er der sket en del ændringer, hvilket kan få betydning for den velvilje, vi indtil nu generelt har haft i det kommunale system, hvad angår klubbernes aftenskoleundervisning. En af de borgerlige mærkesager er jo som bekendt brugerbetaling. Det vil sige at de rammer vi som klubber virker under meget let få andre vilkår, hvis vi ikke passer på. Hvad denne revolution vil påvirke os vil kun fremtiden vise. Så et par ord til alle de gamle dansere, der danser med i undervisningen, og stævnerne sammen med de ny dansere. Har man aldrig har hørt om squaredance før, er der meget der skal ind på harddisken det første år. Det har derfor været god tone i flere år at (hjælpere) Engle, når de danser med nybegyndere, altid afholder sig fra at bruge diverse unoder under dansen. Alle disse unoder forvirrer blot, som ny danser har man nok at se til uden også at skulle hvirvle rundt i forskellige versioner af Weave the ring osv. Derfor lad os fortsat følge denne gode tone og danse korrekt, sammen med de ny i det mindste, også i årene der kommer. FORMANDEN Som en naturlig følge af det udvalgsarbejde CSD, DAASDC og DACT afholdt sidste år omkring den ændrede undervisningsplan for programmet Mainstream vil DAASDC i den kommende tid fortsætte dette samarbejde med den tilbageværende callerorganisationen omkring måden, hvorpå vi skal foranstalte vore stævneprogrammer på i fremtiden. Ikke mindst det faktum, at Callerlab, allerede i år, har flyttet tre begreber fra Mainstream til Plus, vil på længere sigt få betydning for den måde, vi deler programmet op på. Ifølge Callerlab er det meningen at decimeringen af mainstreamprogrammet skal fortsætte med fjernelsen af tre begreber mere hvert andet år osv. osv. Der har rundt om ude i klubberne også været en del bekymring, over alle disse nye mainstream del-programmer, man pludselig skal til at have på plakaten til stævnerne. Derfor vil DAASDC videreføre udvalgsarbejdet med CSD for hurtigst muligt at tage, selve forslaget om stævneafvikling i henhold til det nye Mainstreamprogram, op til revidering. Ikke mindst skal ændringer fra Callerlab og tilbagemeldinger fra forskellig side omkring konsekvenserne af programmet tages i betragtning, så et holdbart og velafbalanceret forslag til Mainstreamdans i Danmark vil kunne se lyset. Erling Husk Deadline for næste nr.d.1/

6 Det nye Mainstream-program. Callerlabs Mainstream Committee har nu endelig vedtaget MS-listens udseende for det næste par år. Efter at de 53 Basic calls sidste år blev nedlagt som selvstændig liste, og alle de første 71 calls herefter lå på én liste, nemlig Mainstream, har Callerlab arbejdet på en løsning af problemet med alt for mange calls på begynderprogrammet. Callerlabs regler tillader maksimalt at fjerne eller tilføje 3 nye calls over en toårig periode. at man skal kunne danse med alle andre square dancere over hele kloden. Det ville nok være mere hensigtsmæssigt at indrette sig efter Callerlabs retningslinjer, som jo også de fleste klubber og callerorganisationer har skrevet det i deres vedtægter. Så må vi jo finde nogen, der vil engagere sig i den overordnede styring, fx ved at melde sig til Mainstream Komiteen og ad den vej påvirke udviklingen. Enden på historien er, at man har fjernet følgende tre calls fra MS-listen: Fan the Top, Spin Chain Thru og Eight Chain Thru-familien. Disse 3 calls er nu flyttet til Plus-programmet. Herefter er der så kun 68 calls på Mainstream og yderligere 32 på Plus. Til sammenligning er der p.t. 43 på A1 og 36 på A2- listen. I øvrigt har Callerlab valgt at udelade nummerering af listerne for Plus, Advanced og Challenge. Måske fordi de enkelte punkter i virkeligheden er blevet en blanding af definitioner på bevægelser (movements) calls og formationsbegreber (concepts), fx kan man vel ikke betegne Mainstreamlistens nr. 1 som et call? Det omhandler udelukkende navngivning af danserne alt efter hvor de står i squaren. Det ville give mere mening at omtale listerne som definitioner i stedet for calls. Der er delte meninger i callerkredse om hvorvidt de ændringer der er gennemført på Mainstreamlisten er hensigtsmæssige. Nogen taler endog om at lade amerikanerne sejle deres egen sø og danne et Europæisk Callerlab, men hvis det sker, så dør hele idéen med Modern Western Square Dance, nemlig Det bliver interessant at se, hvad det sker ved den Callerlab MiniLab convention der afholdes næste år i Darmstadt, Tyskland. Her kan alle Europæiske (og andre) callere komme frem med deres meninger og holdninger og callere fra hele verden kan mødes og igen prøve at finde fælles fodslag til fordel for danserne. MiniLab afholdes hvert 8. år for at callere uden for USA også skal have lejlighed til at komme til orde og få mulighed for at blive aktive medlemmer af Callerlab (hertil kræves nemlig jævnlig deltagelse i Callerlab conventions). Tilbage til Mainstream-listen. Ud over at Callerlab har reduceret antallet af calls, har de også tilpasset en del definitioner til den praksis der danses efter i dag. Det er med square dance definitioner som med det talte sprog det ændrer sig hele tiden. Man har endnu ikke offentliggjort nye definitioner af Mainstream-callene, så de definitioner der er beskrevet i Basic/Mainstream hæfterne gælder stort set endnu. Derimod har Callerlab udarbejdet et TILLÆG til de gamle definitioner. Tillægget er ikke oversat til dansk endnu, men mon ikke der arbejdes på det et eller andet sted? Det må forventes at Mainstream definitionerne bliver skrevet om på et tidspunkt, når den igangværende omstrukturering finder et stabilt leje. 6

7 Tillægget omhandler generelt nogle præciseringer af de eksisterende definitioner tillige med at der er indført nogle mere præcise begreber for betegnelse af de enkelte dansere i squaren fx Centers og Ends. Meget af tillægget er tips til callerne fx af hvordan All 8 Circulate skal calles. En del calls har fået drejet eller udvidet definitionen en smule. Disse beskrives kort her, de fulde definitioner vender jeg måske tilbage til i et senere nummer: DO-SA-DO er udvidet med tillægscallet: DO-SA-DO TO A WAVE. SPLIT THE OUTSIDE COUPLE har fået navneforandring til SPLIT TWO og definitionen er ændret lidt, så SPLIT TWO ikke er færdig før det efterfølgende call er givet. Hidtil var callet slut når man havde passeret imellem de yderste dansere og de havde sidesteppet tilbage på plads. Nu kan man forvente at skulle udføre fx en automatisk Separate hvis der fx calles SPLIT TWO AROUND ONE TO A LINE. SEPARATE (og SPLIT TWO) er udvidet med tillæggene TO A LINE og AND COME INTO THE MIDDLE WITH A THAR-FAMILIEN har fået fastlagt tillægscallene ALLEMANDE LEFT TO AN ALLEMANDE THAR og TO ANOTHER THAR. Disse er jo velkendte. Desuden er det accepteret, at en caller bruger vendingen GO BACKWARDS 2 eller lignende for at indikere Wrong Way retning, fx efter en Shoot the Star with a Full Turn. I OCEAN WAVE-familien er STEP TO A WAVE og ALLEMANDE LEFT IN THE ALAMO STYLE sat på listen. Fortsættes side 11 Country Square DanCerS InvIterer til nytårs festival I asnæs - GrevInGe hallen Teglværkskrogen Asnæs fredag og lørdag D. 4. og 5. Januar 2002 Fredag d. 4. Kl. 19:00-23:00 - entre kr. 50 Lørdag d. 5. Kl. 13:00-22:00 - entre kr. 90 Rabat ved samlet bestilling til begge dage, kun kr. 125,00 Vi i marker erer årsskiftet med disse fantastisk antastiske e callere. lars-inge KarlSSon (S) MarIne ramsby (S) thorsten hubmann (D) Niveauer op til A2 Tilmelding på tlf eller 7

8 Chase Right! Jeg har efterhånden fået oplyst, at det ikke er påtvunget at calle Left Chase, når calleren ønsker den oprindelige højrerettede figur til at gå lefty. Jeg er dog blevet fortalt, at Al Stevens, som jo er Member of the Board of Callerlab, Californien, har dog i nogle blade beskrevet dette emne, bl.a. har han skrevet, at det er høfligst overfor danserne, at calleren bruger denne mulighed. Da danserne jo ofte ved ordet Chase, allerede er på vej til højre. Man kan så spørge sig selv, om det er rigtigt af danserne at gå før hele callet er called! Men uomtvisteligt er det ikke - i hvert fald efter min mening - callerens opgave at lægge fælder for egen morskabs skyld, som Bronc Wize svarede mig direkte, da jeg spurgte ham: You will be very much more polite if you please will call Left Chase, when you want it Lefty! Han sagde: Lad mig dog have den ene fornøjelse når jeg caller PLUS, at se danserne først gå til højre for derefter at korrigere til venstre! Hvis det virkelig er hans eneste fornøjelse ved at calle, er det vel på tide at stoppe, og det ville jo være yderst kedeligt for Square Dansen, at en sådan kapacitet skulle lægge op allerede. Han er jo en formidabel caller - ja han hører vel til blandt de allerbedste i verden! Men stadig mener jeg, at callerens opgave - i hvert fald i Singing Calls - er at få dansen til at glide så glat som muligt og ikke at fornøje sig selv! Med venlig hilsen Jørn Christensen, ØSDF-Randers Del af ØSDC 8 KOMMENTAR TIL MICHAEL JØRGENSENS INDLÆG. Efter en fornøjelig og interessant læsning af Michael Jørgensens 2 lange indlæg i Highlights nr.3, kom jeg til at tænke på vort syn og forholdet til Square dansen. Der er en hel del sandhed i, at for mange er Square dans også et spørgsmål om prestige, bare at komme fremad, føje højere og højere niveaubetegnelser til listen, uden at tænke på og vurdere, hvad jeg egentlig kan magte og holde styr på, når musikken spiller og calls kommer lyn hurtigt efter hinanden. Hvad vil det nytte at udvide sortimentet af flere calls, så længe det grundlæggende, de forrige lærte calls ikke sidder 100% fast? - ikke meget,- vel? I Michael s indlæg dukker også spørgsmålet op om egnethed til Square dans og at Square dans er mental udfordring. Ja, det er rigtig nok, vi er forskellige hvad vi er egnet til og i hvilken grad. Derfor må vi prøve på at se virkeligheden i øjnene og vurdere os selv. - Er jeg usikker?- kan jeg følge med?- Giver dansen mig den ønskede glæde og tilfredshed? Hvis svaret er negativt, så lad være med at læsse mere på for jeres egen og for de andre danseres skyld, for ingen af parterne kan være tjent med det. Vælg hellere at være en glad, dygtig og tilfreds Basic, Mainstream og Plus danser, end at styrte for hurtigt frem for at nå højere niveauer. Med en rigtig venlig hilsen til alle Square dansere Michael, Sydkystens SD. Sæt jeres flyer i Square Dance Highlights så bliver den set

9 Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod. Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind, med en blød gummisål. Vores moccasiner er forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning Polen, Ungarn eller Østen. Farver: Hvid, mørkeblå og sort. Størrelser: Fra Velegnet fodtøj til vanskelige fødder. Levering gennem flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem, tandklinikker, børnehave etc. Anbefales af statsautoriserede fodterapeuter 159,- INCL. MOMS TOBULAR-SYSTEM -skoen der er lavet i et helt stykke skind. DANMARKS BEDSTE TRÆNINGSSKO Tolsagervej Grevinge Tlf Fax

10 Nyt fra Hovedstaden!!! Sommeren er forbi- Metro byggeriet skrider frem, og ikke mindst MAIN SQUARE DAN- CERS fik en forrygende start. Undervisningen er nu godt i gang, og vi kan nu med stolthed meddele, at vi repræsenterer en klub med i alt 70 aktive, engagerede og glade medlemmer. Klubben har to afdelinger, og der undervises både i København og på Frederiksberg. De to kommuner har været meget samarbejdsvillige, og har stillet gode lokaler til rådighed. På Amager Kulturpunkt Loftet, Øresundvej 4; hvor Bjarne Eje har 28 nye dansere (Bjarne er kendt for sine gode pædagogiske evner). På Frederiksberg Gymnasium, Niels Ebbesensvej 10 kan Thomas Samuelsson fryde sig over 27 nye Mainstream dansere, samt to fulde squares til Plus Extended. De to lokalblade Amagerbladet og Frederiksberg Bladet har været meget imødekommende. Sidstnævnte mødte op med både journalist og pressefotograf. Mødet endte ud med stor omtale og flotte farvefotos, dækkende næsten en helside. Nyt fra bestyrelsen: Victor Källström ønsker pr at ophøre som Materialeforvalter på Sjælland. Erna Nielsen overtager Victors lager og vil fra og med virke som distributør på Sjælland. Al bestilling af materialer plakater, klistermærker og undervisningsmaterialer skal for fremtiden ske hos den ordinære materialeforvalter Erik Pedersen, (se bestyrelseslisten) Dette er gældende fra Håndbogsopdateringerne for 2001 skulle være ude i skrivende stund Amagerbladet udsendte i august en pressemeddelelse, og har siden været behjælpelig med at finde frem til inflydelsesrige personer, der på længere sigt kan medvirke til, at MAIN bliver kendt i lokalområdet. Der er for alvor ved at komme gang i opvisningerne, så vi håber på, at det kan give lidt tiltrængt kapital på kistebunden. Vi vil ved denne lejlighed også takke DAASDC og de mange enkeltpersoner, der har været behjælpelige i opstartsfasen. Tak til jer, der mødte op til vores intro aften med Lakota Sioux Indianeren Hakikta Najin Jordan. Også tak til alle jer fra de omkringliggende klubber, der sammen med Thomas S. var med til at give vores 40 fremmødte begyndere en fantastisk oplevelse til Mains første Fællesdans på Loftet mandag den 15 oktober. Slutteligt... Vores logo er ved at blive finpudset, og vil blive præsenteret i næste Highlights. På bestyrelsens vegne Winnie Rørbech Main squares ansøgning om medlemskab er blevet behandlet og klubben kan blive optaget når der er foretaget et par ændringer i vedtægterne så de lever op til forbundets vedtægter. Ansøgningen vil blive færdigbehandlet efter disse ændringer er blevet foretaget. DAASDC vil indkalde til et opfølgende møde omkring konsekvenserne af det nye mainstreamprogram i forbindelse med afviklingen af stævneprogrammer. Dette møde vil så vidt muligt finde sted i januar så klubberne vil blive gjort bekendt med organisationernes forslag til en løsning af denne problematik. 10

11 Fortsat fra side7 Et nyt call er kommet til: FIRST COUPLE GO LEFT/RIGHT, NEXT COUPLE GO LEFT /RIGHT. Dette kender de fleste vist, men nu er det altså officielt. Endelig er CIRCULATE definitionerne strammet op, så det nu er lovligt at calle ALL 8 CIRCULATE fra Parallel Columns ja, i det hele taget blot at calle CIRCULATE, hvis det ikke kan misforstås og de fastlagte cirkulationsbaner kan følges. Der er meget mere om CIRCULATE i Callerlabs tillæg til Mainstreamdefinitionerne. Listen og definitionerne kan i øvrigt læses og/eller downloades fra Callerlabs hjemmeside: - vælg linket Our Dance Programs. Bent R. Husted Østjysk Square Dance Club Husk Convention i København juni

12 Pressemeddelelse. Det europæiske Convention i American Modern Squaredance løber af stabelen juni 2002 i DGI byen I København. Værtskabet for arrangementet er af DAASDC (Danich Association of American Squaredance Clubs) overdraget til Holbæk Square Dance Club og Kalundborg Square Dancers Vi valgte samarbejdet med DGI byen, fordi vi følte at vi her havde et nyt, anderledes og spændende sted til afholdelse af Euroconvention Centret er I sig selv et spændende byggeri, hvor der foruden idrætshaller er et stort badeland, hvor interesserede dansere kan få en forfriskende dukkert. Centret ligger I hjertet af København, hvor interesserede dansere derfor ud over danseoplevelsen kan holde ferie og nyde den pulserende og charmerende storby. Det blev hurtigt klart, at der ikke var plads nok I DGI byen til så mange dansere, men det problem bliver løst med et telt på parkeringspladsen. Teltet bliver forsynet med gulv og er på størrelse med en idrætshal. Vi har styr på indkvarteringen, hvor vi har sørget for samarbejde med Carlson Wagon Lits ang. De dansere, der ønsker indkvartering på hotel. Vi har sørget for primitiv camping til mange campister, og vi har sørget for primitiv overnatning på skole nær DGI byen. Det koster 260 DKR pr. person at deltage i arrangementet, hvis man tilmelder sig og betaler inden 1. maj 2002 (efter 1 maj koster det 290 DKR) unge under 18 år deltager gratis. Vi kan tilbyde overnatning på hotel, på campingplads eller som primiovernatning. 12 Ønsker man hotel, bedes man kontakte det bookingbureau convention samarbejder med (se hjemmesiden eller kontakt Os. Primitiv camping koster 150 kr. pr. nat pr. plads. Primitiv overnatning koster 100 kr. pr. inclon pr. nat incl. morgenmad. Lørdag aften arrangeres afterparty. Her serveres en lækker buffet som er inklusiv prisen på 100 kr. pr. person. Lørdag formiddag vil vi arrangere open air dans på flere lokaliteter I København, så her får alle dansere, som melder sig mulighed for på nærmeste hold at hilse på københavnerne. Samtidig vil indslaget forhåbentlig gøre en god og stor reklame for Square dansen. Danserne kan tilmelde sig via vores hjemmeside (www.euroconvention2002.dk), via E mail eller via fax , telefon eller Tilmelding kan naturligvis også ske pr. brev til Mona Gross, Møllevej 4, DK 4400 Kalundborg. Svenske danserne kan betale til Postgiro Vi regner derfor med, at tilmeldingerne nu begynder at strømme ind. I koordinationsgruppen arbejder vi til stadighed med at gøre arrangementet bedre for de deltagende dansere, og vi har gjort og vil gøre et stort arbejde for at promovere European Convention Se vores flyer, den ligger ved ethvert større squaredance arrangement. Findes den ikke, spørg I klubberne, formændene har faet et antal flyere. Vi glæder os til at se rigtigt mange dansere til European Squaredance convention 2002 fra d juni. Med venlighilsen Koordinationsgruppen til det europæiske convention 2002.

13 Arrangementsliste 2001 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt December Hedens Squaredansere M23 M53 M Mx Traditionsdans Birthe Madsen Nordre skole Bent Husted Hagelskærsvej 3B, Them Oda Daniel Nørresundby SDC Klub Caller Juledans Multikulturhallen, Nørresundby Løvvangens SD M P A Fællesdans Dion Nielsen Kantinen, Løvvangsskolen Løvbakken, Nr.Sundby ,45 Sydkystens SD Gulvets Niveau Fredagsdans Bjørn The Bear Andersson Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Løvvangens SD A Fællesdans Gerner Nielsen Kantinen, Løvvangsskolen Løvbakken, Nr.Sundby Løvvangens SD M P A Fællesdans Dion Nielsen Kantinen, Løvvangsskolen Løvbakken, Nr.Sundby Salten SD P A Nytårsdans Carsten Nielsen Salten Borgerhus Frisholmvej 3B, Them Roskilde SDC M P A Nytårsdans Bengt Bula Ericsson (S) Gundsølillehallen Leif Sindholt Yellow Rock SDC M23 M45 M P A Affedtningsdans Philipp Kamm (D) Lundergårdskolen Lars-Inge Karlsson (S) Hjørring 13

14 Arrangementsliste 2001/2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt December Bredballe SD M24 M53 M24 M Nytårsdans Asta Bredahl Hældagerhallen Bredballe, Vejle Januar 04 Country SD Aabybro SDF M34 M P Nytårsdans Mediecenteret, Aabybro 06 Østjysk SDC Nytårsdans 06 Join Hands ,45 Sydkystens SD Gulvets niveau Fredagsdans Leif Sindholt Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Old Town Dancers M23 M53 M P A Andedans Lone Blume Skovvangsskolen Einar Sølvsten Århus N Tormod Rasmussen Henrik Svendsen Line Dance Jannie Petersen / Susanne Mose Nielsen 12 Rebild SD Aalborg SD Martha Hansen ,30 Svendborg SDC M23 M53 M P A års Fødselsdagsdans Thomas Samuelsson (S) Robert Björk (S) Klub Callere Brønderslev SDF M23 M P Vinterdans Carsten Toldbod Hedegårdsskolen

15 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Januar Klarup SD Lørdag: Workshop P A Januardans Søndag: M53 M P A1 A Klarup Skole Thomas Samuelsen Carsten Nielsen Dion Nielsen Djurs SDC Søndagsdans Februar New Friends SD M23 M45 M P (A1) års Fødselsdagsdans Jens Hyttel Gærum Skole Jan Wigh v/ Frederikshavn Herning Sd M53 M P Vinterdans Torben Bundgaard Snejbjerg Skoles Aula Dion Nielsen 02 Slagelse SDC Sydsjællands SDC Else Nyberg Klubdans Lone Fossing Lysholm Skole Haslev Sydkystens SD Begynder Begynder stævne Div. Clubcallere Strandgårdskolen Ishøj Søvej, Ishøj 09 Midtjysk SD P A1 A2 C jpac 10 Nørresundby SDC Triangle SD M40 M P A1 A Limfjordsdansen no. 10 Stefan Sidholm (S) Ingvar Pettersson (S) Søren Christensen Carsten Nielsen 15

16 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Februar Roskilde SDC Lørdag: M53 M P A Valentine dans Kenny Reese (D) Gundsølillehallen Lars-Inge Karlsson Store Valbyvej 248 Gundsølille Bjørn The Bear Andersson Søndag: A2 C1 Kenny Reese (D) 17 Granny s SD Fastelavnsdans Vordingborg SDC Goose Tower Forårsdans Bredballe SD M34 M53 M P Wind Mill Dance Bente the ole lady Olsen (S) Hældagerhallen Birthe Madsen Bredballe, Vejle Lone Blume Hanne & Hans Pitters Marts Frederikshavn SDC Fredag: workshop M53 P Rødspættedans Lørdag: M23 M53 M P A1 Ravnhøj Skole Bente the ole lady Olsen (S) Kaj Andersen Klaus Sørensen Old Town Dancers M23 M53 M P A Forårsdans Peter Höfelmeyer (D) Skjoldhøjskolen Dion Nielsen Tilst v. Århus Tormod Rasmussen Henrik Svendsen Line Dance (kun Lørdag) Jannie Petersen Hanne Pitters Lotte Petersen Fredensborg SDC Lørdag: M53 M P Fødselsdagsdans Søndag: P A1 A2 Emdruphallen Barry Sjolin (CAN) Fredensborg Lars-Inge Karlsson 16

17 Kursusaktiviteter 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Callers Society Denmark - KURSER BENTE 2 CALLER KURSUS for Beginner Callers 2. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige Februar 2002 STED: Hadsten Værter: ØSDC Hadsten Kreds. forkundskab: Bente 1 BENTE 2 CALLER KURSUS for Beginner Callers 2. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige februar 2002 STED: Kolding Værter: Sydjysk Square Dancers Forkundskab: Bente 1 BENTE 2 CALLER KURSUS for Beginner Callers 2. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige Marts 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: Bente 1 - BRONC WISE Callers school juli august - Experienced Callers Forkundskaber: Minimum Caller kursus Bente 1 Bente 2 New and Newer Callers m.m. og 3-6 års calling Maks. 8 deltagere Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand DAVE WILSON Callers School juli august 2002 Challenge Callers Forkundskab: Minimum Caller kursus for Beginners, Newer and Experienced Callers og minimum 6 års calling maks.: 8 deltagere. Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand - CALLERS SCHOOL - -NEW and NEWER Callers Caller Coaches: AL STEVENS og BENGT BULA ERICSSON juni juli 2002 Kan evt. deles i 2 hold Forkundskab: minimum Bente 1 og Bente 2 og 1 3 års calling Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand. BENTE 1 CALLER KURSUS for Beginner Callers 1. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige August 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: MAINSTREAM danser. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. Tilmelding til samtlige kurser: Caller's Society Denmark: Lotte Vangsgaard Hans Jørgen Bugge

18 V I R U S Indenfor de seneste 2-3 måneder har jeg adskillige mange gange fået tilsendt s fra medlemmer, som har webmaster stående i deres adressekartotek / adressebog. Hver eneste gang kommer disse s, som er vedhæftet et eller andet dokument fra vedkommende system, fra windowsbaserede systemer... Grunden til disse mails er udelukkende, at de pågældende systemer er/har været virusbefængte - smittede med en af de computerorme, der verserer for tiden. Symptomatisk gør disse snyltere det, at de tager adresserne fra adressebogen, finder et eller andet dokument på harddisken og indkorporerer sig selv og sin smitte i dette dokument og videresender det til adresserne fra adressebogen!!! At den slags mails bliver rundkastede i den mængde, de gør, skyldes ene og alene, at de fleste øjensynligt ikke ulejliger sig med at installere en virusvagt på computeren, ikke sørger for at holde den opdateret og sidst, men ikke mindst bruger den!!! Det er ingen skam at få virus på sin computer, men det er forkasteligt ikke at gøre noget ved det! Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre alle windowsbrugere til at få installeret anti-virussoftware, så hurtigt som muligt, hvis man ikke allerede har, og hvis man har, så at få signaturfilerne opdateret til de sidste nye, og ikke mindst at scanne computeren regelmæssigt, allerhelst mindst en gang i døgnet... Nærmere information omkring anti-virussoftware kan findes på: MacAfee og Symantec. Begge steder fra kan hentes gratis demoversioner, som kan bruges til at rense et inficeret system. En permanent, brugbar løsning fås kun ved at købe og bruge et anti-virusprogram, som koster kr. fx MacAfee Virusscan eller Norton Antivirus, og som fås hos de fleste softwarepushere. Et rigtigt godt råd er endvidere, at lade være med at åbne vedhæftede filer, man ikke selv har bedt om, selv ikke om så de kommer fra ens bedste venner og andre, man ellers har tillid til. Med venlig hilsen Lars / Webmaster Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Herudover ring i forvejen Farve katalog 24 sider kan rekvireres Western Shop Gyvelvej 6, Sejs DK 8600 Silkeborg Tlf Fax

19 SQUAREsHOPPEN BUTIKKEN MED ALT TIL SQUAREDANCE EGEN IMPORT FRA USA ALTID NYESTE MODELLER BLUSER FRA KR. 198,- NEDERDELE FRA KR. 368,- SKØRTER FRA KR. 298,- DINGO STØVLER FRA KR. 1299,- ABILDHØJVEJ VIBY J TRÆFFES EFTER KL. 18 PÅ TLF.: ELLER ÅBNINGSTID: TORSDAG KL ELLER EFTER AFTALE 19

20 20

21 21

22 Røde, gule, grønne, blå, violette, lyserøde ja hele farveskalaen var repræsenteret de gyldne, humørfyldte og mindeværdige dage den varme sensommerweekend i august Solen skinnede om kap med deltagernes humør, og solens varme måtte også på det hårdeste konkurrere med den fælles varme og samhørighedsfølelse, der kunne mærkes hos alle deltagere. En samhørighedsfølelse, som opstod af motivationen til at møde andre kategorier af danse, end den man selv dansede. Endelig var der nogen, som ville forsøge at lave dans på tværs, med det håb, at danserne ville have noget at kunne give hinanden, fortælle hinanden, vise hinanden og glæde hinanden med. Dansen skulle gå ud over hverdagens grænser. Og dansen blev ret flot præsenteret vi fik set mange forskellige dansearter. Alle kappedes de alle om at vise den flotteste, den gladeste, den mest humørfyldte, den festligste, den hurtigste eller den smukkeste dans iført de farverigeste dragter, man kunne tænke sig. Ja, vi blev præsenteret for danse lige fra den smukke gode gamle danske Folkedans til det seneste hotte irsk- inspirerede Clogging. Festlige dragter og dans med sus i skørterne blev vist af Modern og New Style Square danserne. De Traditionelle Square dansere var mange og farverige. Cowboystøvlerne og hatte samt livlig tramp kendetegnede de mange og meget populære Line dansere. De elegante seniorer med lange skørter præsenterede Round dansen. Ja, hele Middelfart by sydede af liv og glad samhørighed i dansens tegn hele den solrige og varme lørdag, for der blev danset på næsten hvert et hjørne af byen. 22 En mindeværdig historie fra Danselandsstævnet i Middelfart d august 2001 Og hvad var det så, der var så skønt ved det hele! Jeg kan egentlig kun tale for mig selv og mine egne følelser, og alligevel tror jeg, at mange følte det samme. Allerede da vi nærmede os stævnepladsen, hvor vi skulle campere mærkede vi ånden ånden som fyldte os med fælleskabsfølelse. Alle smilede, hilste og var glade og forventningsfulde, og meget motiverede for at få en enestående weekend. Og weekenden blev også som vi forventede. Fyldt med danseudfordringer, nye danseoplevelser, danseopvisninger, danse workshops, danseinspiration. Vi mødte nye dansevenner, og glædede os alle over de mange smukke dansearter, og det vigtigste af alt oplevelsen af at mærke, hvor glade alle var ved at danse netop deres dans, men også at alle kuglædesædes og frydes over andres smukke danse også. Og mulighederne lå der også for at prøve at danse andres dans. Et lille vue fra Vejle Bredballe Square og Line Danseres oplevelse i Middelfart: Vi var 12 Modern Square dansere og 20 Line dansere fra Bredballe Square Dance og Line Dance Forening, som var tilmeldt stævnet. Og vi fik danset så hatten passede. Dette indebar både opvisninger i byen, som vi havde øvet hjemme under kyndig vejledning af vores egen Hanne Pitters og aftenens workshop med Birthe Madsen.

23 Modern danserne havde lånt nogle dansere, og stillede op til opvisning med 2 livsglade Modern Squares i Middelfart midtby. Vi fik en fin respons, og vi synes også, vi gav en flot opvisning som samtidig viste vores danseglæde, idet alle var i godt humør, glædede sig i dansen. Ja, og stolte kan vi også være af vores nye dansere, som kun havde danset et år at de trådte dansen med stor sikkerhed, og nød det. Linedanserne var fulde af energi. Gav nogle humørfyldte opvisninger. Og til trods for at de kun havde danset et år var det nogle forrygende opvisninger de gav og kunne give de andre garvede Line dansere fra andre byer kamp til stregen Der var opvisninger om dagen over hele Middelfart by og om aftenen kunne vi så deltage i workshops. Vores alles og meget populære Birthe Madsen stod for at give Modern Square danserne 2 forrygende workshops, fredag aften og søndag morgen, og det lykkedes til fulde. BF - DRESS HADSUNDVEJ TERNDRUP TLF VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE F. eks. kjoler - bluser - nederdele - bælter - støvler strømpebånd - skørter - trusser - slips - flipspænder tørklæderinge - bukser til herre - skjorter - bolo RING EFTER ET KATALOG 35,- KR. NYHED KRYSTAL SKØRTER FRA 688,- KR. U. S. A. SKØRTER FRA 550,- KR. Hun formåede på tryg og humørfyld vis at lære de nye dansere mange nye begreber, samt at snuse til endnu flere nye positioner og arrangements. De drog helt sikkert derfra med en masse nye erfaringer i posen, og endnu mere vigtig - fornemmelsen af virkelig at kunne følge dansen. Også de lidt mere erfarne i dansen, fik ind imellem deres livs prøvelser. Birthes program var inspirerende, udfordrende og ikke mindst sjovt for sjovt skal det være, når vi danser og det blev det. Og rart er det, at kunne smile til hinanden når der pludselig er en eller flere, som træder dansen den anden vej!!! Vores egen Hans Pitters havde som ekstra krydderi opfordret Birthe Madsen til at lave en yellowrockdans, som afslutning på de tre dejlige dage, og der blev til stor fornøjelse for alle krammedyr yellowrocket på alle mulige og umulige måder. Ja kan man yellowrocke så meget, må det være tegn på at alle har haft det rart med hinanden!!!!!!! Fortsætte side 24 ÅBNINGSTID: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 9:30 til 17:00 SAMT EFTER FORUDGÅENDE AFTALE FIND OS PÅ "NETTET" : 23

24 Fortsat fra side 23 Samme Hans Pitters havde den udsøgte fornøjelse at udlære Modern Square Dance søndag morgen og tog udfordringen op til stor glæde for mange. Den store scene var helt fuld, og klokken var kun 10!!, endda ovenpå en lørdag aften med fest til den lyse morgen. Foruden forarbejdet til disse gensidige og mindeværdige oplevelser havde de meget dygtige, flittige og kreative arrangører arrangeret en festlig opening, samt en flot underholdning på festaftenen om lørdagen, efterfulgt af dansemusik for enhver smag. Ja der blev virkeligt kræset for alle smagsløg den weekend. Og senere på aftenen var vi også en del som forstod at udnytte det sociale samvær til en lille hyggestund i campingvognen, med vin på bordet, natmad og hyggesnak/sang ja nogle kunne blive ved til den lyse morgen. Så sig ikke at vi ikke har nydt weekenden i fulde drag ja vi brugte hver en time helt og fuldt ud!! Den søndag eftermiddag, da vi pakkede sammen og forlod stævnepladsen, kunne vi alle tage derfra i erindringen om at denne weekend var en succes dans på tværs havde bestået sin optagelsesprøve og havde bestået med glans. Vores ønske er om end, at endnu flere vil deltage i tiden frem ja join us fellow-dance-cammerats lad os se flere deltagere og flere dansearter præsenteret til Danselandsstævner i fremtiden. til alle jer som ikke var med I ved ikke, hvad i gik glip af.!!! - Mange tak til alle de flittige arrangører og callere og ikke mindst til alle de frivillige medhjælpere, som gjorde et kæmpestort arbejde for at det hele fungerede. Med venlig gensynshilsen Helle Rotne Medlem/caller i Vejle Bredballe Square og Line Dance Forening Undervisnings hæfter til Squaredance Hæfter B/Mdansk pr. stk. 25,00 kr. " " engelsk " 25,00 " pr. sæt 45,00 kr. Hæfter P dansk pr. stk. 25,00 kr. " " engelsk " 25,00 " pr. sæt 45,00 kr. Hæfter A1 dansk pr. stk. 30,00 kr. " A2 dansk " 30,00 " Klistermærker pr. stk. 5,00 kr. Plakater A4 " 4,00 " Plakater A3 " 6,00 " Ring til Erik på Eller ring til Viktor på Hæfterne kan også købes hos S/D Clothing 24

25 25

26 MEDLEMSKLUBBER I DAASDC ARDEN SQUARE DANCE CLUB Christian Vejnø, Skovvej Arden m. 30 BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C. Christian Wilckens, Sct. Annagade Odder m. 47 BIERSTED SQUARE DANCE FOREN. Joan Mørk, Hedegårdsvej 9, Biersted 9440 Åbybro m. 22 BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB Bjarne Hummelmose, Nordsvinget Holstebro m. 30 BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB Steen Fuglsang, Saxesgade Åkirkeby m. 97 BREDBALLE SQUARE DANCERS Hans Pitters, Bryggervangen Vejle Ø m. 61 BRØNDERSLEV S. D. FORENING Solveig Christensen, Horsemosevej Jerslev m. 19 CALLER SOCIETY DENMARK Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31,Birkelse 9440 Aabybro m. 113 COORDINATE DANMARK Jette Nielsen, Sætervej Skørping m.10 COUNTRY SQUARE DANCERS Børge Christensen, Strandengen Grevinge m. 42 DJURS SQUARE DANCE CLUB Tina Willman, Århusvej Trustrup m. 49 FREDENSBORG SQUARE DANCE C. Postbox 118, 3480 Fredensborg Poul E. Nielsen m. 179 FREDERIKSHAVN S. D. CLUB Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling 9900 Frederikshavn m. 25 FYN SQUARE DANCE CLUB Regnar Bendt, Landevejen Hårby m. 69 GL. ÅBY SQUAREDANCE CLUB Ole P. Sørensen, Holmstruphøjvej Århus V m. 18 GRANNY S SQUARE DANCERS Berta Thomsen, Tuelsøvej Sorø m. 84 GREVE SQUARE DANCE CLUB Hans Ahrens Jensen, Tjurgården Greve m. 40 HAMLET GRAND SQUARES Jørgen Ole Knudsen, Postboks Espergærde m. 110 HEDENS SQUAREDANSERE Carsten Petersen, Falkevej Ikast m. 62 HERNING SQUARE DANCERS Allan E. Larsen, Ejnar Mikkelsensvej Herning m. 90 HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS Hugo Høyer, Anlægsvej Suldrup m. 44 HILLERØD SQUARE DANCERS Niels Madsen, Præstevænget Hillerød m. 58 HJORTSHØJ SQUAREDANCE CLUB Lars F. Røjel, Hjortshøjparken Hjortshøj m. 23 HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB Claus Hansen, Dådyrvej Skibby m. 91 JARLEN af BOTHWELL S S.D. John Sørensen, Mosbyvej Nykøbing Sj m. 52 JOIN HANDS Jan Pedersen, Nansensvej Horsens m. 130 KALUNDBORG SQUARE DANCERS Benja Nielsen, Røsnæsvej Kalundborg m. 48 KLARUP SQUARE DANCERS Ejvind Andersen, H. J. Rinksvej Aalborg SØ m. 58 KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring Henning Pedersen, Karolinesvej 33F 9800 Hjørring m. 100 LØVVANGENS SQUARE DANCERS Hanne Sørensen, Blåkildevej Aalborg Øst m

27 MIDTJYSK SQUARE DANCE Lisbeth Mikkelsen, Spireavej 17, 8462 Harlev J m. 51 MØNS SQUARE DANCE CLUB Benny Pejtersen, Langgade 44 st. tv Stege m. 50 NEW FRIENDS SQUAREDANCERS Arne Christensen, L.P. Houmøllersvej Frederikshavn m.46 NORDVESTFYNS SQUARE DANCE CLUB Birgitte Østerberg, Nederballevej 28, Fjelsted 5463 Harndrup m. 20 NORTH WEST SQUAREDANCERS Mogens Persson, Fredensvej 7, Hareskov 3500 Værløse m. 91 NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C. Bente Jacobsen, Lindholmsvej Nørresundby m. 72 OCEAN CITY SQUARE DANCERS Ole Sørensen, Postbox Havdrup m. 64 OLD TOWN DANCERS Georg Kristensen, Agerledet Viby J m. 210 REBILD SQUARE DANCERS Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer 9240 Nibe m. 14 ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB Niels-Jørgen Jørgensen, Præstemarksvej 10F 4000 Roskilde m. 188 SALTEN SQUARE DANCERS Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken Them m. 59 SLAGELSE-ZEALAND S D C Ruth Nielsen, Kulbyvej Høng m. 159 SQUAREDANCE PÅ TOPPEN Aksel Pedersen, Lærkevej Aalbæk m. 18 SQUARE UP'ERS Lise Biener, Elvej Terndrup m.20 SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB Erling Pelle, Præstemarksvej V. Skerninge m. 90 SYDJYDSK SQUARE DANCERS Torben Erlandsen, Hostrupvej Fredericia m.90 SYDKYSTENS SQUARE DANCERS Eva Pastoft, Østergården Ishøj m. 39 SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C. Alice Rasmussen, Hvedevænget Næstved m. 94 THE DIAMOND Michael Andersen, Bogfinkevej Aalborg m. 12 TRIANGLE SQUARE DANCERS Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup 9220 Aalborg Øst m. 33 VORDINGBORG SQUARE DANCE CLUB Carrie Cederbye, Poppelvej Vordingborg m. 12 WEST COAST SQUARE DANCE CLUB Postbox 108, 7620 Lemvig Flemming Lund m. 60 WILD WEST SQUARE DANCE Birgit Pedersen, Bytoften 35A 6710 Esbjerg V m. 62 YELLOW ROCK SQUARE DANCE C. Ib Rasmussen, Grønnerupvej Vrå m. 110 ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB Niels Brams, Storegade Hinnerup m. 297 ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN. Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej Åbybro m. 79 AALBORG SQUARE DANCERS Martha Juul Hansen, Magnolievej Pandrup m

28 European Convention 2002 in Copenhagen This Convention is to be held in the center of Copenhagen near Tivoli, The harbour, Nyhavn, The Little Mermaid and the pedestrain Strøget JUNE 14-16, 2002 Callers : Lone Blume DK Carsten Nielsen DK Christer Bern S Ingvar Pettersson S Paul Bristow GB Ian MacConnell GB Thorsten Geppert D Kenny Reese D Joachim Rühenbeck D Maarten Wei jers NL Jirka Scobak CZ IN COPENHAGEN / DGI-BYEN DENMARK BAASDC DAASDC EAASDC SAASDC NVSD Cuers : Susan & Gert Jan Rotscheid NL Sammy Schönig D Look at our homepage: Where you can registrate, book hotels, primitive camping, sleeping halls, afterparty, sightseeing, ect. Dancelevel M53-C2 Contact us see our homepage : or Phone: or Contact during the Convention : or The Conventiongroup

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten

Læs mere

ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1

ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1 ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 Yellow Rock Square Dance Club 9480 Løkken president@daasdc.dk Kasserer

Læs mere

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005 ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82 Yellow Rock SDC/ 9800 Hjørring president@daasdc.dk Næstformand

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 23. årgang - nr. 3 - Oktober 2011 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 eng n Penguin he he Diamon D a n D D 000 9000 a g Aalborg e ent aa. e ent aa. president@daasdc.

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 1 - januar 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 2 - april 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 1 - januar 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

25. årgang - nr. 1 - januar 2013

25. årgang - nr. 1 - januar 2013 1 25. årgang - nr. 1 - januar 2013 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@squaredancedanmark.dk Næstformand:

Læs mere

Velkommen Landslederstævne Dansebeskrivelser. Nr. 3 - September 2014 Årets Gang - Årgang 29

Velkommen Landslederstævne Dansebeskrivelser. Nr. 3 - September 2014 Årets Gang - Årgang 29 Velkommen Landslederstævne Dansebeskrivelser Nr. 3 - September 2014 Årets Gang - Årgang 29 Kontingent for næste år Tiden er kommet til betaling af kontingent til Landsforeningen. For enkeltmedlemmer er

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Generalforsamling - Beretning - Referat 3 x jubilæum. Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28

Generalforsamling - Beretning - Referat 3 x jubilæum. Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28 Generalforsamling - Beretning - Referat 3 x jubilæum Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand Lisbeth

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Trin & TonerNr. 6 September 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6 September 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6 September 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 6 September 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 4 - Oktober 2009 - Årgang 24

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 4 - Oktober 2009 - Årgang 24 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 0 9 Nr. 4 - Oktober 2009 - Årgang 24 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

www.militarypolice.dk

www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk JANUAR 2003 NR. 1 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 181 Tryksag MARCEL'S BODEGA ÅBEN HVER DAG KL. 10-05 Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66 2300 København

Læs mere