ZealandDenmark EU Office Handlingsplan EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland"

Transkript

1 ZealandDenmark EU Office Handlingsplan EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

2 Handlingsplan Region Sjælland og de 17 kommuner har vedtaget tre nye store strategier, der danner retning for ZealandDenmarks arbejde i : Regionens og Vækstforums nye regionale vækst og udviklingsstrategi for , ReVUS, beskriver temaer og mål for udvikling, vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. ZealandDenmarks handlingsplan understøtter ReVUS vision om, at: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig beskæftigelse Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner ReVUS stadfæster regionens internationale ambition og sætter mål for indsatser inden for beskæftigelse, erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur og bæredygtig regional udvikling. Alle disse mål kan understøttes af EU's policy initiativer og de EU-projektmuligheder, der udbydes fra Bruxelles. Sundhedsaftalen for , om et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum, indeholder mange emner, der er centrale i EU's innovationsdagsorden, og som også kan indgå i EUprojektsammenhæng. Den fælles regionale klimastrategi for uddyber klimaindsatsen og grøn omstilling, der er store emner på EU's dagsorden. Det er områder, hvor Region Sjælland har et godt etableret navn i EU og en tradition for EU-projektudvikling. ZealandDenmark EU Office arbejder med EU-interessevaretagelse, EU-projektudvikling og formidling af EU-stof på vegne af Region Sjælland og de 17 kommuner som fastlagt af Styregruppen. 2

3 Klimastrategi ReVUS Sundhedsaftalen Projektudvikling, Interessevaretagelse, Kommunikation Fokus for EU-kontorets arbejde i er: at øge EU-projektdeltagelsen i region, kommuner og virksomheder gennem en videreudvikling af ZealandDenmarks projektservice at fastholde og udvikle ZealandDenmarks service på lobbyisme og interessevaretagelse at fastholde og udvikle den journalistiske og kommunikative indsats for at gøre EU relevant i et kommunalt og regionalt perspektiv I 2014 er et nyt Europa-parlament og en ny Europa-kommission tiltrådt i Bruxelles og har påbegyndt arbejdet. EU-støtteprogrammerne for den ny syvårige projektperiode er skudt i gang, og de første ansøgningsfrister er passeret. Alle EU-programmer og indsatser er nu vækstrettede, og der er stor fokus på at inddrage virksomheder i alle projekter og programmer. Fordi vækst er omdrejningspunktet for både EU's 2020 plan og Region Sjællands udviklingsstrategi hedder ZealandDenmarks handlingsplan for : EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland 3

4 EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland ZealandDenmark EU Office Projektudvikling... 6 ReVUS vision: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse... 8 ReVUS vision: Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft ReVus vision: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner Klima, energi og ressourceeffektivitet Sundhedsaftalen Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse Kommunikation og formidlingsindsats Oversigt over MÅL og aktiviteter i ZealandDenmarks handlingsplan

5 ZealandDenmark EU Office I de følgende afsnit uddybes mål og aktiviteter for ZealandDenmark EU Office indenfor kontorets arbejdsområder: 1. Projektudvikling, med udgangspunkt i ReVUS. Den Fællesregionale Klimastrategi og Sundhedsaftalen. 2. Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse, samt 3. Kommunikation og formidling Indsatsen på kontoret for at realisere EU- projekter går på tværs af de tre arbejdsområder. Projektudvikling kan ikke ses særskilt fra interessevaretagelse og formidlingsindsatsen som illustreret i nedenstående model. Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse Sikre at mulige samarbejdspartnere på tværs af EU kender regionens styrker og interesser Sikre at baglandet har kendskab til relevante netværk, kontakter og initiativer/udvikling for samarbejde i EU Kommunikation og formidlingsindsats Formidle EU policy med relvans for kommuner og region Formidle cases om løsninger på kommunale og regionale udfordringer fra andre EU lande Formidle projektmuligheder gennem partnersøgninger Projektudvikling Møder og telekonferencer mellem kontorets konsulenter og aktører i Danmark Projektudviklingsforløb Repræsentation af sjællandske aktører ved projektudviklingsevents i Bruxelles Understøtte sjællandske aktører i at beskrive projektidéen Facilitere kontakt til relevante partnere og etablere samarbejde Sparring i forhold til ansøgningsskrivning 5

6 Projektudvikling Fokus: at øge EU-projektdeltagelsen i region, kommuner og virksomheder gennem en videreudvikling af ZealandDenmarks projektservice På de følgende sider er ZealandDenmarks mål for EU projektudvikling for beskrevet i forhold til de tværgående vækstpotentialer som identificeret i ReVUS og kontorets understøttelse af disse gennem rådgivning, interessevaretagelse og formidling. ZealandDenmark arbejder med EU-projektmuligheder, som understøtter ReVUS mål om etablering af nye virksomheder og investeringer, eksport og internationalisering, ressourceeffektivitet, innovative ICT-løsninger og digital infrastruktur. Region Sjælland har også nogle klare styrkepositioner og brancher med vækstpotentiale, der er beskrevet i ReVUS. Sektorerne er fødevareerhverv, bygge- og anlægsbranchen, logistik og transportbranchen, bioøkonomi og bæredygtig energiforsyning. De typiske krav til projekter støttet af EU-midler er, at der skal være et vist niveau af innovation, projekterne skal målrettes en problemstilling som genkendes på tværs af EU, der skal være udenlandske partnere, og projektet skal have replikeringspotentiale, så andre kan lære og kopiere indsatsen. ZealandDenmark EU Office fokuserer i sin projektudvikling på de identificerede sjællandske vækstpotentialer og på at skabe innovation og samarbejde, som kan nedbryde de barrierer, der eksisterer på forskellige niveauer, og som hindrer den regionale udvikling. Kontorets konsulenter holder jævnligt møder, kurser og telekonferencer med de relevante aktører afhængigt af tema for at sikre kendskab til proces og muligheder og for at hjælpe aktørerne videre i ansøgningsfasen. Det arbejde, der ligger under interessevaretagelse og markedsføring, er væsentligt for at komme med i EU-ansøgninger. For at være på banen i EU skal man være kendt i EU som illustreret af figuren i indledning til handlingsplanen. ZealandDenmark EU Office kan ikke skabe EU-projekter uden et lokalt ejerskab, kontoret er ikke en særskilt institution og kan og skal ikke indsende ansøgninger på egen hånd. Kontorets projektudviklingsarbejde består derfor primært i at understøtte aktører i regionen med at indgå i EUprojektsamarbejde. ZealandDenmark har et godt samarbejde med kommunerne via fagchefer og projektudviklere, såvel som klimanetværket med de kommunale klimakoordinatorer. Ni kommuner har i dag professionelle projektudviklere/fundraisere ansat på fuld tid. Derudover samarbejder ZealandDenmark tæt med CAPNOVA, Væksthus Sjælland, SundhedsInnovation Sjælland, Energiklyngecenter Sjælland, RUC med flere om EU-projektudvikling, ligesom kontoret indgår i de relevante teams hos kollegerne i Regionshuset i Sorø for at sikre fælles sparring og retning på projektudviklingsarbejdet. I efteråret 2014 har ZealandDenmark, på forespørgsel fra K17, arbejdet med en ny projektudviklingsmetode med fokus på partnermatchning-events i Bruxelles. Det genererede en del projektmuligheder både på det grønne og det sunde område. På uddannelsesområdet arbejdes der med en opsøgende indsats hjemmefra via en konsulent. Denne indsats skal evalueres og videreudvikles i 2015 med henblik på at sikre øget kommunalt hjemtag af EU-midler i 2015 og

7 Ligeledes skal der fortsat arbejdes med udvikling af den erhvervsrettede indsats under TIPS-projektet (Tiltrække Innovative Projekter til Sjælland), som overgår til CAPNOVA i løbet af EU-projektudviklingen afgrænser sig ikke til et enkelt mål i én strategi men vil typisk opfylde flere mål og have synergieffekter til andre strategier. Derfor har kontoret samlet sin målbeskrivelse af arbejdet med projektudvikling under de tre overordnede visioner for ReVUS: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig beskæftigelse Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner 7

8 ReVUS vision: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse. ZealandDenmark arbejder målrettet med at understøtte modernisering af regionen på tværs af arbejdsområder og med særlig fokus på innovative samarbejdsprojekter, som, med udgangspunkt i de kommende anlægsinvesteringer, kan bidrage til varig vækst og beskæftigelse. Særligt interessant for dette område er EU s store fokus på brug af PreCommercialProcurement og PublicPrivate Innovation, hvor det offentlige spiller en rolle for at generere og bringe innovation til markedet i samarbejde med private virksomheder Disse redskaber er ikke brugt meget i Danmark. I 2015 og 2016 vil EU-kontoret derfor rådgive omkring mulighederne for EU-projektsamarbejde indenfor PcP og PPI over for kommuner og regionen. Målet er at: Generere to nye PPI (Public Private Innovation) eller PCP (PreCommercialProcurement) projekter omkring nye udbudsformer Der er flere EU-projektmuligheder i forbindelse med de store anlægsinvesteringer og indsatsen for at modernisere regionen. De er beskrevet under de næste to ReVUS indsatsområder. 8

9 ReVUS vision: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse. Fokus Aktiviteter Output / Mål Målopfyldelse jævnfør REVUS Interessevaretagelse: 1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland. - Femern Bælt - Hospitaler - Infrastruktur til energi - Fængsel -Bygge og anlæg, fødevare, ICT, energiforsyning, logistik og transport Gennemføre en profileringskampagne vedrørende Femern og STRING, samt sikre kendskab i EU til regionens styrker (sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces Generere to nye PPI (Public Private Innovation) eller PCP (Pre Commercial Procurement) projekter omkring nye udbudsformer 4. Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. 9

10 ReVUS vision: Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft. Temaer og indsatsområder med særlig EU-relevans på tværs af de tre strategier, som guider ZealandDenmarks arbejde, er; logistik og transport, klynger, bygge og anlæg, Femern Innovation Region (FIR), bioøkonomi, ressourceeffektivitet, sundhedsinnovation og fødevarer. Gennem øget ressourceeffektivitet og innovation kan disse områder give øget beskæftigelse og udvikling i såvel urbane som yderområderne i regionen. Det er kontorets mål at give adgang til EU-projektmuligheder, der bidrager til at skabe en innovativ og attraktiv region med en arbejdsstyrke med de relevante kompetencer. ZealandDenmark vil, med særligt udgangspunkt i de identificerede vækstpotentialebrancher, arbejde for at placere Region Sjælland i de relevante fora, events og projektnetværk for at sikre adgang til innovation og kompetenceopbygning. Se også specifikke mål for projektudvikling under afsnit om klima, energi og ressourceeffektivitet. Aktivering af virksomheder Der skal i 2015 arbejdes særligt med at inddrage virksomheder i projekter drevet af offentlige myndigheder. Virksomhedsinddragelse er et nyt krav i mange af de offentligt rettede EU-programmer. ZealandDenmark vil fokusere på at inddrage virksomheder individuelt i de projektsammenhænge kontoret er en del af. Den erhvervsrettede TIPS-indsats, der siden 2011 har genereret større virksomhedsdeltagelse i EUprojekter, overgår til CAPNOVA i 2015, men ZealandDenmark vil fortsat være involveret i styregruppen og i arbejdet med at identificere virksomheder til EU-projektudvikling. Samarbejdspartnere er Væksthuset, CAPNOVA, RISØ-DTU, Symbiosecenteret, Business LF, kommunernes erhvervsstøtteorganisationer, Dansk Erhverv, Vækstforum Sjælland, EU-DK support, og Femern Belt Development. Innovation og kompetenceudvikling RUC har ansat en EU-projektudvikler i august 2014, og samarbejdet er påbegyndt. I 2015 vil dette samarbejde blive konkretiseret ved, at ZealandDenmark i stigende grad understøtter RUC i udvikling af EU-projekter og ansøgningsskrivning. Indsatsen vil bidrage til yderligere innovationsløft i regionen og understøtte yderligere samarbejde mellem universiteter og industri. ZealandDenmark vil i 2015 arbejde med at styrke og internationalisere ungdoms- og erhvervsuddannelserne gennem deltagelse i EU-projekter og -programmer. Særlige indsatsområder er: Forandringsvillighed, brug af it, E-læring, håndværkere til Femern Bælt, kompetencer til vedvarende energi- og biomasseprojekter, social innovation/sundheds-it. En konsulent i Danmark udfører det opsøgende arbejde i samarbejde med ZealandDenmark. Andre samarbejdspartnere er skoler og uddannelsesinstitutioner såsom CELF, SELANDIA, SOSU Sjælland, UCSJ (University College Sjælland), ZBC (ZealandBusiness College), RUC, Symbiosecenter Kalundborg og andre. 10

11 Målet er: Facilitere adgang til relevante netværk og events inden for særligt bioøkonomi og logistik- og transportbranchen Dannelse af klynger gennem én ansøgning til EU-finansierede klyngeinitiativer, samt understøtte sølvklynge certificering 12 EU-ansøgninger gennem TIPS-indsats Deltagelse af to virksomheder i ansøgninger på sundhedsinnovation eller ressourceeffektivitet Minimum to samarbejdsforløb, hvor ZealandDenmark har medvirket til at skaffe RUC EUmidler 30 ansøgninger under uddannelsesprogrammerne Fem partnerskabsaftaler mellem skoler 11

12 Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft Fokus Aktiviteter Output/Mål Målopfyldelse jævnfør REVUS Klynger, SMVer, symbiose, grøn energi og ressourceforbrug, kompetenceudvikling, Femern Innovation Region (FIR), Smartcities, Sundhedsinnovation Bygge og anlæg, fødevarer, ICT, logistik og transport, bioøkonomi, energiforsyning Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EUprojekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces En ansøgning inden for bioøkonomi, logistik- eller transportbranchen Dannelse af klynger gennem én ansøgning til EU-finansierede klyngeinitiativer, samt understøtte sølvklynge-certificering 12 EU-ansøgninger gennem TIPSindsats Deltagelse af to virksomheder i ansøgninger på sundhedsinnovation eller ressourceeffektivitet Minimum to samarbejdsforløb, hvor ZealandDenmark har medvirket til at skaffe RUC EU-midler 30 ansøgninger under uddannelsesprogrammerne Fem partnerskabsaftaler mellem skoler 1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland. 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne. 3. Regionens energi er grøn. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand. 7. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. 12

13 ReVUS vision: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner. Virksomheder og organisationer, der arbejder med internationalisering, oplever generelt højere vækst end hvis man kun er orienteret mod hjemmemarkedet. Derfor arbejder ZealandDenmark med at understøtte både rammebetingelser for internationalisering og konkrete tiltag, der kan føre til øget eksport og samarbejde med naboregioner. Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Odsherred blev forhåndsgodkendt slut 2014 under Connecting Communities-faciliteten til at modtage teknisk bistand til udbredelse af bredbånd og skal skrive en endelig ansøgning start ZealandDenmark vil samarbejde med ansøgerkredsen om at opnå finansiering, og ZealandDenmark vil også se på andre muligheder for at integrere innovative forretningsmodeller til udbredelse af digital infrastruktur på tværs af Sjælland. ZealandDenmark har i 2014 sikret aktørerne i STRING-samarbejdet medlemskab af EU's innovationsplatform for Smart Cities and Communities (EIP-SCC) via indgivelse af et formelt commitment. Formålet med EIP-SCC er at fremskynde fuldskala-udbredelse af intelligente løsninger i byerne indenfor særligt tre områder: energi, transport samt informations- og kommunikationsteknologi. Der er etableret seks Action Clusters under EIP-SCC hvor aktører med samme interesser og højt synergi-potentiale indgår i et konkret klyngesamarbejde. STRING medlemmerne har fordelt disse Action Clusters mellem sig i forhold til særlige interesser, og disse skal i gerne generere EUprojektdeltagelse. ZealandDenmark leder arbejdet med STRING aktørernes integration i EIP-SCC på alles vegne. Der vil være muligheder for projektudvikling med det ny Copenhagen EU Office i denne sammenhæng. De nye Interreg-programmer bliver operationelle i 2016, og de første deadlines bliver offentliggjort. Der er gode muligheder i programmerne for at arbejde med innovation, ressourceøkonomi, uddannelse og beskæftigelsesprojekter. Mange af kommunerne i regionen er dygtige til Interreg-projekter, og der er mange nye muligheder. ZealandDenmark vil derfor arbejde særligt med at markedsføring af Interregprogrammerne over for aktører i Region Sjælland i samarbejde med Interreg-sekretariaterne. Mål: Opnå finansiering af teknisk bistand til bredbåndsprojektet Understøtte STRING s CEF-ansøgning om opsætning af ladestandere langs motorvejen Aktører fra STRING-området deltager i én ansøgning genereret af EIP Smart Cities and Communities-netværket Uddannelsesindsatsen tilvejebringer innovative løsninger til uddannelsesadgang i yderområder (se ansøgningsmål på forrige oversigt) Et antal nye ansøgninger til Interreg inden for digital infrastruktur, innovation og beskæftigelse samt uddannelses- og sundhedsområdet 13

14 ReVUS vision: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner Fokus Aktiviteter Output / Mål Målopfyldelse jævnfør REVUS Uddannelsestilbud, velfærd og sundhedsinnovation, beskæftigelse, digital infrastruktur, Femern Innovation Region (FIR), Smart cities -Bygge og anlæg, fødevare, ICT, transport, Turisme, Energiforsyning Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EUprojekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces - Finansiering af teknisk bistand til bredbåndsprojektet - Aktører fra STRING-området deltager i én ansøgning genereret af EIP Smart Cities and Communitiesnetværket -Understøtte STRING's CEFansøgning om opsætning af ladestandere langs motorvejen - Uddannelsesindsatsen tilvejebringer innovative løsninger til uddannelsesadgang i yderområder (se ansøgningsmål på forrige oversigt) - Et antal nye ansøgninger til Interreg inden for digital infrastruktur, innovation og beskæftigelse samt uddannelses- og sundhedsområdet 1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand. 7. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 8. Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen. 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. 14

15 Projektudvikling - Klima, energi og ressourceeffektivitet Den fælles regionale klimastrategi for skal understøtte kommunernes implementering af aktiviteter i forlængelse af klimatilpasningsplanerne, regeringens ressourceplan, arbejdet med strategisk energiplanlægning og Borgmesterpagten. ZealandDenmark understøtter dette arbejde ved at identificere muligheder for EU projektdeltagelse og fastholde regionens brand som en grøn region. Region Sjælland er kendt i Bruxelles som en grøn region på grund af det stærke signal, der blev sendt i 2009 hvor 12 af kommunerne og regionen underskrev Borgmesterpagten. Derfor inviteres regionen og dens aktører ofte til at holde oplæg omkring indsatser på det grønne område og ses som en attraktiv projektpartner. ZealandDenmark har på den baggrund sat et overordnet mål for antal projektansøgninger med grønt fokus. ZealandDenmarks mål: Aktører fra Region Sjælland deltager i 10 projektansøgninger på tværs af Horizon 2020, LIFE og Interreg-programmerne. Aktiviteter: Repræsentere eller supportere repræsentanter fra regionen eller kommunerne ved ti projektudvikling- og/eller matchmaking-arrangementer i Bruxelles Et til to kompetenceudviklingsforløb inden for klima, energi og ressourceeffektivitet per år for kommuner og region med henblik på at producere EU-projektansøgninger Deltagelse i 10 events Indgå i strategiske partnerskaber og initiativer i Bruxelles og vidensdele om disse til sjællandske aktører Temaer vil kunne genfindes i oversigterne under ReVUS og dette afsnit skal derfor ses som en uddybning af særlige indsatser og de synergier, som forefindes mellem ReVUS og klimastrategi. Mange af de grønne indsatser medvirker til, at der skabes lokal blivende beskæftigelse og varig vækst gennem lokal energiproduktion og lokale ressourcer. Med Klimastrategiens fokus på transport og klimatilpasning understøttes ligeledes målsætningerne om en attraktiv region gennem indsatser, som skal sikre bæredygtig kollektiv transport og sikker infrastruktur/beredskab. Der arbejdes især med: symbiosevirksomheder, prioritering af ressourcer til energi eller andet, råmaterialer og råstoffer, erhvervsklynger/forretningsmuligheder/nye produkter, intelligent klimatilpasning samt forebyggelse via reduktion af CO2-udslip i energiproduktion og transport. 15

16 Symbiose og ressourceeffektivitet ZealandDenmark samarbejder med Energiklyngecenter Sjælland og Symbiosecenter Kalundborg samt CAPNOVA for at opfylde Region Sjællands mål om øget ressourceeffektivitet og udbredelse af industrielle symbioser på tværs af regionen. Indsatsen vil i 2015 særligt fokusere på branding af Region Sjælland overfor potentielle projektpartnere med målet om at realisere ansøgninger ultimo 2015 samt Derudover vil ZealandDenmark arbejde for et endnu tættere samarbejde med symbiosecenteret for at varetage nogle af de opgaver, som kræver tilstedeværelse i Bruxelles, efter Kalundborg Symbiosens EU-kontor er blevet nedlagt. Indsatsen understøtter såvel ReVUS-mål som Klimastrategiens fokus på Energi og Ressourcer. Delmål 1. At brande Region Sjælland som foregangsregion i EU i forhold til symbioseindsatser 2. To ansøgninger vedrørende symbiose og/eller ressourceeffektivitet Aktiviteter: Deltage i netværk og events om cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og symbiose Facilitere deltagelse i projektudviklingsevents eller repræsentere sjællandske aktører Etablere samarbejde, aktiviteter og repræsentation med Symbiosecenteret i Kalundborg Grøn energi og forsyningssikkerhed ZealandDenmark understøtter Energiklyngecenter Sjælland i deres implementeringsindsatser i forhold til det afsluttede Bioenergi Sjælland-projekt samt STEPS (Strategisk Tværkommunal Energiplanlægning Sjælland). Derudover har kontoret direkte kommunekontakt i relation til energiindsatser, som ikke ligger under Energiklyngecenter Sjællands fokusområder. Indsatsen understøtter såvel ReVUS-mål som Klimastrategiens fokus på energi og ressourcer. Delmål: 1. Fire ansøgninger udarbejdes i samspil med Energiklyngecenter Sjælland og kommunerne om implementering af nye metoder og teknologier inden for grøn energi og reduktion af energiforbrug 2. Afklare muligheden for ELENA-assistance til fornyelse, opgradering og udvidelse af fjernvarmenettet og anden energirelateret infrastruktur (ELENA er eet af den Europæiske Investeringsbanks finansieringsredskaber, der ydes støtte til tekniske assistance for at geare klima og energiinvesteringer hos lokale myndigheder) Aktiviteter: Facilitere deltagelse i projektudviklingsevents eller repræsentere sjællandske aktører Promovere Sjællands arbejde med lokal bæredygtig energiforsyning baseret på biomasse Etablere tættere kontakt med fjernvarme og forsyningsselskaberne på tværs af regionen Klimatilpasning Den fælles regionale klimastrategi har klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne som tredje indsatsområde. Europa-Kommissionen har i det nye naturprogram LIFE lavet en særskilt søjle til 16

17 klimatilpasning og forebyggelse. I andre EU-programmer såsom UrbAct og Interreg er der ligeledes muligheder for at søge støtte til klimatilpasningsindsatser. Delmål: 1. Tre ansøgninger udarbejdes i samspil med kommunerne i relation til klimatilpasning Aktiviteter: Borgmesterpagten Facilitere deltagelse i projektudviklingsevents eller repræsentere sjællandske aktører Analysere fælles udfordringer og prioriteter i de kommunale klimatilpasningsplaner for at facilitere fælles indsatser på tværs af kommunerne Der er behov for en revurdering af Borgmesterpagten som redskab til realisering af klimastrategien samt de grønne ReVUS-mål. Det er vigtigt at leve op til de forpligtelser, der er indgået, men samtidig er det vigtigt, at udbyttet står klart. Borgmesterpagten fokuserer direkte på to af klimastrategiens tre indsatsområder: 1. Energi og Ressourcer: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcer 2. Transport: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur I 2014 har Europa-Kommissionen fremhævet Borgmesterpagten som et af de vigtigste redskaber til at opnå energiforsyningssikkerhed via engagementet og viljen til grøn omstilling på det lokale niveau. De tiltag, der påpeges som resultat af det lokale engagement er netop decentral energiproduktion (biomasse, vind og lignende) samt tiltag for ressourceeffektivitet og mindsket energiforbrug. Det viser, at de mål, som Region Sjælland og de sjællandske kommuner går målrettet efter i ReVUS og klimastrategien, er de samme som EU-Kommissionen har vurderet som udbytte af engagement i Borgmesterpagten. Delmål: 1. At udvikle Borgmesterpagtens strategiske relevans som ramme for indsatser relateret til den fælles regionale klimastrategi samt indsatser for ressourceeffektivitet 2. Med afsæt i netværket understøtte projektudvikling i kommunerne i relation til energi, ressourcer og transportprojekter Aktiviteter: Videreudvikle engagement i Borgmesterpagten for Region Sjælland og kommunerne Vejledning af kommunerne i forhold til Borgmesterpagtens forpligtelser og muligheder Videreføre rollen som sparringspartner til Borgmesterpagtskontoret i Bruxelles i forhold til input til forbedringer samt barrierer for effektiv implementering 17

18 Projektudvikling - Sundhed Sundhedsaftalen for og samarbejdet mellem regionen og kommunerne er udgangspunktet for EU-projektudviklingsarbejdet på sundhedsområdet. Kontoret vil, i overensstemmelse med Sundhedsaftalens mål, fokusere på projekter, der kan skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum gennem styrket dialog og bedre tværgående kommunikationsveje i kommuner og Region Sjælland. Der vil også blive sat fokus på større lighed i sundhed med målrettede indsatser for sårbare og udsatte borgere gennem tidlig opsporing, forebyggelse samt fastholdelse i behandling, pleje og rehabilitering især af borgere, der både har en somatisk (eller er i risiko for at udvikle en somatisk sygdom) og en psykisk sygdom. Mål: 1. Aktører fra Region Sjælland deltager i 15 i Horizon 2020-ansøgninger inden for sundhedsaftalens indsatsområder. Heraf godkendes mindst fire 2. Seks nye Interreg-ansøgninger indsendes. Heraf godkendes tre 3. Region Sjællands aktører deltager i mindst to nye PPI- eller PCP-projekter Aktiviteter: Et til to kompetenceudviklingsforløb inden for sundhed per år for kommune og region med henblik på at producere EU-projektansøgninger Gennem de Bruxelles-baserede ERRIN- og CORAL-netværk formidle partnersøgninger fra EU til region, kommuner, UCSJ og hospitaler i regionen 10 aktører fra region eller kommuner kommer til Bruxelles for at præsentere deres projektidéer per år Fem præsentationer per år i Bruxelles om specifikke styrker inden for sundhed i Region Sjælland markedsføring heraf til CORAL- og ERRIN-events og konferencer Udarbejdelse af engelsksproget brochure. Beskrivelse af særlige danske styrkeområder på sundhedsområdet i samarbejde med de andre danske Bruxelles-kontorer og Danske Regioner. Markedsføring af særlige danske styrker til events Indsatser i forbindelse med projektadministration: o ENGAGED: Afslutning af ENGAGED-projektet i foråret 2015 o Bistå SIS med igangsættelsen og gennemførelse af to EU-projekter, der har fået bevilliget EU-tilskud i Samarbejde med SIS (Sundhedsinnovation Sjælland), VIS (Velfærdsinnovation Sjælland), kommuner, regionen, UCSJ (University College Sjælland), SOSU Sjælland, DaCOB (Danish local and regional cooperation Brussels), Danske Regioner, Copenhagen Capacity, CORAL-netværket (Community of Regions for Assisted Living), ERRIN-netværket (European Regions Research and Innovation Network), EU-DK support, EIP-AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), Broen til Bedre sundhed. 18

19 Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse Fokus: at fastholde og udvikle ZealandDenmarks service på lobbyisme og interessevaretagelse ReVUS har en målsætning om, at samarbejde med naboregioner skal bidrage til at skabe vækst i Region Sjælland (mål ni). Region Sjælland har de seneste år prioriteret STRING-samarbejdet mellem Hamborg, Schleswig-Holstein, Region Sjælland, Region Hovedstaden/København samt Region Skåne som et middel til at skabe sammenhængende vækst i Femern-korridoren. Femern-forbindelsen er et af EU's dyreste infrastrukturprojekter og ligger i én af de ni prioriterede transportkorridorer i EU: Helsinki- Valetta-korridoren. ZealandDenmark har derfor arbejdet med at profilere STRING og udviklingen i Femern-korridoren i samarbejde med de andre Bruxelles-kontorer fra STRING og også set på muligheder for fælles EU-projektmuligheder. I 2014 er Region Sjælland og de 17 kommuner også indgået i det integrerende vækst og udviklingsarbejde med Region Hovedstaden og de 29 kommuner om fælles markedsføring under brandet Greater Copenhagen. STRING-korridoren, Femern Bælt-forbindelsen samt Greater Copenhagen-samarbejdet er de vigtigste temaer for ZealandDenmarks arbejde med markedsføring og lobbyisme i Bruxelles i Mål: 1. At sikre, at nøgleaktører i Bruxelles er bekendte med udviklingen i STRING-korridoren og i Femern-projektet 2. At sikre, at nøgleaktører i Bruxelles er bekendte med udviklingen i Greater Copenhagen-området Aktiviteter: Gennemføre en profileringskampagne over for Europa-Kommissionen og Europa- Parlamentet på vegne af STRING Arrangere Open Days event og eventuel deltagelse i Energy Week og Green Week med STRING-partnerne Understøtte STRING s arbejde med interessevaretagelse i Helsinki-Valetta-korridoren Medarrangere politisk møde i Bruxelles for STRING den 30. september 2015 Markedsføre Greater Copenhagen i samarbejde med det nye Copenhagen EU Office gennem fælles events og projektudvikling Repræsentanter for kommuner, region og andre nøgleaktører fra Region Sjælland kommer ofte til Bruxelles. ZealandDenmark bistår dem med at sikre muligheder for at tale til konferencer, aftale lobbymøder eller sammensætte målrettede mødeprogrammer med EU-politikere og embedsmænd. Der er også interesse fra udenlandske partnere for bedre kendskab til Region Sjælland. Mål: 3. At sikre, at kerneaktører i Bruxelles har kendskab til lokale udfordringer og ekspertise i Sjælland. 19

20 4. At sikre opmærksomhed hos lokale aktører omkring relevante EU initiativer, lovgivning og opfattelser i EU-institutionerne, som vedrører de lokale fokusområder. 5. At vedligeholde den høje brugertilfredshed med indhold og service efter endt besøg i Bruxelles Aktiviteter: Promovere Region Sjællands styrker indenfor symbiose, bioenergi og ressourceeffektivitet ved events i Bruxelles. Oplæg ved minimum fem events Sikre kendskab i EU til regionens styrker inden for Sundhedsaftalens temaer. Oplæg ved to events årligt. Arrangere i alt fem besøg af udlændinge i Region Sjælland inden udgangen af 2016 med henblik på projektudvikling ZealandDenmark varetager ligeledes rollen som Region Sjællands daglige forlængede arm i Bruxelles. Når kontoret i sit daglige virke målrettet opbygger sin lobby- og interessevaretagelsesindsats i forhold til understøttelse af ReVUS, Sundhedsaftalen samt Klimastrategien, er det vigtigt at sørge for, at relevante fagmedarbejdere i Region Sjælland og/eller kommuner informeres og inddrages i den nyeste viden og udvikling på deres område i Bruxelles. Mål: 6. At sikre at fagmedarbejdere i Region Sjælland inddrages i den nyeste viden og også, ud fra de behov der opstår i de projekter, der arbejdes med i Region Sjælland, er med til at definere, hvilken viden, der skal indsamles, eller hvilke relationer der skal opbygges. Aktiviteter: Minimum én gang om måneden vil vi, for eksempel via Skype, diskutere en faglig udvikling i Bruxelles med den relevante medarbejder i Region Sjælland. Ved møder med aktører på tværs af Sjælland fokusere på vidensdeling omkring europæiske initiativer og lovgivning og særligt muligheder for innovation og udvikling gennem EU-projekter 20

21 Kommunikation og formidlingsindsats Fokus: at fastholde og udvikle den journalistiske og kommunikative indsats for at gøre EU relevant i et kommunalt og regionalt perspektiv Kommunikationsindsatsen via udvides i med henblik på både at arbejde mere i dybden med de politiske EU-nyheder, producere flere artikler om innovative løsninger og policyinitiativer fra andre EU-lande samt raffinere indsatsen for at generere flere EU-projekter. Konkrete indsatsområder i 2015 og 2016: ZealandDenmark vil fortsætte sin formidlingsindsats primært via hjemmesiden Abonnering på nyheder er blevet forbedret med nye underkategorier, der sikrer, at aktører kan registrere sig til kun at modtage den information, de er interesserede i. Derudover bidrager konsulenterne til direkte vidensformidling til kollegaer og aktører inden for specifikke områder gennem besøg i regionen og telekonferencer (se under interessevaretagelse). Samlet er kommunikations- og formidlingsindsatsen med til at skabe forståelse og vidensdeling mellem det lokale og det europæiske niveau samt generere EU-projektdeltagelse. Mål: 1. At skrive EU-artikler og analyser med relevans for aktører og borgere i Region Sjælland og de 17 kommuner 2. At illustrere fordele ved at deltage i internationale projekter og metoder til samarbejde 3. At øge kendskabet til EU projektmuligheder og relevante policyinitiativer i kommuner og region o Cirka 300 flere eller en 20 procents forøgelse af det samlede antal abonnenter. o Cirka ti genoptrykte artikler i lokale medier, nyhedsbreve og lignende årligt 4. At skærpe regionens profil som europæisk projektpartner på styrkeområder 5. At etablere samarbejde om formidling og kommunikation med Copenhagen EU Office Aktiviteter: Skrive artikler, når repræsentanter fra regionen er i Bruxelles Producere tre til fem analyserende artikler om måneden, der forholder det regionale og lokale niveau til europæiske politikker To case-artikler månedligt Løbende formidling af partnersøgninger og EU-støttemuligheder Gennemføre analyse af potentialet for nye abonnenter på nyhedsbrevet og opfølgende, målrettet markedsføringsindsats Tættere samarbejde med lokale og regionale medier Udbygge engelsk version af ZealandDenmarks hjemmeside Samarbejdsaftale om kommunikationsindsatsen med Copenhagen EU Office Der ansættes en journalist i løntilskud i foråret 2015 Efteråret 2015 og forår 2016 deles to journalistpraktikanter med Regionshuset 21

22 Oversigt over MÅL og aktiviteter i ZealandDenmarks handlingsplan Vision Projektudvikling at øge EU-projektdeltagelsen i region, kommuner og virksomheder gennem en videreudvikling af ZealandDenmarks projektservice ReVUS vision Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse. ReVUS vision Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft ReVUS vision Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner Mål Generere to nye PPI (Public Private Innovation) eller PCP (Pre Commercial Procurement) projekter En ansøgning til EU-finansierede klyngeinitiativer 12 EU-ansøgninger, gennem TIPSindsats To virksomheder deltager i ansøgninger på sundhedsinnovation eller ressourceeffektivitet To samarbejdsforløb skaffer RUC EU-midler 30 ansøgninger under uddannelsesprogrammerne Fem partnerskabsaftaler mellem skoler Opnå finansiering af teknisk bistand til bredbåndsprojektet En ansøgning genereret af EIP Smart Cities and Communitiesnetværket Understøtte STRING s CEFansøgning om opsætning af ladestandere langs motorvejen Uddannelsesindsatsen understøtter yderområder (mål ovenfor) Et antal nye ansøgninger til Interreg inden for digital infrastruktur, innovation og Aktivitet Interessevaretagelse: Gennemføre en profileringskampagne vedrørende Femern og STRING, samt sikre kendskab i EU til regionens styrker (sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partner- facilitering og ansøgningsproces om nye udbudsformer Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partner- 22

23 beskæftigelse samt uddannelses- & sundhedsområdet facilitering og ansøgningsproces 23

24 Projektudvikling Klima, energi og ressourceeffektivitet Den fælles regionale klimastrategi for Deltagelse i 10 projektansøgninger på tværs af Horizon 2020, LIFE og Interreg-programmerne. Heraf godkendes tre Repræsentere eller supportere repræsentanter fra regionen eller kommunerne ved ti projektudviklingog/eller matchmaking-arrangementer i Bruxelles Et til to EU-projektkompetenceudviklingsforløb per år for kommuner og region Deltagelse i ti events Indgå i strategiske partnerskaber og initiativer i Bruxelles og vidensdele om disse til sjællandske aktører Projektudvikling Sundhed Sundhedsaftalen for Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse at fastholde og udvikle ZealandDenmarks service på lobbyisme og interessevaretagelse Deltagelse i 15 i Horizon ansøgninger heraf godkendes fire Seks nye Interreg - ansøgninger mindst tre godkendes Deltagelse i mindst to nye PPIeller PCP-projekter Nøgleaktører i Bruxelles er bekendt med udviklingen i STRING korridoren, Femern-projektet og Greater Copenhagen området Kerneaktører i Bruxelles kender udfordringer og ekspertise Sjælland. Lokale aktører kender relevante initiativer, lovgivning og opfattelser i EU-institutionerne Fastholde høj brugertilfredshed Et til to EU-projektkompetenceudviklingsforløb årligt for kommune og region Gennem de Bruxelles-baserede ERRINog CORAL-netværk formidle partnersøgninger fra EU til region, kommuner, UCSJ og hospitaler i regionen. Markedsføring af regionens styrkeområder til CORAL- og ERRINevents og konferencer Ti aktører fra region eller kommuner kommer til Bruxelles for at præsentere deres projektidéer per år Fem generelle eller politiske præsentationer per år. Engelsksproget brochure. Profileringskampagne over for Europa- Kommissionen og Europa-Parlamentet Arrangere Open Days event, eventuelt deltage i Energy Week og Green Week Understøtte STRING's interessevaretagelse i Helsinki-Valetta-korridoren Medarrangere politisk møde i Bruxelles for STRING den 30. september 2015 Samarbejde med Copenhagen EU Office om events og projektudvikling Promovere Region Sjællands styrker inden for særligt symbiose og bioenergi samt ressourceeffektivitet ved events i Bruxelles gennem oplæg fra regionale aktører ved minimum fem events

25 Sikre kendskab i EU til regionens styrker inden for Sundhedsaftalens temaer. Oplæg ved to events årligt. Arrangere i alt fem besøg af udlændinge i Region Sjælland inden udgangen af 2016 med henblik på projektudvikling. Kommunikation og formidlingsindsats at fastholde og udvikle den journalistiske og kommunikative indsats for at gøre EU relevant i et kommunalt og regionalt perspektiv Fagmedarbejdere i Region Sjælland inddrages i den nyeste viden og opbygger relationer i Bruxelles Skype med relevante medarbejdere i Region Sjælland 1 gang månedligt. EU artikler og analyser på med relevans for aktører og borgere i Region Sjælland og de 17 kommuner o 300 flere abonnenter eller 20 procents forøgelse. o ti genoptrykte artikler i lokale medier Beskrivelse af styrkeområder, strategier og projektinteresser på engelsk Samarbejde med Copenhagen EU Office Artikler når repræsentanter fra regionen er i Bruxelles Tre til fem (analyserende) artikler om måneden To case-artikler månedligt Løbende formidling af partnersøgninger og EU-støttemuligheder Øget kontakt til og synlighed i lokale og regionale medier Udbygge engelsk version af ZealandDenmarks hjemmeside Samarbejdsaftale om kommunikation med Copenhagen EU Office Journalist i løntilskud i foråret 2015 Efterår 2015 og forår 2016 deles to journalistpraktikanter med Regionshuset. 25

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR ZEALANDDENMARK

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR ZEALANDDENMARK STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR ZEALANDDENMARK 2017-2018 BRUXELLES DECEMBER 2016 1. Baggrund Som forberedelse til den forestående forhandling om sammenlægning af Region Hovedstaden og Region Sjællands EU-repræsentationer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ZEALANDDENMARK ÅRSRAPPORT 2014 HANDLINGSPLAN 2015

ZEALANDDENMARK ÅRSRAPPORT 2014 HANDLINGSPLAN 2015 ZEALANDDENMARK ÅRSRAPPORT 2014 HANDLINGSPLAN 2015 Avenue Palmerston 26 B- 1000 Bruxelles, Belgien Telefon: +32 2 235 66 56 E-mail: info@zealanddenmark.eu Medarbejdere: Esther Davidsen, kontorleder Telefon:

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

ZEALANDDENMARK STATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2015-16 DET BEDSTE FRA SJÆLLAND EU NYT I 2015

ZEALANDDENMARK STATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2015-16 DET BEDSTE FRA SJÆLLAND EU NYT I 2015 ZEALANDDENMARK STATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2015-16 DET BEDSTE FRA SJÆLLAND EU NYT I 2015 Avenue Palmerston 26 B- 1000 Bruxelles, Belgien Telefon: +32 2 235 66 56 E-mail: info@zealanddenmark.eu Medarbejdere:

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office Hørsholm den 20. april 2016 Årsmøde Copenhagen EU Office PROGRAM FOR ÅRSMØDE Dato: 20. april 2016 Tidspunkt: kl. 12.30-14.00 Sted: Søhuset i Hørsholm, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. 1. Velkomst v/ Jannich

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

KL s EU-temadag 7. december 2015

KL s EU-temadag 7. december 2015 KL s EU-temadag 7. december 2015 De danske kommuner Aktuelle kommunalrelevante EU-dagsordener og muligheder Kl. 9.00-16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S KL s EU-temadag mandag den 7.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE

Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE HURTIGT OVERBLIK OVER STRATEGIEN MISSION Vi er Midtjyllands spydspids og repræsentation i Bruxelles samt videnbase for etablering af værdiskabende

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Greve Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Dato: Udkast Høringssvar til Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen.

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen. Forslag til aktiviteter i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Behandling i Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, marts 2015 Dato: 2. marts 2015 Brevid: 2486481 Dette

Læs mere

European Innovation Partnership for Active and healthy Aging. v. Esther Davidsen

European Innovation Partnership for Active and healthy Aging. v. Esther Davidsen European Innovation Partnership for Active and healthy Aging v. Esther Davidsen From societal challenge burden acute, reactive care curing diseases Paradigm shift of ageing To major opportunity asset preventive,

Læs mere