Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2013"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker

2 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet BiblioteksBarometeret. Alle de tidligere undersøgelser ligger tilgængelige på styrelsens hjemmeside Alle folkebiblioteker har svaret på undersøgelsen Biblioteksbarometeret rummer en række spørgsmål om så forskellige emner som bibliotekernes arrangementer, læringstilbud, teknologi, udviklingsprojekter, partnerskaber, samt formidling. Der er tale om en ideel svarprocent på 100. Alle 97 biblioteksvæsener har besvaret de 42 spørgsmål, og undersøgelsen giver dermed et unikt, samlet indblik i folkebibliotekernes aktuelle virke og hverdag. Svarene er interessante for såvel bibliotekerne og kommunerne, samt for andre aktører på området. Biblioteks Barometeret kan give inspiration i forhold til nye tiltag til udvikling af bibliotekerne og deres virksomhed. Samtidig giver svarene det enkelte bibliotek mulighed for at foretage perspektiverende og måske endda øjenåbnende sammenligninger på tværs af kommunegrænser. Tendenser for 2013 Blandt de mere markante tendenser fra årets barometer er: Interessen for bøger kan også spores i antallet af læseklubber, som bibliotekerne har støttet etableringen af. I 2012 var der læsere til 848 klubber, men i 2013 skulle der klubber til at mætte borgernes appetit på fællesskab omkring læsning. Folkebibliotekerne lægger i stigende grad vægt på at være et inspirerende mødested og frirum for borgerne. I 2013 var der således arrangementer, f.eks. teater, forfatterarrangementer m.v., mod året før. Alene antallet af kommuner, der tilbyder læseklubber, steg fra 63 til 69 mellem 2012 og Men bibliotekerne spænder vidt, og i hele 55 kommuner lægger bibliotekerne lokaler til strikkeklubber. Samtidig er bibliotekerne også stedet, hvor man kan komme for at opgradere sin viden om f.eks. it. 2 ud af 3 biblioteker har en it-café, hvor borgerne én eller flere gange om ugen kan komme forbi og få hjælp til deres it-problemer. Egentlig brugerundervisning har været i vækst over en årrække, og i 2013 gennemførte i alt 89 kommuner kurser i offentlig digital selvbetjening som borger.dk, NemID og Skat. Antallet af kursuslektioner steg til godt i 2013 mod i Heri tæller også kurser i andet end it, og især slægtsforskning udbydes af mange biblioteker. Borgerservice Kombinationen af borgerservice og biblioteker bliver mere og mere almindelig. 2 ud af 3 biblioteker tilbød i større eller mindre omfang borgerservice på biblioteket i Typiske borgerserviceopgaver på biblioteket er hjælp til oprettelse af NemID, udstedelse af pas samt hjælp til at betjene det offentliges selvbetjeningsløsninger. Kulturstyrelsen juli 2014.

3 Indholdsfortegnelse 5. Udfører frivillige arbejde på biblioteket? Har biblioteket selvbetjente afdelinger, som er helt eller delvist selvbetjente (dvs. hvor låneren selv låser sig ind)? Har biblioteket en book-en-bogbus ordning? Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2013? Har biblioteket etableret følgende: Hvilke andre netværks/klubaktiviteter faciliterer biblioteket? Afholder biblioteket kurser i: - Offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk, NemID, skat)? Afholder biblioteket kurser i: - Generel it-anvendelse (fx office-pakken, internettet, , billedbehandling) Afholder biblioteket kurser i: - Brug af sociale medier (som Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype)? Afholder biblioteket kurser i: - Brug af digitalt udstyr (som tablets, e-bogslæsere og smartphones)? Afholder biblioteket andre kurser? (f.eks. i slægtsforskning mv.) Er bibliotekets profil en ren biblioteksprofil? Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk tilskud til projekter (udover Kulturstyrelsen og kommunen) Har biblioteket samarbejdspartnere uden økonomisk mellemværende? Hvilke andre tjenester/funktioner(fx. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) lægger biblioteket hus til: Hvilke andre tjenester/funktioner(fx. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) lægger biblioteket hus til: - Andre former for rådgivning Hvilke andre tjenester/funktioner(fx.turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) lægger biblioteket hus til: - Andet Hvilke arrangementer afholder biblioteket? Varetager biblioteket borgerserviceopgaver? Varetager biblioteket borgerserviceopgaver? - Andet Samarbejder biblioteket med den lokale folkeoplysning? Foretager biblioteket følgende: Ovenstående spørgsmål er nyt og måske for upræcist formuleret, så vi vil gerne høre jeres kommentarer til det Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for det sidste år? (fokusgruppeinterviews medregnes) Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for det sidste år? (fokusgruppeinterviews medregnes) - Egen brugerundersøgelse, indsæt link Hvordan annoncerer biblioteket? Hvordan annoncerer biblioteket? - Andet Samarbejder biblioteket med skolebiblioteker i lokalområdet? Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? - Gymnasiebiblioteker Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? - Forskningsbiblioteker og specialbiblioteker (herunder andre uddannelsesbiblioteker end gymnasiebiblioteker)

4 25. Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? - Andre (fx. det tyske mindretals bibliotek) Er der i kommunen inden for de seneste to år gennemført? Ny indretning af eksisterende biblioteker Er der i kommunen inden for de seneste to år gennemført? - Ombygning af eksisterende biblioteker Er der i kommunen inden for de seneste to år gennemført? - Bygning af nyt bibliotek Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? Ny indretning af eksisterende biblioteker Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Ombygning af eksisterende biblioteker Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Tilbygning af eksisterende biblioteker Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Flytning af bibliotek til anden lokalitet Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Bygning af nyt bibliotek Hvilke sociale netværk deltager biblioteket i? (sæt kryds) Hvilke nettjenester bidrager biblioteket aktivt til som indholdsleverandør? (sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til) Hvilke nettjenester bruger biblioteket aktivt? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) Hvilke nettjenester bruger biblioteket aktivt? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) - Andre Specifikke spørgsmål om pallesgavebod.dk (sæt kryds) Hvilke nettjenester bruger biblioteket aktivt? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) - Andre Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne? Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) til søgning, fornyelser, reservering Hvis ja, hvilke platforme? Har biblioteket et bookingsystem til reservering af: Har biblioteket et bookingsystem til reservering af: - Andet Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? Stiller biblioteket ipads til rådighed eller til udlån for lånere? Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2014? Anvendes RFID til andre formål end udlån, aflevering eller tyverisikring? Anvender biblioteket sorteringsanlæg for afleverede materialer? Anvender biblioteket selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering? Hvis ja, hvilke platforme? Hvis ja, hvilke platforme? - Andre... 27

5 5. Udfører frivillige arbejde på biblioteket? Ja 67 69,1% Nej 30 30,9% Hvis ja, angiv da hvilket arbejde de frivillige udfører? Lektiehjælp, lektiecafeer, It-hjælp, arrangementer, lokalarkiver, hjælper med klubber 6. Har biblioteket selvbetjente afdelinger, som er helt eller delvist selvbetjente (dvs. hvor låneren selv låser sig ind)? Ja 74 76,3% Nej 23 23,7% Heraf: 1 selvbetjent afdeling 19 2 selvbetjente afdelinger 14 3 selvbetjente afdelinger 19 4 selvbetjente afdelinger 9 5 selvbetjente afdelinger 8 Over 6 selvbetjente afdelinger 5 I alt ,0% 7. Har biblioteket en book-en-bogbus ordning? Ja 12 12,4% Nej 85 87,6% 8. Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2013? Ja 7 7,2% Nej 90 92,8% 9. Har biblioteket etableret følgende: 5

6 Børnehavebiblioteker Har ikke børnehavebiblioteker børnehavebiblioteker børnehavebiblioteker børnehavebiblioteker 7 Over 6 børnehavebiblioteker 24 I alt 97 Lektiecaféer Har ikke svaret 19 Har ikke lektiecaféer lektiecaféer lektiecaféer lektiecaféer 7 Over 6 lektiecaféer 2 I alt 97 Åbne it-caféer Har ikke svaret 11 Har ikke åbne it-caféer åbne it-caféer åbne it-caféer åbne it-caféer 5 Over 6 åbne it-caféer 9 I alt 97 Læseklubber/Læsekredse Har ikke svaret 10 Har ikke læseklubber/læsekredse læseklubber/læsekredse læseklubber/læsekredse læseklubber/læsekredse 9 Over 6 læseklubber/læsekredse 34 I alt 97 Fagbogsklubber Har ikke svaret 33 Har ikke fagbogsklubber 47

7 1-2 fagbogsklubber fagbogsklubber fagbogsklubber 0 Over 6 fagbogsklubber 0 I alt antal fagbogsklubber 8 97 Romanlæseklub (DR) Har ikke svaret 21 Har ikke romanlæseklub romanlæseklubber romanlæseklubber romanlæseklubber 0 Over 6 romanlæseklubber 2 I alt antal romanlæseklubber Lytteklubber (DR) Har ikke lytteklubber lytteklubber lytteklubber lytteklubber 3 Over 6 lytteklubber 1 I alt antal lytteklubber Krimiklubben (DR) Har ikke krimiklub krimiklubber krimiklubber krimiklubber 0 Over 6 krimiklubber 0 I alt antal krimiklubber 2 97 Klassikerklubben (DR) Har ikke klassikerklub klassikerklubber klassikerklubber klassikerklubber 0 Over 6 klassikerklubber 0 I alt antal klassikerklubber

8 10. Hvilke andre netværks/klubaktiviteter faciliterer biblioteket? Ageforce 1 1,1% Strikkeklubber 55 62,5% Skriveværksted 27 30,7% Læseklubber/læsekredse(brugerdrevne) 78 88,6% Studiekredse 13 14,8% Anmelderklub 13 14,8% Andet 32 36,4% 10. Andet: Boggnaskerne, filmklubber, andre slags klubber 11. Afholder biblioteket kurser i: - Offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk, NemID, skat)? Antal afholdte kurser Ikke oplyst antal kurser afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser 14 Over 6 afholdte kurser 56 I alt antal kurser Antal deltagere Ikke oplyst antal af kurser 16 Har oplyst antal kurser, men ikke antal deltagere deltagere deltagere deltagere 6 Over 150 deltagere 30 I alt antal deltagere Afholder biblioteket kurser i: - Generel it-anvendelse (fx office-pakken, internettet, , billedbehandling) Antal afholdte kurser Ikke oplyst antal af kurser 24 Ingen afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser 7 Over 6 afholdte kurser 56 I alt antal kurser

9 Antal deltagere Ikke oplyst antal af kurser 24 Har oplyst antal kurser, men ikke antal deltagere 2 Ingen afholdte kurser deltagere deltagere deltagere 7 Over 150 deltagere 35 I alt antal deltagere Afholder biblioteket kurser i: - Brug af sociale medier (som Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype)? Antal afholdte kurser Ikke oplyst 58 Ingen afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser 5 Over 6 afholdte kurser 5 I alt antal kurser Antal deltagere Ikke oplyst 58 Har oplyst antal kurser men ikke antal deltagere 1 Ingen afholdte kurser deltagere deltagere deltagere 0 Over 150 deltagere 2 I alt antal deltagere Afholder biblioteket kurser i: - Brug af digitalt udstyr (som tablets, e-bogslæsere og smartphones)? Antal afholdte kurser Ikke oplyst 34 Ingen afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser 7 Over 6 afholdte kurser 38 I alt antal kurser

10 Antal deltagere Ikke oplyst 34 Ingen afholdte kurser deltagere deltagere deltagere 7 Over 150 deltagere 12 I alt antal deltagere Afholder biblioteket andre kurser? (f.eks. i slægtsforskning mv.) Antal afholdte kurser Ingen afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser afholdte kurser 5 Over 6 afholdte kurser 21 I alt antal kurser Antal deltagere Ingen afholdte kurser deltagere deltagere deltagere 1 Over 150 deltagere 8 I alt antal deltagere Hvis ja, angiv evt. hvilke: Slægtsforskning, storytelling for børn, intro for ordblinde, spørg arkivaren, 13. Er bibliotekets profil en ren biblioteksprofil? Ja 60 61,9% Nej 37 38,1% hvis nej, angiv f.eks om det er kulturhus mv. Oplyses senere 14. Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk tilskud til projekter (udover Kulturstyrelsen og kommunen) Kunstforeninger/gallerier/museer 10 16,7% Fonde 13 21,7%

11 Beboerforeninger 6 10,0% Musik-,teater- og filmskoler 7 11,7% Kirke- og meningshedsråd 14 23,3% Lokale foreninger og højskoler 10 16,7% Uddannelses- og forskningsinstitutioner 8 13,3% Lokale erhvervsdrivende 16 26,7% Private virksomheder 6 10,0% Ministerier, råd og styrelser 15 25,0% Interesseorganisationer 7 11,7% Forfattercentrum 36 60,0% Nationale medier (DR, DK4 mm) 3 5,0% Lokale medier 9 15,0% Biografer 4 6,7% Andre 14 23,3% I alt ,0% Andre Kriminalforsorgen; Østfyns Museer; Europa Kommissionen; Kulturhusforeninger; Lions Club; Kulturregion Vadehavet;Lokale kulturmidler, Åby Biblioteks Venner. 15. Har biblioteket samarbejdspartnere uden økonomisk mellemværende? Ja 91 93,8% Nej 6 6,2% Hvilke oplyses senere 16. Hvilke andre tjenester/funktioner(fx. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) lægger biblioteket hus til: Turistinformation 24 28,9% Advokatvagt 39 47,0% Sundhedsplejerske 20 24,1% Studievejledning 12 14,5% Familierådgivning 6 7,2% Andre former for rådgivning 18 21,7% Lokalhistorisk arkiv 43 51,8% Posthus 3 3,6% Biograf 8 9,6% Politi 8 9,6% Andet 20 24,1% 11

12 16. Hvilke andre tjenester/funktioner(fx. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) lægger biblioteket hus til: - Andre former for rådgivning demens rådgivning og Etniske familier Gældsrådgivning Anonym rådgivning Konfliktrådgiving, Hørerådgivning, Diabetesrådgivning Statsborgerskabsprøven Bydelsmødre, ONE, Sundhedscafe Dansk Kvindesamfund Samfokus virksomheder digital selvbetjening Borger-service Aftenskoler, HeadSpace (unge med problemer), Advokatvagt Kommunal ombudsmand Studiecafé Notarvagt LLO, Retshjælp (dvs. vi har to tilbud om juridisk hjælp) Gældsrådgivning Økonomisk og Juridisk 16. Hvilke andre tjenester/funktioner(fx.turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) lægger biblioteket hus til: - Andet Grøn Guide. Galleriforening, foredragsforening, kulturelt samråd Borger & Arbejdsmarked, Kriminalforsorgen billetsalg, Billetnet Jobcenter Misbrugscenter aftenskolen Borgerservice Frivilligcenter, Kulturelt Samråd, Billetsalg for billetten.dk, Jobvejledning Borgerrådgiver Faciliteter for Mikrovirksomheder Kvindfo, Fribyforfatter Brevafstemning ved valg. Kulturtilbud for børn i hele kommunen babycafeer, billetsalg eksterne arrangementer Borgerservice Legetek (udlån af specialpædagogisk legetøj Kastrup-administration Fjernbetjent borgerservice Studerende fra Fysioterapeutskolen, Mødelokale for 17. Hvilke arrangementer afholder biblioteket? Biblioteksorientering, voksne Ikke oplyst antal arrangementer 23 Ingen arrangementer 21

13 1-2 arrangementer arrangementer arrangementer 2 Over 6 arrangementer 33 I alt antal arrangementer Biblioteksorientering, børn Ikke oplyst antal arrangementer 8 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 9 Over 6 arrangementer 69 I alt antal arrangementer Filmforevisninger, børn Ikke oplyst antal arrangementer 16 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 6 Over 6 arrangementer 42 I alt antal arrangementer Filmforevisninger, voksne Ikke oplyst antal arrangementer 27 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 4 Over 6 arrangementer 16 I alt antal arrangementer Forfatterarrangementer, børn Ikke oplyst antal arrangementer 22 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 4 Over 6 arrangementer 7 I alt antal arrangementer

14 Forfatterarrangementer, voksne Ikke oplyst antal arrangementer 7 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 14 Over 6 arrangementer 38 I alt antal arrangementer Musikarrangementer, børn Ikke oplyst antal arrangementer 12 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 8 Over 6 arrangementer 30 I alt antal arrangementer Musikarrangementer, voksne Ikke oplyst antal arrangementer 20 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 8 Over 6 arrangementer 31 I alt antal arrangementer Teaterarrangementer, børn Ikke oplyst antal arrangementer 9 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 9 Over 6 arrangementer 48 I alt antal arrangementer Teaterarrangementer, voksne Ikke oplyst antal arrangementer 30 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer 2

15 5-6 arrangementer 1 Over 6 arrangementer 2 I alt antal arrangementer Andre arrangementer, børn Ikke oplyst antal arrangementer 9 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 3 Over 6 arrangementer 75 I alt antal arrangementer Andre arrangementer, voksne Ikke oplyst antal arrangementer 12 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 4 Over 6 arrangementer 63 I alt antal arrangementer Debatarrangementer Ikke oplyst antal arrangementer 23 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 8 Over 6 arrangementer 13 I alt antal arrangementer Foredrag Ikke oplyst antal arrangementer 15 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 13 Over 6 arrangementer 51 I alt antal arrangementer Kunstudstillinger Ikke oplyst antal arrangementer 14 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer 13 15

16 5-6 arrangementer 6 Over 6 arrangementer 51 I alt antal arrangementer Lokalhistoriske arrangementer Ikke oplyst antal arrangementer 27 Ingen arrangementer arrangementer arrangementer arrangementer 3 Over 6 arrangementer 12 I alt antal arrangementer Varetager biblioteket borgerserviceopgaver? Ja, borgerservice og bibliotek er samlet i en institution under en chef ,6% Ja, en eller flere afdelinger af biblioteket varetager borgerservice opgaver ,4% Andet 21 22,1% Nej, biblioteket varetager ikke borgerserviceopgaver 36 37,9% I alt ,0% 18. Varetager biblioteket borgerserviceopgaver? - Andet Digitale selvbetjeningsløsning, NemId, pas Brevstemme mulighed. Hjælp til kommunens selvbetjeningsløsninger Borgerservice har selvstændig til huse ved 2 biblioteker Bibliotek og borgerservice har bofællesskab, men ikke driftsfællesskab, på 4 afdelinger. Brevstemmer vi varetager nogle enkelte borgerserviceopgaver f.eks. udsteder NemID Bibliotek og Borgerservice er under sammenlægning. Sæby Bibliotek varetager "simple" borgerserviceopgaver som udlevering af blanketter. På længere sigt, skal samarbejdet udvides. borgerne kan aflevere regninger/ ansøgninger, som sendes til rådhuset almen vejledning og udstrakt samarbejde med Borgerservice blandt andet om kurser (også interne) udsteder Nem-ID Biblioteket Vejledning af borgere i digital selvbetjening Borgerservice light med vejledning i selvbetjeningsløsninger borgerservice light Udstedelse af NemID i to afdelinger Samarbejde med borgerservice om digital selvbetjening digital vejledning Koordinering med Borgerservice Borgerservice er rykket ind på 2 biblioteker brevstemmested på alle biblioteker, digital post kampagne Undervisning i selvbetjeningsløsninger, NemID mm 19. Samarbejder biblioteket med den lokale folkeoplysning? Ja 70 72,2%

17 Nej 27 27,8% 19. Hvis ja, angiv da hvordan: I Samrådet for Folkeoplysning og Bibliotek Koordinering af programmer Samarbejde om afholdelse af arrangementer AOF arrangementer afholdes på biblioteket Forfatterforedrag, som planlægges sammen, og udgiften (underskuddet) deles. Vi faciliterer kurser for de lokale folkeoplysningsforbund og samarbejder om arrangementer. Samarbejde om 10 % midlerne i Fredericia Debatforum Forfatterskole Messen Foreningernes dag 20. Foretager biblioteket følgende: Større medieeksponeringer( f.eks. understøttelse af lokal events) 45 47,9% Eksponeringer af bibliotekets fysiske og digitale tilbud (f.eks. bannere og standere) 65 69,1% Nej 22 23,4% I alt ,0% Ovenstående spørgsmål er nyt og måske for upræcist formuleret, så vi vil gerne høre jeres kommentarer til det? Ja, det kan kun ses som en del af den almindelige pr- og markedsføringsindsats Aktiv Fritid på gågaden. Biblioteket ruller ud på cykel til gymnasiet. Vores kommunikationsafdeling sørger for at markedsføre Bibliotekets tilbud på fysiske og virtuelle kanaler (primært egne kanaler) Biblioteket har en stor autocamper som bruges til diverse kampagner f.eks. Bibzoom, 1865, Borger.dk, Filmstriben m.v. Det er ok. Jeg forstod umiddelbart hvad I mener. (biblioteket holder åbent ved events søndage, har vældig satsning i vores fysiske udtryk på digitalisering?) er det ikke noget, som alle biblioteker gør? Ja det er det nok - hvad er det mere specifikt I vil vide om vores markedsføring? Favrskov ne har ansat en biblioteksuddannet person, der også har erfaring med pr og markedsføring fra job i det private (ikke biblioteksjob). Vi prioriterer i højere og højere grad brug af storskærme og anden form for eksponering/markedsføring af vores tilbud. Markedsføring af bibliotekets fysiske og digitale tilbud sker kun inde på biblioteket og ikke ude omkring i byen. Ja, forstår ikke helt spørgsmålet Vi bruger den lokale presse ugentligt i forhold til kommunens informationsannoncer, vi har plakater udvalgte steder som borgerservice, museer, kulturhuse. Og vi har informationsskærme i bibliotekerne. Lidt svært at forstå indholdet Menes der lokalt eller landsdækkende? På hjemmesiden På Youtube Digitale bannere i basen På Facebook Det er et meget svært spørgsmål at forholde sig til - sikkert pga den upræcise formulering Har ikke kommentarer til sp. 20, men til sp. 21. Biblioteket har deltaget i den nationale brugerundersøgelse "Bedre biblioteker 2013". Der er ikke mulighed for at give udtryk for det i sp. 21. Fx bannere for Bibliotekscenter for Integration Palles Gavebod Vi har haft indstik i lokalpressen med bibliotekets arrangementstilbud. Vi har bannerreklamer med bibliotekets digitale tilbud. Det er forståeligt Vi arbejder aktivt og strategisk med kommunikation og markedsføring i og udenfor bibliotekets rum. Fysisk og digitalt. OK I samarbejde med FrederiksborgCentret husstandsomdeles en avis i forbindelse med Hillerød Kunstdage 17

18 Medieeksponering af Krimimessen lokalt og nationalt. Ellers når der er noget relevant. (måske et upræcist svar...) Jeg læser det som større kampagner (mere synlige og/eller dyre) ude af huset (busskure, undendørsbannerreklamer o.l) Vi markedsføre vores arrangementer via kultunaut og lokalaviserne samt på facebook og vores hjemmeside. Hvad menes med at understøtte større medieeksponeringer Mere relevant:foretager biblioteket en eller flere af følgende PR og markedsføringsaktiviteter? Betalt annoncering, pressearbejde, via sociale medier, via website, plkater, standere, bannere m.v. i byrummet, plakater, standere, bannere m.v. i biblioteksrummet, nej Det kunne desuden give meing at spørge til: Er PR markedsføringsaltivitererne primært anvendt i forbindelse med: enkeltarrangementer, større festivaler, promovering af bibliotekets tilbud, andet. vi kobler os næsten altid på lokale arrangementer: Foreningsdage, by night, kulturnat... Desuden havde CB-området på Fyn en fælles pr-kampagne med tv2fyn-visning, konkurrence og facebook-side Deltager så vidt muligt i lokale projekter - men langtfra alle. Den større eksponering er til dels blot en opfølgning på hvad der kommer ind i huset fra eksterne leverandører. Det er lidt upræcist. Med i by fester, videnbynetværk og events. Nye studerende til byen Annoncering i den lokale avis Opslag i nærmiljøet I samarbejde med Trekantområdet, bannere og dekoration i byrummet. I samarbejde med centralbiblioteket i projekt "Biblioteket på farten" Morsø Folkebibliotek har købt reklametid i den lokale Bio Mors. Det er en anden form for eksponering end bannere og standere. Det er upræcist! "Større" er et relativt begreb og derfor uklart. Lokale events - menes vore egne eller byens events? Vi svarer ja i begge tilfælde, men spørgsmålet kunne være mere præcist. Til forskningens Døgn var der en stor kampagne med storskærm i fitnesscentret. DSB-kampagne for ereolen og netlydbog på stationen f.eks. Det lader sig næppe formulere på en måde, der gør resultatet meningsfuldt. Burde formentlig gå på specifikke kampagner Svært at svare entydigt på, men vi deltager i øvrige kommunale arrangementer og medbringer bannner mv. der promoverer biblioteket. Menes der ekspornering udenfor bibliotekets rammer? Måske mere relevant med præcise spørgsmål omkring hvilke kanaler eller medier der anvendes til PR og markedsføring Bruger også info-skærme Ja, det er svært at svare på - hvad er en større medieeksponering?? Men vi er med omkring lokale events. Og eksponeringer af vores tilbud - det gør vel alle biblioteker? Spørgsmålet foreslås droppet fremover. I har i forvejen spurgt om samarbejdspartnere. Vi gør det i mindre omfang. For eksempel havde vi bannere placeret udenfor alle 3 biblioteker, da Stevns Kommune åbnede for en ombygget Borgerservice. Ligeledes var bibliotekets bil i en periode påsat reklamer for borgerseervice-tilbud. Understøtter den årlige filmfestival Svend(13), Receptioner for lokale forenings jubilæer og udgivelser Det er noget upræcist... Vi arbejder med hjemmeside og sociale medier og lokal presse om egen aktivitet. Andre lokale events omtales i begrænset omfang på hjemmesiden Ja, det er lidt upræcist... Vi har deltaget i Vestegnens Kulturuge 2013 samt Kommunens børnekulturuge. Forklar nærmere, hvad I mener med større medieeksponeringer. I forbindelse med temaer på biblioteket fremstiller vi bannere, laver dias til skærme mm, det fungerer som eksponering i biblioteksrummet. Biblioteket deltager f. eks. i ereolens sommerkampagner, hvor ereolen eksponeres på banegårde mm. Aarhus Kommunes håndterer driften af tre nationale services: Litteratursiden, ereolen og Netlydbog. Alle tre services benytter større mediekampagner, står på stande med bannere mm. Disse udgifter er ikke medregnet i spg. 23, da det er markedsføring, der vedrører hele landet og ikke kun Aarhus. For vores vedkommende er deltagelse i større medieeksponering - f.eks. Sommer i Skive ikke forbundet med nær så meget arbejde som vores egen PR, så hvis spørgsmålet skal sige noget om vores ressourceforbrug, ved jeg ikke hvor relevant det er 21. Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for det sidste år? (fokusgruppeinterviews medregnes) Biblioteksbarometer v. Moos-Bjerre 8 8,6%

19 Fælles brugerundersøgelse i kommunalt regi 11 11,8% Egen brugerundersøgelse, indsæt link 21 22,6% Nej, har ikke udført brugerundersøgelse sidste år 58 62,4% I alt ,0% 21. Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for det sidste år? (fokusgruppeinterviews medregnes) - Egen brugerundersøgelse, indsæt link Rambøll, national benchmark Ifm. Personaliseringsprojektet brugerundersøgelse af vores IT-kurser - intet link Bedre 2013, Rambøll ligger ikke længere på nettet fokusgr. interviews bedre biblioteker 2013 Kulturstyrelsens Benchmark/rambøll flere interne brugerunersøgelser ifbm. projekter Rambøll Rambøll OBS: Vi har deltaget i Benchmarkundersøgelsen i april 2013 Linket findes kun på vores eget intranet. 22. Hvordan annoncerer biblioteket? Egen hjemmeside 95 99,0% Facebookside 89 92,7% Instagram 14 14,6% You Tube 20 20,8% Lokalaviser 93 96,9% Twitter 10 10,4% Andet 28 29,2% I alt ,0% 22. Hvordan annoncerer biblioteket? - Andet flickr Regionale aviser, radio, lokale fritidsmagasiner Facebookreklamer og nationale aviser, biografreklamer i den lokale biograf Har nemt ved at få pressemeddelelser i den lokale presse, så har næsten intet PR-budget Regional avis Plakater i borgerservice, museer, kulturhuse - dvs. andre kulturelle institutioner i kommunen Egen trykt kulturkalender, kommunens kulturkalender, kultunaut, nyhedsbreve til biblioteksklubberne, plakater, flyers, vi annoncerer i Hvissinge nyt sms, enkeltbillet.dk, kultunaut, app'en Oplev Grev radiospots lokalradio Kulturspot Kommunens informationsannonce, Info TV, Pressemeddelelser Kulturblad.dk kultunaut, lokalradio Oplev Lejre (lokale hjemmeside om arrangementer) 19

20 Plakater, hvor relevant for arrnagementet opslag børneintranet, flyers, plakater Nyhedsmails, info. boards, Sportsanlæg Turistbrochure sms nyhedsbreve, infoskærm, trykt program reklameposer, bogmærker, sj-billetten, kulturnaut m.v. Kommunens hjemmeside og intranet Visitsamsø web +fysisk Kanalstrategien indbefatter bl.a.: Lokale aviser (og i enkelte tilfælde nationale), storskærme, web (egen/andres hjemmesider og intranet) Facebook, print (flyers, bogmærker), radio, busreklamer, gimmicks, direct mail, reserveringskvitteringer, partnere (SIF, HandelSilkeborg, erhvervsilkeborg, TurismeSilkeborg m.fl), det fysiske rum Storskærm, kommunens hjemmeside, plakater, foldere, Stevns Kommunes Facebookside Kommunal hjemmeside, kulturspot, opslag/flyers Kultunaut elektroniske nyhedsbreve, kommunens intranet, KultuNaut m.m. Kommunens nyhedsblad, Børneintranet, løbesedler diverse steder Fx. kommunens hjemmeside Kultunaut Skive Update 24. Samarbejder biblioteket med skolebiblioteker i lokalområdet? Ja 81 83,5% Nej 16 16,5% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles bibliotekssystem Ja 52 64,2% Nej 29 35,8% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles bestand Ja 17 21,0% Nej 64 79,0% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles udlån Ja 20 24,7% Nej 61 75,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles åbningstid Ja 13 16,0% Nej 68 84,0% I alt ,0%

21 25. Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? - Gymnasiebiblioteker Ja 66 68,0% Nej 31 32,0% Hvis ja, er der indgået en betjeningsoverenskomst 42 43,3% 25. Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? - Forskningsbiblioteker og specialbiblioteker (herunder andre uddannelsesbiblioteker end gymnasiebiblioteker) Ja 22 22,7% Nej 73 75,3% Hvis ja, er der indgået en betjeningsoverenskomst 10 10,3% 25. Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? - Andre (fx. det tyske mindretals bibliotek) Ja 7 7,2% Nej 88 90,7% Hvis ja, er der indgået en betjeningsoverenskomst 3 3,1% 26. Er der i kommunen inden for de seneste to år gennemført? Ny indretning af eksisterende biblioteker Ja 65 67,0% Nej 32 33,0% 26. Er der i kommunen inden for de seneste to år gennemført? - Ombygning af eksisterende biblioteker Ja 28 28,9% Nej 69 71,1% 26. Er der i kommunen inden for de seneste to år gennemført? - Bygning af nyt bibliotek Ja 12 12,4% Nej 85 87,6% 21

22 27. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? Ny indretning af eksisterende biblioteker Ja 50 51,5% Nej 47 48,5% 27. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Ombygning af eksisterende biblioteker Ja 23 23,7% Nej 74 76,3% 27. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Tilbygning af eksisterende biblioteker Ja 11 11,3% Nej 86 88,7% 27. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Flytning af bibliotek til anden lokalitet Ja 19 19,6% Nej 78 80,4% 27. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre? - Bygning af nyt bibliotek Ja 12 12,4% Nej 85 87,6% 29. Hvilke sociale netværk deltager biblioteket i? (sæt kryds) Facebook 90 92,8% Twitter 15 15,5% YouTube 35 36,1% Flickr 12 12,4% Instagram 18 18,6% Pinterest 3 3,1% Andre 5 5,2% Nej, biblioteket deltager ikke i sociale netværk 7 7,2% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links

23 Issuu Boggnasker.dk AgeForce - ageforce.dk FourSquare 30. Hvilke nettjenester bidrager biblioteket aktivt til som indholdsleverandør? (sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til) Biblioteksvagten 57 70,4% nes Juraport 7 8,6% Litteratursiden.dk 49 60,5% Danskebilleder.dk 11 13,6% Skrivopgave.dk 2 2,5% E17 3 3,7% Bogbidder.dk 7 8,6% Kultunaut.dk 45 55,6% Pallesgavebod.dk 47 58,0% ereolen 8 9,9% BibZoom 15 18,5% Netlydbog 6 7,4% Andre 5 6,2% I alt ,0% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Issuu Boggnasker.dk AgeForce - ageforce.dk FourSquare 31. Hvilke nettjenester bruger biblioteket aktivt? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) Biblioteksvagten 82 84,5% BibZoom 64 66,0% nes Juraport 33 34,0% Litteratursiden.dk 94 96,9% Filmstriben.dk 91 93,8% Danskebilleder.dk 23 23,7% Spilogmedier.dk 39 40,2% Skrivopgave.dk 53 54,6% E ,1% Bogbidder.dk 31 32,0% Kultunaut.dk 54 55,7% Pallesgavebod.dk 87 89,7% 23

24 Netlydbog.dk 92 94,8% E-reolen 93 95,9% Ebib 61 62,9% Andre 13 13,4% 31. Hvilke nettjenester bruger biblioteket aktivt? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) - Andre Faktalink, ebrary forbrug.dk, videnskab.dk, credo reference, digtregister, ebrary, europaworldplus, eventyrindeks, faktalink, forbrugerindeks ekurser.nu E-musik En række baser ekurser.nu emusik, lektier-online.dk borger.dk, virk.dk, bibliotek.dk Lektier online-netressurcer mm Turteori Lektier online og ekurser.nu fakta link Juraport e-musik 32. Specifikke spørgsmål om pallesgavebod.dk (sæt kryds) Tilbyder biblioteket systematisk hjælp til oprettelse af profiler på pallesgavebod.dk Er der medarbejdere i børneafdelingen, der har særligt ansvar for formidlingen af pallesgavebod til målgruppen? Bruger I/bliver I inspireret af idékataloget, der udsendes i forbindelse med nye temaer på sitet Tager bibliotekets lokale aktiviteter i det fysiske børnebibliotek udgangspunkt i de aktuelle temaer på sitet? 33 37,9% 71 81,6% 61 70,1% 41 47,1% Er pallesgavebod.dk en fast del af jeres biblioteksorientering til de lokale skoler? 63 72,4% Deltager (en gruppe af bibliotekets) medarbejdere aktivt i det redaktionelle arbejde på Pallesgavebod? Har Pallesgavebod været inddraget i nogle af bibliotekets projekter/biblioteksorientering? 31 35,6% 55 63,2% I alt ,0% 31. Hvilke nettjenester bruger biblioteket aktivt? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) - Andre Faktalink, ebrary forbrug.dk, videnskab.dk, credo reference, digtregister, ebrary, europaworldplus, eventyrindeks, faktalink, forbrugerindeks ekurser.nu

25 E-musik En række baser ekurser.nu emusik, lektier-online.dk borger.dk, virk.dk, bibliotek.dk Lektier online-netressurcer mm Turteori Lektier online og ekurser.nu fakta link Juraport e-musik 33. Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne? Ja - uden legitimation 75 77,3% Ja - med legitimation 21 21,6% Nej 1 1,0% 34. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) til søgning, fornyelser, reservering Ja - via apps 17 17,5% Ja - via mobil hjemmeside 18 18,6% Ja - begge dele 26 26,8% Nej 36 37,1% Hvis ja, hvilke platforme? ios til Ipad (tablet) 45 76,3% ios til Iphone 55 93,2% Android til tablet 49 83,1% Android til smartphone 57 96,6% Windows Phone 21 35,6% Windows tablet 22 37,3% I alt ,0% 35. Har biblioteket et bookingsystem til reservering af: PC'er 22 22,7% Mødelokaler 29 29,9% Andet 8 8,2% Nej, biblioteket benytter ikke et bookingsystem 38 39,2% 35. Har biblioteket et bookingsystem til reservering af: - Andet Begge ovenstående! 25

26 Book en bibliotekar, mødelokaler og billetter Ja, til begge Mødelokaler både PC og mødelokaler billetter til arrangementer Outlook både pc'er og mødelokaler billetter til arrangementer 36. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? Ja 30 30,9% Nej 67 69,1% 37. Stiller biblioteket ipads til rådighed eller til udlån for lånere? Ja 45 46,9% Nej 51 53,1% I alt ,0% 38. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Ja 88 91,7% Nej 8 8,3% I alt ,0% 39. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2014? Ja 4 57,1% Nej 3 42,9% I alt 7 100,0% 40. Anvendes RFID til andre formål end udlån, aflevering eller tyverisikring? Ja 7 7,7% Nej 84 92,3% I alt ,0% 41. Anvender biblioteket sorteringsanlæg for afleverede materialer? Ja 24 24,7% Nej 73 75,3%

27 42. Anvender biblioteket selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering? Ja ,0% Nej 0 0,0% I alt ,0% Hvis ja, hvilke platforme? Axiell 63 66,3% Lyngsøe 21 22,1% Tagvision 9 9,5% P.V.Supa 7 7,4% Novatec 0 0,0% FKI logistic 0 0,0% BBRLib 0 0,0% Anvender flere leverandører 4 4,2% Andre 13 13,7% I alt ,0% Hvis ja, hvilke platforme? - Andre Biblioteca, Inlead CODECO MK Sorting (tidl. Novatec) Sorting Systems Codeco 27

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2011 DELVIST SELVBETJENTE BIBLIOTEKER/ÅBNE BIBLIOTEKER...4 4. HAR BIBLIOTEKET AFDELINGER, SOM ER DELVIST SELVBETJENTE?...4 5. HAR BIBLIOTEKET SELVBETJENTE AFDELINGER,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Digitale medier, læring og læsning Praksisundersøgelse blandt danske bibliotekschefer. Præsentation på workshop i Randers, den 13.

Digitale medier, læring og læsning Praksisundersøgelse blandt danske bibliotekschefer. Præsentation på workshop i Randers, den 13. Digitale medier, læring og læsning Praksisundersøgelse blandt danske bibliotekschefer Præsentation på workshop i Randers, den 13. maj 2014 1 Disposition 1. Praksisundersøgelsens metode 2. Digitale medier,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE FORÅRET 2015 INDHOLD Lær mere om it foråret 2015 Aarhus Kommune ITK Design Møllegade 1 8000 Aarhus C Layout: Jan Thomassen Tryk: Bording A/S Oplag: 3.000 ISBN: 978-87-89860-09-1

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 01 02 03 04 05 06 07 Om Folkebiblioteker i tal 2014

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek It-kurser Forår 2015 gladsaxe.dk/bibliotek 1 It-kurser på Gladsaxe Bibliotekerne Det er gratis at deltage i bibliotekets kurser, men du skal tilmelde dig. Tilmelding til forårets kurser starter torsdag

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15 Virksomhedsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Digital strategi. for odense centralbibliotek

Digital strategi. for odense centralbibliotek Digital strategi for odense centralbibliotek Digital strategi for Odense Centralbibliotek 1. udgave, 2011 Tryk og layout: Odense Centralbibliotek, Formidling. Citater kan anvendes ved kildeangivelse. www.odensebib.dk

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere