Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave."

Transkript

1 Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler er store bogstaver som har samme højde som de små bogstaver i samme skrift (x-højden). Derved adskiller de sig fra de almindelige store bogstaver (versaler). Afmærk teksten. Vælg Formater -> Skrifttype. Sæt kryds i afmærkningsfeltet Kapitæler / Small caps nederst til højre i popup-menuen. Afmærk teksten. Vælg Formater -> Tegn -> Skrifteffekter -> Effekter -> Kapitæler i rullemenuen. Tryk OK. OBS! Det fungerer kun hvis teksten er skrevet med små bogstaver: Overskrift -> OVERSKRIFT. Versaler ignoreres. Perfect Afmærk teksten. Vælg Formater -> Skrifttype / Font. Sæt kryds i afmærkningsfeltet Kapitæler / Small caps til højre. OBS! Det fungerer kun hvis teksten er skrevet med små bogstaver: Overskrift -> OVERSKRIFT. Versaler ignoreres. Uncialer / Drop caps ncialer er indledende bogstaver eller ord der spreder sig over U flere linjer. På engelsk kaldes de for Drop caps. De efterligner de illuminerede bogstaver i middelalderlige håndskrifter og tidligt bogtryk men er ikke så blomstrende. [Endnu ikke fundet.] Placer markøren i det afsnit der skal have en uncial. Vælg Formater -> Afsnit > Uncialer. Tjek Vis uncialer og tilpas som ønsket. Tryk OK for at effektuere.

2 Perfect Placerer markøren i det afsnit der skal have en uncial. Vælg Formater -> Afsnit / Paragraph. Uncial / Drop caps fremkommer som et menupunkt. Uncialen kan formateres på flere forskellige måder og kan omfatte flere bogstaver og hele ord. Linjelængde Linjelængden kan måles i cm (evt. tommer/inches) eller i antal typografiske enheder (bogstaver, skilletegn, mellemrum mv.). En optimal linjelængde (set fra et læselighedssynspunkt) har 60 ± 5 enheder og maksimalt 70 enheder. Hvad det svarer til i cm afhænger af skrifttypen og skriftsstørrelsen. Som det fremgår af mit hefte om typografi og layout (s ) vil en linjelængde på 13,5 cm med Georgia 12 pkt. og løs bagkant give en linjelængde på 68 ±. Det er altså i overkanten. Med Times New Roman 12 pkt. vil der blive plads til lidt flere tegn per linje. Altså endnu mere i overkanten. På den anden side indebærer denne linjelængde en samlet margin på 7,5 cm, f.eks. fordelt med 5 + 2,5 cm eller 4 + 3,5 cm, afhængigt af personlig smag. Og det er vist rigeligt for de fleste. Så det virker som et godt kompromis. Linjelængden sættes ved hjælp af højre og venstre margin. Husk at man kan variere marginerne på lige og ulige sider hvis der skal trykkes på begge sider af papiret. Prøv at eksperimentere med forskellige opsætninger. Lav nogle prøvesider med fuld tekst. Hvordan man sætter marginer i de forskellige tekstbehandlingsprogrammer kræver vist ingen nærmere instruktion for almindelige brugere? Linjeafstand / skydning Linjeafstanden eller skydningen er afstanden mellem linjernes bundlinje (bunden af de små bogstaver). Den bør have en passende størrelse relativt til skriftsstørrelsen, typisk 2 eller 3 punkter mere. Notationen 12/14 betyder en 12 pkt skrift sat med 14 punkt linjeafstand eller skydning. På engelsk taler man om line height, line spacing eller leading (som ikke er helt synonyme betegnelser). De forskellige tekstbehandlingssystemer er sat til automatisk at vælge en linjeafstand som i en eller anden forstand er optimal i forhold til den valgte skriftsstørrelse. For en 12 pkt. skrift nærmer den sig de 14 pkt. Men det må tjekkes konkret. Standardafstanden vil typisk være udgangspunktet for andre ændringer af linjeafstanden, relativt til den indbyggede standard. Derfor kan det være lidt svært at finde ud af hvilken indstilling i systemet der i praksis svarer til f.eks. 12/14. Prøv at eksperimentere med prøvetryk. En afstand på 14 pkt. svarer som bekendt til 14 0,35136 mm eller ca. 4,9 mm.

3 Vælg Formater -> Afsnit og feltet Linjeafstand. Skydningen kan sættes med værdien Præcis til en bestemt punkt-størrelse, f.eks. 14 pkt. Med en skriftsstørrelse på 12 pkt. svarer det til 12/14. Værdien gælder for hele afsnit og alle følgende afsnit til den ændres igen. Vælg Formater -> Afsnit -> Indrykning og afstand. I feltet Linjeafstand kan man vælge flere muligheder. Proportional sætter linjeaftanden i relation til standarden for den valgte skrift og skriftstørrelse. 100% er lig med enkelt linjeafstand. Skydning sætter afstanden mellem bundlinjerne til en fast størrelse målt i cm. Perfect Afstanden mellem linjerne kan kontrolleres på flere måder: 1) Som en egenskab ved den valgte skrift: Format -> Typesetting - > /Letter spacing -> Line Height Adjustment (Adjust leading). Her kontrolleres ekstra bly målt i cm. Ændringen kan være positiv eller negativ. Ændringer gælder for al tekst. 2) Som en egenskab ved linjen: Format -> Linje / Line -> Højde / Height. Her kan vælges automatisk / automatic eller fast / fixed. Automatisk er standarden. Vælger man fast, sættes linjeafstanden uafhængigt af den valgte skriftstørrelse. Ændringen gælder fra den fastsættes til den ændres igen. 3) Som en egenskab ved afsnittet: Format -> Linje / Line -> Afstand / Spacing. Her vælges linjeafstanden proportionalt med systemets standardafstand, som en faktor (1,1, 1,16, 0,9 mv.). Virkningen må afprøves i praksis. Ændringen gælder for et afsnit som helhed og indtil der laves en ny ændring. Tankestreg og andre typografiske specialtegn Alle tekstbehandlingssystemer under Windows giver adgang til alle tegn i alle installerede tegnsæt (skrifttyper). Men det kan foregå på flere forskellige måder. Windows selv. Windows har et lille program der hedder Tegnoversigt. Det findes i Alle programmer -> Tilbehør -> Systemværktøjer. Vælg den ønskede skrifttype øverst, f.eks. Georgia. Nu vises alle tilgængelige tegn i Georgia grafisk i det store vindue. Man kan bladre rundt til man se noget det ser passende ud - og der er mange muligheder. Når man holder musen hen over et tegn, vises tegnets kode og betegnelse på engelsk. Øverst oppe finder man hyphen/minus (som også kan skrives direkte fra tastaturet. Et godt stykke nede, 4 linjer fra bunden finder man tre tankestregslignende tegn; det er n-dash, m-dash og horizontal bar. n-dash og m-dash er en kort og en lang tankestreg.

4 Sæt markøren på det ønskede tegn; tryk på Marker og derefter på Kopier. Tegnet kan nu indsættes i teksten på det ønskede sted ved hjælp af f.eks. Ctrl+v. Vælg Indsæt -> Symbol -> Specialtegn. Find de relevante tegn og kopier dem ind i teksten ved at dobbeltklikke på dem. De anbringes hvor markøren står i teksten. Vælg Indsæt -> Specialtegn. Vælg ønsket skrifttype (den aktuelle skrifttype er forvalgt). Find ønsket tegn og klik på det. Tankestregerne findes i delmængden Generel tegnsætning, men der er ingen hjælp til at identificere tegnene. Tegnet indsættes først i udklipsholderen nederst i popup-menuen. OK indsætter tegnet i teksten, Slet sletter det fra udklipsholderen. Perfect Perfect har sin egen udgave af tegnoversigten hvorfra tegn kan indsættes direkte i teksten. Vælg Indsæt / Insert -> Specialtegn / Symbol. Her findes tankestregerne under gruppen typografiske tegn / typographic symbol. Peg og klik for at indsætte. De tegn der vises er kun fra den aktuelle skrifttype. Bløde bindestreger. Orddeling En blød bindestreg er en bindestreg der først kommer til udtryk når ordet står i en orddelingszone, altså ved slutningen af en linje. Hvis ordet kan deles, sker det ved den bløde bindestreg. Hvis teksten ændrer sig forsvinder bindestregen igen. Teksten kan finpudses manuelt ved linjeslutningen ved indsættelse af bløde bindestreger. Det virker ofte bedre end brugen af automatisk orddeling. Det anbefales at skrive teksten helt uden orddelingen. Orddelingen gennemføres bagefter, enten ved hjælp af funktionen manuel orddeling, eller direkte ved bruge af bløde bindestreger. Orddeling følger forskellige regler i forskellige sprog. Derfor skal teksten helst have det relevante sprog markeret. Forhåbentlig kender systemet de danske regler. Placer markøren hvor ordet skal deles i givet fald. Tryk Ctrl+bindestreg. Delezonen sættes med Funktioner -> Sprog -> Orddeling. Lad være med at sætte kryds i Automatisk orddeling hvis du selv vil styre hvordan det skal foregå i hvert enkelt tilfælde. Hvis du trykker på Manuelt vil programmet løbe teksten igennem og vise de steder hvor orddeling er en mulighed i forhold til ordets længde og orddelingszonen. Du bestemmer så selv hvor det skal ske. De indsatte bindestreger er bløde bindestreger.

5 Ctrl+bindestreg indsætter en blød bindestreg. Kan også laves med Indsæt -> Formateringsmærker -> Blød bindestreg. Principperne i orddelingen finpudses i Indstillinger -> Sprogindstillinger -> Skrivehjælp -> Indstillinger. Selve orddelingen udløses (for hele teksten) med Funktioner -> Sprog -> Orddeling. Perfect Brug Ctrl+Shift+bindestreg til at indsætte en blød bindestreg. Automatisk orddeling slås til ved at vælge Funktioner / Tools -> Sprog / Language -> Orddeling / Hyphenation. Orddelingen slås til ved at afkrydse feltet. Samtidig sættes delingszonerne. Der indsættes en særlig type bindestreger som adskiller sig lidt fra de bløde. De forsvinder igen når Orddeling slås fra! Denne orddeling kan finpudses med bløde bindestreger. Systemet kan indstilles til at bede brugeren om at tage stilling til orddelingen når Orddeling er slået til. Roskilde, d. 5. apr. 2010

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer.

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere