LYS undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole"

Transkript

1 LYS undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole

2 LYS undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole Program Kl. 17:00 Kl. 18:00 kl. 18:20 kl. 18:40 kl. 19:00 Kl. 19:15 kl. 20:00 kl. 20:30 Buffet i kantinen Auditorium 4: LYS undervisning på Kunstakademiet Arkitektskole v. arkitekt Nanet Mathiasen Paradis / afgangsprojekt, tildelt Velfac dagslyslegat v. arkitekt Camilla Wulff Gottlieb Museum for fotografi / afgangsprojekt, 1. præmie i International Velux Award 2006 v. arkitekt Louise Grønlund Introduktion til Belysningslaboratoriet v. arkitekt Nina Voltelen Guided tour til Den Kunstige Himmel LYS forskning på Kunstakademiets Arkitektskole v. adjunkt, arkitekt Merete Madsen og gæsteprofessor, arkitekt Werner Osterhaus Afslutning

3 Poul Henningsen ( ) Mogens Voltelen ( ) Sophus Frandsen Ebbe Christensen

4 Nanet Mathiasen Nina Voltelen Merete Madsen

5

6 lyset i arkitekturen

7 Kunstakademiets Arkitektskole Arkitektuddannelsen er nomineret til 5 år: 3 år bachelor uddannelse 2 år kandidat uddannelse De studerende er tilknyttet en studieafdeling, hvor deres primære arbejdsplads er. Undervisningsformen er projektorienteret. De studerende følger studieafdelingernes studieprogram. Studieprogrammerne planlægges som integrerede opgave-/semesterforløb, med projektøvelser, og en række forudsætningsstudier. Undervisningen ved tegnebordene suppleres med kurser, forelæsninger, seminarer studierejser etc. Skolens institutter gennemfører undervisning i arkitektfagets forudsætningsdiscipliner for samtlige studieafdelinger.

8 Kunstakademiets Arkitektskole 1270 studerende 9 studieafdelinger 4 institutter: 1 Institut for Bygningskultur 2 Institut for Teknologi 3 Institut for Planlægning 4 Institut for Design og kommunikation Obligatorisk kurser i februar og september hvor Belysning indgår: Rum, klima og konstruktion (1.års studerende) En tværfaglig indføring i arkitekturens perceptoriske og teknologiske aspekter. Bygning, produkt og proces (2.års studerende) Kurset fokuserer på arkitekturens praksis i spændingsfeltet mellem koncept og realisering.

9 LYS kurser tilrettelagt af Belysning, obligatoriske efter studieafdelingens valg Lyset - oplevet og håndteret Undervisningen er koncentreret om dagslysets betydning for rumoplevelsen samt forståelsen for hvordan lys fordeler sig i rum. Kurset vil bestå af lysiagttagelser, diskussion og indføring i grundlæggende belysningsteori og planlægningsmetoder. Lyset målt og vurderet Kursets formål er at give den studerende en erfaring med sammenhænge og forskelle mellem det sete og det målte lys. Kurset vil bestå dels af øvelser og eksperimenter og dels af studier af eksisterende værker med forskelligt arkitektonisk udtryk. Der måles belysningsstyrker og luminanser, som sammenholdes med visuelle vurderinger. Vi vil yderlige se på eksisterende lovkrav Lyset - beregnet og simuleret Kurset formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til beregning og simulering af såvel dagslys som kunstlys. Kurset vil bestå af en mere teoretisk gennemgang af lysberegning, indføring i et par computersimuleringsprogrammer, samt en diskussion af forskellige metoders styrker og svagheder med henblik på at sætte den studerende i stand til at vælge egnede undersøgelsesmetoder i forbindelse med beregning og simulering af lyset i egne projekter. Kunstlys planlægning Kurset giver indblik i hvordan kunstlys former rummet og hvilke virkemidler vi har til rådighed. Kurset vil bestå af iagttagelser af grundlæggende belysningsprincipper, gennemgang af lyskilder og armaturtyper, samt indføring i lyskvalitet, lysteori, lovkrav og økonomi. LYS kurser tilrettelagt af Belysning i samarbejde med Institut for Teknologi, obligatoriske efter studieafdelingens valg Bygningsanalyse Kurset indledes med en metodisk indføring i klimafagenes analyse- og projektereingsmetoder ud fra bygningseksempler. Det sker ved forelæsninger og ved besøg i bygningerne, hvor dags- og kunstlys, lydforhold, materialer, atmosfæriske og terminske forhold mv. registrers, analyseres og diskuteres. Det sker i forhold til de enkelte bygningers formål og som resultat af dens anvendelse, arkitektoniske udformning, tekniske installationer etc. Energi og ressourcer Kurset gennemgår de problematikker der har indflydelse på energiforbruget fra de overordnede globale forhold til aktuelle tekniske, lovgivningsmæssige, etiske og arkitektoniske udfordringer. Kursets forelæsninger vil behandle solen som energikilde, sol- og klimatilpasset arkitektur, minimale og optimale konstruktioner, materialernes kredsløb, integreret ressourcetænkning sat i relation til det nye bygningsreglements energibestemmelser. Herudover: konsultationer, forelæsninger, kritiker ved gennemgange, efteruddannelse

10 Lyset - oplevet og håndteret Undervisningen er koncentreret om dagslysets betydning for rumoplevelsen samt forståelsen for hvordan lys fordeler sig i rum. Kurset vil bestå af lysiagttagelser, diskussion og indføring i grundlæggende belysningsteori og planlægningsmetoder. Teorien eksemplificeres med øvelser og skitseopgaver.

11 Lyset målt og vurderet Kursets formål er at give den studerende en erfaring med sammenhænge og forskelle mellem det sete og det målte lys. Kurset vil bestå dels af øvelser og eksperimenter og dels af studier af eksisterende værker med forskelligt arkitektonisk udtryk. Der måles belysningsstyrker og luminanser, som sammenholdes med visuelle vurderinger. Vi vil yderlige se på eksisterende lovkrav

12 Kunstlys planlægning Kurset giver indblik i hvordan kunstlys former rummet og hvilke virkemidler vi har til rådighed. Kurset vil bestå af iagttagelser af grundlæggende belysningsprincipper, gennemgang af lyskilder og armaturtyper, samt indføring i lyskvalitet, lysteori, lovkrav og økonomi.

13 simulering: Nick Owen, Victoria University, New Zealand Lyset - beregnet og simuleret Kurset formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til beregning og simulering af såvel dagslys som kunstlys. Kurset vil bestå af en mere teoretisk gennemgang af lysberegning, indføring i et par computersimuleringsprogrammer, samt en diskussion af forskellige metoders styrker og svagheder med henblik på at sætte den studerende i stand til at vælge egnede undersøgelsesmetoder i forbindelse med beregning og simulering af lyset i egne projekter.

14 Bygningsanalyse Kurset indledes med en metodisk indføring i klimafagenes analyse- og projektereings-metoder ud fra bygningseksempler. Det sker ved forelæsninger og ved besøg i bygningerne, hvor dags- og kunstlys, lydforhold, materialer, atmosfæriske og terminske forhold mv. registrers, analyseres og diskuteres. Det sker i forhold til de enkelte bygningers formål og som resultat af dens anvendelse, arkitektoniske udformning, tekniske installationer etc.

15 Energi og ressourcer Kurset gennemgår de problematikker der har indflydelse på energiforbruget fra de overordnede globale forhold til aktuelle tekniske, lovgivningsmæssige, etiske og arkitektoniske udfordringer. Kursets forelæsninger vil behandle solen som energikilde, sol- og klimatilpasset arkitektur, minimale og optimale konstruktioner, materialernes kredsløb, integreret ressourcetænkning sat i relation til det nye bygningsreglements energibestemmelser.

16 LYSnET En netværksgruppe der er oprettet ultimo 2005 for at skabe øget fokus på undervisning og forskning indenfor fagområdet LYS. Formålet med LYSnET er at styrke undervisningen og forskningen i Danmark indenfor fagområdet lys. Gruppen består af undervisere og forskere fra landets byggefaglige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksperter fra byggeindustrien alle med speciale i dags- og/eller kunstlys.

17 Lighting Detectives The Lighting Detectives / Transnational Tanteidan er en non-profit organisation, der består af frivillige medlemmer fra Japan, Singapore, USA, Tyskland, Sverige og Danmark. Der samarbejdes på tværs af landene ved afholdelse af et årligt forum, og derudover arbejdes der med egne initiativer inden for de lokale grupper. Det fælles mål er at fremme interessen og forståelsen for belysningskultur. Lighting Detectives Forum afholdes en gang årligt og værtsskabet går på skift mellem medlemslandene.

18

19

20 masterclass 1.master Karin Søndergaard / februar 2006 Kunstlys Location: Teatersal ca. 6x12m, hele rummet sortmalet. Første spot: Meget klar afgrænset firkantet lysplet, på ca. 2x2m. Flere lyskilder; lyset er ikke så voldsomt på vej ned, skyggerne er bløde, fra mange retninger. Fysik oplevelse: skarp kant med et kraftigt lys. Psykisk oplevelse: blød oplevelse (end forventet). Man mangler fokus, når man er alene. Flere personer danner et mere behageligt-statisk rum. Når vi var flere ville vi hellere sidde end stå. Når vi var alene ville vi hellere stå. Langsomt rum. Diffust lys. Socialt rum. Ligeværdigt rum. Symmetri. Enhed. Ro. Anden spot: Meget diffus rund lysplet, med en udflydende kant. Diameteren ca. 2m Meget varmt lys (temperaturen på kroppen og fra gulvet) Fysisk oplevelse: diffus kant. Psykisk oplevelse: skarp kant. Rummet danner et punkt. Når man er alene står man enten udenfor rummet eller også omslutter det en - som en cyliner. Med flere personer danner punktet en modstand. Man agerer som individ; det er svært at danne en gruppe. Et spændingsfelt opstår imellem personerne; et diskussionsrum.

21

22

23

24 masterclass 1.master Karin Søndergaard / februar 2006 Dagslys Location: Lys studierum, opgang, 2.sal. Rummets bredde er ca. 6m, dybden ca.10-12m, men kan deles med gardiner. Gulvet lysegråt resten helt hvidt. Første rum: Lysåbning på ca 1,5x1,5m i nederste venstre hjørne. Rumdybde ca. 6m til gardin Den første indskydelse er at gå hen og kikke ud. Det behagelige område er et lille område koncentreret omkring lysåbningen. Man foretrækker at sidde på gulvet, foran lysindtaget. Lyset afgrænser det sociale rum, opholder du dig i mørket føler du dig udenfor. Aktivitet: sidder op af væggen foran lysåbningen, bevæger sig ikke meget. Introvert rum. Andet rum: Lysåbning på ca 1,5x1,5m i øverste højre hjørne. Rumdybde ca. 4m til gardin e. Rumdybde ca. 4m til gardin bevæge sig hurtigere, tale mere, kikke ud. Et e rum. Rummet er mindre end det første men overt rum. Den første indskydelse er at gå rundt i rummet, bevæge sig hurtigere, tale mere, kikke ud. Et mere aktivt og dynamisk rum. Det behagelige område er større end i det første rum. Rummet er mindre end det første men føles større. Aktivitet: lyst til at bevgæge sig, at stå op. Ekstrovert rum. Tredje rum : Lysåbning på 80x1,50m placeret som traditionelt vindue i midten;. Rumdybde ca. 6m. Det første indtryk af rummet var at det var kontrastløst, en smule kedeligt. Man fik ikke lyset til at gå hen til lysåbningen. Symmetrisk rum uden spænding. Rummet var hurtigt afklaret og udforsket. Aktivitet: rummet inviterede ikke til bevægelse. Fjerde rum : Lysåbning 30x60cm, ovenlys. Rumdybde ca.3,5m. Den første indskydelse var at se op mod lysåbningen mod himmelen. En magisk stemning. Lyset fordeler sig ud i hele rummet. Under ovenlyset ligger der et område med høj lysintensitet som man bevæger sig omkring. Lyset trækker dig op. Lyset føles fysisk tilstede. Aktivitet: langsom bevægelse omkring det bløde lys.

25

26

27

28 masterclass 2. master Dietmar Eberle / marts 2006 EBERLE on KAHN and ANDO instructors Dietmar Eberle is co-founder of Baumschlager & Eberle Architects with offices in Vorarlberg, Vienna, Liechtenstein, and Bejing. The office has received numerous awards and citations for excellence and won over 40 national and international competitions. Since 1999 he has held a Professorship at the ETH in Zürich, Switzerland and is the current Vice Dean for the School of Architecture. At the ETH he also heads the Center for Housing and Sustainable Urban Development. Kai-Uwe Bergmann is currently an architect with Arkitektfirmaet C.F. Møller. Prior to moving to Copenhagen in 2004 he was employed at Baumschlager & Eberle Architects in Vorarlberg. In addition to his architecture studies in North America, he has completed various glass blowing and casting courses at Orrefors Glasskolen in Sweden and Pilchuck in the USA. workshop The aim of the workshop is to examine the generating force that light has in architectural design. The ultimate goal of the course is to foster an understanding of the qualitative aspects of lighting so that design intentions can be carried out successfully to support architectural design concepts. You are encouraged to start to think how issues to do with structure, climate and material can start to inform the process of both daylighting and artificially lighting a project. The aim is not echnical in the narrow sense we are not interested in the details of the building for their own sake. Rather we look for a selective analysis about details that reveals the relationship between programme and structure, material, site and light. This workshop offers the chance to develop and discuss the architectural design of two masters of using daylight in their designs: Louis Kahn and Tadao Ando. We will break up into groups of six students each who then will be assigned to build a 1:50 daylighting model by either Kahn or Ando. Groups will be selected on Wednesday and provided with plans and sections from which to construct their daylighting models. The models will need to be completed for a day long discussion on Friday morning with Dietmar Eberle. Each group will be supplied with enough 3mm & 10mm skumpap to complete their daylighting models. tadao ando, japanese gruppe ' N vitra conference pavilion weil am rhein,germany 1991 gruppe ' N fabrica benetton research center treviso, italy 1995 gruppe ' N church of the light & sunday school osaka, japan 1988,2002 gruppe ' N kimbell art museum expansion fort worth, texas, 2002 louis kahn, american gruppe ' N kimbell art mseum fort worth, texas; 1972 gruppe ' N philips exeter academy: library exeter, new hampshire; 1972 gruppe ' N salk institute jolla, california; 1965 gruppe ' N national capitol of bangladesh dhaka, bangladesh; 1983 presentation On Friday the workshop will take the form of a pin-up and circa 30 min discussion of each daylighting model. The analysis can include the daylighting model, sketches, and images of daylighting studies using the schools daylighting lab.

29 Louis Kahn

30

31

32

33 VELUX MASTERCLASS masterclass 3. master Richard Weston / april 2006 Out of the earth, into the light

34 masterclass 3. master Richard Weston / april 2006 VELUX MASTERCLASS Site : 9m cube Service core Out of the earth, into the light

35

36

37 LYSET er stof for arkitekturen, ligesåvel som materialer, form og rum er det. Opfattelsen af materialer, af former og rum er ikke bestemt alene ved materialet, formen, rummet, men samtidig af lyset, hvori de opleves. Lyset former arkitekturen og arkitekturen lyset. Mogens Voltelen, Belysningslærer 1966

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag program Fredag den

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 13. september 2006 program v. LYSnET onsdag den

Læs mere

L Y S Arkitektskolen Aarhus 9. marts 2012 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 9. marts 2012 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 9. marts 2012 Lys Temadag program Fredag den 9.

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 2. marts 2007 program Fredag den 2. marts 2007

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 17. september 2007 program foreløbigt Mandag den

Læs mere

ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING

ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING ERHVERVSBELYSNING Inden for indeklima og velvære på arbejdspladsen er Rambøll Lys kompromisløse. Vi arbejder intensivt på at skabe optimale arbejdsforhold for brugeren

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

L Y S Arkitektskolen Aarhus 31. marts 2014 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 31. marts 2014 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 31. marts 2014 Lys Temadag program Mandag den 31.

Læs mere

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard Tekst og rum på Nørreport - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst Jacob Stubbe Østergaard Titel: Tekst og rum på Nørreport Undertitel: - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 14. september 2010 program Tirsdag den 14. september

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship -kurser ved de 8 danske universiteter Efterårssemestret 2007 < Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship-kurser ved de 8 danske universiteter

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7

når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7 når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7 Dialogen i den visuelt faciliterende praksis når dialog

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

Velkommen til. Hasseris Gymnasium

Velkommen til. Hasseris Gymnasium Velkommen til Hasseris Gymnasium 2013 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2013 følgende studieretninger: 3... Velkommen 4... Det 3-årige gymnasieforløb 5-11... Studieretninger 12... Den papirløse

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Redesign af websitet

Redesign af websitet Redesign af websitet - med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Titel: Redesign af websitet videnomturisme.dk med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Af: Ditte Hertzum

Læs mere

Byggeøkologisk udstillingspavillon

Byggeøkologisk udstillingspavillon Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 22 2002 Byggeøkologisk udstillingspavillon Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 22 2002 Byggeøkologisk Udstillingspavillion Lene Kaspersen og

Læs mere

Performance-design med byen som scene

Performance-design med byen som scene Performance-design med byen som scene 2 GRIB BYEN Performance-design med byen som scene Speciale på Performance-design februar 2011 Roskilde Universitet Forfattere: Mira Margaritha Cordsen, Theresa Linnea

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

DIPLOMINGENIØR CIVILINGENIØR

DIPLOMINGENIØR CIVILINGENIØR ingeniøruddannelser 2013 aarhus universitet ingeniør uddannelser 2013 DIPLOMINGENIØR CIVILINGENIØR Vi sætter en ære i At Vejlede dig 2013 Ingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 03/2009/AUGUST

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 03/2009/AUGUST AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 03/2009/AUGUST ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet?

Læs mere

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning.

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning. Aalborg Universitet Urbane Projekter Andersen, Anne Juel Publication date: 2013 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Fremtidens inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Juni 2014 Indhold indhold ENGLISH SUMMARY...4 VALUE CREATION IN FOUR DIMENSIONS...4 THE FUTURE INCUBATOR

Læs mere