FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK"

Transkript

1 Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform den 1. maj Ansøgningsblanketter... 3 Showstoppere fjernes fra Din Boligstøtte... 3 Idriftsættelse af 3 nye selvbetjeningsløsninger... 5 Mellemkommunal refusion for første kvartal af Pension... 6 Opdatering af pensionsguiden... 6 Formueoplysninger til helbredstillæg og ældrecheck... 7 Mindre justering af praksis omkring opkrævning af tilgodehavende via KMF... 7 Afslag på førtidspension og mail via sikker post til Udenlandsk Pension... 7 ATP Koncern Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telefontid: Mandag-fredag: Familieydelse... 8 Genberegning af den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelsen for Ansøgning om børnetilskud til enlige, når borgeren er undtaget for obligatorisk digital selvbetjening... 9 Far skal ikke længere søge om Børne-og ungeydelse... 9 Barsel Påtegning af feriekort Anmeldelsesdato i forbindelse med sygemelding til kommunen -information til kommunens sygedagpengeafdeling International Pension Kviklinje hos International Pension, Udbetaling Danmark Den ny fælles dataenhed Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder

2 Boligstøtte Beregning af boligstøtte Borgere, som er digitalt parate, og som henvender sig i kommunen for at få lavet en beregning af boligstøtte, skal som udgangspunkt henvises til selv at lave en beregning på borger.dk. I Udbetaling Danmark henviser vi som udgangspunkt også borgere til at benytte borger.dk. Når borgeren laver en beregning af boligstøtte, fremgår det, hvad borgeren kan forventes at få i boligstøtte, samt hvilke beløb der er indtastet af borger, og som ligger til grund for beregningen. Nedenstående eksempel illustrerer dette: Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, 2

3 Efterregulering Ligesom sidste år gennemfører vi størstedelen af årets efterregulering i foråret. Dog rykkes efterreguleringen en smule i forhold til sidste år af hensyn til SKATs årsopgørelseskørsel. Efterreguleringen igangsættes således den 29. maj Breve til borgerne vil blive udsendt medio juni 2015, og dette kan afstedkomme flere henvendelser i borgerservice. I efteråret 2015 vil der blive gennemført en mindre efterregulering, der blandt andet vil indeholde en gennemgang af de sager, der omhandler de selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager boligstøtte. Med Fagligt Nyt i maj 2015 udsendes en nærmere beskrivelse af efterreguleringen for Ændring af udbetalingsform den 1. maj 2015 Den 1. maj 2015 ændres udbetalingsformen for yderligere ca boligstøttemodtagere. Boligstøtten bliver afregnet til yderligere 67 boligorganisationer, som fratrækker boligstøtten i huslejeopkrævningerne. Orienteringsbrev sendes medio april 2015 til de berørte borgere. Sammen med næste måneds Fagligt Nyt sendes en opdateret liste over de boligorganisationer, Udbetaling Danmark afregner boligstøtte til. Ansøgningsblanketter Udbetaling Danmark modtager mange papiransøgninger, hvor der ikke er givet besked om undtagelse. Samtidig er en del af blanketterne gamle versioner af boligstøtte-ansøgningsblanketten. Vi er derfor i øjeblikket i gang med en analyse for at få identificeret, hvorfra blanketterne udleveres. Når analysen er færdig, går vi i dialog med jer for at få optimeret processen. Foreløbig kan vi se, at der i nogle kommuner udleveres blanketter i forbindelse med anvisning af ældrebolig. Vi vil derfor gerne opfordre til, at jeres borgerservice orienterer kolleger, der arbejder med anvisning af boliger, om reglerne om obligatorisk digital selvbetjening og reglerne om undtagelse. Kontaktperson: Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, Showstoppere fjernes fra Din Boligstøtte I den nuværende udgave af Din boligstøtte på borger.dk kan borgeren ikke få lov til at indsende fx en ansøgning, før alle nødvendige oplysninger er indtastet. Det er dog ikke lovlig praksis, og derfor bliver disse såkaldte showstoppere fjernet fra Din Boligstøtte medio april En showstopper er en teknisk funktion, som bremser borgerne i at komme videre med deres ansøgning, førend specifikke felter er udfyldt. 3

4 Borgere vil efter fjernelsen af disse showstoppere kunne indsende ansøgningen uden at udfylde alle relevante oplysninger og tilsvarende sende en ufuldstændig ansøgning ind. I sådanne situationer vil Udbetaling Danmark mangle oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. For at minimere antallet af ufuldstændige ansøgninger arbejder vi på, at borgere, som ikke har udfyldt alle nødvendige felter, automatisk ved indsendelse får en kvittering, hvoraf det fremgår, at Udbetaling Danmark mangler oplysninger. At kvitteringen vil ligeledes fremgå, at borgeren skal udfylde de manglende oplysninger inden 14 dage fra den dag, han eller hun har indsendt ansøgningen. Det medfører et behov for, at borgere kan gå ind i deres ansøgning indtil 14 dage, efter de har sendt ansøgning til os, hvilket ikke er muligt i dag. Løsningen vil derfor blive ændret, så borgere, der indsender en ufuldstændig ansøgning, kan gå ind i deres ansøgning igen i 14 dage fra indsendelse af ansøgningen for at udfylde de manglende oplysninger. Vi vil først modtage borgernes ansøgning, når de 14 dage, som borgerne har til at få tilføjet de sidste oplysninger, er forløbet. Borgerne skal være opmærksomme på, at hvis de klikker opdater ansøgning undervejs, imens de tilføjer oplysninger, gemmes oplysningerne. Ansøgningen vil herefter blive behandlet ud fra de nye oplysninger, efter fristen på de 14 dage er gået. Borgerne skal huske at underskrive med NemID til sidst, for ellers modtager de ikke en ny kvittering med de nye oplysninger. Udover automatiseringen i forhold til ufuldstændige ansøgninger vil borgere, som har givet oplysninger, der medfører, at de ikke kan få boligstøtte, automatisk få en afslagskvittering. Hvis borgeren fx oplyser, at han ikke bor fast på den adresse, som han søger boligstøtte til, vil han ved indsendelse af ansøgningen få en afgørelse, hvoraf det fremgår, at han ikke kan få boligstøtte, fordi han ikke bor fast på adressen. Hver gang borgeren har udfyldt oplysninger på en side i Din Boligstøtte, vil han ved klik på Næste blive gjort opmærksom på det, hvis han mangler at udfylde nogle felter, hvis han har udfyldt nogle felter forkert, eller hvis han har givet oplysninger, som gør, at han vil få et afslag. Der er derfor tale om forholdsvis store ændringer i Din Boligstøtte som følge af, at showstoppere fjernes. Der vil med Nyt fra Udbetaling Danmark i april 2015 blive udsendt uddannelsesmateriale til kommunerne med skærmdumps af de nye ændringer, så borgerservice kan hjælpe borgere bedst muligt med at søge om boligstøtte. 4

5 Kontaktperson: Afdelingschef Jette Rasmussen, Idriftsættelse af 3 nye selvbetjeningsløsninger Der er den 4. marts 2015 blevet idriftsat yderligere 3 selvbetjeningsløsninger. To af de tre selvbetjeningsløsninger befandt sig tidligere i selvbetjeningsløsningen Oplys om andre ændringer, men er blevet skilt ud fra denne, da det er en fordel for sagsbehandlingen at få dem ind i separate arbejdspakker. Der er tale om Stop af boligstøtte og Oplys om, at person flytter fra boligen. Den tredje selvbetjeningsløsning Oplys om ny modtager af boligstøtte vil borgeren kun skulle benytte, hvis han har modtaget et brev fra os med besked om, at han skal oplyse om ny modtager af boligstøtte via den selvbetjeningsløsning. Da denne løsning kun skal benyttes i særlige situationer, kan den heller ikke findes sammen med de øvrige selvbetjeningsløsninger på borger.dk/boligstøtte. Borgerne vil i deres breve fra os blive guidet til, hvordan de finder selvbetjeningsløsningen. Selvbetjeningsløsningen er målrettet de situationer, hvor boligstøttemodtageren enten dør eller flytter. Kontaktperson: Afdelingschef Jette Rasmussen, Mellemkommunal refusion for første kvartal af 2015 Den 12. februar 2015 blev liste LL127 dannet for første kvartal af Liste LL127 er den liste, hvor I på cpr.-niveau, kan finde de borgere, som I betaler eller modtager refusion på. Det viser sig desværre, at der er fejl i listen. Fejlen betyder, at det ikke er alle personer, der vil fremgå af listen, selvom I har givet besked til Udbetaling Danmark, om at der skal oprettes en refusionssag. Fejlen vil blive rettet, når liste LL127 for andet kvartal bliver dannet den 13. maj Denne liste vil indeholde oplysninger for det første halve år af Fejlen har ingen indvirkning på mellemkommunal refusion for Hvordan får kommunerne adgang til listerne? Når den mellemkommunale refusion er afviklet, bliver der dannet en række lister i Doc2archive, som kommunerne har adgang til november I skal bruge følgende profiler for at få adgang til listerne: ON-AUT (generel profil) ONBOLIGS (adgang til boligsikringslister) 5

6 Der er følgende lister i Doc2archive: LL 111 Registrantlisten (oversigt over boligsikringsmodtagere i 2015) - ligger i BOT-DIV-S VL 111 Registrantlisten (oversigt over boligydelsesmodtagere i 2015) - ligger i BOT-DIV-Y LL 112 Refusion fra andre kommuner (boligsikring) - ligger i BOT-DIV- S VL 112 Refusion fra andre kommuner (boligydelse) - ligger i BOT-DIV- Y LL 127 Liste over mellemkommunal refusion. Ny liste, der både indeholder boligsikring og boligydelse - ligger i BOT-DIV-S Kontaktperson: Sektionschef Kurt Petersen, Pension Opdatering af pensionsguiden Den 24. marts 2015 blev pensionsguiden opdateret med flere forbedringstiltag. Den største ændring er, at skemaet supplerende oplysninger til pension nu er blevet en del af pensionsguiden. Skemaet har hidtil kun fungeret som en fysisk blanket og har siden den 1. december 2014 også været tilgængeligt som ansøgningsskema på borger.dk. Skemaet bruges af de borgere, der tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, og som på den baggrund kan være berettiget til en udenlandsk pension. Hvis der er tale om et EU-/EØS- eller konventionsland, er det herefter Udbetaling Danmarks opgave at søge om pension i det pågældende land. Man vil kun blive præsenteret for skemaet, hvis man har svaret bekræftende på spørgsmålene om, at man har boet og/eller arbejdet i udlandet. Andre ændringer i pensionsguiden: Skemaet supplerende oplysninger til pension er implementeret i pensionsguiden. Varmeregnskabsperiode: Fremover får borgeren mulighed for digitalt at oplyse, hvornår varmeregnskabet starter funktionen har ikke været mulig digitalt, men kun på den fysiske varmeansøgningsblanket. Egenerklæring kan udfyldes digitalt: Fremover er det muligt at logge på pensionsguiden og udfylde den årlige egenerklæring for alle selvstændige. 6

7 Visning af telefonnummer: Fremover vil det være muligt for borgeren at angive og vedligeholde et telefonnummer på pensionsguiden. Kvitteringsside: I dag indeholder Pensionsguiden tre billeder over indtastede oplysninger. For at gøre forløbet mere enkelt, opsplittes forløbet i to: Et hvor data fortsat kan redigeres, og et efter de er godkendt (sendt). Formueoplysninger til helbredstillæg og ældrecheck Når borgeren oplyser sine formueoplysninger til enten helbredstillæg eller ældrecheck, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der skal bruges to selvbetjeningsløsninger, som begge findes på borger.dk. Hvis borgeren fx kun udfylder ansøgningen om helbredstillæg, bruger Udbetaling Danmark ikke automatisk formueoplysningerne til ældrechecken eller modsat. Der skal laves både en ansøgning om ældrecheck og en ansøgning om helbredstillæg. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Mindre justering af praksis omkring opkrævning af tilgodehavende via KMF Udbetaling Danmark har hver måned en række sager, hvor kontante tillæg/fradrag manuelt bliver indberettet til kontering i KMD Social Pension. Da disse konteringer ikke er afregnet (udbetalt/indbetalt), indgår de ikke i KMD Social Pensions automatiske aflevering af KMF-data til KMD KMF. De bliver fremover indberettet manuelt til KMD KMF, og de manuelle indberetninger indgår med virkning fra den 1. marts Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Kragh Josefsen, Afslag på førtidspension og mail via sikker post til Udenlandsk Pension Udbetaling Danmark Udenlandsk Pension ansøger blandt andet om førtidspension i udlandet for borgere, der tidligere har boet eller arbejdet i udlandet. Da en ansøgning om pension i Danmark også gælder som en ansøgning om pension i de lande, borgeren har boet eller arbejdet i, skal der gives besked til Udenlandsk Pension. Udover ved tilkendelse af førtidspension skal Udenlandsk Pension også have besked, når der gives afslag på førtidspension til en borger, der har oplyst at have boet eller arbejdet i udlandet. Kommunen skal sende oplysninger om borgeren til Udenlandsk Pension via blanketten Kommunens oplysninger til brug ved ansøgning om førtidspension fra udlandet. Blanketten findes i KLs blanketsamling og på borger.dksiden for myndigheder. 7

8 Det er vigtigt, at kommunen i alle tilfælde medsender kopi af alle dokumenter, som belyser borgerens arbejdsevne og helbred. Send den udfyldte blanket og kopi af dokumenter til Udenlandsk Pension via den sikre mail Tilkender kommunen førtidspension, skal blanketten Oplysning om tilkendt førtidspension også udfyldes og sendes til Udbetaling Danmark - Pension, så udbetaling af dansk førtidspension kan startes op. Denne blanket findes i KLs blanketsamling. Læs mere om, hvordan kommunen hjælper borgeren med at søge om udenlandsk pension på borger.dk-siden for myndigheder her. Kontaktperson: Sektionschef Winnie Hartvigsen, Familieydelser Genberegning af den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelsen for 2014 Som beskrevet i seneste udgave af Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark nærmer vi os tiden, hvor der skal ske genberegning af den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelsen for I 2014 blev børne- og ungeydelsen sat ned på baggrund af borgerens og dennes eventuelle ægtefælles indkomst, hvis topskattegrundlaget på en eller begge af deres forskudsopgørelser var højere end kr. om året. Udbetaling Danmark genberegner nedsættelsen den 3. maj 2015, når vi modtager årsopgørelserne for Borgeren vil herefter modtage et brev om genberegningen. Brevet vil ligge i borgerens E-boks den 5. maj De fysiske breve afsendes med B-post den 5. maj Hvis det på baggrund af genberegningen viser sig, at borgeren har fået for meget udbetalt i børne- og ungeydelse for 2014, vil det for meget udbetalte blive trukket fra de efterfølgende udbetalinger af børne- og ungeydelsen. Hvis borgeren ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil beløbet i stedet blive opkrævet. Hvis det derimod viser sig, at borgeren har fået for lidt udbetalt, vil den manglende ydelse blive udbetalt. Ydelsen udbetales: den 20. maj 2015, hvis borgeren modtager ungeydelse 8

9 den 20. juli 2015, hvis borgeren kun modtager børneydelse. Beløbet vil blive indsat på borgerens NemKonto. Hvis borgeren ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil pengene blive sat ind på dennes NemKonto inden den 13. maj I kan læse mere om den indkomstafhængige nedsættelse og genberegningen af denne på Hvis I ønsker en tekst om genberegningen til at lægge på kommunens hjemmeside, fremsender vi gerne et udkast til en tekst, I kan benytte. Kontaktperson: Afdelingschef Nina Haag, Ansøgning om børnetilskud til enlige, når borgeren er undtaget for obligatorisk digital selvbetjening I forbindelse med Obligatorisk Digital Selvbetjening har Udbetaling Danmark ændret på de såkaldte show-stoppere i selvbetjeningsløsningen Søg børnetilskud. Disse show-stoppere har forhindret visse borgere i at ansøge via selvbetjeningsløsningen. Borgere, som før ville være blevet afvist med det samme og derfor ville være nødsaget til at ringe til Udbetaling Danmark og ansøge via en fysisk blanket, kan nu søge digitalt. Det drejer sig blandt andet om: - borgere, der ikke har en sag i KMD Børneydelse - tredjelands borgere - EØS borgere - borgere, der ikke har egne børn, men børn i privatpleje - borgere, der har børn over 18 år - borgere, hvis børn er offentligt anbragt Borgere kan nu fortsætte i selvbetjeningsløsningen, selvom ikke alle felter er udfyldt, men de skal som minimum indtaste mindst ét barn og barnets fødselsdato og acceptere betingelserne. Kontaktperson: Afdelingschef Nina Haag, Far skal ikke længere søge om børne- og ungeydelse Tidligere har det været sådan, at barnefaderen skulle ansøge om børne- og ungeydelse. Børnefamilieydelsen udbetales fremover automatisk, hvis et barn flytter fra 9

10 mor til far. Hvis faderen ikke er kendt i KMD Børneydelse, bliver sagen og børne- /ungeydelsen oprettet automatisk, så længe faderen er kendt i P- data/folkeregister. Kontaktperson: Afdelingschef Claus Mortensen, Barsel Påtegning af feriekort Både kommunerne og Udbetaling Danmark kan påtegne feriekort det er god service, at vi servicerer borgeren ved første henvendelse. Når kommunerne påtegner feriekort for borgere, som er på barsel, skal der blot tages følgende hensyn: For ferieåret , hvis borgeren ikke har haft mulighed for at afvikle sin ferie på grund af afholdelse af barsel, kan feriekort påtegnes, tjek i e- indkomst (at Udbetaling Danmark har udbetalt barselsdagpenge) For ferieåret kan kommunen tidligst påtegne feriekort den 30. september 2015, hvor borgeren har haft mulighed for at afholde sin 3 ugers hovedferie. Herefter kan feriekort påtegnes svarende til 3 ugers ferieafholdelse. Anmeldelsesdato i forbindelse med sygemelding til kommunen - information til kommunens sygedagpenge afdeling Når kommunen konstaterer, at en anmeldelse fra en arbejdsgiver omhandler sygeligt forløbne graviditeter, og der sendes advis til Udbetaling Danmark, er det vigtigt, at det af beskeden fremgår, hvornår arbejdsgiveren har anmeldt sygdommen, da datoen anvendes i sagsbehandlingen for korrekt anmeldelsesfrist. Kontaktperson: Afdelingschef Birgit Elsebeth Johannsen, International Pension Kviklinje hos International Pension i Udbetaling Danmark Fremover er en kvik-linje åben for alle kommunale medarbejdere, der har et fagligt spørgsmål til International Pension i Udbetaling Danmark. 10

11 Der har ind imellem været ventetid på telefonen, når I har forsøgt at ringe til os i International Pension. Derfor har vi nu besluttet, at kommunerne fra den 1. april 2015 kan ringe direkte til International Pension via en kviklinje og få svar eller hjælp til konkrete sager. Telefonnummeret til kviklinjen hos International Pension er Kontaktperson: Sektionschef Vibeke Brask, Nyt fra Den fælles Dataenhed I Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark nærmer den 1. maj 2015 sig, hvor det er forventningen, at loven om udvidede beføjelser til Udbetaling Danmark træder i kraft. Dataenheden kan fra dette tidspunkt begynde at arbejde med kommunernes data vedrørende aktive ydelsesmodtagere. Fra omkring oktober 2015 vil kommunerne begynde at modtage prioriteringslister til brug for kontrolarbejdet. Det vil allerede fra den 1. maj 2015 være muligt for dataenheden at bistå kommunerne med at indhente oplysninger fra udlandet i enkeltsager til brug i kontrolarbejdet. Dataenheden sender i april måned en informationspakke ud til kontrolenhederne i kommunerne. Informationspakken vil blandt andet indeholde information om, hvilke opgaver der ligger i kommunerne, og hvilke opgaver der ligger hos dataenheden. Endelig deltager dataenheden på dialogmøderne mellem kommunerne og Udbetaling Danmark i marts og april 2015, hvor der er mulighed for at høre nærmere om dataenheden, herunder det igangværende samarbejde med kommunerne. Spørgsmål omkring etableringen af Den Fælles Dataenhed kan rettes til sektionschef Camilla Dupont, Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Arbejdet med at forberede myndighedsoverdragelsen af de fem ydelser - 11

12 begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp, delpension og international sygesikring er nu gået ind i sin afsluttende fase. Der bliver lagt sidste hånd på de breve, borgerne vil få fra Udbetaling Danmark, ligesom de nye tekster og selvbetjeningsløsninger, som borgere og virksomheder efter den 1. maj 2015 vil møde på borger.dk og Virk.dk, er ved at være klar. Myndighedsovergangen betyder, at kommunerne den 1. maj 2015 bør ændre deres hjemmesider, så det her fremgår, at det nu er Udbetaling Danmark, der er ansvarlig for ydelsesområderne. Udbetaling Danmark vil stille standardtekster om ydelsesområderne til rådighed, som kommunerne fremadrettet kan benytte. Der vil efter påske blive kommunikeret ud om behovet for ændringer på de kommunale hjemmesider via KIGO, KLs Dialogportal og mails til kommunerne. Der er god fremdrift i løsningen af de KIGO-opgaver, som Udbetaling Danmark har meldt ud til kommunerne. Dog venter der stadig en del opgaver, som skal klares i ugerne efter påske og op mod den 1. maj 2015, ligesom der vil blive kommunikeret om de snitflader, som vil gælde efter myndighedsovergangen. Lovforslaget om overflytningen af de fem ydelsesområder blev førstebehandlet i folketinget den 17. marts Det forventes, at tidsplanen for den videre behandling af lovforslaget vil blive overholdt. Det betyder, at lovforslaget vil blive tredjebehandlet den 21. april Kontaktperson: Projektleder Johanne Terp Bach, 12

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere