FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK"

Transkript

1 Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform den 1. maj Ansøgningsblanketter... 3 Showstoppere fjernes fra Din Boligstøtte... 3 Idriftsættelse af 3 nye selvbetjeningsløsninger... 5 Mellemkommunal refusion for første kvartal af Pension... 6 Opdatering af pensionsguiden... 6 Formueoplysninger til helbredstillæg og ældrecheck... 7 Mindre justering af praksis omkring opkrævning af tilgodehavende via KMF... 7 Afslag på førtidspension og mail via sikker post til Udenlandsk Pension... 7 ATP Koncern Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telefontid: Mandag-fredag: Familieydelse... 8 Genberegning af den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelsen for Ansøgning om børnetilskud til enlige, når borgeren er undtaget for obligatorisk digital selvbetjening... 9 Far skal ikke længere søge om Børne-og ungeydelse... 9 Barsel Påtegning af feriekort Anmeldelsesdato i forbindelse med sygemelding til kommunen -information til kommunens sygedagpengeafdeling International Pension Kviklinje hos International Pension, Udbetaling Danmark Den ny fælles dataenhed Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder

2 Boligstøtte Beregning af boligstøtte Borgere, som er digitalt parate, og som henvender sig i kommunen for at få lavet en beregning af boligstøtte, skal som udgangspunkt henvises til selv at lave en beregning på borger.dk. I Udbetaling Danmark henviser vi som udgangspunkt også borgere til at benytte borger.dk. Når borgeren laver en beregning af boligstøtte, fremgår det, hvad borgeren kan forventes at få i boligstøtte, samt hvilke beløb der er indtastet af borger, og som ligger til grund for beregningen. Nedenstående eksempel illustrerer dette: Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, 2

3 Efterregulering Ligesom sidste år gennemfører vi størstedelen af årets efterregulering i foråret. Dog rykkes efterreguleringen en smule i forhold til sidste år af hensyn til SKATs årsopgørelseskørsel. Efterreguleringen igangsættes således den 29. maj Breve til borgerne vil blive udsendt medio juni 2015, og dette kan afstedkomme flere henvendelser i borgerservice. I efteråret 2015 vil der blive gennemført en mindre efterregulering, der blandt andet vil indeholde en gennemgang af de sager, der omhandler de selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager boligstøtte. Med Fagligt Nyt i maj 2015 udsendes en nærmere beskrivelse af efterreguleringen for Ændring af udbetalingsform den 1. maj 2015 Den 1. maj 2015 ændres udbetalingsformen for yderligere ca boligstøttemodtagere. Boligstøtten bliver afregnet til yderligere 67 boligorganisationer, som fratrækker boligstøtten i huslejeopkrævningerne. Orienteringsbrev sendes medio april 2015 til de berørte borgere. Sammen med næste måneds Fagligt Nyt sendes en opdateret liste over de boligorganisationer, Udbetaling Danmark afregner boligstøtte til. Ansøgningsblanketter Udbetaling Danmark modtager mange papiransøgninger, hvor der ikke er givet besked om undtagelse. Samtidig er en del af blanketterne gamle versioner af boligstøtte-ansøgningsblanketten. Vi er derfor i øjeblikket i gang med en analyse for at få identificeret, hvorfra blanketterne udleveres. Når analysen er færdig, går vi i dialog med jer for at få optimeret processen. Foreløbig kan vi se, at der i nogle kommuner udleveres blanketter i forbindelse med anvisning af ældrebolig. Vi vil derfor gerne opfordre til, at jeres borgerservice orienterer kolleger, der arbejder med anvisning af boliger, om reglerne om obligatorisk digital selvbetjening og reglerne om undtagelse. Kontaktperson: Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, Showstoppere fjernes fra Din Boligstøtte I den nuværende udgave af Din boligstøtte på borger.dk kan borgeren ikke få lov til at indsende fx en ansøgning, før alle nødvendige oplysninger er indtastet. Det er dog ikke lovlig praksis, og derfor bliver disse såkaldte showstoppere fjernet fra Din Boligstøtte medio april En showstopper er en teknisk funktion, som bremser borgerne i at komme videre med deres ansøgning, førend specifikke felter er udfyldt. 3

4 Borgere vil efter fjernelsen af disse showstoppere kunne indsende ansøgningen uden at udfylde alle relevante oplysninger og tilsvarende sende en ufuldstændig ansøgning ind. I sådanne situationer vil Udbetaling Danmark mangle oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. For at minimere antallet af ufuldstændige ansøgninger arbejder vi på, at borgere, som ikke har udfyldt alle nødvendige felter, automatisk ved indsendelse får en kvittering, hvoraf det fremgår, at Udbetaling Danmark mangler oplysninger. At kvitteringen vil ligeledes fremgå, at borgeren skal udfylde de manglende oplysninger inden 14 dage fra den dag, han eller hun har indsendt ansøgningen. Det medfører et behov for, at borgere kan gå ind i deres ansøgning indtil 14 dage, efter de har sendt ansøgning til os, hvilket ikke er muligt i dag. Løsningen vil derfor blive ændret, så borgere, der indsender en ufuldstændig ansøgning, kan gå ind i deres ansøgning igen i 14 dage fra indsendelse af ansøgningen for at udfylde de manglende oplysninger. Vi vil først modtage borgernes ansøgning, når de 14 dage, som borgerne har til at få tilføjet de sidste oplysninger, er forløbet. Borgerne skal være opmærksomme på, at hvis de klikker opdater ansøgning undervejs, imens de tilføjer oplysninger, gemmes oplysningerne. Ansøgningen vil herefter blive behandlet ud fra de nye oplysninger, efter fristen på de 14 dage er gået. Borgerne skal huske at underskrive med NemID til sidst, for ellers modtager de ikke en ny kvittering med de nye oplysninger. Udover automatiseringen i forhold til ufuldstændige ansøgninger vil borgere, som har givet oplysninger, der medfører, at de ikke kan få boligstøtte, automatisk få en afslagskvittering. Hvis borgeren fx oplyser, at han ikke bor fast på den adresse, som han søger boligstøtte til, vil han ved indsendelse af ansøgningen få en afgørelse, hvoraf det fremgår, at han ikke kan få boligstøtte, fordi han ikke bor fast på adressen. Hver gang borgeren har udfyldt oplysninger på en side i Din Boligstøtte, vil han ved klik på Næste blive gjort opmærksom på det, hvis han mangler at udfylde nogle felter, hvis han har udfyldt nogle felter forkert, eller hvis han har givet oplysninger, som gør, at han vil få et afslag. Der er derfor tale om forholdsvis store ændringer i Din Boligstøtte som følge af, at showstoppere fjernes. Der vil med Nyt fra Udbetaling Danmark i april 2015 blive udsendt uddannelsesmateriale til kommunerne med skærmdumps af de nye ændringer, så borgerservice kan hjælpe borgere bedst muligt med at søge om boligstøtte. 4

5 Kontaktperson: Afdelingschef Jette Rasmussen, Idriftsættelse af 3 nye selvbetjeningsløsninger Der er den 4. marts 2015 blevet idriftsat yderligere 3 selvbetjeningsløsninger. To af de tre selvbetjeningsløsninger befandt sig tidligere i selvbetjeningsløsningen Oplys om andre ændringer, men er blevet skilt ud fra denne, da det er en fordel for sagsbehandlingen at få dem ind i separate arbejdspakker. Der er tale om Stop af boligstøtte og Oplys om, at person flytter fra boligen. Den tredje selvbetjeningsløsning Oplys om ny modtager af boligstøtte vil borgeren kun skulle benytte, hvis han har modtaget et brev fra os med besked om, at han skal oplyse om ny modtager af boligstøtte via den selvbetjeningsløsning. Da denne løsning kun skal benyttes i særlige situationer, kan den heller ikke findes sammen med de øvrige selvbetjeningsløsninger på borger.dk/boligstøtte. Borgerne vil i deres breve fra os blive guidet til, hvordan de finder selvbetjeningsløsningen. Selvbetjeningsløsningen er målrettet de situationer, hvor boligstøttemodtageren enten dør eller flytter. Kontaktperson: Afdelingschef Jette Rasmussen, Mellemkommunal refusion for første kvartal af 2015 Den 12. februar 2015 blev liste LL127 dannet for første kvartal af Liste LL127 er den liste, hvor I på cpr.-niveau, kan finde de borgere, som I betaler eller modtager refusion på. Det viser sig desværre, at der er fejl i listen. Fejlen betyder, at det ikke er alle personer, der vil fremgå af listen, selvom I har givet besked til Udbetaling Danmark, om at der skal oprettes en refusionssag. Fejlen vil blive rettet, når liste LL127 for andet kvartal bliver dannet den 13. maj Denne liste vil indeholde oplysninger for det første halve år af Fejlen har ingen indvirkning på mellemkommunal refusion for Hvordan får kommunerne adgang til listerne? Når den mellemkommunale refusion er afviklet, bliver der dannet en række lister i Doc2archive, som kommunerne har adgang til november I skal bruge følgende profiler for at få adgang til listerne: ON-AUT (generel profil) ONBOLIGS (adgang til boligsikringslister) 5

6 Der er følgende lister i Doc2archive: LL 111 Registrantlisten (oversigt over boligsikringsmodtagere i 2015) - ligger i BOT-DIV-S VL 111 Registrantlisten (oversigt over boligydelsesmodtagere i 2015) - ligger i BOT-DIV-Y LL 112 Refusion fra andre kommuner (boligsikring) - ligger i BOT-DIV- S VL 112 Refusion fra andre kommuner (boligydelse) - ligger i BOT-DIV- Y LL 127 Liste over mellemkommunal refusion. Ny liste, der både indeholder boligsikring og boligydelse - ligger i BOT-DIV-S Kontaktperson: Sektionschef Kurt Petersen, Pension Opdatering af pensionsguiden Den 24. marts 2015 blev pensionsguiden opdateret med flere forbedringstiltag. Den største ændring er, at skemaet supplerende oplysninger til pension nu er blevet en del af pensionsguiden. Skemaet har hidtil kun fungeret som en fysisk blanket og har siden den 1. december 2014 også været tilgængeligt som ansøgningsskema på borger.dk. Skemaet bruges af de borgere, der tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, og som på den baggrund kan være berettiget til en udenlandsk pension. Hvis der er tale om et EU-/EØS- eller konventionsland, er det herefter Udbetaling Danmarks opgave at søge om pension i det pågældende land. Man vil kun blive præsenteret for skemaet, hvis man har svaret bekræftende på spørgsmålene om, at man har boet og/eller arbejdet i udlandet. Andre ændringer i pensionsguiden: Skemaet supplerende oplysninger til pension er implementeret i pensionsguiden. Varmeregnskabsperiode: Fremover får borgeren mulighed for digitalt at oplyse, hvornår varmeregnskabet starter funktionen har ikke været mulig digitalt, men kun på den fysiske varmeansøgningsblanket. Egenerklæring kan udfyldes digitalt: Fremover er det muligt at logge på pensionsguiden og udfylde den årlige egenerklæring for alle selvstændige. 6

7 Visning af telefonnummer: Fremover vil det være muligt for borgeren at angive og vedligeholde et telefonnummer på pensionsguiden. Kvitteringsside: I dag indeholder Pensionsguiden tre billeder over indtastede oplysninger. For at gøre forløbet mere enkelt, opsplittes forløbet i to: Et hvor data fortsat kan redigeres, og et efter de er godkendt (sendt). Formueoplysninger til helbredstillæg og ældrecheck Når borgeren oplyser sine formueoplysninger til enten helbredstillæg eller ældrecheck, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der skal bruges to selvbetjeningsløsninger, som begge findes på borger.dk. Hvis borgeren fx kun udfylder ansøgningen om helbredstillæg, bruger Udbetaling Danmark ikke automatisk formueoplysningerne til ældrechecken eller modsat. Der skal laves både en ansøgning om ældrecheck og en ansøgning om helbredstillæg. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Mindre justering af praksis omkring opkrævning af tilgodehavende via KMF Udbetaling Danmark har hver måned en række sager, hvor kontante tillæg/fradrag manuelt bliver indberettet til kontering i KMD Social Pension. Da disse konteringer ikke er afregnet (udbetalt/indbetalt), indgår de ikke i KMD Social Pensions automatiske aflevering af KMF-data til KMD KMF. De bliver fremover indberettet manuelt til KMD KMF, og de manuelle indberetninger indgår med virkning fra den 1. marts Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Kragh Josefsen, Afslag på førtidspension og mail via sikker post til Udenlandsk Pension Udbetaling Danmark Udenlandsk Pension ansøger blandt andet om førtidspension i udlandet for borgere, der tidligere har boet eller arbejdet i udlandet. Da en ansøgning om pension i Danmark også gælder som en ansøgning om pension i de lande, borgeren har boet eller arbejdet i, skal der gives besked til Udenlandsk Pension. Udover ved tilkendelse af førtidspension skal Udenlandsk Pension også have besked, når der gives afslag på førtidspension til en borger, der har oplyst at have boet eller arbejdet i udlandet. Kommunen skal sende oplysninger om borgeren til Udenlandsk Pension via blanketten Kommunens oplysninger til brug ved ansøgning om førtidspension fra udlandet. Blanketten findes i KLs blanketsamling og på borger.dksiden for myndigheder. 7

8 Det er vigtigt, at kommunen i alle tilfælde medsender kopi af alle dokumenter, som belyser borgerens arbejdsevne og helbred. Send den udfyldte blanket og kopi af dokumenter til Udenlandsk Pension via den sikre mail Tilkender kommunen førtidspension, skal blanketten Oplysning om tilkendt førtidspension også udfyldes og sendes til Udbetaling Danmark - Pension, så udbetaling af dansk førtidspension kan startes op. Denne blanket findes i KLs blanketsamling. Læs mere om, hvordan kommunen hjælper borgeren med at søge om udenlandsk pension på borger.dk-siden for myndigheder her. Kontaktperson: Sektionschef Winnie Hartvigsen, Familieydelser Genberegning af den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelsen for 2014 Som beskrevet i seneste udgave af Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark nærmer vi os tiden, hvor der skal ske genberegning af den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelsen for I 2014 blev børne- og ungeydelsen sat ned på baggrund af borgerens og dennes eventuelle ægtefælles indkomst, hvis topskattegrundlaget på en eller begge af deres forskudsopgørelser var højere end kr. om året. Udbetaling Danmark genberegner nedsættelsen den 3. maj 2015, når vi modtager årsopgørelserne for Borgeren vil herefter modtage et brev om genberegningen. Brevet vil ligge i borgerens E-boks den 5. maj De fysiske breve afsendes med B-post den 5. maj Hvis det på baggrund af genberegningen viser sig, at borgeren har fået for meget udbetalt i børne- og ungeydelse for 2014, vil det for meget udbetalte blive trukket fra de efterfølgende udbetalinger af børne- og ungeydelsen. Hvis borgeren ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil beløbet i stedet blive opkrævet. Hvis det derimod viser sig, at borgeren har fået for lidt udbetalt, vil den manglende ydelse blive udbetalt. Ydelsen udbetales: den 20. maj 2015, hvis borgeren modtager ungeydelse 8

9 den 20. juli 2015, hvis borgeren kun modtager børneydelse. Beløbet vil blive indsat på borgerens NemKonto. Hvis borgeren ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil pengene blive sat ind på dennes NemKonto inden den 13. maj I kan læse mere om den indkomstafhængige nedsættelse og genberegningen af denne på Hvis I ønsker en tekst om genberegningen til at lægge på kommunens hjemmeside, fremsender vi gerne et udkast til en tekst, I kan benytte. Kontaktperson: Afdelingschef Nina Haag, Ansøgning om børnetilskud til enlige, når borgeren er undtaget for obligatorisk digital selvbetjening I forbindelse med Obligatorisk Digital Selvbetjening har Udbetaling Danmark ændret på de såkaldte show-stoppere i selvbetjeningsløsningen Søg børnetilskud. Disse show-stoppere har forhindret visse borgere i at ansøge via selvbetjeningsløsningen. Borgere, som før ville være blevet afvist med det samme og derfor ville være nødsaget til at ringe til Udbetaling Danmark og ansøge via en fysisk blanket, kan nu søge digitalt. Det drejer sig blandt andet om: - borgere, der ikke har en sag i KMD Børneydelse - tredjelands borgere - EØS borgere - borgere, der ikke har egne børn, men børn i privatpleje - borgere, der har børn over 18 år - borgere, hvis børn er offentligt anbragt Borgere kan nu fortsætte i selvbetjeningsløsningen, selvom ikke alle felter er udfyldt, men de skal som minimum indtaste mindst ét barn og barnets fødselsdato og acceptere betingelserne. Kontaktperson: Afdelingschef Nina Haag, Far skal ikke længere søge om børne- og ungeydelse Tidligere har det været sådan, at barnefaderen skulle ansøge om børne- og ungeydelse. Børnefamilieydelsen udbetales fremover automatisk, hvis et barn flytter fra 9

10 mor til far. Hvis faderen ikke er kendt i KMD Børneydelse, bliver sagen og børne- /ungeydelsen oprettet automatisk, så længe faderen er kendt i P- data/folkeregister. Kontaktperson: Afdelingschef Claus Mortensen, Barsel Påtegning af feriekort Både kommunerne og Udbetaling Danmark kan påtegne feriekort det er god service, at vi servicerer borgeren ved første henvendelse. Når kommunerne påtegner feriekort for borgere, som er på barsel, skal der blot tages følgende hensyn: For ferieåret , hvis borgeren ikke har haft mulighed for at afvikle sin ferie på grund af afholdelse af barsel, kan feriekort påtegnes, tjek i e- indkomst (at Udbetaling Danmark har udbetalt barselsdagpenge) For ferieåret kan kommunen tidligst påtegne feriekort den 30. september 2015, hvor borgeren har haft mulighed for at afholde sin 3 ugers hovedferie. Herefter kan feriekort påtegnes svarende til 3 ugers ferieafholdelse. Anmeldelsesdato i forbindelse med sygemelding til kommunen - information til kommunens sygedagpenge afdeling Når kommunen konstaterer, at en anmeldelse fra en arbejdsgiver omhandler sygeligt forløbne graviditeter, og der sendes advis til Udbetaling Danmark, er det vigtigt, at det af beskeden fremgår, hvornår arbejdsgiveren har anmeldt sygdommen, da datoen anvendes i sagsbehandlingen for korrekt anmeldelsesfrist. Kontaktperson: Afdelingschef Birgit Elsebeth Johannsen, International Pension Kviklinje hos International Pension i Udbetaling Danmark Fremover er en kvik-linje åben for alle kommunale medarbejdere, der har et fagligt spørgsmål til International Pension i Udbetaling Danmark. 10

11 Der har ind imellem været ventetid på telefonen, når I har forsøgt at ringe til os i International Pension. Derfor har vi nu besluttet, at kommunerne fra den 1. april 2015 kan ringe direkte til International Pension via en kviklinje og få svar eller hjælp til konkrete sager. Telefonnummeret til kviklinjen hos International Pension er Kontaktperson: Sektionschef Vibeke Brask, Nyt fra Den fælles Dataenhed I Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark nærmer den 1. maj 2015 sig, hvor det er forventningen, at loven om udvidede beføjelser til Udbetaling Danmark træder i kraft. Dataenheden kan fra dette tidspunkt begynde at arbejde med kommunernes data vedrørende aktive ydelsesmodtagere. Fra omkring oktober 2015 vil kommunerne begynde at modtage prioriteringslister til brug for kontrolarbejdet. Det vil allerede fra den 1. maj 2015 være muligt for dataenheden at bistå kommunerne med at indhente oplysninger fra udlandet i enkeltsager til brug i kontrolarbejdet. Dataenheden sender i april måned en informationspakke ud til kontrolenhederne i kommunerne. Informationspakken vil blandt andet indeholde information om, hvilke opgaver der ligger i kommunerne, og hvilke opgaver der ligger hos dataenheden. Endelig deltager dataenheden på dialogmøderne mellem kommunerne og Udbetaling Danmark i marts og april 2015, hvor der er mulighed for at høre nærmere om dataenheden, herunder det igangværende samarbejde med kommunerne. Spørgsmål omkring etableringen af Den Fælles Dataenhed kan rettes til sektionschef Camilla Dupont, Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Arbejdet med at forberede myndighedsoverdragelsen af de fem ydelser - 11

12 begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp, delpension og international sygesikring er nu gået ind i sin afsluttende fase. Der bliver lagt sidste hånd på de breve, borgerne vil få fra Udbetaling Danmark, ligesom de nye tekster og selvbetjeningsløsninger, som borgere og virksomheder efter den 1. maj 2015 vil møde på borger.dk og Virk.dk, er ved at være klar. Myndighedsovergangen betyder, at kommunerne den 1. maj 2015 bør ændre deres hjemmesider, så det her fremgår, at det nu er Udbetaling Danmark, der er ansvarlig for ydelsesområderne. Udbetaling Danmark vil stille standardtekster om ydelsesområderne til rådighed, som kommunerne fremadrettet kan benytte. Der vil efter påske blive kommunikeret ud om behovet for ændringer på de kommunale hjemmesider via KIGO, KLs Dialogportal og mails til kommunerne. Der er god fremdrift i løsningen af de KIGO-opgaver, som Udbetaling Danmark har meldt ud til kommunerne. Dog venter der stadig en del opgaver, som skal klares i ugerne efter påske og op mod den 1. maj 2015, ligesom der vil blive kommunikeret om de snitflader, som vil gælde efter myndighedsovergangen. Lovforslaget om overflytningen af de fem ydelsesområder blev førstebehandlet i folketinget den 17. marts Det forventes, at tidsplanen for den videre behandling af lovforslaget vil blive overholdt. Det betyder, at lovforslaget vil blive tredjebehandlet den 21. april Kontaktperson: Projektleder Johanne Terp Bach, 12

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? KMD Social Pension KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser vedr. Pensionister og Førtidspensionister. Det er et tidligere kommunalt

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere