Ansvar for fremtiden 2025-planen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvar for fremtiden 2025-planen"

Transkript

1 Ansvar for fremtiden 2025-planen

2 Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage. Vi skal bruge det begyndende opsving til at reformere og investere, så vi kan skabe et stærkere samfund, hvor flere bidrager og bliver en del af fællesskabet. Sådan ruster vi os bedst mod nye kriser. Beslutningerne kan ikke vente, men skal træffes i den kommende valgperiode. Vi skal ikke gentage fejlene fra 00 erne, hvor advarsler om krisetegn blev ignoreret og overforbrug sat over ansvarlighed. Vi skal tværtimod lære af krisen, skabe tryghed om job og bolig og sikre, at der er penge til velfærd. Vi skal tage ansvar for vores fælles fremtid. Radikale Venstres ambition er et samfund, hvor mere end halvdelen af befolkningen altid er i beskæftigelse. Fordi selvforsørgelse sætter mennesker fri og fordi flere i job giver mulighed for, at vi som samfund kan hjælpe sårbare og udsatte mennesker, som ikke får naturlig del i opsvinget. Vi skal investere, så flere får muligheder. Det kræver en stærk økonomi. Radikale Venstres 2025-plan er et bud. Reformer af skat, pension og international rekruttering skal ruste os til nye kriser og gøre os bedre i stand til at gribe de muligheder, som opsvinget skaber. Alternativet til reformer er enten ubetalte regninger til vores børn og børnebørn, markante forringelser i vores fælles velfærd eller højere skatter. Det handler om mennesker. Det handler om os alle sammen. 2

3 1. Læren af krisen Da krisen kom, kostede det Danmark dyrt, at der ikke var blevet reformeret i tide. Der blev tabt arbejdspladser, huspriserne faldt, mange familier blev gjort insolvente og Danmark måtte igen stifte gæld for at lukke hullet i statsfinanserne. Advarslerne var tydelige, men blev ignoreret alt for længe. Konkurrenceevnen faldt dramatisk op igennem 00 erne pga. manglende reformer. Under SR-regeringen er konkurrenceevnen igen styrket, jf. figur 1. Figur 1: Udviklingen i konkurrenceevnen Pct Pct Produktivitet Lønkonkurrenceevne Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet. Økonomien var aldrig holdbar under VKO, fordi man ikke gennemførte reformer i tide. Men det er reformer, der finansierer velfærden. Figur 2 illustrerer denne pointe. Hvis ikke tilbagetræknings- og dagpengereformerne var blevet gennemført, ville regeringen ikke have haft råd til at investere 39 mia. kr. i mere velfærd frem mod 2020, sådan som vi foreslår. Uden disse reformer ville der i stedet skulle skæres 7½ mia. kr. i det offentlige forbrug. 3

4 Figur 2: Uden reformer skulle der skæres i velfærden Mia.kr niveau mia. kr ,5 mia.kr. Kilde: Finansministeriet og egne beregninger. 2. Mål i 2025-planen SR-regeringen har foretaget et kraftigt oprydningsarbejde i økonomien efter nullernes fejlslagne politik. Det er sket med en økonomisk 2020-plan, hvor den reformkurs, der blev lagt med tilbagetrækningsreformen i 2011, videreføres med bl.a. reformer af skat, SU, kontanthjælp, førtidspension og beskæftigelsesområdet. Med flere i privat beskæftigelse, øget vækst og bedre konkurrenceevne er de vigtigste mål i 2020-planen tæt på at være realiseret. Reformerne virker, og vi er på vej ind i et opsving. Men hvis opsvinget skal omsættes til nye muligheder, skal vi turde tage fat på de strukturelle problemer, der lurer under det begyndende opsving. Vi skal have en plan for, hvad vi vil med vores samfund. Vi skal have en plan, der viser, hvordan vi skaber en stærk økonomi som grundlag for de ting, vi gerne vil. Forudsætningen for en stærk økonomi er, at flere bidrager med det, de kan. Så der skabes flere muligheder for dem, der ikke kan selv. Radikale Venstre ser stort på etablerede tabuer og fokuserer på de grundlæggende udfordringer i økonomien: Demografien ændrer sig, så der bliver flere ældre, der naturligt forventer en god seniortilværelse. Levetiden er markant længere end for blot få år siden, og derfor er pensionsperioden markant længere end det, økonomien er indrettet efter. Det koster samfundet dyrt og presser den of- 5 fentlige service, som især de mindre ressourcestærke ældre er afhængige af. Høje indkomstskatter betyder, at vækstmulighederne ikke udnyttes fuldt ud. 4

5 Mange virksomheder har allerede i dag svært ved at rekruttere den rette arbejdskraft, og flaskehalsproblemerne vil kun blive forstærket yderligere, når opsvinget for alvor sætter ind. Hvis virksomhederne ikke kan besætte ledige stillinger, vil produktionen enten standse eller flytte til udlandet. Vækstpotentialet er trods reformer stadig begrænset. OECD skønner det til det 6. laveste blandt alle medlemslande. Kort efter 2020 og frem truer store offentlige underskud. Det betyder større gældsætning og milliarder til øgede renteudgifter. Selvom færre i dag er fattige, er der kun en beskeden udvikling i den sociale mobilitet. Børns baggrund afgør fortsat alt for ofte deres fremtid. Hvis økonomen vokser uden vi samtidig gør os fri af fossile brændstoffer, vil CO2-udledningen stige i stedet for at falde. Hovedudfordringerne for dansk økonomi sammenfattes ofte af økonomer som hængekøjeproblemet. Det er et udtryk for, at underskuddene kort efter 2020 vokser sig så store, at gælden stiger og de regler, både vi selv og EU har fastsat for ansvarlige underskud, overskrides. Figur 3: Nye store offentlige underskud truer Pct. af BNP 0,50 Pct. af BNP 0,50 0,00 0,00-0,50-0,50-1,00-1,00-1,50-1,50-2,00-2, Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet. Vores bud på reformer er svar på, hvordan disse udfordringer kan imødegås. Det vigtigste er, at der bliver handlet, så problemerne løses i tide. Hovedmålene i vores 2025-plan er: Et stærkere fællesskab. Vores ambition er, at mere end halvdelen af befolkningen altid skal være i beskæftigelse - også når økonomien er i bund. Det kræver, at beskæftigelsen ikke kun løftes med de nye jobs, der kommer med opsvinget, men også løftes gennem nye reformer. Vores plan øger den strukturelle beskæftigelse med personer og styrker velstanden med ca. 30 mia. kr i

6 Råd til velfærd. Vi skal fortsat kunne betale for vores velfærd. Presset fra demografien på vores velfærd skal kunne håndteres, også efter Vi foreslår at den årlige vækst på 0,6 pct. årligt videreføres efter Investeringer i en bedre fremtid. Der skal skabes et råderum til investeringer i en bedre fremtid: grøn omstilling, bedre rammevilkår for virksomheder, herunder for iværksætteri, offentlige investeringer. Økonomisk ansvarlighed. Underskud skal vendes til overskud. Der skal være balance i de offentlige budgetter i Et stærkere fællesskab For Radikale Venstre er arbejdsmarkedet et fællesskab, der skal rumme både dem, der kan, og dem, der har brug for hjælp til at komme i beskæftigelse. Vores mål er enkelt: Mere end halvdelen af befolkningen skal være i beskæftigelse, så der altid er flere, der forsørger, end der forsørges. Derfor er vores ambition, at der altid er mindst 3 mio. i beskæftigelse i Danmark. Med det radikale bud på nye reformer løftes beskæftigelsen med personer frem mod 2025, hvoraf ca personer er et direkte bidrag fra reformerne. Dermed kommer vi i mål med mindst 3 mio. i arbejde allerede i årene omkring Figur 4: Beskæftigelsesudvikling med og uden 2025-planen Figur 4 Tusinde personer planen Grundforløb uden reformer Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. * Anm.: Beskæftigelsen i figur 4 er i antal personer og eksklusiv sygeorlov, men inkluderer personer på barselsorlov. Det skyldes, at personer på barsel har en stærk tilknytning til beskæftigelse generelt og indregnes i beskæftigelse. Antallet af personer på orlov har det seneste årti ligget relativt stabilt på ca personer ca. halvdelen på barselorlov og den anden halvdel på sygeorlov. Ved beregningen af 2025-planen og grundforløb i KP15 er beskæftigelse justeret for barselorlov. Der er dermed blot fratrukket personer i begge forløb. Desuden har vi indregnet beskæftigelsesbidraget fra international rekruttering på personer. 6

7 2.2. Råd til velfærd Det er sårbare og udsatte grupper, der rammes hårdest, hvis ikke vi investerer i skoler, uddannelse, sundhed og omsorg. Derfor ønsker vi, at der skal være penge til at imødegå det voksende pres fra befolkningsudviklingen. Fra 2020 vil dette pres ifølge Finansministeriet blive større, jf. figur 5. Hvis ikke udgifterne til dette pres på ældreomsorg, skoler med mere dækkes, vil mange opleve det som reelle nedskæringer i den offentlige service. Moderniseringen af den offentlige sektor, herunder fokus på tillid og afbureaukratisering, skal fortsætte, så de offentlige opgaver fortsat kan løses bedre. Figur 5: Udvikling offentligt forbrug samt demografisk træk Figur 5: Udvikling i offentligt forbrug samt demografisk træk Figur 5 1,0 1,0 PCT Pct. 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 Danmark på sikker vej Danmark på sikker vej Samlet Samlet offentligt Offentlig forbrug forbrug Heraf demografisk træk planen 2025-planen Heraf demografisk træk Kilde: Finansministeriet og egne beregninger Investeringer i en bedre fremtid Væksten i samfundet skal være bæredygtig og det kræver fortsat omstilling af energisektoren, så der anvendes mindre kul, olie og gas. Virksomhederne skal fortsat have bedre rammevilkår for at tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser i Danmark. Små virksomheder skal kunne vokse sig større. Regeringen har afskaffet iværksætterskatten og forbedret små virksomheders muligheder for at investere i forskning og udvikling, så nye ideer kan blive til noget vi kan leve af. Denne politik skal fortsætte, så opsvinget bruges til at skabes nye jobs. De arbejdspladser, der forsvandt under krisen, kommer ikke tilbage. Vejen til vækst er brolagt med uddannelse, og uddannelse er en af nøglerne til at bryde den negative sociale arv. Alle disse nye muligheder for en bedre fremtid kræver råderum for nye investeringer. Det råderum skaber vi i 2025-planen. 7

8 2.4. Økonomisk ansvarlighed De seneste fremskrivninger fra vismændene og regeringen viser, at der er underskud så langt øjet rækker. Hvis ikke der handles på dette, sender vi regningen videre til vores børn og børnebørn. Og påfører dem store udgifter til renter. Med Radikale Venstres bud på reformer, der øger beskæftigelsen, kan disse underskud vendes til overskud, jf. figur 6. Figur 6: Offentlige underskud med og uden 2015-planen 2025-planen Figur 6 Pct. af BNP Pct. af BNP 1,0 0,5 0,0-0,5-0,5-1,0-1,0-1,5-1,5-2,0-2, Grundforløb uden reformer 2025-planen Grundforløb, KP15 RV_plan samlet Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. 3. Radikale Venstres bud på reformer 3.1. Overblik Tabel 1 viser, hvordan 2025-planen skaber balance i de offentlige budgetter, sænker den samlede skat og finansierer det udgiftspres, som følger af befolkningsudviklingen. Tabel 1: 1: Den Den økonomiske gevinst fra reformerne i i 2025-planen Mia. kr. (2015-kroner) Fremrykning af indekseringen af pensionsalderen ½ 8 12 Lettere adgang for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark Øget beskæftigelse som følge af lavere skat på arbejde Ophævelse af skattestoppet på boliger Sparede renteudgifter Bidrag fra reformer i alt 1 ½ Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. 8

9 Tabel 2: Balance i 2025-planen Tabel 2: Balance i 2025-planen Mia. kr. (2015-kroner) Reformskabt råderum i perioden , jf. 5½ Finansministeriets fremskrivninger Bidrag fra reformerne i 2025-planen 1½ Skatten lettes for alle Bedre velfærd - årlig vækst på 0,6 pct. i udgifterne til velfærd De forventede årlige offentlige underskud, som skal dækkes Investeringer i en bedre fremtid Offentlig balance Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. Radikale Venstres bud på reformer, der styrker økonomien: Bedre balance mellem perioden i beskæftigelse og på pension. En fremrykning af den indeksering af tilbagetrækningsalderen, som Radikale Venstre har aftalt med Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er et bud. Vi lever markant længere end tidligere og pensionsperioden vil nu være markant længere end vi aftalte i sin tid. En sænkelse af skatten for alle arbejdende danskere. Samtidig vil vi ophæve skattestoppet og lade boligskatterne følge lønudviklingen efter Netto sænker vi skatten med ca. 13 mia. kr. En styrkelse af rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne mangler allerede i dag kvalificeret arbejdskraft. Det skal være lettere at rekruttere de medarbejdere, virksomhederne mangler, også i lande uden for EU. Fortsætte med at reformere, så de ca personer i den arbejdsdygtige alder, som står uden for arbejdsmarkedet, får lettere ved at komme i job Bedre balance mellem tilværelsen på pension og i beskæftigelse Danskerne lever længere. Det betyder, at vi har udsigt til flere år på pension end både tidligere og kommende generationer. Det er dyrt for samfundet. Særligt når befolkningsudviklingen trækker i retning af flere på pension. Det øger presset på de offentlige finanser. Ikke mindst fordi markant flere ældre naturligvis skal have adgang til sundheds- og ældretilbud af høj kvalitet. I 2006 og 2011 besluttede brede politiske flertal at hæve pensions- og efterlønsalderen. Danskerne er med disse aftaler blevet stillet i udsigt, at de kan regne med gennemsnitligt 14 ½ år på pension i gennemsnit. Men med den hastigt stigende levealder vil tiden på pension imidlertid være 18 år i gennemsnit. Radikale Venstre vil justere reglerne, så forholdet mellem tid på arbejde og pension i højere grad afspejler det, som danskerne er stillet i udsigt. 9

10 Én af mulighederne er, at vi fra 2025 hæver pensionsalderen fra 67 til 68 år. I stedet for som aftalt i Men Radikale Venstre er åbne over for andre forslag til, hvordan perioden på pension kommer tættere på løftet om 14 ½ år på pension. Figur 7: Restlevetid for 60-årige, fremskrivning i 2006 og År 30 Figur 7: Restlevetid for 60-årige, fremskrivning i 2006 og År fremskrivning fremskrivning fremskrivning fremskrivning Mænd Mænd Kvinde Kvinder Mænd Mænd KvindeKvinder Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet. Økonomiske konsekvenser af reformen: En justering af indekseringen af folkepensions- og efterlønsaldre ventes at øge beskæftigelsen med ca personer i På lidt længere sigt, fra 2030 og frem, kan beskæftigelsen øges med ca personer. Bidraget til de offentlige finanser skønnes at udgøre 12 mia. kr., jf. tabel 3. Tabel Tabel 3: 3: Beskæftigelseseffekt og og bidrag til de offentlige finanser af af Radikale Venstres tilbagetrækningsreform Beskæftigelse, tusinde personer Beskæftigelse Bidrag til de offentlige finanser, mia. kr. ½ 8 12 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger Flere dygtige udlændinge til Danmark For Radikale Venstre er udlændinge en ressource. Og adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, om virksomhederne kan få fuld værdi af det begyndende opsving. Allerede nu meldes om flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Flere virksomheder har svært ved at skaffe de kvalificerede hoveder og hænder, de skal bruge for at skabe vækst og nye arbejdspladser

11 Radikale Venstre ønsker, at virksomheder får en flaskehalsgaranti. Garantien indebærer, at virksomheder i Danmark får adgang til at hente arbejdskraften udefra, når de ikke kan finde den inden for landets grænser. Det skal modvirke, at produktion og arbejdspladser nedlægges eller flyttes til udlandet, fordi der mangler en eller flere nøglemedarbejdere. Konkret vil vi sænke beløbsordningen for udenlandske arbejdstagere fra kr. til kr. og styrke fastholdelsen af internationale arbejdstagere og deres familier. Initiativet ligger i forlængelse af regeringens reform i sommeren 2014, hvor det med et bredt politisk flertal blev besluttet at lette virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Figur Figur 8: 8: Udvikling Udvikling i udenlandske udenlandske arbejdstagere arbejdstagere med med bopæl bopæl i Danmark i siden Danmark 2008 siden 2008 Figur 7 Personer Udenlanske arbejdstagere med bopæl i Danmark Udenlandske Udenlanske arbejdstagere arbejdstagere med bopæl med i Danmark bopæl i Danmark Kilde: Jobindsats.dk. Økonomiske konsekvenser af reformen: Forslaget skønnes at øge beskæftigelsen med personer samt at styrke de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr, jf. tabel 4. Tabel Tabel 4: 4: Beskæftigelseseffekt Beskæftigelseseffekt og og bidrag bidrag til til de de offentlige offentlige finanser finanser af af forslaget om lettere adgang for kvalificeret arbejdskraft til til Danmark. Beskæftigelse, tusinde personer Beskæftigelse Bidrag til de offentlige finanser, mia. kr Kilde: DI og egne beregninger. 11

12 3.4. Skat, der virker Skatten spiller en stor rolle for vækst og beskæftigelse. Hvis skatten på arbejde er for høj, så bliver der arbejdet mindre og skabt mindre værdi i samfundet. Regeringen gennemfører frem mod 2022 lettelser i skatten på arbejde i både top og bund. Det bidrager til at styrke beskæftigelsen. I forlængelse af vores skattereform fra 2012 ønsker Radikale Venstre at sænke skatten på arbejde yderligere. Vi foreslår at begrænse den skat, der betales af ekstra indkomst fra ekstra arbejde. Altså den såkaldte marginalskat. Fordi den hæmmer mobilitet og aktivitet i samfundet. Med vores forslag vil ingen skulle betale mere end 50 pct. af lønnen i skat. Hverken den enlige forsørger, den specialiserede metalarbejder eller direktøren. Det vil bidrage til flere arbejdspladser og mere vækst. Radikale Venstre letter skatten med samlet 13 mia. kr. Lettelserne finansieres samlet af reformer og råderum. Det betyder, at der er tale om et bidrag til et samlet mindre skattetryk. Radikale Venstres forslag til en ny samlet skattereform er: Vi vil sænke skatten for alle i arbejde Målet er at gøre det mere attraktivt at arbejde. Vi vil øge beskæftigelsesfradraget med 8 mia. kr., så alle får mere ud af at være i arbejde. Vi vil bevare topskatten men sænke satsen Vi er tilhængere af princippet om, at de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Men i dag er det ikke kun direktøren, men også den specialiserede maskinmester, elektromekanikeren og en halv million andre danskere, der betaler ca. 56 pct. i skat af den sidst tjente krone. Den høje marginalskat virker ifølge økonomerne hæmmende på væksten og det koster arbejdspladser. Derfor vil vi sænke den øverste marginalskat fra ca. 56 pct. til ca. 50. Højere modregning i børnechecken Radikale Venstre ønsker, at aftrapningen af børnechecken for de højeste indkomster (over kr.) forhøjes fra 2 pct. til 5 pct. Det reducerer de samlede udgifter til børne- og ungeydelse på 15 mia. kr. med ca. ½ mia. kr. Vi vil reducere den sammensatte marginalskat for enlige forsørgere I dag betaler mange enlige forsørgere ofte mere skat af den sidst tjente krone end dem med de højeste indkomster på grund af den høje sammensatte marginalskat. Det er ikke rimeligt. Derfor vil vi hæve grænsen for, hvor meget man som enlig forsørger kan tjene uden at miste sin friplads i daginstitutionen og få reduceret sin boligsikring. Grænsen skal hæves fra kr. til kr. Boligskatten skal følge lønudviklingen Det gode ved skattelettelser på arbejde er, at man skal arbejde for at få del i dem. Omvendt giver skattelettelser på bolig en gevinst, hvis blot man ejer en dyr bolig. 12

13 Dertil kommer, at yderligere lettelser i boligskatten ikke skaber beskæftigelse. Hvis der anvendes 13 mia. kr. på lettelser i skatten på arbejde, øges beskæftigelsen markant, jf. figur 9. Figur 9: Beskæftigelseseffekten af 13 mia. kr. anvendt på lettelser i skatten på henholdsvis arbejde og boliger Figur 9 Tusinde personer Antal personer i beskæftigelse Radikale Venstres skatteforslag Skattestop på bolig fortsætter Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne skøn. Forslaget om at ophæve skattestoppet medfører ikke højere ejendomsværdiskat end i dag. Den bliver blot mere forudsigelig. Figuren viser, at hvis blot ejendomsværdiskatten følger lønudviklingen efter 2020, vil skatten ligge på et fast og forudsigeligt niveau. Det vil endda være lavere end i dag. Figur 10: Ejendomsværdiskatten udhules af fortsat skattestop på boliger Figur 10. Ejendomsværdiskatten udhules af fortsat skattestop på Ejendomsværdiskatten, den effektive sats boliger 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,65 0,65 0,2 0,2 0, Fastholdelse af skattestop Fastholdelse af skattestop Afskaffelse af skattestop 2051 Afskaffelse af skattestop Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. 13

14 Radikale Venstre vil samtidig normalisere betalingerne af grundskyld. I stedet for de nuværende stigningstakter på op til 7 pct. i grundskyldsbetalingerne skal betalingen af grundskyld ligeledes indekseres med lønudviklingen. Vores samlede skattereform forventes at øge beskæftigelsen med ca personer på lidt længere sigt. I 2030, når reformen er fuldt indfaset, vil den lavere marginalskat medføre, at beskæftigelsen stiger med ca personer, mens det forhøjede beskæftigelsesfradrag øger beskæftigelsen med ca personer. Bidraget til de offentlige finanser skønnes på den baggrund at udgøre ca. 3 mia. kr, jf. tabel 5. Tabel Tabel 5: 5: Beskæftigelseseffekt og og bidrag til til de offentlige finanser af af Radikale Venstres skattereform Beskæftigelse, tusinde personer Marginalskat på 50 pct Beskæftigelsesfradrag Samlet bidrag til de offentlige finanser, mia. kr Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger Fortsatte reformer, der bringer flere i den erhvervsaktive alder i job I dag er der ca personer i den arbejdsdygtige alder, som er offentligt forsørgede. De modtager førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og dagpenge eller er i fleksjob. Regeringen har gennemført reformer af alle disse overførsler, så antallet på forsørgelse falder i de kommende år. Reformerne skal naturligvis fortsætte. Alle skal have mulighed for at bidrage med det, de kan. Radikale Venstre vil: Lette skatten i bunden, så gruppen af personer med lav økonomisk tilskyndelse til at være i beskæftigelse bliver reduceret. Tilbyde særlige virksomhedsforløb for dem, der har været på offentlig forsørgelse i mere end 2 år. Det er ofte sårbare mennesker, der ikke reagerer på økonomiske incitamenter, men har mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet, når først de er hjulpet ind. Tilbyde opkvalificering og efteruddannelse af personer på kontanthjælp. Se nærmere på rådighedsreglerne, så vi sikrer, at de virker og praktiseres efter hensigten. Nu hvor der skabes job, skal der altid være ledige danskere, der er klar til at tage dem. Reformere integrationsindsatsen, så den i højere grad tager udgangspunkt i hvad flygtninge og indvandrere kan. Udlændinge skal mødes som en ressource, og derfor skal vi også stille krav til dem, som vi gør til os selv. Integrationsindsatsen skal ske hurtigere end i dag, og der skal fokus på jobindsats

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10 Region Midtjylland Kvalitetsreform for den offentlige sektor Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 10 PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere