Nyt om løn, august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om løn, august 2014"

Transkript

1 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK LØNUDVIKLING LANG- SOMMERE END UDLANDETS Den danske lønudvikling har i mere end et år ligget lavere end stigningstakterne hos flere af de vigtigste samhandelspartnere. INDIVIDUELLE STIGNINGSTAK- TER I 2. kvartal 214 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 1 pct.

2 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 2. KVARTAL 214 SIDE 2 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. På DA-området steg lønomkostningerne fra 2. kvartal 213 til 2. kvartal 214 med 1,6 pct., hvilket er,2 pct.-point mere end forrige kvartal. Bidrag fra pension udgjorde,3 pct.-point af den samlede årsstigningstakt, mens bidraget fra fritvalgsordninger udgjorde,2 pct.-point. Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Årsstigningstakten for arbejdere var i 2. kvartal 214 1,3 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Stigningstakten blandt funktionærerne var 1,9 pct., hvoraf fritvalgsordninger og pension tilsammen bidrog med, pct.-point af denne stigning. Bidraget fra personalegoder udgjorde,1 pct.-point. Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 1,9 pct., hvoraf ændringer i fritvalgsordninger, personalegoder og pension tilsammen udgjorde,7 pct.-point. Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1, pct. i 2. kvartal 214, hvilket er,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog tilsammen med, pct.-point af denne stigning. Den samlede årlige stigning i timefortjenesten blev på 1,6 pct. for produktionsarbejde inden for fremstilling, hvilket er,2 pct.-point højere end i 1. kvartal 214. Inden for serviceprægede erhverv steg timefortjenesten fra 2. kvartal 213 til 2. kvartal 214 med 1,6 pct. ved teknisk og administrativt arbejde og med 1,3 pct. ved produktionsarbejde. Øvrige medarbejderomkostninger Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er stort set uændrede fra 2. kvartal 213 til 2. kvartal 214. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,6 pct. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De uændrede øvrige medarbejderomkostninger dækker over modsatrettede tendenser. De lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger stiger som følge af en forøgelse af AUB-bidraget, AES-bidrag og arbejdsskadeafgiften. I modsat retning trækker lavere ATPbidrag til ledige og syge, samt et fald i meromkostningerne til arbejdsskadeområdet som følge af reformen om førtidspension og fleksjob. Dertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 214 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden øget, hvilket ændrede de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 2. kvartal 213 til 2. kvartal 214 med,2 pct. Årsstigningstaktens sammensætning Lønudvikling for teknisk og administrativt arbejde Lønudvikling for produktionsarbejde Arbejdere Procent Funktionærer Fremstillingsvirksomhed 1, 2,4 Genetillæg,, Fritvalg,3,2 Pension,3, Bygge- og anlægsvirksomhed,8 2,1 Genetillæg -,, Fritvalg,3,2 Pension -,1,2 Serviceprægede erhverv 1,4 1,6 Genetillæg,, Fritvalg,2,2 Pension,4,2 DA 1,3 1,9 Genetillæg -,1, Fritvalg,2, Pension,2,3 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau *Alm. Kontor- og kundeservicearb. Service- og salgsarbejde Teknisk og administrativt arbejde i alt *Manglende tal kan ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav Håndværkspræget arbejde Operatør-, monterings- og transportarb. Andet manuelt arbejde Produktionsarbejde i alt

3 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 2. KVARTAL 214 SIDE 3 Udvikling i timefortjenesten /13 3/13 4/13 1/14 2/14 Produktionsarbejde 2,9 2,4 1,7 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 Fremstillingsvirksomhed 2,4 2,2 1,9 1,1 1,3,9 1,4 1,4 1,4 1,6 Bygge- og anlægsvirksomhed 1,8 1,3,6 1, 1,4 1,6 1, 1,4,8,8 Serviceprægede erhverv 4,6 3, 2,1 1,3 1,4 1,8 1,3 1,1 1,4 1,3 Teknisk og administrativt arbejde 3, 2,6 2,2 1,8 1,9 2, 1,8 1,7 1, 1,8 Fremstillingsvirksomhed 3,1 2,8 2,4 1,8 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 2, Bygge- og anlægsvirksomhed 3,4 2,1 1,6 1,1 1,3 1,1 1,3 1,3 1, 1,8 Serviceprægede erhverv 2,9 2, 2,2 1,8 1,8 2, 1,6 1, 1,3 1,6 Arbejdsfunktioner Ledelsesarbejde 2,8 3,1 2,7 2,1 2,2 2,4 2,1 1,9 1,2 1,8 Højt kvalifikationsniveau 3,4 3,1 2, 1,9 2,1 2,2 2,2 1,9 1, 1,8 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 2,7 2,6 2,2 2, 2,2 2,3 2,4 2,2 2,1 2, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde *) 2,4 2,1 1,7 1,6 2, 1,1 1,,8 1,2 Service- og salgsarbejde 3,2 2, 2,3 1,6 1,6 1,6 1,3 1, 1,4 1,4 Håndværkspræget arbejde 2,7 2,3 1,6 1,4 2,1 2, 1,9 2, 1,6 1, Operatør-, monterings- og transportarbejde 3,2 2,6 1,8,9 1, 1, 1,1 1, 1, 2, Andet manuelt arbejde 2,8 2,3 1,8 1,2,9 1,1,8,8,,4 Regioner Region Hovedstaden 3,3 2,7 2, 1,6 1,7 1,9 1, 1,6 1,4 1,6 Region Sjælland,6 2,7 2,2 1,6 1,9 2,8 1,3 1,2 1,2 1,2 Region Syddanmark 2,7 1,9 1,9 1, 1,7 1,8 1,8 1, 1,4 1,6 Region Midtjylland 2,8 2,8 2, 1,7 1,8 1,9 1,7 1,6 1,2 1,4 Region Nordjylland 3, 2,9 2,1 1,6 2,1 1,8 2,4 2,1 1,9 2,3 Brancher Seneste år Fremstillingsvirksomhed 2,7 2,6 2,2 1, 1,6 1, 1,7 1,7 1,6 1,9 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 2,1 1,9 1,4,9 1,2,7 1,3 1,1,6 1,7 Slagterier 1,9,8 1,,8,8,3,7,6,8 3, Tekstil- og beklædningsindustri *) - 2,6 2,7 1,7 1,8 1,3 1,7 2,8 2,3 Træ- og papirindustri 2,6 1,3 1,,7 1,3 1,3 1,7 1,2 1,4,6 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 3,2 1,9 1,2 1,8 1,8 2,2 1,2 2,1 1, 1,7 Kemisk-, gummi- og plastindustri 3, 3,4 3,1 1,7 2,3 2,1 2, 2,4 2, 3, Kemisk industri 3, 2,4 3,1 1,4 2, 1,1 2,7 2,9 3,7 3,3 Medicinalindustri 2,9 4,8 3,9 3,6 2,3 2,3 1,3 1, 1,3 3,8 Sten-, ler- og glasindustri,,8 1,6,2,1 - -,1,3,2,6 Jern- og metalindustri 2,3 3, 2,6 1,6 1,7 1,3 2, 1,9 1,9 2, Maskin- og elektronikindustri 3, 3,3 2,4 1,8 2,1 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Transportmiddelindustri 3,9 2,3 2, 2,8,7,4,6,2 1,1 2,1 Anden fremstillingsvirksomhed 3,4 2,7 2,4 1,3 1, 1,2 2, 1,8 1,4 2, Bygge- og anlægsvirksomhed 1,9 1,6,9 1, 1,6 1,9 1,4 1,6 1, 1,1 Serviceprægede erhverv 3,4 2,8 2,2 1,7 1,7 1,9 1,6 1, 1,3 1, Bilhandel og -værksteder m.v. 1,8 2,3 1,9 1,6 2,8 3, 2,6 2,3 1,8 1,6 Engroshandel 3,2 2,9 2,4 2, 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 2, Detailhandel 3,3 2,2 2,8 1,9 1,8 2,1 1,6 1,2 1,1,7 Hotel- og restaurationsvirksomhed,7 1,6 2,6 2, 1,8 1,6 1,2 1,8 1,6,7 Transportvirksomhed 3, 2, 2,1 1,1 1,7 2,1 1,8 1, 1, 2,2 Godstransport 4,7 3, 2,3 1,4 1,4 2,1 1,4 1,2 1, 1,7 Forretningsservice 4,1 3,8 1,7 2,2 1,7 1,7 1,6 1,2 1,1 1,2 Hele DA 3, 2, 2, 1, 1,7 1,8 1,6 1,6 1,4 1,6 Kilde: DA *) Angiver tal der ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav.

4 Nedre kvartil Øvre kvartil LØNSTATISTIK NYT OM LØN 2. KVARTAL 214 SIDE 4 DANSK LØNUDVIKLING LANGSOMMERE END UDLANDETS Den danske lønudvikling har i mere end et år ligget lavere end stigningstakterne hos flere af de vigtigste samhandelspartnere. I 4. kvartal 213 lå den årlige tyske lønstigningstakt således på 2,7 pct. inden for fremstilling, det vil sige 1, pct.-point højere end lønstigningen i samme kvartal inden for fremstilling i Danmark. I Sverige steg den årlige lønstigningstakt til 2,8 pct. i 1. kvartal 214, hvilket er 1,2 pct.-point højere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal. I flere forudgående kvartaler har den svenske lønstigningstakt ligget højere end den danske inden for fremstilling. Inden for handel har den danske lønudvikling i de seneste to kvartaler ligget lidt lavere end lønudviklingen i udlandet (sammenvejet). I Japan har lønudviklingen været negativ i flere af de seneste kvartaler inden for fremstilling. Men i 1. kvartal 214 steg de japanske lønninger med 1,9 pct. inden for fremstilling. Inden for handel steg de japanske lønninger i 1. kvartal 214 med 1,1 pct. på årsbasis. Blandt de 14 lande, som er med i DA's Internationale Lønstatistik, ligger Danmark på en tiendeplads mht. den årlige lønstigningstakt inden for fremstilling frem til 1. kvartal 214. Førstepladsen indtages af Polen med en årlig lønstigningstakt på, pct. inden for fremstilling. Inden for handel lå lønstigningen ligeledes højst i Polen, hvor den årlige stigning kom op på,4 pct. i 4. kvartal 213. Lønudvikling inden for fremstillingsvirksomhed, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Danmark Udlandet (vejet gennemsnit) Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik Lønudvikling inden for handel, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Danmark Udlandet (vejet gennemsnit) Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. International lønstatistik INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKTER I 2. kvartal 214 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 1 pct. Individuelle stigningstakter voksne Andel af lønmodtagere, procent Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem -,1 og 4,3 pct. fra 2. kvartal 213 til 2. kvartal Kilde: DA Fortjeneste inkl. genetillæg, kroner pr. time

5 DI 1787 KØBENHAVN V TLF.: FAX: DI.DK HVAD ER MED I LØNSTIGNINGSTAKTEN? Vær opmærksom på, at statistikkens lønstigningstakter ikke alene er et resultat af de lønreguleringer, der er fastsat lokalt på den enkelte virksomhed. Stigningerne i de enkelte kvartaler kan også omfatte stigninger i pensionstillæggene, overtidsbetaling, betaling for skifteholdsarbejde, udgifter til løn under sygefravær og barsel samt lønkompensation for evt. nye fridage. Endelig inkluderer stigningerne også merindtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer. Læs detaljerede oplysninger på personale.di.dk. KOMMENDE OFFENTLIGGØRELSER: LønStatistik for 3. kvt. 214 udkommer medio nov. 214 LønStatistik for 4. kvt. 214 udkommer medio februar 21 LønStatistik for 1. kvt. 21 udkommer primo juni 21 LønStatistik for 2. kvt. 21 udkommer medio august 21 LØNNIVEAUER I DANMARK: Opdaterede lønniveauer kan fra og med de nævnte tidspunkter hentes på NetStat Løn fra di.dk/personale/loen/netstat LØNUDVIKLINGEN I DANMARK: Opdaterede tal for lønudviklingen i Danmark offentliggøres på de nævnte tidspunkter i Nyt om løn, som kan hentes på personale.di.dk. REDAKTION Jan Storm Thomsen Søren Johannessen Redaktionen slut 21. august 214 Grundlaget for denne statistik er en del af Danmarks nationale lønstatistik. Statistikgrundlaget er udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening efter metoder og principper fastsat af DA, Danmarks statistik, Eurostat m.fl. LØNUDVIKLINGEN I UDLANDET: Opdaterede oplysninger om lønudviklingen i udlandet offentliggøres løbende på personale.di.dk

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 225. 6.2 Aftaler på DA/LO-området 231. 6.3 Løn og indkomst 242

6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 225. 6.2 Aftaler på DA/LO-området 231. 6.3 Løn og indkomst 242 6. Tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 225 6.2 Aftaler på DA/LO-området 231 6.3 Løn og indkomst 242 6.4 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed 253 6.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer Organisationerne på arbejdsmarkedet...... Side 236 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed..... Side 243 Fravær fra arbejdsmarkedet...........

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere