i den finansielle sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i den finansielle sektor"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 11. december Compliance i den finansielle sektor Hør om de nye regler og bekendtgørelser fra Finanstilsynet Risikobaseret compliance identifikation af risici samt krav og forventninger til en Compliance Officer Compliance i organisationen en medspiller frem for en modspiller samt compliances rolle i forretningsudvikling Overvågning, kontrol og rapportering Mini-workshop: Sådan måler du værdien af din compliance indsats HØR TALERE FRA: Finanstilsynet KPMG PFA Pension Nationalbanken PwC Nordic Risk Management Nykredit Deloitte NASDAQ OMX Nordea Liv & Pension K o n f e r e n c e s p o r : Vælg mellem Compliance i relation til MiFID eller Solvency II K e y n o t e S p e a k e r s : Course Director Jonathan Bowdler, International Compliance Association Regulatory Compliance Director Richard Quinn, Barclays PLC

2 T a l e r l i s t e : Kontorchef Stig Nielsen Finanstilsynet Senior Manager Jakob Hermansen KPMG Advisory Regulatory Compliance Director Richard Quinn Barclays PLC Compliance Executive, advokat Anne Sørup Dahl PFA Pension Course Director Jonathan Bowdler International Compliance Association Fuldmægtig, Kapitalmarkedsafdelingen Jesper Troelsgård Nielsen Nationalbanken Compliance Officer, Handelsafdelingen Stephan Green Löwe Nationalbanken Direktør Lars Jørgensen Nordic Risk Management Head of Compliance Annelise Warrer Nykredit Partner Kristian Bollerup Deloitte Senior Analyst Jakob Kaule NASDAQ OMX Chief Risk Officer Karsten Andersen-Møller Nordea Liv & Pension Executive Adviser Christian Kofoed Nordea Liv & Pension Ordstyrere: Assistant Director Susanne Skov Deloitte Direktør Lars Jørgensen Nordic Risk Management Underviser på mini-workshop: Director Frank Lyhne Hansen PwC P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Compliance i den finansielle sektor afholdes den 27. og 28. januar 2010 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falconer Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på Konferencepris Vælg alternativ Tilmelding senest 11. december Spar Tilmelding senest 8. januar 2010 Spar Tilmelding efter 8. januar 2010 Konference , , , , ,- Husk at vælge spor på konferencens 2. dag Alle priser er ekskl. moms IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

3 Sørg for at din virksomhed er compliant og konkurrencedygtig! En virksomheds efterlevelse af gældende regler og lovkrav er en vigtig faktor for overlevelse og konkurrencedygtighed i et marked, hvor compliance og intern kontrol er sat i højsædet. Det kræver dog mange kræfter at opbygge og vedligeholde en effektiv compliance funktion samt at sørge for at få allokeret sine ressourcer til de områder, hvor det skaber størst værdi. Hvor ligger de største risici, og hvor skal man sætte ind? Hvad skal der til, for at man opfattes som en konstruktiv medspiller i organisationen? Hvordan kan man bidrage til forretningsudviklingen? Dette er nogle af de udfordringer, som denne konference sætter skarpt på. Via erfarings- og vidensudveksling fra repræsentanter fra Finanstilsynet, de førende revisionshuse og virksomheder med en robust compliance funktion, får du som deltager indblik i: De nye regler for ledelse og styring af finansielle virksomheder samt den nye bekendtgørelse om outsourcing Hvordan man identificerer og måler compliance risici, og hvordan man kommunikerer sine risikoanalyser Hvilke forventninger og krav, der stilles til en Compliance Officer i forhold til risikobaseret compliance Hvad der skal til, for at man bliver opfattet som en medspiller frem for en modspiller i organisationen Hvordan compliance kan spille en rolle i forhold til forretningsudvikling og bidrage til at skabe konkurrencefordele for virksomheden Praktisk håndtering af overvågning, kontrol og rapportering Herudover vil konferencen også være en oplagt mulighed for dig til at udveksle erfaringer og netværke med kolleger fra hele den finansielle sektor. Sporopdeling: Som en del af 2. dagen vil der være mulighed for at vælge spor. Spor A henvender sig til penge- og realkreditinstitutterne, og spor B henvender sig til forsikrings- og pensionsselskaberne. Omdrejningspunktet på spor A er compliance i relation til MiFID, og omdrejningspunktet for spor B er Solvency II. Mini-workshop: Sådan måler du værdien af din compliance indsats Programmet byder denne gang på en integreret workshop om, hvordan man kan måle værdien af compliance i forhold til sine mål, hvad der skal prioriteres i forhold til allokering af ressourcer, og hvilke metoder der kan anvendes. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par indsigtsfulde konferencedage den 27. og 28. januar på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center i København. Med venlig hilsen Mia Sang Jensen Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 O n s d a g d e n 2 7. j a n u a r C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Assistant Director Susanne Skov, Deloitte Seneste opdatering fra myndighederne nye regler for ledelse og styring af finansielle virksomheder krisens indvirkning på regulering og lovkrav Compliance og virksomhedsstyring hvordan hænger reglerne sammen? nye fit and proper regler nye regler for bestyrelsens arbejde ny bekendtgørelse om virksomhedsstyring ny bekendtgørelse om outsourcing Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet Pause med kaffe/te og frugt Risikobaseret compliance Identifikation af compliance risici forventninger og krav til en Compliance Officer Hvilke forventninger og krav stilles der til en Compliance Officer i det praktiske arbejde? Hvordan identificerer og måler du dine compliance risici på de enkelte områder i virksomheden? Hvordan kommunikerer du dine risikoanalyser? Hvordan anvender du risk maps, og hvilke fordele er forbundet med disse? Senior Manager Jakob Hermansen, KPMG Advisory Pause med kaffe/te Risk based compliance the Barclays approach KEYNOTE How Compliance is organised Risk framework, risk assessment and reporting how do we identify the risks and allocate resources? Group and business unit how do we make sure that a risk based approach is adopted in the organisation? Regulatory Compliance Director Richard Quinn, Barclays PLC Frokost

5 Dag 1 O n s d a g d e n 2 7. j a n u a r C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Compliance i organisationen En medspiller frem for en modspiller Hvad skal der til, for at compliance opfattes som en konstruktiv medspiller frem for en modarbejdende kontrollant? Hvordan laver man proaktiv anvendelse af compliance i stedet for bagkantskontrol og rapportering? Hvordan gør vi os mere synlige i organisationen? Compliance Executive, advokat Anne Sørup Dahl, PFA Pension Pause med kaffe/te compliance s role in business development how to use compliance to obtain competitive advantage KEYNOTE How can compliance play a part in the business development? The commercial benefits of reducing compliance risks Reduction of business costs through compliance Increase of margin through compliance The consequences of getting it wrong Course Director Jonathan Bowdler, International Compliance Association Pause med kaffe/te og frugt Overvågning, kontrol og rapportering Organisering af kontrolmiljøet omkring styring af lines/limit Tilrettelæggelse af Nationalbankens operative risikostyring Håndtering af operative hændelser i Handelsafdelingen Fuldmægtig, Kapitalmarkedsafdelingen, Jesper Troelsgård Nielsen, Nationalbanken Compliance Officer, Handelsafdelingen, Stephan Green Löwe, Nationalbanken Kort opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Konferencen henvender sig til primært til Head of Compliance, Compliance Managers, Compliance Officers, Compliance Associates, jurister, advokater, kontorchefer og direktionssekretariatsmedarbejdere. Herudover relaterede inden for Risk Mangement, Internal Audit, investering samt andre med interesse i og ansvar for compliance i den finansielle sektor.

6 Dag 2 T o r s d a g d e n 2 8. j a n u a r C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens program Mini-workshop Sådan måler du værdien af din compliance indsats Omdrejningspunktet for denne workshop er måling af værdien af compliance, allokering af ressourcer og løbende kontrol og overvågning. Dette vil blive behandlet gennem præsentation, case study samt aktiv deltagelse og dialog. Hvor kan der skabes størst værdi hvor ligger de største risici? Hvordan måler man værdi i forhold til sine mål? Hvad skal prioriteres, og hvordan fordeles ressourceindsatsen? Løbende kontrol og overvågning samt risikovurdering i forhold til ikke at være compliant Director Frank Lyhne Hansen, PwC der indlægges pauser efter behov Frokost 71-reglerne governance krav jf. nuværende 71-vejledning Rammer, struktur og tanker bag 71-reglerne. Hvilke aktivitetsområder betragtes som de væsentlige hvor skal der foreligge skriftlige beskrivelser? Fastsættelse af risikotolerancer Videredelegering i organisationen Rapportering og kontroller Direktør Lars Jørgensen, Nordic Risk Management Pause med kaffe/te

7 Dag 2 T o r s d a g d e n 2 8. j a n u a r C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Vælg konferencespor SPOR A: MiFID Ordstyrer: Assistant Director Susanne Skov, Deloitte MiFID undersøgelser Hvor nyskabende skal/kan man være i sine Speakers MiFID undersøgelser hvor meget kan Corner genbruges fra år til år? Hvordan gribes undersøgelsen an ren efterlevelseskontrol eller vurdering af værdipapirhandlerens indførte metoder og procedurer? Hvad skal/bør undersøgelsen indeholde? Forskelle i MiFID undersøgelser inden for henholdsvis bank- og realkreditområdet? Head of Compliance Annelise Warrer, Nykredit SPOR B: Solvency II Ordstyrer: Direktør Lars Jørgensen, Nordic Risk Management forberedelsen frem til implementeringen af Solvency II Hvordan forbereder man sig bedst? Hvad skal man være opmærksom på og tage højde for op til ikraftsættelsen? Hvem skal involveres i processen? Partner Kristian Bollerup, Deloitte Pause med kaffe/te og frugt Best execution set i lyset af fragmenteringen af markedet for værdipapirhandel NASDAQ OMX giver deres bud på, hvordan man efter MiFID kan sikre best execution. Hvordan kontrollerer man compliance i forhold til best execution? Hvordan kan man undersøge, om den bedste pris på værdipapirer er blevet fundet? Hvilke redskaber kan anvendes? Senior Analyst Jakob Kaule, NASDAQ OMX Pause med kaffe/te og frugt solvency II reglernes indflydelse på den daglige drift Risikostyring og Governance Hvad betragtes som væsentlige fokuspunkter i implementeringen? Hvad kan vi lære af bankerne? Chief Risk Officer Karsten Andersen-Møller og Executive Adviser Christian Kofoed, Nordea Liv & Pension opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Compliance i den finansielle sektor København konference den 27. og 28. januar 2010 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Sæt X Alle priser er ekskl. moms. Vælg alternativ Tilmelding senest Spar Tilmelding senest Spar Tilmelding efter 11. december 8. januar januar 2010 Konference , , , , ,- Spor A: MiFID Husk at sætte kryds ved det ønskede spor Spor B: Solvency II S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 23216

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Contract Management. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.dk/cm

Contract Management. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.dk/cm K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 W O R K S H O P s 29. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cm SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 11. december Hør blandt andre:

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer K o n f e r e n c e København 22. og 23. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/invest SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 10. juli Nye tider og muligheder for Institutionelle investorer

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 23. januar 2009 Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/wm K ø b e n h a v n 25. og 26. f e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 24. f e b r u a r 2 0

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Ned med omkostningerne

Ned med omkostningerne K o n f e r e n c e København 11. og 12. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cost SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. april metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Mobile Banking and Payments 2009

Mobile Banking and Payments 2009 Konference København den 27. og 28. maj 2009 WORKSHOP den 26. maj 2009 HØR TALERE FRA: Oberthur Technologies Danske Bank TDC DanID DSB Pay4it.dk Easypark SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april

Læs mere