NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet"

Transkript

1 NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt målrettet til at løse opgaver inden for det sociale område. Med NIS får du ikke kun adgang til relevant lovgivning. NIS indeholder også fortolkningshjælp, guider til sagsbehandlingen, kompetenceplaner, pjecer og meget andet. I NIS Socialpakken finder du knap 1000 LovAssistenter, der er detaljerede fortolkningsbidrag til loven. LovAssistenterne fortolker loven paragraf for paragraf eller afsnit for afsnit, hvor det er muligt. Når loven ikke lægger op til direkte fortolkning på denne måde, har vi opbygget LovAssistenterne som temaartikler, der behandler et specifikt emne, fx inden for integration uledsagede flygtningebørn og pension - boligydelse. På den måde er hjælpen altid lige ved hånden. NIS Boligstøtte NIS Boligstøtte fokuserer på arbejdet med vurdering og tildeling af boligstøtte. Her finder du alle relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser. Desuden findes en række principafgørelser inden for området. Her findes også et samlet overblik over de gældende satser på boligstøtteområdet. I NIS Boligstøtte findes under SagsHjælp en række LovAssistenter, der er din indgang til en god og effektiv opgaveløsning. Der findes LovAssistenter inden for områderne: Boligstøtte generelt Boligsikring og boligydelse Sanering og byfornyelse Beboerindskud Under SagsHjælp har du desuden adgang til en række andre værktøjer, fx pjecen Om at skrive en afgørelse, en samling af nyttige links og kompetenceplan til boligstøtteloven. I mappen Orienteringer finder du alle relevante KL-informationsskrivelser, nyhedsbreve fra Ankestyrelsen samt Ret & Råds pjecer om jura i privatlivet.

2 NIS Børnetilskud og andre bidrag NIS Børnetilskud og andre bidrag henvender sig til alle, der arbejder med udbetalinger af ydelser og tilskud til børnefamilier og indeholder alle relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser. Eftersom udbetalinger af børnetilskud og andre bidrag er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1/10-12, bliver dette fagområde udfaset fra systemet i løbet af 2013 NIS Integration NIS Integration henvender sig til alle, der arbejder med integration af flygtninge og indvandrere, herunder boligplacering samt tildeling af forskellige sociale ydelser. NIS Integration indeholder alle relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser. Desuden findes en lang række principafgørelser inden for området. Her findes også et samlet overblik over de nyeste opdaterede satser for kontanthjælp, repatrieringshjælp, refusion og tilskud samt takster på danskuddannelse og indfødsretsprøve mm. I NIS Integration findes under SagsHjælp både en LovAssistent og en ProcesGuide, der er dine værktøjer til en god og effektiv opgaveløsning på integrationsområdet. LovAssistent Udlændinge/integration beskriver i et letforståeligt sprog reglerne på området og henviser samtidig direkte til de gældende lovparagraffer. LovAssistenten berører følgende områder: Formål, personkreds og rammer Bopæl og flytning mellem kommuner Oplysningspligt, indhente og videregive oplysninger Integrationskontrakt og introduktionsprogrammet Hjælp til udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogrammet Starthjælp og særlig støtte Rådighedsforpligtelse og sanktioner Forholdet til revalidering, fleksjob, statens uddannelsesstøtte og social pension Repatriering Hjælp i særlige tilfælde mv. Tidsubegrænset opholdstilladelse Klageregler Uledsagede flygtningebørn Overordnet administration og finansiering Aktivloven Beskæftigelsesloven Under SagsHjælp har du desuden adgang til en række andre værktøjer, fx metodeværktøjer, forskellige fagspecifikke ordbøger, en samling af nyttige links og kompetenceplaner til integrationsloven og udlændingeloven. I mappen Orienteringer finder du alle relevante KL-informationsskrivelser, Arbejdsskadestyrelsens

3 praksis, nyt fra Ankestyrelsen, nyt på integrationsområdet, nyhedsbreve om international social sikring og Ret & Råds pjecer om jura i privatlivet. NIS Pension NIS Pension fokuserer på arbejdet med vurdering og tildeling af førtidspension og folkepension. Her finder du alle love og regler, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser, der er gældende for området, alle relevante principafgørelser samt de aktuelle satser og takster for pensionsområdet. I NIS Pension findes - under SagsHjælp - en række LovAssistenter, der er din indgang til en god og effektiv opgaveløsning. Der findes LovAssistenter på områderne: Førtidspension efter d Førtidspension før d Folkepension Du har også adgang til ProcesGuider på førtidspension både før og efter d ProcesGuiden er et værktøj, der kan hjælpe dig godt igennem alle aspekter af en førtidspensionssag og dermed være med til at sikre, at du husker alle detaljerne i sagsforløbet. Under SagsHjælp har du desuden adgang til en række andre værktøjer, som fx beregningsmodulet optjening af førtidspension og folkepension (brøkberegning), forskellige metodeværktøjer, ordbøger, diagnoseliste og kompetenceplan til pensionsloven både før og efter I mappen Orienteringer finder du alle relevante KL-informationsskrivelser, Arbejdsskadestyrelsens praksis, nyt fra Ankestyrelsen, nyhedsbrev om international social sikring, orienteringsbrev til kommunerne og Ret & Råds pjecer om jura i privatlivet. NIS Social service NIS Social service er målrettet arbejdet med foranstaltninger for både børn, unge og voksne og fokuserer på arbejdet med vurdering og iværksættelse af forskellige foranstaltninger, fx anbringelse af børn og unge, hjælp til ledsagelse, boligindretning, invalidebiler mm. NIS Social service indeholder alle relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser. Desuden findes en lang række principafgørelser inden for området og et samlet overblik over satser og takster for de områder, serviceloven dækker. I NIS Social service findes under SagsHjælp en række LovAssistenter, der er din indgang til en god og effektiv opgaveløsning. Der findes LovAssistenter på områderne: Børn og unge Voksne Hjælpemidler, befordring og pasning af døende Magtanvendelse Planer og opfølgning Plejehjem og beskyttede boliger

4 Du har også adgang til en ProcesGuide på børneområdet. ProcesGuiden er et værktøj, der kan hjælpe dig godt igennem alle aspekter af fx en anbringelsessag og dermed være med til at sikre, at du husker alle detaljerne i sagsforløbet. Under SagsHjælp har du desuden adgang til en række andre værktøjer, som fx merudgiftsberegning - børn og unge og beregning af forældrebetaling for døgnophold, forskellige metodeværktøjer, håndbøger og pjecer, nyttige links, ordbøger og kompetenceplan til serviceloven. I mappen Orienteringer finder du alle relevante KL-informationsskrivelser, nyt fra Ankestyrelsen og Ret & Råds pjecer om jura i privatlivet. NIS Sociale ydelser NIS Sociale ydelser henvender sig til alle, der arbejder i de kommunale ydelsescentre. NIS Sociale ydelser indeholder alle relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser. Desuden findes en række principafgørelser inden for området. Her findes også et samlet overblik over satser for de forskellige typer af sociale ydelser. I NIS Sociale ydelser findes under SagsHjælp en række LovAssistenter, der er din indgang til en god og effektiv opgaveløsning. Der findes LovAssistenter på områderne: Barselsdagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1/12-12 Boligstøtte overgår til Udbetaling Danmark pr. 1/3-13 Enkeltydelser Fleksjob/ledighedsydelse Folke- og førtidspension Handicapkompenserende ydelser Integration Kontanthjælp, starthjælp mv. Retssikkerhed Revalidering Sygedagpenge Du har også adgang til ProcesGuider på områderne aktindsigt, fleksjob, førtidspension, revalidering, tavshedspligt, udlændinge/integration og videregivelse af oplysninger vedr. personlige forhold. Proces- Guiden er en slags elektronisk tjekliste, der kan hjælpe dig godt igennem alle aspekter af fx en revalideringssag og dermed være med til at sikre, at du husker alle detaljer i sagsforløbet. Endelig kan du finde en række andre værktøjer, som fx pjecen Om at skrive en afgørelse, en samling af nyttige links og kompetenceplaner til aktivloven, beskæftigelsesloven, dagpengeloven, integrationsloven, pensionsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven. I mappen Orienteringer finder du alle relevante KL-informationsskrivelser, nyhedsbreve fra Ankestyrelsen og nyhedsbrev om international social sikring.

5 NIS Sygdom og barsel NIS Sygdom og barsel er målrettet arbejdet med vurdering og afgørelser i forbindelse med tildeling, forlængelse og opfølgning af syge- og barselsdagpenge. Eftersom udbetalinger af barselsdagpenge er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1/12-12, bliver barselsområdet udfaset fra systemet i løbet af NIS Sygdom og barsel indeholder alle relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser. Desuden findes en lang række principafgørelser inden for området. Her findes også et samlet overblik over de nyeste opdaterede satser for barselsdagpenge, sygedagpenge mm. I NIS Sygdom og barsel findes under SagsHjælp en række LovAssistenter, der er din indgang til en god og effektiv opgaveløsning. Der findes LovAssistenter på områderne: Barselsdagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1/12-12 Sygedagpenge efter d Sygedagpenge før d Retssikkerhed Du har også adgang til ProcesGuider på flere af de ovenstående områder. ProcesGuiden er en slags elektronisk tjekliste, der kan hjælpe dig godt igennem alle aspekterne af fx en sygedagpengesag og dermed være med til at sikre, at du husker alle detaljerne i sagsforløbet. Under SagsHjælp har du desuden adgang til en række andre værktøjer, som fx beregningsmodulet Ugeberegning ved fødsel, forskellige metodeværktøjer, diagnoseliste, ordbøger, nyttige links og kompetenceplaner til barselsloven, dagpengeloven, retssikkerhedsloven og sygedagpengeloven. I mappen Orienteringer finder du alle de relevante KL-informationsskrivelser, Arbejdsskadestyrelsens praksis, nyt fra Ankestyrelsen, nyhedsbreve om international social sikring samt Ret & Råds pjecer om jura i privatlivet. Interesseret? Hvis du ønsker yderligere information om lovsystemet NIS, så klik ind på: Her har du også mulighed for at kontakte vores kundechefer.

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers

Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers brug af Side 1 af 17 SBSYS dokumenthåndtering Kære bruger i Jobcenter og Økonomiske Ydelser Disse interne retningslinjer er udarbejdet som et

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere