International Migration Outlook: SOPEMI International Migration Outlook: SOPEMI Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk"

Transkript

1 International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Sammendrag på dansk Migration til OECD-lande er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier og i de seneste år er arbejdsmigration steget signifikant. Denne publikation undersøger først den økonomiske krise og dens indvirkning på international migration, beskriver hvordan strømninger og migrationspolitik for nylig er blevet påvirket af krisen og analyser den forudsete indvirkning på mellemlang og lang sigt. Dernæst vender den tilbage til forvaltningen af arbejdsmigration af både højt kvalificerede og mindre kvalificerede arbejdstagere. Den undersøger, hvordan landene burde forberede sig nu til den fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet og hvordan man bedst omdirigerer illegal migration til autoriserede kanaler. Der gives et dynamisk link (StatLink) for hver tabel og grafisk fremstilling. Det fører læseren over til en webside, hvor de tilsvarende data er tilgængelige i Excel format. Læserne er også velkomne til at besøge hvor country notes, trendanalyser og et statistisk bilag vil være tilgængelige fra og med oktober INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2009 ISBN OECD

2 Indledning Med færre unge der starter på arbejdsmarkedet og babyboomere der går af på pension, har mange OECD-lande set efter arbejdsmigration som hjælp til at udfylde den forventede mangel på arbejdsudbud i de kommende årtier. I 2015 vil de personer, der går af på pension i OECD-landene, overstige i antal de grupper der starter i arbejdslivet, og dette fænomen vil fortsætte i mange år fremover. Skønt international migration ikke er den eneste måde at takle manglende arbejdskraft på teknologi, outsourcing og større mobilisering af landets eget arbejdsudbud er andre muligheder kan den spille en vigtig rolle ved at tilfredsstille behov i visse erhverv og i visse lande. Indtil videre har den økonomiske krise dog ændret billedet betydeligt og skabt en pause i presset på arbejdsmarkedet. Nettomigration har haft tendens til at falde under tidligere økonomiske nedture, fordi arbejdsgiverne havde brug færre arbejdere, fordi der var færre jobmuligheder til at tiltrække immigranter og fordi regeringerne selv ændrede politikker for at reducere antallet af tilrejsende, f.eks. ved at sætte lavere numeriske grænser for arbejdsmigration, hvor sådanne grænser fandtes, eller ved at fjerne visse erhverv fra listerne over mangel på arbejdskraft. Den nuværende krise er ingen undtagelse. Den har allerede haft uheldige virkninger på forholdene på arbejdsmarkedet helt generelt i OECD-landene ved at dæmpe arbejdsmigrationsbevægelser, men også ved at trække de fleste af de fremskridt på arbejdsmarkedet tilbage, som immigranterne havde opnået i de seneste år. De lande, hvor krisen ramte først, viser en stor forøgelse af immigranternes arbejdsløshedsgrad og en nedsættelse af deres ansættelsesgrad både i absolutte og relative tal i forhold til de indfødte. Immigranter har tendens til at være hårdere ramt end indfødte arbejdere under en økonomisk nedtur af flere årsager, blandt andet fordi de er overrepræsenteret i cyklisk følsomme sektorer, fordi de har mindre sikre kontraktlige aftaler og fordi de er genstand for selektiv ansættelse og afskedigelse. Desuden forekommer både immigranter, som ankommer, og immigranter, der mister deres job under den økonomiske nedtur, at have særlige vanskeligheder ved at blive optaget eller genoptaget blandt de ansattes rækker på et stabilt grundlag. For første gang i mange år er procenten af ansatte immigranter i USA faldet ned under det tilsvarende tal for indfødte. Regeringerne skal være årvågne for at sikre, at resultatet af en forringelse af immigranternes situation på arbejdsmarkedet ikke trækker veksler på muligheden for yderligere migration, når væksten vender tilbage. Det er nødvendigt at opretholde integrationsprogrammer, styrke anti-diskriminationsforanstaltninger og INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2009 ISBN OECD

3 lade immigranter nyde gavn af aktive arbejdsmarkedspolitikker for arbejdsløse på lige fod med indfødte. Behovet for at varetage arbejdsmigrationsbevægelser mere generelt forsvinder ikke som et resultat af nedturen. Nogle mangler vedvarer og der kan forventes en tilbagevenden af højere strømninger med genopsvinget. Dem vil man kun kunne forvalte, hvis landene fastholder et omfattende langsigtet perspektiv. Det er nødvendigt at udvikle politikker, som sikrer at migration reagerer godt på arbejdsbehov, som bestræber sig på at reducere illegale bevægelser og som opmuntrer en bedre langsigtet integration af immigranter og deres børn. I de seneste årtier har de fleste regeringer favoriseret en migration af højtuddannede arbejdstagere ved at indføre foranstaltninger, som gjorde højtuddannede migranters ansættelse og ophold lettere, men de har brug for at anerkende, at der også er efterspørgsel efter mindre uddannede migranter i visse erhverv og sektorer. Det er et politisk valg, om man vil tillade sådanne migranter, og dette valg skal vurderes i lyset af omkostninger og fordele for bestemmelseslandet. I praksis har de fleste lande også overvejet at åbne kanaler for migration til jobs, som kræver mindre uddannelse. Der er en voksende anerkendelse af, at det kan skabe god grobund for ulovlig migration at tilbyde begrænsede muligheder for lovlig adgang til jobs med lav uddannelse, samtidig med at der er en stærk efterspørgsel efter sådanne jobs, og at det kan være vanskeligt og dyrt at gennemtvinge en sådan politik. Blandt de lande, der er villige til at opretholde migration til jobs med lav uddannelse, foretrækker mange at forvalte migration af lavtuddannet arbejdskraft gennem organiserede midlertidige migrationsprogrammer. Men midlertidig migration giver kun økonomisk mening, når arbejdsbehovet virkelig er midlertidigt. Det kan være vanskeligt og dyrt at sikre, at migrationen forbliver midlertidig, hvis arbejdsbehovet er permanent. Både immigranter og arbejdsgivere har i så fald interesse i at opretholde ansættelsesforholdet. OECD-landene har brug for at indføre arbejdsmigrationssystemer, som opstiller behov for alle færdighedsniveauer og som er drevet af efterspørgslen. Sådanne systemer har brug for at omfatte incitamenter for både arbejdsgivere og immigranter til at følge reglerne samt sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte både immigranter og indfødte arbejdere. Det er nødvendigt at indføre formelle ansættelsesrammer for jobs til lavtuddannet arbejdskraft, hvis en lovlig adgang skal have nogen som helst chance for at konkurrere med de uformelle ansigt til ansigt metoder, som bruges nu af arbejdsgivere og illegale migranter. Migrationsprogrammer skal således: Identificere arbejdsmarkedets behov; Oprette formelle ansættelseskanaler for migration af lavtuddannet arbejdskraft; Udstede et tilstrækkeligt antal visa og behandle dem INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2009 ISBN OECD

4 hurtigt; Give effektive måder at kontrollere opholds- og immigrationsstatus på; Gennemføre effektiv grænsekontrol og fremgangsmåder for overvågning af arbejdspladser. Hvis der indføres sådanne systemer, bør der være en lav tolerance for ansættelse af illegale migranter med effektive midler til overvågning og bøder for arbejdsgivere, som bryder reglerne. Migration af højtuddannede arbejdstagere har ændret sig i de seneste årtier fra en verden, hvor bevægelserne i stor udstrækning fandt sted inden for OECD-landene til en verden, hvor størstedelen af immigranterne stammer fra tredjelande og har kvalifikationer og arbejdserfaringer, som ofte er undervurderede af arbejdsgiverne. Det kan resultere i spild af menneskelige ressourcer og føre til frustrationer, hvis immigranternes forventninger ikke opfyldes, hvad angår værdsættelse af deres kvalifikationer og erfaring. Mange af de mindre favorable udfald vedkommer dog situationer, hvor immigranter er kommet uden jobs og uden altid at have vurderet deres perspektiver nøjagtigt i modtagerlander før deres ankomst. Hvis man vil rette op på asymmetrien mellem uddannede immigranters forventninger og deres eventuelle resultater på arbejdsmarkedet, ville det være mest fornuftigt at reducere sandsynligheden for at den opstår ved at tage passende forholdsregler opstrøms, før immigranterne ankommer. Det betyder i praksis at: Favorisere potentielle immigranter med forudgående jobtilbud; Vurdere sprogfærdigheder og kvalifikationer før indrejsetilladelse; Indføre, hvor det er passende, mere omfattende vurderinger og certificeringsprocedurer for udenlandske kvalifikationer og arbejdserfaringer. Ved ansættelse af internationale studenter som gennemfører deres studier i landet, sikrer man, at immigranterne kommer ind på arbejdsmarkedet med de nødvendige og anerkendte kvalifikationer. En forøgelse af optagelsen af internationale studenter kan skabe en ny pulje af potentielle immigranter med hjemlige kvalifikationer, hvor man kan ansætte med mindre risici for uønskede virkninger på hjemlandene, fordi uddannelsesudgifterne delvist varetages af de modtagende lande eller af migranterne selv, i modsætning til en ansættelse blandt rækkerne af kvalificerede arbejdere i udlandet. OECD-landene har brug for at integrere immigranterne og især deres børn bedre. Selv om arbejdsmigranter har arbejde, når de ankommer, er det ingen garanti for langsigtet ansættelighed, især for INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2009 ISBN OECD

5 mindre veluddannede arbejdere. Det er især tilfældet under den nuværende nedtur, eftersom immigranterne er generelt hårdere ramt under ugunstige økonomiske forhold. Der er behov for politikker, som kan takle immigrationssamfundenes geografiske og sociale isolation, som er en hæmsko for indlæring af sprog og adgang til arbejdsgivere og arbejdsmuligheder. Det er nødvendigt at styrke foranstaltninger for at fremhjælpe tidlig udsættelse for modtagerlandets sprog og børnehaveklasser for immigrantbørn. Rigtigt håndteret kan arbejdsmigration være en fordel for modtagerlandene, og den kan også give betydelige fordele til hjemlandene. Pengeforsendelser forbedrer betydeligt velstanden hos dem, der modtager dem. En signifikant del bruges til investeringer i sundhed og uddannelse, hvilket øger den menneskelige kapital i hjemlandene og fremhjælper potentiel vækst. Immigranternes hjemkomst til hjemlandene kan være forbundet med overførsel af viden og teknologi og investeringer i forretningsaktiviteter. Men fremtidsudsigterne skal fastholdes i perspektivet. Antallet af arbejdsmigranter forventes ikke at være stort i forhold til de fleste hjemlandes befolkninger. Lande med en høj proportion af migranter vil især drage fordel heraf. OECD-landene kan bidrage ved at favorisere kontakter med diasporaer, fjerne hæmsko for hjemkomst såsom tab eller manglende bæredygtighed af pensionsbidrag eller tab af opholdsret på grund af midlertidigt fravær og ved at reducere barrierer for højtuddannede personers mobilitet i forbindelse med midlertidige stillinger. INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2009 ISBN OECD

6 OECD 2009 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på: eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2009 ISBN OECD

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Danish OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster Sammendrag på dansk Efter to årtier med stigende

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Modernising Government: The Way Forward Summary in Danish Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem Sammendrag på dansk Gennem de sidste to årtier har vi været vidner til en tilstrømning af

Læs mere

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:

Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Meeting the Challenges o f the Labour Market A joint initiative of the Social Partners in the EU Food and Drink Industry

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.7.2008 KOM(2008) 423 endelig GRØNBOG Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU {SEK(2008) 2173}

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere