Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010"

Transkript

1 Danak-NYT Nr November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion.

2 INDHOLD Kundetilfredshedsanalyse Internationalt nyt Mange nye standarder på vej Nye krav for certificering og inspektion DS/EN ISO 15189:2008 bliver revideret ISO Auditering af ledelsessystemer DS/EN ISO/IEC 17025:2005 bliver ikke revideret Forenkling af akkrediteringsprocessen Østersømøde om GHG-verifikation Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 16. marts 4. november 2010 Internationalt nyt Vagn Andersen tlf.: Personalia EA Generalforsamling FPA aftalen blev underskrevet den 30. juni Generalforsamlingen godkendte, at EA MLA 11 Kursus for inspektionsorganer Generalforsamlingen gav mandat til, at EA Executive kan underskrive Framework Partner af Kommissionen og EA. Aftalen indebærer samtidig, at Kommissionen yder et aftalen skal udvides med akkreditering af referencematerialeproducenter, og tidsplanen 11 Kurser 2010 ship Agreement (FPA) med EU-Kommissionen, tilskud til EA på Euro. samt de specifikke kriterier for dette vil sna- Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK som danner det formelle grundlag for udpegningen af EA som den organisation, der EA vil inden udgangen af 2010 også indgå rest blive fastlagt. Nye eller reviderede dokumenter fra EA Nye eller reviderede dokumenter fra IAF udfører peer-evaluering af de nationale akkrediteringsorganer, jf. artikel 10 i forordning 765. en FPA aftale med EFTA. Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC Kundetilfredshedsanalyse Generalforsamling i IAF Generalforsamlingen blev afholdt i slutningen ner til at respektere dette. Han understregede yderligere, at såfremt der er behov Der arbejdes fortsat på at udvide den globale aftale om gensidig anerkendelse af af oktober måned, og følgende resolutioner for en certificeringsstandard for social certifikater, så den også kommer til at DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Jesper Høy tlf.: DANAK gennemførte i 2006 en kundetilfredshedsundersøgelse, som vi nu i 2010 vil gentage. Undersøgelsen vil igen være web-baseret, og den vil blive sendt til kontaktpersonerne på alle akkrediteringer sidst på året. Undersøgelsen i 2006 viste, at 83% var tilfredse eller meget tilfredse, mens 5% var utilfredse eller meget utilfredse. fra mødet skal fremhæves: ISO 26000: Guidance on social responsibility: Generalforsamlingen vedtog, at akkrediteringsorganerne ikke vil akkreditere certificeringsorganer til at bedømme virksomheders eller organisationers opfyldelse af dette dokument. Baggrunden ansvarlighed, er ISO indstillet på at udarbejde en standard. Generalforsamlingen opfordrer samtidig akkrediterings- og certificeringsorganerne til at indberette eventuel misbrug af dokumentet til ISO sekretariatet. omfatte certifikater og rapporter udstedt af akkrediterede inspektionsorganer. Dette arbejde er hidtil foregået i samarbejde mellem IAF og ILAC, men IAF generalforsamlingen vedtog at overføre inspektion til ILAC. Baggrunden herfor er bl.a., at det juridisk og administrativt er meget enklere, at det er en organisation, dvs. en juridisk DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. Vi har i den mellemliggende periode arbejdet med de punkter, som kunderne dengang vurderede som mest betydende, og hvor forskellen på betydningen og tilfredsheden var størst, blandt andre: herfor er, at dokumentet ikke er udarbejdet med henblik på certificering. Dette blev understreget af Rob Steele, generalsekretær for ISO, under mødet, som stærkt opfor- ISO/IEC Generalforsamlingen vedtog en overgangsperiode på 24 måneder fra dato for offentliggørelse af den reviderede standard. enhed, som er ansvarlig for ydelsen - den gensidige anerkendelse af inspektionsrapporter. ILAC forventer at udvide MLAaftalen med inspektion på generalforsam- DANAK-NYT Udgiver: Danak Overholdelse af tidsfrister drede certificerings- og akkrediteringsorga- lingen i Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Værdien af akkreditering anerkendelse fra myndigheder og erhvervsliv Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinjer Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkrediteringer) Vi er nu spændte på at se resultatet af den nye kundetilfredshedsundersøgelse, Besøg hos DANAK fra Bosnien & Herzegovina En delegation fra BATA, det nationale akkre- Besøget var led i et projekt, som DANAK, i samarbejde med BAM fra Tyskland og LA fra Litauen, gennemfører. Projektet er finansieret yderligere en uge til Sarajevo for at bistå ved intern audit og ledelsesevaluering. Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf eller printes fra og se om vores bestræbelser har båret frugt. Vi tilstræber, at undersøgelserne bliver så ens som muligt, for at gøre sammenligneligheden størst mulig. Vi håber, at vore kunder vil hjælpe os med at besvare undersøgelsen, og igen give os et værdifuldt værktøj til vores udvikling. diteringsorgan i Bosnien & Herzegovina, besøgte DANAK fra september, hvor de blev introduceret til DANAK s kvalitetssystem og de procedurer, som vi benytter ved akkreditering af virksomheder. af EU Kommissionen. DANAK har tidligere besøgt BATA i 2 uger, hvor vi gennemgik BATA s kvalitetssystem og procedurer, og senere på året skal DANAK Projektet afsluttes i 1. kvartal 2011, hvorefter BATA vil ansøge EA om at blive pre-peer evalueret med henblik på at de senere kan blive godkendt som medunderskriver af EA MLA aftalen. 2 3

3 Mange nye standarder på vej Nye krav for certificering og inspektion Allan Munck Alle de standarder, der anvendes ved akkreditering til certificering og inspektion er i øjeblikket under revision. Det drejer sig om ISO 17020, 17021, 17024, og 17065, hvor sidstnævnte skal erstatte EN Desuden er ISO til erstatning af ISO Guide 67 under revision. Endelig er en ny standard ISO TS for auditering af ledelsessystemer under udarbejdelse. ISO Inspektion CD blev udsendt i juni, og DIS forventes udsendt i slutningen af året. Standarden forventes udgivet i Ved revisionen er der taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører udførelse af inspektion. Herudover ses der ikke pt. de helt store ændringer. ISO Certificering af ledelsessystemer FDIS er udsendt i september, og standarden forventes udgivet i slutningen af året. Målet med revisionen har været at erstatte henvisninger til ISO med beskrivelser. Der er derfor tilføjet en række krav til kompetence og til auditeringsprocessen. Der er derimod ikke slettet noget i forhold til ISO fra 2006 udover referencerne til ISO ISO TS Rapportering fra certificeringsorganers auditering af ledelsessystemer Arbejdsgruppen har haft sit første møde i år, og der er endnu ikke udsendt forslag til høring. Endeligt dokument forventes udsendt i 20. Dokumentet skal indeholde anbefalinger samt minimumkrav til indholdet af en tredjeparts auditrapport. ISO Certificering af personer CD er udsendt i juli, og standarden forventes udgivet i 20. Ved revisionen er der taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører udførelse af personcertificering. Desuden er der tilføjet et afsnit om krav til en certificeringsordning og krav til udførelse af træning samt et længere afsnit med krav til sikkerhed. ISO Certificering af produkter Processen har været vanskelig, og der er derfor i august udsendt en CD2. Samtidig er processen forlænget, så en ny standard nu først forventes i 20. Ved revisionen er der også her taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører certificering af produkter. ISO Grundprincipper for produktcertificering Processen med revision er påbegyndt sidste år, men er tilsyneladende gået lidt i stå, og der er endnu ikke udsendt forslag til høring. Det betyder forkortelserne: Standarder udarbejdes normalt over et tidsrum på 3 år, hvor der under forløbet udsendes forslag til høring. Første udsendelse betegnes WD (working draft), anden udsendelse CD (committee draft), tredje udsendelse DIS (draft international standard) og endelig FDIS (final draft international standard). I de første 3 faser kan der stemmes for eller imod, og der kan gives kommentarer, mens der i den sidste fase alene kan stemmes. En TS (technical specification) gennemgår et lidt simplere forløb men opfattes som en standard. Udarbejdelsen af standarderne følges fra dansk side af standardiseringsudvalget S-335, hvorfra der gives kommentarer og stemmes. ISO følges dog af S-260, og ISO følges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra S-216, S-335 og S-283. Enkelte af udvalgets medlemmer deltager desuden i nogle af de nedsatte internationale arbejdsgrupper. DS/EN ISO 15189:2008 bliver revideret Anders Hansen tlf.: , ISO udkom første gang i Den gældende danske udgave er fra 2008, men den engelske udgave er egentlig fra Den danske oversættelse tog dog så lang tid, at udgivelsen først kom efter årsskiftet. Det var primært redaktionelle ændringer fra 2003 til 2007/2008 udgaven, samt en specificering af, at der er tale om en akkrediteringsstandard, der ikke kan anvendes til certificering. I 2007 var der endnu et udkast til revision af ISO til afstemning. Forslaget blev stemt ned i starten af 2008 fulgt af 116 sider med kommentarer til arbejdsgruppen under ISO TC-2. I starten af 2010 fik ISO TC-2 Standarden er gennemgribende revideret og udvides fra at omfatte kvalitets- og miljøledelsessystemer til at omfatte alle typer ledelsessystemer. Den skal dog ikke anvendes af certificeringsorganer ved certificering af ledelsessystemer, da den nye udgave af ISO (omtalt andetsteds) vil indeholde beskrivelse ISO udkom første gang i 1999 og blev udgivet med dansk oversættelse i I 2005 udkom standarden i en revideret udgave, hvor ændringerne dog var små, og formålet var alene at tilpasse standarden til den udgave af ISO 9001, der var udkommet i ISO 9001 er igen blevet revideret i 2008 men kun i meget begrænset omfang. Efter reglerne i ISO skal det efter en 5-års periode besluttes, om en standard skal revideres, tilbagetrækkes eller opretholdes uændret. Ved den netop gennemførte afstemning grønt lys til igen at sætte en revision i gang. Samtidig hermed udkom ISO CD Der var afstemning umiddelbart inden arbejdsgruppens møde i Seoul i starten af juni Forslaget blev stemt igennem, men med langt flere kommentarer, end arbejdsgruppen forventede. Disse er nu under bearbejdelse, og der kan forventes en DIS i slutningen af året. I den nye udgave er der fokus på yderligere tilretning til ISO 9000 samt flytningen af det tidligere informative anneks om laboratorieinformationssystemer til kapitel 5. ISO Auditering af ledelsessystemer Allan Munck af auditering. Der er som noget nyt tilføjet afsnit med eksempler på risici, der bør tages i betragtning ved planlægning af audit. Endelig er hjælpekasserne anvendt i den gældende udgave fjernet. En DIS udgave er udsendt i juli, og den færdige standard forventes udgivet i DS/EN ISO/IEC 17025:2005 bliver ikke revideret Allan Munck blandt alle de nationer, der er medlemmer af ISO CASCO, var der, der ønskede revision, 0 der ønskede tilbagekaldelse og 44, der ønskede, at den gældende standard skulle opretholdes, mens 6 stemte blankt. Resultatet svarer til holdningen i S-335 og den tilbagemelding DANAK fik ved den seneste akkrediteringsdag for laboratorier. På grundlag af det resultat forventes det besluttet, at ISO 17025:2005 skal være gældende i en ny 5-årsperiode. 4 5

4 Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK s proces ved tildeling og ændringer af akkrediteringer har været lidt omstændelig, idet der først skulle gives et tilsagn, som skulle accepteres af kunden, inden akkrediteringsdokumentet kunne udskrives. Først da kunne registeret over akkrediteringer opdateres. Jesper Høy tlf.: Akkrediteringer vil fremover være gældende sikre, at vi også har denne accept fra allerede ser, som vi ikke har mulighed for at overvåge. gælder f.eks. oplysninger, som kan betyde, at Der kan dog fortsat (som ved de tidligere til- vil afgørelsen blive meddelt sammen med fra DANAK har truffet afgørelsen om akkredi- akkrediterede virksomheder, har vi sendt en DANAK skal derfor skal have den principielle akkrediteringen ikke kan godkendes, at sagn) være forhold, som akkrediteringskomi- information om muligheden for at klage over tering. DANAK sender nu akkrediteringsdo- akkrediteringsaftale til alle akkrediterede virk- mulighed for at bedømme alle akkrediterede akkrediteringsområdet skal reduceres, eller at teen finder, giver grundlag for afslag på afgørelsen. kumentet sammen med afgørelsen, og opda- somheder. Heri bliver kunderne en gang for aktiviteter. Så hvis en kunde ikke kan accep- der skal anføres vilkår. akkreditering eller reduktion i forhold til det terer registeret med det samme. Dette vil for- alle bedt om at give den accept af akkredite- tere muligheden for at DANAK overvåger akkrediteringsområde, der ved sagsbehand- enkle sagsbehandlingen, og imødekommer et ringsbestemmelser og vilkår, som de tidligere arbejdet, kan kunden ikke købe en akkredite- Såfremt der fremkommer sådanne oplysnin- lingen var opnået enighed om. I disse tilfælde ønske om, at akkreditering kan træde i kraft gav ved accept af tilsagn. ret ydelse. ger, som ansøgeren ikke er bekendt med, vil hurtigere. Markbesøg og feltprøvninger Vi er fuldt ud opmærksomme på, at det kan DANAK sikre, at ansøgeren får mulighed for at kommentere oplysningerne, inden de ind- Ændringer af proces Ændringen er muliggjort af de forenklede I forbindelse med udsendelsen af akkredite- være meget dyrt og besværligt at overvåge går i afgørelsen. Det tilstræbes (som tidli- DANAK s tildeling af akkreditering bliver meddelt ved en afgørelse (i stedet for tilsagn) klageregler, som vi indførte i Der kan ringsbestemmelserne, og nu igen ved udsen- aktiviteter nogle steder, f.eks. i renrum, på gere), at det bedømmelsesteam fra DANAK, En akkreditering træder fremover i kraft på det tidspunkt, hvor DANAK træffer afgørelsen nu klages direkte til DANAK over afgørelser, delse af akkrediteringsaftalerne, har der været boreplatforme eller på fjerne destinationer, som udfører selve bedømmelsen, har afklaret Den akkrediterede virksomhed skal ikke acceptere afgørelser (som ved de tidligere til- hvilket sikrer vores kunder mulighed for at få drøftelser af kravet om at de akkrediterede og vi vil derfor bestræbe os på kun at kræve alle forhold med ansøgeren, inden der indstil- sagn). Forpligtelse til at følge gældende bestemmelser og lignende sikres dels gennem en afgørelse revurderet af DANAK. Behovet virksomheder skal sikre, at DANAK kan overvågning i disse tilfælde, hvis formålet les til beslutning om akkreditering. Det er Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder, dels gennem underskrift af ny for forhåndsaccept af akkrediteringsområdet bedømme virksomhedens udførelse af akkre- med overvågningen ikke kan sikres på en let- således vores forventning, at de afgørelser, ansøgningsblanket om akkreditering, og for eksisterende akkrediteringer, samt ansøg- er derved blevet gjort mindre. diterede ydelser hos deres kunder. Det er tere måde. der træffes af DANAK s akkrediteringskomite, ninger under behandling, gennem underskrift på en akkrediteringsaftale Kundernes accept af at følge akkrediterings- nævnt, at der kan være kunder, der ikke ønsker DANAK s besøg, og at overvågningen af arbej- Bedømmelse og beslutningsproces i stort omfang svarer til det, der i bedømmelsesprocessen er opnået enighed med ansøge- Akkrediteringsdokumentet vil normalt blive fremsendt sammen med afgørelsen, da der ikke skal afventes accept længere. Akkrediteringen vil umiddelbart efter afgørelsen bestemmelserne og vilkårene for akkredite- de hos nogle kunder kan blive meget dyr. DANAK s bedømmelsesproces skal udføres i ren om. fremgå af DANAK s register på hjemmesiden ring, der tidligere blev givet ret sent i proces- overensstemmelse med forvaltningsloven. Det Ændringer til tidligere givne tilsagn og ændringer til afgørelser vil blive givet som sen ved accept at tilsagn, flyttes nu frem i Det er vores holdning, at DANAK ikke med skal sikres, at ansøgeren er bekendt med alle Tillæg til afgørelse processen til ansøgningsblanketten. For at en akkreditering kan stå inde for nogle ydel- oplysninger, som indgår i afgørelsen. Dette 6 7

5 Østersømøde om GHG-verifikation (CO 2 verifikation) Preben Howarth Akkrediteringsorganerne fra Danmark, Estland, Finland, Letland, Polen og Sverige mødtes den 5. oktober i Helsinki for at diskutere, hvorledes man gennemfører CO 2 verifikation i de enkelte lande. Fra DANAK deltog de tre ledende assessorer, som arbejder med akkreditering til CO 2 verifikation. Formålet var at dele erfaringer og få status på CO 2 verifikation i hvert land, samt at diskutere hvilke kompetencer akkrediteringsorganerne kræver af verifikatorerne, herunder udenlandske verifikatorer, f.eks. hvis en dansk verifikator skal verificere i udlandet. Det er hensigten gennem erfaringsudvekslingen at skabe en større harmonisering af akkrediteringsorganernes fremgangsmåder på alle de områder, hvor det er muligt, og hvor der ikke er særlige nationale forhold eller regler. (EU-direktiv 2008/101/EF), dvs. flyselskaberne skal aflægge verificerede CO 2 regnskaber i løbet af 1. kvartal Primo oktober har i alt kun 3 verifikatorer i de 6 lande søgt om akkreditering til CO 2 verifikation af luftfartsaktiviteter. Det skal sammenholdes med, at der i hvert land skønnes at være luftfartsoperatører, som skal have verificeret deres CO 2 emissioner hvert år. Fra 2010 skal der også opgøres og rapporteres CO 2 udledning fra luftfartsaktiviteter Mødet var en del af EUs Baltic Sea project - Sharing compentence between accreditation bodies regarding GHG. I Danmark bruger vi CO 2 verifikation som betegnelse for GHG (Greenhouse Gas) verifikation. Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 16. marts 4. november 2010 Ledelsessystemer 50 Jebru Inspektion A/S Certificering af kvalitetsledelsessystemer Kun 3 verifikatorer i de 6 lande har søgt om akkreditering til CO 2 verifikation af luftfartsaktiviteter. Produktcertificering 7031 Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificering af vindmøller Personcertificering 3008 Weldadvice Cert Certificering af svejsere inspektion 9077 Dansk Trykinspektion Inspektion af køleanlæg og trykbeholdere 9082 TÜV Nord Danmark ApS Inspektion af elevatorer 9087 PRO ventilation A/S Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg 9089 Det Norske Veritas, Danmark A/S Inspektion af vindmølleparker 9090 Dansk Beholder Test ApS Inspektion af sømløse transportable trykflasker 9093 DK-control vejning af rullende last på brovægt Laboratorier 0510 enpro ApS miljø- og fødevareprøvning 1010 Århus Universitetshospital, KBA Skejby medicinsk undersøgelse 1013 Hormonlaboratoriet, Klinik for vækst og reproduktion Medicinsk undersøgelse Godkendelser 0517 Cheminova A/S GLP godkendelse For yderligere oplysninger se DANAK s hjemmeside 8 9

6 Personalia Fratrådt Fratrådt Tiltrådt Kursus for inspektionsorganer Ledende assessor Tove Reiter Kirk går på pension Efter 7 år i DANAK valgte ledende assessor Tove Reiter Kirk at gå på pension med udgangen af maj måned. Tove blev i 2003 headhunted for at arbejde med akkreditering af laboratorier inden for medicinsk undersøgelse. Tove er laborant, og har taget flere tillægsuddannelser bl.a. som Lead auditor. Desuden har Tove en omfattende viden og erfaring fra såvel standardisering som kvalitetsstyring på Statens Serum Institut og Teknologisk Institut. Da Tove kom til DANAK, var det medicinske område i en tidlig udviklingsfase, og Tove bidrog som en effektiv og rutineret assessor til at få området kørt i gang. Tove skrev eksempelvis det meste af DANAK s træningskursus i ISO 15189, som blev afviklet første gang i december 2006, og hun stod for implementering af akkreditering til Point of Care Ledende assessor Arne Kjær Sørensen går på pension Arne har været ansat i DANAK siden 1994, og valgte at på pension med udgangen af september måned. Arne er akademiingeniør, og startede oprindeligt som teknisk assessor for DANAK. Arnes baggrund var det praktiske laboratorieliv, hvorfra han havde oparbejdet en bred faglig viden i Civilforsvarets analytiske laboratorium, Vandkvalitetsinstituttet, Fødevarestyrelsens laboratorium og Alfred Jørgensens laboratorium, både som chefkemiker og som laboratorieleder. I DANAK har Arne løst mange forskellige arbejdsopgaver. Udover at være en erfaren ledende assessor, har han været sektionsleder for det kemiske område, sektorudvalgssekretær på miljøområdet, international evaluator for EA og medlem af adskillige Preben Howarth tiltræder den 1. juni 2010 Preben Howarth er civilingeniør M samt HD i udenrigshandel, og kommer fra Dansk Fundamental Metrologi, hvor han først var kvalitetschef og efterfølgende leder af konsulentafdelingen. Preben er uddannet miljøauditor, og har i Ernst & Young miljøvurderet virksomheder internationalt samt opbygget miljø- og kvalitetsledelsessystemer. På Teknologisk Institut har Preben arbejdet med virksomhedsrådgivning. Arbejdsområdet i DANAK vil blive akkreditering til certificering og inspektion. Fratrådt Annsofie Gundlach fratrådte med udgangen september. Jørn Madsen Vi er af vores inspektionskunder blevet gjort opmærksom på, at der er et stort og udækket behov for et kursus for inspektionsorganer, svarende til de kurser vi afholder på laboratorieområdet. DANAK vil derfor gennemføre et 2-dages kursus i forståelse og anvendelse af den internationale standard DS/EN ISO/IEC vedrørende Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion. Målgruppen er personer, som har ansvaret for at opbygge og drive et inspektionsorgan, og er således interessant både for virksomheder, som overvejer at blive akkrediteret som inspektionsorgan, og for inspektionsorganer som allerede er akkrediteret. Kurset skal bibringe kursusdeltagerne en forståelsen for indholdet i inspektionsstandarden samt Kurser 2010 i akkrediteringsprocessen, og kurset vil være en hjælp ved opbygning og drift af et kvalitetsstyringssystem, ved ansøgning om akkreditering og ved DANAK s besøg. I kurset gennemgås akkrediteringsprocessen trin for trin, og kravene i standarden DS/EN ISO/IEC 17020, samt eksempler på opfyldelse heraf. Der vil være diskussioner og erfaringsudveksling i relation til opnåelse og vedligeholdelse af en akkreditering. Undervisningen varetages af to ledende assessorer med uddannelse og erfaring som undervisere. Kurset vil i stor udstrækning tage udgangspunkt i kursisternes egen involvering gennem workshops, plenumøvelser, diskussioner og opgaveløsning. Nærmere oplysninger fremgår af kursusoversigten nederst på siden. Eksempler på akkrediterede inspektionsområder Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Prøvetagning og kontrol Brandsikringsanlæg og brandinspektion Retspatologiske undersøgelser Brandundersøgelser Vejning, tælling og kontrolarbejde Inspektion af trykbærende udstyr Inspektion af vindmølleparker Inspektion af lægemidler Testing (POCT) efter ISO Udover internationale arbejdsgrupper i EA. Arne har Tid Titel Sted Min./maks. antal Sidste frist for tilmelding akkrediteringer på det medicinske område varetog Tove adskillige akkrediteringer inden- været med i de fleste udlandsprojekter, som DANAK har haft siden 2004, og har desuden Personalechef og juridisk medarbejder Annsofie Gundlach har valgt at fratræde Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/20 UDSOLGT! Vordingborg for miljø- og fødevareområdet. deltaget som kursusleder i samtlige træningskurser i ISO 17025, som DANAK har afviklet. Netop på kurserne, som Arne har været med til at afvikle i Danmark, Litauen, Serbien, Tyrkiet og Montenegro, kunne han udnytte sin omfattende viden og give den videre til kursisterne. sin stilling med udgangen af september måned. Annsofie har været ansat i DANAK i 9 år, og har i egenskab af jurist været en nøgleperson ved udskillelsen af DANAK fra Erhvervs- og Boligstyrelsen og har desuden været involveret i de juridiske aspekter ved indførelsen af måleinstrumentdirektivet MID Kursus for inspektionsorganer Hotel Hesselet 15/ Nyborg Strand Grundkursus DS/EN ISO 15189:2008 Hjalet 18/ Vordingborg Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/ Vordingborg Akkrediteringsdag 2010 Hotel Nyborg Strand Se kursusbeskrivelser og andre oplysninger på eller kontakt Anette Solskov på

7 Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: AB 16 Anvendelse af DS/EN ved akkreditering til CO 2 -verifikation Juli 2010 Revideret AMF 01 Forenklet tildeling af akkreditering Sep Ny AMC 03 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Maj 2010 Ny Omfang af DANAK s bedømmelsesaktivitet AMC 04 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Gyldighedsperiode for certifikater Maj 2010 Ny AMC 05 Akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Sep Ny Certificering af organisationer inden for området brand og redning AML 09 DANAK s bedømmelse af laboratorier i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse Juni 2010 Ny om kvalitetskrav af miljømålinger (Kvalitetsbekendtgørelsen) Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: EA-1/01 EA Publications Oct 2010 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Contracts of Co-operation and Observers Oct 2010 Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories Oct 2010 Revideret EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation Juni 2010 Ny EA-7/04 Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification Apr Revideret Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: IAF MD 7:2010 Harmonization of Sanctions Juli 2010 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: ILAC G18:04/2010 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories Apr Ny

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co.

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER UDGIVET ELLER ANERKENDT AF EA (EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION) Dokumenter markeret med fed i nedenstående oversigt vedrører de akkrediterede organers udførelse

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 Akkrediteringsområde DANAK Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Er det tid til revision af vores akkrerediteringsområder? EA scope er udgået og EA databasen ophørt. Kalibreringsområder fungerer tilfredsstillende.

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Danak-NYT. Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima. En epoke for legal metrologi i Danmark er slut. er offentliggjort

Danak-NYT. Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima. En epoke for legal metrologi i Danmark er slut. er offentliggjort Danak-NYT Nr. 20 - april 2010 En epoke for legal metrologi i Danmark er slut EMAS III er offentliggjort Udledning af drivhusgas fra luftfarten Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima DANAK tilbyder

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht.

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht. Akkreditering til Accreditation to Inspektion Inspection Reg.nr.9057 Inspektionsorgan Inspection body Akkrediteringsområde Scope ofaccreditation FORCE Certification A/S Park Allé 345, 2605 Brøndby Type

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

11. møde i Sektorudvalget for de diagnostiske specialer og det retsmedicinske område

11. møde i Sektorudvalget for de diagnostiske specialer og det retsmedicinske område 11. møde i Sektorudvalget for de diagnostiske specialer og det retsmedicinske område 7. marts 2011 Sag 21-06-0005 Akt.nr. 40 Tid : 9. februar 2011, kl. 10.00 14.00 Sted : Referent : Anders Hansen Referat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand UDKAST Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere