Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010"

Transkript

1 Danak-NYT Nr November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion.

2 INDHOLD Kundetilfredshedsanalyse Internationalt nyt Mange nye standarder på vej Nye krav for certificering og inspektion DS/EN ISO 15189:2008 bliver revideret ISO Auditering af ledelsessystemer DS/EN ISO/IEC 17025:2005 bliver ikke revideret Forenkling af akkrediteringsprocessen Østersømøde om GHG-verifikation Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 16. marts 4. november 2010 Internationalt nyt Vagn Andersen tlf.: Personalia EA Generalforsamling FPA aftalen blev underskrevet den 30. juni Generalforsamlingen godkendte, at EA MLA 11 Kursus for inspektionsorganer Generalforsamlingen gav mandat til, at EA Executive kan underskrive Framework Partner af Kommissionen og EA. Aftalen indebærer samtidig, at Kommissionen yder et aftalen skal udvides med akkreditering af referencematerialeproducenter, og tidsplanen 11 Kurser 2010 ship Agreement (FPA) med EU-Kommissionen, tilskud til EA på Euro. samt de specifikke kriterier for dette vil sna- Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK som danner det formelle grundlag for udpegningen af EA som den organisation, der EA vil inden udgangen af 2010 også indgå rest blive fastlagt. Nye eller reviderede dokumenter fra EA Nye eller reviderede dokumenter fra IAF udfører peer-evaluering af de nationale akkrediteringsorganer, jf. artikel 10 i forordning 765. en FPA aftale med EFTA. Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC Kundetilfredshedsanalyse Generalforsamling i IAF Generalforsamlingen blev afholdt i slutningen ner til at respektere dette. Han understregede yderligere, at såfremt der er behov Der arbejdes fortsat på at udvide den globale aftale om gensidig anerkendelse af af oktober måned, og følgende resolutioner for en certificeringsstandard for social certifikater, så den også kommer til at DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Jesper Høy tlf.: DANAK gennemførte i 2006 en kundetilfredshedsundersøgelse, som vi nu i 2010 vil gentage. Undersøgelsen vil igen være web-baseret, og den vil blive sendt til kontaktpersonerne på alle akkrediteringer sidst på året. Undersøgelsen i 2006 viste, at 83% var tilfredse eller meget tilfredse, mens 5% var utilfredse eller meget utilfredse. fra mødet skal fremhæves: ISO 26000: Guidance on social responsibility: Generalforsamlingen vedtog, at akkrediteringsorganerne ikke vil akkreditere certificeringsorganer til at bedømme virksomheders eller organisationers opfyldelse af dette dokument. Baggrunden ansvarlighed, er ISO indstillet på at udarbejde en standard. Generalforsamlingen opfordrer samtidig akkrediterings- og certificeringsorganerne til at indberette eventuel misbrug af dokumentet til ISO sekretariatet. omfatte certifikater og rapporter udstedt af akkrediterede inspektionsorganer. Dette arbejde er hidtil foregået i samarbejde mellem IAF og ILAC, men IAF generalforsamlingen vedtog at overføre inspektion til ILAC. Baggrunden herfor er bl.a., at det juridisk og administrativt er meget enklere, at det er en organisation, dvs. en juridisk DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. Vi har i den mellemliggende periode arbejdet med de punkter, som kunderne dengang vurderede som mest betydende, og hvor forskellen på betydningen og tilfredsheden var størst, blandt andre: herfor er, at dokumentet ikke er udarbejdet med henblik på certificering. Dette blev understreget af Rob Steele, generalsekretær for ISO, under mødet, som stærkt opfor- ISO/IEC Generalforsamlingen vedtog en overgangsperiode på 24 måneder fra dato for offentliggørelse af den reviderede standard. enhed, som er ansvarlig for ydelsen - den gensidige anerkendelse af inspektionsrapporter. ILAC forventer at udvide MLAaftalen med inspektion på generalforsam- DANAK-NYT Udgiver: Danak Overholdelse af tidsfrister drede certificerings- og akkrediteringsorga- lingen i Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Værdien af akkreditering anerkendelse fra myndigheder og erhvervsliv Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinjer Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkrediteringer) Vi er nu spændte på at se resultatet af den nye kundetilfredshedsundersøgelse, Besøg hos DANAK fra Bosnien & Herzegovina En delegation fra BATA, det nationale akkre- Besøget var led i et projekt, som DANAK, i samarbejde med BAM fra Tyskland og LA fra Litauen, gennemfører. Projektet er finansieret yderligere en uge til Sarajevo for at bistå ved intern audit og ledelsesevaluering. Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf eller printes fra og se om vores bestræbelser har båret frugt. Vi tilstræber, at undersøgelserne bliver så ens som muligt, for at gøre sammenligneligheden størst mulig. Vi håber, at vore kunder vil hjælpe os med at besvare undersøgelsen, og igen give os et værdifuldt værktøj til vores udvikling. diteringsorgan i Bosnien & Herzegovina, besøgte DANAK fra september, hvor de blev introduceret til DANAK s kvalitetssystem og de procedurer, som vi benytter ved akkreditering af virksomheder. af EU Kommissionen. DANAK har tidligere besøgt BATA i 2 uger, hvor vi gennemgik BATA s kvalitetssystem og procedurer, og senere på året skal DANAK Projektet afsluttes i 1. kvartal 2011, hvorefter BATA vil ansøge EA om at blive pre-peer evalueret med henblik på at de senere kan blive godkendt som medunderskriver af EA MLA aftalen. 2 3

3 Mange nye standarder på vej Nye krav for certificering og inspektion Allan Munck Alle de standarder, der anvendes ved akkreditering til certificering og inspektion er i øjeblikket under revision. Det drejer sig om ISO 17020, 17021, 17024, og 17065, hvor sidstnævnte skal erstatte EN Desuden er ISO til erstatning af ISO Guide 67 under revision. Endelig er en ny standard ISO TS for auditering af ledelsessystemer under udarbejdelse. ISO Inspektion CD blev udsendt i juni, og DIS forventes udsendt i slutningen af året. Standarden forventes udgivet i Ved revisionen er der taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører udførelse af inspektion. Herudover ses der ikke pt. de helt store ændringer. ISO Certificering af ledelsessystemer FDIS er udsendt i september, og standarden forventes udgivet i slutningen af året. Målet med revisionen har været at erstatte henvisninger til ISO med beskrivelser. Der er derfor tilføjet en række krav til kompetence og til auditeringsprocessen. Der er derimod ikke slettet noget i forhold til ISO fra 2006 udover referencerne til ISO ISO TS Rapportering fra certificeringsorganers auditering af ledelsessystemer Arbejdsgruppen har haft sit første møde i år, og der er endnu ikke udsendt forslag til høring. Endeligt dokument forventes udsendt i 20. Dokumentet skal indeholde anbefalinger samt minimumkrav til indholdet af en tredjeparts auditrapport. ISO Certificering af personer CD er udsendt i juli, og standarden forventes udgivet i 20. Ved revisionen er der taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører udførelse af personcertificering. Desuden er der tilføjet et afsnit om krav til en certificeringsordning og krav til udførelse af træning samt et længere afsnit med krav til sikkerhed. ISO Certificering af produkter Processen har været vanskelig, og der er derfor i august udsendt en CD2. Samtidig er processen forlænget, så en ny standard nu først forventes i 20. Ved revisionen er der også her taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører certificering af produkter. ISO Grundprincipper for produktcertificering Processen med revision er påbegyndt sidste år, men er tilsyneladende gået lidt i stå, og der er endnu ikke udsendt forslag til høring. Det betyder forkortelserne: Standarder udarbejdes normalt over et tidsrum på 3 år, hvor der under forløbet udsendes forslag til høring. Første udsendelse betegnes WD (working draft), anden udsendelse CD (committee draft), tredje udsendelse DIS (draft international standard) og endelig FDIS (final draft international standard). I de første 3 faser kan der stemmes for eller imod, og der kan gives kommentarer, mens der i den sidste fase alene kan stemmes. En TS (technical specification) gennemgår et lidt simplere forløb men opfattes som en standard. Udarbejdelsen af standarderne følges fra dansk side af standardiseringsudvalget S-335, hvorfra der gives kommentarer og stemmes. ISO følges dog af S-260, og ISO følges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra S-216, S-335 og S-283. Enkelte af udvalgets medlemmer deltager desuden i nogle af de nedsatte internationale arbejdsgrupper. DS/EN ISO 15189:2008 bliver revideret Anders Hansen tlf.: , ISO udkom første gang i Den gældende danske udgave er fra 2008, men den engelske udgave er egentlig fra Den danske oversættelse tog dog så lang tid, at udgivelsen først kom efter årsskiftet. Det var primært redaktionelle ændringer fra 2003 til 2007/2008 udgaven, samt en specificering af, at der er tale om en akkrediteringsstandard, der ikke kan anvendes til certificering. I 2007 var der endnu et udkast til revision af ISO til afstemning. Forslaget blev stemt ned i starten af 2008 fulgt af 116 sider med kommentarer til arbejdsgruppen under ISO TC-2. I starten af 2010 fik ISO TC-2 Standarden er gennemgribende revideret og udvides fra at omfatte kvalitets- og miljøledelsessystemer til at omfatte alle typer ledelsessystemer. Den skal dog ikke anvendes af certificeringsorganer ved certificering af ledelsessystemer, da den nye udgave af ISO (omtalt andetsteds) vil indeholde beskrivelse ISO udkom første gang i 1999 og blev udgivet med dansk oversættelse i I 2005 udkom standarden i en revideret udgave, hvor ændringerne dog var små, og formålet var alene at tilpasse standarden til den udgave af ISO 9001, der var udkommet i ISO 9001 er igen blevet revideret i 2008 men kun i meget begrænset omfang. Efter reglerne i ISO skal det efter en 5-års periode besluttes, om en standard skal revideres, tilbagetrækkes eller opretholdes uændret. Ved den netop gennemførte afstemning grønt lys til igen at sætte en revision i gang. Samtidig hermed udkom ISO CD Der var afstemning umiddelbart inden arbejdsgruppens møde i Seoul i starten af juni Forslaget blev stemt igennem, men med langt flere kommentarer, end arbejdsgruppen forventede. Disse er nu under bearbejdelse, og der kan forventes en DIS i slutningen af året. I den nye udgave er der fokus på yderligere tilretning til ISO 9000 samt flytningen af det tidligere informative anneks om laboratorieinformationssystemer til kapitel 5. ISO Auditering af ledelsessystemer Allan Munck af auditering. Der er som noget nyt tilføjet afsnit med eksempler på risici, der bør tages i betragtning ved planlægning af audit. Endelig er hjælpekasserne anvendt i den gældende udgave fjernet. En DIS udgave er udsendt i juli, og den færdige standard forventes udgivet i DS/EN ISO/IEC 17025:2005 bliver ikke revideret Allan Munck blandt alle de nationer, der er medlemmer af ISO CASCO, var der, der ønskede revision, 0 der ønskede tilbagekaldelse og 44, der ønskede, at den gældende standard skulle opretholdes, mens 6 stemte blankt. Resultatet svarer til holdningen i S-335 og den tilbagemelding DANAK fik ved den seneste akkrediteringsdag for laboratorier. På grundlag af det resultat forventes det besluttet, at ISO 17025:2005 skal være gældende i en ny 5-årsperiode. 4 5

4 Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK s proces ved tildeling og ændringer af akkrediteringer har været lidt omstændelig, idet der først skulle gives et tilsagn, som skulle accepteres af kunden, inden akkrediteringsdokumentet kunne udskrives. Først da kunne registeret over akkrediteringer opdateres. Jesper Høy tlf.: Akkrediteringer vil fremover være gældende sikre, at vi også har denne accept fra allerede ser, som vi ikke har mulighed for at overvåge. gælder f.eks. oplysninger, som kan betyde, at Der kan dog fortsat (som ved de tidligere til- vil afgørelsen blive meddelt sammen med fra DANAK har truffet afgørelsen om akkredi- akkrediterede virksomheder, har vi sendt en DANAK skal derfor skal have den principielle akkrediteringen ikke kan godkendes, at sagn) være forhold, som akkrediteringskomi- information om muligheden for at klage over tering. DANAK sender nu akkrediteringsdo- akkrediteringsaftale til alle akkrediterede virk- mulighed for at bedømme alle akkrediterede akkrediteringsområdet skal reduceres, eller at teen finder, giver grundlag for afslag på afgørelsen. kumentet sammen med afgørelsen, og opda- somheder. Heri bliver kunderne en gang for aktiviteter. Så hvis en kunde ikke kan accep- der skal anføres vilkår. akkreditering eller reduktion i forhold til det terer registeret med det samme. Dette vil for- alle bedt om at give den accept af akkredite- tere muligheden for at DANAK overvåger akkrediteringsområde, der ved sagsbehand- enkle sagsbehandlingen, og imødekommer et ringsbestemmelser og vilkår, som de tidligere arbejdet, kan kunden ikke købe en akkredite- Såfremt der fremkommer sådanne oplysnin- lingen var opnået enighed om. I disse tilfælde ønske om, at akkreditering kan træde i kraft gav ved accept af tilsagn. ret ydelse. ger, som ansøgeren ikke er bekendt med, vil hurtigere. Markbesøg og feltprøvninger Vi er fuldt ud opmærksomme på, at det kan DANAK sikre, at ansøgeren får mulighed for at kommentere oplysningerne, inden de ind- Ændringer af proces Ændringen er muliggjort af de forenklede I forbindelse med udsendelsen af akkredite- være meget dyrt og besværligt at overvåge går i afgørelsen. Det tilstræbes (som tidli- DANAK s tildeling af akkreditering bliver meddelt ved en afgørelse (i stedet for tilsagn) klageregler, som vi indførte i Der kan ringsbestemmelserne, og nu igen ved udsen- aktiviteter nogle steder, f.eks. i renrum, på gere), at det bedømmelsesteam fra DANAK, En akkreditering træder fremover i kraft på det tidspunkt, hvor DANAK træffer afgørelsen nu klages direkte til DANAK over afgørelser, delse af akkrediteringsaftalerne, har der været boreplatforme eller på fjerne destinationer, som udfører selve bedømmelsen, har afklaret Den akkrediterede virksomhed skal ikke acceptere afgørelser (som ved de tidligere til- hvilket sikrer vores kunder mulighed for at få drøftelser af kravet om at de akkrediterede og vi vil derfor bestræbe os på kun at kræve alle forhold med ansøgeren, inden der indstil- sagn). Forpligtelse til at følge gældende bestemmelser og lignende sikres dels gennem en afgørelse revurderet af DANAK. Behovet virksomheder skal sikre, at DANAK kan overvågning i disse tilfælde, hvis formålet les til beslutning om akkreditering. Det er Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder, dels gennem underskrift af ny for forhåndsaccept af akkrediteringsområdet bedømme virksomhedens udførelse af akkre- med overvågningen ikke kan sikres på en let- således vores forventning, at de afgørelser, ansøgningsblanket om akkreditering, og for eksisterende akkrediteringer, samt ansøg- er derved blevet gjort mindre. diterede ydelser hos deres kunder. Det er tere måde. der træffes af DANAK s akkrediteringskomite, ninger under behandling, gennem underskrift på en akkrediteringsaftale Kundernes accept af at følge akkrediterings- nævnt, at der kan være kunder, der ikke ønsker DANAK s besøg, og at overvågningen af arbej- Bedømmelse og beslutningsproces i stort omfang svarer til det, der i bedømmelsesprocessen er opnået enighed med ansøge- Akkrediteringsdokumentet vil normalt blive fremsendt sammen med afgørelsen, da der ikke skal afventes accept længere. Akkrediteringen vil umiddelbart efter afgørelsen bestemmelserne og vilkårene for akkredite- de hos nogle kunder kan blive meget dyr. DANAK s bedømmelsesproces skal udføres i ren om. fremgå af DANAK s register på hjemmesiden ring, der tidligere blev givet ret sent i proces- overensstemmelse med forvaltningsloven. Det Ændringer til tidligere givne tilsagn og ændringer til afgørelser vil blive givet som sen ved accept at tilsagn, flyttes nu frem i Det er vores holdning, at DANAK ikke med skal sikres, at ansøgeren er bekendt med alle Tillæg til afgørelse processen til ansøgningsblanketten. For at en akkreditering kan stå inde for nogle ydel- oplysninger, som indgår i afgørelsen. Dette 6 7

5 Østersømøde om GHG-verifikation (CO 2 verifikation) Preben Howarth Akkrediteringsorganerne fra Danmark, Estland, Finland, Letland, Polen og Sverige mødtes den 5. oktober i Helsinki for at diskutere, hvorledes man gennemfører CO 2 verifikation i de enkelte lande. Fra DANAK deltog de tre ledende assessorer, som arbejder med akkreditering til CO 2 verifikation. Formålet var at dele erfaringer og få status på CO 2 verifikation i hvert land, samt at diskutere hvilke kompetencer akkrediteringsorganerne kræver af verifikatorerne, herunder udenlandske verifikatorer, f.eks. hvis en dansk verifikator skal verificere i udlandet. Det er hensigten gennem erfaringsudvekslingen at skabe en større harmonisering af akkrediteringsorganernes fremgangsmåder på alle de områder, hvor det er muligt, og hvor der ikke er særlige nationale forhold eller regler. (EU-direktiv 2008/101/EF), dvs. flyselskaberne skal aflægge verificerede CO 2 regnskaber i løbet af 1. kvartal Primo oktober har i alt kun 3 verifikatorer i de 6 lande søgt om akkreditering til CO 2 verifikation af luftfartsaktiviteter. Det skal sammenholdes med, at der i hvert land skønnes at være luftfartsoperatører, som skal have verificeret deres CO 2 emissioner hvert år. Fra 2010 skal der også opgøres og rapporteres CO 2 udledning fra luftfartsaktiviteter Mødet var en del af EUs Baltic Sea project - Sharing compentence between accreditation bodies regarding GHG. I Danmark bruger vi CO 2 verifikation som betegnelse for GHG (Greenhouse Gas) verifikation. Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 16. marts 4. november 2010 Ledelsessystemer 50 Jebru Inspektion A/S Certificering af kvalitetsledelsessystemer Kun 3 verifikatorer i de 6 lande har søgt om akkreditering til CO 2 verifikation af luftfartsaktiviteter. Produktcertificering 7031 Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificering af vindmøller Personcertificering 3008 Weldadvice Cert Certificering af svejsere inspektion 9077 Dansk Trykinspektion Inspektion af køleanlæg og trykbeholdere 9082 TÜV Nord Danmark ApS Inspektion af elevatorer 9087 PRO ventilation A/S Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg 9089 Det Norske Veritas, Danmark A/S Inspektion af vindmølleparker 9090 Dansk Beholder Test ApS Inspektion af sømløse transportable trykflasker 9093 DK-control vejning af rullende last på brovægt Laboratorier 0510 enpro ApS miljø- og fødevareprøvning 1010 Århus Universitetshospital, KBA Skejby medicinsk undersøgelse 1013 Hormonlaboratoriet, Klinik for vækst og reproduktion Medicinsk undersøgelse Godkendelser 0517 Cheminova A/S GLP godkendelse For yderligere oplysninger se DANAK s hjemmeside 8 9

6 Personalia Fratrådt Fratrådt Tiltrådt Kursus for inspektionsorganer Ledende assessor Tove Reiter Kirk går på pension Efter 7 år i DANAK valgte ledende assessor Tove Reiter Kirk at gå på pension med udgangen af maj måned. Tove blev i 2003 headhunted for at arbejde med akkreditering af laboratorier inden for medicinsk undersøgelse. Tove er laborant, og har taget flere tillægsuddannelser bl.a. som Lead auditor. Desuden har Tove en omfattende viden og erfaring fra såvel standardisering som kvalitetsstyring på Statens Serum Institut og Teknologisk Institut. Da Tove kom til DANAK, var det medicinske område i en tidlig udviklingsfase, og Tove bidrog som en effektiv og rutineret assessor til at få området kørt i gang. Tove skrev eksempelvis det meste af DANAK s træningskursus i ISO 15189, som blev afviklet første gang i december 2006, og hun stod for implementering af akkreditering til Point of Care Ledende assessor Arne Kjær Sørensen går på pension Arne har været ansat i DANAK siden 1994, og valgte at på pension med udgangen af september måned. Arne er akademiingeniør, og startede oprindeligt som teknisk assessor for DANAK. Arnes baggrund var det praktiske laboratorieliv, hvorfra han havde oparbejdet en bred faglig viden i Civilforsvarets analytiske laboratorium, Vandkvalitetsinstituttet, Fødevarestyrelsens laboratorium og Alfred Jørgensens laboratorium, både som chefkemiker og som laboratorieleder. I DANAK har Arne løst mange forskellige arbejdsopgaver. Udover at være en erfaren ledende assessor, har han været sektionsleder for det kemiske område, sektorudvalgssekretær på miljøområdet, international evaluator for EA og medlem af adskillige Preben Howarth tiltræder den 1. juni 2010 Preben Howarth er civilingeniør M samt HD i udenrigshandel, og kommer fra Dansk Fundamental Metrologi, hvor han først var kvalitetschef og efterfølgende leder af konsulentafdelingen. Preben er uddannet miljøauditor, og har i Ernst & Young miljøvurderet virksomheder internationalt samt opbygget miljø- og kvalitetsledelsessystemer. På Teknologisk Institut har Preben arbejdet med virksomhedsrådgivning. Arbejdsområdet i DANAK vil blive akkreditering til certificering og inspektion. Fratrådt Annsofie Gundlach fratrådte med udgangen september. Jørn Madsen Vi er af vores inspektionskunder blevet gjort opmærksom på, at der er et stort og udækket behov for et kursus for inspektionsorganer, svarende til de kurser vi afholder på laboratorieområdet. DANAK vil derfor gennemføre et 2-dages kursus i forståelse og anvendelse af den internationale standard DS/EN ISO/IEC vedrørende Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion. Målgruppen er personer, som har ansvaret for at opbygge og drive et inspektionsorgan, og er således interessant både for virksomheder, som overvejer at blive akkrediteret som inspektionsorgan, og for inspektionsorganer som allerede er akkrediteret. Kurset skal bibringe kursusdeltagerne en forståelsen for indholdet i inspektionsstandarden samt Kurser 2010 i akkrediteringsprocessen, og kurset vil være en hjælp ved opbygning og drift af et kvalitetsstyringssystem, ved ansøgning om akkreditering og ved DANAK s besøg. I kurset gennemgås akkrediteringsprocessen trin for trin, og kravene i standarden DS/EN ISO/IEC 17020, samt eksempler på opfyldelse heraf. Der vil være diskussioner og erfaringsudveksling i relation til opnåelse og vedligeholdelse af en akkreditering. Undervisningen varetages af to ledende assessorer med uddannelse og erfaring som undervisere. Kurset vil i stor udstrækning tage udgangspunkt i kursisternes egen involvering gennem workshops, plenumøvelser, diskussioner og opgaveløsning. Nærmere oplysninger fremgår af kursusoversigten nederst på siden. Eksempler på akkrediterede inspektionsområder Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Prøvetagning og kontrol Brandsikringsanlæg og brandinspektion Retspatologiske undersøgelser Brandundersøgelser Vejning, tælling og kontrolarbejde Inspektion af trykbærende udstyr Inspektion af vindmølleparker Inspektion af lægemidler Testing (POCT) efter ISO Udover internationale arbejdsgrupper i EA. Arne har Tid Titel Sted Min./maks. antal Sidste frist for tilmelding akkrediteringer på det medicinske område varetog Tove adskillige akkrediteringer inden- været med i de fleste udlandsprojekter, som DANAK har haft siden 2004, og har desuden Personalechef og juridisk medarbejder Annsofie Gundlach har valgt at fratræde Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/20 UDSOLGT! Vordingborg for miljø- og fødevareområdet. deltaget som kursusleder i samtlige træningskurser i ISO 17025, som DANAK har afviklet. Netop på kurserne, som Arne har været med til at afvikle i Danmark, Litauen, Serbien, Tyrkiet og Montenegro, kunne han udnytte sin omfattende viden og give den videre til kursisterne. sin stilling med udgangen af september måned. Annsofie har været ansat i DANAK i 9 år, og har i egenskab af jurist været en nøgleperson ved udskillelsen af DANAK fra Erhvervs- og Boligstyrelsen og har desuden været involveret i de juridiske aspekter ved indførelsen af måleinstrumentdirektivet MID Kursus for inspektionsorganer Hotel Hesselet 15/ Nyborg Strand Grundkursus DS/EN ISO 15189:2008 Hjalet 18/ Vordingborg Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/ Vordingborg Akkrediteringsdag 2010 Hotel Nyborg Strand Se kursusbeskrivelser og andre oplysninger på eller kontakt Anette Solskov på

7 Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: AB 16 Anvendelse af DS/EN ved akkreditering til CO 2 -verifikation Juli 2010 Revideret AMF 01 Forenklet tildeling af akkreditering Sep Ny AMC 03 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Maj 2010 Ny Omfang af DANAK s bedømmelsesaktivitet AMC 04 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Gyldighedsperiode for certifikater Maj 2010 Ny AMC 05 Akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Sep Ny Certificering af organisationer inden for området brand og redning AML 09 DANAK s bedømmelse af laboratorier i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse Juni 2010 Ny om kvalitetskrav af miljømålinger (Kvalitetsbekendtgørelsen) Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: EA-1/01 EA Publications Oct 2010 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Contracts of Co-operation and Observers Oct 2010 Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories Oct 2010 Revideret EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation Juni 2010 Ny EA-7/04 Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification Apr Revideret Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: IAF MD 7:2010 Harmonization of Sanctions Juli 2010 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: ILAC G18:04/2010 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories Apr Ny

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) MILJØSTYRELSENS Udøvende institution: DELTA DELTA Dansk

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Rapport om innovationscertificering

Rapport om innovationscertificering Rapport om innovationscertificering April 2011 Udarbejdet af INNOVATIONinside på vegne af Industriens Fond Executive Summary Evnen til at mestre innovation som en arbejdsmetode til at forbedre og udvikle

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere