Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010"

Transkript

1 Danak-NYT Nr November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion.

2 INDHOLD Kundetilfredshedsanalyse Internationalt nyt Mange nye standarder på vej Nye krav for certificering og inspektion DS/EN ISO 15189:2008 bliver revideret ISO Auditering af ledelsessystemer DS/EN ISO/IEC 17025:2005 bliver ikke revideret Forenkling af akkrediteringsprocessen Østersømøde om GHG-verifikation Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 16. marts 4. november 2010 Internationalt nyt Vagn Andersen tlf.: Personalia EA Generalforsamling FPA aftalen blev underskrevet den 30. juni Generalforsamlingen godkendte, at EA MLA 11 Kursus for inspektionsorganer Generalforsamlingen gav mandat til, at EA Executive kan underskrive Framework Partner af Kommissionen og EA. Aftalen indebærer samtidig, at Kommissionen yder et aftalen skal udvides med akkreditering af referencematerialeproducenter, og tidsplanen 11 Kurser 2010 ship Agreement (FPA) med EU-Kommissionen, tilskud til EA på Euro. samt de specifikke kriterier for dette vil sna- Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK som danner det formelle grundlag for udpegningen af EA som den organisation, der EA vil inden udgangen af 2010 også indgå rest blive fastlagt. Nye eller reviderede dokumenter fra EA Nye eller reviderede dokumenter fra IAF udfører peer-evaluering af de nationale akkrediteringsorganer, jf. artikel 10 i forordning 765. en FPA aftale med EFTA. Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC Kundetilfredshedsanalyse Generalforsamling i IAF Generalforsamlingen blev afholdt i slutningen ner til at respektere dette. Han understregede yderligere, at såfremt der er behov Der arbejdes fortsat på at udvide den globale aftale om gensidig anerkendelse af af oktober måned, og følgende resolutioner for en certificeringsstandard for social certifikater, så den også kommer til at DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Jesper Høy tlf.: DANAK gennemførte i 2006 en kundetilfredshedsundersøgelse, som vi nu i 2010 vil gentage. Undersøgelsen vil igen være web-baseret, og den vil blive sendt til kontaktpersonerne på alle akkrediteringer sidst på året. Undersøgelsen i 2006 viste, at 83% var tilfredse eller meget tilfredse, mens 5% var utilfredse eller meget utilfredse. fra mødet skal fremhæves: ISO 26000: Guidance on social responsibility: Generalforsamlingen vedtog, at akkrediteringsorganerne ikke vil akkreditere certificeringsorganer til at bedømme virksomheders eller organisationers opfyldelse af dette dokument. Baggrunden ansvarlighed, er ISO indstillet på at udarbejde en standard. Generalforsamlingen opfordrer samtidig akkrediterings- og certificeringsorganerne til at indberette eventuel misbrug af dokumentet til ISO sekretariatet. omfatte certifikater og rapporter udstedt af akkrediterede inspektionsorganer. Dette arbejde er hidtil foregået i samarbejde mellem IAF og ILAC, men IAF generalforsamlingen vedtog at overføre inspektion til ILAC. Baggrunden herfor er bl.a., at det juridisk og administrativt er meget enklere, at det er en organisation, dvs. en juridisk DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. Vi har i den mellemliggende periode arbejdet med de punkter, som kunderne dengang vurderede som mest betydende, og hvor forskellen på betydningen og tilfredsheden var størst, blandt andre: herfor er, at dokumentet ikke er udarbejdet med henblik på certificering. Dette blev understreget af Rob Steele, generalsekretær for ISO, under mødet, som stærkt opfor- ISO/IEC Generalforsamlingen vedtog en overgangsperiode på 24 måneder fra dato for offentliggørelse af den reviderede standard. enhed, som er ansvarlig for ydelsen - den gensidige anerkendelse af inspektionsrapporter. ILAC forventer at udvide MLAaftalen med inspektion på generalforsam- DANAK-NYT Udgiver: Danak Overholdelse af tidsfrister drede certificerings- og akkrediteringsorga- lingen i Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Værdien af akkreditering anerkendelse fra myndigheder og erhvervsliv Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinjer Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkrediteringer) Vi er nu spændte på at se resultatet af den nye kundetilfredshedsundersøgelse, Besøg hos DANAK fra Bosnien & Herzegovina En delegation fra BATA, det nationale akkre- Besøget var led i et projekt, som DANAK, i samarbejde med BAM fra Tyskland og LA fra Litauen, gennemfører. Projektet er finansieret yderligere en uge til Sarajevo for at bistå ved intern audit og ledelsesevaluering. Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf eller printes fra og se om vores bestræbelser har båret frugt. Vi tilstræber, at undersøgelserne bliver så ens som muligt, for at gøre sammenligneligheden størst mulig. Vi håber, at vore kunder vil hjælpe os med at besvare undersøgelsen, og igen give os et værdifuldt værktøj til vores udvikling. diteringsorgan i Bosnien & Herzegovina, besøgte DANAK fra september, hvor de blev introduceret til DANAK s kvalitetssystem og de procedurer, som vi benytter ved akkreditering af virksomheder. af EU Kommissionen. DANAK har tidligere besøgt BATA i 2 uger, hvor vi gennemgik BATA s kvalitetssystem og procedurer, og senere på året skal DANAK Projektet afsluttes i 1. kvartal 2011, hvorefter BATA vil ansøge EA om at blive pre-peer evalueret med henblik på at de senere kan blive godkendt som medunderskriver af EA MLA aftalen. 2 3

3 Mange nye standarder på vej Nye krav for certificering og inspektion Allan Munck Alle de standarder, der anvendes ved akkreditering til certificering og inspektion er i øjeblikket under revision. Det drejer sig om ISO 17020, 17021, 17024, og 17065, hvor sidstnævnte skal erstatte EN Desuden er ISO til erstatning af ISO Guide 67 under revision. Endelig er en ny standard ISO TS for auditering af ledelsessystemer under udarbejdelse. ISO Inspektion CD blev udsendt i juni, og DIS forventes udsendt i slutningen af året. Standarden forventes udgivet i Ved revisionen er der taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører udførelse af inspektion. Herudover ses der ikke pt. de helt store ændringer. ISO Certificering af ledelsessystemer FDIS er udsendt i september, og standarden forventes udgivet i slutningen af året. Målet med revisionen har været at erstatte henvisninger til ISO med beskrivelser. Der er derfor tilføjet en række krav til kompetence og til auditeringsprocessen. Der er derimod ikke slettet noget i forhold til ISO fra 2006 udover referencerne til ISO ISO TS Rapportering fra certificeringsorganers auditering af ledelsessystemer Arbejdsgruppen har haft sit første møde i år, og der er endnu ikke udsendt forslag til høring. Endeligt dokument forventes udsendt i 20. Dokumentet skal indeholde anbefalinger samt minimumkrav til indholdet af en tredjeparts auditrapport. ISO Certificering af personer CD er udsendt i juli, og standarden forventes udgivet i 20. Ved revisionen er der taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører udførelse af personcertificering. Desuden er der tilføjet et afsnit om krav til en certificeringsordning og krav til udførelse af træning samt et længere afsnit med krav til sikkerhed. ISO Certificering af produkter Processen har været vanskelig, og der er derfor i august udsendt en CD2. Samtidig er processen forlænget, så en ny standard nu først forventes i 20. Ved revisionen er der også her taget udgangspunkt i struktur og krav i ISO for de områder, der ikke specifikt vedrører certificering af produkter. ISO Grundprincipper for produktcertificering Processen med revision er påbegyndt sidste år, men er tilsyneladende gået lidt i stå, og der er endnu ikke udsendt forslag til høring. Det betyder forkortelserne: Standarder udarbejdes normalt over et tidsrum på 3 år, hvor der under forløbet udsendes forslag til høring. Første udsendelse betegnes WD (working draft), anden udsendelse CD (committee draft), tredje udsendelse DIS (draft international standard) og endelig FDIS (final draft international standard). I de første 3 faser kan der stemmes for eller imod, og der kan gives kommentarer, mens der i den sidste fase alene kan stemmes. En TS (technical specification) gennemgår et lidt simplere forløb men opfattes som en standard. Udarbejdelsen af standarderne følges fra dansk side af standardiseringsudvalget S-335, hvorfra der gives kommentarer og stemmes. ISO følges dog af S-260, og ISO følges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra S-216, S-335 og S-283. Enkelte af udvalgets medlemmer deltager desuden i nogle af de nedsatte internationale arbejdsgrupper. DS/EN ISO 15189:2008 bliver revideret Anders Hansen tlf.: , ISO udkom første gang i Den gældende danske udgave er fra 2008, men den engelske udgave er egentlig fra Den danske oversættelse tog dog så lang tid, at udgivelsen først kom efter årsskiftet. Det var primært redaktionelle ændringer fra 2003 til 2007/2008 udgaven, samt en specificering af, at der er tale om en akkrediteringsstandard, der ikke kan anvendes til certificering. I 2007 var der endnu et udkast til revision af ISO til afstemning. Forslaget blev stemt ned i starten af 2008 fulgt af 116 sider med kommentarer til arbejdsgruppen under ISO TC-2. I starten af 2010 fik ISO TC-2 Standarden er gennemgribende revideret og udvides fra at omfatte kvalitets- og miljøledelsessystemer til at omfatte alle typer ledelsessystemer. Den skal dog ikke anvendes af certificeringsorganer ved certificering af ledelsessystemer, da den nye udgave af ISO (omtalt andetsteds) vil indeholde beskrivelse ISO udkom første gang i 1999 og blev udgivet med dansk oversættelse i I 2005 udkom standarden i en revideret udgave, hvor ændringerne dog var små, og formålet var alene at tilpasse standarden til den udgave af ISO 9001, der var udkommet i ISO 9001 er igen blevet revideret i 2008 men kun i meget begrænset omfang. Efter reglerne i ISO skal det efter en 5-års periode besluttes, om en standard skal revideres, tilbagetrækkes eller opretholdes uændret. Ved den netop gennemførte afstemning grønt lys til igen at sætte en revision i gang. Samtidig hermed udkom ISO CD Der var afstemning umiddelbart inden arbejdsgruppens møde i Seoul i starten af juni Forslaget blev stemt igennem, men med langt flere kommentarer, end arbejdsgruppen forventede. Disse er nu under bearbejdelse, og der kan forventes en DIS i slutningen af året. I den nye udgave er der fokus på yderligere tilretning til ISO 9000 samt flytningen af det tidligere informative anneks om laboratorieinformationssystemer til kapitel 5. ISO Auditering af ledelsessystemer Allan Munck af auditering. Der er som noget nyt tilføjet afsnit med eksempler på risici, der bør tages i betragtning ved planlægning af audit. Endelig er hjælpekasserne anvendt i den gældende udgave fjernet. En DIS udgave er udsendt i juli, og den færdige standard forventes udgivet i DS/EN ISO/IEC 17025:2005 bliver ikke revideret Allan Munck blandt alle de nationer, der er medlemmer af ISO CASCO, var der, der ønskede revision, 0 der ønskede tilbagekaldelse og 44, der ønskede, at den gældende standard skulle opretholdes, mens 6 stemte blankt. Resultatet svarer til holdningen i S-335 og den tilbagemelding DANAK fik ved den seneste akkrediteringsdag for laboratorier. På grundlag af det resultat forventes det besluttet, at ISO 17025:2005 skal være gældende i en ny 5-årsperiode. 4 5

4 Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK s proces ved tildeling og ændringer af akkrediteringer har været lidt omstændelig, idet der først skulle gives et tilsagn, som skulle accepteres af kunden, inden akkrediteringsdokumentet kunne udskrives. Først da kunne registeret over akkrediteringer opdateres. Jesper Høy tlf.: Akkrediteringer vil fremover være gældende sikre, at vi også har denne accept fra allerede ser, som vi ikke har mulighed for at overvåge. gælder f.eks. oplysninger, som kan betyde, at Der kan dog fortsat (som ved de tidligere til- vil afgørelsen blive meddelt sammen med fra DANAK har truffet afgørelsen om akkredi- akkrediterede virksomheder, har vi sendt en DANAK skal derfor skal have den principielle akkrediteringen ikke kan godkendes, at sagn) være forhold, som akkrediteringskomi- information om muligheden for at klage over tering. DANAK sender nu akkrediteringsdo- akkrediteringsaftale til alle akkrediterede virk- mulighed for at bedømme alle akkrediterede akkrediteringsområdet skal reduceres, eller at teen finder, giver grundlag for afslag på afgørelsen. kumentet sammen med afgørelsen, og opda- somheder. Heri bliver kunderne en gang for aktiviteter. Så hvis en kunde ikke kan accep- der skal anføres vilkår. akkreditering eller reduktion i forhold til det terer registeret med det samme. Dette vil for- alle bedt om at give den accept af akkredite- tere muligheden for at DANAK overvåger akkrediteringsområde, der ved sagsbehand- enkle sagsbehandlingen, og imødekommer et ringsbestemmelser og vilkår, som de tidligere arbejdet, kan kunden ikke købe en akkredite- Såfremt der fremkommer sådanne oplysnin- lingen var opnået enighed om. I disse tilfælde ønske om, at akkreditering kan træde i kraft gav ved accept af tilsagn. ret ydelse. ger, som ansøgeren ikke er bekendt med, vil hurtigere. Markbesøg og feltprøvninger Vi er fuldt ud opmærksomme på, at det kan DANAK sikre, at ansøgeren får mulighed for at kommentere oplysningerne, inden de ind- Ændringer af proces Ændringen er muliggjort af de forenklede I forbindelse med udsendelsen af akkredite- være meget dyrt og besværligt at overvåge går i afgørelsen. Det tilstræbes (som tidli- DANAK s tildeling af akkreditering bliver meddelt ved en afgørelse (i stedet for tilsagn) klageregler, som vi indførte i Der kan ringsbestemmelserne, og nu igen ved udsen- aktiviteter nogle steder, f.eks. i renrum, på gere), at det bedømmelsesteam fra DANAK, En akkreditering træder fremover i kraft på det tidspunkt, hvor DANAK træffer afgørelsen nu klages direkte til DANAK over afgørelser, delse af akkrediteringsaftalerne, har der været boreplatforme eller på fjerne destinationer, som udfører selve bedømmelsen, har afklaret Den akkrediterede virksomhed skal ikke acceptere afgørelser (som ved de tidligere til- hvilket sikrer vores kunder mulighed for at få drøftelser af kravet om at de akkrediterede og vi vil derfor bestræbe os på kun at kræve alle forhold med ansøgeren, inden der indstil- sagn). Forpligtelse til at følge gældende bestemmelser og lignende sikres dels gennem en afgørelse revurderet af DANAK. Behovet virksomheder skal sikre, at DANAK kan overvågning i disse tilfælde, hvis formålet les til beslutning om akkreditering. Det er Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder, dels gennem underskrift af ny for forhåndsaccept af akkrediteringsområdet bedømme virksomhedens udførelse af akkre- med overvågningen ikke kan sikres på en let- således vores forventning, at de afgørelser, ansøgningsblanket om akkreditering, og for eksisterende akkrediteringer, samt ansøg- er derved blevet gjort mindre. diterede ydelser hos deres kunder. Det er tere måde. der træffes af DANAK s akkrediteringskomite, ninger under behandling, gennem underskrift på en akkrediteringsaftale Kundernes accept af at følge akkrediterings- nævnt, at der kan være kunder, der ikke ønsker DANAK s besøg, og at overvågningen af arbej- Bedømmelse og beslutningsproces i stort omfang svarer til det, der i bedømmelsesprocessen er opnået enighed med ansøge- Akkrediteringsdokumentet vil normalt blive fremsendt sammen med afgørelsen, da der ikke skal afventes accept længere. Akkrediteringen vil umiddelbart efter afgørelsen bestemmelserne og vilkårene for akkredite- de hos nogle kunder kan blive meget dyr. DANAK s bedømmelsesproces skal udføres i ren om. fremgå af DANAK s register på hjemmesiden ring, der tidligere blev givet ret sent i proces- overensstemmelse med forvaltningsloven. Det Ændringer til tidligere givne tilsagn og ændringer til afgørelser vil blive givet som sen ved accept at tilsagn, flyttes nu frem i Det er vores holdning, at DANAK ikke med skal sikres, at ansøgeren er bekendt med alle Tillæg til afgørelse processen til ansøgningsblanketten. For at en akkreditering kan stå inde for nogle ydel- oplysninger, som indgår i afgørelsen. Dette 6 7

5 Østersømøde om GHG-verifikation (CO 2 verifikation) Preben Howarth Akkrediteringsorganerne fra Danmark, Estland, Finland, Letland, Polen og Sverige mødtes den 5. oktober i Helsinki for at diskutere, hvorledes man gennemfører CO 2 verifikation i de enkelte lande. Fra DANAK deltog de tre ledende assessorer, som arbejder med akkreditering til CO 2 verifikation. Formålet var at dele erfaringer og få status på CO 2 verifikation i hvert land, samt at diskutere hvilke kompetencer akkrediteringsorganerne kræver af verifikatorerne, herunder udenlandske verifikatorer, f.eks. hvis en dansk verifikator skal verificere i udlandet. Det er hensigten gennem erfaringsudvekslingen at skabe en større harmonisering af akkrediteringsorganernes fremgangsmåder på alle de områder, hvor det er muligt, og hvor der ikke er særlige nationale forhold eller regler. (EU-direktiv 2008/101/EF), dvs. flyselskaberne skal aflægge verificerede CO 2 regnskaber i løbet af 1. kvartal Primo oktober har i alt kun 3 verifikatorer i de 6 lande søgt om akkreditering til CO 2 verifikation af luftfartsaktiviteter. Det skal sammenholdes med, at der i hvert land skønnes at være luftfartsoperatører, som skal have verificeret deres CO 2 emissioner hvert år. Fra 2010 skal der også opgøres og rapporteres CO 2 udledning fra luftfartsaktiviteter Mødet var en del af EUs Baltic Sea project - Sharing compentence between accreditation bodies regarding GHG. I Danmark bruger vi CO 2 verifikation som betegnelse for GHG (Greenhouse Gas) verifikation. Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 16. marts 4. november 2010 Ledelsessystemer 50 Jebru Inspektion A/S Certificering af kvalitetsledelsessystemer Kun 3 verifikatorer i de 6 lande har søgt om akkreditering til CO 2 verifikation af luftfartsaktiviteter. Produktcertificering 7031 Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificering af vindmøller Personcertificering 3008 Weldadvice Cert Certificering af svejsere inspektion 9077 Dansk Trykinspektion Inspektion af køleanlæg og trykbeholdere 9082 TÜV Nord Danmark ApS Inspektion af elevatorer 9087 PRO ventilation A/S Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg 9089 Det Norske Veritas, Danmark A/S Inspektion af vindmølleparker 9090 Dansk Beholder Test ApS Inspektion af sømløse transportable trykflasker 9093 DK-control vejning af rullende last på brovægt Laboratorier 0510 enpro ApS miljø- og fødevareprøvning 1010 Århus Universitetshospital, KBA Skejby medicinsk undersøgelse 1013 Hormonlaboratoriet, Klinik for vækst og reproduktion Medicinsk undersøgelse Godkendelser 0517 Cheminova A/S GLP godkendelse For yderligere oplysninger se DANAK s hjemmeside 8 9

6 Personalia Fratrådt Fratrådt Tiltrådt Kursus for inspektionsorganer Ledende assessor Tove Reiter Kirk går på pension Efter 7 år i DANAK valgte ledende assessor Tove Reiter Kirk at gå på pension med udgangen af maj måned. Tove blev i 2003 headhunted for at arbejde med akkreditering af laboratorier inden for medicinsk undersøgelse. Tove er laborant, og har taget flere tillægsuddannelser bl.a. som Lead auditor. Desuden har Tove en omfattende viden og erfaring fra såvel standardisering som kvalitetsstyring på Statens Serum Institut og Teknologisk Institut. Da Tove kom til DANAK, var det medicinske område i en tidlig udviklingsfase, og Tove bidrog som en effektiv og rutineret assessor til at få området kørt i gang. Tove skrev eksempelvis det meste af DANAK s træningskursus i ISO 15189, som blev afviklet første gang i december 2006, og hun stod for implementering af akkreditering til Point of Care Ledende assessor Arne Kjær Sørensen går på pension Arne har været ansat i DANAK siden 1994, og valgte at på pension med udgangen af september måned. Arne er akademiingeniør, og startede oprindeligt som teknisk assessor for DANAK. Arnes baggrund var det praktiske laboratorieliv, hvorfra han havde oparbejdet en bred faglig viden i Civilforsvarets analytiske laboratorium, Vandkvalitetsinstituttet, Fødevarestyrelsens laboratorium og Alfred Jørgensens laboratorium, både som chefkemiker og som laboratorieleder. I DANAK har Arne løst mange forskellige arbejdsopgaver. Udover at være en erfaren ledende assessor, har han været sektionsleder for det kemiske område, sektorudvalgssekretær på miljøområdet, international evaluator for EA og medlem af adskillige Preben Howarth tiltræder den 1. juni 2010 Preben Howarth er civilingeniør M samt HD i udenrigshandel, og kommer fra Dansk Fundamental Metrologi, hvor han først var kvalitetschef og efterfølgende leder af konsulentafdelingen. Preben er uddannet miljøauditor, og har i Ernst & Young miljøvurderet virksomheder internationalt samt opbygget miljø- og kvalitetsledelsessystemer. På Teknologisk Institut har Preben arbejdet med virksomhedsrådgivning. Arbejdsområdet i DANAK vil blive akkreditering til certificering og inspektion. Fratrådt Annsofie Gundlach fratrådte med udgangen september. Jørn Madsen Vi er af vores inspektionskunder blevet gjort opmærksom på, at der er et stort og udækket behov for et kursus for inspektionsorganer, svarende til de kurser vi afholder på laboratorieområdet. DANAK vil derfor gennemføre et 2-dages kursus i forståelse og anvendelse af den internationale standard DS/EN ISO/IEC vedrørende Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion. Målgruppen er personer, som har ansvaret for at opbygge og drive et inspektionsorgan, og er således interessant både for virksomheder, som overvejer at blive akkrediteret som inspektionsorgan, og for inspektionsorganer som allerede er akkrediteret. Kurset skal bibringe kursusdeltagerne en forståelsen for indholdet i inspektionsstandarden samt Kurser 2010 i akkrediteringsprocessen, og kurset vil være en hjælp ved opbygning og drift af et kvalitetsstyringssystem, ved ansøgning om akkreditering og ved DANAK s besøg. I kurset gennemgås akkrediteringsprocessen trin for trin, og kravene i standarden DS/EN ISO/IEC 17020, samt eksempler på opfyldelse heraf. Der vil være diskussioner og erfaringsudveksling i relation til opnåelse og vedligeholdelse af en akkreditering. Undervisningen varetages af to ledende assessorer med uddannelse og erfaring som undervisere. Kurset vil i stor udstrækning tage udgangspunkt i kursisternes egen involvering gennem workshops, plenumøvelser, diskussioner og opgaveløsning. Nærmere oplysninger fremgår af kursusoversigten nederst på siden. Eksempler på akkrediterede inspektionsområder Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Prøvetagning og kontrol Brandsikringsanlæg og brandinspektion Retspatologiske undersøgelser Brandundersøgelser Vejning, tælling og kontrolarbejde Inspektion af trykbærende udstyr Inspektion af vindmølleparker Inspektion af lægemidler Testing (POCT) efter ISO Udover internationale arbejdsgrupper i EA. Arne har Tid Titel Sted Min./maks. antal Sidste frist for tilmelding akkrediteringer på det medicinske område varetog Tove adskillige akkrediteringer inden- været med i de fleste udlandsprojekter, som DANAK har haft siden 2004, og har desuden Personalechef og juridisk medarbejder Annsofie Gundlach har valgt at fratræde Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/20 UDSOLGT! Vordingborg for miljø- og fødevareområdet. deltaget som kursusleder i samtlige træningskurser i ISO 17025, som DANAK har afviklet. Netop på kurserne, som Arne har været med til at afvikle i Danmark, Litauen, Serbien, Tyrkiet og Montenegro, kunne han udnytte sin omfattende viden og give den videre til kursisterne. sin stilling med udgangen af september måned. Annsofie har været ansat i DANAK i 9 år, og har i egenskab af jurist været en nøgleperson ved udskillelsen af DANAK fra Erhvervs- og Boligstyrelsen og har desuden været involveret i de juridiske aspekter ved indførelsen af måleinstrumentdirektivet MID Kursus for inspektionsorganer Hotel Hesselet 15/ Nyborg Strand Grundkursus DS/EN ISO 15189:2008 Hjalet 18/ Vordingborg Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/ Vordingborg Akkrediteringsdag 2010 Hotel Nyborg Strand Se kursusbeskrivelser og andre oplysninger på eller kontakt Anette Solskov på

7 Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: AB 16 Anvendelse af DS/EN ved akkreditering til CO 2 -verifikation Juli 2010 Revideret AMF 01 Forenklet tildeling af akkreditering Sep Ny AMC 03 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Maj 2010 Ny Omfang af DANAK s bedømmelsesaktivitet AMC 04 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Gyldighedsperiode for certifikater Maj 2010 Ny AMC 05 Akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Sep Ny Certificering af organisationer inden for området brand og redning AML 09 DANAK s bedømmelse af laboratorier i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse Juni 2010 Ny om kvalitetskrav af miljømålinger (Kvalitetsbekendtgørelsen) Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: EA-1/01 EA Publications Oct 2010 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Contracts of Co-operation and Observers Oct 2010 Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories Oct 2010 Revideret EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation Juni 2010 Ny EA-7/04 Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification Apr Revideret Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: IAF MD 7:2010 Harmonization of Sanctions Juli 2010 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: ILAC G18:04/2010 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories Apr Ny

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 8. december 2005, kl. 10.00 Teknologisk Institut i Århus Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 DS/EN ISO 9606-1, status DS/EN ISO 9606-1, væsentlige forskelle i forhold til DS/EN 287-1 Forventet forløb for ny SBC 244 og DS 322 Igangsættelse af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere