kunder Spar Nord Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t TId til kunder Årsrapport 1

2 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER. LEASINGAKTIVITETER I DANMARK OG SVERIGE - BLANDT MARKEDSLEDERNE I FINANSIEL OG OPERATIONEL LEASING. STÆRK MARKEDSPOSITION PÅ HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET - BL.A. SOM LEVERANDØR TIL LANDETS MINDRE PENGEINSTITUTTER. VISION GENNEM LOKALE FRIHEDSGRADER VIL VI SKABE DANMARKS MEST ATTRAK- TIVE BANKKÆDE. DET VIL VI FOR KUNDER, MEDARBEJDERE OG AKTIONÆRER. STRATEGIPLAN: TID TIL KUNDER MÅLSÆTNINGER OM FORRETNINGS- OG INDTJENINGSMÆSSIG VÆKST VIA ØGET MARKEDSANDEL, MERE KUNDETID TIL RÅDGIVERNE SAMT FAST- HOLDELSE AF KREDITKVALITET OG OMKOSTNINGSFOKUS. Årsrapport 2

3 INDHOLD LEDELSESBERETNING Bank Hovedpunkter i overblik Forord Makroøkonomi og markedstendenser s strategi for : TID TIL KUNDER Hoved- og nøgletal for Koncernberetning Forretningsområder Risici Organisation og selskabsledelse Investor Relations Nærvær - s samfundsansvar PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning Intern revisions påtegning Den uafhængige revisors påtegning KONCERNREGNSKAB og årsregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Årsrapport 3

4 HOVEDpunkter Stabile indtægter, nulvækst i omkostninger og lavere nedskrivninger basisindtægter samlede omkostninger*) Mio.kr *) Omkostninger ekskl. af- og nedskrivninger på operationelle leasingaktiver Mio.kr nedskrivninger resultat før skat Mio.kr Mio.kr fortsat kundevækst, men beskeden vækst i forretningsvolumen. solide kapital- og likviditetsforhold bankindlån Bankudlån Mio.kr Mio.kr strategisk likviditet*) kernekapitalprocent*) -2,9-0,1-0,8 7,4 5,2 9,7 9,4 9,7 13,2 13,2 6,0 12 3,0 8 *) Se note 54 0 Mia. kr *) Inkl. hybrid kapital 4-3,0 0 Pct Årsrapport 4

5 tilfredsstillende udvikling i kunde- og medarbejdernøgletal kundeantal medarbejderantal stk lokale banker KUNDETILFREDSHED ,5 4,6 4,4 4,4 4,4 60 4, , ,50 I Nordjylland Uden for Nordjylland Den internationale krise: 3 år med lav egenkapitalforrentning - men sorte tal på bundlinien COST/INCOME RATIO 0,63 0,65 0,71 0,62 0,64 EGENKAPITALFORRENTNING - FØR SKAT 30,9 21,4 3,0 3,5 3,1 0, , , Pct nedskrivningsprocent AKTIEKURS -0,4-0,2 0,5 1,3 1, , , Mio.kr , Årsrapport 5

6 TID TIL KUNDER koncernen I overblik VISIoN MISSIoN VÆrdIer STraTegI: TId TIl kunder Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil vi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Sammen skaber vi økonomisk frihed. Nærværende Ambitiøs Uhøjtidelig Flere kunder - mere forretning Skarpere fokus - stærkere kæde Bedre bundlinie - bedre bank MARKED S ForreTNINgSModel SPAR NORDS LOKALE BANKER Kernen i s forretningsmodel er begrebet udefra-og-ind. består af lokale enheder med stor selvbestemmelse på områder som kunde- Direktion og markedsbearbejdning samt medarbejderforhold. Filosofien bag forretningsmodellen er, at det er kundernes krav til de decentrale kundevendte enheder, der skal være styrende for arbejdet i de centrale support- og udviklingsfunktioner. På kreditområdet arbejdes der med central styring. FINANS NORD HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET Stabe Forretningssupport MARKED MARKED Årsrapport 6

7 s Lokale Banker Handels- og Udlandsområdet Finans Nord s Lokale Banker er den største forretningsenhed i. Forretningsområdet omfatter 71 lokale banker i hele landet, som beskæftiger 931 medarbejdere og betjener privat-, erhvervs- og investeringskunder. Spar Nords Lokale Banker ledes af bankdirektør Lars Møller og bankdirektør John Lundsgaard. Handels- og Udlandsområdet består af afdelingerne Markets, Obligationer, Aktier, Renter og valuta, Kapitalforvaltning samt Udlandsafdelingen. Området betjener s egne kunder, institutionelle kunder, og er derudover en af landets førende leverandører af en gros ydelser til mindre og mellemstore pengeinstitutter. Handels- og Udlandsområdet beskæftiger 73 medarbejdere og ledes af direktør Jan Gerhardt. Finans Nord er et finansieringsselskab i med aktiviteter i Danmark og Sverige. Finans Nords kerneområder er transport, landbrug og entreprenør - tre områder hvor selskabet er blandt markedslederne i Danmark. Derudover er Finans Nord blandt Danmarks førende på områder for operationel leasing af person- og varebiler. Finans Nord beskæftiger 111 medarbejdere, som betjener kunder. Finans Nord ledes af direktør Gert Tougård. nøgletal fra nøgletal fra nøgletal fra Basisindtægter: mio. kr. (: mio. kr.) Omkostninger: mio. kr. (: mio. kr.) Nedskrivninger: 356 mio. kr. (: 468 mio. kr.) Basisindtjening: 215 mio. kr. (: 214 mio. kr.) Resultat før skat: 130 mio. kr. (: 97 mio. kr.) Basisindtægter: 359 mio. kr. (: 446 mio. kr.) Omkostninger: 64 mio. kr. (: 54 mio. kr.) Basisindtjening: 294 mio. kr. (: 393 mio. kr.) Resultat før skat: 282 mio. kr. (: 380 mio. kr.) Basisindtægter: 293 mio. kr. (: 262 mio. kr.) Omkostninger: 174 mio. kr. (: 148 mio. kr.) Nedskrivninger: 97 mio. kr. (: 116 mio. kr.) Basisindtjening: 22 mio. kr. (: -2 mio. kr.) Resultat før skat: 4 mio. kr. (: -26 mio. kr.) Andel af de tre forretningsområders basisindtjening før nedskrivninger Andel af de tre forretningsområders basisindtjening før nedskrivninger Andel af de tre forretningsområders basisindtjening før nedskrivninger 58 pct. s Lokale Banker Handels- og 30 pct. 12 pct. Finans Nord Udlandsområdet Begivenheder i Fortsat investering i øget distributionskraft Fald i forretningsomfang trods pæn kundevækst Forberedelse til arbejdet med TID TIL KUNDER Forventninger til 2011 Fortsat lav lånelyst Vækst i forretningsomfang drevet af kundetilgang Konkurrence om de gode kunder Begivenheder i Flot indtjening på s likviditetsbeholdning 40 pct. stigning i kapital under forvaltning - nu 10 mia. kr. Mange nye pengeinstitutkunder og institutionelle kunder Forventninger til 2011 Lavere indtjening på s likviditetsbeholdning Fortsat vækst i en gros forretning Fortsat vækst i kapitalforvaltning Begivenheder i Målrettet indsats med håndtering af tilbagetagne aktiver Fortsat flot volumen- og indtjeningsvækst i svensk forretning Stor investering i udbygning af operationelle leasingaktiviteter (Easyfleet) Forventninger til 2011 Øget markedsandel på kerneområder Fortsat vækst i Sverige og Easyfleet Lavere nedskrivninger - bedre resultat Årsrapport 7

8 forord Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør blev et forsigtigt skridt i retning af mere normale tilstande. Selv om resultatet på grund af nedskrivninger på udlån og store bidrag til sektorløsninger stadig er på relativt beskedent niveau, er der nemlig mange forhold i regnskabet, vi kan være tilfredse med. Vores indtægter er stort set fastholdt på det pæne niveau fra, og det omkostningsfokus, vi har igangsat, forløber rigtig godt. Selv om det stadig går lidt trægt, kan vi også glæde os over udlånsvækst og kundevækst. Særligt på erhvervssiden oplever vi, at tilgangen af nye kunder er stigende. Sammenlignet med realiserer vi et lille fald i basisindtægterne - fra mio. kr. til mio. kr. Den primære baggrund er et fald i nettorenteindtægterne, der blev på mio. kr. mod mio. kr. i. I positiv retning trækker nettogebyrindtægterne, der voksede fra 417 mio. kr. til 506 mio. kr. På omkostningssiden levede vi op til første halvdel af vores løfte om nulvækst i og Koncernens samlede omkostninger, ekskl. af- og nedskrivninger på operationelle leasingaktiver, blev således på mio. kr. mod mio. kr. i. Nedskrivninger på udlån blev 22 pct. lavere end i og realiseres på 454 mio. kr. eller 1,0 pct. af de samlede udlån og garantier, mens bidrag til sektorløsninger realiseres på 324 mio. kr. En ny virkelighed Efter en årrække midt i 0 erne præget af stor vækst i forretningsvolumen, indtjening og resultat, kan vi nu se tilbage på en treårsperiode med stor turbulens på markederne - og mere beskedne resultater. Årsrapport 8

9 Selv om vi under de givne omstændigheder ikke har kunnet præstere en tilfredsstillende egenkapitalforrentning, kan vi glæde os over, at vi er kommet igennem den turbulente tid med sorte tal på bundlinjen hvert år. At vi har slået fast, at kreditkvalitet er blevet en af vores absolutte styrker. Og at vi er fortsat med at investere i ny forretning. Fokus på god selskabsledelse God selskabsledelse er et tema, som med rette har fyldt meget i debatten i forlængelse af finanskrisen. Noget vi i s bestyrelse og direktion byder velkomment, idet vi anser interessenternes tillid til, at selskabet ledes på en ordentlig og hensigtsmæssig måde, for at være af største betydning. Særligt sidstnævnte - vores opkøb og etablering af nye lokale banker, vores etablering af nye forretningsområder på Handels- og Udlandsområdet samt vores investering i at opbygge en forretning inden for operationel billeasing - bliver vigtige nøgler til vores fremtidige resultatskabelse. De kommende år bliver ikke en tilbagevenden til de vækstrater, vi kendte for 5 år siden: Forbruget og investeringerne - og dermed efterspørgslen efter finansiering - vil være på et moderat niveau, så forretningsmæssig vækst vil skulle skabes via vækst i markedsandelen. Ny strategiplan: TID TIL KUNDER Vores nye strategiplan har fået navnet TID TIL KUNDER, som beskrives nærmere i denne årsrapport, tager sit afsæt fra den samme platform, som vi har arbejdet ud fra i en årrække - herunder vores forretningsmodel med selvstyrende lokale banker, fokus på almindelige privatkunder og lokale virksomheder. Det nye er, at der i de kommende tre år skal endnu større fokus på kunderne. Det gælder indsatsen for at tiltrække nye kunder og dermed øge bankens markedsandel yderligere. Det gælder arbejdet med at servicere de kunder, banken allerede har, endnu bedre, og dermed skabe et grundlag for endnu flere forretninger. Og det gælder ikke mindst målet om at skabe mere tid hos rådgiverne til at tale med kunderne, rådgive kunderne og sælge til kunderne. I foråret præsenterede Komiteen for god Selskabsledelse sine nye anbefalinger, som bl.a. er revideret i forhold til dialog med interessenterne og bestyrelsens opgaver og ansvar. Vi har gennemgået de nye anbefalinger en for en, og besluttet os for at følge 73 ud af 78 anbefalinger. Et andet forhold, som har været i fokus i, er bestyrelsens kompetencer og sammensætning. Vi har således gennemført en omfattende kortlægning og diskussion af både ideelle og reelle kompetencer i bestyrelsen. Processen og resultaterne beskrives nærmere i denne årsrapport. Godt udgangspunkt for 2011 For det kommende år forventer vi, at markedsbetingelserne bliver mere gunstige, end det vi har oplevet de seneste år - om end der stadig vil være væsentlige udfordringer på det makroøkonomiske og strukturelle plan. Heldigvis har vi et stærkt udgangspunkt for at tage udfordringerne op: Vi er kommet godt gennem de svære år, vi har orden i eget hus og ikke mindst har vi et klart strategisk fokus for de kommende år. På den baggrund er det vores klare forventning, at både 2011 og årene fremover vil blive præget af vækst i både markedsandel, volumen og resultater. Årsrapport 9

10 MAKROØKONOMI OG MARKEDSTENDENSER PERFORMANCE OG FORVENTNINGER I KONTEKST Makroøkonomisk bød på store problemer i Sydeuropa og mere opløftende tendenser i Nordeuropa og Danmark. For mange erhvervsvirksomheder var der fortsat store udfordringer, mens situationen for de private husholdninger var mere positiv. For 2011 forventes positiv vækst i investeringer og forbrug - men på et niveau, som vil betyde, at efterspørgslen efter finansiering vil være moderat og konkurrencen på bankmarkedet derfor intens. : Krise i Sydeuropa - fremgang i Nordeuropa I Europa var det specielt gældskrisen - først i Grækenland og siden i en række andre lande - der tog overskrifterne i. Fælles for de lande, der blev ramt af krisen, var, at de igennem store dele af 0 erne havde oplevet voldsom vækst i økonomien drevet af lav rente, lempelige kreditvilkår og byggeboom. Efter at finanskrisen havde sat en stopper for de lempelige kreditvilkår og stigende risiko for statsbankerot for de lave renter, befandt de pågældende lande sig i en problematisk situation med høj arbejdsløshed, forældede strukturer og svag konkurrenceevne. Dette medførte store budgetunderskud og kraftigt stigende gæld, som kun kan nedbringes igennem strukturreformer og store opstramninger i de offentlige finanser. Opstramninger, der vil fastholde økonomierne i et lavvækstscenario i mange år. I kontrast til situationen i Sydeuropa oplevede Danmark i løbet af en forbedring af konjunkturerne - godt hjulpet af skattelettelser og stor fremgang på de vigtige eksportmarkeder i Sverige og Tyskland. Efter et samlet produktionstab (BNP) på 8 pct. i kølvandet på finanskrisen, er væksten steget i de seneste 5 kvartaler - om end den fortsat ligger 5 pct. under toppen i Arbejdsløsheden, der steg kraftigt igennem, er stabiliseret omkring 4,2 pct. Markeds- og sektortendenser i For de danske pengeinstitutter blev præget af fortsatte udfordringer, men også af tegn på bedring. Ved årets begyndelse var visse sektorer i erhvervslivet stadig i store vanskeligheder. Dette gjaldt bl.a. ejendoms- og byggesektoren, landbruget og flere typer af produktionsvirksomheder. Vanskelighederne kom til udtryk i en høj konkursrate og for bankerne i et fortsat højt niveau for nedskrivninger på udlån. I blev de samlede nedskrivninger på udlån mv. på 454 mio. kr. i mod 584 mio. kr. i. Blandt de positive tendenser kan nævnes, at både boligpriser og arbejdsløshed blev stabiliseret i - noget som bidrog til, at privatkunderne ikke blev så hårdt ramt af krisen, som man kunne have frygtet. I blev nedskrivningerne på privatkunder på beskedne 57 mio. kr. svarende til 0,4 pct. af det samlede udlån. Både erhvervs- og privatmarkedet var imidlertid præget af lav efterspørgsel efter finansiering. Erhvervsvirksomhedernes investeringsbehov var fortsat beskedent, og privatkunderne valgte i vidt omfang at spare op i stedet for at forbruge. Noget, som satte begrænsninger på bankernes mulighed for at skabe vækst i udlånet. s udlånsvækst blev på 4,3 pct. Udlånet til erhvervskunder gik frem med 8,5 pct., medens udlånet til privatkunder er faldet med 4,7 pct. Økonomiske nøgletal realiseret og forventet udvikling i danmark antal konkurser i danmark BNP, pct. å-å Privatforbrug, pct. å-å Investeringer, pct. å-å Arbejdsløshed, pct. å-å Inflation, pct. å-å Betalingsbalance, mia. kr. EUR/DKK USD/DKK Lang rente, pct./ultimo (vismænd) -4,7 2,1 1,8 1,8-4,5 2,0 1,7 2,2-14,3-4,9 2,5 5,5 3,5 4,2 4,4 4,8 1,3 2,3 1,7 2, , ,65 3,10 3,70 3, Kilde: Danmarks Statistik Konkurser i alt (sæsonkorrigeret) Årsrapport 10

11 Indtjeningsmæssigt blev præget af de danske pengeinstitutters fortsatte bidrag til Bankpakke I. Ordningen løb indtil 30. september, og pengeinstitutternes samlede betaling for otte kvartalers statsgaranti blev på 25 mia. kr. s -resultat blev på 457 mio. kr. før bidrag til sektorløsninger og 133 mio. kr. efter bidrag til sektorløsninger. har de seneste to år betalt 697 mio. kr. til sektorløsninger. spar nords forventninger til dansk økonomi 2011 Samlet vækst på 1,8 pct. Fremgang i forbruget på 1,5 pct. Vækst i investeringer Lille stigning i arbejdsløsheden Dansk og international økonomi i et gear ned Selv om på flere måder blev bedre end ventet, står verdensøkonomien fortsat over for store udfordringer i de kommende år, bl.a. fordi de store finanspolitiske stimuluspakker, som regeringer i hele verden har iværksat for at afhjælpe recessionen, skal afvikles. I Danmark medfører den såkaldte genopretningsplan, at stimuleringen af det private forbrug i igennem skattelettelser ophører og afløses af opstramninger. Det medfører, at det i den kommende periode er den underliggende lønvækst og beskæftigelsen, der sammen med tilliden vil afgøre forbrugsudviklingen. Forventede markeds- og sektortendenser i 2011 Forventningen om beskeden vækst i forbrug og investeringer betyder naturligt, at efterspørgslen efter finansiering også i 2011 forventes at være på et moderat niveau - og at det således fortsat vil være en udfordring for bankerne at skabe vækst i volumen og indtægter. Bankernes resultater før skat vil dog være positivt påvirket af, at de store udgifter til Bankpakke I er bortfaldet. forventer en forbrugsvækst i 2011 på 1,5 pct. (: 2,1 pct.). Den forventede vækst er markant under niveauet fra 2004 til 2008, hvor væksten i privatforbruget var på 3,8 pct. om året i gennemsnit - men på linje med væksten over de seneste 20 år. Med fremdrift i store dele af verden forventes investeringerne for første gang i 4 år at vise fremgang i Det understøttes også af et fortsat lavt renteniveau og af, at investeringerne samlet er faldet med 25 pct. over de sidste 3 år og der uundgåeligt vil opstå behov for vedligeholdelse af kapitalapparatet. Samlet forventes investeringerne at stige omkring 2-3 pct. i Væksten vil være positiv for både den private og offentlige sektor, mens byggeriet for fjerde år i træk vil ligge underdrejet. s strategiplan for , TID TIL KUNDER, handler bl.a. om forretningsmæssig vækst via øget markedsandel. Med pres på indtægterne forventes der at komme stort fokus på omkostningssiden. Noget som ud over almindelige tilpasninger forventes at føre til en større diversificering og konkurrence på forretningsmodel. Hvor nogle banker vil vælge centralisering eller digitalisering som en vej til mere omkostningseffektiv drift, vil andre holde mere fast i den fysiske tilstedeværelse via filialnet. holder fast i forretningsmodellen med selvstyrende lokale banker og lokal forankring - og gør samtidig en indsats for at forbedre stordriften. forventer også i 2011 at realisere nulvækst i omkostningerne. boligprisindeks i danmark medio arbejdsløshed i danmark i pct Indekseret - jan = 100 Ejerlejligheder Sommerhuse Parcelhuse Kilde: Realkreditrådet Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsløshed Årsrapport 11

12 Som følge af de fortsat vanskelige betingelser for mange erhvervsvirksomheder forventes bankernes tab og nedskrivninger også i 2011 at være på et relativt højt niveau. Og trods forbedrede afregningspriser er der udsigt til endnu et vanskeligt år for landbruget, primært svineproducenterne - noget som også vil skinne igennem i bankernes tab og nedskrivninger. Modsat vil privatkunderne fortsat have det økonomisk godt med lave tab og nedskrivninger til følge. forventer nedskrivninger på udlån på omtrent samme niveau i 2011 som i. På sektorniveau forventer, at 2011 bliver præget af fortsat konsolidering. Svag vækst, dårlig økonomi i enkelte institutter og stigende reguleringskrav forventes således at føre til både opkøb og fusioner. er interesseret i at deltage i konsolideringen, hvis der viser sig muligheder for at tilkøbe volumen i geografiske områder, banken finder strategisk attraktive. samlet udlån i de danske Pengeinstitutter Kilde: Finansrådet 0 Mia.kr Årsrapport 12

13 S STraTegI For : TId TIl kunder TId TIl kunder Den nye strategiplan TID TIL KUNDER tager sit afsæt fra den samme platform, som har været gældende i i en årrække: Den decentrale forretningsmodel, visionen om at skabe landets mest attraktive bankkæde, missionen om økonomisk frihed og de tre, grundlæggende værdier: Nærværende, ambitiøs og uhøjtidelig. Ved indgangen til 2011 står vi på flere måder på tærsklen til en ny tid. En tid, hvor vi kan se tilbage på den værste finansielle og økonomiske krise i nyere tid. Og en tid, hvor vi kan se et stort potentiale for s fortsatte udvikling, når vi vender blikket fremad. Som alle andre har vi naturligvis mærket de seneste års krise. Men når vi gør status, er konklusionen, at vi er kommet stærkere ud på den anden side. Vi er med andre ord godt rustede til at tage hul på næste etape af det arbejde, vi indledte i 2001 med at udvikle fra en regional bank til en landsdækkende kæde af lokale banker. Siden vi indledte vores ekspansion, har vi etableret og tilkøbt 28 nye lokale banker uden for Nordjylland, således at vi i dag er repræsenteret i næsten alle større byer i Danmark. Vi kalder strategiplanen TID TIL KUNDER. Det gør vi, fordi det nu er tid til at fokusere på at øge antallet af kunder i i et endnu højere tempo, end vi har gjort de seneste år. Fordi det er nu, vi for alvor skal omsætte de seneste års geografiske vækst til vækst i forretningsomfang og indtjening. Og fordi vi ganske enkelt skal bruge mere af vores tid på at rådgive og servicere vores kunder. Flere kunder og mere forretning er ambitiøse mål at stræbe efter. Især set i lyset af, at der de kommende år forventes at være markant mindre gang i samfundsøkonomien, end der var før finanskrisen, og at den gennemsnitlige kundes efterspørgsel efter finansiering og andre bankydelser dermed vil være på et moderat - og ikke et højt - niveau. TID TIL KUNDER er vores bud på, hvordan de ambitiøse mål kommer inden for realistisk rækkevidde - vores strategiske retning for de kommende tre år. Ud over at indfri målsætningen om geografisk forretningsmæssig vækst har vi også realiseret visionen om at skabe en anderledes bankmodel, hvor de lokale enheder har langt mere selvbestemmelse, bl.a. i relation til kundebetjening, markedsbearbejdning og medarbejderforhold, end man oplever i andre større banker. Konkret har vi formuleret 3x3 strategiske mål for perioden. De fælles mål skal sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning, samtidig med at hvert bankområde og forretningsområde fortsat har frihed og opbakning til at arbejde med netop de muligheder og vækstpotentialer, der er gældende lokalt. I kombination med et stærkt centralt supportapparat og en velfungerende central kreditstyring anser vi den decentrale model for at være en væsentlig forklaring på, at vi det seneste årti er vokset fra til kunder og fra 34 mia. kr. til 82 mia. kr. i forretnings-omfang EKSPaN- SIONS- STRaTEgI Og DEcENTRaL FORRET- NINgSMODEL LOKaLE BaNKER HERNINg LOKaLE BaNKER VEJLE ODENSE FINaNS NORD ROSKILDE LOKaLE BaNKER HORSENS LOKaLE BaNKER FREDERIcIa KOLDINg FINaNS NORD KOLDINg LOKaLE BaNKER IKaST SLagELSE NÆSTVED SILKEBORg RISSKOV MIDDELFaRT SPaREKaSSEN MIDT VEST MED 2 FILIaLER LOKaLE BaNKER IKaST SLagELSE RaNDERS ESBJERg KøgE LOKaLE BaNKER ROSKILDE BaNK (7) 14 mindre lokale banker i Nordjylland lukkes eller sammenlægges FINaNS NORD göteborg (S) LOKaLE BaNKER NyBORg SVENDBORg HILLERøD 1 lokal bank i Nordjylland lukkes FINaNS NORD Stockholm (S) LOKaLE BaNKER 6 mindre lokale banker lukkes eller sammenlægges HaNDELS- Og UDLaNDS- OMRÅDET MaRKETS I ODENSE TID TIL KUNDER KUNDER FINaNS NORD SN FINaNS NORD ab (S) Etablerer forretningsområdet Easyfleet (operationel leasing af biler) geografisk EKSPaNSION afsluttet Årsrapport 13

14 TID TIL KUNDER TId TIl kunder VISIoN STraTegISk FokuS STraTegISke MÅl nye privatkunder og nye erhvervskunder pr. år - netto. Flere kunder - mere forretning. 5 pct. årlig vækst i gennemsnitligt forretningsomfang pr. kunde. Specialkompetencer endnu mere i spil. Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil vi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Skarpere fokus - stærkere kæde. Mindst 55 pct. af rådgiverens tid skal være kundetid. Medarbejdertrivsel hæves til 4,40 (skala 1-5) udviklingstimer pr. år bruges til at skabe lettelser i kundebetjeningen. Bedre bundlinje - bedre bank. Omkostningsprocent på 55 - på niveau med konkurrenterne. Nedskrivningsprocent i den bedste tredjedel. Grundlag for at tilbagebetale hybrid kernekapital til staten. Årsrapport 14

15 fire lokale direktører om tid til kunder Ole Søholm Jensen direktør i s Forretningsudvikling Jesper Køster direktør i Køge Hvordan arbejder I med strategien TID TIL KUNDER i Forretningsudvikling? Vi angriber opgaven på flere fronter. De seneste måneder har over 200 medarbejdere fra de lokale banker været involveret i det, vi roligt kan kalde en af de absolut største og mest grundige analyser af arbejdsprocesser i s historie. Ud fra det vi har set, de idéer til forbedringer og effektiviseringer, vi har fået fra medarbejderne, og målsætningerne i TID TIL KUNDER er vi nu ved at sammensætte fundamentet for de strukturelle beslutninger, der skal træffes i løbet af første kvartal af Det er beslutninger, der skal frigøre mere tid til bankens kunder - og medarbejderne. Hvordan arbejder I med strategien TID TIL KUNDER i Køge? Køge er et af de nyere bankområder fra 2007, der har et stort markedspotentiale. Rådgiverne har et særligt fokus på at bruge tid på kundemøder og hele tiden gøre deres arbejdsrutiner mere effektive. Vi har skabt et rigtigt stærkt team, men der er stadig for få, der kender til os, og derfor hilser vi strategien med ambitiøse mål om kundetilgangen velkommen. Vi kæmper mod de fire største banker og har fået et brand, hvor vi er mindst lige så kompetente som de største - men også lidt hurtigere og mere forretningsorienterede. Og den position forsøger vi at få det maksimale ud af. Hvordan ser medarbejdernes hverdag ud i om tre år? Den vil være mere effektiv og systematisk, og medarbejderne vil få flere af deres personlige kompetencer i spil. Lige nu kigger vi eksempelvis på, hvordan vores salgs- og rådgivningsplatform fungerer i de lokale banker, og om vi kan gøre det på en mere givende måde i fremtiden. Hvordan ser hverdagen ud i Køge om tre år? Vi har en stærk tro på fremtiden, hvor vi holder energiniveauet højt. Og så er vi godt på vej mod at opfylde drømmen om at erobre 10 procent af kunderne i Køge. Peter Lorentzen direktør i s leasingselskab Easyfleet Ole Vejling direktør i Frederikshavn Hvordan arbejder I med strategien TID TIL KUNDER i Easyfleet? Siden Easyfleet åbnede i 2008 har vores hovedfokus været at skaffe kunder, skabe tid til kunder og øge forretningsomfanget, så vi fortsætter ud af den samme vej. Eksempelvis er vi opmærksomme på at gøre arbejdsprocesserne så smidige som mulige for medarbejderne. Vi udvikler hele tiden vores online-markedsplads, hvor kunderne selv kan regne sig frem til et tilbud, så de bliver bedre og bedre til at klare privatleasingen selv. På den måde får vi frigjort ressourcer fra medarbejderne. Hvordan arbejder I med strategien TID TIL KUNDER i Frederikshavn? I Frederikshavn har vi en stærk markedsposition bygget op gennem de mange år, vi har været på pladsen. Hele 99 procent af befolkningen i markedsområdet kender og vores position på privat- og erhvervsområdet. Gennem de effektiviseringer, som vi gennemfører i strategiperioden, får vi mere tid til at udvikle vores engagement med de mange gode kunder, som vi har i lokalområdet. Den ekstra kundetid skal anvendes til at øge vores markedsandel med potentielle nye kunder og gøre os til det naturlige valg for nye kunder. Hvordan ser hverdagen ud i s Easyfleet om tre år? Vi har lige så travlt som i dag. Fremover håber jeg også på, at vi kan øge vores forretningsomfang ved fortsat at bruge s rådgivere til at få flere kunder. Der er rigtig mange -kunder, der finansierer deres bil et andet sted end i banken, og dem skal vi have over til Easyfleet. Derudover vil vi forøge markedsandelen inden for erhvervsleasing. Vi skal adskille os endnu mere fra konkurrenterne, når det handler om at få virksomheder som kunder, og det gør vi allerede fra 2011, hvor vi får mulighed for at tilbyde en tilbageleveringsforsikring. Hvordan ser hverdagen ud i Frederikshavn om tre år? Den yderligere kundetid, som vi får, vil øge vores i forvejen høje kundetilfredshed. Det er vores erfaring at kundemøder, hvor vi kommer 360 grader rundt om kundens situation, giver loyale og meget tilfredse kunder, som gerne vil anbefale os til andre. Årsrapport 15

16 HOVED- OG NØGLETAL for Basisindtjening - år hovedtal resultatopgørelse Ændring i pct Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger, operationelle leasingaktiver Af- og nedskrivninger, øvrige aktiver Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger *) Resultat før skat Skat Resultat efter skat 1.607, ,7-9, , , ,7 505,6 416,8 21,3 402,1 482,9 470,3 268,3 304,0-11,7-68,2 181,9 208,6 132,5 99,8 32,8 89,6 75,6 61,4 61,0 35,9 69,9 31,5 99,1 84, , ,2-1, , , ,0 948,2 915,4 3,6 820,1 770,1 686,0 568,9 594,5-4,3 464,0 442,6 402,3 59,5 40,8 45,8 29,9 25,4 21,8 65,7 70,7-7,1 66,1 48,2 51, , ,4 1, , , ,8 933, ,8-7,0 577,2 702,9 673,2 453,6 584,0-22,3 235,8-111,3-172,5 479,4 418,8 14,5 341,4 814,2 845,7-22,2 17, ,3 18,8 35,2 0,0 0,0-92,9 0,0 152,3 457,2 435,9 4,9 205,0 833, ,2-324,2-291,2 11,3-81,3 0,0 0,0 133,0 144,7-8,1 123,7 833, ,2 28,0 27,2 2,9 28,4 152,7 204,6 105,0 117,5-10,6 95,3 680,3 828,6 balanceoplysninger Aktiver i alt Udlån bankudlån reverseforretninger Indlån bankindlån repoforretninger indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser , , , , , , , , , Risikovægtede poster Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og bidrag til sektorløsninger, der er udskilt, fremgår af note 3. Årsrapport 16

17 Basisindtjening - år nøgletal Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 13,4 14,2 11,3 11,1 10,8 13,2 13,2 9,7 9,4 9,7 9,3 9,3 8,9 8,6 8,8 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger på udlån pct. pct. kr. kr. 3,1 3,5 3,0 21,4 30,9 2,5 2,9 2,3 17,5 24,8 0,64 0,62 0,71 0,65 0,63 0,81 0,84 0,83 0,59 0,54 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 0,1-0,3 0,3 1,3 0,4 2,9 2,9 9,1 5,7 6,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer **) Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 111,1 109,1 120,9 131,7 132,6 9,1 9,2 11,3 9,9 9,4 4,3-15,6 10,8 19,3 26,5 109,1 157,0 86,7 91,9 34,3 0,0 10,9 12,3 65,0 80,9 1,0 1,3 0,5-0,2-0,4 Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal lokale banker SPAR NORD BANK AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Årets resultat Udbytte Afkast Price earning pct ,9 2,1 1,7 11,9 14, **) Jævnfør Finanstilsynets Vejledning til indberetning af nøgletal er summen af store engagementer i henhold til FIL 145 korrigeret for engagementer med kreditinstitutter under 1 mia. kr. i, hvorfor nøgletallet ikke er fuldt ud sammenligneligt med tidligere år. Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem fremgår af Note 58. Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 59. Årsrapport 17

18 HOVED- OG NØGLETAL for Basisindtjening - kvartaler hovedtal resultatopgørelse 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter *) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger, operationelle leasingaktiver *) Af- og nedskrivninger, øvrige aktiver Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening **) Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat 402,0 402,2 411,2 392,5 410,1 134,3 121,7 121,6 128,0 108,0 30,1 78,3 77,5 82,4 69,0 36,8 30,4 36,0 29,3 26,1 16,0 18,4 16,6 10,0 2,0 619,2 651,0 662,9 642,2 615,2 241,9 201,2 248,5 256,6 227,1 153,8 123,6 139,9 151,6 158,9 18,5 14,7 14,3 12,0 13,7 17,8 18,0 14,7 15,2 15,7 432,0 357,5 417,4 435,4 415,4 187,2 293,5 245,5 206,8 199,8 122,7 101,1 107,2 122,6 164,5 64,5 192,4 138,3 84,2 35,3-3,4-9,4-18,0 8,6 22,3 61,1 183,0 120,3 92,8 57,6-79,5-81,5-81,3-81,9-74,0-18,4 101,5 39,0 10,9-16,4-3,3 22,9 7,0 1,4-8,7-15,1 78,6 32,0 9,5-7,7 balanceoplysninger Aktiver i alt Udlån bankudlån reverseforretninger Indlån bankindlån repoforretninger indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede poster Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Udlån med rentestop Forretningsomfang *) Periodisering af indtægten vedrørende førstegangsydelse på operationelle leasingaftaler og den relaterede afskrivning på operationelle leasingaktiver er justeret ultimo. Effekten er indregnet i kvartal, hvormed andre driftsindtægter samt af- og nedskrivninger, operationelle leasingaktiver er tilrettet. Justeringen har ingen resultateffekt i kvartal og 4. kvartal er ikke påvirket. **) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og bidrag til sektorløsninger, der er udskilt, fremgår af note 3. Årsrapport 18

19 Basisindtjening - kvartaler nøgletal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 13,4 14,1 14,1 14,2 14,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger på udlån pct. pct. kr. kr. -0,4 2,4 0,9 0,3-0,4-0,4 1,8 0,8 0,2-0,2 0,70 0,55 0,63 0,68 0,68 0,90 0,70 0,79 0,87 0,94 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 0,1-0,3-0,2-0,4-0,3 2,9 3,2 3,4 3,2 2,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer ***) Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 111,1 110,6 107,4 106,6 109,1 9,1 9,0 9,2 9,4 9,2 1,7-0,8-1,0 4,5-1,0 109,1 100,6 131,2 165,6 157,0 0,0 11,2 12,5 13,0 10,9 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal lokale banker SPAR NORD BANK AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat ,3 1,4 0,6 0,2-0,1 ***) Jævnfør Finanstilsynets Vejledning til indberetning af nøgletal er summen af store engagementer i henhold til FIL 145 korrigeret for engagementer med kreditinstitutter under 1 mia. kr. i 4. kvartal, hvorfor nøgletallet ikke er fuldt ud sammenligneligt med tidligere kvartaler. Årsrapport 19

20 koncernberetning nettorenteindtægter Introduktion kom ud af med et resultat før skat på 133 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 3 pct. Ordinært resultat, før bidrag til Bankpakke I og andre sektorløsninger blev på 457 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 11 pct Ser man på basisindtjeningen før nedskrivninger og bidrag til sektorløsninger er der tale om et fald på 7 pct. - fra mio. kr. i til 933 mio. kr. i. Den realiserede basisindtjening før nedskrivninger ligger inden for det interval på mio. kr., som blev meldt ud efter 3. kvartal. Faldet i forhold til skyldes, at den moderate kundeefterspørgsel efter finansiering sammen med øgede fundingomkostninger har reduceret s nettorenteindtægter. Samtidig realiseres kursreguleringerne lidt lavere end det meget høje niveau fra. I positiv retning trækker øgede nettogebyrindtægter. De samlede omkostninger blev realiseret på samme niveau som - en udvikling, som ledelsen finder tilfredsstillende, og som kan forklares med det generelle fokus på effektivitet og omkostningstilbageholdenhed, som har præget i. Nettogebyrindtægterne realiseres 21 pct. højere end i på 506 mio. kr. Stigningen er bredt funderet, idet der er fremgang på samtlige gebyrtyper. Særligt på boligområdet (garantier og lånegebyrer) og de kapitalmarkedsrelaterede områder (værdipapirhandel og kapitalforvaltning) har der været en pæn fremgang i aktivitet og dermed gebyrindtjening. nettogebyrer og provisionsindtægter De fortsatte udfordringer i en lang række brancher i erhvervslivet betyder, at nedskrivninger på udlån fortsat er på højt niveau, nemlig 454 mio. kr. eller 1 pct. af s samlede udlån og garantier. Koncernens bidrag til Bankpakke I og andre sektorløsninger, herunder betaling til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs, blev på 324 mio. kr Kursreguleringer og udbytte realiseres meget tilfredsstillende på 268 mio. kr. efter et år med gode markedsbetingelser på obligationsområdet. Positive kursreguleringer på bankens strategiske aktiebeholdninger i sektorselskaber (fx DLR Kredit, Bankinvest, Danmarks Skibskredit mv.) udgjorde 44 mio. kr. mod 48 mio. kr. i. Samlet set finder s ledelse, at det realiserede resultat må betegnes som tilfredsstillende under de givne markedsbetingelser. kursreguleringer og udbytte Indtægter Nettorenteindtægterne blev i på mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. i forhold til. Baggrunden er faldende renteindtægter fra bankens obligationsbeholdning, stigende renteudgifter til hybrid kernekapital og seniorfunding samt det generelt lave renteniveau Årsrapport 20

21 Andre driftsindtægter, der hovedsageligt består af indtægter fra operationel leasing, er steget fra 100 mio. kr. til 133 mio. kr. i. Stigningen kan henføres til den store vækst i operationel leasing i Finans Nord. Resultatet af kapitalandele i associerede virksomheder, som blev på 61 mio. kr., er primært resultatet af s ejerandel af Nørresundby Bank og ValueInvest Asset Management. Omkostninger Koncernens samlede omkostninger blev på mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 1 pct. i forhold til. Eksklusiv af- og nedskrivninger på operationelle leasingaktiver, er der tale om en nulvækst i omkostningerne. samlede omkostninger* s udlån og garantier - brancheopdelt Branche Pct. Fiskeri Landbrug og skovbrug Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder Engagement Koncernen ultimo Engagement Koncernen ultimo Individuelle nedskrivninger ultimo 0,5 0,3 0,7 12,5 11,9 23,4 4,2 3,8 5,2 2,6 3,0 0,1 4,4 4,9 5,5 7,7 8,4 13,2 7,0 6,6 7,6 0,2 0,2 0,4 4,5 7,9 5,9 11,0 10,7 9,4 7,3 6,7 7,7 61,9 64,4 79,1 1,4 2,3 0,0 36,7 33,3 20,9 100,0 100,0 100, *) Omkostninger ekskl. af- og nedskrivninger på operationelle leasingaktiver Lønomkostningerne er steget med 4 pct. til 948 mio. kr. Når lønomkostninger stiger, selv om der er gennemført en reduktion i medarbejderantallet fra til 1.471, skyldes det dels den overenskomstmæssige lønudvikling, dels at der har været ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fritstilling og fratrædelser som følge af personalereduktion i 1. kvartal På driftsomkostninger realiseres en meget tilfredsstillende reduktion på 4 pct. til 569 mio. kr. Reduktionen er sket på en bred vifte af omkostningstyper og har baggrund i en målrettet indsats i hele. De realiserede basisindtægter og omkostninger svarer til en Cost/ Income-ratio på 0,64 mod 0,62 i. Et tal, som i henhold til målene i den nye strategiplan TID TIL KUNDER skal forbedres i de kommende år. Nedskrivninger Koncernens samlede nedskrivninger på udlån mv. blev på 454 mio. kr. (ekskl. Det Private Beredskab) svarende til en nedskrivningsprocent på 1,0 af det gennemsnitlige udlån. Den realiserede nedskrivningsprocent er lavere end forventet ved årets begyndelse og vurderes at være acceptabelt henset til de fortsat negative samfundsøkonomiske betingelser. 397 mio. kr. af de 454 mio. kr. kan henføres til erhvervskunder, svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,3. Heraf er 107 mio. kr. nedskrivninger på landbrugskunder, svarende til nedskrivningsprocent herpå på 1,9. Endelig kan 57 mio. kr. henføres til private kunder, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,4. De samlede nedskrivninger på udlån mv. ultimo udgør mio. kr. Lån med rentestop udgør 105 mio. kr., og cover ratio kan herefter opgøres til 9,8. Hensættelsen vedrørende tab på garantien i forbindelse med Bankpakke I på 224 mio. kr. er afskrevet ultimo. finansiel kreditrisiko Koncernens finansielle kreditrisiko er fortsat på et lavt niveau. Obligationsbeholdningen udgøres langt overvejende af obligationer fra udstedere med rating A eller højere, og har ingen eksponering mod Portugal, Italien, Irland, Grækenland eller Spanien. obligationsbeholdning fordelt på udstedertype* Ultimo Ultimo Pct.- fordeling Ultimo Statsobligationer Realkreditobligationer Finansielle udstedere CDO Kreditobligationer Obligationer * Obligationsbeholdning tillagt køb og salg på spot og termin Årsrapport 21

22 obligationsbeholdning fordelt på rating* Ultimo Ultimo Pct.- fordeling Ultimo AAA AA A BBB BB CCC CC Uden rating Obligationer * Obligationsbeholdning tillagt køb og salg på spot og termin 4. kvartal 4. kvartals resultat blev på -18 mio. kr. mod 102 mio. kr. i 3. kvartal. Den primære baggrund er, at der i 4. kvartal er bogført en udgift til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs på 80 mio. kr. Hertil kommer, som en yderligere forklaring på det reducerede resultat, at der i 4. kvartal var lavere kursreguleringer, højere omkostninger og nedskrivninger. Kvartalets nettorenteindtægter blev på niveau med 3. kvartal på 402 mio. kr., mens nettogebyrindtægterne blev på 134 mio. kr. mod 122 mio. kr. i 3. kvartal. Kvartalets kursreguleringer blev på 30 mio. kr. mod 78 mio. kr. i 3. kvartal. Faldet er primært en konsekvens af rentestigningen i 4. kvartal. Beholdningsindtjening Under beholdningsindtjeningen resultatføres gevinster og tab på den afviklingsportefølje af værdipapirer, som opstod i forbindelse med nedlæggelsen af Treasury-funktionen i 2008, samt bankens investeringer i unoterede aktier via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S. Beholdningsindtjeningen blev på -22 mio. kr. mod en gevinst på 17 mio. kr. i. Tabet kan for 18 mio. kr. vedkommende henføres til afviklingsporteføljen, der i er nedbragt til 235 mio. kr. og for 4 mio. kr. vedkommende til unoterede aktier. Bankpakke I og andre sektorløsninger Når s årsresultat bliver så relativt beskedent i, skyldes det ikke mindst, at s bidrag til Bankpakke I og andre sektorløsninger, herunder betaling til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs, beløber sig til 324 mio. kr. Samlet har s bidrag til sektorløsninger i forbindelse med den internationale finanskrise været på 697 mio. kr. Resultat Resultatet før skat udgør 133 mio. kr. mod 145 mio. kr. i. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 3 pct. Efter beregnet skat på 28 mio. kr. udgør resultatet 105 mio. kr. Skatten udgør 21,1 pct. af årets resultat før skat. Som en konsekvens af s deltagelse i Bankpakke I må der ikke udbetales udbytte vedrørende kvartal, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte vedrørende. Omkostningerne realiseredes i 4. kvartal på 432 mio.kr. Væksten i forhold til 3. kvartal kan bl.a forklares med effekten af periodisering af feriepengeforpligtelse, som medfører, at lønomkostningerne blev 31 mio. kr. højere end i 3. kvartal. Hertil kommer omkostninger, som kan henføres til en aktivitet, hvor en problemramt struktureret obligation blev købt tilbage fra kunderne og videresolgt. Nedskrivninger på udlån realiseres i 4. kvartal på 123 mio. kr. mod 101 mio. kr. i 3. kvartal. På beholdningsindtjeningen realiseres et tab på 3 mio. kr. Forretningsomfang s samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ved udgangen af på 82,0 mia. kr. eller 2 pct. større end ved udgangen af. bankindlån, bankudlån og forretningsomfang Bankindlån Bankudlån Forretningsomfang Koncernens samlede bankudlån er på 38,4 mia. kr. (: 38,3 mia. kr.), hvoraf 31 pct. kan henføres til private kunder (: 32 pct.) og 69 pct. til erhverv (: 68 pct.). Garantierne er på 5,1 mia. kr. mod 6,2 mia. kr. ved udgangen af. Faldet kan primært henføres til et reduceret antal afventende tinglysningssager Bankindlånet er på 30,4 mia. kr. (: 31,9 mia. kr.), hvoraf 60 pct. kan henføres til private kunder (: 57 pct.) og 40 pct. til erhverv (: 43 pct.). Det reducerede bankindlån kan primært forklares med, at flere erhvervskunder som en konsekvens af det lave renteniveau har valgt at placere likviditet i forskellige typer af værdipapirer. Årsrapport 22

23 Forretningsomfanget i s lokale banker er ved udgangen af på 62,7 mia. kr. eller 4 pct. mindre end ved udgangen af. Bankudlån i de lokale banker er på 30,3 mia. kr. (: 30,1 mia. kr.), hvoraf 38 pct. kan henføres til private kunder (: 40 pct.) og 62 pct. til erhverv (: 60 pct.). Bankindlånet i de lokale banker er på 27,6 mia. kr. (: 29,5 mia. kr.), hvoraf 65 pct. kan henføres til private kunder (: 61 pct.) og 35 pct. til erhverv (: 39 pct.). Siden ultimo har der været en vækst i formidlede realkreditlån på 3,8 mia. kr., svarende til 10,7 pct. Samlet er der således i tale om en vækst i s kreditformidling på 6,1 pct. Kapital Kernekapitalprocenten inkl. hybrid kernekapital, hvor har et internt mål på minimum 12,0 er ved udgangen af på 13,2. Kernekapitalprocenten ekskl. hybrid kernekapital, hvor Spar Nord har et internt mål på minimum 8,0 er opgjort til 9,3. Målet er således, at udlånet til enhver tid er finansieret med langsigtet funding. Fra er målsætningen skærpet, idet ansvarlige lån, seniorlån og udstedte obligationslån, som har forfald inden for 12 måneder, ikke længere medregnes til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af havde en overdækning i forhold til det strategiske likviditetsmål på 5,2 mia. kr. (ultimo : 7,4 mia. kr.). Reduktionen skyldes primært, at væksten i udlånet har været større end væksten i indlånet. Forventninger til 2011 På det samfundsøkonomiske plan forventer, at 2011 bliver endnu et år præget af meget moderat vækst. Efter en historisk stor stigning i de disponible lønninger i forventes stigende skatter og lavere lønstigninger at medføre en mere afdæmpet vækst i Arbejdsløsheden forventes at stige moderat, lige som opsparingen vil være høj og forbrugs- og investeringslysten relativt lav. Solvensprocenten er på 13,4, hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord ultimo har opgjort det individuelle solvensbehov til 8,5 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 4,9 procentpoint eller 2,1 mia. kr. forventer imidlertid - bl.a. på grund af den ekspansion af distributionsnettet, som er gennemført de senere år - at være i stand til at øge sin markedsandel så meget, at på trods af afdæmpet efterspørgsel vil opleve positiv udlånsvækst. solvens og kernekapitalprocent Pct Kernekapitalprocent - ekskl. hybrid 8,8 8,6 8,9 9,3 9,3 Kernekapitalprocent - inkl. hybrid 9,7 9,4 9,7 13,2 13,2 Solvensprocent 10,8 11,1 11,3 14,2 13,4 Individuelt solvensbehov 8,5 8,5 Likviditet På likviditetssiden er det s strategiske mål, at kontant indlån, seniorfunding, obligationsudstedelser, ansvarlig lånekapital samt egenkapital skal overstige bankens udlån. strategisk likviditet*) Mia. kr. Indlån og anden gæld Seniorlån/obligationsudstedelser Egenkapital og supplerende kapital Likviditetsfremskaffelse Udlån Likviditetsmål (>0) *) Se note 54 Ultimo 2006 Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo Ultimo 22,7 27,4 33,8 31,9 31,2 3,7 7,6 5,4 7,2 7,3 5,0 5,8 5,4 6,6 6,7 31,4 40,8 44,6 45,7 45,2 34,3 40,9 45,4 38,3 40,0-2,9-0,1-0,8 7,4 5,2 Rentemarginalen forventes at blive lavere end i, om end der ikke forventes et dramatisk fald. Forventningen skal ses i lyset af den øgede konkurrence om de gode kunder. Forventningen om vækst i udlånet og pres på rentemarginalen medfører til sammen, at der forventes en moderat stigning i nettorenteindtægterne. På gebyrsiden forventes ligeledes vækst - primært drevet af fortsat fremgang i udlåns- og kapitalmarkedsrelaterede gebyrtyper. Kursreguleringerne forventes på grund af svagt stigende renteniveau at blive lavere end i. Der forventes øget indtjening fra Handels- og Udlandsområdets øvrige aktiviteter, lige som der vil være vækst i indtjeningen fra Finans Nord. Omkostningerne eksklusiv af- og nedskrivninger på operationel leasing forventes som en konsekvens af de tiltag, som er iværksat i, realiseret på uændret niveau. Samlet forventer ledelsen en basisindtjening før nedskrivninger på udlån i niveauet mio. kr. Nedskrivninger på udlån forventes realiseret på et uændret niveau omkring 1 pct. af de samlede udlån og garantier. Årsrapport 23

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011 Årsresultat 2 TID TIL KUNDER 9. februar 211 2-resultat i forhold til forventninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Forventning: 8-1. mio. kr. Præciseret forventning pr. 3/9: 9-1. mio. kr.

Læs mere

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 TID TIL KUNDER Årsrapport 1 SPAR NORD BANK DANMARKS FEMTESTØRSTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET OG FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION Præsentation af resultat for 1. halvår 2 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende basisindtægter drevet

Læs mere

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 3. kvartal 2 Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 27. oktober 2 Nu lysner det + - Omkostninger 14 pct. lavere end i 2. kvartal omkostninger

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012 EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK Præsentation af Spar Nords resultat for 2 2 I OVERSKRIFTER Positiv udvikling i alle indtægtstyper Fortsat nulvækst i omkostninger Meget tilfredsstillende basisindtjening før

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Lavrentemiljø og hård priskonkurrence

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

2013 ET STORT SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING

2013 ET STORT SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING Dette billede k an ik k e v ises i øjeblik k et. 2 ET STORT SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING Resultat før skat på 67 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % 2 I OVERSKRIFTER 1 15 % vækst i basisindtægterne:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Lavrentemiljø og hård konkurrence

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 28. april 2010 Fondsbørsmeddelelse Nr. 3, 2010 Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK VISION MISSION VÆRDIER STRATEGI: TID TIL KUNDER Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Detebilede kanikkevises iøjeblikket. REKORDRESULTAT PÅ 74 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. halvår

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR SPAR NORD

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere