at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag Movit Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: I budgettet for 2012 blev der under de fælles administrative udgifter afsat en pulje på 5,0 mio.kr. til en forstærket indsats for den tværgående kundeinformation i den kollektive trafik. Bestyrelsen blev på sit møde den 2. februar orienteret om, hvordan administrationen havde disponeret 4,6 mio.kr. af bevillingen på 5,0 mio.kr. til syv initiativer. Status for initiativerne er, at det samlede forbrug bliver ca. 3,5 mio.kr. Fem initiativer er eller bliver gennemført som planlagt i indeværende år, et initiativ er blevet et fællesskabsprojekt i regi af FlexDanmark og fortsætter i 2013, og et initiativ er endnu ikke igangsat, men planlægges gennemført i I vedlagte bilag gives en status for de enkelte projekter og puljens endelige anvendelse. Økonomi: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Trafikselskabet Movia Kunde- og markedscenter 1/8

2 Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Bilag: Oversigt

3 3/8 Bilag 1: Status på projekter Opgave Baggrund Mål Status og resultat Beløb [mio kr] Movia App version For den videre udvikling af mulighe- Bedre kendskab til og øget Udgiften er øget med 0,28 mio.kr. fra de op- 1,18 mio.kr. 2 derne for at anvende smartphones brug af Movias App. rindelige 0,9 mio.kr. efter indhentelse af til- er der behov for at opdatere de nyeste styresystemer til iphone og Android. Kortet i Android appen skal opdateres til seneste kortgrundlag. Der er også behov for at forbedre muligheden for sammenhæng til MitMovia, så der kan hverves nye kunder hertil. Endelig er der behov for at Movia bliver bedre til at inddrage gode ideer fra kunderne. Måling af antal downloads siden lancering af appen samt kendskabet til appen. Mål om 20 pct. vækst i 2012 i brug af digital trafikinformation. 25 pct. vækst på downloads ift. December pct. kendskab til Movia App (7 pct i 2011) bud. Sammenhængen til MitMovia blev vurderet at være en væsentlig funktionalitet, og denne del af leverancen var dyrere end forventet. Version 2 er ved at blive testet forud for lancering. Det samlede antal downloads er ca nu sammenlignet med ca ved udgangen af Den samlede vækst i brug af digital trafikinformation er ved udgangen af oktober 18 pct. højere end på samme tidspunkt i Målepunkter på For at få det bedst mulige beslut- Overblikket etableres og der Udgiften er reduceret med 0,25 mio.kr. fra de 0,25 mio. kr. kundevendte tje- ningsgrundlag for fremtidige trafikin- træffes beslutning om hvorvidt oprindelige 0,5 mio.kr., pga færre omkostnin- nester formationstilbud, etableres et over- de konkrete trafikinformations- ger til konsulentbistand. blik over Movias trafikinformationstilbud til kunderne. Overblikket bruges til at træffe be- tilbud fortsættes, om der skal ændres i kvalitet eller ansvarsplacering. Projektet er gennemført og afrapporteret. Den vigtigste leverance er en ny trafikinformationsstrategi, der lægger rammerne for de Trafikselskabet Movia Kunde- og markedscenter

4 slutninger om prioritering og udvik- Eksempler på mål: kommende års initiativer. Strategien blev ling. Denne viden skal desuden holdes opdateret og anvendes til at vedligeholde trafikinformationssystemer. Afgangstavler på stoppesteder: Kontrol af korrekt linje, stoppested og køreplan, læsbarhed mv foretages vha. forelagt bestyrelsen den 25. oktober 2012 og godkendt. geografisk stikprøve. Højtalere i bus: Kontrol af højtalerudkald fra Movia og annoncering af stop efter geografisk stikprøve. På farten Formålet er at etablere én digital Det overordnede mål er øget Der var oprindeligt afsat 1,0 mio.kr. til projek- 0,0 mio. kr. indgang på web og mobil og dermed kundetilfredshed med de digi- tet. samlet overblik til kunderne over de tilgængelige tjenester. Evt. etablering af et fælles loyalitetsprogram med bonusmuligheder. tale tjenester. Detailmål forventes at handle om Antal brugere af portalen 20 pct. vækst i brugere af Movias digitale tjenester Optjening af bonuspoint Projektet er endnu ikke blevet igangsat. Der er tale om et projekt, der skal gennemføres i samarbejdet med DSB, Metroen og Rejseplanen, og det har vist sig at tage længere tid end forventet. Projektet er programsat til gennemførelse i 2013 inden for budgettet for samarbejde blandt hovedstadsområdets trafikselskaber. Flex Update Den stigende udbredelse af tilbude- Skærpet mål for rettidig afleve- Handlingsplanen og midlerne er overgået fra 1,0 mio. kr. ne inden for Flextrafik giver behov ring til 90% (2011 mål: 85%.) at være et Movia-projekt til et være et fælles

5 for online information til kunderne i Flextrafik-systemet via SMS om bestilte ture: Kvittering for bestilling Påmindelse om tur dagen før Påmindelse om tur 15 min før afgang Fritekstbeskeder fra trafikstyringen om trafiksituationen Give kunderne en oplevelse af et tidssvarende produkt og indfri kommunernes og regionernes forventninger til hvilken service deres borgere modtager som kunder i Flex systemet. og afhentning 95% (samme som 2011) Mål for kundetilfredshed: fra 65 pct. i 2011 til 70 pct. i 2012 på spørgsmålet Ved du hvad du skal gøre, hvis vognen er forsinket eller udebliver. Dette emne er vigtigt for kunderne. projekt i regi af FlexDanmark. Ændringen betyder, at projektet først bliver klart i Slutleverancen er uændret, men der bliver tale om en betydelig bedre kundedatabase indeholdende alle borgere på Sjælland.

6 TUS (Trafikinfor- En fælles sammenhængende trafik- Der udarbejdes selvstændige Det afsatte anvendes. 0,5 mio. kr. mations Udviklings Samarbejdet) information på tværs af trafikselskaberne har fortsat og blivende høj prioritet. Det kan stadfæstes ved at gøre samarbejdsforum om fælles trafikinformation i Hovedstadsområdet permanent. Initiativet indeholder følgende opgaver: Fælles web-portal der skal sikre fælles information mellem selskabernes driftsinfo centraler Fælles sprog og tekstuel information Fælles uddannelse af frontpersonale Sikre trafikinfo på Nørreport st. under og efter ombygning Opfølgning på pilotprojekt på Flintholm st. projektbeskrivelser for hvert af de seks delprojekter af projektlederne i TUS-samarbejdet. Der har været følgende leverancer fra projektet: Projekt om fælles sprog er afsluttet og overgivet til drift Projekt om fælles uddannelse er afsluttet og overgivet til drift Projekt om fælles designudtryk mellem selskaberne er gennemført frem til implementering Trafikinfo på Nørreport er sikret gennem 2012 Pilotprojekt på Flintholm indgår sammen med Nørreport og Hovedbanegården i totalplan for fælles trafikinfo de tre steder i 2013 Fælles trafikinfo mellem selskabernes driftsinfo centraler er implementeret i Fælles designudtryk mellem selskaberne Den årligt tilbagevendende TUS undersøgelse af kundernes tilfredshed med info på tværs, viser fremgang for oplysning i forbindelse med forstyrrelser i driften. Samarbejdet fortsætter i 2013 med implementering af informationskoncept på de tre terminaler nævnt ovenfor.

7 Der videreudvikles i øvrigt i 2013 på udvekslingen og anvendelsen af trafikinfo mellem selskaberne. Realtid på Rej- Realtidsinformation til kunderne er Driftssikker leverance af real- Budgettet er nedskrevet med 0,1 mio.kr. til 0,0 mio. kr. seplanen fortsat efterspurgt, og projektet skal sikre den videre udbredelse ved at realtidsoplysninger fra Movia eksponeres for Rejseplanen (i område H) tidsdata til Rejseplanen A/S. 0,0 mio.kr. Realtidsinformation fra Movia til rejseplanen er idriftsat juni 2012, og siden da er realtid for hovedstadsområdet leveret kontinuerligt og i aftalt kvalitet. Der har ikke været projektomkostninger i forbindelse med implementering. Movia afholder omkostninger ved at overvåge og drive systemet Forbedret funk- Der er til stadighed behov for at vide- Højere kundetilfredshed med Projektet er afsluttet til det forudsatte udgifts- 0,6 mio. kr. tionalitet på hjemmesiden reudvikle de kundevendte funktionaliteter på hjemmesiden, som tilgodeser kundernes behov. trafikinformation niveau. Projektet har leveret følgende forbedringer af hjemmesiden: Ibrugtagning af yderligere kortfunktioner forventes at øge tilgængelighed og anvendelse af digital trafikinformation på Movias hjemmeside. Yderligere stoppestedsinformation Individuelle kortvisninger Link til terminalkort Forbedrede zoom muligheder Forbedret grafik, bl.a. tydeligere kørselsretning på linjevisning Kortfunktionerne på hjemmesiden er nu blandt top ti funktionaliteterne.

8

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere