DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?"

Transkript

1 DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen blå? Disse sider skal forsøge at løfte sløret for, hvorfor det er tilfældet. Samtidig er emnet et godt eksempel på anvendelsen af det, som I har lært om differentialregning. Fra toppen af Mount Everest ses et klart eksempel på Rayleigh spredning af solens lys ved atmosfærens luftmolekyler. LYS OG LUFT Betragt et luftmolekyle, der vekselvirker med lys, altså stråling i området fra omkring 300 til 3000 nanometer. Lys er jo elektromagnetiske svingninger, og især luftmolekylernes ydre elektroner udsættes for elektriske kraftpåvirkninger af lyset. Luftens molekyler består af ca. 78% kvælstof og 21% ilt plus sporgasser. Lysets svingningsfrekvens f er givet ved hvor c er lysets hastighed, og L er bølgelæng den. Elektronerne sættes i tvungne svingninger. Kraften F, som det svingende elektriske felt E cos (wt) udøver på elektronerne (med ladning e og masse m) er givet ved F = e E cos(wt) Hvorfor er himlen blå? -1- Differentialregning

2 Newtons anden lov siger, at kraftpåvirkningen på et legeme med masse m er givet ved: F = m a = m d 2 x/dt 2 hvor a = d 2 x/dt 2 er legemets acceleration. Bemærk, at accelerationen er den anden afledede af positionen x med hensyn til tiden t. Ud over kraftpåvirkningen fra det elektriske felt er der en kraftpåvirkning fra molekylet, hvortil elektronen er bundet, idet man som første approksimation kan antage, at Hookes lov (F = -kx) gælder. Den samlede kraftpåvirkning på elektronen er således: - k x + e E cos(wt ) hvor k er bestemt af molekylet, og minustegnet er et udtryk for, at elektronen tvinges tilbage mod molekylet, når der kommer et udslag bort fra eller mod det. Lidt i samme stil som en fjeder og et lod, der svinger. Bruger vi nu Newtons anden lov, fås: m d 2 x/dt 2 = - k x + e E cos(wt ) Ligesom en fjeder og et lod i svingninger har en karakteristisk svingningsfrekvens, gælder det samme for den svingende elektron i molekylet. Man plejer at anvende begrebet vinkelfrekvens w (omega), og for elektronen med massen m og fjederkonstanten k gælder: Da der står w 0, er det et udtryk for, at der er tale om elektronens egenfrekvens, altså frekvensen, som elektronen med denne masse og k-værdi helst vil svinge med. Når der bare står omega (w), er der i stedet tale om lysstrålens vinkelfrekvens. Som nævnt er sammenhængen mellem den almindelige frekvens f, der måles i Hz, og vinkelfrekvensen w:. Bemærk, at vinkelfrekvensens enheder er radianer per sekund. DIFFERENTIALLIGNINGEN Nu da den fysiske baggrundsforklaring er på plads, kan vi tage fat på matematikken, nemlig differentialligningen. Her er der tale om en ren matematisk opgave. Når opgaven er løst, skal løsningen fortolkes i forhold til den fysiske verden, vi gerne vil forklare: hvorfor himlen er blå. Dette er et godt eksempel på en matematisk model eller hypotese, der skal anvendes til at beskrive vore omgivelser. Det er så afgørende, om modellens forudsigelser siden kan bekræftes ved hjælp af observationer. Hvorfor er himlen blå? -2- Differentialregning

3 Påstanden her er, at løsningen til differentialligningen, som vi har fundet frem til, er følgende: For at eftervise, at det er korrekt, at denne funktion faktisk er en løsning til differentialligningen, skal udtrykket indsættes i ligningen for at se, om ligningen så går op. Vi får i denne forbindelse brug for den anden afledede d 2 x/dt 2. Husk på, at den eneste variabel i det lange udtryk er tiden t, og at cosinus differentieret giver minus sinus. Desuden: sinus differentieret giver cosinus. Hele den konstante størrelse foran sker der jo ikke noget med, da den er ikke afhængig af tiden. Nu indsættes d 2 x/dt 2 og x(t) i vores differentialligning for at se, om vi kan få det til at passe: Dette ser en lille smule afskrækkende ud, men det viser sig, at det slet ikke er så slemt alligevel. Der er nemlig flere faktorer, der går igen i hvert led, og dem kan vi så slette alle steder: Led 1: m i tælleren går ud mod m i nævneren; desuden kan e E cos (wt ) slettes, da denne størrelse går igen i alle tre led. Led 2: igen kan vi slette e E cos(wt ). Desuden svarer k/m til w 02. Led 3: e E cos(wt) kan divideres væk, så der kun står et éttal tilbage. Hermed bliver det hele reduceret til: Vi udvider det sidste led (éttallet), så vi får en fælles nævner: Hvorfor er himlen blå? -3- Differentialregning

4 Nu kan fællesnævneren fjernes ved at gange det hele igennem med nævneren, så man finder: Nu lysner det! Vis nu selv, at ved at gange færdig bliver venstre side og højre side netop éns: (Din udregning:) Vi har dermed vist, at den påståede løsning til DL en virkelig duer. LØSNINGEN FORENKLES er jo vores løsning. Men læg mærke til, at hvis lysets frekvens w er meget mindre end elektronens resonansfrekvens w 0 (frekvensen, som elektronen helst vil svinge med), så vil brøken w 2 2 /w 0 være meget mindre end 1. I så fald kan løsningen forenkles til: I de videnskabelige fag gør man ofte det, at man forenkler sine formler for at gøre dem lettere at arbejde med - med skyldig hensyntagen til, at vigtige informationer ikke smides væk. Som Einstein har sagt Man bør gøre sin beskrivelse så enkel som muligt - men heller ikke enklere. Accelerationen med denne forenkling bliver (idet vi igen differentierer to gange): ACCELERERET LADNING UDSENDER STRÅLING Det kan være, at du spørger dig selv, hvor blev det blå lys af i alt dette? Det kommer nu her, fordi accelererede ladninger udsender stråling (jfr. TV, mobiltelefon, radio, mm.). Det er vist (af Heinrich Hertz), at denne udstrålings effekt W er givet ved formlen: hvor a er elektronens acceleration, c er lysets hastighed og e 0 er en kon- Hvorfor er himlen blå? -4- Differentialregning

5 stant (vacuum permittiviteten). Men vi kender jo accelerationen a, og den kan så indsættes her, så: Vil man finde effektens middelværdi <W> over en hel svingning, skal man anvende, at middelværdien af cosinus <cos 2 (wt)> = ½. Dette er nemt at indse ved at betragte begge sider af ligningen sin 2 (wt) + cos 2 (wt) = 1. Alle de andre størrelser er blot konstanter, som man skal reducere. Hermed bliver effektens middelværdi: Vinkelfrekvensen omregnes, således at vi får lysets bølgelængde L ind i billedet: Til sidst indsættes omega, og hele udtrykket reduceres. Prøv selv at vise, at: Læg mærke til, at der indgår L 4 i nævneren. Altså er genudstrålingen af energien fra luftmolekylernes svingende elektroner er omvendt proportional med lysets bølgelængde i fjerde potens. Når lys spredes som her beskrevet, taler man om Rayleigh spredning af lyset ved luftens molekyler. OPGAVE: Gå på internettet og søg på Rayleigh scattering, blue sky, mm. Se hvor meget du nu forstår efter gennemgangen af disse sider. Betragt nu rødt lys med en bølgelængde L = 600 nanometer og UV lys med L = 300 nm. Hvad bliver forskellen på lysets spredning ved disse to bølgelængder? Alt andet lige fås for rødt lys en faktor 1/600 4 og for UV lys faktoren 1/ Ser Det synlige lys dækker et spektralområde fra 400 (violet) til 800 (mørkerød) nanometer. Derudover findes der ultraviolet (UV) lys ( nm) og nær infrarødt (NIR) lys ( nm). man på forholdet mellem disse to tal, fås: Hvorfor er himlen blå? -5- Differentialregning

6 Altså spredningen af UV-lyset er 16 gange kraftigere end spredningen af rødt lys. OPGAVE: Find selv forholdet mellem spredningen af blåt lys med en bølgelængde på 450 nm og rødt lys med en bølgelængde på 650 nm. Da blåt lys spredes betydeligt mere end de rødlige farver, ser man den blå farve, når man kikker op på himlen. De gule og røde farver trænger bedre igennem atmosfæren uden spredning, og af denne grund opleves solskiven ved solnedgang som gul og rødlig, idet lyset da skal trænge igennem mange luftlag. SPREDNINGSDATA FRA GRØNLAND Som praktisk eksempel på virkningen af Rayleigh-spredning på solens indstråling, følger her et eksempel fra Thule Air Base (Pituffik) i den nordlige Grønland. Det drejer sig om målinger af den direkte solindstråling ved forskellige, bestemte bølgelængder. Mens solen (24 timer i døgnet) flytter sig på himlen, gennemløber den forskellige solelevationsvinkler, således at lyset fra solen gennemtrænger forskellige tykkelser af jordens atmosfære. Forskellige solelevationsvinkler svarer til, at solens direkte stråling passerer gennem forskellige luftlagstykkelser ( air masses AM). Apparatet, der er vist i figuren på næste side, indeholder detektorer, der optager hver sin bølgelængde. To af kanalerne svarer til UV lys (368 nm) og NIR lys (1030 nm). Signaler for disse to kanaler er vist i den efterfølgende illustration. Hvorfor er himlen blå? -6- Differentialregning

7 Disse pyrheliometre er monteret på en solar tracker på en bakke syd for startbanen på Thule Air Base i Nordgrønland (76,5 0 N). Trackeren drejer dagen igennem, så instrumenterne altid peger direkte mod solskiven. (Bemærk den flotte Rayleigh-spredning på himlen bag ved!) Figuren viser data optaget ved hjælp af pyrheliometrene på trackeren. Læg mærke til, hvordan NIR-strålingen gennemtrænger atmosfæren næsten uden attenuation. Derimod bliver UV-strålingen kraftigt attenueret. Dette skyldes i høj grad Rayleigh-spredningen af den kortbølgede stråling. (Data fra Ph.D. afhandling, Frank Bason, Aarhus Universitet og DMI, 1999). Bemærk, at prikkerne, der ligger under de rette linier i figuren, skyldes skypassager. Data på de rette linier svarer til klart solskin. Da de væsentlige data ligger på rette linier på semilogaritmisk papir, er der jo tale om eksponentielle udviklinger. Men det fører jo til en helt anden historie! Hvorfor er himlen blå? -7- Differentialregning

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere