1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2"

Transkript

1 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B03, Udviklingspsykologi, inkl. intro til dataanalyse Redaktør Gitte Hou Feddersen/Susanne Nicolaisen Nr. 1.0 Dato 22/ Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Forudsætning... 2 Formål... 2 Skema... 2 Underviserne... 3 Undervisningssekretær... 3 Modulbestyrer... 3 Undervisningslokaler... 3 Modulets varighed... 3 Anbefalet Pensum: Modulets indhold (genstandsområder) Studieordningens mål for modulet... 7 Fagspecifikke målbeskrivelser:... 7 Generelle målbeskrivelser: Evaluering af modulet Ugeplaner... 8 Modul uge 1 (uge 5)... 8 Modul uge 2 (uge 6)... 9 Modul uge 3 (uge 7) Modul uge 4 (uge 8) Modul uge 5 (uge 9) Modul uge 6 (uge 10) Modul uge 7 (uge 11) Modul uge 8 (uge 12) Eksamen Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb... 18

2 1. Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studie-guiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (undervisning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til eksamen). Studie-guiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studie-guiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 2. Om modulet Forudsætning Ingen. Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for udviklingspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere de ændringer i psykologiske evner, kompetencer og egenskaber, der finder sted i personen under udvikling. Der fokuseres på individets udvikling igennem hele livsforløbet. Individuelle forskelle i udviklingen igennem den tidlige barndom, barndommen, ungdommen såvel som den voksnes udvikling og alderdom diskuteres. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for basale dataanalytiske begreber. Skema Generelt: Du finder dit skema her i Studieguiden og på SDU s hjemmeside. Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om at ikke-holdsatte, forlader lokalet. 2

3 Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Mathias Lasgaard (ML underviser og modulbestyrer ), adjunkt, cand. psych., ph.d., Institut for Psykologi. Tonny Elmose Andersen (TEA underviser), ph.d.-studerende, cand. psych., Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi. Malcolm Bang (MB - underviser), Ekstern lektor, cand. psych., Institut for Psykologi Maj Hansen (MH underviser)), ph.d.-studerende, cand.psych., Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi. Rikke Bramsen (RHB underviser), post.doc., cand. psych, ph.d., Institut for Psykologi Sabina Palic (SP - underviser), ph.d.-studerende, cand.psych., Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi. Gæsteforelæsere: Psykolog Inger Thormann Psykolog Ida Koch Undervisningssekretær Gitte Hou Feddersen, Institut for Psykologi Campus. Telefon: ; Åbningstid: Modulbestyrer Adjunkt Mathias Lasgaard, Institut for Psykologi Campus. Telefon: ; Undervisningslokaler Oversigt over lokalerne på Campus finder du Undervisningen gives som 17 forelæsninger (F) - alle studerende; og som øvelsestimer (Ø) - i alt 4 grupper (4 x 2 timer) med studerende. Modulets varighed Modul 3 begynder mandag i uge 5 og slutter i uge 12. Eksamen er i uge 13. Eksamensdatoer; Se under Eksamen. 3

4 Anbefalet Pensum: Anbefalede grundbøger: Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology. London, UK: Hodder Education. ISBN: (Kapitel 11 ( ) ( ) + 16 ( ) + 17 ( ; 155 sider) (NB: Bogen er tidligere anvendt på Modul 2.) Jackson, S., &, Goossens, L. (2006). Handbook of adolescent development. Hove, UK: Psychology Press. ISBN-13: (Kapitel 1,2,4,6,8,9,10,11,15,18; 221 sider) Pallant, J. (2010). SPSS survival manual. Maidenhead, UK: Open University Press. ISBN-13: (Kapitel ; 108 sider) Parke, R., &, Gauvain, M. (2008). Child psychology: A contemporary view point (seventh edition). Boston: McGraw Hill. ISBN-13: (Kapitel 1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,15; 374 sider) Anbefalede artikler og bogkapitler: Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Cary, NC: Oxford University Press. (Kapitel 1+2; 43 sider) NB: Adgang til elektronisk version via SDU. Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny. American Psychologist, 52, (15 sider) Baron-Cohen S., Leslie A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, (9 sider) Champagne, F. A. (2010). Early adversity and developmental outcomes: Interaction between genetics, epigenetics, and social experiences across the life span. Perspectives on Psychological Science, 5, (10 sider) Chiechanowski, P. S., Katon, W. J., Russo, J. E., &, Walker, E. A. (2001). The patientprovider relationship: Attachment theory and adherence to treatment in diabetes. American Journal of Psychiatry, 158, (7 sider) Goosens, L., Lasgaard, M., Luyckx, K., Vanhalst, J., Mathias, S., &, Masy, E. (2009). Loneliness and solitude in adolescence: A confirmatory factor analysis of alternative models. Personality and Individual Differences, 47, doi: /j.paid

5 (5 sider) Keen, R. (2011). The development of problem solving in young children: A critical cognitive skill. Annual Review of Psychology, 62, bib.sdu.dk:2048/doi/pdf/ /annurev.psych (20 sider) Maunder, R. G., &, Hunter, J. J. (2001). Attachment and psychosomatic medicine: Developmental contributions to stress and disease. Psychosomatic Medicine, 63, &RESULTFORMAT=&author1=maunder%2C+r&titleabstract=attachment&searchid= 1&FIRSTINDEX=0&fdate=1/1/2001&tdate=12/31/2001&resourcetype=HWCIT (11 sider) Meredith, P., Ownsworth, T., &, Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical psychology review, 28, doi: /j.cpr (23 sider) Mikulincer, M., &, Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics and change. New York; Guilford press. (Kapitel 1; 25 sider) NB: Adgang til elektronisk version via SDU. Papilia, D. E., Olds, S. W., &, Feldman, R. D. (2009). Human Development. New York, USA: McGraw-Hill. ISBN: (Kapitel 17,18; ; ) (40 sider) Phillips, D.A., Lowenstein, A.E. (2011). Early care, education, and child development. Annual Review of Psychology, 62, bib.sdu.dk:2048/doi/pdf/ /annurev.psych (17 sider) Poulsen, A. (2010). Ungdommen i udviklingspsykologien. Psyke og Logos, 31, (28 sider) Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, (19 sider) Schneider, B. H., Atkinson, L., &, Tardif, C. (2001). Child-parent attachment and children s peer relations: A quantitative review. Developmental Psychology, 37, (15 sider) Smith, L. (2002). Tilknytning og børns udvikling. København: Akademisk Forlag. ISBN: (Kapitel 6; 30 sider) Stern, D. (2000). Spædbarnets interpersonelle verden (11-39; 54-76). København: Hans Reitzels Forlag. 5

6 (50 sider) Teasdale, T. W., Owen, D. (2005). A long-term rise and recent decline in intelligence test performance: The Flynn effect in reverse. Personality and Individual Differences, 39, (6 sider) Thormann, I. (2009). De voksne børn. Om omsorgssvigt og resiliens. København: Hans Reitzels Forlag. (Kapitel 1,2,3 (15-50); 36 sider) Antal sider i alt: 1452 vægtet Studie - hjælpemidler: SPSS 3. Modulets indhold (genstandsområder) Kognitiv udvikling, emotionel udvikling, social udvikling, intelligensudvikling, seksuel udvikling, biologisk udvikling, præmatur udvikling, spædbørns udvikling, børns udvikling, unges udvikling, voksnes udvikling, ældres udvikling, kønsforskelle i udvikling, begyndende voksenliv ( emerging adulthood ), tilknytning, identitet, arv-miljø, generel/domæne-specifik udvikling, statistisk dataanalyse, signifikans niveau, deskriptive analyser, t-tests, Chi-Square test, korrelationsanalyse, forskningsmetodik i relation til udviklingspsykologi. Udviklingspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for udviklingspsykologien. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for udviklingspsykologien. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for udviklingspsykologien. Introduktion til metoder til behandling af forskellige data inden for udviklingspsykologien. Etiske problemstillinger knyttet til udviklingspsykologien. 6

7 4. Studieordningens mål for modulet Denne studie-guide beskriver hvad vi forventer du skal kunne dine kompetencer. Ved modulets afslutning kan den studerende: Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for udviklingspsykologi og anerkende, at udviklingspsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for udviklingspsykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for udviklingspsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion i forhold til udvikling og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). analysere data fra udviklingspsykologien med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for udviklingspsykologi. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i udviklingspsykologi. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) Generelle målbeskrivelser: En bachelor i psykologi er i stand til at: kommunikere hensigtsmæssigt og professionelt. Dette involverer at formidle problemstillinger og løsningsmodeller (der støttes af evidens), på en måde, der er sensitiv overfor modtagerens behov og forventninger. Dette opnås igennem opgaveskrivning, udarbejdelse af videnskabelige rapporter, oplæg og posterpræsentation til grupper. 7

8 forstå og anvende forskellige data. anvende relevante digitale værktøjer til at understøtte læringsprocessen. finde og organisere information. Dette omfatter indsamling og organisering af lagret information fra bøger, og tidsskrifter, databaser og andre elektroniske kilder. tilegne sig viden om og forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis taget fra primærkilder inden for flere fagområder. udføre bedømmelser og vurderinger. Dette involverer behovet for at anlægge forskellige perspektiver på problemstillinger (baseret på teori og praksis), og at vurdere dem for at komme frem til og formidle en konklusion. anvende videnskabsteori til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger. kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, i studie- eller arbejdssammenhænge på en saglig, ansvarlig og etisk holdbar måde. modtage og anvende vejledning og supervision effektivt i studie- eller arbejdssammenhæng. identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger i forskellige læringsmiljøer. 5. Evaluering af modulet Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. 6. Ugeplaner Modul uge 1 (uge 5) TIRSDAG, DEN 1. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37) Udviklingspsykologi: historie, begreber og metoder (ML) Denne forelæsning giver en introduktion til Modul 3: Udviklingspsykologi, inkl. introduktion til dataanalyse. Som led heri beskrives modulets struktur og de overordnede temaer for forelæsningsrækken og øvelsesundervisningen. Endvidere introduceres og kommenteres modulets grundbøger og det øvrige anbefalede pensum. Endelig beskrives og begrundes eksamensformen. 8

9 Dernæst giver forelæsningen en introduktion til udviklingspsykologiens historie samt centrale begreber og metodiske spørgsmål. Denne introduktion trækker tråde til Modul 1 og danner samtidig baggrund for det videre undervisningsforløb. Parke & Gauvain (2008), Kap. 1. TORSDAG, DEN 3. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U140) Spædbarnets psykologi (ML) De seneste års udviklingspsykologiske forskning har i vid strækning ændret vores opfattelse af, hvad spædbørn kan og ikke kan. Denne udvikling afspejler bl.a. nye forskningsmetoder og udvikling af tidligere anvendte metoder. Med baggrund i disse fremskridt belyser denne forelæsning spædbarnets udvikling. Som led heri præsenteres og diskuteres Sterns indflydelsesrige psykologiske teori om spædbarnets udvikling; teorien tilstræber en integration af psykoanalytisk teori og udviklingspsykologisk empiri. Parke & Gauvain (2008), Kap Stern, D. (2000). Spædbarnets interpersonelle verden (11-39; 54-76). Modul uge 2 (uge 6) MANDAG, DEN 7. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37) Barnets kognitive udvikling (MB) Klassiske eksperimenter og teorier om barnets kognitive udvikling diskuteres i relation til (1) tidlig udvikling af problemløsning, (2) eksperimenter, der undersøger de sociale og motivationelle forudsætninger for barnets forståelse af andre synsvinkler, (3) Theory of Mind og (4) det neurale grundlag for social kognition. Baron-Cohen S., Leslie A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, Keen, R. (2011). The development of problem solving in young children: A critical cognitive skill. Ann Rev Psych,62, Parke & Gauvain (2008), Kap ONSDAG, DEN 9. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U140) Gæsteforelæsning: Anvendt udviklingspsykologi om omsorgssvigt (v. Inger Thormann) Inger Thormann er uddannet socialpædagog og cand.psych. Hun er ansat på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Inger Thormann har hele sit arbejdsliv været optaget af døgninstitutionen på godt og ondt, og dens muligheder for at hjælpe omsorgssvigtede børn og deres familier. Her har hun bl.a. været med til at udvikle Skodsborgmodellen. I denne gæsteforelæsning vil Inger Thormann belyse omsorgssvigt og resiliens med fokus på bl.a. børn fra misbrugsfamilier. 9

10 Parke & Gauvain (2008), Kap Thormann, I. (2009), Kapitel 1,2,3 (15-50) TORSDAG, DEN 10. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U140) Tilknytningsteori (TEA) Denne forelæsning giver en introduktion til tilknytningsteori og dele af den empiriske forskning, der udspringer heraf. Desuden belyses relaterede biologiske og psykodynamiske teorier. Tilknytningsteori beskriver, hvordan barnet tidligt i livet danner en tilknytning til sine primære omsorgspersoner og udvikler en adfærd, der afspejler barnets tilbøjelighed til at søge omsorg og beskyttelse, når det er bange, ked af det, sulten eller tørstig. Teorien er underlagt en omfattende empirisk forskning, bl.a. i form at det banebrydende psykologiske eksperiment a strange situation. Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2007), Kap Parke & Gauvain (2008), Kap. 6. Smith, L. (2002), Kap. 6. Schneider, B. H., Atkinson, L., & Tardif, C. (2001). Child-parent attachment and children s peer relations: A quantitative review. Developmental Psychology, 37, Modul uge 3 (uge 7) MANDAG, DEN 14. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37). Introduktion til kvantitativ dataanalyse: et udviklingspsykologisk perspektiv 1 (ML) Når der foreligger et datamateriale på baggrund af psykologisk dataindsamling (fx eksperiment, spørgeskemaundersøgelse eller observation) er det ofte nødvendigt at foretage en statistisk dataanalyse, der kan belyse forskningsspørgsmål eller hypoteser. Med baggrund i udviklingspsykologiske studier giver denne forelæsning en introduktion til brug af statistisk dataanalyse. Samtidig danner forelæsningen baggrund for den efterfølgende øvelsesundervisning og introduktion til dataanalyse og SPSS. Coolican (2009) Kap. 11 ( ) TIRSDAG, DEN 15. FEBRUAR 2011 KL : SP (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) ONSDAG, DEN 16. FEBRUAR 2011 KL : MH (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) Øvelsesundervisning: Introduktion til dataanalyse 1 Der gives en indføring i det datasæt, der anvendes i øvelsesundervisningen, en introduktion til programmet SPSS samt en kort gennemgang af forskellige deskriptive analyser. Dette danner baggrund for en række SPSS-baserede øvelser, der giver erfaring med brug af SPSS samt udregning, aflæsning og fortolkning af deskriptive analyser. 10

11 Coolican (2009), Kap. 13. Pallant (2010), Kap TORSDAG, DEN 17. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U140) Prænatal udvikling og kønsforskelle (MB) Denne forelæsning belyser den prænatale udvikling og den videre kønsudvikling. Den første miljøpåvirkning finder sted i fosterudviklingen. Det psykologiske køn bestemmes af høje koncentrationer af testosteron i drengefostres tidlige hjerneudvikling. Dyreforsøg og forskellige sjældne kliniske hormontilstande belyser hormonpåvirkningers betydning for psykologisk kønsudvikling i fosterudviklingen, kort efter fødslen og i puberteten. Der forskes på denne baggrund i kønshormoner og individuelle forskelle i adfærd, personlighed og kognition, i påvirkninger fra hormonforstyrrende stoffer og stresshormoner, og et særligt socialt hormon. Parke & Gauvain (2008), Kap Modul uge 4 (uge 8) MANDAG, DEN 21. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37) Udviklingspsykologi og seksualitet (RHB) Den seksuelle udvikling hænger tæt sammen med andre udviklingspsykologiske forhold. Denne forelæsning belyser børn og unges seksuelle udvikling og modning med hovedvægt på seksuel aktivitet og intime relationer i ungdomsårene. Som led heri diskuteres centrale teorier og empiriske fund og sammenspillet mellem seksuel udvikling og forandringer af sociokulturelle normer og samværsformer. Endelig belyses forskellige typer af risikoadfærd som er associeret med børn og unges seksuelle udvikling samt mulige præventive tiltag. Jackson & Goossens (2006), Kap Parke & Gauvain (2008), Kap 5. MANDAG, DEN 21. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37). Introduktion til kvantitativ dataanalyse: et udviklingspsykologisk perspektiv 2 (ML) Denne forelæsning fortsætter introduktionen til kvantitativ dataanalyse og danner baggrund for den efterfølgende øvelsesundervisning. Coolican (2009), Kap. 16 ( ) + 17 ( ). TIRSDAG, DEN 22. FEBRUAR 2011 KL : SP (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) ONSDAG, DEN 23. FEBRUAR 2011 KL : MH (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) 11

12 Øvelsesundervisning: Introduktion til dataanalyse 2 Der gives en kort indføring i korrelationsanalyse og Chi-square test. Denne indføring danner baggrund for en række SPSS-baserede øvelser, der giver erfaring med udregning, aflæsning og fortolkning af korrelationsanalyse og Chi-square test. Coolican (2009), Kap. 16 ( ) + 17 ( ). Pallant (2010), Kap TORSDAG, DEN 24. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U140) Intelligens (MB) Klassiske og nyere teorier og metoder til testning af intelligens vil blive diskuteret i relation til (1) årsager til individuelle forskelle, (2) etnicitet, (3) social klasse, (4) motivation, (5) kognitiv intervention, (6) høj intelligens og (7) generelle indlæringsvanskeligheder. På denne baggrund gennemgås undersøgelser af (8) børnehavepasning og intelligens, (9) intelligens, familiebaggrund, uddannelse og arbejde over et livsforløb, (10) den forskellige betydning af intelligens og miljø for højere uddannelse i Sverige og USA, (11) sekulære trends i stigning og fald i unge danske og norske mænds intelligens, (12) social og økonomisk udvikling, ernæring, skolegang og intelligens. Parke & Gauvain (2008), Kap. 10. Phillips, D.A., Lowenstein, A.E. (2011). Early care, education, and child development, Annual Review of Psychology, 62, Teasdale, T. W., Owen, D. (2005). A long-term rise and recent decline in intelligence test performance: The Flynn effect in reverse. Personality and Individual Differences, 39, Modul uge 5 (uge 9) MANDAG, DEN 28. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37) Ungdom: Et udviklingspsykologisk perspektiv (ML) Ungdomsårene er omvæltningernes tid. Hormonelle og kropslige forandringer går hånd i hånd med betydelige kognitive, sociale og følelsesmæssige forandringer. Denne forelæsning giver en indføring i centrale udviklingspsykologiske teorier om ungdomsårene. I forlængelse heraf belyses faktorer, der har en central betydning for denne udviklingsperiode, bl.a. selvværd og identitet. Jackson & Goossens (2006), Kap Poulsen, A. (2010). Ungdommen i udviklingspsykologien. Psyke og Logos, 31, MANDAG, DEN 28. FEBRUAR 2011 KL (LOKALE U37) Introduktion til kvantitativ dataanalyse: et udviklingspsykologisk perspektiv 3 (ML) Denne forelæsning fortsætter introduktionen til kvantitativ dataanalyse og danner baggrund for den efterfølgende øvelsesundervisning. Coolican (2009), Kap. 15 ( ). 12

13 TIRSDAG, DEN 1. MARTS 2011 KL : SP (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) ONSDAG, DEN 2. MARTS 2011 KL : MH (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) Øvelsesundervisning: Introduktion til dataanalyse 3 Der gives en kort indføring i t-tests. Denne indføring danner baggrund for en række SPSS-baserede øvelser, der giver erfaring med udregning, aflæsning og fortolkning af t-tests. Coolican (2009), Kap. 15 ( ). Pallant (2010), Kap. 17. TORSDAG, DEN 3. MARTS 2011 KL (LOKALE U140) Tilknytningsteori og sundhedsadfærd (TEA) Siden Bowlby s teori om tilknytning vandt indpas har adskillige studier koblet en usikker tilknytning til forskellige former for fysisk og psykisk sygdom samt forskellige former for mistilpasning og sundhedsadfærd. Med udgangspunkt i nyere empiriske studier. der anvender tilknytningsteorien, giver forelæsningen et overblik over nogle af de bagvedliggende mekanismer, der kan føre til maladaptiv sundhedsadfærd og forværring af forskellige fysiske sygdomme, eksempelvis sukkersyge og smerter. Chiechanowski, P. S., Katon, W. J., Russo, J. E., & Walker, E. A. (2001). The patientprovider relationship: Attachment theory and adherence to treatment in diabetes. American Journal of Psychiatry, 158, Jackson & Goossens (2006), Kap. 15. Maunder, R. G., & Hunter, J. J. (2001). Attachment and psychosomatic medicine: Developmental contributions to stress and disease. Psychosomatic Medicine, 63, Meredith, P., Ownsworth, T., & Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical psychology review, 28, Modul uge 6 (uge 10) TIRSDAG, DEN 8. MARTS 2011 KL : SP (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) ONSDAG, DEN 9. MARTS 2011 KL : MH (SE HOLD-PLANEN I SKEMAET) (LOKALE: MULTIMEDIESALEN, WP19) Øvelsesundervisning: Introduktion til dataanalyse 4 Denne undervisningsgang samler op de forrige tre undervisningsgange i introduktion til dataanalyse. Pallant (2010). 13

14 TORSDAG, DEN 10. MARTS 2011 KL (LOKALE U20) Ungdom: Kammeratskabsrelationer og familieforhold (ML) At lykkes socialt og opleve samhørighed med andre er særlig vigtigt i ungdomsårene, hvor samvær med andre unge spiller en afgørende rolle for udvikling af sociale færdigheder, løsrivelse fra forældre og den enkeltes identitetsprojekt. Denne forelæsning belyser ungdomsårene som en udviklingsperiode, hvor forholdet til både familie (især forældre) og jævnaldrende kammerater ændrer sig radikalt. Jackson & Goossens (2006), Kap Goosens, L., Lasgaard, M., Luyckx, K., Vanhalst, J., Mathias, S., & Masy, E. (2009). Loneliness and solitude in adolescence: A confirmatory factor analysis of alternative models. Personality and individual differences, 47, TORSDAG, DEN 10. MARTS 2011 KL (LOKALE U140) Gæsteforelæsning: Om arbejde med vilde og behandlingsfremmede unge (v. Ida Koch) Med den klassiske terapeutiske setting og tilgang er der risiko for at nogle unge marginaliseres og af bl.a. af psykologer benævnes som Unge uden for behandlingsmæssig rækkevidde. Denne gæsteforelæsning sætter fokus på, hvordan vi kan nå og arbejde med unge, der møder os med fjendtlighed eller usædvanlige forudsætninger. Ida Koch er cand.psych. og specialist i psykoterapi og supervision. Hun har arbejdet med unge i mere end 25 år og er ansat i skole- og behandlingstilbuddet Den gule flyver på Nørrebro. Desuden arbejder hun freelance som forfatter, underviser og foredragsholder. Jackson & Goossens (2006), Kap. 18. Modul uge 7 (uge 11) MANDAG, DEN 14. MARTS 2011 KL (LOKALE U37) Begyndende voksenliv (RHB) Fra de sene teenagesår til slutningen af tyverne gennemgår de fleste mennesker en række betydelige forandringer. Flere forskere argumenterer imidlertid for, at samfundsmæssige forhold i den vestlige kulturkreds har medført at disse forandringer er blevet mere gennemgribende end tidligere, således at denne periode nu udgør en selvstændig udviklingsperiode, som kan adskilles fra ungdomsårene og det egentlige voksenliv. Perioden er bl.a. typisk karakteriseret ved en udsættelse af både ægteskab og forældreskab. Denne forelæsning belyser denne livsperiode et udviklingspsykologisk limbo forbundet med udforskning, manglende stabilitet og mange muligheder. Arnett (2004), Kap ONSDAG, DEN 16. MARTS 2011 KL (LOKALE U140) Alderdommen (MH) 14

15 Denne forelæsning sætter fokus på slutningen af menneskets udvikling en udviklingsperiode, der er kendetegnet ved kognitive, personlighedsmæssige, sociale og fysiske tab. I forelæsningen præsenteres bl.a. Baltes model, som beskriver hvordan basale biologisk-genetiske og socio-kulturelle strukturer kan tænkes at påvirke udviklingsmæssige forhold i alderdommen. Endvidere belyser forelæsningen spørgsmålet: Er det muligt at håndtere alderdommens forfald på en vellykket måde? Et centralt spørgsmål for samfundet i dag, hvor ældre udgør en stigende procentdel af befolkningen og behovet for offentlig støtte vokser. Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny. American Psychologist, 52, Papilia et al. (2009), Kap ( ; ). TORSDAG, DEN 17. MARTS 2011 KL (LOKALE U140) Udviklingspsykologi et metaperspektiv (MB) Med udgangspunkt i klassiske kognitive, psykoanalytiske og tilknytningsteorier diskuteres (1) eksempler på anvendelser af teoretiske anbefalinger i psykologisk praksis på børne- og familieområdet (2) i relation til empiriske undersøgelser. På denne baggrund diskuteres (3) det historiske grundlag for udviklingspsykologiske teoridannelser, (4) aktuelle empiriske forskningsmetoder, (5) betingelser for paradigmeskift, (6) forholdet mellem teori, forskning, praksis og samfundsudvikling. Endelig diskuteres (7) fordele og begrænsninger ved forskellige biologiske og sociale forskningsdesign. Champagne, F. A. (2010). Early adversity and developmental outcomes: Interaction between genetics, epigenetics, and social experiences across the life span. Perspectives on Psychological Science, 5, Parke & Gauvain (Kap ) Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, Modul uge 8 (uge 12) MANDAG, DEN 21. MARTS 2011 KL (LOKALE U140) Mellem normaludvikling og psykopatologi (ML) Denne forelæsning giver en introduktionen til det udviklingspsykopatologiske forskningsfelt (eng.: developmental psychopathology ). Dette relativt nye forskningsfelt beskæftiger sig med hvordan komplekse risiko- og beskyttelsesfaktorer spiller sammen i børns udviklingsforløb, særligt med henblik på at forstå udvikling af psykiske forstyrrelser. Endelig er der i forbindelse med denne sidste undervisningsgang mulighed for at stille spørgsmål vedrørende eksamen. Parke & Gauvain (2008), Kap

16 7. Eksamen - revideres På nedenstående link findes information om eksamensdatoer mm. achelor/eksamen.aspx Prøveform: Der foretages tre skriftlige eksamener skriftlig eksamen 1 (svarende til 50% af samlet karakter), skriftlig eksamen 2 (svarende til 30% af samlet karakter), og skriftlig eksamen 3 (svarende til 20% af samlet karakter), der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 3 karakterer, givet i de 3 prøver. Skriftlig eksamen 1: Skriftligt essay uden hjælpemidler. Varighed 4 timer. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur. Skriftlig eksamen 2: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler. Varighed 1 time. Bedømmelse: 7- trinsskala, ekstern prøve med censur. Skriftlig eksamen 3: Eksamen består af en statistisk dataanalyse-opgave med hjælpemiddel. Varighed 1 time. Bedømmelse: 7-trinsskala, intern prøve. Tilladt hjælpemiddel: Pallant, J. (2010). SPSS survival manual. Noter, overstregning og lignende i manualen, der understøtter brugen af manualen er tilladt. Da andre hjælpemidler ikke er tilladt, må der i manualen ikke indsættes eller indskrives tekst/sider fra andre tekster/hjælpemidler, øvelsesark og svarark fra holdundervisning eller lignende. Manualen må ikke medbringes som elektronisk datafil eller som kopi. Tidspunkt for eksamen: Uge 13. Der afholdes eksamen onsdag den 30. marts og torsdag den 31. marts FØR EKSAMEN Du skal medbringe studiekort til eksamen. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal afleveres inden eksamen. Du skal møde op udenfor eksamenslokalet minimum 15 min. før eksamensstart med mindre andet er angivet. 16

17 BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes eksamen efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: 1. Studerende skal ved prøver, der indgår i eksaminer, og ved prøver i enkeltfag bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen), jf. dog stk. 3 og 4: 12: For den fremragende præstation. 10: For den fortrinlige præstation. 7: For den gode præstation. 4: For den jævne præstation. 02: For den tilstrækkelige præstation. 00: For den utilstrækkelige præstation. -3: For den ringe præstation. Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 3. Bedømmelsen»Bestået/Ikke bestået«kan anvendes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelsen om uddannelsen. Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen»bestået/ikke bestået«finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen»godkendt/ikke godkendt«. 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 17

18 Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B03 - Udviklingspsykologi, inkl. intro til dataanalyse Modulnavn: B03 - Developmental Psychology, including introduction to data analysis Redaktører

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieadm. koordinator. Dato 12. januar 2015

Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieadm. koordinator. Dato 12. januar 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelorudd. og bachelorsidefag i psykologi Modul: B03/SF-B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 Module: B03/SF-B03 - Developmental psychology,

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011 Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen 1. september 2011 Indledning....3 Niveaumodellen....4 Fagkrav og eksamenspræstationer....5 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen...5

Læs mere

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B04, Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B04, Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B04, Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode (a) Redaktør Rikke Holm Bramsen Nr. 1.0 Dato 16/03-2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Global Psykologi Module B11: Global Psychology Rikke Holm Bramsen Morten Sodeman Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Mikkel B.

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Cathriona

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode Redaktør Gitte Hou Feddersen Nr. 1.0 Dato 3/12-2010 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Kognitionspsykologi 2014 Forelæsning 1

Kognitionspsykologi 2014 Forelæsning 1 Kognitionspsykologi 2014 Forelæsning 1 01.09.2014 Johan Trettvik Velkommen Dagsorden: Hvad skal I kunne og hvordan bliver I prøvet Den faglige repræsentation Hvad er kognitiv psykologi Slides kan findes

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode Redaktør Christian Gerlach Nr. 2.0 Dato 20/08-2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau 2016 - fagstudieordningen Gældende

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec. 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C Rikke

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere