Artiklen kan findes online på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025"

Transkript

1 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum læses af toneangivende kommunikations- og mediefolk i Danmark, og er kendt og respekteret i branchen. Artiklen kan findes online på Engagement er penge Onsdag d. 20 februar 2008 En amerikansk undersøgelse viser, at virksomheder med engagerede medarbejdere tjener dobbelt så mange penge som virksomheder med uengagerede medarbejdere. Det kan altså betale sig at sørge for, at ens medarbejdere er engagerede i deres arbejde. Men hvordan får man dem til at blive det? Det handler bl.a. om at give medarbejderne anerkendelse, ansvar og indflydelse samt involvere dem i virksomhedens udvikling og her spiller kommunikation en afgørende rolle. Kommunikation er nemlig en vigtig ingrediens i de såkaldte motivationsfaktorer, det, som driver engagerede medarbejdere. Thomas Heilskov Kommunikationsrådgiver Nordisk Kommunikation A/S Cand.comm Kirsten Grumstrup Cand. comm. Kommunikationsrådgiver i Nordisk Kommunikation Engagement på bundlinjen Konsulenthuset Watson Wyatt offentliggjorde sidste år en undersøgelse af engagementsniveauer på tværs af et repræsentativt udsnit af amerikanske virksomheder. Undersøgelsen viser, at virksomheder kendetegnet ved en høj andel engagerede medarbejdere opnår forretningsmæssige resultater, som er mere end dobbelt så gode som konkurrerende virksomheder, der har en lavere andel af engagerede medarbejdere. Samtidig viser undersøgelsen, at medarbejderengagement har større indflydelse på en virksomheds succes end andre faktorer som fx virksomhedens produkter, leverandører og konkurrenceforhold. Men engagement kan være en svær størrelse at få hold på. For hvad er det præcis, som er afgørende for, om ens medarbejdere engagerer sig i deres arbejde? De faktorer, der driver engagementet, varierer fra virksomhed til virksomhed og fra medarbejdergruppe til medarbejdergruppe. Engagementet kan påvirkes i forskellig grad af faktorer som feedback fra nærmeste leder, virksomhedens omdømme, muligheder for faglig og personlig udvikling, at der kommunikeres åbent og direkte, eller at man kan se resultaterne af sit arbejde. Faktorerne spænder bredt, og derfor er det afgørende at få kortlagt, præcis hvilke faktorer der har størst betydning for medarbejdernes engagement. Tilfreds eller engageret? I 1960 erne foretog den amerikanske psykolog Frederick Herzberg en analyse af medarbejderengagement en analyse, som stadig er aktuel. Herzberg fandt ud af, at det, som engagerer og motiverer os i vores arbejdsliv, ofte ikke har nogen som helst sammenhæng med det, som demotiverer os. Herzbergs analyse viste nemlig, at der er stor forskel på de årsager, folk fremhæver som forklaring på deres demotivation, og på de årsager, som fremhæves som

2 grunde til engagement. Forklaringen ligger i forholdet mellem det, som Herzberg kalder vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer. Vedligeholdelsesfaktorerne vedrører det, man som medarbejder under alle omstændigheder forventer, skal være til stede på jobbet. Det handler om de fysiske og sociale forhold på jobbet det kan være forhold som fri telefon, en god relation til ens leder, en god kantine, flinke kolleger etc. Det er ting, som blot skal være i orden. Vedligeholdelsesfaktorerne har indflydelse på ens eventuelle demotivation. Er vedligeholdelsesfaktorerne ikke i orden, vil du begynde at se dig om efter et andet job. Men det er imidlertid ikke forhold, der har indflydelse på, om du bliver engageret i dit arbejde. Det har derimod det, Herzberg kalder for motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerne er faktorer, der knytter sig til selvrealisering og følelsen af at udrette noget. Motivationsfaktorerne indbefatter fx selve indholdet i ens arbejde, at man kan se resultater og udvikler sig i sit arbejde, at man oplever at få anerkendelse og feedback for sin indsats, at man mærker at have ansvar og indflydelse, og at man har en følelse af at være involveret i virksomhedens udvikling. Når diskussionen af medarbejderengagement er interessant for kommunikationsafdelinger, skyldes det, at kommunikation er en vigtig ingrediens og redskab til at opnå disse motivationsfaktorer. Feedback, fortælling og fairness Men hvordan spiller kommunikationen så en rolle? Kommunikation bruges til at give feedback, som fortælling og til at skabe fairness, som alle er vigtige ingredienser i motivationsfaktorerne. Feedback: Ens engagement vil afhænge af, om ens leder formår at give regelmæssig feedback og anerkendelse, så man føler, at ens arbejde reelt betyder noget. Fortælling: Engagementet bliver også påvirket af, om virksomheden formår at skabe en virksomhedsfortælling, der stimulerer en til at føle sig som en del af et vigtigt projekt hvorvidt ens leder formår at skabe et line of sight mellem en selv og ens arbejdsopgaver og den opgave, som virksomheden overordnet søger at løse. Fairness: Medarbejderengagementet afhænger også af, om beslutninger træffes, så medarbejderne føler sig involverede og oplever, at deres mening kan gøre en forskel. Og her er et åbent kommunikationsmiljø selvsagt afgørende. Medarbejderengagement og Barbara Cartland-teori Desværre er der forhindringer, der kan stå i vejen for, at kommunikatører kommer godt ind i arbejdet med medarbejderengagement. Ofte skal der nemlig særlige omstændigheder til, før kommunikationsafdelingen kommer på banen i arbejdet med medarbejderengagement. Det sker som regel kun, når virksomheden beslutter at iværksætte en bestemt type af større projekter. Det kan fx dreje sig om en live the brand -kampagne eller et culture change program til at booste medarbejdermoralen.

3 Problemet er, at kommunikationsfolk i sådanne sammenhænge ofte tildeles et launch-fokus dvs. at fokus for arbejdet kommer til at ligge på enkeltstående startaktiviteter, der så skal kickstarte forandringerne (det handler ofte om video og temadage). Dermed kommer det til at handle for meget om events og ballonaktiviteter og for lidt om fortløbende rådgivning af lederne om den hverdag, engagementet reelt er forankret i. De tre vigtige områder, feedback, fortælling og fairness, hvor kommunikation og fortløbende aktiviteter/opfølgning giver en afgørende forskel, bliver kommunikationsfunktionen således ofte ikke involveret i. Et andet problem er måden, hvorpå medarbejderengagement ofte behandles i kommunikationsog særligt brandingsammenhæng. Der er en overrepræsentation af Barbara Cartland-teori den der særlig letbenede del af amerikanske managementlitteratur. Man løber således jævnligt ind i formuleringer som 3 steps to win the hearts and minds of employees eller how to boost engagement in 30 days altså banal og overfladisk formidling af medarbejderengagement. En mere seriøs behandling af emnet og en guideline, der relaterer kommunikation og medarbejderengagement, er der desværre langt imellem i litteraturen. En ordentlig indføring i emnet og en seriøs guideline til, hvordan man kan arbejde med medarbejderengagement, kan således være svær at finde i litteraturen. Hvordan kan man komme i gang? Men hvad er så løsningen, hvis man som kommunikatør ønsker at gøre medarbejderne i virksomheden mere engagerede i deres arbejde? Første skridt er at tage kontakt til HR og gøre opmærksom på, at medarbejderengagement er et felt, man i fællesskab skal drive. Det handler om at blive medejer af projektet fra start, så man ikke blot tildeles ansvaret for launchaktiviteter i projektet, dvs. lade kommunikation få en afgørende indflydelse i engagementsprojektet. Når projektet og arbejdsgruppen er etableret, kan en god proces se ud som følgende: 1) Skab en stærk vision for arbejdet For det første er det er vigtigt at starte med at formulere og kommunikere en stærk vision for arbejdet med engagementet i virksomheden, der kan samle alle medarbejdere i virksomheden fra topledelse til frontlinjemedarbejderne. Visionen svarer på, hvordan en fremtid med engagerede medarbejdere ser ud, og hvorfor det er, man ønsker at øge engagementet. Og det er visionen, som skaber fortællingen.

4 2) Lav en engagementssurvey Måling er en afgørende præmis for at skabe en målrettet engagementsindsats. Selvom Hertzberg fremhæver, at motivationsfaktorer som fx indflydelse og en oplevelse af at udrette noget generelt driver medarbejderengagement, så viser undersøgelser (se fx. Watson Wyatt), at det er forskellige faktorer, der driver engagementet fra virksomhed til virksomhed og fra medarbejdergruppe til medarbejdergruppe. Kun gennem måling kan du få identificeret, hvad der i særlig grad driver engagementet i din virksomhed, og finde ud af, hvordan din virksomhed ligger til i forhold til de vigtigste faktorer. Målingen kan både være en kvantitativ og kvalitativ måling afhængig af virksomhedens størrelse og ønsker. Nedenstående figur er et uddrag af en engagementssurvey fra en større dansk virksomhed. Figuren viser, hvor stor indvirkning forskellige områder har på medarbejdernes engagement i virksomheden (x-aksen), og hvor tilfredse medarbejderne reelt er med virksomhedens performance inden for de forskellige områder (y-aksen). Som det ses, har virksomhedens brand afgørende betydning for medarbejderengagementet, hvorimod virksomhedens overordnede vision ikke spiller den store rolle. Dette kan skyldes, at visionen ofte er en ukonkret størrelse for medarbejderne, men at virksomhedens omdømme og brand har stor betydning for, om du er stolt af at arbejde i virksomheden og derved engagerer dig mere. 3) Lav handleplaner for ledelsen og opbyg engagementet i virksomheden At skabe en kultur, hvor medarbejderne er villige til at gøre noget ekstra for virksomheden, kræver selvsagt, at lederne tager initiativet ogviser vejen. Derfor er det afgørende at få afklaret ledelsens roller og ansvar i forhold til at øge engagementet. En revision af eksisterende motivationssystemer er ofteafgørende. Er fx bonussystemet individuelt eller kollektivt orienteret? Hvad passer bedst i forhold til jeres forståelse af engagement? Endelig er det altafgørende, at lederne får den støtte og rådgivning, de har behov for, samt anvisninger til, hvilke aktiviteter de skal igangsætte for at højne engagementet. Det kan handle om at iværksætte ledertræning, der fokuserer på virksomhedens engagementsdrivers, eller at udvikle ledelsesværktøjer, hvor den enkelte leder kan få inspiration til at komme videre.

5 4) Gentag måling (årligt) At øge medarbejderengagementet i virksomheden er en lang proces. For at sikre, at virksomheden holder kursen, er det nødvendigt at måle medarbejderengagementet løbende. En årlig engagementsmåling kan give sikkerhed for, at indsatsen fører i den rigtige retning. Godt på vej Kommunikationsfolk får mere og mere blik for, at medarbejderengagement er et område, som de kan arbejde målrettet med, og at opgaven med at gøre tilfredse medarbejdere engagerede bl.a. afhænger af kommunikation. Samtidig er flere blevet opmærksomme på, at det at være engageret er noget andet og mere end at være tilfreds. Det lover godt for udvikling af nye metoder og teorier i arbejdet for at skabe flere engagerede medarbejdere i landets virksomheder. Læs mere om medarbejderengagement Herzberg, Frederick (1968) One More Time: How Do You Motivate Employees?. Harvard Business Review. Josefsen, Alfred (2004) Kære Irma Forlaget Sebecca. Utvivlsomt den bedste danske case om engagement. Bogen beskriver Alfred Josefsens fantastiske indsats for virksomheden. Watson Wyatt (2007) Debunking the Myths of Employee Engagement. WorkUSA Survey Report. En god undersøgelse at vende sig mod, hvis man savner bevis for, at medarbejderengagement kan mærkes på bundlinjen. Christensen, Peter Holdt (2007) Motivation i videnarbejde. God teoretisk introduktion til feltet med særligt fokus på den moderne videnarbejder. Melcrum (2005) Employee Engagement How to Build a High-Performance Workforce. Melcrum Publishing. Omfattende rapport med mange gode praktiske tips og beskrivelse af best practice. Links:

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere