Bebyggelsesarkæologisk tænketank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bebyggelsesarkæologisk tænketank"

Transkript

1 Bebyggelsesarkæologisk tænketank

2

3 Hvordan bryder vi dogmerne? 1) Velkomst og introduktion til dagens tema (10 min) 2) Korte oplæg (20 min) 3) Oplæg Anna Beck: Fænomenologiske metoder Josefine Franck Bican: Hvorledes et almindeligt typisk oldtidshegn udviklede sig til at blive en enestående prale-palisade Kamma Poulsen-Hansen: Om grøfter og bebyggelse, forundersøgelser og udgravningsmetoder og hvordan det påvirker arkæologers tolkning af bebyggelsesrummet 4) Frokost 5) Diskussion i grupper 6) Opsamling på diskussion 7) Opsamling på de 3 første møder i tænketanken 8) Næste møde

4 DOGME SÅDAN ER DET BARE SANDHEDEN PLEJER

5 Dogmedefinitionen Et dogme (af græsk δόγμα dógma: "mening", "læresætning") er en religions, ideologis e.l. trossætning eller doktrin eller en grundantagelse (aksiom), som ikke er til diskussion af trosgrunde eller mytologiske årsager. Videnskabelige beviser og analyser vil derfor ikke kunne anfægte et dogme. Et dogme indenfor kristendommen er f.eks. kødets opstandelse. Fra et naturvidenskabeligt synspunkt giver en sådan forestilling naturligvis ikke mening, men videnskaben og det kristne dogme taler så at sige om to forskellige ting, der ikke behøver være i modstrid med hinanden for den troende.

6 dogme, (af gr. dogma 'mening, læresætning'), oprindelig et udsagn, der gør krav på autoritet, enten som filosofisk sætning i kraft af sin sandhedsværdi eller som politisk beslutning i kraft af de besluttendes myndighed. I dag kan ordet bruges i betydningen grundsætning, fx politiske dogmer, og ukritisk fordom; det benyttes dog primært i kristen teologisk sprogbrug om grundlæggende trossandheder, hvis autoritet dels beror på deres indre sandhedsværdi i overensstemmelse med Bibelens vidnesbyrd, dels på den kirkelige instans, der har vedtaget dem. I protestantisk sprogbrug betegner dogme ofte det kristne trosindhold som helhed og bruges da kun i ental, synonymt med evangelium.

7

8 Hvad er et dogme for dig? - Hvordan opstår et dogme i bebyggelsesarkæologien? - Hvad skal der til for at bryde det ned? - Hvilke problemer opstår i forsøget på at gå nye veje? - Konkrete eksempler på feltarkæologisk praksis. Hvad var en succes og hvad var ikke? - Graver vi for at bekræfte det vi allerede ved, og får vi kun midler til at finde det forventelige? - Hvordan formulerer vi nye spørgsmål til det arkæologiske materiale, og hvordan overføres de til det arkæologiske feltarbejde? - Hvordan videreformidles nye metoder? Deltagerne præsenterer dem selv og fremlægger det forberedte

9 Deltagerne Anna; har vi overhovedet dogmer? Ikke-udtalte dogmer, porblemet er plejer Opstår når der er konsensus om sådan gør vi og lukkethed for nye metoder, manglende overskud til eksperimenter Janni; nogen har sagt noget der er SANDHEDEN; empiriens udvikling, dogme = grundforudsætningerne, nuancerer og deltajerer viden ud fra dogmerne, dogmerne er vores grundsten og det der gør at vi kan fokuserer på alt det andet. Men dogmerne bliver et problem når de har en magtdominans.

10

11 Steen; Opstår ved at man ikke tænker ud af boksen; anerkender forforståelsen,. Men den skal udnyttes til en størreforståelse Amanda; dogme = tankemønster, dårligt hvis ikke det udfordres, det bliver en refleks så kan det blive repetitionsarkæologi. Christian; mulighederne for nuancer; er det muligt indenfor det system vi har nu? Er det et dogme når det ikke nedskrevet. Den dybe tallerken hver gang evaluering af processen Kamma; ikke refleksiv tilgang til tingene. Susanne; hvad er en succesfuld udgravning? Genkendelsens glæde? Arbejdsredskab, selvbestemte og accepterede. Hvor er feltpraksissen i uddannelsen?

12 Bryde dogmerne? Problemer? Evaluering? MOD TÅLMOD Sparring internt, eksternt, univeristet Vidensdeling; her nuancerne er Det lange seje træk spejle materialet mod dogmerne; vidensspiral (opsamling) Ændre tankemønstrene; der skal lægges en indsats i studietiden; de studerende skal rustenes til at reflektere over tankemønstrene. Denm strærke empiriske tradition føres ukritisk videre. dogme kulturen grundlægges i studietiden. Tankemønstrene har en magt som er kontraproduktiv; videnscentrene har en selvforstærkende effekt. KULTUREN; magtstrukturer (Bourdieu; reproduktion).

13 Stor arkæologisk succes; fremlæggelse på Fuglsø med spørgsmål så er man accepteret/hørt i flokken. At bo i et rekonstrueret Jahus satte nogle konkrete ting i spil; hvad har det været brugt til hændelser Diskussion på felten (men nogle tror det er fordi man ikke ved hvad man laver) Beretningen; sandheden eller åben for fortolkning. Skrive ens tanker ned; argumenterne Mapinfo og MUD er hæmmende; registreringspraksis er begrænsende Hvad er succeskriterierne? Man skal huske at det er steder hvor folk har boet og ageret. Men hvad er forudsætningerne for tolkningerne? Holdepunkterne (locus classicus) som en nødvendighed? Hvad har vi råd til? Dem der graver vs. Dem der efterbehandler

14 Vi graver for at registrere det, som er der hvor vi graver, men vi finder ofte kun det forventelige. Forundersøgelser; de perioder der efterlader flest spor er det man finder Fokus har rykket sig ; fra hus til landsbyens layout. Penge til udgravninger hvornår får man det? Ud af boksen tænkning er ikke praksis på alle museer man får ikke muligheden Laver vi selvcensur?

15 Hvordan bryder vi dogmerne? - Nye ideer til udfordring af gamle problemstillinger (også gerne VILDE) - Metodeeksperimenter noget man kunne tænke sig at afprøve hvad kunne være faldgruber og hvad skal man være kildekritisk omkring - Hvordan undgår vi dogmerne i fremtiden har vi nogle konkrete løsninger? - Tør vi forske? Lave de store synteser? - Hvordan kunne man se med nye øjne på o Samspillet mellem menneske/bebyggelse/landskab o Forståelsen af husets konstruktion (får vi det optimale ud af vores udgravningsmetode?) o hvad vi mangler? Hvordan får vi puttet noget i de sorte huller? o Typologi og kronologi og deres betydning for vores tolkninger

16 Fænomenologi lydlandskaber Afsøgning af hvad naturvidenskaben egentlig kan Brug af kortdata mm i tolkningssituationer Fosfat; undergrundens betydning Gruberne Uorganisk fosfat Kogestensgruber, magnetometeropmålinger lige under kgrb kan det afgøre om der har været ild i den. (fedtsyre) Åbne eller lukkede brugstiden? Sedimentets beskaffenhed (kantet, rundet). Mikromorfologi (tyndslib). Insektanalyser (våd).

17 Undgå dogmerne Hvordan undgår vi dogmerne i fremtiden har vi nogle konkrete løsninger? Ikke undgå dogmerne, men arbejde med dem, og prøve at undgå at gøre det til en refleks. Vise vigtigheden af at afprøve materialet ud fra den viden man har. Reproduktion oplært i den sande lære. Tør vi forske? Lave de store synteser? - DET SKAL VI, men vi skal have MOD og RUM til det. Vi er fanget i en tradition hvor man skal være 110% sikre før vi siger noget. De gamle dogmer sidder på magten. Evolution i stedet for revolution. Hvordan kunne man se med nye øjne på Vi gør det meget godt omhyggelige, gode iagttagelser, mangler nogen overblik, mennesker der arbejder med det på et andet niveau. Synteser at spille op imod, evaluering af udgravningsprocessen beretningsskrivning, feedback fra universitetet. Stand der Forschung.For at komme videre skal vi på en eller måde have samlet trådene. Nationale forskningsstrategierlokale forskningsstrategier. Kunne have fået mere ud af det men hvordan? Man får ikke det fulde udbytte. Penge og tidsmæssig begrænsning skal der være luft i budgetterne? Vidensdeling på opbygning af budgetterne samt argumentation for udgravninger? Åbenhed - netværk o Samspillet mellem menneske/bebyggelse/landskab o Forståelsen af husets konstruktion (får vi det optimale ud af vores udgravningsmetode?) o hvad vi mangler? Hvordan får vi puttet noget i de sorte huller? o Typologi og kronologi og deres betydning for vores tolkninger

18 Opsamling på de tre møder Møderne har været snak rundtom emnet, lære emnet at kende, hinanden at kende, standpunkter, hvor skal vi hen? Snakke sig ind i emnet. Møde om hvad er bebark?, status og fremtid Teori i bebark, endte meget metodeorienteret, hvor meget vi alligevel ligger under for dogmerne Dogmernes betydning Vi skal videre til noget med konkret udkomme.

19 FREMTIDEN 12. maj næste møde (tjekkes) konkrete tanker til hvordan vi kommer videre? Brainstorm på næste skridt Smedens Rum; godt skruet sammen, decideret seminarrække, god plads til diskussioner, konkret udkomme af seminarerne. 4 temaer. Økonomi og arbejde (hjemmeinstitution)

20 Temaideer Rum og rumlighed Hverdag og fest Hjemmet (bo bedre) Beboeren Nutidens bolig Det er mikroniveau vi skal have makroniveauet med (landskabet) Bebyggelseshistorik? Tema til d.12.maj? Thrane, Palle Siemen, Hvass m.fl. hvordan vi kan bruge historikken de gamle dogmer og den nye viden. Hvad er der sket FØR? (KU, SDU, AaU som vært).

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere