FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3"

Transkript

1 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B 15: Ditte, Søren, Thea, Astrid, Sebastian, Mathias DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini MP = Mathias Poulsen TB = Thea Bang CH = Christina Harboe AN = Astrid Nielsen SE = Søren Eriksen AB = August Bundegaard O = Orienteringspunkt; der skal hverken besluttes noget eller diskuteres noget, den ansvarlige orienterer blot om et punkt. Et orienteringspunkt kan dog altid opgraderes til et debatpunkt eller et beslutningspunkt, hvis der er en, der ønsker at tage punktet til debat, eller hvis der er noget, FU skal tage beslutning om punktet. D = Debatpunkt; her orienterer den ansvarlige først om punktet og de emner, der skal debatteres. Her lægges der op til at FU diskutere punktet, for at give den ansvarlige gode råd med på vejen. Et debatpunkt kan altid opgraderes til et beslutningspunkt. B = Beslutningspunkt; her orienterer den ansvarlige først om punktet og hvad der skal diskuteres og efterfølgende tages der en beslutning. Der redegøres for de forskellige valgmuligheder (disse kan optimalt være opstillet i et bilag inden mødet).

2 Formalia: SJ er valgt til referent Referat fra FU2 er godkendt Dagsorden er godkendt Økonomi - TO Generelt om økonomi: MP: Ekstra indtægter som ikke er medregnet i budget for Problemer med at komme i kontakt med Banken, da de ikke tror Mathias er landskasserer. Løsning er dog på vej, med et underskrevet landsmødereferat. JS og DS: Bruge dem til bu!er, med det udgangspunkt at vi får omlagt vores lån så vi rent faktisk betaler af på lånet. MP: Har fået adgang til netbank. Foreløbigt LM11 regnskab: MP: Håber ikke at det underskud der er i år gentager sig fremadrettet. TB: Der kommer IKKE underskud i år. SE: Er der blevet talt om, hvad overskridelsen får af konsekvenser? TB: Regning på 5000 kr. for service er ordnet. JS: Vi må fokusere på, hvordan vi kan undgå den slags overskridelser fremadrettet. CH: Synes det er vigtigt, at vi gør opmærksom på, at den slags overskridelser ikke er i orden. Folkemødet på Bornholm: SE: Ansøgning til DUF kommet retur, krav om at RU selv skal finde kr. i egenbetaling. JS: Nogle penge skal gå til administration mv. DS: Ser muligheder i at hente penge fra RV CH: Noget betaling skal gå til ekstern revision, ikke kun brug til intern revision. Ser aftalen som lidt uklar, fx dækningen af transportudgifter. Mangler overblik over hvad vi skal skyde ind, og hvad pengene går til. JS: Burde ikke blive et problem med økonomi, både i forhold til at RV kan give tilskud, samt at der er ekstra indtægter fra bl.a. tilskud til vores ansatte jf. tidligere økonomipunkt. CH: Opfordrer til at tage fat i DUF s konsulenter og forhøre sig om hvordan det hænger sammen i forhold til egenbetaling mv. MP: Synes at pengene kan bruges andre steder, men er bestemt ikke afvisende overfor at vi kan bruge penge på det. Håber på vi kan undgå det. DS: Er ikke videre glad for projektet, hvis vi selv skal skyde alle midler ind, men selvfølgelig positiv hvis vi kan få det dækket af andre. SE: vi kan selv lægge pengene til projektet, også bare håbe at RV giver tilskud, mere for at sætte skub i tingene. JS: Mener godt vi kan finde kr. i budgettet så vi kan sende ansøgningen sammen med de andre. SE: Mener bestemt vi kan finde pengene hos RV, men ligeledes at vi skal sige go for det nu med penge fra vores eget budget. MP: Synes det ser fint ud i forhold til hvad vi for ud af det, og at vi godt kan finde pengene. Medlemskab (Et medlem har fortrudt sin indbetaling og ønsker penge igen) TB: man bør ikke kunne få sine penge tilbage for medlemskab. SE: Kan ikke få sine penge tilbage. JS: Skal undersøges juridisk, men tror ikke at vi er forpligtet. Hvis ikke får medlemmet ikke sine penge igen.

3 Meddelelser Landsformanden Ikke noget vigtigt! Sekretariatet August er på ferie og er tilbage man. d. 20 Sebastian (nye rengøringsmedarbejder((ikke vores kære elskede landsnæstformand))) er dygtig og gør det rigtig godt. Manglende medlemsfremgang opkrævninger gør forskellen. Organisatoriske udvalg SE: Har holdt møde med EU-udvalget, snakket forholdsafstemning. Prøver nyt trykkeri. Hvervekampagnen er på skinner. AN: Formandsmøde gik godt formænd rigtig godt. Det går generelt godt ude i lokalforeningerne. Arbejde med at få hvervekampagne ud til lokalforeningerne. Bornholm vil gerne op at køre. FU er enige om at vi skal have Bornholm op at køre, alle vil gerne have vi har en forening derover. DS: Mener ikke at der er nogen ungradikale på Grønland. TB: Introkursus gik godt, til trods for nogen af de tilmeldte ikke dukkede op. Oplægsholdere til EU-seminar er mere eller mindre klar. Landsmødearbejdsgruppen søger medlemmer. Sted bliver så vidt mulig i Aarhus, ellers Strib. Sted inden påske. CH: Skriftlig kommentar grundet ferie. Politiske ordførere og HB-formandskabet: Godt Kabinetmøde, med afklaring vedr. strategi for udmelding mv. Andet: " MUG: Program er så småt klar, tager udgangspunkt i medlemsundersøgelsen. " Opfordring om at følge op på formandsmøderne og de problemer som bliver præsenteret. " Isoleringsprojekt skal der styr på. " Affaldsproblemer: der skal sorteres. " Efter kl. 23 må der ikke larmes. " SE og August styrer B15 i forhold til rengøring. Ida Brask vil også gerne være med. Ny rengøringsrevolution! Opfølgning på opgaver Det går godt, folk arbejder. DUF støtte og hvervning af nye medlemmer, samt PBSstrategi DS: Så gerne at vi fik lavet en hvervningsstrategi allerede nu. PBS skal ikke stå som noget træls, men som noget lettere for medlemmerne. August og Cecilie har mange gode idéer. Der skal være en tovholder fra FU. SE: Vigtigt at folk betaler, folk skal aktivt melde sig ud, og ikke bare glemme og betale. TB: Mulighed for at se sit medlemsnummer på hjemmesiden. AN: Mulighed for at kræve gebyr for ikke at betale med PBS. JS: 10 kr mindre i medlemskab hvis man tilmelder sig PBS.

4 SE: Ønsker ikke at regulere i priser, men at man klare den internt via ekstra kommunikation og via lokalforeningsformændene. Konkrete tiltag som vi går i gang med nu. MP: Medlemsnummer på medlemslister DS: Lad os høre hvad Cecilie og August har. SE: Ønsker at diskutere rammer for PBS. FU s konklusion: Astrid er valgt som tovholder for medlemshvervning og PBS-strategi som samarbejder med de ansatte. T-shirts og nye tilbud til medlemshvervning JS: har lavet udkast med hvad man får ud af medlemskab, for at give et bedre indblik i forbindelse med indmeldelse, samt tilbud der kan få afsat nogen af vores produkter. CH: Synes det er fint udkast Jedi har lavet. Vigtigt at vi får solgt vores ting. Klistermærker kan gives væk hurtigt. DS: nogen t-shirt kan ikke bruges, grundet dårlig budskab mv. Nogen kan gives til folk der melder sig ind. Nogen kan stadig bruges. SE: Vil gerne have solgt nogle flere sangbøger. JS: Synes vi skal holde et hvis antal sangbøger til backup, men at vi skal fokusere på lokalforeninger. DS: Tror godt vi kan afsætte dem på landsmødet. FU s konklusion: Gode t-shirt (simple med logo) forsat i salg. Statement t-shirts, turkis og sort: Bruges til spas og løjer. Nye sangbøger er ikke lige om hjørnet, først når de gamle er solgt. (Kassereren tilføjer: vi har ingen penge til den slags). Ekstra introkursus TB: For mange tilmeldte i forhold til pladser. SJ: Økonomien i fokus, men vigtigt at holde et mere hvis vi kan SE: Også bekymret for økonomien. Opfordre til at holde regionale introkurser. TB: Lokale/regionale introkurser ikke en god løsning. Mangler regnskab fra sidste introkursus, for at kunne bedømme økonomi. Mulighed for at mindre introkurser med færre deltagere. DS: Thea er ekspert. Lad hende vurdere hvad der kan lade sig gøre. Afvente regnskab fra Jeppe. CH: Synes ekstra introkursus er en god idé. SE: Ok herfra TB: Problem med at dem der har tilmeldt sig, ikke dukker op. SJ: Foreslår gebyr ved ikke deltagelse, som kompensation som for indkøbt mad, mv. Dog først fremadrettet og hvor der oplyses om det. CH: er måske for gebyr fremadrettet, men vil anbefale opkald. DS: Lidt bekymret for opkrævning af gebyrer. Opfordrer til mere klar kommunikation om introkursets omfang overfor deltagerne. TB: Vil gerne intensivere kommunikationen. MP: Ikke smart med gebyr, specielt i forhold til opkrævning SE: Afventer og se om det er det samme fremadrettet. SJ: Enig i overvejelserne vedr. de negative sider ved et evt. gebyr. Anbefaler ligeledes bedre kommunikation. TB: opdatere tekst så det er klart at det er et arrangement hvor man gerne skal melde klart ud, om man deltager eller ej.

5 Teknisk redaktør CH: Posten er meget kedelig, så vi deler opgaven mellem alle udvalgsmedlemmer. På sigt overveje om vi skal have en ansat til at opdatere hjemmesiden. SJ: synes på sigt man skal have en betalt til at sidde og opdatere hjemmesiden, da der er mange der bruger den jf. medlemsundersøgelse. Kan man søge DUF støtte på vegne af RU uden om FU? DS: Problematisk at nogen ansøger i RU s navn uden at være del af ledelsen af Radikal Ungdom. CH: Sikre at det kun er folk med tegningsret. SJ: Bede DUF om at informere os så snart der er noget med Radikal Ungdom, hvad enten det er lokalt eller nationalt, så vi kan sige go, så der ikke opstår situationer hvor RU bliver involveret i noget vi ikke ønsker. SE: Informere lokalforeninger på HB, generelt hvordan man søger DUF. DS: Astrid bedes sende en mail til lokalforeningsformænd, hvor det bliver specificeret hvordan man gør, og hvilke regler der er. Administrations- penge i projektbudgetterne MP: Man kan budgettere op til 7% til administration som kan gives videre til landsforening, en praksis som er blevet benyttet i forbindelse med Zimbabwe-projektet. DS: Har snakket med SIP, og de udtrykte bekymring om de skulle betale til RU altid. Det skal de naturligvis ikke. Kun når der er overskud. TB: Lave politik på området, således det er klart hvorvidt vi skal have penge hver gang. MP: Mener ikke vi skal have en politik på området, udover at de kan give eventuelt overskud til os. Formandsmøde AN: Møderne skal gerne være i Jylland. Djævleøen er bare for besværlig. TB: Synes det er en overvejende god ide at rykke dem, og ser ikke de store problemer i forhold til introkursisterne kan møde deres formænd. SJ: Synes det er en rigtig god idé at sprede formmandskabsmøderne. Unge medlemmer AN: Der er ønske om at der skal være mere fokus på de unge nye medlemmer når de deltager i arrangementer hvor der er alkohol med. TB: Alkohol må ikke være en del af programmet til arrangementerne. Svært at lave samlet politik for unge FU: Ingen forbud mod alkohol til arrangementer AN: Formænd har diskuteret en række forslag til hvordan man kunne agere i forhold til de unge. SJ: Oplever ikke de store problemer i forhold til helt unge medlemmer, men at man selvfølgelig sørger for at de ansvarlige for arrangementer holder et lille ekstra øje med de helt unge medlemmer. TB: Har ej heller oplevet de store problemer, i det man har haft fokus på de unge, og sikret at fx ædruvagterne viser at man godt kan hygge uden af drikke. DS: Kun aldersgrænse hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt, fx ved udlandsophold.

6 SJ og SE: Gerne konkrete eksempler på hvad der kan være problemer i forhold til de unge medlemmer, så det er nemmere at bearbejde. Praktiske opgaver TB: " Kontakter Stenberg vedr. underskrift " Skal undersøge hvor meget sidste introkursus kostede, og melde tilbage til FU hvorvidt der er grundlag for at afholde et ekstra. AN: " Skriver mail til lokalforeningsformænd vedr DUF ansøgninger. " Mulighed for at se sit medlemsnummer på hjemmesiden. " Kan man få medlemsnummer på medlemslister? " MP: " Skriver til August, at han skal skrive tilbage at pengene ikke returneres, men at han naturligvis kan udnytte sit medlemskab for i år. " Kontakt SIP vedr. overskud til RU i stedet for DUF. DS: " Undersøger muligheder for penge fra RV til Bornholm projekt. Evaluering af FU-møde SE: Overveje at bruge tiden anderledes? Mere samarbejde på tværs. Gerne bruge FU-møderne til dette. SJ: Anbefaler klart Skype fremover TB: Skype fungerer godt AN: Ønsker ikke at skære i antallet af møder. DS: Mail vedr. støtte til Bornholm

Forretningsudvalgsmøde i Radikal Ungdom 4. 10. marts 2012

Forretningsudvalgsmøde i Radikal Ungdom 4. 10. marts 2012 Forretningsudvalgsmøde i Radikal Ungdom 4 10. marts 2012 [FU-møde 4] Lørdag kl. 11:30 22.00 Den 10. Marts, 2012 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini MP = Mathias

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere