Hvor gør pengene bedst gavn, og hvordan kanaliseres tid og penge det rigtige sted hen. Jakob Kjellberg / Sundhedsøkonom Holstebro- 19/3 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor gør pengene bedst gavn, og hvordan kanaliseres tid og penge det rigtige sted hen. Jakob Kjellberg / Sundhedsøkonom Holstebro- 19/3 2013"

Transkript

1 Hvor gør pengene bedst gavn, og hvordan kanaliseres tid og penge det rigtige sted hen. Jakob Kjellberg / Sundhedsøkonom Holstebro- 19/3 2013

2 Agenda Hvor gør pengene bedst gavn Prioritering og rationering Hvordan kommer pengene derhen Rammestyring, taksstyring og incitamenter mv.

3 Velkendt voldsom aldring og Generationseffekt.

4 Vækstramme for udgifter I perioden fra 2001 til 2008 ca. 3,5% p.a. til sundhedsvæsenet. S-SF argumenterede i Fair løsning for 1,4 % til offentligt forbrug Regeringen fastsatte vækstrammen til 0,8% Fra 2014 skal væksten ned på 0,4% jf. oplæg af 25. feb Det bliver spændende af følge.

5 Redder sund aldring os? DØRS forsøger at forudsige udviklingen i sundhedsudgifterne i som drevet af: Demografi (alene indtil 2009) Sund aldring (omkostningen i teminalfasensom Sund aldring (omkostningen i teminalfasensom kun optræder 1 gang.)

6 Primært i den terminale fase der er sundaldring

7 Mervækst er driver

8 Realvækst i sundhedsudgifter I et rammestyret sundhedsvæsen bruger vi det der er afsat.

9 Fakta er: Trods nedgang i sundhedsvæsenets omkostninger i 2011/12, så forsvinder prioriteringspresset ikke Sundhedssystemet bliver løbende mere rettighedsorienteret, og lægen har sværere og sværere ved at agere gatekeeper De færreste praktiserende læger opfatter sig som gatekeeper men ser sig som patientvejledere.

10 Mail fra en borger Jeg har læst din udtalelse i forbindelse med artiklen i Ugeskrift for Læger, hvor du bl.a. ikke forstår, at samfundet betaler for at cancerpatienter skal holde sig i live et par måneder ekstra. Jeg synes det er en underlig holdning at have. Uanset hvad det koster, synes jeg det er værd med et par uger eller måneder mere at leve i. Det kan betyde, at disse patienter får lov at opleve deres første barnebarn! Hvis samfundet ikke har nok penge nok, må pengefabrikken lave flere penge. Mvh Robert

11 Vi har pengefabrikker, men ikke ressourcefabrikker. Der er ikke uendelige ressourcer! Behov, efterspørgsel, krav overstiger vores ressourcer Altså ikke et spørgsmål om der skal prioriteres, men hvordan vi vil prioritere. Hvis man ikke anerkender ovenstående, så giver økonomi ikke meget mening

12 Økonomisk tankegang Anvendelsen af en ressource medfører, at denne ikke kan anvendes af en anden! Alternativomkostningen Hvis alternativomkostningen er større end gevinsten, så er det en mindre god ide. Gevinster måler vi typisk i dokumenterede effektmål, fx leveår, helbredskvalitets-leveår, sygdomsfri periode eller noget andet helbredsrelateret. Der hvor effekten ikke er dokumentation, der vil man være udfordret. Også bl.a. derfor er det vigtigt at dokumentere sin effekt.

13 Tilgange til prioritering 1. tanke vi lader borgerne vurdere evt. omfordeler midler Egenbetaling og markedet Borgerne vil hvis markedet duer fravælge de der giver mindst nytte/gavn først.

14 Er brugerbetaling en god ide? Sammenligning af antal behandlingsepisoder i 'gratis-gruppen og 'brugerbetalingsgruppen' i RAND- eksperimentet Skønnet effektivitet af behandlingsepisode Reduktion i efterspørgsel på grund af brugerbetaling Meget effektivt 26% Ganske effektivt 24% Mindre effektivt 26% Meget lidt effektivt 30% Egenomsorg tilstrækkelig 25%

15 Dilemma hvad gør vi så? Erkender, at hvad end vi gør, så er det i bedste fald et second best Men vi er pine død nødt til at gøre noget, for eller kollapser vores økonomi. Vi har valgt at fjerne borgeren, og lade systemet tage ansvar. Og så må vi jo gøre det

16 2 grundlæggede snit Rationering / implicit prioritering Rammer, og så lader fagfolk finde ud af det i samarbejde med patienterne og borgerne Fagfolk må selv vurdere alternativ omkostningerne Vigtigt at systemet bakker op Eksplicit Prioritering Eksterne personer sætter nogle rammer for den implicitte prioritering. Økonomi kan bidrage til det sidste, hvis man som samfund ønsker det.

17 NICE: Stående Appraisal Committee NICE udvalgte personer, som repræsentere det offentlige sundhedsvæsen, lægmænd og patienter, forskere og medicinal / medicoindustrien. Med fokus på den brede patient, skal AC vurdere: Balancen mellem pris og behandlingsmæssig værdi per QALY Op til per QALY end og life De kliniske behov for de patienter retningslinjen omfatter. Potentielle langsigtede innovative gevinster ved behandling.

18

19

20

21 NICE Omfattende evaluering, på i alt 237 sider. Først NEJ, så forhandling om pris, så JA

22 En NICE model kræver den efterspørges Fra akademisk leg til beslutningsstøtte? LiselottBlixt (DF): Jeg mener ikke, at fordi en medicin er for dyr, så skal man ikke hjælpe. Det er som at sætte værdi på et menneskeliv." "Det er helt i orden, at Sundhedsstyrelsen laver de her beregninger. Men når de er lavet, så må det altså være politikernes afgørelse, hvad der skal prioriteres. Og så må vi finde pengene til den behandling," siger Karl Bornhøft (SF). Der synes at være bevægelse og i 2013 skal der findes en model for prioritering. Kilde: Dagens medicin

23 Delkonklusion Der vil komme flere penge til fremover, men i et meget lavere tempo end flere borgere/patienter viser sig Stiller spørgsmålstegn til hvordan vi skal fordele dem Flere forløbstakster/rammestyring (rationering) Øget produktivitet.

24 Den kommunale sundhedssektor har vokset langsomt Regionerne og almen praksis har realt vokset med 20% fra ca. 15% flere medarbejdere. siden lav vækst 24 I kommunerne er der ingen reel aktivitetsstatistik I kommunerne er der ingen reel aktivitetsstatistik Fra 1999 til 2008 steg de kommunale sundhedsudgifter med knap 4 pct. fra 27,8 mia. kr. til 28,9 mia. uklart siden pct. færre sygeplejersker Ca. 9 pctvækst i SOSU hjælper og Ass

25 Takststyring Sygehusvæsnet og almen praksis er i varieret omfang styret at takster (DRG, DAGS, Honorar) Meget tyder dog på mere rammestyring Fordelen med taksstyring er, at man sikre at økonomi omsættes til aktivitet Ulempen er, at man ikke nødvendigvis får hensigtsmæssig aktivitet

26 Hospitalsudgifter Figur 2: Udvikling i kontakter pr. patient, udvikling i produktionsværdi pr. kontakt, udvikling i unikke patienter (akkumuleret), Procent Produktionsværdi pr. kontakt Kontakt pr. patient Unikke patienter 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Sundhedsstyrelsen Note: Der er ikke korrigeret for loftet over stigning i produktionsværdi pr. kontakt på 1,5 pct. pr. år.

27 1-1 stigning i udgifter til kommunal medfinansiering (18 mia. kr.)

28 Produktivitet og finansiering Der er indbygget et krav til hospitalerne om, at produktiviteten skal stige 2% hvert år. Det er stort set det samme som at sige, at aktiviteten skal stige 2% hvert år + evt. merbevillinger Det betyder at den kommunale medfinansiering årligt stiger med 2% plus aktivitet til merbevillinger.

29 Betydning af medfinansiering overdrives dog ofte. Kilde: Kjellberg og Ibsen, 2013

30 Det der koster i kommunen! Andel 65+ år der modtager hjemmehjælp Kilde: Tine Rostgaard, KL ældrekonference 2011

31 Samt ældre på plejehjem Kilde: Tine Rostgaard, KL ældrekonference 2011

32 70,0 Hastig stigning i andel der får hjemmepleje 60,0 50,0 % 40,0 Andel hjemmepleje, Mænd Andel hjemmepleje, Kvinder 30,0 20,0 10,0 0, Alder

33 Reablementer det nye fra UK En proces der hjælper mennesker til at lære eller genlære de færdigheder, der er nødvendige for daglig livsførelse, og som er tabt som følge af sundhedsproblemer og/eller øgede støttebehov Noget, der har udviklet sig til en standard rettet mod borgere der Udskrives fra sygehus og/eller Har behov for social hjælp og støtte Kilde: Social Care Institutefor Excellence, 33

34 Reablementsom fælles En indsats, der kommer efter sygehus betegnelse for har til formål at maksimere individets uafhængighed bygger bro mellem sundhed og social, og både kan inkludere services fra kommune, almen praksis og sygehus Kilde, Department of Health 34

35 De engelske reablementtiltag - Home care-reablement herunder både: - Efter sygehusindlæggelse - Ved indgang til hjemmeplejen - Intermediate care herunder - Midlertidige pladser - Hurtig respons enheder (akut/v. udskrivelse) - Telemedicinske løsninger i hjemmet - Etc. Kilde, Department of Health 35

36 Finansiering i England 1. mia. (reelt fundet ved andre besparelser) Distrikterne skulle fordele pengene i fælleskab Almen praksis Kommune Sygehus Alt efter hvor behovet var størst. Udskrivning, homecarereablement, genoptræning

37 37 Reablement/ fokus på sammenhæng Fru. Hansens almen tilstand Indlagt elektivt (før) Indlagt (nu) Indlagt (før) Amb. udredning / behandling Indlagt akut (før) Indlagt (nu) (1) Præopgaver (2) Postopgaver (3) Opgaver under forløbet (2) Postopgaver

38 38 Erkende og acceptere at vi hele tiden Flere og tungere opgaver: flytter grænsen Der er ingen tvivl om, at det er tungere patienter de [kommunerne] får hjem, end det var for år tilbage. (kirurgisk overlæge) Opgaveglidning: Lørdag morgen ringer de, at en mand skal hjem på weekend og spørger om vi kan varetage hans IV-væske via hans CVK. Siger jeg ja, så siger jeg ja både for mig selv og for hende i nattevagten, der lige er nyuddannet og som kører i området alene. (hjemmesygeplejerske) Mere akutte arbejdsvilkår: Stigende akutforpligtelse i hele primærsektoren også i Almen Praksis Der er mindre mulighed for varsling, krav om her og nu.

39 39 Hvis det ikke lykkes... De 10 hyppigste diagnosegrupper for indlagte patienter på 65 år og derover i ÅRIGES INDLÆGGELSER I 2007 I HOVEDKATEGORIER Antal +65 % af I ALT SYGDOMME I KREDSLØBSORGANER % 2 SYMPTOMER / MANGELFULDT DEFINEREDE TILSTANDE % 3 SVULSTER % 4 SYGDOMME I ÅNDEDRÆTSORGANER % 5 TRAUMER, FORGIFTN./OG ANDEN VOLDELIG LEGEMSBESK % 6 SYGDOMME I FORDØJELSESORGANER % 7 SYGDOMME I URIN/KØNSORGANER % 8 SYGD. I KNOGLER/ BEVÆG.SYST./ BINDEVÆV % 9 PATIENTER UDEN SYMPTOMER / SYGDOM % 10 ERNÆRINGS/STOFSKIFTESYGDOMME % De ti hyppigste diagnosegrupper i alt 91% Kilde: Data fra Statistikbanken.dk, tabel UD11

40 DK eksempel på reablement Glostrup og Vestklyngen Bedre sharedcare efter udskrivning: Kan hjemmebesøg udført af den praktiserende læge og hjemmesygeplejersker forbedre forløbet for ældre patienter (+78 år) Min 1 fælles besøg i hjemmet på en time og op til 2 efterfølgende besøg ved den praktiserende læge og hjemmesygeplejerske

41 Genindlæggelser

42 Figur 4.4 Kaplan-Meyer overlevelseskurve inden for 26 uger efter 1. udskrivelse Overlevelse

43 Økonomien i Glostrup OpBS projektet Interventio n Kontrol Meromkostnin g per patient Medicin kr kr. 468 kr. Primær Sundhed kr kr kr. Ambulant behandling kr kr. 300 kr. Indlæggelser kr kr kr. Total kr kr kr.

44 Vestklyngenmed Dif in dif. Omkostninger på sygehus til iværksættelse af opfølgning Interventi on Kontrol Meromk. pr. interventionspatient (95 % - konfidensinterval) Omkostninger til hjemmebesøg ved hjemmesygepleje Omkostning til sygehusbehandling (-6.295; 4.659) Omkostninger til sygesikringsydelser (herunder også hjemmebesøg) Omkostninger til kommunale ydelser (236; 667) * ** ( ;-2.752) Totalt * ( ; )

45 Reablement/Træning som Hjælp i fx Odense kommune Træning som Hjælp, Rehabilitering i stedet for alm hjælp Siden 1. april 2011 og trinvist indført i de 5 sygeplejedistrikter, som Odense Kommunes hjemmepleje er opdelt i. Succeskriterier Mindre efterspørgsel Mere målrettet efterspørgsel

46 Det er muligt at opnå et trendspring Før-2009 Før Efter Ændring før før Ændring før-efter 2011-priser 2011-priser 2011-priser % % Samlet Under 67 år ,0-2,4 67+ år ,3-9,2 Fordelt på ydelser Under 67 år Akut/død mm ,3 75,6 Fast vagt ,0 300,8 Pleje ,3-6,6 Praktisk hjælp ,0-4,5 67+ år Akut/død mm ,6 108,8 Fast vagt ,4-62,4 Pleje ,1-9,9 Praktisk hjælp ,7-4,6 Kilde: Kjellberg og Ibsen

47 Afsluttet TSH

48 Danskeerfaringermatcher engelske

49 Hvordan skabes effekten? Besparelse skyldes ikke kun teknologi Centralt er ledelsesfokus på kortere forløb, og incitamenterne til at opnå det? Konsekvenser for den eksterne validitet Pas på med antagelser om kopi af besparelser, da der er meget generel organisationsudvikling koblet op på projektet

50 50 En fortælling fra virkeligheden Visitationen AMA Hjemmesygeplejen Daglig hjemmesygepleje Aftenhjemmeplejen Kommunale senge (aflastning + genoptræning Plejehjem Talepædagog fra kommunikationscenter Alkoholdement ægtemand død af hjertestop 19/11 Voksen søn Ergoterapeut Distriktsterapien 71 årig kvinde får en apopleksi den 10/10 Udskrives 8/12 48 årig søn multihandicappet hjemmeboende på plejehjem 17/11 Sygehus apopleksi/rehabiliteringsafdeling Gerontopsykiatrisk afsnit Udgående Ergoterapeut apopleksiteam Vagtlæge Psykiatrisk skadestue Åbent psykiatrisk afsnit Lukket psykiatrisk afsnit Egen læge

51 Konklusion Med færre ressourcer, så bliver det endnu vigtigere hvordan vi bruger dem Uden bedre sammenhæng, så kan vi lave en masse hver for sig, men det gavner ikke nødvendigvis borgeren/patienten Vi skal have større fokus på effekten og dokumentationen Fælles mål og samarbejde skabes ikke af finansieringssystemet.

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Ny honorarstruktur i almen praksis

Ny honorarstruktur i almen praksis Ny honorarstruktur i almen praksis Interessentanalyse Notat Marie Henriette Madsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA, Det Nationale Institut for Kommuners

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10 Region Midtjylland Kvalitetsreform for den offentlige sektor Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 10 PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER?

HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER? HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER? BAGGRUNDSPAPIR OM KONSEKVENSERNE AF NULVÆKST: FÆRRE OFFENTLIGT ANSATTE FÆRRE PENGE TIL VELFÆRD NEDSKÆRINGER I OVERFØRSLER Hvad skal det koste dig, hvis Lars Løkke bliver

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere