Deltagere: Theis, Anna B., Anna H., Anna Fraziska, Camilla, Jeppe, Magnus, Mathilde, Simon, Anne, Marijn og Kristian.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Theis, Anna B., Anna H., Anna Fraziska, Camilla, Jeppe, Magnus, Mathilde, Simon, Anne, Marijn og Kristian."

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE Deltagere: Theis, Anna B., Anna H., Anna Fraziska, Camilla, Jeppe, Magnus, Mathilde, Simon, Anne, Marijn og Kristian. Afbud: Diana, Freya, Gustav, Thea, Stina. Referent: Anna Franziska Dirigent: Magnus Dato & Tid: 16. marts 2015, kl. 17:00 Location: Dansk Journalistforbund, Mødelokalet Lille Strand 46, Kbh. K. 1) 17: Udvalgsmøder Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer v/ Camilla og Anna 2) Spisning 3) Formalia (se boksen ovenfor) Valg af dirigent (referent er på runde). Opfordring til god takt og tone på mødet. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt generalforsamling. Referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling er godkendt. 4) Orientering fra udvalg Orienteringer fra udvalg (punkter der skal berøres i udvalgenes orientering til resten af bestyrelsen) Uddannelsesudvalget: Evaluering af praktikseminaret (Jeppe) Intet nyt. Orientering fra sidste studienævnsmøde: Ny studieordning på cebit, et nyt fælles studienævn, der er ikke de helt store forandringer, det var primært organiseringen, der blev diskuteret. Efter kandidatreformen vil der være væsentligt færre kombinationsmuligheder helt ned til 5 fag. Du skal gå direkte på din kandidat, hvis du vil beholde din uoplagte fagkombination. De fem vi regner med: Dansk, Historie, Internationale Studier, Socialvidenskab, kommunikation. 1

2 Vi arbejder på at få godkendt sommerkurser i Danmark og udlandet, vi er i gang med at skrive og få godkendt forhåndsgodkendelser. Medlemsudvalget: Redaktionsmøde - hvornår er næste? Hvem står for det? Udvalget påbegynder arbejdet. Forårsfest: Muligvis arrangeres. Basisarrangementer: Arbejdet påbegyndes på arbejdsdag. Politisk udvalg: (Jeppe som har fungeret som suppleant) Møde i sidste uge. Folkemødet: udvalget diskuterede deltagelse i folkemødet, der er mulighed for at de journaliststuderende i journalistteltet kunne holde et arrangement under folkemødet. Det er politisk udvalgs opgave at arrangere Danske Mediestuderendes arrangement. NB: Gustavs far har et stort hus, som ikke bliver brugt på Bornholm Der er en ny tolkning af SU- reglerne man må ikke modtage løntilskud for praktik hvis man også får SU: o Man må gerne få bolig og mad og andre tilskud, bare ikke decideret løn. o Lars Werge siger, at løsningen kunne være, at man laver reglerne om. o Forbundet er meget utilfredse. o De nye tolkninger vil ikke virke med tilbagevirkende kraft. 5) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen v/ Camilla og Anna Hvad gik godt? Jacob Sheik var mega fed, vellykket med spisning. Hvad gik ikke så godt? Vi mistede nogle undervejs, meget tight program med urealistiske tider, hellere lidt for meget tid i programmet, end at vi går over tid, man kunne eksempelvis skære ned på oplæg fra random journalister. Hvad kan vi gøre bedre til næste gang? Skrue lidt ned for de tilgængelige øl under selve generalforsamlingen, man kunne få en ædru- vagt ;) Man kunne holde generalforsamlingen i en anden bygning, hvor der ikke er andre, så var der måske ikke så mange der ville gå. Folk gik, fordi de følte det blev for internt, på den måde var det meget rart for de nye, at der var oplæg for journalister, fordi de gjorde generalforsamlingen lidt mere vedkommende. Man kunne have skiftevis oplæg og relevant generalforsamling- info. På den måde var der måske flere der ville blive. 2

3 I KAJ og KAJO holder de generalforsamlinger på lørdage. Derfor starter de også tidligere og har flere fede aktiviteter. 6) Til diskussion: Metier ansøger om annoncepenge v/ Camilla Hvad er bestyrelsens holdning? Hvis ja, hvem vil være ansvarlig? Priserne er som følger og gælder for et halvt år: 1. Annonce i sort/hvid: Annonce i farve: Annonceprisen er eksl. moms, og annoncøren står selv for designet. Annoncefilerne skal sendes i PDF- format i høj opløsning til redaktør: Hvis den fylder mere end 6 MB, så sendes den på cd- rom til postadressen nederst i brevet Målene for en annonce er 245 mm x 340 mm (bredde x højde) I begge tilfælde inkl. tillæg til beskæring. Fristen er d. 18. marts. Pengene bruges til at betale vores web- udvikler. Vi har valgt at have en eksternt til at lægge nye magasiner på hjemmesiden, da vi på den måde sikrer, at det kan gøres uafhængigt at eventuelle udskiftninger i redaktørposterne. Således er ingen af de studerende betalt, men med pengene får alle frivillige lov at fokusere på det, de er gerne vil udvikle, imens andre tager sig af det tekniske. Camilla vil gerne være ansvarlig. Deadline får hvornår de eventuelt skal have deres penge er om 2 dage, så vi skal tage en beslutning får hvor meget vi vil give dem i aften. Når vi støtter dem økonomisk, får vi vores logo på avisen. De har ansat en til at tage sig af deres hjemmeside. Han koster omkring 4000 kr. Det har de gjort for at være sikker på, at hjemmesiden hele tiden fungerer. Måden hvorpå Metier argumenterer på ift. ændringen fra print til web, logo, pris m.m. ændrer sig meget, hvilket kan være problematisk, når man skal støtte. Som det er nu, er det kun os der støtter dem økonomisk, så vidt vi har forstået. Vi støtter dem ikke for at gøre reklame, men fordi det et fagblad, hvor vores medlemmer kan få publiceret deres artikler. Beslutning: Mathilde mødes med Metier på torsdag og får snakket med hende om, hvad der skal ske. Vi vil ikke give dem mere end 2000 per semester. Mathilde opretter en Podio- afstemning, hvor vi i fællesskab skal beslutte, hvor mange penge vi skal give dem. Forslag: 1. Vi kan støtte dem denne her gang, men næste gang kan vi sætte nogle krav, og der skal være nogle ændringer. Vi skal have et budget. 2. Vi kan lade være med at støtte dem. 3

4 7) Til diskussion: DJ RUC legat v/ Theis De to sidste omgange er der blevet udbetalt henholdsvis 4500 og 3500 kr. i legater. Vi har hvert semester sat kr. af til det. Hvorfor er der ikke flere, der søger? Da beløbet man kan søge er max 500 kr., kan det være at mange ikke gider bruge energi på det, fordi det er for lidt. Vi har tidligere haft max på kr., hvor vi her mente, der kom for mange ansøgninger. Skal vi sætte beløbet op? Hvis ja, hvor meget? Vi kan: 1. Sætte legaterne op lige nu kan man kun søge om max 500 kr., eller max halvdelen af beløbet. Man kunne eksempelvis sætte det op til 750 kr. 2. Skabe mere oplysning omkring legaterne, man kunne eksempelvis hænge plakater op med forslag til hvad man kan søge penge for: Man kan søge om penge til eksempelvis togbilletter i forbindelse med studiet. Beslutning: Bedre reklame for legatet er helt sikkert nødvendigt. Medlemsudvalget tager sig af det. 8) Til diskussion: Tilbud om gratis oplæg v/ Anna Deniz B. Serinci har skrevet og tilbudt at holde oplæg: "Kære DJ RUC: Jeg ved, at I som journalistisk gruppe har stort fokus på samfundsudvikling og ytringfrihed. Med de nylige terrorangreb i København, Paris, osv. er islamisme og radikalisering kommet i fokus. På den baggrund tænkte jeg på, om I er interesseret i et foredrag om årsager til islamismens forhold til Vesten, ytringsfrihed og Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak, som terroristerne i København og Paris svor troskab til? Som journalist, historiker og forfatter til den kommende bog Islamisk Stat (forlaget Frydenlund, marts 2015) har jeg specialiseret mig i emnet. Jeg har som en af de få journalister været i de IS- belejrede områder i Irak og Syrien og besøgt mennesker, der med nød og næppe har overlevet IS massakrer. Er det noget, vi vil sige ja til? I så fald skal vi have det stablet på benene. Kan vi kombinere det med noget andet? Hvem vil være ansvarlig? Forslag: 1. Vi kunne eventuelt have oplægget til forårsfesten. 2. Det kunne også være et gå- hjem oplæg, hvor de studerende kunne blive på RUC en time ekstra og høre oplægget og drikke en øl. 3. Oplægget kunne blive holdt som en opstart til gruppedannelse og projektideer Beslutning: Anna H. vil høre ham om oplæhget kan blive holdt d. 27. om eftermiddagen, dagen før gruppedannelsen. 4

5 9) Til diskussion: Basisarrangement v/ Anna Arrangementet var planlagt her til marts, men planlægningen gik skævt. Men vi har snakket om det så længe, så lad os få det stablet på benene NU. Hvad er der gjort indtil nu? Hvem er/vil være ansvarlig? Hvornår bliver det? Leif har en oplægsholder (en der laver tv). Mathilde: Det skal i gang nu, der er en masse dokumenter og programmer klar det ligger som et projekt på Podio. Det er et problem, at der ikke er nogen på RUC, der vil opgive mails på de journaliststuderende i basishusene. På arrangementerne kunne vi fra bestyrelsen deltage og fortælle om, hvordan det er at læse journalistik. Beslutning: Tages op på arbejdsdag PAUSE 10) Til diskussion: Ny kommunikationsansvarlig for DJ RUC v/ Anna Vi skal have fundet en ny kommunikationsansvarlig, dvs. primært for Twitter og Facebook. Formandsskabet skal nok hjælpe til! Hvem vil? Vedhæftet er vores kommunikationsplan fra efteråret, som fungerer som retningslinjer. Nyt komm.hold er: Simon, Anne, Anna F.H. 11) Til diskussion: Nye repræsentanter til politisk udvalg og Medielejr v/ Anna Kort forklaring af Politisk udvalg, som er et udvalg under samarbejdsforeningen Danske Mediestuderende Vi skal have valgt to repræsentanter. Hvem vil? Vi fik kun valgt en repræsentant til politisk udvalg Anna Bølling og Jeppe fortsætter som suppleant indtil efter seminariet. Kort forklaring af Medielejr, som laves med Danske Mediestuderende. Vi skal have valgt en til arbejdsgruppen. Hvem vil? Vi laver en tænkepause indtil weekenden. 12) Til orientering: Danske Mediestuderende v/ Camilla og Anna SBU- møde i sidste uge. Seminar lørdag d. 21. og søndag d. 22. fra kl : Fokus på Delegeretmøde: Nedsat styregruppe der inddrager politisk udvalg, fokus på kommunikationsstuderende og uni- studerendes ulønnede praktik, da der ikke er sket noget på dette 5

6 område hos forbundet siden sidste delegeretmøde for to år siden. Der skal laves en happening. Generalforsamlinger i KaJ, KaJO, andrea og KSR. DJ på Folkemødet 2015: Vi har fået lov til at lave arrangementer ved DJ's stand. Mie fra KaJ arbejder videre med idéer opstået på SBU- mødet: Eks. om fremtidens journalistik, at det skal gå hurtigere og hurtigere, en praktikant interviewer en chefredaktør, ytringsfrihed (laver forbundet ikke selv), arbejdsforhold/stress, happening med andre studenterorganisationer som Djøf og DM m.m. Samarbejde med andre studenterforeninger som fx Djøf og DM: Vi skal have nogle på, som vil være med i arbejdsgruppen, der kan tage kontakt om fælles indsats ang. ulønnet praktik, studiefremdriftsreform og andre mulige områder, hvor vi kan samarbejde. Der skulle gerne blive udarbejdet en liste med oversigt og kontakt til formålet. DMS har fået kr. til et ekstra stort arrangement. Vi har besluttet, der skal laves en innovationscup med fokus på tværfaglighed. Rammerne er ikke fastsat, da arbejdsgruppen bestående af b- medlemmer skal gøre dette. Hvem vil være med? Bliver til efteråret eller næste forår. Det er målrettet medlemmer på de forskellige fag. TV 2- overenskomstforhandlingerne er på pause. 13) Til orientering: Podio v/ Theis Gennemgå opgaver på Podio, jvf. desuden nedenstående oversigt. Theis er Podio- ansvarlig. 14) Eventuelt Gustav: Jeg elsker sweatshirts med logo, så kan vi få en group mentality. Gustavs genbo har et reklamefirma, der laver sådan nogle. Kristian kender også nogen, er har et firma, der liver sweatshirts med logo. Bødeansvarlig: Theis DJ- RUC blev oprettet hvornår? Det skal vi lige have fundet ud af. Det gør Theis og Anna. Anna og Camilla vil høre, om der er nogen, der har ønsker og forslag til arbejdsdagen. Er der evt. nogen der vil lave en leg? Det vil Matilde gerne. 15) Evaluering af mødet 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 4. 6

7 Opgave Opdatere hvem der har adgang til dropbox Koordinere kommakursus Undersøge High Risk- samarbejde med KSR Praktikudvalgets visionpapir på Podio Oprydning af dokumenter på dropbox og BSCW hvordan får Anna adgang til BSCW? Nyt logo Lægge økonomi- administration i forbundet T- shirts til High RIsk Mails på studienævnssekretærer på DMJX og SDU Ansvarlig Camilla Anna B. Camilla Mathilde Anna H. Magnus Theis Magnus Mathilde 7

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj.

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj. Visionsweekend lørdag 14. marts 2015 Tilstede: Anders Michael, Laura, Merete, Rose, Daniel, Morten, Benjamin, Philip, Dennis Dirigent: Merete Referent: Philip KaJ og Danske Mediestuderende (orientering)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014 Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Sted: Kystvejen 54, Vejlby Fed, 5466 Asperup Program for weekenden:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013 (a) Ordstyrer: Monika (b) Referant: Natashia (c) Til stede: Alle pånær Trine og Ditte. (d) Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 9. december 2011

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 9. december 2011 Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 9. december 2011 1. Formalia 2. Evaluering af besøg i Kulturarvsstyrelsen 3. Evaluering af foredrag den 21/11 4. Evaluering af Cambridge 5. Ekstra opfølgning

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere