Ikke Den naturlige løsning men hjertets udsigt af Pablo Llambías oplæg ved symposiet Udfordringer af Danmarkskortet 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke Den naturlige løsning men hjertets udsigt af Pablo Llambías oplæg ved symposiet Udfordringer af Danmarkskortet 20."

Transkript

1 Ikke Den naturlige løsning men hjertets udsigt af Pablo Llambías oplæg ved symposiet Udfordringer af Danmarkskortet 20. februar 2015 I år 2000 rejste jeg i Steen Steensen Blichers fodspor for at forstå mere af det Danmark, som jeg er opvokset i. Det Danmark, der består af bakker, marker, byer, kyster, hav, himmel. Det Danmark, der består af hovedstad, provins, provinsbyer, ubestemte og bestemte egne. Det Danmark, der er, og som både er en idé og en realitet, en tanke og en masse, en metafysik og en fysik. Jeg rejste sammen med tre andre forfattere, Jeppe Brixvold, Lars Frost og Lars Skinnebach. Rejsen blev senere til bogen Kærlighed til fædrelandet var drivkraften; en titel, vi havde lånt fra mindestenen i Kongenshus Mindepark vest for Viborg, hvor hedesagen fejrede sig selv i et storslået anlæg. Kærlighed til fædrelandet var drivkraften. Det var kærlighed, der fik Enrico Dalgas og Hedeselskabet, og måske især de mange andre entreprenører, de tusindvis af bønder, der var med, til at finde kræfterne til at løfte den enorme opgave, det var at opdyrke heden. Dét, og så glæden ved udsigten til penge. Vi fire forfattere rejste til Jylland. Et eller andet sted måtte vi kunne finde et landskab, der mindede om det land, som Steen Steensen Blicher boede i. Det land, som forsvandt med lynets hast på Blichers tid, og som fik både Blichers far, Niels Steensen Blicher og Blicher selv til at indsamle minder fra den svindende landbokultur, dens skikke og levevis, dens sprog og sange, dens sagn og røverhistorier; alt dét, der også forsvandt under ploven, sammen med lyngen, efterhånden som skæret flåede sig gennem de genstridige rødder, og neden under disse, mulden. Fra vores barndom huskede vi forskellige småstræk af lyng, i isolerede, små, bakkede områder, omkring byerne; områder, der som i bakkerne ved Poulstrup Sø syd for Aalborg af en eller flere forskellige grunde var blevet skånet; fordi plovene ikke kunne klare de stejle skrænter, fordi ejendomsforhold umuliggjorde plovningen, fordi en godsejer var rig nok til at lade være med at opdyrke området, fordi alle mulige grunde. Men områderne var få. Det er ganske lidt, der ikke er endt som opdyrket jord. I Kongenshus Mindepark anlagde man dét, der er vores største bevarede område af dét, som vi kender som det gamle Danmark, almuedanmark, Blichers Danmark. I sidste øjeblik sørgede man for at bevare en lille rest. Til minde om den store bedrift. Man anlagde et fint, smukt stenanlæg med navngivne aktører, med optællinger af plovning per sogn, med procentsatser, der viser, hvor effektiv, man var. Anlægget er pompøst på en måde, man ellers sjældent støder på i Danmark. Man gribes af en form for andægtighed, som mange danskere ellers har svært ved at lade være med at grine ad. Heroismen, som man ellers kun kender fra udlandet, slår fuldt ud igennem her. Her var det danskerne, der skulder ved skulder stod last og brast. Det var en folkesag. Det blev en

2 folkesag. Danmark rejste sig samlet for et industrialiseret landbrug, for et industrialiseret land. Det var fremtiden, det gjaldt. Man kunne få folk og landet til at løfte i folk. Det var vitterlig en enorm bedrift. Over få tiår blev landet fuldkommen forvandlet. Det var ikke til at kende igen. Væk var fårene, fårehyrderne. Væk var lyngen. Væk var røverne i deres røverkuler. Væk var de ensomt beliggende huse med tynde striber af røg fra skorstenene. Væk var den guldalder, som malerne elskede, da det allerede var så godt som forbi. Væk var bønderne, levevisen, kulturen. Man samlede ind, så hurtigt man kunne. Man malede, man nedskrev dialekter. Steen Steensen Blicher som senere også Ancher og Krøyer på Grenen. Romantiseringen af de gamle livsformer i den alleryderste time. Var der noget, der var ved at gå tabt? Hvad var det, der var ved at gå tabt? Var der noget, der var værd at bevare? Det var velhaverne og kunstnerne fra København og jyske åndspersoner, som Steen og Niels Blicher, der var præster; det var dem, der samlede ind. Det var dem, der besang den førindustraliserede levevis. Det var dem, der havde øje for det; dét, der gik tabt. For bonden, fiskeren, kunne man måske diskutere, om der var noget, der gik tabt. Én valgte næppe at bo i fattigdom og tidlig død, fordi det tog sig pittoresk og autentisk ud i københavnerens øjne. Det var ikke med vilje, det var så simpelt. Havde man haft mulighed for det, havde man nok foretrukket rindende vand, elektricitet, måske ligefrem træk-og-slip. Der var helt sikkert noget, der var gået tabt. Der gik tabt. Men hvem ønsker at bo i et museum, fordi der er andre, der romantiserer stanken? Vi rejste rundt. Vi besøgte Blichers småbyer lidt syd for Viborg; byerne, hvor Blichers far var præst, og hvor Blicher selv blev født, i Vium, og Lysgård, hvor mindestuen for Blicher er indrettet, i E Bindstouw efter en af Blichers kendeste noveller, og hvor bondekonerne syslede og snakkede og genfortalte historier i den nogenlunde varme stue, mens kyndelmissen slog sin hvasse og hårde knude udenfor. Vi kom forbi Kjellerup, tæt ved Aunsbjerg, hvor Blichers protegé, herremanden Steen de Steensen, Blichers mors morbror, boede, og hvor Blichers novelle Skytten på Aunsbjerg fandt sted. I Kjellerup fandt vi det jyske, provinsielle, forblæste, mennesketomme sløvsind, som mange af os forbinder med ankomsten til en sådan by. En forkølet udsmykning i en rundkørsel. Nogle anonyme, ældre parcelhuse langs en kedelig indfaldsvej. Et torv med et forsøg på forskønnelse ved hjælp af brostensmønstre, blomsterkasser, måske en skulptur, en vandkunst. Rundt om torvet huse i skønsom forvirring, højst tre etager høje, som regel blot to. Et tidligere rådhus, nu politistation eller turistkontor. Et ældre hotel, måske nedlagt eller lige ved at være det, i hvert fald ikke renoveret. Og så den sædvanlige blanding af butikker, som vi kender fra enhver lille by i provinsen: Tøjeksperten, en frisør, en isenkræmmer, et supermarked, Skoringen, en optiker, en pølsevogn og en kiosk. Straks udbrød jeg, at det var en kedelig by, men Lars Skinnebach kom med en bemærkning, jeg aldrig siden har glemt. Han sagde, at den slags byer gjorde ham tryg. Og jeg forstod med det samme, hvad han mente. Han mente, at den slags byer var udtryk for netop fællesskabet, driftigheden, fornuften, for ikke at sige snusfornuften. Han mente, at den, selv i al sin

3 kedsommelighed, udtrykte den danske ånd, egentlig ganske retlinet, ukorrupt, nogenlunde til at stole på, altid skammende sig over for sine naboer, lidt bekymret for at stikke ud, altid stabiliserende, disse sociale kræfter, den kollektive bevidsthed om, at vi hører sammen. For Lars var det byer, man kunne regne med. Nu lægger jeg ham muligvis tanker eller ord i munden. Men lad os nu sige, at det var dét han mente. Han mente, man kunne regne med deres facader. Man kunne regne med butikkerne. Man kunne regne med det personale, der betjener dig. At de ville være parate til at slå en sludder af med dig. Altid genkendende dig. Socialdemokratiet, den snusfornuftige driftighed, pengene på en måde, der gjorde ham tryg. Det forstår jeg godt. Hvis det var dét, han mente. Jeg forstår godt, at pengene gør ham tryg. Det er trygt at se en nogenlunde ordentlig by, selvom den måske ikke er alt for køn, selvom den måske ikke udstråler passion, liv og livlighed og alt dét, som vi rejser til fremmede turiststrøg for at opleve. Kjellerup er ikke nogen turistattraktion. Dens torv med dens triste og himmelråbende og umulige brostensbelægning er ligefrem deprimerende at kigge på sådan en regnvåd tirsdag midt på dagen, hvor der ikke er nogen at se. Men bag depressionen noget vigtigere: Trygheden. At der er penge i strømmen, der produceres ved hjælp af vindmøllen. At der kommer noget ud af den grimme lagerhal og industribygning, der står i byens udkant. Varer, ting, genstande, serviceydelser; noget, som folk gerne vil have, og som får pengene til at strømme tilbage til byen. Den slags er lige så meget værd som et sydlandsk leben. Den slags er helt sikkert meget mere værd end sydlandsk korruption. Hvilke danskere ville i virkeligheden kunne holde ud at bo i et land, hvor ingen er lige for loven, hvor det gælder om at have kontakter, sådan som det gjaldt om at have kontakter på Blichers tid, hvor herremanden sørgede for, at slægtningen, Niels Steensen, fik præsteembede. Hvor man ikke kan regne med nogen og noget. Hvor alle tusker og fusker og forsøger platte dig for mest muligt. Den slags ting er der mange danskere, der gerne vil give meget for at slippe for. Kjellerups ånd. Kjellerups ånd sørger for, de slipper for den slags. Derfor kan de godt lide at være der. Forståeligt nok. Derfor bliver de boede. Fordi selvom byen måske er grim, er den tryg. Grimheden og brostenene og den fredelige plads signalerer penge. Opdyrkningen af heden signalerer penge. Vindmølleparken signalerer penge, selvom der måske er mange, der ikke kan lide de høje, surrende master. Hovedvejene signalerer penge. Motorvejene og de hurtiggående toge signalerer penge. De bekostelige betonbroer signalerer penge. Tunnellerne. Alle disse ting signalerer penge, og penge gør os trygge. Der er ikke noget mere stressende end at være fattig, end at være udsat. Bare spørg de flygtninge, som vi snart indkvarterer i større tal end tidligere, nemlig i år. Hvad vil de gerne have? Vil de gerne have Kjellerup? Ja, de vil gerne have Kjellerup. De vil også gerne have lighed. Og lighed for loven. De vil gerne have beskyttelse. Og det får de. Så godt, vi kan. Eller så godt, politikerne synes, vi skal kunne. Vi giver dem noget af Danmark, et stykke tid i hvert fald. For nogle kort tid, andre længere. Hvad er det, vi giver dem? Hvad er det, vi giver os selv? Hvad er det, vi gerne vil have? Hvad er det, vi gerne vil give til andre? Når jeg før i tiden kiggede på landbruget, kiggede jeg på penge. Det gjorde mig tryg at se en opdyrket mark. Det gjorde mig tryg at se en landbrugsmaskine køre rundt på den. Det gjorde mig tryg at se en kæmpestor grisestald på samme måde, som det ville gøre en flygtning tryg. Hvis han

4 eller hun ellers fik lov til at være en del af den. En del af samfundet. Den store grisestald betyder penge. Den betyder også forurening og overforbrug af antibiotika og mange andre dårlige ting. Men den betyder stadig penge. Og jeg ville ikke for nogen pris undvære den. Det gør mig imidlertid ked af det at se, at landbruget ikke i samme omfang, som jeg havde håbet og håber, betyder penge. Det betyder mange steder ikke penge. Det betyder udgifter. Det betyder gæld. De danske landmænd er forgældede til op over begge ører. På forventet efterbevilling naturligvis. På forventning om, at de mange investeringer vil lønne sig, betale sig selv ind, ellers ville gælden ikke være der, ellers ville der ikke være nogen, der havde været overbevist om, at gælden var ok at stifte. Ellers ville landmanden været gået konkurs, hvilket der desværre også er en del, der gør. Den forventede efterbevilling udebliver. Udgifterne til landbruget overstiger, trods EU-støtte, der jo blot er en anden form for gældstiftelse, indtægterne. Det er, set fra et samfundssynspunkt, ikke den dejlige forretning, som jeg håber, det er, når jeg kigger ud over markerne og mågerne, der flakser efter ploven. Det er ikke penge. Landbruget er ikke penge, der gør mig tryg på samme måde, som Kjellerup gør mig tryg. Pengene fosser ud af kassen. Pengene fosser ud af kassen på trods af de mange grise, på trods af de store marker, på trods af alt dét, der høstes og produceres. De mange store maskiner virker pludselig alt for store. De store stalde for store. Siloerne og gylletankene. Det hele virker pludselig for stort, som om der er spenderet mere, end der er råd til. Og jeg bliver ikke længere helt så glad for al grimheden, som jeg hidtil har været. Jeg bliver faktisk ked af den. Jeg føler mig utryg. Jeg føler mig utryg ved, at de ikke kan finde ud af det. At der er nogen, der ikke kan finde ud af det. At det samlet set bliver drevet urentabelt. Løsningen er naturligvis ikke at lukke landbruget. Der er mange mennesker, der har deres levebrød der. De er en del af udgiften, javel, men de er også en del af den glæde, det er at have familie, børn, mad, tag over hovedet, et meningsfuldt arbejde. Men når man aften efter aften sidder og sveder over regnemaskinen og tænker på sager, som man ikke skal tænke på; når man har svært ved at få det til at hænge sammen, så tænker man på, hvad der er galt. Det må kunne betale sig at dyrke landet. Der er nogen, der skal have mad i munden. Det er klart, at landbruget skal bestå. Det er klart, at der må blive gjort noget ved økonomien i det. Jeg har ikke forstand på, hvad der skal gøres. Jeg ved bare, at min kærlighed til tryghedens grimhed falder, når tryghedens grimhed ikke kan betale sig. Jeg vil gerne, at den gør mig tryg. Jeg gerne, at den giver noget. Til nogen. Til os. Fællesskabet. Landbruget er vores i fællesskab. Det er spørgsmålet, hvor meget vi kan løfte i fællesskab. Det er spørgsmålet, hvor forbundne vi er. Føler os. Føler vi os forbundne nok til at løfte noget i fællesskab i dag? I fællesskab sørgede vi for, fordi vi ønskede det, at de danske kyststrækninger blev beskyttet mod de bebyggelsesmæssige latterligheder og overgreb, man kender fra andre dele af verden. Hvor det er kapitalen rent, der bestemmer. Den stærkestes ret. Manipulationens ret. Gerrighedens ret. De, der har pengenes, ret. Det gør mig oprigtigt ked af det at se, man vil ændre på denne beskyttelse. Jeg kan da godt forstå kommunernes trang til penge. Jeg kan da virkelig godt forstå det, det kan

5 man vel høre af denne tale. Jeg kan godt forstå behovet for turister. For indtægter. For fremdrift. For gevinster. For måske at komme lidt foran i forhold til nabokommunerne, således at man kan tiltrække arbejdskraft, skatteborgere, driftighed. Men hvem er det, der har behov for dette? Alle steder i verden koster det kassen at bo med havudsigt. Alle steder i verden koster dét at bo i første klitrække en bondegård. Alle vil bo i første klitrække, alle ønsker at kunne slå gardinerne op til en pragtudsigt med bølger på. Derfor er det dyrt. Derfor er det de rigeste, der kan. Derfor er det de rigeste, der får gavn af denne udvikling. Turister såvel som danskere. Velhavende turister, velhavende danskere. Samtidig skal alle vi andre så trækkes med deres skampletter i landskabet. Med deres prangende bygninger, der helt sikkert i overtalelses- og manipulationsmaterialet blev fremstillet som passet dejligt ind i landskabet, nærmest forskønnende, helt sikkert en gevinst for alle, også de, der ikke og aldrig og aldrig nogensinde vil få råd til at bo i det. De danske strande er virkelig et demokratisk fælleseje. Alle har ret til at være der, udsigten er ens og lige smuk for alle, uanset hvem du er, uanset hvor meget du tjener. Der er en lighedstænkning bag beskyttelsen af kystlinjen i Danmark. Her er noget, der er tilgængeligt for alle og endda i et land, hvor der ikke er særlig langt til standen, uanset hvor du bor. Her er virkelig ét af de smukkeste træk ved Danmark in action, efter min mening på højde med eller på linje med den lave korruption og den i bund og grund store tillid, vi har til hinanden. Med dette brud på fællesskabets interesser sætter man ikke bare den skønne, fælles strandlinje overstyr, man sætter også tilliden overstyr. Der er sgu da ingen, der tror på, at dette luksushotel er til gavn for alle, når det lige så godt kunne være luksus inde i landet bag klitterne, mens klitlandskabet kunne være forblevet uberørt til gavn for os alle. Et sådant hotel gør mig ikke tryg, uanset hvor mange penge, det signalerer. Det er ikke bygget til fælles bedste. Det er bygget til en udsøgt og lille andel af befolkningen. Det gør os ikke lige. Det er trumfet igennem på løgn, manipulation og gerrighed. Vi andre skal bare klappe i hænderne. Ved en fiktiv udsigt til måske-måske ikke flere skattekroner. Vi har mistet grundlaget. Det fælles grundlag. Det er svært at se, hvordan dette land skal kunne løfte i fællesskab igen. Hvorfra skal drivkraften komme? Kærlighed til fædrelandet var drivkraften. Hvad er drivkraften nu? Er det udsigten til en smule mammon? Er det det, der driver os? Hedesagen var en fælles sag. Den var til landets bedste. Vi løftede i flok. Med dette projekt, med ophævelsen af strandlandskabets beskyttelse, løfter vi symbolsk, men samtidig sørgelig konkret ikke længere i flok. Her løfter en kommune for sig selv og for egen vindings skyld. Her løfter en entreprenør for sig selv. Her løfter en kapitalfond for sig selv. Det hele løfter bare for sig selv. Og dette er blot begyndelsen. Staten er blevet en konkurrencestat. Kommunen er blevet en konkurrencekommune. Stranden er blevet en konkurrencestrand. Borgeren er blevet en konkurrenceborger. Vi skal forstå, at dette er nødvendigt. Hovedparten af befolkningen skal holde sin kæft. I den højere sags tjeneste får vi eksproprieret fælles værdier til gavn for en velhavende elite. Dette, skal vi forstå, er i fællesskabets interesse. For flere slanters skyld.

6 Skatteindtægterne kan imidlertid ikke betale dét, der mistet. Det, der er mistet, er meget mere end den fælles, uberørte udsigt. Det er det ukorrumperede, det tillidsfulde, som vi mister. Salgstalen for dette projekt må smyge sig uden om dette faktum. For at få det til at glide ned. Det henvender sig til gerrigheden. Alt kan sælges. Også fællesskabet. Også tilliden også det ukorrumperede. Det er en meget høj pris. Jeg vil gerne foreslå et alternativ til dette projekt. Jeg regner ikke med, at udviklingen kan rulles tilbage. Den solgte strand og sjæl kommer ikke tilbage. Så hvis det skal være, hvem har allermest brug for den udsigt, havudsigten? Er det de velhavende, der alligevel kan købe sig til den, og som gør det hele kloden rundt? Nej. Er det os almindelige, ikke-velhavende danskere, der for flertallets vedkommende helt sikkert alligevel ville foretrække en strand uden prangende hotel? Nej. Det er ingen af os. Vi kan sagtens leve uden. Hvis der derimod er nogen, der har brug for det, er det de pressede og mange kommende flygtninge, af dem, som skal indkvarteres rundt omkring i landet. Her er mit forslag: Byg huse til dem ude ved stranden. Byg en flygtningelejr. Byg den helt ned til vandkanten. Giv dem havudsigt og en terrasse i første klitrække. Giv dem et smukt landskab, noget at trække sig tilbage til, skønheden, at kunne gå tur, nyde den friske luft. Vi bygger for de svageste. Vi tilbyder landskabet til de svageste, hvis der er nogen, det skal tilbydes til. Vi andre skal nok klare os. Vi skal nok klare os uden den slant, som konkurrencestat og kommune forsøger at bestikke os med. Vi løfter her i fællesskab, sådan som vi gjorde med Hedesagen. Det er vi stolte af. Det er dét Danmark, vi vil bevare og udbygge. Det er dét, der i virkeligheden er den smukke udsigt. Den smukke udsigt ses med hjertet. Der er hjertets udsigt, vi holder af at kigge på. Og det er såmænd også dét, som de udenlandske turister holder af at kigge på. Udsigt til mammon og spekulation kan de få så mange steder. Udsigt til mammon og spekulation kan de få over hele verden. Udsigt til mammon og spekulation er mange steder i verden den eneste udsigt, man kan få. Her er en lille undtagelse. I verden. Her bygger vi for fællesskabet. Her bygger vi i fællesskab. Har vi stadig et fællesskab? Den udsigt, der er i fællesskabet, for fællesskabet, er den eneste udsigt, der er værd at kigge på. Kærlighed til fædrelandet var drivkraften. Kærlighed til fædrelandet, lad det være drivkraften i fremtiden også.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Titel: Heden som biotop hedebondens afhængighed/tilpasning. Fag: Natur/teknik- historie. Klassetrin: 5. - 6. - 7. - 8.kl.

Titel: Heden som biotop hedebondens afhængighed/tilpasning. Fag: Natur/teknik- historie. Klassetrin: 5. - 6. - 7. - 8.kl. Forløb 8 Heden - hedebonden Natur/teknik historie Titel: Heden som biotop hedebondens afhængighed/tilpasning Fag: Natur/teknik- historie Klassetrin: 5. - 6. - 7. - 8.kl. Årstid: Forår, sommer, efterår

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark

Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark Det kan godt være noget af et lotterispil at mødes til træning i starten af februar, sidste år var det en dag med knagende frost,i år var der dejlig solskin og

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere