DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?"

Transkript

1 DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde mellem: FORUMTEATRET

2 Du kan, hvad du vil - eller hvad? En forestilling med fokus på integration Dette materiale henvender sig til jer, som er lærere, og kan bruges som inspiration til undervisningen inden eller efter forumteaterforestillingen. Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne får så meget ud af forumteaterarrangementet som muligt. Da forestillingen er en FORUMTEATERforestilling, betyder det, at vi bruger et teaterstykke som udgangspunkt til at skabe et forum eller et sted, hvor man frit kan sige, hvad man mener. Nedenfor har vi skrevet om forumteater generelt, og i materialet finder I også et kort handlingsreferat af det forumteaterstykke I kommer til at se til selve arrangementet. Derudover er der opgaver inden for fire emner, som alle relaterer sig til stykket. Vi ønsker, at I som lærere: Sætter jer ind i stykkets handling og taler med eleverne om, hvad stykket handler om. Arbejder med nogle af opgaverne i dette materiale, således at eleverne på forhånd har gjort sig tanker om, hvilke udfordringer unge både med anden etnisk baggrund end dansk og unge med dansk baggrund står overfor. Under selve arrangementet støtter eleverne i at deltage aktivt i de opgaver og diskussioner, der vil blive præsenteret. Om muligt støtter eleverne i at afprøve deres egne ideer på scenen. Formålet med arrangementet er: At bidrage til øget fastholdelse af unge på erhvervsskoler. At alle får lejlighed til opleve, hvilke udfordringer unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, kan stå overfor på erhvervsskoler. På baggrund af ovenstående, at skabe en konstruktiv dialog mellem unge med anden etnisk baggrund end dansk, og unge med dansk baggrund. Styrke de unges integration i det danske samfund og fremme de unges gensidige forståelse for og støtte til en bedre integration. At I som lærere får ideer til, hvordan I yderligere kan være med til at fastholde elever med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad er forumteater? Det er teater, der ligner virkeligheden, og som viser et problem eller et dilemma, eleverne formentligt genkender fra deres eget liv. Når vi har gennemspillet et kort handlingsforløb, har man mulighed for at afprøve egne ideer på scenen. Sammen taler vi om forskellige måder, hvorpå man kan håndtere de problemer, der præsenteres i teaterstykket og således gøre handlingen bedre. Vi taler ikke kun om dét vi ser, vi afprøver også konkrete forslag og ser, hvordan problemerne i teaterstykket ændres. Herigennem lærer de unge at kommunikere bedre med deres medmennesker og få en større indsigt i deres forskellige verdensopfattelser. I forbindelse med teaterstykket vil der være en foruminstruktør, der forklarer, hvordan man kan være med til at ændre handlingen i forumteatret. 2

3 I forestillingen indgår følgende personer: Hvad handler Forumteaterstykket om? Hassan: Elev på en erhvervsskole Michael: Hassans studievejleder Jonas: Hassans kammerat Desuden medvirker Hassans praktikantvært og en anden lærling. Stykket består af tre scener. Den ene scene foregår på Hassans erhvervsskole til en studievejledersamtale mellem Hassan og hans vejleder, hvor blandt andet Hassans fremtidige praktikplads diskuteres. Næste scene udspiller sig mellem Hassan og hans bedste ven Jonas, der vil have Hassan med til at pjække fra skole og sælge mobiltelefoner. Sidste scene foregår på Hassans praktikplads, hvor der opstår en række misforståelse over forskellige arbejdsopgaver mellem Hassan og hans praktikvært. 1. scene: Til vejledermøde Hassan er til samtale med en studievejleder på skolen for at tale om, hvordan det går med hans søgen efter en praktikplads, og hvorfor han ikke er så deltagende i skolen som han burde være. Det viser sig, at Hassan har haft svært ved at finde en praktikplads. Derudover kommer han ikke til timerne, og når han er der, deltager han ikke aktivt, hvilket han ingen forklaring har på. Til sidst tilbyder vejlederen Hassan en praktikplads i en tøjbutik, som Hassan indvilliger i at starte på. 2. scene: Hassan og Jonas, vennesamtalen Hassans bedste kammerat, Jonas, har en syg far, der vil blive friskere, hvis han får en speciel medicin, som Jonas ikke har råd til at købe. Derfor vil han have Hassan til at være med til at skaffe penge. Det foregår ved at sælge mobiltelefoner. Udover at Hassan gør Jonas en vennetjeneste, som han skylder ham, får han også penge for opgaven. 3. scene: På praktikpladsen Hassan er mødt på sin praktikplads og bliver blandt andet bedt om at klippe bukseben til. Hassan, der ikke læser særlig godt, forstår ikke vejledningen, der beskriver, hvordan man klipper bukseben til. Det medfører, at opgaven løses forkert. Men det er ikke det eneste Hassan gør forkert på praktikpladsen og som fejlene hober sig op, bliver butikschefens tålmodighed mindre og mindre! Efter hver scene: Alle tre scener slutter uopklarede og når stykket slutter, har Hassan rodet sig ind i flere uløste konflikter. Disse problemstillinger skal publikum tage stilling til ved at finde frem til, hvordan de kan hjælpe Hassan. Foruminstruktøren hjælper deltagerne ved at stille spørgsmål og fortælle, hvordan man kan være med til at styre teaterstykkets handling. 3

4 Elevopgaver i forbindelse med forumteaterstykket Opgaveemne 1: Til kontaktlærer/vejledersamtalen I kan begynde at arbejde med vejledermødet, da en god dialog mellem kontaktlærer/vejleder og elever kan bidrage væsentligt til elevens uddannelsesforløb. Opgave 1a Nedenfor er et samtaleuddrag fra teaterstykket mellem Hassan (elev) og læreren (vejlederen), der skal læses for at kunne løse næste opgave. Hassan har fået afslag på en praktikplads, fordi butiksbestyreren tror, at Hassan har taget nogle varer i en butik. Men det siger Hassan, at han ikke har. Da vejlederen hører det, sammenligner han det med en hændelse han lige har været ude for, hvor skolen har været ude for tyveri: Vejlederen: Men hvorfor gør I også sådan noget. Ved du hvad, her forleden var der også tyveri på skolen, der blev stjålet 20 computere. Det var også sådan nogle som jer, der gjorde det! Hassan: Men det var ikke mig, der gjorde det, mand! Og hvorfor skal I altid sige sådan nogen som jer til sådan nogen som os?! Vejlederen: (Undlader at svare på spørgsmålet og skifter emnet) Nå, så du har i hvert fald ikke nogen praktikplads. Hassan: I grupper : (Hassan accepterer, at læreren skifter emne og svarer) Nej, men jeg har prøvet. Jeg har prøvet at finde én, men det er svært. Diskutér, hvordan samtalen kunne have været bedre, herunder: - Hvor gik kommunikationen galt mellem Hassan og læreren? - Hvordan kan man rette op på kommunikationen, således at tilliden mellem Hassan og læreren genskabes? - Hvad tror I det betyder for Hassan at blive omtalt som sådan nogen som jer? Opgave 1b I grupper på 5: Diskutér, hvad I ved om vejledersamtaler som det foregår på jeres skole: - Hvorfor har man vejledersamtaler? - Hvis du har været med til en vejledersamtale, så fortæl hvad du har oplevet. - Tal om, hvad vejledersamtaler kan betyde for din skolegang: Bliver det lettere at passe sin skole, når man har været til samtale og får man måske også mere lyst til at gå i skole? - Hvordan kan du sørge for, at dine vejledersamtaler bliver gode? 4

5 Opgaveemne 2 Praktikstart Når man skal i praktik i en virksomhed, kan det være svært at vide, hvordan man skal opføre sig. Brug opgaverne nedenunder til at få talt om dine tanker i forbindelse med praktikplads. Opgave 2a Før praktikstart: Opgave 2b Under praktikken: Tal sammen om, hvad man skal være opmærksom på før man starter i praktik: - Hvad er en god praktikplads? - Nævn fem ting, der kunne ske under praktikken, der kunne føre til, at du ikke ville føle dig tilpas i din praktik? - Diskutér, om I mener, at unge med anden etnisk baggrund end dansk har sværere ved at anskaffe sig en praktikplads end unge med dansk baggrund. Hvis ja, hvordan kom I frem til det? Tal sammen om, hvad der er vigtigt for dig under praktikken? - Hvad vil du gøre, hvis du ikke føler dig tilpas i din praktik? - Hvordan kan du sørge for at blive sat ind i arbejdsgange og regler på din kommende praktikplads? - Hvordan skal man som elev med anden etnisk baggrund forholde sig, hvis man oplever, at man bliver forskelsbehandlet (på en negativ måde)? Opgave 2c Efter praktikken Tal om, hvad du fik ud af at være i praktik (hvis du har været i praktik). - Tal om, hvorledes I kunne have fået endnu mere ud af jeres praktikforløb. - Hvad gjorde du for at blive sat ind i arbejdsgange og regler på din praktikplads? - Hvad var godt i praktikperioden og hvad kunne have været endnu bedre? 5

6 Opgaveemne 3: Få dine egne holdninger frem! Ved at dele og diskutere sine holdninger med andre mennesker får man ofte øjnene op for andres standpunkter og får herigennem ofte et mere nuanceret syn på problemstillinger. Dette kan gøres på en enkel måde ved, at man rent fysisk placerer sig i lokalet i forhold til forskellige holdninger. Derved bliver man også nødt til at tage stilling. Deltagerne går hen til det sted på gulvet, der markerer en holdning, de er enige med. Det kan enten være i hjørnerne af lokalet(firehjørneøvelsen) eller på en linje i rummet (linjeøvelsen). Denne slags øvelser er velegnet til diskussioner, hvor det er vigtigt, at man tager stilling, for eksempel, hvis man bliver udsat for gruppepres eller for eksempel bliver vidne til noget, der ikke bør foregå. I stykket, scene 2, står Hassan over for nogle problemstillinger, som kan være vigtige for hans liv. Firehjørneøvelse Formålet er, at man udforsker forskellige holdninger og lærer sine egne og hinandens holdninger bedre at kende (kan gennemføres med grupper på personer). Opgave 3a Spørgsmål som læreren stiller: Hvad synes du, man skal gøre, hvis en ung person har gjort noget, han/hun ikke må, fx at stjæle eller at sælge stjålne varer. Hvert hjørne markerer en holdning: Hvad er vigtigst: 1. At give dem en straf. 2. At få dem til at indrømme, at det de gjorde var forkert. 3. At lade som ingenting. 4. Andet, dvs. et frit hjørne, hvor man kan stille sig, hvis man ikke er enig med de øvrige holdninger. Dernæst: Alle tager stilling ved at stille sig i det hjørne, som bedst passer til deres holdning. Fortæl din sidemand, hvorfor du vælger som du gør! Fortæl hele gruppen, hvorfor du står på dit hjørne. Man lader nogle fra hvert hjørne fortælle. Man kan ændre mening undervejs, så hvis man fx hører nogle overbevisende argumenter, kan man skifte hjørne. Spørgsmål som læreren stiller: Hvad nu, hvis personen handlede som gjort for at hjælpe andre? Eks. 1. Man skulle have fat i penge til medicin til en syg person, for at personen kunne overleve. Eks. 2. Man hjalp en ven i nød som tidligere havde hjulpet èn, da man var i nød. Du kan selv finde på flere problemstillinger og holdninger, som hver får et hjørne (husk altid at have et frit hjørne). 6

7 Linjeøvelse Formålet er, at man udforsker forskellige holdninger og lærer sine egne og hinandens holdninger bedre at kende ligesom i firehjørneøvelsen. Forskellen er, at linjen er gradueret således, at der i hver ende af linien er to modsatrettet holdninger (kan gennemføres med grupper på personer). Start med at lægge A4 papirer på en linje på gulvet. Hvert papir har et nummer: Opgave 3b Læreren opfordrer deltagerne: Stil jer ved det nr. på gulvet, alt efter hvor enig du er i følgende holdning: - Etniske, med anden baggrund end dansk, bestemmer selv, hvad de vil uddanne sig som og arbejde med. Er man helt enig stiller man sig ved papir nr. 6. Er man derimod helt uenig, stiller man sig ved papir nr. 1. Man kan også stille sig et sted derimellem. Dernæst: Alle har taget stilling ved at stille sig ved det nummer, som passer bedst til deres holdning. Fortæl din sidemand, hvorfor du har valgt som du gør! Fortæl hele gruppen, hvorfor du står på det nummer, som du gør. Man lader nogle fra hvert nummer fortælle. Man kan ændre mening undervejs, så hvis man fx hører nogle overbevisende argumenter, kan man skifte nummer. Du kan også selv finde på holdninger, som du på forhånd ved, deltagerne har forskellig indstilling til. Her er flere eksempler: - Unge skal følge deres lyst, når de vælger uddannelse - Unge skal gøre deres uddannelse færdig, når de først er begyndt - Unge har godt af at få at vide, hvornår de skal komme hjem om aftenen - Alle har ret til en uddannelse 7

8 Opgaveemne 4: Din historie er vigtig! Der kan være mange udfordringer ved at gå på en erhvervsuddannelse. Ved at fortælle hinanden om, hvad man hver især har oplevet, og hvad man gjorde i de pågældende situationer, kan man hjælpe hinanden til at vide, hvordan man skal handle i fremtiden. Opgave 4a Find et eller flere eksempler på, hvad der kan være svært ved at gå på en erhvervsuddannelse. Det kan både være egne erfaringer eller erfaringer fra andre, du kender. Opgave 4b Hvad tror du, at du vil kunne huske fra din erhvervsuddannelse om 15 år? Version 2.2 8

Man kan hvad man vil eller hvad? FORUMTEATRET

Man kan hvad man vil eller hvad? FORUMTEATRET Vers. 1.6 Evalueringsrapport for forumteaterturneen: Man kan hvad man vil eller hvad? Turne på erhvervs og produktionsskoler, april, sept./okt. 2009 Gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej 64 2500 Valby

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere