Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN"

Transkript

1 Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1

2 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne. Med de mange penge følger også forpligtelser. Erhvervsskolerne, deres ledelser og bestyrelser skal vise aftalens berettigelse ved at opfylde de fastsatte politiske mål. I den forbindelse bør bestyrelserne diskutere: Hvad kan vi gøre for at opfylde de politiske mål? Og hvordan hæver vi kvaliteten på vores skole og vores uddannelser? Denne folder beskriver de seks indsatsområder, som Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne (DE-B), efter at have set på aftalen om globaliseringspuljen, især opfordrer bestyrelserne til at forholde sig til på det strategiske plan. Selve udmøntningen er en opgave for de daglige ledelser på skolerne. Baggrund Den gamle aftale om globaliseringsmidlerne udløb med udgangen af Erhvervsskolerne så på forhandlingerne om den nye aftale med stor interesse, fordi erhvervsuddannelserne hidtil havde fået en del midler fra globaliseringspuljen. Spørgsmålet var, om vi fortsat ville få midler i den nye aftale. Den nye aftale blev indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, og den udløste mange penge til erhvervsuddannelserne. Dels midler vi tidligere har fået, og dels helt nye midler - kvalitetsudviklingsmidlerne, der især sætter fokus på det pædagogiske område med trin, niveaudeling osv. I alt tilflyder der erhvervsuddannelserne 133 mio. kr. (+ p/l-regulering i 2012 og 2013) i 2010, 2011 og Der er tale om to aftaler, dels en flerårsaftale for erhvervsuddannelserne og dels en aftale om flere unge i uddannelse og job. 2

3 De seks indsatsområder Kvalitet i skolepraktikken Strategi for præmieordningen Forbedring af EUD s omdømme Udbredelse af 20/20 modellen Strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde EUX Kvalitet i skolepraktikken I 2010 åbnes der for 1500 ekstra skolepraktikpladser. Det sker med baggrund i krisen og de manglende ordinære praktikpladser. Der er en række andre tiltag på praktikpladsområdet en præmieordning på kr. til virksomheder, der tager en ekstra ung i praktik, en aftale med stat, kommuner og regioner om at indgå flere praktikaftaler (1850 stk.), og endelig er der lavet ordninger for de unge, der uforskyldt mister deres praktikplads på grund af f.eks. konkurs. Her er der mulighed for skolepraktik eller tilskudsordninger. Der er således en hel række forskellige tiltag, men set med bestyrelsesøjne er det især kvaliteten i skolepraktik, der falder i øjnene. Det er vigtigt, at skolepraktikken kommer til at ligne det virkelige arbejdsliv mest muligt og derfor er skolerne også nødt til at kunne tilbyde nogle opgaver fra det virkelige liv, som skolepraktikeleverne kan arbejde med. Bestyrelserne bør diskutere: Hvordan får vi sikret, at kvaliteten er i orden, således at de unge efter endt uddannelse er en attraktiv arbejdskraft? 3

4 Bestyrelsesmedlemmerne bør endvidere: Hjælpe med at få skabt aftaler med erhvervslivet om, hvilke opgaver skolerne kan påtage sig på skolepraktikområdet. Gøre sig nogle overvejelser og tage beslutninger i forhold til praktik i virksomhederne og rest-læretid i virksomhederne. Overveje muligheder for at igangsætte nogle samfundsnyttige initiativer eller områder, der ikke dækkes af markedet for skolepraktikeleverne, f.eks. en legepladspatrulje, en klimapatrulje? På længere sigt bør bestyrelserne også gøre sig nogle overvejelser omkring en mere holdbar løsning i forhold til skolepraktikken, så vi ikke gang på gang oplever en tænd- og slukadfærd. Bestyrelserne bør overveje, hvilke aftaler man kan lave med det lokale erhvervsliv om mulighed for kombinationsaftale med virksomhed og skole, hvis virksomheden ikke kan tilbyde fuld oplæring på alle områder. Har man nogle aftaler, der dækker i krisetider såvel som i opgangstider, vil praktikpladssituationen ikke længere være så konjunkturfølsom, hvilket vil gavne virksomhederne, de unge, erhvervsuddannelserne og samfundet. Strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde Hele praktikpladsområdet er et vigtigt fokusområde, da befolkningen som helhed måler erhvervsskolernes kvalitet bl.a. på praktikpladssituationen. På praktikpladsområdet er der indgået aftaler i maj 2009, juni 2009 og i november 2009, bl.a. fordi man fra politisk hold er klar over, hvor vigtigt og sårbart området er. 4

5 Der lægges op til, at skolerne bør udarbejde en lokal handlingsplan for hele praktikpladsområdet og lave mere kvalificeret praktikpladsopsøgende arbejde. Bestyrelserne bør forestå en lokal handlingsplan for hele praktikpladsområdet. Bestyrelserne bør endvidere overveje: Hvilke områder skal man især satse på? Er der overensstemmelse mellem det antal godkendte praktikpladser, man har i området, og antallet af unge, der er i praktik, eller er her et område, det er værd at se på? Hvilke vækstområder er der lokalt? Hvilke områder vil man satse på på den lokale skole? Hvordan klædes lære- og praktikpladsfunktionen bedst muligt på? Har lære- og praktikpladsfunktionen en tydelig placering i organisationen? Strategi for præmieordningen Præmieordningen på kr. til nye praktikpladser forventer regering og folketing vil udløse 1650 nye praktikpladser. I lighed med strategierne for det praktikpladsopsøgende arbejde må bestyrelserne med deres kendskab til det lokale erhvervsliv desuden udarbejde strategier for hvilke områder, der skal satses på i forbindelse med den nye præmieordning. Hvor sker der en vækst lokalt? Hvor er der uopdyrkede områder rent praktikpladsmæssigt? 5

6 Bestyrelserne har kendskabet til erhvervslivet, de må lave strategierne, så skolerne og lære- og praktikpladsfunktionen lykkes på disse områder, og vi på landsplan når i mål med 1650 nye praktikaftaler. Som en hjælp har de faglige udvalg gjort meget ud af at få hele godkendelsesproceduren omkring nye praktikpladser så enkel og let håndterbar som muligt. Forbedring af EUD s omdømme Der er afsat midler til at bedre erhvervsuddannelsernes omdømme. Der vil ske en række tiltag på landsdækkende niveau, her kan bl.a. nævnes Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne, samt de konkurrencer, der er i forbindelse med det. Der vil desuden blive lavet forskellige tiltag i forhold til vejledningen og UU erne. Lokalt bør bestyrelserne have en diskussion om ideer til at forbedre erhvervsskolernes og erhvervsuddannelsernes omdømme. Bestyrelserne bør overveje: Hvordan er vi selv gode ambassadører for skoler og uddannelser? Hvordan kan vi medvirke til en nuanceret og positiv omtale i de lokale medier? Hvordan tiltrækker og beholder vi de stærke elever, hvilke tilbud vil vi give dem i form af ekstra udfordringer og muligheder for studiekompetence? Hvordan sikrer vi, at kvaliteten er i orden, så frafaldet bliver mindre? Hvilke strategier vil vi derudover lægge for at forbedre skolen og uddannelsernes omdømme? Er det eventuelt en ide at samarbejde med andre erhvervsskoler i området, UU og lokale virksomheder? 6

7 Udbredelse af 20/20 modellen 20/20 modellen hedder den ordning, hvor en ung deltager i 20 ugers undervisning i 10. klasse og 20 ugers undervisning på erhvervsskolen grundforløbet. I løbet af de i alt 40 uger skal folkeskolen og erhvervsskolen have et tæt samarbejde. Endemålet er, at den unge får sin 10. klasses afgangseksamen og ved at investere yderligere 10 uger også får et fuldt grundforløb og dermed er klar til hovedforløbet. Man kan forestille sig, at hele forløbet med fordel kunne foregå på en erhvervsskole, således at overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse føles glidende for den unge. Da de nuværende vejledningsog indslusningsordninger bliver begrænset og tilrettet som brobygning og introkurser vil 20/20 modellen være en ny mulighed for at give tvivlende unge en god og tryg indføring til erhvervsuddannelserne. Der har ikke tidligere været hjemmel i loven for at lave en sådan ordning. Alt det indledende lovarbejde er lavet, nu mangler blot det politiske forlig omkring folkeskolen. Flere skoler afventer det politiske forlig og satser på at kunne starte ordningen op til august Bestyrelserne bør afvente forliget, men bør gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt det er en ordning, man vil tale med kommunen om og efterfølgende sætte i gang? En nyskabelse inden for vejledningsindsatsen vil være, at de stærke unge må klare sig selv ved hjælp af vejledning via nettet e-vejledning. Det vil sige, at ikke alle unge får det samme tilbud om vejledning. Dog skal der laves en uddannelsesplan for alle. 7

8 EUX EUX er det populære navn for en (ny) EUD uddannelse, man ligeså populært kan kalde hhx og htx søster eller bror. EUX er en almindelig EUD uddannelse udvidet med nogle højniveaufag, så den unge får en studiekompetence samtidig med, at han/hun bliver udlært. Det kan være med til at gøre EUD uddannelserne attraktive for de stærke unge. Unge, der måske ønsker sig en praktisk indgangsvinkel til f.eks. ingeniør- eller arkitektuddannelsen. Bestyrelserne bør overveje: Om EUX er et tilbud, vi skal have på vores skole? Hvilke behov kan og vil vi dække for egnens unge med sådan et tiltag? Afslutning Globaliseringsaftalen giver erhvervsskolerne mange midler og deraf følgende forpligtelser. Udmøntningen af bestyrelsernes strategiske planer i forbindelse med den nye aftale er det, erhvervsskolerne vil blive målt på. Bestyrelserne tager sig af strategierne, og lederne tager sig af udmøntningen, men hele vejen rundt er der behov for et godt og tillidsfuldt samarbejde, så vi kommer i mål og får udviklet vores uddannelser bedst muligt. Yderligere spørgsmål Kontakt Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, vicedirektør Ulla Groth på eller telefon , mobil Denne folder kan også downloades fra hjemmesiden 8WWW.DANSKEERHVERVSSKOLER.DK

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af vekseluddannelsessystemet\rapport\internationale udfordringer

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Nyhedsbrev. # 155 Dato: 3. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 155 Dato: 3. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 155 Dato: 3. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: INVITATION TIL SKOLEREFORMNETVÆRK FAGLÆRT TIL FREMTIDEN

Læs mere

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 6 2010 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Luise Falhof Line Rodam Holme

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere