- i n f o. Indhold. De merkantile erhvervsuddannelser var repræsenteret ved DK Skills

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- i n f o. Indhold. De merkantile erhvervsuddannelser var repræsenteret ved DK Skills"

Transkript

1 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ marts ISSN Indhold De merkantile erhvervsuddannelser var repræsenteret ved DK Skills... 1 Jobprofiler på B2B-handelsområdet... 2 Justeringer i kontoruddannelsen til sommer... 4 Praktikpladssituationen og elevernes skolebaggrund... 4 GVU Grunduddannelse for Voksne... 6 AMU-udviklingsopgaver i Indmelding af nye AMU-kursusbehov for Medio april er HAKL på amukurs.dk... 8 AMU-statistik: 2012 i tal... 9 De merkantile erhvervsuddannelser var repræsenteret ved DK Skills Det merkantile område var før første gang repræsenteret ved DK Skills i januar i Århus med detailuddannelsen. Indtil nu er konklusionen, at deltagelse i DK Skills har potentiale til at øge interessen for detailhandelsbranchen blandt eleverne på grundforløbet, og dermed også kan være en medvirkende faktor til at flere elever får øjnene op for de spændende muligheder detailbranchen tilbyder. En række skoler, der udbyder hovedforløbet på tekstilområdet, deltog med hvert et modeshow, som blev gennemført på 2. dagen af Skillskonkurrencerne på scenen i Århus Arena. Modeshowene blev gennemført, som det, der i Skills-terminologi hedder demonstrationsfag, og eleverne fra Aalborg Handelsskole, Mercantec, Handelsfagskolen i Odder, Århus Købmandsskole, Selandia og Niels Brock havde lagt et stort arbejde i meget vellykkede modeshows, hvor de fik vist deres kompetencer i at tilrettelægge en event, og i flere tilfælde også som mannequiner. Otte skoler havde slået sig sammen om at udvikle og gennemføre konkurrence indenfor detailhandel med elever på grundforløbet. I alt 11 hold konkurrerede over de tre dage i dekoration, markedsføring, hjemmesider, per- 1 / 10

2 sonligt salg og event. Alle holdene havde opbygget en stand som en del af en butik, og kreativiteten var stor, kun overgået af elevernes indsats. To eksterne dommere bedømte elevernes præstation ved at gennemføre en samtale på standen. Både elever og dommere var udstyret med mikrofoner, så tilhørerne kunne følge med i præstationen. Med forskelligheder fra skole til skole havde eleverne igennem en lokal udtagelsesproces kvalificeret sig til deltagelsen, og der er ingen tvivl om at deltagelsen i DK Skills virkelig fik synliggjort detailhandelsfaget, og vist, at en konkurrencebaseret tilgang til læringen vækker begejstring hos eleverne. Præstationerne under konkurrencerne vidner om at der er store muligheder i at inddrage erfaringer fra DK Skills i den daglige undervisning. Et konkret projekt med et klart defineret mål bringer de praktiske og faglige kompetencer i spil, og forretningsforståelse og konceptforståelse får en helt anden betydning, når eleverne skal demonstrere deres kompetencer i en praksisnær situation. En af erfaringerne fra processen var, at også elever, der i det daglige måske ikke er så udadvendte og måske så ikke bogligt interesserede, i et praktisk projekt fik lejlighed til at demonstrere, at de til fulde beherskede detailhandelskompetencerne. Deltagelse i DK Skills kan få betydning for skolernes tilrettelæggelse af den daglige undervisning, fordi de fag, der indgår i detailhandelsundervisningen bliver bragt i spil på nye måder, når de pludselig skal anvendes i en praksisnær konkurrence. Det bliver spændende at følge resultaterne, når skolerne næste år får bredt konkurrencerne og udtagelsen af holdene til alle eller de fleste elever på grundforløbet, og når handelsskolerne i større omfang deltager i konkurrencerne for folkeskoleeleverne. Deltagelse i DK Skills kræver mange ressourcer, og indsatsen skulle jo gerne give et afkast i form af, at flere, bedre og mere afklarede elever søger praktikpladser i detailhandelen. Vinderne af DK Skills indenfor detailhandel blev et hold fra CAMPUS Vejle, der havde opbygget en stand med navnet Bindeballe Købmandsgård. Jobprofiler på B2B-handelsområdet Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen har i forlængelse af justeringen af uddannelsen i juli 2012 udarbejdet forslag til seks forskellige jobprofiler, som indeholder de forskellige kompetencer, som det er muligt at opnå i uddannelsen. De seks forslag er tænkt som inspiration til tilrettelæggelse af uddannelsen for den enkelte virksomhed og elev. Justering af uddannelsen Handelsuddannelsens praktikmål og specialefag er justeret med det formål at øge fleksibiliteten i uddannelsen, så uddannelsen matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel efter forskellige medarbejderprofiler. 2 / 10

3 Praktikmålene består nu dels af bundne praktikmål, som alle elever skal oplæres i, dels af en række valgfrie praktikmål, der vælges i forhold til den enkelte elevprofil. De bundne praktikmål er kernen i det enkelte speciale, mens de valgfrie praktikmål giver mulighed for, at virksomhedens særkende kommer til udtryk i oplæringen af eleven. Praktikmålene sammensættes på baggrund af et point-system. For også at sikre tilstrækkelig niveau og dybde i oplæringen er de enkelte praktikmål tildelt et antal point, der afspejler forskelle i kompleksitet. Og oplæringen af den enkelte elev skal opfylde nogle fastlagte minimumskrav i forhold til antal point. Hvis en virksomhed kan oplære i flere praktikmål end minimumkravet, giver dette mulighed for forskellige praktikplaner til eleverne i virksomheden. Og dermed kan man have forskellige elevprofiler inden for samme virksomhed. Synliggørelse af mulighederne i uddannelsen Til at understøtte valget af speciale har udvalget udarbejdet uddannelsesforslag til seks forskellige jobprofiler. Til hver af de seks profiler er der givet et bud på hvilke valgfrie praktikmål og specialefag, der kan understøtte profilen. Profilerne og de tilhørende valgfrie praktikmål og specialefag er kun eksempler på de muligheder, der findes i B2B-Handelsuddannelsen og skal alene ses som inspiration til virksomhed og elev. Den optimale tilrettelæggelse af oplæringen for den enkelte virksomhed og elev afhænger af de muligheder og ønsker, virksomheden har for oplæring og af elevens ønsker og kompetencer. De seks jobprofiler har følgende titler: Sælger (Salgsspecialet) Ekstern sælger (Salgsspecialet) Indkøber (Indkøbsspecialet) Salgssupporter (Salgsspecialet) E-handelssælger (Salgsspecialet) Logistiksupporter (Logistikspecialet) En uddybning af de enkelte profiler kan ses handelsuddannelsens hjemmeside under Download/Hent dokumenter 3 / 10

4 Justeringer i kontoruddannelsen til sommer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer specialet Rejseliv til sommer og samtidigt får specialerne Administration og Økonomi opdateret sine praktikmål. I øjeblikket arbejder ministeriet på at udstede den merkantile bekendtgørelse, der skal ændrer specialet Rejseliv, så det fra og med sommeren 2013 målrettes rejseudbydere, dvs. rejsebureauer og rejsearrangører. Derimod vil turistområdet fremover få sine kompetencebehov dækket af specialet Administration samt andre uddannelser, herunder f.eks. Eventkoordinator. Samtidigt opdaterer udvalget sine praktikmål for henholdsvis specialet Administration og specialet Økonomi. Specialet Administration var det første speciale, der tilbage i 2001 overgik til det merkantile point-system. Til sommer bliver specialets praktikmål ajourført med arbejdsopgaver, der er opdaterede i forhold til udviklingen inden for det administrative område. Alle godkendte virksomheder er fortsat godkendte og skal blot overgå til at følge udvalgets nye vejledende praktikplan. Lige som Administration skal også specialet Økonomi spænde over en meget bred vifte af elevprofiler, fordi virksomhedernes organisering af økonomifunktionen er tilsvarende forskellig. Udvalget ændrer til sommer praktikmålene, så de også baseres på et pointsystem. Netop på grund af de meget forskellige måder at organisere økonomifunktionen på er der begyndt at opstå barrierer i virksomheder, hvor man f.eks. specialiserer og centraliserer/decentraliserer. Udvalget vil derfor tydeliggøre specialets mange forskellige elevprofiler og give plads til, at man f.eks. udelukkende arbejder med økonomistyring/controlling eller med regnskab/bogholderi. Også for disse justeringer gælder det, at alle godkendte virksomheder fortsat er godkendte, men skal benytte den nye vejledende praktikplan. Udvalget orienterer skolerne og deres praktikpladsservice nærmere, når bekendtgørelse og ny uddannelsesordning er udstedt, og udvalgets hjemmeside er ajourført med nye godkendelsesskemaer, vejledning om elevprofiler mv. Praktikpladssituationen og elevernes skolebaggrund Inden for det merkantile område blev der i 2012 indgået flere aftaler end året før, primært på grund af fremgang inden for detailhandelsuddannelsen, dog steg optaget i skolepraktik også starter positivt - årsagen er sandsynligvis, at en række aftaler blev fremrykket for at være omfattet af den tidligere AER præmie og bonusordning. 4 / 10

5 Ændringerne i antallet af indgåede aftaler inden for uddannelserne ses her: Indgåede aftaler %-ænd. Detailhandelsuddannelse m. specialer ,2 Handelsuddannelse m. specialer ,0 Kontoruddannelse m. specialer ,0 Eventkoordinator ,9 Generel kontoruddannelse ,3 I alt ,9 Fitnessintruktør ,8 Tandklinikassistent ,3 De ændrede AER præmie og bonus regler pr.1. januar 2013 ser ud til at have fremrykket en række aftaler fra januar til december måned og har medført, at der blev registeret flere aftaler end normalt i både december og januar måned. Optaget i skolepraktik var i 2012 større end tidligere år. I alt blev der optaget 987 inden for de merkantile uddannelser og 150 inden for tandklinkassistentuddannelsen. Særligt optaget inden for detailhandelsuddannelsen steg betydeligt og endte på 454, og synes at være udtryk for, at flere har søgt detailhandelsuddannelsen i år end tidligere, idet antallet af aftaler også er steget betydeligt i Ved udgangen af året var der 864 igangværende elever i skolepraktik inden for de merkantile uddannelser, heraf 519 inden for kontoruddannelserne mod 314 inden for detailhandelsuddannelsen. Tal, der taler om de merkantile uddannelser i 2012 På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan man, under EUD Statistik, følge praktikpladssituationen samt finde en række opgørelser for Man kan blandt andet læse om elevernes skolebaggrund og antallet af ophævede aftaler, som bidrager til at tegne et billede af, hvad der er karakteristisk for de merkantile uddannelser og den måde, som de bliver brugt på: En lidt større andel af HG årgangene får nu en aftale 38 % af sommerens HG-elever havde en uddannelsesaftale ved udgangen af I alt var 50 % fortsat tilknyttet erhvervsuddannelserne enten via en uddannelsesaftale, skolepraktik eller som praktikpladssøgende uden for skolepraktik. Det er lidt bedre end i HG eleverne bliver stadig presset af elever med anden baggrund af de godt aftaler, der blev registreret i 2012 inden for de merkantile uddannelser, blev indgået med elever med HG baggrund, mens var elever med gymnasial baggrund. Inden for Detailhandelsuddannelsen har ¾ af aftalerne HG baggrund, mens andelen inden for Handelsuddannelsen er godt ½, og inden for Kontoruddannelsen godt 1/3. 5 / 10

6 Antallet af ophævede aftaler stiger Andelen af ophævede aftaler synes generelt at være stigende. Andelen af hævede aftaler er mindst inden for Kontoruddannelserne med 11 %, mens det gælder for 24 % inden for detailhandelsuddannelsen og 48 % inden for eventkoordinatoruddannelsen. Men selvom der er stor forskel imellem uddannelserne, så gælder det for alle, at ca. halvdelen af ophævelserne sker inden for prøvetiden. GVU Grunduddannelse for Voksne De merkantile uddannelser hører til et af de områder, hvor der bliver gennemført flest GVU planer. Det fremgår af en delrapport som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har offentliggjort. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i januar 2013 offentliggjort en delrapport om GVU og EUD for personer på 25 år og derover, hvor man forsøger dels at skønne over omfanget af udarbejdede og gennemførte GVU planer, dels at beskrive karakteristika for deltagerne og deres planer. Blandt andet viser EVA s opgørelse, at ca. 250 GVU planer på det merkantile område fører frem til uddannelsesbevis. EVA har også undersøgt, om GVU planen udarbejdes som led i et brancheskift, og hvilke brancher, der skiftes til. Det ser ud til, at man inden for offentlig administration i høj grad bliver i branchen, mens der inden for handel/detailhandel i højere grad er tale om et brancheskift, når man har gennemført en GVU plan. EVA understreger, at der pt. ikke er valide statistiske data om GVU, da der ikke er fastlagt krav til, hvordan skolerne skal registrere deres GVU planer. Kopi til de faglige udvalg Skolerne har i 2012 indsendt kopi til Uddannelsesnævnet af i alt 348 GVU planer, hvilket er et fald i forhold til 2011, hvor Uddannelsesnævnet modtog 429 planer. Planerne fordeler sig med 45 planer inden for detailhandelsuddannelsen, 21 planer inden for handelsuddannelsen og 282 inden for kontoruddannelserne. På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan man se en mere detaljeret opgørelse på speciale-niveau og fordelt i forhold til skoler. Topscorer blandt skolerne er Aalborg Handelsskole med 63 indsendte GVU planer. Der er ikke i 2012 modtaget planer inden for Fitness, Eventkoordinator og Tandklinikassistent. Der synes at være nogen usikkerhed om baggrunden for, at skolerne skal sende kopi af GVU planer til de faglige udvalg. Kopierne sendes til orientering. Uddannelsesnævnet/de faglige udvalg varetager ikke en egentlig registrering på vegne af skolerne og ministeriet. 6 / 10

7 AMU-udviklingsopgaver i 2013 HAKL fik i januar tilsagn om midler til udviklingsopgaver og analyseprojekter på ordinær bevilling 2013 af Ministeriet for Børn og Unge og har nu planlagt udviklingsopgaverne for Der skal udvikles arbejdsmarkedsuddannelser inden for iværksætteri med tilhørende undervisningsmateriale, der målrettes detailbranchen. Inden for detailhandel skal der desuden udvikles kurser, der tilsammen ækvivalerer specialistsporene inden for konceptstyring og marketing samt salgsoptimering. Uddannelserne peger frem mod fag på akademiuddannelser i det videregående efteruddannelsessystem for voksne. Flere kurser inden for B2B-handel står foran en revision. Herefter vil alle kurser inden for B2B være opdaterede. Dertil kommer revision af FKB Administration, der starter op i marts/april. I efteråret 2011 og starten af 2012 blev 4 nye kurser i Intern controlling til økonomi- og regnskabsmedarbejdere udviklet og godkendt, og nu skal der så udvikles undervisningsmateriale til de 4 kurser, idet der ikke umiddelbart findes undervisningsmateriale fra grunduddannelsen, der kan anvendes. Kurserne til Den Grundlæggende Lederuddannelse skal også ses igennem, ligesom der skal udvikles nyt undervisningsmateriale. Analyseprojekter i 2013 Et projekt om digitaliseringen af opgaver og processer for administrative medarbejdere er nu sat i gang, og projektet om udvikling af efteruddannelsesforløb med karriere- og videreuddannelsesperspektiv for faglærte medarbejdere inden for henholdsvis handels- og kontorområdet er ved at starte. Projekter inden for turisme- og oplevelsesområdet samt markedsføring og sociale medier på tværs af HAKL s områder og målgrupper går i gang inden sommerperioden. Læs mere om udviklingsopgaverne og analyseprojekterne i HAKL s arbejdsmarkedspolitiske redegørelser på haklnet.dk. Indmelding af nye AMU-kursusbehov for 2014 Efteruddannelsesudvalget HAKL har fortsat fokus på systematisk brug af AMU i sit udviklingsarbejde og i indmeldingen af nye kursusbehov for HAKL opfordrer derfor sine udbydere og De Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) til i sin indmelding af nye kursusbehov for 2014 at drøfte og besvare følgende spørgsmål om, hvordan man mere systematisk kan anvende AMU til kompetenceudvikling: 7 / 10

8 Vertikal kompetenceudvikling Er der behov for kurser, hvor målgruppen og kursusbeskrivelserne er på niveau 5 i den nationale kompetenceramme? Det svarer til akademiniveauet for videregående erhvervsrettet efteruddannelse for voksne. Hvilke kurser/kursusområder drejer det sig om, og hvilke fag/moduler på AU-niveau skal kurserne evt. pege frem mod? GVU via AMU har HAKL de uddannelsesmål, der skal til for at skolerne kan udarbejde GVU-plan, der alene er sammensat af AMUmål? Er der behov for nyudvikling eller evt. revision? Horisontal kompetenceudvikling På hvilke af HAKL s uddannelsesområder er der behov for intropakker/introforløb for ufaglærte og faglærte, fx ledige der skal skifte branche og dermed introduceres og opkvalificeres til en branche eller et jobområde? Hvem er målgruppen og til hvilke branche- og jobområder? Der vil stadig være mulighed for at angive kursusbehov i øvrigt, som LUU mener, der er behov for. 3. maj er frist for indmelding af kursusbehov på blanketten, der kan hentes her. Medio april er HAKL på amukurs.dk HAKL er ved at lægge sidste hånd på kursusvisningen på sin ny kursusdatabase amukurs.dk. Kursusdatabasen indeholder nu både arbejdsmarkedsuddannelser på det merkantile område, industriens og træets områder samt transportområdet. Kursusdatabasen er målrettet kursister og virksomheder og vil være tilgængelig fra medio april Startsiden for HAKL bliver opdelt i 15 indgange, og under hver indgang vil der være et antal kursusområder, hvor der er knyttet relevante kurser til. 8 / 10

9 Kurserne er linket til ministeriets portal efteruddannelse.dk, så man umiddelbart kan se, hvor og hvornår det pågældende kursus udbydes, og derefter kan tilmelde sig. Der oplyses også om mulighederne for at søge om tilskud i kompetencefondene. På siden er der også en menu, der viser de 10 mest populære kurser i 2012 og som linker direkte til den side, hvor man kan læse mere om det enkelte kursus og tilmelde sig. Alle kursuschefer og medlemmer af De Lokale Uddannelsesudvalg på HAKL s områder vil modtage en mail, når kursusdatabasen er klar. AMU-statistik: 2012 i tal Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående, men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen er ved at tage af. Der har været knap kursister færre på et HAKL kursus i 2012 i forhold til 2011, mens der på hele AMU-området er sket et fald på næsten kursister. Kursusaktiviteten Tendensen i 2012 er, at der er faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både i forhold til AMU generelt, og i forhold til HAKL s område. Selvom en stor del af aktivitetsnedgangen ses på HAKLs område, er HAKL fortsat det område, som har størst aktivitet opgjort på kursister og kvartalspersoner, mens Transporterhvervets Uddannelsesråd har overhalet HAKL opgjort i antal årselever. I 2010 endte aktiviteten lige over 1 million kursister for hele AMU-området, mens aktiviteten i 2011 var faldet til lidt over for i 2012 at være på små På HAKL s område var aktiviteten på kursister i 2011 mod kursister i 2010, hvilket svarer til 43 % færre kursister i I 2012 var aktiviteten kursister hvilket er et fald på 15 % i forhold til I 2012 er der dog noget som tyder på, at aktivitetsnedgangen på HAKLs område er ved at flade ud. Således faldt aktiviteten procentmæssigt 18 % i 1. kvartal i forhold til året før, 14 % i 2. kvartal, 15 % i 3. kvartal og 11 % i 4. kvartal. Denne tendens ses tydeligt af nedenstående Tabel 1, hvor den meget stejle nedadgående kurve er aftagende fra 2011 til Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 og 2012 er faldet under gennemsnittet for perioden 2004 til 2012, men samtidig ses også, at vi fortsat ligger over niveauet fra perioden 2004 til 2007, hvad enten vi foretager opgørelsen på HAKLs område eller for hele AMU-området. 9 / 10

10 U-info nr.1 /2013 Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU HAKL Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total 0 Forklaringerne på aktivitetsfaldet fra 2011 og 2012 er flere. Men det er nok især den økonomiske krise, ændringer i reglerne for AMU, blandt andet som følge af regeringens genopretningspakke, problemer med implementeringen og anvendelsen af det nye tilmeldingssystem efteruddannelse.dk samt en række sager om svindel med AMU, som kan forklare en stor del af faldet i aktiviteten. AMU anvendes oftest af folk i arbejde Det er oftest folk i arbejde, som anvender AMU. I 2011 havde 87 % af kursister et arbejde, mens det i 2012 var 83 %. De tilsvarende tal for HAKL er 77 % i 2011 mod 71 % i HAKLs kurser anvendes oftere til opkvalificering af ledige end AMU generelt. Andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse i 2011 udgjorde 23 % af HAKL s aktivitet, og denne er steget til 29 % i På hele AMU-området var andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse 13 % i 2011, mens andelen var steget til 17 % af den samlede aktivitet i Tallene er trukket fra uvm.dk. 10 / 10

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2013 - december ISSN 1901-9874

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKLs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2014 Redegørelsen er koordineret med HAKLs referencegrupper; de faglige udvalg på det merkantile område, og referencegrupperne for ledelse, det finansielle område,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer 2017 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKL s arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2013 HAKL har i 2013 fortsat fokus på behovsafdækning, udarbejdelse og markedsføring af uddannelsesstrukturer. Behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Eventkoordinatoruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Eventkoordinatoruddannelsen 2017 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

REFERAT Møde U 2/2013 i Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen tirsdag den 17. september 2013

REFERAT Møde U 2/2013 i Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen tirsdag den 17. september 2013 REFERAT Møde U 2/2013 i Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen tirsdag den 17. september 2013 Til stede Ikke til stede Birgitte Slot, Kate Ziegler, Nils Rasmussen, Merete Thunø, Claus Agø Hansen, Lene

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2015 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, ledelse, finans, det statslige område, samt medie & kommunikation.

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 20. september 2013 UDD0-9-19318 Nøgletal 2010

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 www. uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / 2007 -

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Resumé af Skole-Seminar inden for Detailhandelsuddannelserne afholdt på TietgenSkolen den 17. januar 2007

Resumé af Skole-Seminar inden for Detailhandelsuddannelserne afholdt på TietgenSkolen den 17. januar 2007 Resumé af Skole-Seminar inden for Detailhandelsuddannelserne afholdt på TietgenSkolen den 17. januar 2007 Deltagere: Der deltog repræsentanter fra 23 skoler, Undervisningsministeriet, Det faglige Udvalg

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Udviklingsopgaver og analyser om uddannelsesstrukturer og branchepakker til jobprofiler og faglært niveau

Udviklingsopgaver og analyser om uddannelsesstrukturer og branchepakker til jobprofiler og faglært niveau Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2017 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, samt ledelse, det statslige område og medie & kommunikation.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere