Uddannelse til alle BAGGRUND OG STATUS ELEVPROFIL/MÅLGRUPPE. Efterskolen Bisnap præsenterer fra august 2015 et nyt tilbud;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til alle BAGGRUND OG STATUS ELEVPROFIL/MÅLGRUPPE. Efterskolen Bisnap præsenterer fra august 2015 et nyt tilbud;"

Transkript

1 1 Uddannelse til alle Efterskolen Bisnap præsenterer fra august 2015 et nyt tilbud; Uddannelse til alle - Et særligt tilbud til motiverede elever for en uddannelse på erhvervsuddannelserne hovedområde METAL og HÅNDVÆRK/TEKNIK og med sikret elevpraktik ved mester under Det kooperative fællesråd-aalborg efter endt grundforløb - Et tilbud, hvor egenfinansiering er dækket af Aalborg Kommune (max. 10 pladser årgang 15/16) - Et tilbud, hvor eleverne sikres målrettet undervisning i da og mat, således de har mulighed for at klare Cuttet på 02 ift. den nye Erhvervsskolereform - Et tilbud der kombinerer praktisk læring/ boglig undervisning med efterskolens unikke sociale liv - Et tilbud, der målretter sig til ikke uddannelsesegnede elever på 8. årgang eller ikke uddannelsesparate elever på 9. årgang med vejledningsplan der indeholder praktik - Et tilbud, hvor eleven er sikret et års efterskole under forudsætning af overholdelse af efterskolens interne regelsæt BAGGRUND OG STATUS Uddannelse til alle er opstået på fælles initiativ af Efterskolen DUI Leg og Virke, Aalborg Kommune og Det kooperative fællesråd. Foreløbig indholdsbeskrivelse er beskrevet i dette dokument indgået aftale 4 oktober 2013 ml. Aalborg Kommune, Det kooperative fællesråd og Efterskolen Bisnapgård med efterfølgende pressekonference møde d. 8 oktober 2014 ml. UU Aalborg, Anne Froberg og Efterskolen Bisnapgård repræsenteret ved tidligere forstander Christian Brosolat og næstformand i bestyrelsen for efterskolen Lars Bo Breddam ELEVPROFIL/MÅLGRUPPE eleven er ml. 14 og 17 ½ år eleven er motiveret for en erhvervsuddannelse indenfor hovedgrupperne; Håndværk/Teknik(Tømrer, Maler, Murer) eller Metal (VVS) eleven er bedømt ikke undervisningsegnet i 8. årgang eller ikke uddannelsesparat i 9. årgang eleven har svage faglige kompetencer, men er villig til at arbejde med udfordringen eleven er parat til at bo og leve på en efterskole sammen med andre unge udenfor målgruppen

2 2 Uddannelse til alle GRUNDIDE et frivilligt tilbud til eleven og elevens bagland et uddannelsestilbud, der sikrer frafaldstruede elever i folkeskolens 8. eller 9. klasse mod potentiel fremtidigt frafald på den valgte ungdomsuddannelse et socialt uddannelsestilbud, der sikrer frafald med lovning om praktikplads efter endt grundforløb på erhvervsskolen. Praktikpladsen er sikret af en mester under paraplyorganisation Det Kooperative Fælllesråd et fagligt undervisningsforløb, der forbereder eleven direkte på optag på erhvervsskole med særlig fokus på dansk, engelsk og matematik forløbet skal over 1 til 2 skoleår forberede eleven på opnåelse af faglige krav til erhvervsuddannelserne mulighed for fastholdelse af elevens sociale struktur på efterskolen igennem perioden for grundforløbet OPMÆRKSOMHEDSFELTER I PROJEKTET - STRUKTURELT den enkelte praktikaftale aftales direkte mellem eleven og håndværksmester der er ingen garanti fra efterskolens side om det rette match mellem praktiksted og deltager/elev det er et nødvendigt kriterie for succes, at der igennem hele uddannelsesperioden- både den forberedende efterskoleophold, og under det efterfølgende erhvervsskoleforløb er mulighed for at opsige praktikaftalen fra begge parters side ved manglende motivation fra elevens side, overtrædelse af efterskolens regelssæt samt ændrede arbejdsmarkedsforhold, der umuliggør overholdelse af praktikaftalens faglige indhold visitation fra Aalborg kommunes side må ikke tilsidesætte den normale optagelsesprocedure for Efterskolen Bisnap uddannelsestilbuddet skal være åbent for alle - også elever ekstern fra Aalborg Kommune snarlig afklaring af Aalborg kommunes beføjelser ift. visitation og sikring af finansielt grundlag for efterskoleopholdet sikring af intresenters fortsatte engagement udenfor projektperioden

3 3 Uddannelse til alle PROJEKT 15/16 Ansvarlige lærer AHK og GS August primo 9. august 2015 optagelse af 10 elever visiteret at Aalborg kommune, og anvist af UU-Aalborg til et efterskoleophold uge introforløb/ særskilt fra skolens efterskolehold Bygge-projekt skolens lejrplads Undervisning i mat/da Opbygning af daglige rutiner Opbygning af social fællesskab Uge Skoleintroduktion faglige test i engelsk, dansk og matematik Undervisning i mat/da/eng Opbygning af daglige rutiner Bygge-projekt hegnssyn og færdiggørelse af skolens lejrplads Follow-up møde med UU-Aalborg Efterskolen Bisnap indkalder kontakt UU Aalborg Mie Høstrup uge 39 MILESTONE - FREMVISNING Efterskolernes dag søndag d. 27. sep 2015 fremvisning af lejrplads Uge 40 Obligatorisk brobygning kursus 2575 man-tirs bygge anlæg, ons-fre IT/Media (kun for 9. klasses elever) ( 10. klasses elever i intern praktik i pedelområdet) (ikke tilmeldt kontaktperson - Tanja Pilgaard)

4 4 Uddannelse til alle Administrativ medarbejder Direkte: Uge 41 afklaring af kompetenceprofil hos den enkelte elev ansv. JH/AHK opbygning af mentor- korps ekstern inddragelse af Efterskolen Bisnaps bestyrelse i rekruttering af frivillig mentor-korps indenfor det faglige miljø Uge 42 - efterårsferie uge afklaring af kompetenceprofil hos den enkelte elev Bygge-projekt Renovering af undervisningslokale/barak3 ansv. GS nov 14 uge 45 match med håndværksmester uge 46 praktikuge hos mester - afprøvning mentorordning introduceres - uge 47 underskrivelse af praktikaftaler SÆRLIGT FORLØB uge da, mat,eng 3 dage om ugen, byggeprojekt 2 dage deltage på linjefag mentor udpeges ( kommune har mentorkorps måske kan de inddrages, alternativ kunne pensionerede håndværkere være en del af opbygning af denne projektdel her bruges bestyrelsens netværk se uge 41) Follow-Up møde med UU-Aalborg Efterskolen indkalder kontakt Mie Høstrup emne projektets videre skæbne deadline 1 jan 2016for evt. nyt kursus fra august 2016 husk finansiering af denne del

5 5 Uddannelse til alle uge 50 interaktion med efterskoleelever - projekt - fælles uge 1-6 da, mat, eng 3 dage om ugen, byggeprojekt 2 dage deltage på linjefag uge 7 praktikuge hos mester - afprøvning 2 uge 9 opfølgningsamtale med håndværksmestre - vejledningssamtaler individuel indskrivning på optagelse.dk uge 10 fællesrejse med efterskolen - husk egenfinansiering af denne del - kr uge da, mat, eng deltage i linjefag 2 dages byggeprojekt uge 17 særlig tilrettelagt prøve - skriftlig uge 18-25

6 6 Uddannelse til alle da, mat på teknisk skole eng fortsat på efterskolen afklaring af Aalborg Techs bidrag nødvendigt før igangsættelse af denne fase Efterskolen er tovholder på denne kontakt 2 dages afsluttende byggeprojekt - under supervision af mester uge 26 afslutningsuge År 2 er en mulighed men i udgangspunktet er projektet et årig Succeskriterier: Eleven begynder på en erhvervsuddannelse Eleven opnår faglig viden til at få 02 i dansk og matematik Eleven gennemfører grunduddannelse på en erhvervsuddannelse Eleven kan bosætte sig på de første 3 mdr. på efterskolen derefter egen bolig/skolehjem under teknisk skole. Der er modtaget støtte til denne del via Det kooperative Fælleråd og Arbejdernes Landsbanks uddannelsesfond. Dette dækker kun delvis opholdsudgifter restfinansiering mangler for indeværende kursus. KURSUS-BESKRIVELSE SALGSTEKST UDKAST STIKORD Uddannelse til alle er et tilbud til dig, der ønsker en erhvervsuddannelse med indgang på bygge-anlæg, men ikke afsluttet grundskolen kurset er en helt unik mulighed for at kombinere et ophold på en efterskole med dine fremtidsmuligheder kurset giver dig sikkerhed for en praktik-plads efter gennemført grunduddannelse på en erhvervsskole kurset giver dig en ny motivation for at lære, inddrager praktisk erfaring og kontakt til din fremtidige praktik arbejdsplads vi sætter dig i kontakt med din måske kommende håndværksmester kurset giver dig plads til at udvikle gode vaner så du kommer op om morgenen, bliver glad for lære nyt, bliver bedre til matematik og dansk, så du kan komme ind på din drømmeuddannelse

7 7 Uddannelse til alle Efterskolen Bisnap giver dig nye kammerater og du kommer hjemmefra i beskyttede rammer Efterskolen Bisnap giver gode muligheder for at dyrke din fritidsinteresse eller afprøve en ny; musik, teater, kreativ design, golf eller ridning Kurset giver dig mod på læring med udgangspunkt i dig og dine kommende kammerater kurset er målrettet elever, der har haft det vanskeligt i skolen fagligt eller socialt, og som er bedømt ikke uddannelsesegnede af afgivende skole på 8. klassetrin eller ikke uddannelsesegnet på 9. klassetrin kurset er forbeholdt elever, der ikke har fuldført en afgangsprøve svarende til FP9 kurset kombinerer faglig boglig undervisning i dansk, matematik og engelsk med efterskolens mulighed for social støtte hele døgnet kurset indeholder personlig støtte, opbygning kvalificeret, faglig voksen mentor for social støtte der rækker udover kursets varighed - aftales individuelt - samt ikke mindst social støtte af ung-til ung- kontakt kurset udbydes som et år på efterskole, og forudsætter du bor, sover og spiser på skolen det er også muligt at deltage i efterskolens andre undervisningstilbud i løbet af kurset læs mere om skolen på Mvh. Forstander Jens Horn Kontakt Efterskolen Bisnap Nordmandshage Hals hjemmeside

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune

Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune December 2014 Indledning... 3 Konklusion... 4 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud... 5 Udvikling i elevgrundlag... 5 Elevfrafaldsprocent... 7 Elevfravær...

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Horsens Hedensted Vejle Beder Fredericia Kolding Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge.... 4 Inden du beslutter dig.... 5 Hvad

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere