Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse"

Transkript

1 Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

2 Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse 7 Udvikling i tilmeldinger Fordeling på de enkelte kommuner

3 Forord Regeringen har som mål, at så mange unge som muligt skal have et liv med uddannelse og job. Regeringen ønsker at begrænse ungdomsledighed og hjælpe unge i uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. Med ungepakke2 og den intensive indsat den afstedkommer i forhold til de årige, bliver det interessant i årene fremover, statistisk at følge bevægelsen i de unges uddannelsesønske. Statistikken er udarbejdet på baggrund af de faktiske tilmeldinger til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. Tallene er udelukkende hentet fra de elever der modtager vejledning fra UU Lolland-Falster. Det vil sige alle folkeskoler samt de privatskoler, hvor UU forestår vejledningen. Tallene viser fordelingen af elever, der har udfyldt tilmelding til ungdomsuddannelser (FTU) pr. 15. marts Der er i alt 1535 elever der i 9. eller 10. klasse modtager vejledning fra UU Lolland-Falster. Eleverne fordeler sig således: Guldborgsund Lolland I alt 9. klasse klasse I alt Pr. 15. marts 2010 fordelte eleverne sig sådan: Guldborgsund Lolland I alt 9. klasse klasse I alt Barnets Reform

4 Tilmelding til ungdomsuddannelser Tilmelding efter 9. klasse Andelen af unge, der går i gang med en uddannelse eller produktionsskole efter 9. klasse svarer til 95,7 procent. Unge som fortsætter direkte på en ordinær ungdomsuddannelse svarer til 94,3 procent. For begge procentsatsers vedkommende er der tale om en mindre tilbagegang fra sidste års tilmelding. Den ulige søgning til 10. klasse, talmaterialet illustrerede sidste år, underbygges yderligere for indeværende tilmelding. 10. klasse aftager 13,2 procent flere af 9. klasse årgangen i Guldborgsund end i Lolland, hvilket primært skyldes en væsentlig større brug af efterskoler i Guldborgsund. Tilmeldingen til den kommunale 10. klasse svinger kun med 0,6 procent svarende til 20,5 procent i Lolland og 19,9 procent i Guldborgsund. Lolland sender igen flere unge i erhvervsuddannelser end Guldborgsund. Samtidig vælger 9,2 procent flere unge de gymnasiale uddannelser i Lolland end i Guldborgsund. Differensen skal primært findes på søgningen til det almene gymnasium - STX. Differensen skal selvfølgelig sammenholdes med den væsentlig større søgning Guldborgsund har til 10. klasse, primært efterskole. Med Ungepakke2 og implementering af begrebet uddannelsesparathed, er kategorien "Andet" blevet udvidet med kategorien "Uddannelsesforberedende aktiviteter" og derfor for opadgående. For Guldborgsund er kategorien "Andet" ste- 2 Regeringen,

5 get med 2,5 procent, hvor Lolland kan aflæse en stigning svarende til 0,8 procent. Den minimale stigning for Lolland skal ses i sammenhæng med at kategorien "Andet" for 2010 var forholdsvis høj svarende til 5,4 procent. Stigningen, for begge kommuners vedkomne, skyldes primært at tilmeldingen til produktionsskolen direkte fra 9. klasse er steget markant fra sidste år. EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og STU (Special tilrettelagt ungdomsuddannelse) er ikke på samme måde underlagt den digitale tilmelding. Begge uddannelser er afhængig af en målgruppevurdering, hvilket finder sted løbende over året. Ligeledes er STU underlagt visitation. Visitation til STU med opstart august 2011 gennemføres efter den 15. marts. Procentsatsen er derfor ikke retvisende. Tilmelding efter 10. klasse Andelen af unge, der går i gang med en uddannelse eller produktionsskole svarer til 96,3 procent. Unge som fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse svarer til 93,4 procent. Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne er lidt større på Lolland. Hvorimod tilmeldingen til de gymnasiale uddannelser ligge 1,6 procent højere i Guldborgsund. Der er 8,6 procent flere i Guldborgsund, der vælger HHX end i Lolland, hvorimod Lolland har en markant søgning på HF svarende til 13,9 procent flere end i Guldborgsund. 5

6 Fra 9. klasse Fra 10. klasse GBS Lolland I alt GBS Lolland I alt 10. klasse 51,6% 38,4% 45,8% 2,7% 3,1% 2,9% 10. klasse folkeskole 19,9% 20,5% 20,1% 0,7% 0,8% 0,7% 10. klasse efterskole 19,2% 11,9% 15,9% 0,8% 0,4% 10. klasse privatskole 4,6% 2,1% 3,5% 10.skoleår eller 11.kl. efterskole 7,6% 1,6% 4,9% 10. klasse andet 0,4% 2,3% 1,3% 2,0% 1,6% 1,8% Erhvervsuddannelserne 15,3% 18,5% 16,7% 28,6% 29,9% 29,2% Dyr, planter og natur 1,6% 2,3% 1,9% 2,7% 0,8% 1,8% Produktion og udvikling 0,1% 1,8% 0,9% 0.7% 0,4% Strøm, styring og IT 1,3% 2,0% 1,6% 1,4% 0,7% Bil, fly og andre transportmidler 2,3% 3,4% 2,8% 4,8% 3,1% 4,0% Bygge og anlæg 3,1% 3,9% 3,5% 2,0% 1,6% 1,8% Transport og logistik 0,1% 0,1% Merkantil 2,3% 1,2% 1,8% 4,8% 13,4% 8,8% Medieproduktion 0,1% 0,2% 0,2% Mad til mennesker 2,4% 1,8% 2,1% 3,4% 2,4% 2,9% Sundhed, omsorg og pædagogik 1,7% 1,1% 1,4% 8,2% 6,3% 7,3% Krop og stil 0,1% 0,5% 0,3% 2,4% 1,1% Bygnings- og brugerservice 0,4% 0,2% 0,7% 0,4% Gymnasiale uddannelser 27,3% 36,5% 31,4% 59,9% 58,3% 59,1% STX 18,3% 26,7% 22,0% 25,9% 19,7% 23,0% HHX 5,4% 4,4% 5,0% 10,2% 1,6% 6,2% HTX 3,4% 5,2% 4,2% 5,4% 4,7% 5,1% HF 0,1% 0,2% 0,2% 18,4% 32,3% 24,8% Andre Ungdomsuddannelser 0,4% 0,4% 0,4% 2,0% 2,4% 2,2% EGU 0,3% 0,2% 0,7% 0,8% 0,7% STU 0,1% 0,4% 0,2% 1,4% 1,6% 1,5% Andet 5,3% 6,2% 5,6% 6,8% 6,3% 6,6% Produktionsskole 0,9% 2,1% 1,4% 2,0% 3,9% 2,9% Udd.forberedende aktiviteter 0,3% 0,2% 0,2% Udenlandsophold 0,7% 1,1% 0,9% Andet 1,7% 1,4% 1,4% 4,1% 0,8% 2,6% Arbejde 0,1% 0,7% 0,4% 1,6% 0,7% Jeg ved ikke 0,6% 0,2% 0,4% Ukendt 1,0% 0,5% 0,8% 0,7% 0,4% 6

7 Fra 9.klasse Der er hele 13,2% flere i Guldborgsund end i Lolland, der søger 10. klasse. Dette er især søgningen til efterskoler der er væsentlig større i Guldborgsund end i Lolland. Dette betyder, at søgningen til både de gymnasiale uddannelser og erhvbervsuddannelserne er større i Lolland end i Guldborgsund. 7

8 Udvikling i tilmeldinger I 2011 brydes den lavere søgning til 10. klasse, hvilket betyder at 4,6 procent flere har søgt 10. klasse fra 2010 til Lolland-Falster ligger dog forsat under landsgennemsnittet, men afstanden er ikke længere markant. Tendensen med en stigende gymnasiefrekvens er brudt i år. Der er også sket et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne. Faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne skal ses i sammenhæng med uddannelsesparathedsvurderingen. Uddannelsesparathedsvurderingen får betydning for kategorien "Andet". Gymnasiefrekvensen er faldet med 2,2 procent. Ligeledes er frekvensen for Erhvervsuddannelserne faldet med 4,0 procent. Tilbagegangen skyldes primært søgningen til 10. klasse og stigningen af antal unge der starter på produktionsskole lige efter 9. eller 10. klasse. 8

9 Valget fra 9.klasse Landstal i % UU Lolland-Falster i % klasse 49,0 48,3 47,6 47,6 54,1 42,1 41,9 41,2 45,8 Erhvervsuddannelser 13,1 12,7 12,2 10,6 17,7 24,0 24,0 20,7 16,7 Gymnasiale uddannelser 32,9 34,1 36,9 38,4 23,9 27,9 31,2 33,6 31,4 EGU og STU 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 1,1 0,0 0,5 0,4 Andet 4,7 4,6 3,0 3,1 3,9 4,9 2,8 3,9 5,6 1 Undervisningsministeriet har endnu ikke publiceret landsdækkende statistik for 2011 Fra 10. klasse har søgemønstret ændret sig. Af tilmeldingen kan aflæses et fald i søgning til de gymnasiale uddannelser samtidig med, at kategorien "Andet" er steget væsentligt, svarende til 4,6 procent. Igen spiller opstart på produktionsskole lige efter 10. klasse en væsentlig rolle for kategorien "Andet". Valget fra 10.klasse Landstal i % UU Lolland-Falster i % klasse 1,6 1,7 2,9 Erhvervsuddannelser 31,6 28,3 27,8 27,1 41,7 43,6 32,4 30,8 29,2 Gymnasiale uddannelser 58,3 60,6 63,4 64,7 50,8 46,7 59,8 64,1 59,1 EGU og STU 0,5 1,7 0,9 1,3 2,2 2,9 0,0 3,0 2,2 Andet 9,6 9,3 6,2 5,2 5,4 6,9 7,8 2,0 6,6 9

10 Fordeling på de enkelte kommuner Tilgangen fra 9. klasse til 10. klasse er i ,2 procent højere i Guldborgsund end i Lolland Kommune. Frekvensen på Erhvervsuddannelserne er 3,2 procent højere i Lolland end i Guldborgsund samtidig med at Lolland sender 9,2 procent flere i gymnasiet end i Guldborgsund. Tilmeldingerne efter 10. klasse viser i begge kommuner samme udviklingstendenser: Tilgangen til Erhvervsuddannelserne falder - dog mest i Guldborgsund, tilgangen til de gymnasiale uddannelser falder - faldet er størst i Lolland svarende til 5,2 procent. Valget fra 9.klasse Guldborgsund i % Lolland i % klasse 61,6 48,3 46,7 44,0 51,6 45,1 34,1 35,8 37,8 38,4 Erhvervsuddannelser 13,9 22,4 23,1 22,4 15,3 22,2 26,0 25,2 18,6 18,5 Gymnasiale uddannelser 20,3 24,0 27,1 30,6 27,3 28,3 33,0 36,5 37,5 36,5 EGU og STU 0,7 0,8 0,0 0,3 0,4 0,0 1,4 0,0 0,6 0,4 Andet 3,5 4,5 3,1 2,8 5,3 4,4 5,5 2,5 5,4 6,2 Valget fra 10.klasse Guldborgsund i % Lolland i % klasse 2,7 3,1 Erhvervsuddannelser 36,2 44,4 27,6 31,4 28,6 50,6 42,5 45,5 30,2 29,9 Gymnasiale uddannelser 54,8 42,0 63,2 64,7 59,9 44,1 52,2 50,4 63,5 58,3 EGU og STU 3,5 5,3 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,2 2,4 Andet 5,5 8,2 9,1 2,9 6,8 5,3 5,3 4,1 1,0 6,6 10

11 11

12 Ungdommens Uddannelsesvejledning Eggertsvej Nykøbing F. Tlf Layout: Ann Thorbjørn, Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere