Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen UUV Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune"

Transkript

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune

2 Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg den 5. marts valgt, hvilken uddannelse de ønsker at begynde på til august. Med publikationen Tal på vejen 2008 sætter UUV fokus på overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i Køge Bugt området. UUV s mål er; ) at de unge gennemfører deres skolegang 2) at de får en positiv overgang i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse efter grundskolen 3) at de unge, der ikke får gennemført en ungdomsuddannelse samles op, vejledes og hjælpes med tilmelding til en ny ungdomsuddannelse. De 95 % i år 205. Tal på vejen 2008 er en vigtig milepæl på vejen mod den nationale målsætning om, at 95 % i år 205 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Overgangsvejledningen begynder i 8. klasse, hvor eleverne introduceres til ungdomsuddannelserne via korte introduktionsforløb på ungdomsuddannelserne. Erfaring og viden fra praksis anvendes i vejledningen, og i 9. klasse kan introduktionsforløbene, som nu hedder brobygning, igen sættes i spil og eventuelt suppleres med praktikophold i erhvervslivet. I 0. klasse undervises og arbejdes der hele året med fokus på den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse og via faglig- og social opkvalificering, suppleret med uddannelsesbrobygningsforløb forberedes valg og overgang til ungdomsuddannelse efter 0. klasse. Fokus på overgangsvejledning. Overgangsvejledning begynder som nævnt i 8. klasse og (har vi valgt) strækker sig frem til det første ½ år i den valgte ungdomsuddannelse, hvor vi følger drop-out, fra- og omvalg tæt. Vi har i år valgt at medtage frafaldsstatistikken for UUV s afgangselever i 2007 for de enkelte uddannelsesområder og grundskoler. Frafaldsstatistikken er med for at illustrere, at vi har fokus på området. Talmaterialet kan ikke anvendes til en sammenligning skolerne imellem, idet der ikke er taget forbehold for skolestørrelse, antal specialklasser etc. Lad os sammen have den ambition, at sådan ser tallene ud for 2007 og dem skal vi forbedre til næste års udgave af Tal på vejen. Tal fra Køge Bugt og for den enkelte kommune. Tal på vejen er afgangselevernes valg fra skoler geografisk placeret i de fire kommuner i Køge Bugt. Frafaldsstatistik på ungdomsuddannelserne er for elever bosiddende i kommuner i Køge Bugt området. Det er det statistiske materiale som er tilgængelig for UUV s IT-database, og vi medtager derfor ikke efterskoleelevernes uddannelsesvalg og en frafaldsstatistik for områdets uddannelsesinstitutioner. Statistik for dette område findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det er UUV s mål at alle lokale aktører samarbejder frem mod de 95% i år 205. UUV ønsker derfor: At inddrage alle aktører, som har en betydning for opgaveløsningen. At skabe og synliggøre den gensidige afhængighed, der eksisterer blandt netværkets aktører, således at samarbejdets nødvendighed er synligt for alle parter. At etablere en forhandlingskultur i netværkssamarbejdet, som er præget af gensidig tillid og villighed til at investere ressourcer i samarbejdet. At etablere og optimere en fælles viden i netværket på området unge uden uddannelse. At formulere, udbrede og skabe opbakning til fælles mål mellem de inddragede aktører i netværket. Tal på vejen 2008 udgives i fire forskellige udgaver med fokus på kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns. Konsulent i UUV Christel Jørgensen har stået for bearbejdningen af talmaterialet, der forhåbentlig giver anledning til dialog og forslag til initiativer på vejen frem mod målet i år 205. God fornøjelse Mark Jensen, Centerleder UUV

3 Uddannelsesvalg 2008 Nedenstående tabel og 2 viser uddannelsesvalgene i UUV Køge Bugts område fra 2005 til Tabel viser tallene for elever, der afslutter 9. klassetrin og tabel 2 elever, der afslutter 0. klassetrin. Tabel Uddannelsesønsker 9. klassetrin. De fire kommuner i UUV Køge Bugt 9.klasse klasse klasse klasse 2005 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt 69 37,4% ,3% 586 4,5% ,2% Erhvervsuddannelser 278 6,8% 22 5,5% 29 5,5% 92 5,6% Social og sundhedsudd. 0 0,7% 2 0,8% 9 0,7% Gymnasiale uddannelser 77 43,4% 569 4,7% ,0% 43 33,5% Andet* 39 2,4% 52 3,8% 60 4,2% 49 4,0% TOTAL % % 44 00% % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 2 Uddannelsesønsker 0. klassetrin. De fire kommuner i UUV Køge Bugt 0. klasse klasse klasse klasse 2005 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt Erhvervsuddannelser 90 33,5% 23 38,2% 34 4,2% 32,0% Social og sundhedsudd. 4 4,3% 4 4,3% 26 7,5% Gymnasiale uddannelser 66 6,7% 6 50,0% 47 45,2% 86 53,6% Andet* 3 4,8% 24 7,5% 30 9,3% 24 6,9% TOTAL % % % % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Med Tal på vejen 2008 er det første gang UUV laver en publikation, som inkluderer områdets 0 privatskoler. De 0 privatskoler indgik i samarbejdet. august Med erhvervsuddannelsesreformen er der ændret på indgangene til erhvervsuddannelserne, der med 2 indgange nu også indeholder indgangene til Landbrugs- og Social- og sundhedsuddannelserne. De 2 indgange er: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og Anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Det samlede antal uddannelsesønsker for afgangselever er steget med 4 % fra 2007 til 2008 som følge af blandt andet privatskolernes inklusion. Antallet af elever på 0. klassetrin, hvor UUV Køge Bugt vejleder er faldet med 6 %. Trods det at privatskoler, hvoraf tre skoler har 0. klasse, nu er med i talmaterialet. Forklaringen kan blandt andet findes i den generelt faldende søgning til 0. klasse i folkeskolen, som området oplevede i Det er nemmest at afslutte sin ungdomsuddannelse mens man er ung, det er derfor positivt, at valget Andet er reduceret til det laveste procenttal for såvel 9. som 0. kl. elever siden Det lave procenttal for de 53 elever, dækker over det positive tal, at 2 unge vælger et ophold i udlandet i forlængelse af deres afsluttede grundskoleforløb.

4 Tabel 3 og 4 viser uddannelsesønskerne sammenlignet med sidste år for elever fra har afsluttet 9. henholdsvis 0. klasse på en skole i Greve kommune. I 2008 er privatskolerne som tidligere nævnt inkluderet. Tabel 3 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der har afgangsskole i Greve Kommune 9.klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 0.klasse 50 29,9% 78 32,5% Erhvervsuddannelser 89 7,7% 00 8,2% Gymnasiale uddannelser ,4% ,9% Andet* 5 3,0% 3 2,4% Total % % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 3 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der har afgangsskole i Greve Kommune 0.klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 0.klasse Erhvervsuddannelser 26 44,% 28 34,% Gymnasiale uddannelser 26 44,% 49 59,8% Andet* 7,8% 5 6,% Total 59 00% 82 00% *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse

5 Tabel 5 viser uddannelsesønskerne for 9. og 0. klassetrin i 2008 for elever der går i skole i Greve Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på enkelte uddannelsesretninger Tabel 5 Uddannelsesønsker 2008 for elever der går i skole i Greve Kommune 9.klasse 0.klasse Antal Procent Antal Procent 0.klasse i alt 78 32,5% 0. klasse fri grundskole 28 5,% 0. klasse folkeskole 59 0,8% 0. klasse efterskole 9 6,6% Erhvervsuddannelser 00 8,2% 28 34,% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,0%,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 8 3,3%,2% Bygnings- og brugerservice - grundforløb 0 0 0,0% Dyr, planter og natur - grundforløb 3 0,5%,2% Krop og stil - grundforløb 8,5% 4 4,8% Mad til mennesker - grundforløb 8,5% 2 2,4% Medieproduktion - grundforløb 7,3% 0 0,0% Merkantil - grundforløb 28 5,% 7 8,4% Produktion og udvikling - grundforløb 0,2% 4 4,8% Strøm, styring og IT - grundforløb 0,8% 4 4,8% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 6,% 4 4,8% Transport og logistik - grundforløb 0 0 Gymnasiale Uddannelser ,9% 49 59,8% STX 86 33,9% 29 34,9% HHX 5 9,3% 3 3,6% HTX 20 3,6% 0 0,0% HF 0,0% 7 20,5% Andet 3 2,4% 5 6,% Ophold i udlandet 5 0,9% 2 2,4% Produktionsskole 0,2% 0 0,0% Andre uddannelser 0,2% 0 0,0% EGU 2 0,4% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 4 0,7% 3 3,6% Total % 82 00%

6 Tabel 6 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der gik på 9. eller 0.klasstrin på skoler i Greve kommune Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Damagerskolen 9.klasse 0.klasse 8 37,5% 7 37,0% Erhvervsuddannelser 22,9% 4 30,4% Gymnasiale uddannelser 7 35,4% 3 28,3% Andet 2,% 2 4,3% Total Gersagerskolen 9.klasse 0.klasse 6 22,2% 4,4% Erhvervsuddannelser 6 22,2% 5 42,9% Gymnasiale uddannelser 3 48,% 6 47,7% Andet 2 7,4% 0 0,0% Total Greve Privatskole 9.klasse 0.klasse 8 22,2% Erhvervsuddannelser 3 8,3% Gymnasiale uddannelser 24 66,7% Andet 2,8% Total 36 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 3 33,3% Gymnasiale uddannelser 5 55,6% Andet, Total 9 Greve Tiendeklasseskole 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 26 47,3% 20 35,7% Gymnasiale uddannelser 26 47,3% 32 57,2% Andet 3 5,5% 4 7,% Total Hedelyskolen 9.klasse 0.klasse 3 25,0% 23 35,9% Erhvervsuddannelser 2,2% 6 9,4% Gymnasiale uddannelser 25 48,% 34 53,% Andet 3 5,8%,6% Total Holmeagerskolen 9.klasse 0.klasse 5 35,7% 20 43,5% Erhvervsuddannelser 7 6,7% 6 3,0% Gymnasiale uddannelser 9 45,2% 20 43,5% Andet 2,4% 0 0,0% Total Hundige Lille Skole 9.klasse 0.klasse 8 44,4% Erhvervsuddannelser 4 3,0% Gymnasiale uddannelser 6 43,5% Andet Total 29 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 5 27,8% Gymnasiale uddannelser 2 66,7% Andet 5,5% Total 8

7 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Hundigeskolen 9.klasse 0.klasse 5 33,3% 2 22,2% Erhvervsuddannelser 4 8,9%,% Gymnasiale uddannelser 24 53,3% 6 66,7% Andet 2 4,4% 0 0,0% Total 45 9 Karlslunde skole 9.klasse 0.klasse 6 42,% 6 42,9% Erhvervsuddannelser 9 23,7% 7,% Gymnasiale uddannelser 2 3,6% 4 28,6% Andet 2,6% 3 2,4% Total 38 4 Krogårdsskolen 9.klasse 0.klasse 29,7% 4 32,6% Erhvervsuddannelser 4 0,8% 7 6,3% Gymnasiale uddannelser 22 59,5% 2 48,8% Andet 0 0,0% 2,3% Total Mosedeskolen 9.klasse 0.klasse 7 24,6% 8 26,5% Erhvervsuddannelser 6 8,7% 3 9,% Gymnasiale uddannelser 45 65,2% 37 54,4% Andet,4% 0 0,0% Total Strandskolen 9.klasse 0.klasse 5 29,4% 22 37,9% Erhvervsuddannelser 0 9,6% 9 5,5% Gymnasiale uddannelser 26 5,0% 26 44,9% Andet 0 0,0%,7% Total 5 58 Tjørnelyskolen 9.klasse 0.klasse 2 26,7% 9 20,4% Erhvervsuddannelser 7 5,6% 5 34,% Gymnasiale uddannelser 25 55,6% 20 45,5% Andet 2,2% 0 0,0% Total Tune skole 9.klasse 0.klasse 2 25,5% 27 40,3% Erhvervsuddannelser 4 29,8% 8,9% Gymnasiale uddannelser 20 42,6% 30 44,8% Andet 2,% 2 3,0% Total 47 67

8 Tabel 7 Uddannelsesønsker i 2008 for elever på 9. og 0. klassetrin, der går i skole i Greve Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler Skole Antal Pct. Damagerskolen 46 9.klasse klasse efterskole 3 6,5% 0. klasse folkeskole 0 2,7% 0. klasse privatskole 4 8,7% Anden uddannelse 2,2% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 4,3% HHX 4 8,7% HTX 2 4,3% Krop og stil grundforløb 2,2% Mad til mennesker - grundforløb 2,2% Medieproduktion - grundforløb 2 4,3% Merkantil grundforløb 6 3,0% Ophold i udlandet 2,2% STX 7 5,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,2% Gersagerskolen 35 9.klasse klasse efterskole 2,9% 0. klasse folkeskole 3 8,6% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,9% Dyr, planter og natur - grundforløb 2,9% HHX 3 8,6% HTX 2 5,7% Krop og stil grundforløb 2,9% Mad til mennesker - grundforløb 2,9% Merkantil grundforløb 7 20,0% Strøm, styring og IT - grundforløb 3 8,6% STX 3,4% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,9% Greve Privatskole 45 9.klasse klasse efterskole 2,8% 0. klasse privatskole 7 9,4% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2 5,6% Bygge og Anlæg - grundforløb 2,8% Går ikke direkte i uddannelse 2,8% HHX 7 9,4% HTX 3 8,3% STX 4 38,9% 0.klasse 9 HF,% Ophold i udlandet,% Strøm, styring og IT - grundforløb 3 33,3% STX 4 44,4%

9 Greve Tiendeklasseskole 56 0.klasse 56 Anden uddannelse,8% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,8% Dyr, planter og natur - grundforløb,8% Går ikke direkte i uddannelse 3 5,4% HF 6 28,6% HHX 2 3,6% Krop og stil grundforløb,8% Mad til mennesker - grundforløb 2 3,6% Merkantil grundforløb 6 0,7% Produktion og udvikling - grundforløb 4 7,% Strøm, styring og IT - grundforløb,8% STX 4 25,0% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 4 7,% Hedelyskolen 64 9.klasse klasse efterskole 2 8,8% 0. klasse folkeskole 7 0,9% 0. klasse privatskole 4 6,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,6% Bygge og Anlæg - grundforløb,6% HHX 8 2,5% HTX 2 3,% Medieproduktion - grundforløb,6% Merkantil grundforløb 2 3,% Ophold i udlandet,6% Strøm, styring og IT - grundforløb,6% STX 24 37,5% Holmeagerskolen 46 9.klasse klasse efterskole 7 5,2% 0. klasse folkeskole 2 26,% 0. klasse privatskole 2,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 4,3% EGU 2,2% HHX 2 4,3% HTX 2 4,3% Merkantil grundforløb 2 4,3% Produktion og udvikling - grundforløb 2,2% STX 6 34,8%

10 Hundige Lille Skole 36 9.klasse 8 0. klasse efterskole 2,% 0. klasse privatskole 6 33,3% Dyr, planter og natur - grundforløb 5,6% HHX 5,6% HTX 5,6% Krop og stil grundforløb 2,% Strøm, styring og IT - grundforløb 5,6% STX 4 22,2% 0.klasse 8 Bygge og Anlæg - grundforløb 5,6% HHX 5,6% Krop og stil grundforløb 3 6,7% Merkantil grundforløb 5,6% Ophold i udlandet 5,6% STX 6,% Hundigeskolen 9 9.klasse 9 0. klasse folkeskole 2 22,2% EGU,% STX 6 66,7% Karlslunde Skole 4 9.klasse 4 0. klasse efterskole 4 28,6% 0. klasse folkeskole 2 4,3% Bygge og Anlæg - grundforløb 7,% Går ikke direkte i uddannelse 2 4,3% Ophold i udlandet 7,% STX 4 28,6% Krogårdskolen 43 9.klasse klasse efterskole 0 23,3% 0. klasse folkeskole 2 4,7% 0. klasse privatskole 2 4,7% HHX 2 4,7% HTX 2,3% Mad til mennesker - grundforløb 2 4,7% Merkantil grundforløb 2 4,7% Produktionsskole 2,3% Strøm, styring og IT - grundforløb 2 4,7% STX 8 4,9% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,3%

11 Mosedeskolen 68 9.klassse klasse efterskole 2 7,6% 0. klasse folkeskole 5 7,4% 0.klasse privatskole,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 3 4,4% Dyr, planter og natur - grundforløb,5% HHX 7 0,3% HTX 4 5,9% Krop og stil grundforløb,5% Medieproduktion - grundforløb 2 2,9% Merkantil grundforløb 4 5,9% Strøm, styring og IT - grundforløb,5% STX 26 38,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb,5% Strandskolen 58 9.klasse klasse efterskole 5 25,9% 0. klasse folkeskole 7 2,% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 3 5,2% Bygge og Anlæg - grundforløb,7% HHX 4 6,9% HTX 2 3,4% Mad til mennesker - grundforløb,7% Merkantil grundforløb 3 5,2% Ophold i udlandet,7% STX 20 34,5% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb,7% Tjørnelyskolen 44 9.klasse klasse efterskole 2 4,5% 0. klasse folkeskole 6 3,6% 0. klasse privatskole 2,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2 4,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 5,4% HHX 4 9,% HTX 2,3% Krop og stil grundforløb 2 4,5% Mad til mennesker - grundforløb 2 4,5% Merkantil grundforløb 2,3% Strøm, styring og IT - grundforløb 2 4,5% STX 5 34,% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,3%

12 Tune Skole 67 9.klasse klasse efterskole 22 32,8% 0. klasse folkeskole 3 4,5% 0. klasse privatskole 2 3,0% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 3,0% Går ikke direkte i uddannelse,5% HHX 9 3,4% Krop og stil grundforløb,5% Mad til mennesker - grundforløb,5% Medieproduktion - grundforløb 2 3,0% Merkantil grundforløb,5% Ophold i udlandet,5% STX 2 3,3%

13 Nedenstående figur og 2 sammenligner uddannelsesvalgene for elever der afslutter 9. eller 0. klasse i de fire kommuner i 2008 i UUV Køge Bugts område. Figur Uddannelsesvalg 9. klasse - kommunevis ,0% 50,0% 40,0% 30,0% Greve 9.klasse Køge 9.klasse Solrød 9.klasse Stevns 9.klasse 20,0% 0,0% 0,0% 0. klasse i alt Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andet Figur 2 Uddannelsesvalg 0.klasse - kommunevis ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Greve 0.klasse Køge 0.klasse Solrød 0.klasse Stevns 0.klasse 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andet

14 Afgangselever i 2007 og frafald fra ungdomsuddannelserne I sommeren 2007 afsluttede 2236 elever med bopæl i kommunerne Greve, Køge, Solrød eller Stevns enten 9. eller 0. klassetrin. 688 af disse elever har modtaget vejledning fra UUV. I perioden / til 3/ har 62 unge af den totale gruppe haft ét eller flere frafald. Totalt har der været 76 frafald fra ungdomsuddannelserne i perioden. De fordeler sig på indgangene som illustreret i figur 3. Figur 3 Frafaldene fordelt på uddannelsesindgange Samlet set fordeler frafaldene sig med 60 % er fra erhvervsuddannelser, mens 40 % af frafaldene er fra de gymnasiale uddannelser.

15 25 af frafaldene er unge fra skoler, hvor UUV er ansvarlig for vejledningen. I figur 4 ses hvilken skole, de unge har afsluttet 9. eller 0. klassetrin fra. I figuren er privatskolerne også med, idet de er blevet en del af UUV s vejledningsområde fra dette skoleår. Figur 4 Antal frafald fordelt på elevernes afgangsskole Vemmedrupskolen Uglegårdsskolen Tune Skole Tjørnelyskolen Sydkystens Privatskole Strøbyskolen Strandskolen Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Munkekærskolen Mosedeskolen Køge Private Realskole Køge Lille Skole Køge Bugt Privatskole Krogårdskolen Kirstinedalsskolen Karlslunde Skole Jersie Skole Højelse Skole Hundigeskolen Holmebækskolen Holmeagerskolen Herfølge Skole Heldagsklassen Hedelyskolen Havdrup Skole Hastrupskolen Greve Tiendeklasseskole Greve Privatskole Erikstrupskolen Ellemarkskolen Ejby Skole Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård Borup Skole Asgård Skole 0. Klassen Solrød Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i figur 4 ikke er taget højde for skolernes størrelse og dermed antallet af afgangselever, samt andelen af specialklasseelever.

16 Årgang 987 UUV s pilotårgang og den nationale statistik Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i år 205, skal følges med lokale målinger. Den nationale 95 % målsætning er et resultat af en fremskrivning og prognose af unge der i 2004/05 gik i 9. klasse. Tabel 8 viser, hvor stor en andel, af de unge der i 2004/05 gik i 9. klasse, forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 25 år efter. Tabel 8 De nationale, regionale og kommunale tal fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Andel unge. Hele landet 85,3% Region Sjælland 84,3% Greve Kommune 84,9% Køge Kommune 85,0% Solrød Kommune 88,6% Stevns Kommune 83,7% Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel dækker kommunens afgangselevers uddannelsesfrekvens 25 år efter 9. klasse og fortæller som sådan ikke noget om kommunens uddannelsesindsats mellem grundskolen og det 25. år, hvor der er en stor mobilitet i ungegruppen.

17 Figur 5 Undervisningsministeriets profilmodel. (Kilde UVM.) Profilmodellen for Danmark: Profilfiguren i figur 5 viser, hvilket uddannelsesslutniveau årgangen forventes at have 25 år efter 9. klasse. Resultaterne kan fordeles på køn, region, kommune, profilår og antal år efter 9. klasse. Hvordan læses profilfiguren? Se:

18 Lokale tal på vejen. UUV har valgt at arbejde med målsætningen lokalt, og vi har valgt at følge årgang 987, der er blevet vores pilotårgang, de unge, der i 2007 fyldte 20 år. UUV har data på alle unge under 25 år. Årgang 987 følger vi tæt, idet det er den første årgang, vi med egne registreringer følger helt til det 25. år. UUV s samarbejdende kommuner besluttede at udvide vejledningen op til det 25. år pr I de nedenstående tabeller ses et billede af årgangen. Tabel 9 viser, antallet af unge fordelt på kommune og de tre kategorier Gennemført ungdomsuddannelse, I gang og I vejledningsproces. I tabel 0 ses den procentvise fordeling. Tabel 9 Unge fordelt på kommuner pr. april 2008 årgang 987 Greve Køge Solrød Stevns UUV Gennemført ungdomsuddannelser I gang I vejledningsproces Total Tabel 0 Unges procentvise fordeling på kommunerne april 2008 årgang 987 Greve Køge Solrød Stevns UUV Gennemført ungdomsuddannelse 46,% 46,8% 52,9% 43,4% 47,0% I gang 34,5% 36,9% 3,2% 45,5% 36,4% I vejledningsproces 9,3% 6,4% 5,9%,0% 6,6% Figur 5 viser unge i UUV s område der i tabel 6 er I gang (de 36,4% eller de 454 unge), hvordan de fordeler sig placeringsmæssigt. Figuren viser, at 70,8 % af gruppen er i gang med uddannelse. Det svarer til 37 unge. Figur 5 Årgang 987 i kategorien I gang fordelt på placering

19

20 Åben vejledning i de 4 kommuner i UUV Køge Bugt Center Adresse Tlf. Åbningstid Greve Centerholmen 8, / Mandag og onsdag kl Greve Køge Strandpromenaden Køge Mandag onsdag kl. 3 6 Torsdag kl. 3 8 Fredag lukket Solrød Solrød Gymnasium Onsdag kl. 3-6 Solrød Center Solrød Strand Stevns Erikstrupskolen Mandag kl. 3-6 Kronhøjvej St. Heddinge OBS: Åbningstiden i Vejledningscentrene i Greve, Solrød og Stevns følger folkeskolernes ferieplan i den pågældende kommune! På UUV s center er der åbent året rundt undtagen mellem jul og nytår og i uge 29 (juli) UUV info-arrangementer for elever/ forældre 2008/09 Infomøde Nr. Uge, dato og tidspunkt Infoarrangement og sted Lørdag 3. I samarbejde med 4 andre UU centre, inviteres til september uddannelsesmesse i Ringsted. Kl Den fælles centrale messe gør det muligt at 5.00 præsentere et bredt udsnit af de tilbud der er til unge efter grundskolen. Program udsendes i august. 2 Torsdag 4. september kl Tirsdag 8. november Kl Tirsdag 24. november Kl Valg af efterskole i 9. eller 0. klasse. Efterskoletilbud. Sted: Teaterbygningen i Køge Informationsmøde om ungdomsuddannelserne på Køge Gymnasium Informationsmøde om ungdomsuddannelserne på Greve Gymnasium Målgruppe Specialklasseelever, forældre og lærere Elever og forældre kl Elever og forældre kl Elever og forældre kl

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 5 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 5 Uddannelsesparathed... 5 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 4 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 4 Uddannelsesparathed... 4 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 21 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk. www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010 Forord

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010.

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010. 8. klasserne i Tønder Kommune, der vejledes af UU Tønder har været på introduktionskursus i perioden mellem uge 9 og uge 18 i foråret 2010. Eleverne har kunnet vælge mellem følgende fire pakker i deres

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11 Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Udgivet 2015 2 Indhold Velkommen til Tal om unge... 4 95%-målsætning... 4 Samarbejde... 4 Reformer... 5 15-17-årige... 6 Hvad er

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere