Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen UUV Greve Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune"

Transkript

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune

2 Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg den 5. marts valgt, hvilken uddannelse de ønsker at begynde på til august. Med publikationen Tal på vejen 2008 sætter UUV fokus på overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i Køge Bugt området. UUV s mål er; ) at de unge gennemfører deres skolegang 2) at de får en positiv overgang i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse efter grundskolen 3) at de unge, der ikke får gennemført en ungdomsuddannelse samles op, vejledes og hjælpes med tilmelding til en ny ungdomsuddannelse. De 95 % i år 205. Tal på vejen 2008 er en vigtig milepæl på vejen mod den nationale målsætning om, at 95 % i år 205 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Overgangsvejledningen begynder i 8. klasse, hvor eleverne introduceres til ungdomsuddannelserne via korte introduktionsforløb på ungdomsuddannelserne. Erfaring og viden fra praksis anvendes i vejledningen, og i 9. klasse kan introduktionsforløbene, som nu hedder brobygning, igen sættes i spil og eventuelt suppleres med praktikophold i erhvervslivet. I 0. klasse undervises og arbejdes der hele året med fokus på den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse og via faglig- og social opkvalificering, suppleret med uddannelsesbrobygningsforløb forberedes valg og overgang til ungdomsuddannelse efter 0. klasse. Fokus på overgangsvejledning. Overgangsvejledning begynder som nævnt i 8. klasse og (har vi valgt) strækker sig frem til det første ½ år i den valgte ungdomsuddannelse, hvor vi følger drop-out, fra- og omvalg tæt. Vi har i år valgt at medtage frafaldsstatistikken for UUV s afgangselever i 2007 for de enkelte uddannelsesområder og grundskoler. Frafaldsstatistikken er med for at illustrere, at vi har fokus på området. Talmaterialet kan ikke anvendes til en sammenligning skolerne imellem, idet der ikke er taget forbehold for skolestørrelse, antal specialklasser etc. Lad os sammen have den ambition, at sådan ser tallene ud for 2007 og dem skal vi forbedre til næste års udgave af Tal på vejen. Tal fra Køge Bugt og for den enkelte kommune. Tal på vejen er afgangselevernes valg fra skoler geografisk placeret i de fire kommuner i Køge Bugt. Frafaldsstatistik på ungdomsuddannelserne er for elever bosiddende i kommuner i Køge Bugt området. Det er det statistiske materiale som er tilgængelig for UUV s IT-database, og vi medtager derfor ikke efterskoleelevernes uddannelsesvalg og en frafaldsstatistik for områdets uddannelsesinstitutioner. Statistik for dette område findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det er UUV s mål at alle lokale aktører samarbejder frem mod de 95% i år 205. UUV ønsker derfor: At inddrage alle aktører, som har en betydning for opgaveløsningen. At skabe og synliggøre den gensidige afhængighed, der eksisterer blandt netværkets aktører, således at samarbejdets nødvendighed er synligt for alle parter. At etablere en forhandlingskultur i netværkssamarbejdet, som er præget af gensidig tillid og villighed til at investere ressourcer i samarbejdet. At etablere og optimere en fælles viden i netværket på området unge uden uddannelse. At formulere, udbrede og skabe opbakning til fælles mål mellem de inddragede aktører i netværket. Tal på vejen 2008 udgives i fire forskellige udgaver med fokus på kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns. Konsulent i UUV Christel Jørgensen har stået for bearbejdningen af talmaterialet, der forhåbentlig giver anledning til dialog og forslag til initiativer på vejen frem mod målet i år 205. God fornøjelse Mark Jensen, Centerleder UUV

3 Uddannelsesvalg 2008 Nedenstående tabel og 2 viser uddannelsesvalgene i UUV Køge Bugts område fra 2005 til Tabel viser tallene for elever, der afslutter 9. klassetrin og tabel 2 elever, der afslutter 0. klassetrin. Tabel Uddannelsesønsker 9. klassetrin. De fire kommuner i UUV Køge Bugt 9.klasse klasse klasse klasse 2005 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt 69 37,4% ,3% 586 4,5% ,2% Erhvervsuddannelser 278 6,8% 22 5,5% 29 5,5% 92 5,6% Social og sundhedsudd. 0 0,7% 2 0,8% 9 0,7% Gymnasiale uddannelser 77 43,4% 569 4,7% ,0% 43 33,5% Andet* 39 2,4% 52 3,8% 60 4,2% 49 4,0% TOTAL % % 44 00% % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 2 Uddannelsesønsker 0. klassetrin. De fire kommuner i UUV Køge Bugt 0. klasse klasse klasse klasse 2005 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt Erhvervsuddannelser 90 33,5% 23 38,2% 34 4,2% 32,0% Social og sundhedsudd. 4 4,3% 4 4,3% 26 7,5% Gymnasiale uddannelser 66 6,7% 6 50,0% 47 45,2% 86 53,6% Andet* 3 4,8% 24 7,5% 30 9,3% 24 6,9% TOTAL % % % % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Med Tal på vejen 2008 er det første gang UUV laver en publikation, som inkluderer områdets 0 privatskoler. De 0 privatskoler indgik i samarbejdet. august Med erhvervsuddannelsesreformen er der ændret på indgangene til erhvervsuddannelserne, der med 2 indgange nu også indeholder indgangene til Landbrugs- og Social- og sundhedsuddannelserne. De 2 indgange er: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og Anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Det samlede antal uddannelsesønsker for afgangselever er steget med 4 % fra 2007 til 2008 som følge af blandt andet privatskolernes inklusion. Antallet af elever på 0. klassetrin, hvor UUV Køge Bugt vejleder er faldet med 6 %. Trods det at privatskoler, hvoraf tre skoler har 0. klasse, nu er med i talmaterialet. Forklaringen kan blandt andet findes i den generelt faldende søgning til 0. klasse i folkeskolen, som området oplevede i Det er nemmest at afslutte sin ungdomsuddannelse mens man er ung, det er derfor positivt, at valget Andet er reduceret til det laveste procenttal for såvel 9. som 0. kl. elever siden Det lave procenttal for de 53 elever, dækker over det positive tal, at 2 unge vælger et ophold i udlandet i forlængelse af deres afsluttede grundskoleforløb.

4 Tabel 3 og 4 viser uddannelsesønskerne sammenlignet med sidste år for elever fra har afsluttet 9. henholdsvis 0. klasse på en skole i Greve kommune. I 2008 er privatskolerne som tidligere nævnt inkluderet. Tabel 3 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der har afgangsskole i Greve Kommune 9.klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 0.klasse 50 29,9% 78 32,5% Erhvervsuddannelser 89 7,7% 00 8,2% Gymnasiale uddannelser ,4% ,9% Andet* 5 3,0% 3 2,4% Total % % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 3 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der har afgangsskole i Greve Kommune 0.klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 0.klasse Erhvervsuddannelser 26 44,% 28 34,% Gymnasiale uddannelser 26 44,% 49 59,8% Andet* 7,8% 5 6,% Total 59 00% 82 00% *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse

5 Tabel 5 viser uddannelsesønskerne for 9. og 0. klassetrin i 2008 for elever der går i skole i Greve Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på enkelte uddannelsesretninger Tabel 5 Uddannelsesønsker 2008 for elever der går i skole i Greve Kommune 9.klasse 0.klasse Antal Procent Antal Procent 0.klasse i alt 78 32,5% 0. klasse fri grundskole 28 5,% 0. klasse folkeskole 59 0,8% 0. klasse efterskole 9 6,6% Erhvervsuddannelser 00 8,2% 28 34,% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,0%,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 8 3,3%,2% Bygnings- og brugerservice - grundforløb 0 0 0,0% Dyr, planter og natur - grundforløb 3 0,5%,2% Krop og stil - grundforløb 8,5% 4 4,8% Mad til mennesker - grundforløb 8,5% 2 2,4% Medieproduktion - grundforløb 7,3% 0 0,0% Merkantil - grundforløb 28 5,% 7 8,4% Produktion og udvikling - grundforløb 0,2% 4 4,8% Strøm, styring og IT - grundforløb 0,8% 4 4,8% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 6,% 4 4,8% Transport og logistik - grundforløb 0 0 Gymnasiale Uddannelser ,9% 49 59,8% STX 86 33,9% 29 34,9% HHX 5 9,3% 3 3,6% HTX 20 3,6% 0 0,0% HF 0,0% 7 20,5% Andet 3 2,4% 5 6,% Ophold i udlandet 5 0,9% 2 2,4% Produktionsskole 0,2% 0 0,0% Andre uddannelser 0,2% 0 0,0% EGU 2 0,4% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 4 0,7% 3 3,6% Total % 82 00%

6 Tabel 6 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der gik på 9. eller 0.klasstrin på skoler i Greve kommune Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Damagerskolen 9.klasse 0.klasse 8 37,5% 7 37,0% Erhvervsuddannelser 22,9% 4 30,4% Gymnasiale uddannelser 7 35,4% 3 28,3% Andet 2,% 2 4,3% Total Gersagerskolen 9.klasse 0.klasse 6 22,2% 4,4% Erhvervsuddannelser 6 22,2% 5 42,9% Gymnasiale uddannelser 3 48,% 6 47,7% Andet 2 7,4% 0 0,0% Total Greve Privatskole 9.klasse 0.klasse 8 22,2% Erhvervsuddannelser 3 8,3% Gymnasiale uddannelser 24 66,7% Andet 2,8% Total 36 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 3 33,3% Gymnasiale uddannelser 5 55,6% Andet, Total 9 Greve Tiendeklasseskole 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 26 47,3% 20 35,7% Gymnasiale uddannelser 26 47,3% 32 57,2% Andet 3 5,5% 4 7,% Total Hedelyskolen 9.klasse 0.klasse 3 25,0% 23 35,9% Erhvervsuddannelser 2,2% 6 9,4% Gymnasiale uddannelser 25 48,% 34 53,% Andet 3 5,8%,6% Total Holmeagerskolen 9.klasse 0.klasse 5 35,7% 20 43,5% Erhvervsuddannelser 7 6,7% 6 3,0% Gymnasiale uddannelser 9 45,2% 20 43,5% Andet 2,4% 0 0,0% Total Hundige Lille Skole 9.klasse 0.klasse 8 44,4% Erhvervsuddannelser 4 3,0% Gymnasiale uddannelser 6 43,5% Andet Total 29 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 5 27,8% Gymnasiale uddannelser 2 66,7% Andet 5,5% Total 8

7 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Hundigeskolen 9.klasse 0.klasse 5 33,3% 2 22,2% Erhvervsuddannelser 4 8,9%,% Gymnasiale uddannelser 24 53,3% 6 66,7% Andet 2 4,4% 0 0,0% Total 45 9 Karlslunde skole 9.klasse 0.klasse 6 42,% 6 42,9% Erhvervsuddannelser 9 23,7% 7,% Gymnasiale uddannelser 2 3,6% 4 28,6% Andet 2,6% 3 2,4% Total 38 4 Krogårdsskolen 9.klasse 0.klasse 29,7% 4 32,6% Erhvervsuddannelser 4 0,8% 7 6,3% Gymnasiale uddannelser 22 59,5% 2 48,8% Andet 0 0,0% 2,3% Total Mosedeskolen 9.klasse 0.klasse 7 24,6% 8 26,5% Erhvervsuddannelser 6 8,7% 3 9,% Gymnasiale uddannelser 45 65,2% 37 54,4% Andet,4% 0 0,0% Total Strandskolen 9.klasse 0.klasse 5 29,4% 22 37,9% Erhvervsuddannelser 0 9,6% 9 5,5% Gymnasiale uddannelser 26 5,0% 26 44,9% Andet 0 0,0%,7% Total 5 58 Tjørnelyskolen 9.klasse 0.klasse 2 26,7% 9 20,4% Erhvervsuddannelser 7 5,6% 5 34,% Gymnasiale uddannelser 25 55,6% 20 45,5% Andet 2,2% 0 0,0% Total Tune skole 9.klasse 0.klasse 2 25,5% 27 40,3% Erhvervsuddannelser 4 29,8% 8,9% Gymnasiale uddannelser 20 42,6% 30 44,8% Andet 2,% 2 3,0% Total 47 67

8 Tabel 7 Uddannelsesønsker i 2008 for elever på 9. og 0. klassetrin, der går i skole i Greve Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler Skole Antal Pct. Damagerskolen 46 9.klasse klasse efterskole 3 6,5% 0. klasse folkeskole 0 2,7% 0. klasse privatskole 4 8,7% Anden uddannelse 2,2% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 4,3% HHX 4 8,7% HTX 2 4,3% Krop og stil grundforløb 2,2% Mad til mennesker - grundforløb 2,2% Medieproduktion - grundforløb 2 4,3% Merkantil grundforløb 6 3,0% Ophold i udlandet 2,2% STX 7 5,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,2% Gersagerskolen 35 9.klasse klasse efterskole 2,9% 0. klasse folkeskole 3 8,6% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,9% Dyr, planter og natur - grundforløb 2,9% HHX 3 8,6% HTX 2 5,7% Krop og stil grundforløb 2,9% Mad til mennesker - grundforløb 2,9% Merkantil grundforløb 7 20,0% Strøm, styring og IT - grundforløb 3 8,6% STX 3,4% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,9% Greve Privatskole 45 9.klasse klasse efterskole 2,8% 0. klasse privatskole 7 9,4% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2 5,6% Bygge og Anlæg - grundforløb 2,8% Går ikke direkte i uddannelse 2,8% HHX 7 9,4% HTX 3 8,3% STX 4 38,9% 0.klasse 9 HF,% Ophold i udlandet,% Strøm, styring og IT - grundforløb 3 33,3% STX 4 44,4%

9 Greve Tiendeklasseskole 56 0.klasse 56 Anden uddannelse,8% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,8% Dyr, planter og natur - grundforløb,8% Går ikke direkte i uddannelse 3 5,4% HF 6 28,6% HHX 2 3,6% Krop og stil grundforløb,8% Mad til mennesker - grundforløb 2 3,6% Merkantil grundforløb 6 0,7% Produktion og udvikling - grundforløb 4 7,% Strøm, styring og IT - grundforløb,8% STX 4 25,0% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 4 7,% Hedelyskolen 64 9.klasse klasse efterskole 2 8,8% 0. klasse folkeskole 7 0,9% 0. klasse privatskole 4 6,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,6% Bygge og Anlæg - grundforløb,6% HHX 8 2,5% HTX 2 3,% Medieproduktion - grundforløb,6% Merkantil grundforløb 2 3,% Ophold i udlandet,6% Strøm, styring og IT - grundforløb,6% STX 24 37,5% Holmeagerskolen 46 9.klasse klasse efterskole 7 5,2% 0. klasse folkeskole 2 26,% 0. klasse privatskole 2,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 4,3% EGU 2,2% HHX 2 4,3% HTX 2 4,3% Merkantil grundforløb 2 4,3% Produktion og udvikling - grundforløb 2,2% STX 6 34,8%

10 Hundige Lille Skole 36 9.klasse 8 0. klasse efterskole 2,% 0. klasse privatskole 6 33,3% Dyr, planter og natur - grundforløb 5,6% HHX 5,6% HTX 5,6% Krop og stil grundforløb 2,% Strøm, styring og IT - grundforløb 5,6% STX 4 22,2% 0.klasse 8 Bygge og Anlæg - grundforløb 5,6% HHX 5,6% Krop og stil grundforløb 3 6,7% Merkantil grundforløb 5,6% Ophold i udlandet 5,6% STX 6,% Hundigeskolen 9 9.klasse 9 0. klasse folkeskole 2 22,2% EGU,% STX 6 66,7% Karlslunde Skole 4 9.klasse 4 0. klasse efterskole 4 28,6% 0. klasse folkeskole 2 4,3% Bygge og Anlæg - grundforløb 7,% Går ikke direkte i uddannelse 2 4,3% Ophold i udlandet 7,% STX 4 28,6% Krogårdskolen 43 9.klasse klasse efterskole 0 23,3% 0. klasse folkeskole 2 4,7% 0. klasse privatskole 2 4,7% HHX 2 4,7% HTX 2,3% Mad til mennesker - grundforløb 2 4,7% Merkantil grundforløb 2 4,7% Produktionsskole 2,3% Strøm, styring og IT - grundforløb 2 4,7% STX 8 4,9% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,3%

11 Mosedeskolen 68 9.klassse klasse efterskole 2 7,6% 0. klasse folkeskole 5 7,4% 0.klasse privatskole,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 3 4,4% Dyr, planter og natur - grundforløb,5% HHX 7 0,3% HTX 4 5,9% Krop og stil grundforløb,5% Medieproduktion - grundforløb 2 2,9% Merkantil grundforløb 4 5,9% Strøm, styring og IT - grundforløb,5% STX 26 38,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb,5% Strandskolen 58 9.klasse klasse efterskole 5 25,9% 0. klasse folkeskole 7 2,% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 3 5,2% Bygge og Anlæg - grundforløb,7% HHX 4 6,9% HTX 2 3,4% Mad til mennesker - grundforløb,7% Merkantil grundforløb 3 5,2% Ophold i udlandet,7% STX 20 34,5% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb,7% Tjørnelyskolen 44 9.klasse klasse efterskole 2 4,5% 0. klasse folkeskole 6 3,6% 0. klasse privatskole 2,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2 4,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 5,4% HHX 4 9,% HTX 2,3% Krop og stil grundforløb 2 4,5% Mad til mennesker - grundforløb 2 4,5% Merkantil grundforløb 2,3% Strøm, styring og IT - grundforløb 2 4,5% STX 5 34,% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,3%

12 Tune Skole 67 9.klasse klasse efterskole 22 32,8% 0. klasse folkeskole 3 4,5% 0. klasse privatskole 2 3,0% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 3,0% Går ikke direkte i uddannelse,5% HHX 9 3,4% Krop og stil grundforløb,5% Mad til mennesker - grundforløb,5% Medieproduktion - grundforløb 2 3,0% Merkantil grundforløb,5% Ophold i udlandet,5% STX 2 3,3%

13 Nedenstående figur og 2 sammenligner uddannelsesvalgene for elever der afslutter 9. eller 0. klasse i de fire kommuner i 2008 i UUV Køge Bugts område. Figur Uddannelsesvalg 9. klasse - kommunevis ,0% 50,0% 40,0% 30,0% Greve 9.klasse Køge 9.klasse Solrød 9.klasse Stevns 9.klasse 20,0% 0,0% 0,0% 0. klasse i alt Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andet Figur 2 Uddannelsesvalg 0.klasse - kommunevis ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Greve 0.klasse Køge 0.klasse Solrød 0.klasse Stevns 0.klasse 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andet

14 Afgangselever i 2007 og frafald fra ungdomsuddannelserne I sommeren 2007 afsluttede 2236 elever med bopæl i kommunerne Greve, Køge, Solrød eller Stevns enten 9. eller 0. klassetrin. 688 af disse elever har modtaget vejledning fra UUV. I perioden / til 3/ har 62 unge af den totale gruppe haft ét eller flere frafald. Totalt har der været 76 frafald fra ungdomsuddannelserne i perioden. De fordeler sig på indgangene som illustreret i figur 3. Figur 3 Frafaldene fordelt på uddannelsesindgange Samlet set fordeler frafaldene sig med 60 % er fra erhvervsuddannelser, mens 40 % af frafaldene er fra de gymnasiale uddannelser.

15 25 af frafaldene er unge fra skoler, hvor UUV er ansvarlig for vejledningen. I figur 4 ses hvilken skole, de unge har afsluttet 9. eller 0. klassetrin fra. I figuren er privatskolerne også med, idet de er blevet en del af UUV s vejledningsområde fra dette skoleår. Figur 4 Antal frafald fordelt på elevernes afgangsskole Vemmedrupskolen Uglegårdsskolen Tune Skole Tjørnelyskolen Sydkystens Privatskole Strøbyskolen Strandskolen Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Munkekærskolen Mosedeskolen Køge Private Realskole Køge Lille Skole Køge Bugt Privatskole Krogårdskolen Kirstinedalsskolen Karlslunde Skole Jersie Skole Højelse Skole Hundigeskolen Holmebækskolen Holmeagerskolen Herfølge Skole Heldagsklassen Hedelyskolen Havdrup Skole Hastrupskolen Greve Tiendeklasseskole Greve Privatskole Erikstrupskolen Ellemarkskolen Ejby Skole Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård Borup Skole Asgård Skole 0. Klassen Solrød Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i figur 4 ikke er taget højde for skolernes størrelse og dermed antallet af afgangselever, samt andelen af specialklasseelever.

16 Årgang 987 UUV s pilotårgang og den nationale statistik Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i år 205, skal følges med lokale målinger. Den nationale 95 % målsætning er et resultat af en fremskrivning og prognose af unge der i 2004/05 gik i 9. klasse. Tabel 8 viser, hvor stor en andel, af de unge der i 2004/05 gik i 9. klasse, forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 25 år efter. Tabel 8 De nationale, regionale og kommunale tal fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Andel unge. Hele landet 85,3% Region Sjælland 84,3% Greve Kommune 84,9% Køge Kommune 85,0% Solrød Kommune 88,6% Stevns Kommune 83,7% Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel dækker kommunens afgangselevers uddannelsesfrekvens 25 år efter 9. klasse og fortæller som sådan ikke noget om kommunens uddannelsesindsats mellem grundskolen og det 25. år, hvor der er en stor mobilitet i ungegruppen.

17 Figur 5 Undervisningsministeriets profilmodel. (Kilde UVM.) Profilmodellen for Danmark: Profilfiguren i figur 5 viser, hvilket uddannelsesslutniveau årgangen forventes at have 25 år efter 9. klasse. Resultaterne kan fordeles på køn, region, kommune, profilår og antal år efter 9. klasse. Hvordan læses profilfiguren? Se:

18 Lokale tal på vejen. UUV har valgt at arbejde med målsætningen lokalt, og vi har valgt at følge årgang 987, der er blevet vores pilotårgang, de unge, der i 2007 fyldte 20 år. UUV har data på alle unge under 25 år. Årgang 987 følger vi tæt, idet det er den første årgang, vi med egne registreringer følger helt til det 25. år. UUV s samarbejdende kommuner besluttede at udvide vejledningen op til det 25. år pr I de nedenstående tabeller ses et billede af årgangen. Tabel 9 viser, antallet af unge fordelt på kommune og de tre kategorier Gennemført ungdomsuddannelse, I gang og I vejledningsproces. I tabel 0 ses den procentvise fordeling. Tabel 9 Unge fordelt på kommuner pr. april 2008 årgang 987 Greve Køge Solrød Stevns UUV Gennemført ungdomsuddannelser I gang I vejledningsproces Total Tabel 0 Unges procentvise fordeling på kommunerne april 2008 årgang 987 Greve Køge Solrød Stevns UUV Gennemført ungdomsuddannelse 46,% 46,8% 52,9% 43,4% 47,0% I gang 34,5% 36,9% 3,2% 45,5% 36,4% I vejledningsproces 9,3% 6,4% 5,9%,0% 6,6% Figur 5 viser unge i UUV s område der i tabel 6 er I gang (de 36,4% eller de 454 unge), hvordan de fordeler sig placeringsmæssigt. Figuren viser, at 70,8 % af gruppen er i gang med uddannelse. Det svarer til 37 unge. Figur 5 Årgang 987 i kategorien I gang fordelt på placering

19

20 Åben vejledning i de 4 kommuner i UUV Køge Bugt Center Adresse Tlf. Åbningstid Greve Centerholmen 8, / Mandag og onsdag kl Greve Køge Strandpromenaden Køge Mandag onsdag kl. 3 6 Torsdag kl. 3 8 Fredag lukket Solrød Solrød Gymnasium Onsdag kl. 3-6 Solrød Center Solrød Strand Stevns Erikstrupskolen Mandag kl. 3-6 Kronhøjvej St. Heddinge OBS: Åbningstiden i Vejledningscentrene i Greve, Solrød og Stevns følger folkeskolernes ferieplan i den pågældende kommune! På UUV s center er der åbent året rundt undtagen mellem jul og nytår og i uge 29 (juli) UUV info-arrangementer for elever/ forældre 2008/09 Infomøde Nr. Uge, dato og tidspunkt Infoarrangement og sted Lørdag 3. I samarbejde med 4 andre UU centre, inviteres til september uddannelsesmesse i Ringsted. Kl Den fælles centrale messe gør det muligt at 5.00 præsentere et bredt udsnit af de tilbud der er til unge efter grundskolen. Program udsendes i august. 2 Torsdag 4. september kl Tirsdag 8. november Kl Tirsdag 24. november Kl Valg af efterskole i 9. eller 0. klasse. Efterskoletilbud. Sted: Teaterbygningen i Køge Informationsmøde om ungdomsuddannelserne på Køge Gymnasium Informationsmøde om ungdomsuddannelserne på Greve Gymnasium Målgruppe Specialklasseelever, forældre og lærere Elever og forældre kl Elever og forældre kl Elever og forældre kl

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere