Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen UUV Greve Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune"

Transkript

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune

2 Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg den 5. marts valgt, hvilken uddannelse de ønsker at begynde på til august. Med publikationen Tal på vejen 2008 sætter UUV fokus på overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i Køge Bugt området. UUV s mål er; ) at de unge gennemfører deres skolegang 2) at de får en positiv overgang i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse efter grundskolen 3) at de unge, der ikke får gennemført en ungdomsuddannelse samles op, vejledes og hjælpes med tilmelding til en ny ungdomsuddannelse. De 95 % i år 205. Tal på vejen 2008 er en vigtig milepæl på vejen mod den nationale målsætning om, at 95 % i år 205 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Overgangsvejledningen begynder i 8. klasse, hvor eleverne introduceres til ungdomsuddannelserne via korte introduktionsforløb på ungdomsuddannelserne. Erfaring og viden fra praksis anvendes i vejledningen, og i 9. klasse kan introduktionsforløbene, som nu hedder brobygning, igen sættes i spil og eventuelt suppleres med praktikophold i erhvervslivet. I 0. klasse undervises og arbejdes der hele året med fokus på den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse og via faglig- og social opkvalificering, suppleret med uddannelsesbrobygningsforløb forberedes valg og overgang til ungdomsuddannelse efter 0. klasse. Fokus på overgangsvejledning. Overgangsvejledning begynder som nævnt i 8. klasse og (har vi valgt) strækker sig frem til det første ½ år i den valgte ungdomsuddannelse, hvor vi følger drop-out, fra- og omvalg tæt. Vi har i år valgt at medtage frafaldsstatistikken for UUV s afgangselever i 2007 for de enkelte uddannelsesområder og grundskoler. Frafaldsstatistikken er med for at illustrere, at vi har fokus på området. Talmaterialet kan ikke anvendes til en sammenligning skolerne imellem, idet der ikke er taget forbehold for skolestørrelse, antal specialklasser etc. Lad os sammen have den ambition, at sådan ser tallene ud for 2007 og dem skal vi forbedre til næste års udgave af Tal på vejen. Tal fra Køge Bugt og for den enkelte kommune. Tal på vejen er afgangselevernes valg fra skoler geografisk placeret i de fire kommuner i Køge Bugt. Frafaldsstatistik på ungdomsuddannelserne er for elever bosiddende i kommuner i Køge Bugt området. Det er det statistiske materiale som er tilgængelig for UUV s IT-database, og vi medtager derfor ikke efterskoleelevernes uddannelsesvalg og en frafaldsstatistik for områdets uddannelsesinstitutioner. Statistik for dette område findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det er UUV s mål at alle lokale aktører samarbejder frem mod de 95% i år 205. UUV ønsker derfor: At inddrage alle aktører, som har en betydning for opgaveløsningen. At skabe og synliggøre den gensidige afhængighed, der eksisterer blandt netværkets aktører, således at samarbejdets nødvendighed er synligt for alle parter. At etablere en forhandlingskultur i netværkssamarbejdet, som er præget af gensidig tillid og villighed til at investere ressourcer i samarbejdet. At etablere og optimere en fælles viden i netværket på området unge uden uddannelse. At formulere, udbrede og skabe opbakning til fælles mål mellem de inddragede aktører i netværket. Tal på vejen 2008 udgives i fire forskellige udgaver med fokus på kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns. Konsulent i UUV Christel Jørgensen har stået for bearbejdningen af talmaterialet, der forhåbentlig giver anledning til dialog og forslag til initiativer på vejen frem mod målet i år 205. God fornøjelse Mark Jensen, Centerleder UUV

3 Uddannelsesvalg 2008 Nedenstående tabel og 2 viser uddannelsesvalgene i UUV Køge Bugts område fra 2005 til Tabel viser tallene for elever, der afslutter 9. klassetrin og tabel 2 elever, der afslutter 0. klassetrin. Tabel Uddannelsesønsker 9. klassetrin. De fire kommuner i UUV Køge Bugt 9.klasse klasse klasse klasse 2005 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt 69 37,4% ,3% 586 4,5% ,2% Erhvervsuddannelser 278 6,8% 22 5,5% 29 5,5% 92 5,6% Social og sundhedsudd. 0 0,7% 2 0,8% 9 0,7% Gymnasiale uddannelser 77 43,4% 569 4,7% ,0% 43 33,5% Andet* 39 2,4% 52 3,8% 60 4,2% 49 4,0% TOTAL % % 44 00% % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 2 Uddannelsesønsker 0. klassetrin. De fire kommuner i UUV Køge Bugt 0. klasse klasse klasse klasse 2005 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt Erhvervsuddannelser 90 33,5% 23 38,2% 34 4,2% 32,0% Social og sundhedsudd. 4 4,3% 4 4,3% 26 7,5% Gymnasiale uddannelser 66 6,7% 6 50,0% 47 45,2% 86 53,6% Andet* 3 4,8% 24 7,5% 30 9,3% 24 6,9% TOTAL % % % % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Med Tal på vejen 2008 er det første gang UUV laver en publikation, som inkluderer områdets 0 privatskoler. De 0 privatskoler indgik i samarbejdet. august Med erhvervsuddannelsesreformen er der ændret på indgangene til erhvervsuddannelserne, der med 2 indgange nu også indeholder indgangene til Landbrugs- og Social- og sundhedsuddannelserne. De 2 indgange er: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og Anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Det samlede antal uddannelsesønsker for afgangselever er steget med 4 % fra 2007 til 2008 som følge af blandt andet privatskolernes inklusion. Antallet af elever på 0. klassetrin, hvor UUV Køge Bugt vejleder er faldet med 6 %. Trods det at privatskoler, hvoraf tre skoler har 0. klasse, nu er med i talmaterialet. Forklaringen kan blandt andet findes i den generelt faldende søgning til 0. klasse i folkeskolen, som området oplevede i Det er nemmest at afslutte sin ungdomsuddannelse mens man er ung, det er derfor positivt, at valget Andet er reduceret til det laveste procenttal for såvel 9. som 0. kl. elever siden Det lave procenttal for de 53 elever, dækker over det positive tal, at 2 unge vælger et ophold i udlandet i forlængelse af deres afsluttede grundskoleforløb.

4 Tabel 3 og 4 viser uddannelsesønskerne sammenlignet med sidste år for elever fra har afsluttet 9. henholdsvis 0. klasse på en skole i Greve kommune. I 2008 er privatskolerne som tidligere nævnt inkluderet. Tabel 3 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der har afgangsskole i Greve Kommune 9.klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 0.klasse 50 29,9% 78 32,5% Erhvervsuddannelser 89 7,7% 00 8,2% Gymnasiale uddannelser ,4% ,9% Andet* 5 3,0% 3 2,4% Total % % *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 3 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der har afgangsskole i Greve Kommune 0.klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 0.klasse Erhvervsuddannelser 26 44,% 28 34,% Gymnasiale uddannelser 26 44,% 49 59,8% Andet* 7,8% 5 6,% Total 59 00% 82 00% *Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse

5 Tabel 5 viser uddannelsesønskerne for 9. og 0. klassetrin i 2008 for elever der går i skole i Greve Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på enkelte uddannelsesretninger Tabel 5 Uddannelsesønsker 2008 for elever der går i skole i Greve Kommune 9.klasse 0.klasse Antal Procent Antal Procent 0.klasse i alt 78 32,5% 0. klasse fri grundskole 28 5,% 0. klasse folkeskole 59 0,8% 0. klasse efterskole 9 6,6% Erhvervsuddannelser 00 8,2% 28 34,% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,0%,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 8 3,3%,2% Bygnings- og brugerservice - grundforløb 0 0 0,0% Dyr, planter og natur - grundforløb 3 0,5%,2% Krop og stil - grundforløb 8,5% 4 4,8% Mad til mennesker - grundforløb 8,5% 2 2,4% Medieproduktion - grundforløb 7,3% 0 0,0% Merkantil - grundforløb 28 5,% 7 8,4% Produktion og udvikling - grundforløb 0,2% 4 4,8% Strøm, styring og IT - grundforløb 0,8% 4 4,8% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 6,% 4 4,8% Transport og logistik - grundforløb 0 0 Gymnasiale Uddannelser ,9% 49 59,8% STX 86 33,9% 29 34,9% HHX 5 9,3% 3 3,6% HTX 20 3,6% 0 0,0% HF 0,0% 7 20,5% Andet 3 2,4% 5 6,% Ophold i udlandet 5 0,9% 2 2,4% Produktionsskole 0,2% 0 0,0% Andre uddannelser 0,2% 0 0,0% EGU 2 0,4% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 4 0,7% 3 3,6% Total % 82 00%

6 Tabel 6 Uddannelsesønsker 2007 og 2008 for elever der gik på 9. eller 0.klasstrin på skoler i Greve kommune Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Damagerskolen 9.klasse 0.klasse 8 37,5% 7 37,0% Erhvervsuddannelser 22,9% 4 30,4% Gymnasiale uddannelser 7 35,4% 3 28,3% Andet 2,% 2 4,3% Total Gersagerskolen 9.klasse 0.klasse 6 22,2% 4,4% Erhvervsuddannelser 6 22,2% 5 42,9% Gymnasiale uddannelser 3 48,% 6 47,7% Andet 2 7,4% 0 0,0% Total Greve Privatskole 9.klasse 0.klasse 8 22,2% Erhvervsuddannelser 3 8,3% Gymnasiale uddannelser 24 66,7% Andet 2,8% Total 36 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 3 33,3% Gymnasiale uddannelser 5 55,6% Andet, Total 9 Greve Tiendeklasseskole 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 26 47,3% 20 35,7% Gymnasiale uddannelser 26 47,3% 32 57,2% Andet 3 5,5% 4 7,% Total Hedelyskolen 9.klasse 0.klasse 3 25,0% 23 35,9% Erhvervsuddannelser 2,2% 6 9,4% Gymnasiale uddannelser 25 48,% 34 53,% Andet 3 5,8%,6% Total Holmeagerskolen 9.klasse 0.klasse 5 35,7% 20 43,5% Erhvervsuddannelser 7 6,7% 6 3,0% Gymnasiale uddannelser 9 45,2% 20 43,5% Andet 2,4% 0 0,0% Total Hundige Lille Skole 9.klasse 0.klasse 8 44,4% Erhvervsuddannelser 4 3,0% Gymnasiale uddannelser 6 43,5% Andet Total 29 0.klasse 0.klasse Erhvervsuddannelser 5 27,8% Gymnasiale uddannelser 2 66,7% Andet 5,5% Total 8

7 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Hundigeskolen 9.klasse 0.klasse 5 33,3% 2 22,2% Erhvervsuddannelser 4 8,9%,% Gymnasiale uddannelser 24 53,3% 6 66,7% Andet 2 4,4% 0 0,0% Total 45 9 Karlslunde skole 9.klasse 0.klasse 6 42,% 6 42,9% Erhvervsuddannelser 9 23,7% 7,% Gymnasiale uddannelser 2 3,6% 4 28,6% Andet 2,6% 3 2,4% Total 38 4 Krogårdsskolen 9.klasse 0.klasse 29,7% 4 32,6% Erhvervsuddannelser 4 0,8% 7 6,3% Gymnasiale uddannelser 22 59,5% 2 48,8% Andet 0 0,0% 2,3% Total Mosedeskolen 9.klasse 0.klasse 7 24,6% 8 26,5% Erhvervsuddannelser 6 8,7% 3 9,% Gymnasiale uddannelser 45 65,2% 37 54,4% Andet,4% 0 0,0% Total Strandskolen 9.klasse 0.klasse 5 29,4% 22 37,9% Erhvervsuddannelser 0 9,6% 9 5,5% Gymnasiale uddannelser 26 5,0% 26 44,9% Andet 0 0,0%,7% Total 5 58 Tjørnelyskolen 9.klasse 0.klasse 2 26,7% 9 20,4% Erhvervsuddannelser 7 5,6% 5 34,% Gymnasiale uddannelser 25 55,6% 20 45,5% Andet 2,2% 0 0,0% Total Tune skole 9.klasse 0.klasse 2 25,5% 27 40,3% Erhvervsuddannelser 4 29,8% 8,9% Gymnasiale uddannelser 20 42,6% 30 44,8% Andet 2,% 2 3,0% Total 47 67

8 Tabel 7 Uddannelsesønsker i 2008 for elever på 9. og 0. klassetrin, der går i skole i Greve Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler Skole Antal Pct. Damagerskolen 46 9.klasse klasse efterskole 3 6,5% 0. klasse folkeskole 0 2,7% 0. klasse privatskole 4 8,7% Anden uddannelse 2,2% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 4,3% HHX 4 8,7% HTX 2 4,3% Krop og stil grundforløb 2,2% Mad til mennesker - grundforløb 2,2% Medieproduktion - grundforløb 2 4,3% Merkantil grundforløb 6 3,0% Ophold i udlandet 2,2% STX 7 5,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,2% Gersagerskolen 35 9.klasse klasse efterskole 2,9% 0. klasse folkeskole 3 8,6% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2,9% Dyr, planter og natur - grundforløb 2,9% HHX 3 8,6% HTX 2 5,7% Krop og stil grundforløb 2,9% Mad til mennesker - grundforløb 2,9% Merkantil grundforløb 7 20,0% Strøm, styring og IT - grundforløb 3 8,6% STX 3,4% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,9% Greve Privatskole 45 9.klasse klasse efterskole 2,8% 0. klasse privatskole 7 9,4% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2 5,6% Bygge og Anlæg - grundforløb 2,8% Går ikke direkte i uddannelse 2,8% HHX 7 9,4% HTX 3 8,3% STX 4 38,9% 0.klasse 9 HF,% Ophold i udlandet,% Strøm, styring og IT - grundforløb 3 33,3% STX 4 44,4%

9 Greve Tiendeklasseskole 56 0.klasse 56 Anden uddannelse,8% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,8% Dyr, planter og natur - grundforløb,8% Går ikke direkte i uddannelse 3 5,4% HF 6 28,6% HHX 2 3,6% Krop og stil grundforløb,8% Mad til mennesker - grundforløb 2 3,6% Merkantil grundforløb 6 0,7% Produktion og udvikling - grundforløb 4 7,% Strøm, styring og IT - grundforløb,8% STX 4 25,0% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 4 7,% Hedelyskolen 64 9.klasse klasse efterskole 2 8,8% 0. klasse folkeskole 7 0,9% 0. klasse privatskole 4 6,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,6% Bygge og Anlæg - grundforløb,6% HHX 8 2,5% HTX 2 3,% Medieproduktion - grundforløb,6% Merkantil grundforløb 2 3,% Ophold i udlandet,6% Strøm, styring og IT - grundforløb,6% STX 24 37,5% Holmeagerskolen 46 9.klasse klasse efterskole 7 5,2% 0. klasse folkeskole 2 26,% 0. klasse privatskole 2,2% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 4,3% EGU 2,2% HHX 2 4,3% HTX 2 4,3% Merkantil grundforløb 2 4,3% Produktion og udvikling - grundforløb 2,2% STX 6 34,8%

10 Hundige Lille Skole 36 9.klasse 8 0. klasse efterskole 2,% 0. klasse privatskole 6 33,3% Dyr, planter og natur - grundforløb 5,6% HHX 5,6% HTX 5,6% Krop og stil grundforløb 2,% Strøm, styring og IT - grundforløb 5,6% STX 4 22,2% 0.klasse 8 Bygge og Anlæg - grundforløb 5,6% HHX 5,6% Krop og stil grundforløb 3 6,7% Merkantil grundforløb 5,6% Ophold i udlandet 5,6% STX 6,% Hundigeskolen 9 9.klasse 9 0. klasse folkeskole 2 22,2% EGU,% STX 6 66,7% Karlslunde Skole 4 9.klasse 4 0. klasse efterskole 4 28,6% 0. klasse folkeskole 2 4,3% Bygge og Anlæg - grundforløb 7,% Går ikke direkte i uddannelse 2 4,3% Ophold i udlandet 7,% STX 4 28,6% Krogårdskolen 43 9.klasse klasse efterskole 0 23,3% 0. klasse folkeskole 2 4,7% 0. klasse privatskole 2 4,7% HHX 2 4,7% HTX 2,3% Mad til mennesker - grundforløb 2 4,7% Merkantil grundforløb 2 4,7% Produktionsskole 2,3% Strøm, styring og IT - grundforløb 2 4,7% STX 8 4,9% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,3%

11 Mosedeskolen 68 9.klassse klasse efterskole 2 7,6% 0. klasse folkeskole 5 7,4% 0.klasse privatskole,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 3 4,4% Dyr, planter og natur - grundforløb,5% HHX 7 0,3% HTX 4 5,9% Krop og stil grundforløb,5% Medieproduktion - grundforløb 2 2,9% Merkantil grundforløb 4 5,9% Strøm, styring og IT - grundforløb,5% STX 26 38,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb,5% Strandskolen 58 9.klasse klasse efterskole 5 25,9% 0. klasse folkeskole 7 2,% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 3 5,2% Bygge og Anlæg - grundforløb,7% HHX 4 6,9% HTX 2 3,4% Mad til mennesker - grundforløb,7% Merkantil grundforløb 3 5,2% Ophold i udlandet,7% STX 20 34,5% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb,7% Tjørnelyskolen 44 9.klasse klasse efterskole 2 4,5% 0. klasse folkeskole 6 3,6% 0. klasse privatskole 2,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 2 4,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 5,4% HHX 4 9,% HTX 2,3% Krop og stil grundforløb 2 4,5% Mad til mennesker - grundforløb 2 4,5% Merkantil grundforløb 2,3% Strøm, styring og IT - grundforløb 2 4,5% STX 5 34,% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 2,3%

12 Tune Skole 67 9.klasse klasse efterskole 22 32,8% 0. klasse folkeskole 3 4,5% 0. klasse privatskole 2 3,0% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb,5% Bygge og Anlæg - grundforløb 2 3,0% Går ikke direkte i uddannelse,5% HHX 9 3,4% Krop og stil grundforløb,5% Mad til mennesker - grundforløb,5% Medieproduktion - grundforløb 2 3,0% Merkantil grundforløb,5% Ophold i udlandet,5% STX 2 3,3%

13 Nedenstående figur og 2 sammenligner uddannelsesvalgene for elever der afslutter 9. eller 0. klasse i de fire kommuner i 2008 i UUV Køge Bugts område. Figur Uddannelsesvalg 9. klasse - kommunevis ,0% 50,0% 40,0% 30,0% Greve 9.klasse Køge 9.klasse Solrød 9.klasse Stevns 9.klasse 20,0% 0,0% 0,0% 0. klasse i alt Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andet Figur 2 Uddannelsesvalg 0.klasse - kommunevis ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Greve 0.klasse Køge 0.klasse Solrød 0.klasse Stevns 0.klasse 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andet

14 Afgangselever i 2007 og frafald fra ungdomsuddannelserne I sommeren 2007 afsluttede 2236 elever med bopæl i kommunerne Greve, Køge, Solrød eller Stevns enten 9. eller 0. klassetrin. 688 af disse elever har modtaget vejledning fra UUV. I perioden / til 3/ har 62 unge af den totale gruppe haft ét eller flere frafald. Totalt har der været 76 frafald fra ungdomsuddannelserne i perioden. De fordeler sig på indgangene som illustreret i figur 3. Figur 3 Frafaldene fordelt på uddannelsesindgange Samlet set fordeler frafaldene sig med 60 % er fra erhvervsuddannelser, mens 40 % af frafaldene er fra de gymnasiale uddannelser.

15 25 af frafaldene er unge fra skoler, hvor UUV er ansvarlig for vejledningen. I figur 4 ses hvilken skole, de unge har afsluttet 9. eller 0. klassetrin fra. I figuren er privatskolerne også med, idet de er blevet en del af UUV s vejledningsområde fra dette skoleår. Figur 4 Antal frafald fordelt på elevernes afgangsskole Vemmedrupskolen Uglegårdsskolen Tune Skole Tjørnelyskolen Sydkystens Privatskole Strøbyskolen Strandskolen Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Munkekærskolen Mosedeskolen Køge Private Realskole Køge Lille Skole Køge Bugt Privatskole Krogårdskolen Kirstinedalsskolen Karlslunde Skole Jersie Skole Højelse Skole Hundigeskolen Holmebækskolen Holmeagerskolen Herfølge Skole Heldagsklassen Hedelyskolen Havdrup Skole Hastrupskolen Greve Tiendeklasseskole Greve Privatskole Erikstrupskolen Ellemarkskolen Ejby Skole Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård Borup Skole Asgård Skole 0. Klassen Solrød Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i figur 4 ikke er taget højde for skolernes størrelse og dermed antallet af afgangselever, samt andelen af specialklasseelever.

16 Årgang 987 UUV s pilotårgang og den nationale statistik Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i år 205, skal følges med lokale målinger. Den nationale 95 % målsætning er et resultat af en fremskrivning og prognose af unge der i 2004/05 gik i 9. klasse. Tabel 8 viser, hvor stor en andel, af de unge der i 2004/05 gik i 9. klasse, forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 25 år efter. Tabel 8 De nationale, regionale og kommunale tal fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Andel unge. Hele landet 85,3% Region Sjælland 84,3% Greve Kommune 84,9% Køge Kommune 85,0% Solrød Kommune 88,6% Stevns Kommune 83,7% Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel dækker kommunens afgangselevers uddannelsesfrekvens 25 år efter 9. klasse og fortæller som sådan ikke noget om kommunens uddannelsesindsats mellem grundskolen og det 25. år, hvor der er en stor mobilitet i ungegruppen.

17 Figur 5 Undervisningsministeriets profilmodel. (Kilde UVM.) Profilmodellen for Danmark: Profilfiguren i figur 5 viser, hvilket uddannelsesslutniveau årgangen forventes at have 25 år efter 9. klasse. Resultaterne kan fordeles på køn, region, kommune, profilår og antal år efter 9. klasse. Hvordan læses profilfiguren? Se:

18 Lokale tal på vejen. UUV har valgt at arbejde med målsætningen lokalt, og vi har valgt at følge årgang 987, der er blevet vores pilotårgang, de unge, der i 2007 fyldte 20 år. UUV har data på alle unge under 25 år. Årgang 987 følger vi tæt, idet det er den første årgang, vi med egne registreringer følger helt til det 25. år. UUV s samarbejdende kommuner besluttede at udvide vejledningen op til det 25. år pr I de nedenstående tabeller ses et billede af årgangen. Tabel 9 viser, antallet af unge fordelt på kommune og de tre kategorier Gennemført ungdomsuddannelse, I gang og I vejledningsproces. I tabel 0 ses den procentvise fordeling. Tabel 9 Unge fordelt på kommuner pr. april 2008 årgang 987 Greve Køge Solrød Stevns UUV Gennemført ungdomsuddannelser I gang I vejledningsproces Total Tabel 0 Unges procentvise fordeling på kommunerne april 2008 årgang 987 Greve Køge Solrød Stevns UUV Gennemført ungdomsuddannelse 46,% 46,8% 52,9% 43,4% 47,0% I gang 34,5% 36,9% 3,2% 45,5% 36,4% I vejledningsproces 9,3% 6,4% 5,9%,0% 6,6% Figur 5 viser unge i UUV s område der i tabel 6 er I gang (de 36,4% eller de 454 unge), hvordan de fordeler sig placeringsmæssigt. Figuren viser, at 70,8 % af gruppen er i gang med uddannelse. Det svarer til 37 unge. Figur 5 Årgang 987 i kategorien I gang fordelt på placering

19

20 Åben vejledning i de 4 kommuner i UUV Køge Bugt Center Adresse Tlf. Åbningstid Greve Centerholmen 8, / Mandag og onsdag kl Greve Køge Strandpromenaden Køge Mandag onsdag kl. 3 6 Torsdag kl. 3 8 Fredag lukket Solrød Solrød Gymnasium Onsdag kl. 3-6 Solrød Center Solrød Strand Stevns Erikstrupskolen Mandag kl. 3-6 Kronhøjvej St. Heddinge OBS: Åbningstiden i Vejledningscentrene i Greve, Solrød og Stevns følger folkeskolernes ferieplan i den pågældende kommune! På UUV s center er der åbent året rundt undtagen mellem jul og nytår og i uge 29 (juli) UUV info-arrangementer for elever/ forældre 2008/09 Infomøde Nr. Uge, dato og tidspunkt Infoarrangement og sted Lørdag 3. I samarbejde med 4 andre UU centre, inviteres til september uddannelsesmesse i Ringsted. Kl Den fælles centrale messe gør det muligt at 5.00 præsentere et bredt udsnit af de tilbud der er til unge efter grundskolen. Program udsendes i august. 2 Torsdag 4. september kl Tirsdag 8. november Kl Tirsdag 24. november Kl Valg af efterskole i 9. eller 0. klasse. Efterskoletilbud. Sted: Teaterbygningen i Køge Informationsmøde om ungdomsuddannelserne på Køge Gymnasium Informationsmøde om ungdomsuddannelserne på Greve Gymnasium Målgruppe Specialklasseelever, forældre og lærere Elever og forældre kl Elever og forældre kl Elever og forældre kl

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Praktikmål i Danmark

Praktikmål i Danmark Praktikmål i Danmark Hvad, hvorfor & hvordan Arena for kvalitet i fagopplæringen Tromsø, 11. sept. 2014 Regina Lamscheck-Nielsen 11-09-2014 1 Agenda 1. Hvad: Udformning & anvendelse af praktikmål 2. Hvorfor:

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere