Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)"

Transkript

1 Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler. Du vil blandt andet kunne læse, når et givent cirkulære udmøntes i lønnen. Indholdet i løninformationen er generelt dækkende, hvorfor der kan indgå information, der ikke er relevant for alle institutioner. Nogle informationer er alene til orientering, i fald du eksempelvis får spørgsmål fra medarbejdere eller kolleger. Læsevejledning Vi har opbygget løninformationen således, at hvis en given information alene er relevant for SLS, vil det tydeligt fremgå af teksten. Sidst i informationen finder du kontaktoplysninger, forklaringer af de mest brugte begreber mv., under punktet Sådan kommer du videre. Til denne lønkørsel er der følgende informationer: Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel Ændringer til eksisterende PKAT Oprettelse af løndele Ændringer til eksisterende løndele Advis (typisk alene relevant for SLS)... 8

2 Side 2 af 9 1. Ændringer til eksisterende PKAT Til denne lønkørsel har vi foretaget følgende ændringer. PKAT 118 Konsulenter Vi har oprettet ny KL 55 Fagkonsulent, AC. Eventuelle fagkonsulenter på KL 51, som er AC ere skal flyttes over på den nye KL 55. VIGTIGT I skal selv foretage indplaceringen. Løndel 7040 ATP Livslang Pension dannes automatisk med sats 26 (ATP-sats F). Advis RK8073 vedr. løndel 3950, gruppeliv vil ikke blive dannet for KL 55. Fremover dannes løndel 3950 automatisk ved oprettelse af PKAT 118 KL 51. PKAT 223 Lærere m.fl. grundskoler PKAT 237 Lærere m.fl. grundskoler Iht. cirkulære af 24. marts 2014 om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med virkning fra 1. april 2013 (Modst.nr ) har vi foretaget følgende ændringer: Pr. 1. august 2013 har vi oprettet følgende nye klasser: KL 71 Lærere år, TR 01, kr , år, TR 02, kr , år, TR 03, kr , og flg. år, TR 04, kr ,00 KL 72 Børnehaveklasseledere år, TR 01, kr , år, TR 02, kr , år, TR 03, kr , og flg. år, TR 04, kr ,00 Lønningerne er angivet i niveau 31/

3 VIGTIGT I skal selv flytte jeres lønmodtagere fra KL 69 og 70 til de nye klasser, idet der skal tages stilling til omlægning af tillæg på løndel 2093, 2094 og Side 3 af 9 Løndel 2093, OK2008 tillæg, ikke-pens.giv. Løndel 2094, OK2008 tillæg, pens.giv. Vi har sat disse løndele i afgang for TR 04. Løndel 2095, Ureguleret tillæg Løndelen dannes fortsat automatisk for TR men sættes automatisk i afgang for TR 04. Løndel 2096, Garantitillæg - pr. 1. august Trin 4 tillæg Løndelen anvendes pr. 1. august 2013 til Trin 4 - tillæg - navnet på løndelen er ændret. Ansatte, der pr. 1. april 2013 har 12 års anciennitet og derover vil med indplacering på trin 4 oppebære den samme løn som hidtil. Overstiger den nuværende samlede faste løn (eksklusiv pension) pr. 1. april 2013 niveauet for trin 4 (eksklusiv pension), ydes et pensionsgivende varigt "trin 4- tillæg" til udligning af forskellen. Varige og midlertidige kvalifikations- og funktionstillæg, midlertidige pensionsgivende OK08-tillæg ( 4a, stk. 6 i organisationsaftale af 11. juli 2011) samt særlige midlertidige ikke-pensionsgivende OK08-tillæg ( 4a, stk. 7 i organisationsaftalen af 11. juni 2011) konverteres pr. 1. august 2013 til et pensionsgivende varigt trin-4-tillæg. VIGTIGT I skal selv indrapportere løndel Løndel 2161, Særligt tillæg Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00, der er pensionsgivende, og løndel 2161 er åbnet for PKAT 223 og 237. Vi danner løndel 2161 automatisk for KL 71 og 72 pr. 1. august 2014 til LG 08/14, 2. lønkørsel.

4 Løndel 4614, Special- /støtteundervisning Side 4 af 9 Løndelen har hidtil fejlagtigt udbetalt kr. 32,11 pr. time (niveau 31/3-2012) - værdien er nu rettet uden efterregulering til: kr. 19,00 (niveau 31/3-2012) Løndel 5124, Omlagte timer Løndelen er lukket for PKAT 223 og 237. PKAT 247 Rengøringsassistenter PKAT 248 Specialarbejdere m.fl. PKAT 747 Rengøringsassistenter I henhold til cirkulære af 1. april 2014 om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.v. (3F) i staten med virkning fra 1. april 2013 (Modst.nr ). Ændringer til PKAT 248: KL 56 har ændret navn fra Løngruppe 6 til Løngruppe 3. KL 68 har ændret navn fra Løngruppe 4 til Løngruppe 5. KL 69 har ændret navn fra Løngruppe 5 til Løngruppe 6. Ny KL 74 Løngruppe 3, Hovedstaden. Klassen omfatter Tekniske serviceledere i staten m.fl. fra år, TR 01, kr ,00 3. og flg. år. TR 02, kr ,00 Ny KL 75 Løngruppe 3, Provinsen. Klassen omfatter Tekniske serviceledere i staten m.fl. fra år, TR 01, kr ,00 3. og flg. år, TR 02, kr ,00 Ny KL 76 Løngruppe 8. Klassen omfatter specialarbejdere under Søfartsstyrelsen fra og flg. år, TR 01, kr ,00

5 Løndel 2127 Side 5 af 9 Vi foretager disse ændringer i LG 05/14, 2. lønkørsel: Løndelen åbnes for PKAT 247 og 747. I forbindelse med omlægning til nyt grundbeløb niveau 31/3-2012, har der i SLS været afrundet på det årlige beløb. I aftalen er der afrundet på månedlige beløb. Vi retter beløbene, og vi foretager efterregulering pr. 1/ dog ikke for sats 1, 4 og 8, da der her er tale om, at beløbet vil blive lidt mindre. PKAT 289 Kantineledere Vi har ændret løndel 7018 for PKAT 289, iht. nedenstående: sats 12 til sats 5 sats 13 til sats 78 og kreditorkode 1111 til 1182 Se mere i løninformation nr. 20 fra LG 10/13, 2. lønkørsel. 2. Oprettelse af løndele Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende løndele jf. nedenfor. Løndel 2380 Værdi af frirejser, Grønland Løndelen er åben for alle PKAT og anvendes til beskatning af frirejser, Grønland. Antal rejser opsummeres til Fast felt og værdien heraf til Fast felt 560. Løndel 7445 Pensionsbidrag 53 a Løndelen anvendes til ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 a. Løndelen medfører, at pensionsbidraget bliver beskattet - skatten indeholdes i den almindelige løn, således at hele pensionsbidraget indbetales til pensionskassen. Der indrapporteres månedligt beløb. Felt 1: eget bidrag Felt 2: statens bidrag.

6 Side 6 af 9 3. Ændringer til eksisterende løndele Til denne lønkørsel har vi ændret løndele jf. nedenfor. Løndel 0225 Timer Vi har lukket Felt 3, afvigende årsnorm, for indrapportering. Vi har samtidig oprettet en ny sats 2 i Felt 2, der beregner ud fra en årsnorm på 2080 timer - denne sats anvendes for ansatte i Grønland. Løndel 1925 Pensionsalderforhøjelse Løndelen er åbnet for PKAT 607 og 609. Løndel 4261 Adjunkt-/lektortilæg, pensg. Løndelen er åbnet for PKAT 039. Løndel 4626 Honorar, kliniske lektorer Beregningen af løntimerne er rettet pr. 1/ med tilbagevirkende kraft. Periodiseringen i eindkomst for perioden 1/ indtil nu vil ikke blive korrekt. Hvis I har fået henvendelser herom, må I rette timerne manuelt i eindkomst. Løndel 4656 Honorar, kliniske lektorer I forbindelse med implementeringen af løndel 4656 i SLS er der ikke taget højde for, at beløbet skal opsummeres til Ferietotal-1 til brug for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i LG 05 (2. lønkørsel i april). Dette har vi nu rettet for GRP 001, 013, 100, 858, 859 og 864, som er de institutioner, der har tilsvarende opsummering på løndel Vi har foretaget opsummeringen således, at beløb vedrørende perioden 1/1-31/ er opsummeret til Ferietotal-1 SÅ og beløb vedrørende 2014 er opsummeret til Ferietotal-1 DÅ, således at der udbetales særlig feriegodtgørelse i 2014 af beløb vedr. førstnævnte periode. Løndel 5371 Godtg. for søn- og helligdage Løndelen er åbnet for PKAT 248.

7 Løndel 5376 Særskilt vederlæggelse Vi har indlagt nye værdier pr. 1/ med tilbagevirkende kraft: Side 7 af 9 Sats 125, kr. 655,00 Sats 126, kr ,00 Sats 127, kr ,00 Sats 128, kr ,00 Sats 129, kr ,00 Sats 130, kr ,00 Sats 131, kr. 500,00 Sats 135, kr ,00 Sats 136, kr ,00 Sats 137, kr ,00 Sats 138, kr ,00 Sats 139, kr ,00 Sats 140, kr ,00 Sats 198, kr ,00 Sats 199, kr ,00 Sats 200, kr ,00 Sats 201, kr ,00 Sats 202, kr ,00 Sats 203, kr ,00 Sats 204, kr ,00 Sats 205, kr ,00 Sats 206, kr ,00 Sats 207, kr ,00 Sats 208, kr ,00 Sats 209, kr. 600,00 Løndel 7018 Pensionsbidrag For PKAT 117 har vi har rettet betingelserne for Advis RB7113, således at advis et ikke dannes ved sats 45 og 55.

8 Side 8 af 9 4. Advis (typisk alene relevant for SLS) Du skal efter hver lønkørsel undersøge fejl/advis fra kørslen online via Fejl/advis modulet. Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering. Fejl/advis får du online og du SKAL altid tjekke fejl/advis online i den aktuelle løngeneration (LG 05/14, 2. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 05/14, 1. lønkørsel). Vi har dannet RK7901 med teksten: "Skal der udbetales særlig feriegodtgørelse for sidste år?(løndel 6980 skal anvendes)". Dette advis dannes for alle med AKKO 15, 16 og 32 (hvis afgangsårsagen er forskellig fra 32, 90 og 290) hvis ferietotalerne for sidste år ikke er 0 kr. Vi har dannet RK7950 med teksten: "Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk for denne lønmodtager med afgangsårsag 32, 90 eller 290". Brug af online-advis i SLS Advis online, hentes via Hovedmenu og vælg Fejl/advis: Husk du skal skifte til den seneste løngeneration, hvor advis er udskrevet eksempelvis som her til løngeneration 05/14, 1. lønkørsel via Menupunktet, Indstilling.

9 Side 9 af 9 Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering.

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter... 49

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere