Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd."

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel 1 Uddannelseser på Undervisningsministeriets område 2004 (2006 prisniveau) (eksklusiv moms) Normeret varighed (år) 1) Elever/ Årselev/ STÅ/ FS 10) Uger (skoleundervisning) Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr (mio. kr.) Taxameter Taxa- meter- Taxa- tilskud/ tilskud/ meter- Gnst. godt- Gnst. godt- tilskud/ Godt- Omk. til gørelses- Omk. t. gørelses- Omk. t. gørelses- udd. 2) udd. udd. Grundskoleområdet Folkeskole klasse 3) , ,3 Folkeskole 10. klasse 3) ,9-822,6 Frie grundsk klasse ,7 20, ,1 Frie grundsk. 10. klasse ,2 0,9 152,1 Efterskoler Klasse 4) ,6 297,8 897,0 Efterskoler 10. Klasse 5) ,2 468, ,0 Gymnasiale uddannelser 6) Hhx (højere handelseks.) ,4 390, ,7 Htx (højere teknisk eks.) ,6 121,6 763,2

2 2 Off. alm. gymnasier Private gymnasier ,1 707, , ,4 46,7 343,1 Erhvervsuddannelser m.m. Merkantile erhv. udd. 7) ,8 206, ,2 Tekniske erhv. Udd. 7) ,6 422, ,0 Merk. skolepraktik 8) 57 uger ,4 104,4 149,8 Teknisk skolepraktik 8) 57 uger ,5 534,4 916,9 Faglært landmand ,5 15,9 117,5 Ikke kompetencegivende uddannelser Produktionsskole 9) 0, ,3 268,4 826,7 Højskole ,0 21,4 488,4 Korte videregående uddannelser Merkantile uddannelser Sundhedsuddannelser Tekniske uddannelser ,9 243,0 682, ,3 12,0 47, ,8 133,0 468,8 Mellemlange videregående uddannelser Samf. og merk. udd. 3, ,3 83,0 203,2 Humanistisk uddannelse 3, ,3 42,3 112,6 Sundhedsuddannelser 3, ,2 192,4 603,6 Pædagogiske udd. 3, , , ,0 Tekniske uddannelser 3, ,2 245,2 919,4 Voksen og efter uddannelse Alm. efterudd. (FVU, HF, AVU) 11) ,8 80, ,7 Erhv. udd.(amu, Åben udd, VEUD) 12) , , ,4 Åben udd. videreg. niv ,4 362,0 772,4

3 1) For erhvervsuddannelserne og landbrugets grunduddannelse findes der ingen fast normeret studietid, da dette bl.a. afhænger af praktikplads m.m. Den opgjorte normerede studietid er et skøn foretaget ud fra den gennemsnitlige studietid for disse områder. 2) De samlede er til SU, SVU, elevstøtte m.v. er opgjort ud fra oplysninger om den samlede tildeling af godtgørelser til uddannelsesområdet fordelt mellem samtlige elever i SU er baseret på 2003 tal. 3) Det er forudsat, at erne per elev er den samme i klasse og 10. klasse. Hertil kommer kommunale anlægser til folkeskolen svarende til ca kr. per elev og i alt ca. 3,2 mia. kr. i ) Eleverne går typisk kun et år på efterskole, hvorfor der ikke er beregnet normeret forløb. Opgørelsen for efterskolerne er eksklusiv et grundtilskud på ca. 143 mio. kr. i 2004 svarende til ca kr. per efterskoleelev. 5) Andelen af 10. klasseelever på efterskoler er skønnet. Opgørelsen for efterskolerne er eksklusiv et grundtilskud på ca. 143 mio. kr. i 2004 svarende til ca kr. per efterskoleelev. 6) Pga. de forskellige finansieringskilder, regnskabssystemer mv. er det ikke muligt direkte at sammenligne enhedsomkostninger på de gymnasiale uddannelser. Dette skyldes bl.a. et en række af gymnasiernes administrative er sføres som en del af amternes forvaltning, og at de amtslige gymnasier ikke selv ejer bygningerne, hvilket medfører at bygningserne kun i begrænset omfang indgår i opgørelsen. 7) Den normerede studietid for erhvervsuddannelserne indeholder både skoleforløb og praktikforløb, hvor der i praktikforløbet ikke udbetales taxametertilskud. Skoleforløbet udgør gennemsnitligt 86 uger på de merkantile uddannelser og gennemsnitligt 57 uger på de tekniske uddannelser, hvilket ligger til grund for beregningen af de samlede er for det normerede uddannelsesforløb. Eleverne modtager SU i grundforløbet svarende til 76 uger på de merkantile uddannelser og 20 uger for de tekniske. Endvidere modtager studerende ved erhvervsuddannelserne typisk løn fra arbejdsgiveren. 8) Godtgørelsesen indeholder skolepraktikydelsen. 9) Et typisk studieforløb ved produktionsskole er 21½ uge, dvs. et halvt skoleår. I tillæg til de opgjorte er vedrørende produktionsskoler er er var et kommunalt grundtilskud på ialt. 36 mio. kr. i 2004 svarende til ca kr. per årselev. 10) Udgift pr. studenterårsværk (STÅ) er inkl. undervisnings-, fælles-, bygnings- og færdiggørelsestaxametre. 11) FVU: Forberedende Voksen Undervisning HF: Højere Forberedelseseksamen AVU: Almen voksenuddannelse 12) AMU: Arbejdsmarkedsuddannelse VEUD: Voksen Erhvervs Uddannelse Kilde: Statens Regnskabstal for 2004, SU-styrelsen, de kommunale regnskabstal og Danmarks Statistikbank. 3

4 4 Tabel 2 Uddannelseser på Videnskabsministeriets område 2004 (2006 prisniveau) (eksklusiv moms og forskningsbevillinger) Normeret varighed (år) 1) Elever/ Årselev/ STÅ/FS Udgift pr. STÅ 1) Taxameter godt- - gørelses- tilskud 2) Udgift normeret forløb godtgørelses Udgift pr. uddannelse 2004 (mio. kr.) Taxametergørelses- Godt- tilskud Humanistiske uddannelser Dansk Dramaturgi Filosofi Historie Idehistorie Litteraturvidenskab Nordisk Folkemindevidenskab Pædagogik Retorik Teater Arkæologi Etnologi Filologi Gl. kandidatuddannelser/dpu Kulturstudier Kunsthistorie Religion/kristendomskundskab Sprog Teologi

5 5 Erhvervssprog Nye kandidatuddannelser/dpu Journalist 5, Audiologopædi Datalingvistik Engelsk & IT Filmvidenskab Humanistisk informatik Kommunikation Musik Musikterapi Samfundsvidenskabelige uddannelser Jura Økonomi m.v Antropologi Psykologi Erhvervsøk. / kommunikation Matematik/Erhvervsøkonomi Socialrådgiver (NY) 3, Socialrådgiver (GL) 3, Datalogi/Erhvervsøkonomi Naturvidenskabelige uddannelser Matematik Statistik Idræt Miljø- og naturressourceøkonomi Tek./Samf Biologi Datalogi Fysik

6 6 Geografi Geologi Humanbiologi 2, Kandidatuddannelser i IT Kemi Landinspektør Farmaci KVLs uddannelser ekskl. dyrlæge Dyrlæge 5, Tekniske uddannelser Civilingeniør Datateknik Diplomingeniør 3, Eksportingeniør 3, Fiskeriteknologi 3, Sundhedsvidenskabelige uddannelser Folkesundhedsvidenskab Kandidatuddannelse, sygepleje Biomekanik Læge Tandlæge 5, ) Udgift pr. STÅ er inkl. undervisnings- fælles-, bygnings- og færdiggørelsestakst, men ekskl. bevillinger til øvrige formål såsom f.eks. biblioteker, museer, samlinger m.v. Færdiggørelsestakst udbetales på bacherlordel, men er per STÅ for hele videregående uddannelser (bachelor + kandidat) beregnet som takst divideret med samlet normeret studietid. Der er ikke taget hensyn til 1 års lag i bygnings- og fællesstakst. Kilde: Statens Regnskabstal for 2004 og SU-styrelsen.

7 7 Tabel 3a Udgifter til lange videregående uddannelser i 2004 (bachelordel - gennemsnit indenfor hovedområder) (2006 priser) (eksklusiv moms og forskningsbevillinger) Normeret varighed (år) Elever/Årselev/ STÅ /FS 1) Udgift pr. STÅ 1) Udgift normeret forløb godt- Taxa- godtgørelses meter- gørelses- tilskud Naturvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser 3 (3,5) Sundhedsvidenskabelige uddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser ) Udgift pr. STÅ er inkl. undervisnings- fælles- og bygnings- og færdiggørelsestakst, men ekskl. bevillinger til øvrige formål såsom f.eks. biblioteker, museer, samlinger m.v. Færdiggørelsestakst udbetales på bacherlordel, men er per STÅ for hele videregående uddannelser (bachelor + kandidat) beregnet som takst divideret med samlet normeret studietid. Der er ikke taget hensyn til 1 års lag i bygnings- og fællesstakst. Der gøres opmærksom på, at summen af den gennemsnitlige for normeret forløb på hhv. bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen ikke er lig den gennemsnitlige for et fuldt forløb. Det skyldes forskelle i vægtningen på hhv. bachelor og kandidatdelen. Kilde: Statens Regnskabstal for 2004 og SU-styrelsen

8 8 Tabel 3b Udgifter til lange videregående uddannelser i 2004 (kandidatdel - gennemsnit indenfor hovedområder) (2006 priser) (eksklusiv moms og forskningsbevillinger) Normeret varighed (år) Elever/Årselev/STÅ/FS Udgift pr. STÅ 1) Udgift normeret forløb godtgørelses godtgørelses Naturvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsvidenskabelige uddannelser 2 (3) Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser ) Udgift pr. STÅ er inkl. undervisnings- fælles- og bygnings- og færdiggørelsestakst, men ekskl. bevillinger til øvrige formål såsom f.eks. biblioteker, museer, samlinger m.v. Færdiggørelsestakst udbetales på bacherlordel, men er per STÅ for hele videregående uddannelser (bachelor + kandidat) beregnet som takst divideret med samlet normeret studietid. Der er ikke taget hensyn til 1 års lag i bygnings- og fællesstakst. Der gøres opmærksom på, at summen af den gennemsnitlige for normeret forløb på hhv. bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen ikke er lig den gennemsnitlige for et fuldt forløb. Det skyldes forskelle i vægtningen på hhv. bachelor og kandidatdelen. Kilde: Statens Regnskabstal for 2004 og SU-styrelsen.

9 9 Tabel 4 Udgifter til videregående uddannelser på Kulturministeriets område 2004 (2006 priser) (eksklusiv moms) Udgifter pr. FS 1) Udgifter normeret forløb Udgift pr. uddannelse 2004 (mio. kroner) Varighed Elever/ Årselev / STÅ/FS Bruttoer godtgørelses godtgørelses godtgørelses Arkitektskolen Aarhus Danmarks Biblioteksskole ,7 50,9 166, ,4 46,2 141,6 Den Danske Filmskole ,5 5,7 Danmarks Designskole ,4 40,8 118,1 Det Fynske Musikkonservatorium ,9 8,5 Det Jyske Musikkonservatorium Designskolen Kolding ,9 19,1 76, ,5 23,5 62,0 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium ,7 21,5 Glas- og Keramikskolen på Bornholm ,9 4,0 12,9 Kunstakademiets Arkitektskole ,2 64,5 Kunstakademiets Billedkunstskoler ,2 10,8 Kunstakademiets Konservatorskole ,8 6,5 Nordjysk Musikkonservatorium Rytmisk Musikkonservatorium ,3 30,4 92,2 246, ,1 6,2 24, ,3 12,4 47,8 Statens Teaterskole ,6 7,2 Vestjysk Musikkonservatorium ,4 6,6 28,0 1) Udgift per FS skal forstås som per aktiv finansårsstuderende. Til beregning af de gennemsnitlige godtgørelseser er benyttet de gennemsnitlige SUer pr. STÅ for de lange videregående uddannelser på Videnskabsministeriets område. Kilde: Statens Regnskabstal for 2004 og SU-styrelsen 50,0 33,3 56,8

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1.

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Udgifter til uddannelse og godtgørelse 1 Opgørelserne af udgifter

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden 1991-1999

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Lave karakterer øger risikoen for frafald

Lave karakterer øger risikoen for frafald D Indsigt Nummer 17 7. november 2005 Lave karakterer øger risikoen for frafald A F F O R S K N I N G S C H E F C H A R L O T T E R Ø N H O F, c h r @ d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S N O R M

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Bilag K. Spørgeskema. Universitetsuddannelser

Bilag K. Spørgeskema. Universitetsuddannelser Bilag K Spørgeskema Universitetsuddannelser 1. STÅ-opgørelse - 1A. Angiv STÅ-antal for på de udvalgte uddannelser/fag. I tilfælde, hvor den angivne uddannelsesbetegnelse kan give anledning til tvivl om,

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Kvinders og mænds uddannelser og job Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe til nedbrydelse

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere