Principper: Forældresamarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper: Forældresamarbejdet"

Transkript

1 Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem forældre, elever og ansatte i alle spørgsmål, der kommer op i skoleforløbet, såvel i skolen som i SFO'en. For samarbejde før skolegangen starter henvises til principper for brobygning mellem institutioner og skole. Skolen: Klasselæreren er bindeled Den primære kontakt mellem skolen og hjemmet går via klasselæreren. Det er klasselæreren, der i samarbejde med teamet på klassen efter behov formidler kontakten til forældrene, evt. gennem eleven. Det er også klasselæreren, der normalt er forældrenes indgang til skolen i alle sager, der vedrører den enkelte elev. Dialogen mellem klasselærer og forældre kan ske både skriftligt og mundtligt, evt. ved møde på skolen. Det er skolens hensigt, at der bliver stadigt bedre muligheder for kontakt via skolens intranet og brug af . Der er besluttet en række faste rammer for kontakten mellem skole og hjem i form af skole-hjemsamtaler, forældremøder og større arrangementer. Dertil kommer de sociale arrangementer, som står for, gerne i samarbejde med klasselærer/team. Det er vigtigt at koordinere tidspunkter for hhv. "faglige" og sociale arrangementer, så der ikke sker sammenfald. Om s arbejde, se særlig folder herom på skolens hjemmeside Skole-hjemsamtaler Der gennemføres 2 skole-hjem-samtaler pr år, aktuelt à et kvarters varighed. Det er klasselæreren, der planlægger skole-hjem-samtalen, så den opfylder de generelle krav efter folkeskoleloven. Det kan med fordel overvejes, om orientering om f.eks. standpunkter sker skriftligt forud for samtalen og at der evt. indhentes ønsker til drøftelse hos forældrene, eventuelt via intranet (særligt aktuelt i de kommende år med de nye elevplaner). Det er vigtigt, at skole-hjemsamtalerne får karakter af dialog, og at der i fokuseres på anerkendelse af indsats og aftaler om fremtiden. Elevplanerne integreres i skole-hjemsamtalerne. Som hovedregel fremlægges de ved samtalen i foråret. For 9. Klasserne fremlægges de ved efterårets samtale, så de vil få en funktion i forhold til afslutning af skoleforløbet. Af oversigten nedenfor skitseres, hvornår skole-hjemsamtalerne bør finde sted på de enkelte trin.

2 Forældremøder Forældremøderne har 3 formål: - at informere forældrene om skoleårets gang, undervisningsforløb m.v. - at skabe rum for debat om emner indenfor og udenfor skolen, der er aktuelle i forhold til det alderstrin, børnene befinder sig på (eks. mobning, alkohol m.v.) - at skabe bedre og mere direkte kontakt mellem forældrene i klasserne Der søges afsat 2 forældremøder pr. år. Ressourcer kan dog begrænse dette til 1 pr. år. Det skitseres nedenfor, hvilke forældremøder, der kan indtænkes på de enkelte klassetrin. Større arrangementer En mere generel del af skole-hjem-samarbejdet er skolebestyrelsens virke, dels som bindeled mellem forældregruppen generelt og skolens ansatte, dels som arrangør af temaaftner, foredrag, debataftner m.m. Skolebestyrelsen inviterer alle forældre til et årligt arrangement med indhold, der er relevant for forældregruppen, skolegang, børns trivsel osv. Skolebestyrelsen inviterer en gang årligt til et arrangement, hvor der drøftes s arbejde. Skolen inviterer også til sociale arrangementer, især i form af SFO arrangementer og den årlige skolefest, der typisk ligger i det tidlige forår. Skolefesten kan med fordel kombineres med et arrangement i klassen (spisning). For afgangseleverne i 9. klasse afholdes dimittend-fest umiddelbart før sommerferien med overrækkelse af afgangsbeviser m.m. SFO'en Sporet er bindeled Forældrekontakten skabes og vedligeholdes ved at give tid til en direkte, åben og ærlig dialog i dagligdagen. Er der brug for yderligere kontakt til hjemmet, sker dette via pædagogerne i barnets spor. Har forældrene brug for en aftalt samtale, sker dette også via pædagogerne i barnets spor. Skriftlig dialog via , bruges kun til praktiske beskeder omkring barnets dagligdag. Der er besluttet faste rammer for forældresamtalen. For SFO 2 skabes og vedligeholdes forældrekontakten ligeledes ved, at give tid til en direkte, åben og ærlig dialog i dagligdagen. Der er ligeledes mulighed for at aftale en samtale, hvis forældre eller SFO en ønsker det.

3 Forældresamtaler. Forældre og pædagoger drøfter i fælles dialog det enkelte barns trivsel og udvikling. Samtalen bygger på pædagogernes opdaterede faglige vurdering af barnet. Samtalen understøttes af de læreplaner, som SFO en skal udarbejde. Der gennemføres en forældresamtale pr år, på et kvarters varighed. De er lagt på følgende måde: Børnehaveklasserne og første klasserne, har deres samtaler i foråret. Anden og tredje klassernes ligger i efteråret. Da vi lægger ekstra mange ressourcer, i forældresamarbejdet omkring de kommende børnehaveklassebørn / 1.april, har vi også en forældresamtale for dem. Den ligger i maj - juni måned, og er på tyve minutters varighed. Samtalerne afholdes i nogle tilfælde i forlængelse af eller samtidig med skolens skole-hjemsamtale. I praksis er det dog vanskeligt, da SFO-samtalerne typisk lægges i kanten af børnenes mødetid. Der afholdes ikke forældresamtaler i SFO II. Forældremøder Forældremøder vil kun forekomme i forhold til specifikke emner. De enkelte spor afholder fælles sociale arrangementer. Derudover har vi arrangementer, så som lagkageturnering, teaterforestilling, julefest m.m., hvor forældrene er inviterede og som er fælles for SFO I og II. For SFO II s vedkommende bliver der afholdt et introduktionsmøde for forældre med børn, der skal starte i SFOII. Mødet forventes afholdt i december måned. Der redegøres for det videre forløb og overgangen til SFOII, der sker pr. 1. april.

4 Vejledende oversigt over skole-hjem-arrangementer og deres placering på de enkelte klassetrin. Førskole-arrangement Der afholdes fælles orienteringsmøde for kommende forældre til børn i børnehaveklasserne. Ved mødet orienteres om skoleparathed, krav og forventninger og der orienteres om arbejdet på skole og SFO. Ved arrangementet er der mulighed for at besøge børnehaveklasserne. Arrangementet afvikles i samarbejde med skoledistriktets børnehaver. Børnehaveklasserne: Skole-hjemsamtaler: 1) Inden efterårsferien med deltagelse af børnehaveklasseleder og medhjælpere. Deltagelse fra SFO kan aftales. 2) Inden 1. maj med deltagelse af børnehaveklasseleder og kommende klasselærer Forældremøder: 1) Inden efterårsferien med deltagelse af 2) Arrangement i juni med overdragelse af klassen til 1. klasses lærerne. Sociale arrangementer. Ud over skolefesten kan børnehaveklasselederen deltage i ét socialt arrangement efter aftale med 1-3 klasse (indskolingen) Skole-hjem-samtaler 1) Inden 1. november 2) Inden 1. maj Forældremøder: Anbefales afholdt inden jul. Sociale arrangementer 4-6.klasse (mellemtrinnet) Skole-hjem-samtale 1) Inden efterårsferien. I 4. klasse deltager P-fagslærere i dette møde 2) Inden 1.maj Sociale arrangementer:

5 7-9. klasse (overbygningen) Skole-hjemsamtale 1) inden efterårsferien 2) inden vinterferien 1.maj, dog for 9. klasses vedkommende inden 1. marts Forældremøder Anbefales afholdt inden 1. november I følgende møder, der arrangeres af UUV (ungddomsvejledningen) deltager både elever og forældre: 7. klasse orienteres om efterskoler/ungdomsskoler 8. klasse orienteres om erhvervspraktik 9. klasse orienteres inden jul om valget efter 9. klasse. Sociale arrangementer Oversigt over SFO-skole-hjem -arrangementer Brobygning Samtale med forældre til kommende børnehaveklassebørn ( stjernebørn ) afholdes i maj-juni måned. SFO I: Børnehaveklasser-1. Klasse har samtaler i foråret. Anden-tredje-klasser har samtaler i efteråret. SFO II: Der afholdes et introduktionsmøde for forældre med børn, der skal i SFOII i december måned før skiftedagen den 1. april. Sociale arrangementer i SFO en fastlægges af de enkelte spor hen over året.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

INDSKOLINGS- SAMARBEJDE

INDSKOLINGS- SAMARBEJDE INDSKOLINGS- SAMARBEJDE FÆLLES SKOLE/SFO FÆLLES BØRN 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret 2013 2014... 3 2.0 Formål med indskolingssamarbejdet:... 3 3.0 Indskolings-samarbejdet på

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Konference om skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre viden og værktøjer

Konference om skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre viden og værktøjer Konference om skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre viden og værktøjer Workshop 1: Hvordan kan lærernes faglighed i praksis anvendes i samarbejde med nydanske forældre? - Inga Nielsen, Helsingør:

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere