Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse"

Transkript

1 K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v

2 Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få hæ go i oo, bæsoflæg, hyulik, lusy, kølsys, lkisk sys c. Spæ? J, ikk! g Hv k j bliv? skilbugs. so ls fø M u g fi fo i. lig fofølg kik g. Du skl b Muligh ig, u k skifo u k vi i sæ ig, ll Du k fo l ulig gu so slvsæ bl ig Vlg i. Så u h MIT liv!. u ig vil JEG llhls v il sig: H g. Du skl Muligh fofølg b il o uk få lys bug, så sp i å p u Og skull usy il l u h jo, u ski og lig også ulig. Fo li gu lg so fø lv, s g i is chspcil gs i g ov i b b og k bu, uls g. shæ sski lbug so ls u Så på vj! u go ik k På æs si k u ø ug, også lsk skill ig og sl ig ig Ulss opbyg ik Lbugsskik løb på ½ å og opl i gufo i hov Uls v 4 å ug 5 7 skolpio á ilbygig. ffulg f 3½ å vs v h s fo 4 ug foløb, s uligh s. A på Ehvvsskol skl opås. Hovfoløb fogå cill kopc sp øvig I gufoløb væ k Skol, k is Tk på å g fo D vsskol As. gufoløb på Ehv g hl ll l f Skol Gufoløb: Tkisk il bil, fly og spo skikik gs Hovfoløb: Lbu /2 å 1 Tkisk Skol vsskol i As ll Gufoløb Ehv Hovfoløb Pkik i As io på Ehvvsskol Hovfoløb 7 skolp 2 3

3 Hll lbugsski bil Rsus ulssfoløb klss Sls Skol, This klss Øs Skol, This Gufoløb, 20 ug Tkisk Skol, This Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos J. Huhl A/S Øsk o hv uls og job vi opgv fik Joh As il g læpls so lbugsski kik hos Kl Mz A/S Tkisk Skol This Ehvvsskol As og pkik hos J. Huhl 20 ug Joh, lv Kl Mz A/S Ef cik hlv å i læ so lbugsskikik Joh As ikk i vivl. Jg h vlg igig uls D giv ig viio i opg v, jg vil hv, foæll h. Si 12. ju 2009 h h væ i læ hos skihl Kl Mz A/S i Hoby på Fls. Vi f på væks h, lig uov ig også oø og vækfø. F folkskol il gufoløb Joh As ko f l bug, hvo bliv yk li lig lbugsfgø på 60 hk. M slv hv h ikk lys il bliv l på ful i. Jg vill hll u sku og bj ski, sig h. Jg ovvj ligso g også uligh fo bliv uo kik. M ikk så g viio i uls, og g skif bs, h. D h v fæig 9. klss, vill h u f folkskol. Jg hv få ok og vlg fo søg i på gufoløb fo, vil væ lbugsskik ik. D v 20 ug, og f v h 10 ug i Nykøbig Fls og 10 ug på Ehvvsskol As, so g sig f øvig skolfoløb fo bl lbugsskikik. Go iks ll skol og pkik D Joh As v v væ fæig gufoløb, skv h lækok Kl Mz A/S. Jg sys, v go s gufoløb i s fo s i k på væks. Miks ll skol og pkik go, kos h. På skol h lv glsk, og spog, so også bliv bug på væks, foi l f ul skv på glsk. Jg v ig ksp i glsk. M ikk svæ, il hv gø. Hyulik og lkoik Uls il lbugsski kik lsiig ligso opg v, skl løss. Vi læ løs lilig s opgv svjsig og bj i j. På skol pøv vi skill oo og sl ig. D også opgv, k få u på væks. Mo lbugsski h også ss lkoik og hyulik, so lbugsskikik skl ku svic og p. D ly åsk svæ, også sjov og ufo bj. i o væ i læ ils h N us ik, s R kik bugss h å so l, fo h så gl og fg å h, ø o so vil fosæ. læ u Mg uskl og skuøgl Hov skl bugs, å bj so lbugsski kik, h Rsus Nils f f go o ås læi Rsus, lv J. Huhl A/S Joh As h væ i hlv å hos Kl Mz A/S i Ho by, og h h v bug, so F ko, skl g gås guig i lv ig il køb. Johs ulssfoløb klss Hoblv Skol og Subbkøbig Skol 9. klss Sæig Efskol, Skj Gufoløb, 10 ug CELF Skol, Nykøbig Fls Gufoløb, 10 ug Ehvvsskol i As Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos Kl Mz i Hoby 4 CELF Skol Ehvvsskol As Ehvvsskol As og pkik hos Kl Mz 10 ug 10 ug D ikk ok, hæ sku go på. Hov skl lig også væ, og ufoig ok, å vil væ lbugsskikik. Jg så f il fi u f, hv i i ko ll jæ sk, foæll Rsus Nils o si fovig il si y fg. H s 1. pil 2008 i læ pls v J. Huhl A/S i This og v lig pæcis lbugsski kik, h ø o ko i læ so f folkskol. Auokik pøv jg i pk ikpio og f u f, ikk og fo ig. D l fo så og ikk il ko il i bil, h. Så blv lbugsski og hv pkski, h i s ks sig ov. Vjl v fo li Nå lv i folkskol bliv å giv f s læ, sk of på fok gulg læ v of fo li. Vi vil g g hv læ hu s pkik. Så k læ få fosåls f, vos uls bå h ufoi g il hov og hæ, sig Joh Chiss. H f o vækfø, so s hos J. Huhl A/S. Rsus Nils h iil u s bj ko. H h h l ll s u oø væ il løs ss foskllig opgv. D fo kspl løf føhus f k o, ækk f hi og pill hl gkss u i kll. D v fkisk føs opgv, jg fik, foæll h. Fo ik, sk og glsk Fø i i v ok hv hæ sku go på. I g vil jg g vi, hv søg h få f kk i sk, ik og glsk. Fo fg, so skl bug, å skl hv uls il l bugsskikik, kos Joh Chiss. M så vikligh svæ ikk li, sig Joh Chiss. H k fo go æk sig, lv u uls få uvisig i, hvo skl ckl ku i pss siuio. Jg vil g u kø i svic vog. D spæ ko u, Rsus Nils so så gl fo si uls, h bs g fosæ i fg, å h o p å ulæ. 5

4 Dils ulssfoløb Kskb il glsk og copu øvig klss Vs Vs Skol, Rib klss Vibg Skol, Rib 3 ås HTX, Esbjg Gysiu Gufoløb, 12 ug EUC Sy, Tø (fko gu i f HTX) Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos A. P. Jøgs i Rib Ksp Jøgs bso si svpøv so lbugsski kik fo ko i si og h vil g g bliv i fg HTX Esbjg Gysiu EUC Sy Tø Ehvvsskol As og pkik hos A.P. Jøgs 3 å 12 ug Ksp, lv Vs A/S D v ku ogl å, fø Ksp Jøgs k kl sig sv. D 1. juli jg fæigu so lbugsskikik. Svpøv bso h på E hvvsskol As i i f s syv l f s fi ås læi hos Vs i Vjl. Hs vj il læpls v hl lig. Mi f v ælkpouc, jg iss ig ikk fo y. D ikk lig ig gå u i sl fo fo og lk hv o g. M lbug vil jg g følg i. Jg v på fskol i 9. og 10. kls s, og so hvvspkik vlg jg lbugsskikik, foæll h. Vil g sku i ski All f h v lill kø h på ko, so ll su kj gø på l. Mski spæ hv gø, og jg k li sku i, sig h. So, volso lsbil s s f ko ll bil lufælg og hl y æ h hll ikk så g so ko ll jæsk. S f il bliv sv Fo Ksp Jøgs k æs ikk gå huig ok bliv sv 1. juli. Ikk foi, h k sig so lælig, h s f il ku bj u slvsæig. M h skull hv sg, å ulæ og s so sv. M få også lov il hv sø sv, h. Dfo glæ jg ig il bliv fæig. Ells h vi go h, og go o ll os på væk s. Mul på glsk I fo Joh D fls ul og pog il fjl fiig væ Jg vil g lbug ilky i s lg og fø Dfo uviklig. fo gl g j il uls skis ug b l sig, kik s. g Jø p Ks klss Bøgbll Fiskol, Hs klss Djusls Efskol, Glsbog ½ å i pkik hos Vs Gufoløb, 20 ug Tkisk Skol, Vjl Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos Vs i Vjl 6 /2 å 1 Dil Vills på j å i læ so lbugs skikik ho s A. P. Jøgs i Rib og h g bgjs fo. E uls il bå hæ og hov Fo Dil Vills æll g, uls il lbugs skikik u ss spæ ufoig Dil, lv A. P. Jøs Uolig spæ, lsiig og ufo. Så so o bug Dil Vills o fg, h på j å i læ so hos skihl A. P. Jøg s i Rib. Lys il jobb få ig op o o g, foæll h. Nå opgv fslu g fø, v jg of ikk, hv jg skl lv g f. Så også spæ på å, usg Dil. Ksps ulssfoløb I pkik hos Vs vi skv på glsk. Så skl ku foså glsk. Jg ok ikk bs il spog, og jg v li skuff ov uvisig, vi fik på Tkisk Skol, sig h. M ligso så g gø øvls kl vsk ligh. Hyulik og lkoik k også væ og svæ og foså og ovsku. M i og v bj bliv hv gø, Ksp Jøgs. H fo hll ikk i vivl o, h skl fosæ i fg, å h fæigulæ il so. Jg ø ikk o ko u js og s v. Tkisk Skol Vjl Ehvvsskol As og pkik hos Vs 20 ug Till ikk olfig Dil Vills gjo sig fl k o si fi, i h vlg gå i læ so lbugsskikik. Jg og HTX ks ilvlg i kologi, fø jg gik i læ, foæll h. I hv h og ovvj bliv uokik. I fo lbugsski g fl ufoig, bil, Dil. F lkoik il sbj Mo lbugsski bygg op ss lkoik og hyulik siig, kf ig bygg. D by også, g sopgv, so skl løss. Ufoig bså ikk ku i skif svl, også i slv ku svjs og p i j. Fo i i ll fspøg ku løsig, so ikk lig k købs. Så vi slv ø il bygg løs ig op f bu, og også g ufo væ il. ig. Sspill kollg skl også fug go, så g ikk føls lg. H h vi igig go hi. Vi go il hjælp hi siig, vi også få lov il bj slvsæig opgv. Så slvo h ll føs g i si læi blv s il skill g kss på ko, blv ikk fo g fo h. Så opgv v lig pæcis o g f, jg gik i læ fo oplv, foæll h. Gl fo kollg I vl gligg ikk ok ku hv spæ fglig ufo 7

5 Disl, bzi og kik i blo Jos Bik Thos h væ i læ i hos Agok i Hobo, og h igig gl fo hv vlg uls il lbugs skikik Jos, lv Agok På å k go sig, Jo s Bik Thos h bå isl og bzi i bloå. Fo ll i h søg i læ so lbugsskikik, v h vil kø oocoss. Så fo k h igig g il i bzioo. M hs ysgigh f kik v ikk sil o så oo. Hjf k jg il isl oo og ski, og h jg li væ vil sku i, fokl h. Læ ss Gufoløb kobiio f kisk uls i fo l bugsski, pøski, bil og cykl. Vi læ ok s o bil, ll ilig i gufoløb fik jg læpls h hos Agok i Hobo, sig h. M il ll opgv Fo få go uls so l bugsskikik vigig ko u i fgs kog. Jg h få lov il pøv g fo skllig ufoig h hos Agok, sig Jos o si bjsgiv. Fo kspl h h væ il l pio f oo, sis sio vi i hlv å, h h væ i læ. D h blv iviw il bochu, v h såls i gg p sissio il ko. Jg h slv skil ko på i og ukk f hi, vis h. Gkss f ligg på ull bo. Nå fk l fu og skif, skl bå gkss og ko sls ig. Få øvig hjælp D ly so olig uful så ll i skil ko, skl sls ig og så kø upåklglig bgf. M hjælp ikk læg væk vækfø ll ogl kollg, so jg også k spøg il ås, sig Jos Bik Thos. H lv også sbj såso sæ y skæ på foskovl ll h skif slil på plov, så k pløj olig. D spæ v h fg lsiigh og ufoig, giv. oocoss i h kø f Thos k i B s k ik lig Jo vil i h slfl å, og ulso oo il i so z, b o å k s Vl oo. H. p v bliv D bs uls i l Hig Js ulssl på Ehvvsskol As og øv ikk kl uls il lbugsski kik s vifv i lfg D ly åsk hvk sælig ufo ll y sig, uls il lbugsski kik spæ. B v på uls i sig slv skækklig lg. M u ls v s i so fglig uls, og ifølg H ig Js, ulsschf v Ehvvsskol As, skl ikk l sig sy f v. Fo bs og s lsiig uls i fo so fg, fsslå h. D foæll h, uls, so k bugs il ss uov bj hos f g skihl i Dk. Hig Js fo hll ikk bg fo sig: D, u sig il uo kik, k ku lv bil. M, bliv lbugs skikik, k hl ss lig op skif l på ski. Mg lsiig ihol Nå gå i læ so lbugs skikik, ko også il sif bkskb g lsiig fglig ihol. Elv skl læ svjs, j i j, s, bj hyulik, lkoik og vc sissio fo blo æv s væs lig oå, sig Hig Js. D vik ovvæl så g foskllig ig hl skl jo ikk læs på g, fo uls v fi å såvl skolophol so pkik. M sikk, fo ogl lv vik uilb ss s skull fohol sig il så g, k h. D skæ og ig væk, f g så b i si ihol, å s på uls. Egg vigigs Fo g f lv by igig g, ko il bj g slvsæig i fg. Mg gg bliv lbugs skikik b o ko u il ku fo løs pobl é. Så skl væ i s il bj og hl slvsæig, slvo slvfølglig li k ig hj fo få go å, fokl Hig Js. Nå skl bj slvsæig, skl også hv go iv. Mi oplvls, f g å ug lv, gg, so by s fo få succs so lbugsski kik, påpg h. Bogligh ig fousæig Hig Js ikk, fousæig, ko u f skol høj kk i boglig fg. D li fol væ go il læs og skiv. M vi oplv ikk so øvigh fo gfø uls il l bugsskikik, sig h. H h også oplv, boglig sæk lv k hv hæ sku på, så h svæ v løs pkisk opgv. Så jg vil sig, å h fli fo kik og uvis gg i bch, så go på vj, fs slå Hig Js. Uls il lbugsskikik u ss foskllig ufoig so sbj, lkoik og hyulik, foæll Hig Js Jos ulssfoløb klss Hvslv Skol, Nøg 8. klss Nøg Skol, Nøg 9. klss Skøsup Efskol, Mig 10. klss Lubæk Lbugsskol, Nib Gufoløb, 20 ug Ehvvsskol i As Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos Agok 8 Ehvvsskol As Ehvvsskol As og pkik hos Agok 20 ug 9

6 Pkisk ifo Gufoløb Du k slv vælg, o u vil s på skol, ll o u vil s pkik i viksoh, i u g gufoløb. Gufoløb fogå på Tkisk Skol og u s på li j Bil, fly og spoil. Gufoløb v ol 20 ug, k uvis il 60 ug. Du k kok Ehvvsskol i As fo oplysig o, hvo u k g i gufoløb. Hovfoløb Hovfoløb v i l 3½ å og vksl ll skol og pkik. Skoll fogå på Ehvvsskol i As, hvo u gå på skol 7 gg á 5 ugs vigh p. gg. Uvis ig of b og l gufg og oåfg. Duov få u uligh fo spcilis ig vi bå bu og vlgfi spcilfg (so f.ks. bj på sissios sys og bj høsski ). Og lig få u vlgfg (so f.ks. k væ kisk glsk ll søfg). Du h su uligh fo vælg ilbygig i gufg vs. gfø på høj ivu. Pkik Du h uligh fo g pkik i Dk ll i ul. Ig i pkik oplæs u i bjsoå og fukio, so lv i fo vlg spcil. Ss f gufoløb skl u fi pkikpls. Fo s i pkik skl u hv ulssfl bjsgiv, fug so sælsskok. D k sui ll pkikvjl på Tkisk Skol hjælp ig. M kæv også iss f ig. Hvis u ikk k fi pkikpls, uligh fo skolpkik. D føs 3 å f pkiki pøvi, hvo bå u og i bjsgiv k opsig ulssfl. Mslæ D også ulig ko i s læ. H s u i viksoh ulssfl, og føs å i slæ vil så æ i s fo gufoløb. Du vil og vul skull uviss på Tkisk Skol fo få øvig oisk vi. Eks Uls fslus pkisk pøv svpøv so fhols på skol. Voksfoløb E u ov 25 å, og h u lv hvvsfig, så k u g fø uls på ko i og ks ilsku il lvlø. Skol illægg sælig ulssfoløb, vksl ll skol og pkik. Økooi Uls gis. Og hvis u fyl 18 å, så k u få SU u uls. SU søgs vi Hvis u h få ulssfl bjsgiv, så få u lvlø u uls. Du få lvlø f g, ulssfl æ i kf lså bå i pkik og skolpio. Fo pso, so fyl 25 å uligh fo få vokslvlø sv il fgs islø, hvis Abjsfoilig k gok uls so ilskusbig. Aggskv il uls Fo ku påbgy skoluvisig skl u hv opfyl i uvisigsplig. D h u bl.. f 9. klss. Du k bgy uls på skol ll i pkik. Du søg opgls g igg Bil, fly og s poil. Hvis u øsk s uls på skol, skl u ufyl illigssk. I u s på u ls, ikls u ofs il ulsssl, hvo bliv lv psolig ulsspl. U lsspl følg ig g hl uls og k løb ilpsss. Mskifoig sp ov hl l So lbugsskikik k u f.ks. søg sæls i skifoig. Og b olig, u bhøv ikk bvæg ig lg fo bsøg f okig 200 skifoig, sp u ov hl Dk. D g skifoig osæ fo æ v 10 illi ko ålig, og slvo koku, hsk go og kollgil o i bch. D lså kiv iljø æ i i. D også ll s l f globl væk f fohl. Du få globl væk Nå u bliv l f hos sk skifoig, få u også kiv oll i s globl væk. D sk skifoig lig of i kok ul g f s pouk s fkisk f ulsk pouc, og g ulsk ku køb i hos sk skihl. D sss foskllig Mskifoig g foskllig, og ss på foskllig yp f ku. D vil u også oplv i hvg. M ypisk ll c okig slg, svic og fo syig svl il ko, jæsk og skb opo usy, spækk lkoik og i syig. D uov h g f skifo ig o buikk hå vækøj, bjsbklæig, lgøj, sø, sku, oosv, busky, plæklipp og usy il hs, kø og gis. Du fi også skifo ig, so sælg jgusy, fisk gj, ig il hu, k og lig. J, l skifoig h pøski og ski il skovbug. Du få fvksl hvg Hvg u i ls skifo ig ikk b fvksl, følg også åsi. Fo kus bhov og opgv fspjl åsi. D lig so foskl på kivi i lbug foå, so, få og vi. Og vil i hvg også bæ pæg f. Tillig Gå u i 9. ll 10. klss, hjælp i skol og i vjl ig søg vi Asøgigs fis ol 15. s. E u gå u f skol, k u få søgigssk på Mg uls bgy i juli/ugus og i ju. M of bgy løb h ov å, og opg også lv fl gg o å. Så klog kok skol og hø æ. Kok Tkisk Skol ll Ehvvsskol i As på l fo få vjlig o pkikpls, ulssfl.v. H u hø... Uls lsiig og åb ss ø Suiiljø vil spæ Du få ss y v s iss so ig Jobb fvksl og spækk ufoig Abjsiljø fslpp og bhglig Du skl slv fi pkikpls. Dsk Mskihfoig k v. også hjælp ig på vj ig il os på lf ll s o uls på

7 Bochu ubj f Dsk Mskihlfoig og HK Piv Så u go på vj! Vi sg jo. Uls l bugsskikik b spæ bå å u gå i skol, g i pkik, og å u fæigu. Og så slvfølglig også lig ll ø, åb bgf. Fkisk så spæ, u sikk lig u v bobl ov f spøgsål. Fo hv gø u u? Hvo og hvoå ko u i gg? Og ikk is hvo ko DU go på vj? Kok i lokl hlsskol ll HG uls! Iil k u læs o uls på og u også vlko il ig il Dsk Mskihlfoig på lf bugs- so l Få uls skikik j! Så u go på v Dsk Mskihlfoig

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

STOR KONKURRENCE Kæmp mod dine forældre

STOR KONKURRENCE Kæmp mod dine forældre E klsslokl k go væ 5 ækk m bo MULIGHEDERNES LAND. VIDSTE DU, AT DER ER MERE END 100 FORSKELLIGE ERHVERVSUDDANNELSER? Vi js INFOAFTEN g i foæl m Elkikuls v ku sop på vj STOR KONKURRENCE Kæmp mo i foæl www.cophgskills.k

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Til: Ibig om jofouig ISBN-umm 978-87-92026-67-5 Ugiv f: Rgio Sjæll, Miljø & Rssouc Ugivlsså: 2014 Allé 15 4180 Soø www.giosjll.k Fosifoo: Afgvig f fou jo v Røvig, Svs

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN UFT MAG! RET S D E B R O F NY TRÆNGER DIT MENUKORT TIL ET LØFT? Måsk h u p på spsk, ku æ l blv fsk p? Pøv p åb OSCAR F kc på kø ll u u vl sks ku æk fskll M OSCAR F kc

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011 D y a giv - vi æll hioi A giv gav - Ma il g hl kopp å a ka a hjælp. O ko fa Mahila o å o lig væ u a løb oioløb il l R Ba abj. Hu f g uag løb å lag a fø æ fal af. M va hl

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47 Si 4 D i å ikk kpi Glæ & Bø v/li Ti Ihlfl O ff 6 F 7 Piiv pykli yk 7 Mil ål 8 D 24 yk 8 Hvf bj yk? 11 Så b il 13 Læ ll 15 Iki il fløb 17 Øvl 1: D 24 yk 18 Øvl 2: Sykpill 20 Øvl 3: Sykl 21 Øvl 4: Sykhii

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

3999,- Superkup. Spring passion. Bemærk 18-105VR zoom!

3999,- Superkup. Spring passion. Bemærk 18-105VR zoom! Sping pssion Nikon D 5200 m/18-105 VR n Fnsisk billkvli m CMOS-snso på 24,1 MP m so ISO-omå n Huig højffkiv uofokus m 39 punk (hf ni f kysypn) n Højopløsnings-vippskæm, gø sjov fin på ny opgvinkl Inkl.

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere