Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse"

Transkript

1 K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v

2 Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få hæ go i oo, bæsoflæg, hyulik, lusy, kølsys, lkisk sys c. Spæ? J, ikk! g Hv k j bliv? skilbugs. so ls fø M u g fi fo i. lig fofølg kik g. Du skl b Muligh ig, u k skifo u k vi i sæ ig, ll Du k fo l ulig gu so slvsæ bl ig Vlg i. Så u h MIT liv!. u ig vil JEG llhls v il sig: H g. Du skl Muligh fofølg b il o uk få lys bug, så sp i å p u Og skull usy il l u h jo, u ski og lig også ulig. Fo li gu lg so fø lv, s g i is chspcil gs i g ov i b b og k bu, uls g. shæ sski lbug so ls u Så på vj! u go ik k På æs si k u ø ug, også lsk skill ig og sl ig ig Ulss opbyg ik Lbugsskik løb på ½ å og opl i gufo i hov Uls v 4 å ug 5 7 skolpio á ilbygig. ffulg f 3½ å vs v h s fo 4 ug foløb, s uligh s. A på Ehvvsskol skl opås. Hovfoløb fogå cill kopc sp øvig I gufoløb væ k Skol, k is Tk på å g fo D vsskol As. gufoløb på Ehv g hl ll l f Skol Gufoløb: Tkisk il bil, fly og spo skikik gs Hovfoløb: Lbu /2 å 1 Tkisk Skol vsskol i As ll Gufoløb Ehv Hovfoløb Pkik i As io på Ehvvsskol Hovfoløb 7 skolp 2 3

3 Hll lbugsski bil Rsus ulssfoløb klss Sls Skol, This klss Øs Skol, This Gufoløb, 20 ug Tkisk Skol, This Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos J. Huhl A/S Øsk o hv uls og job vi opgv fik Joh As il g læpls so lbugsski kik hos Kl Mz A/S Tkisk Skol This Ehvvsskol As og pkik hos J. Huhl 20 ug Joh, lv Kl Mz A/S Ef cik hlv å i læ so lbugsskikik Joh As ikk i vivl. Jg h vlg igig uls D giv ig viio i opg v, jg vil hv, foæll h. Si 12. ju 2009 h h væ i læ hos skihl Kl Mz A/S i Hoby på Fls. Vi f på væks h, lig uov ig også oø og vækfø. F folkskol il gufoløb Joh As ko f l bug, hvo bliv yk li lig lbugsfgø på 60 hk. M slv hv h ikk lys il bliv l på ful i. Jg vill hll u sku og bj ski, sig h. Jg ovvj ligso g også uligh fo bliv uo kik. M ikk så g viio i uls, og g skif bs, h. D h v fæig 9. klss, vill h u f folkskol. Jg hv få ok og vlg fo søg i på gufoløb fo, vil væ lbugsskik ik. D v 20 ug, og f v h 10 ug i Nykøbig Fls og 10 ug på Ehvvsskol As, so g sig f øvig skolfoløb fo bl lbugsskikik. Go iks ll skol og pkik D Joh As v v væ fæig gufoløb, skv h lækok Kl Mz A/S. Jg sys, v go s gufoløb i s fo s i k på væks. Miks ll skol og pkik go, kos h. På skol h lv glsk, og spog, so også bliv bug på væks, foi l f ul skv på glsk. Jg v ig ksp i glsk. M ikk svæ, il hv gø. Hyulik og lkoik Uls il lbugsski kik lsiig ligso opg v, skl løss. Vi læ løs lilig s opgv svjsig og bj i j. På skol pøv vi skill oo og sl ig. D også opgv, k få u på væks. Mo lbugsski h også ss lkoik og hyulik, so lbugsskikik skl ku svic og p. D ly åsk svæ, også sjov og ufo bj. i o væ i læ ils h N us ik, s R kik bugss h å so l, fo h så gl og fg å h, ø o so vil fosæ. læ u Mg uskl og skuøgl Hov skl bugs, å bj so lbugsski kik, h Rsus Nils f f go o ås læi Rsus, lv J. Huhl A/S Joh As h væ i hlv å hos Kl Mz A/S i Ho by, og h h v bug, so F ko, skl g gås guig i lv ig il køb. Johs ulssfoløb klss Hoblv Skol og Subbkøbig Skol 9. klss Sæig Efskol, Skj Gufoløb, 10 ug CELF Skol, Nykøbig Fls Gufoløb, 10 ug Ehvvsskol i As Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos Kl Mz i Hoby 4 CELF Skol Ehvvsskol As Ehvvsskol As og pkik hos Kl Mz 10 ug 10 ug D ikk ok, hæ sku go på. Hov skl lig også væ, og ufoig ok, å vil væ lbugsskikik. Jg så f il fi u f, hv i i ko ll jæ sk, foæll Rsus Nils o si fovig il si y fg. H s 1. pil 2008 i læ pls v J. Huhl A/S i This og v lig pæcis lbugsski kik, h ø o ko i læ so f folkskol. Auokik pøv jg i pk ikpio og f u f, ikk og fo ig. D l fo så og ikk il ko il i bil, h. Så blv lbugsski og hv pkski, h i s ks sig ov. Vjl v fo li Nå lv i folkskol bliv å giv f s læ, sk of på fok gulg læ v of fo li. Vi vil g g hv læ hu s pkik. Så k læ få fosåls f, vos uls bå h ufoi g il hov og hæ, sig Joh Chiss. H f o vækfø, so s hos J. Huhl A/S. Rsus Nils h iil u s bj ko. H h h l ll s u oø væ il løs ss foskllig opgv. D fo kspl løf føhus f k o, ækk f hi og pill hl gkss u i kll. D v fkisk føs opgv, jg fik, foæll h. Fo ik, sk og glsk Fø i i v ok hv hæ sku go på. I g vil jg g vi, hv søg h få f kk i sk, ik og glsk. Fo fg, so skl bug, å skl hv uls il l bugsskikik, kos Joh Chiss. M så vikligh svæ ikk li, sig Joh Chiss. H k fo go æk sig, lv u uls få uvisig i, hvo skl ckl ku i pss siuio. Jg vil g u kø i svic vog. D spæ ko u, Rsus Nils so så gl fo si uls, h bs g fosæ i fg, å h o p å ulæ. 5

4 Dils ulssfoløb Kskb il glsk og copu øvig klss Vs Vs Skol, Rib klss Vibg Skol, Rib 3 ås HTX, Esbjg Gysiu Gufoløb, 12 ug EUC Sy, Tø (fko gu i f HTX) Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos A. P. Jøgs i Rib Ksp Jøgs bso si svpøv so lbugsski kik fo ko i si og h vil g g bliv i fg HTX Esbjg Gysiu EUC Sy Tø Ehvvsskol As og pkik hos A.P. Jøgs 3 å 12 ug Ksp, lv Vs A/S D v ku ogl å, fø Ksp Jøgs k kl sig sv. D 1. juli jg fæigu so lbugsskikik. Svpøv bso h på E hvvsskol As i i f s syv l f s fi ås læi hos Vs i Vjl. Hs vj il læpls v hl lig. Mi f v ælkpouc, jg iss ig ikk fo y. D ikk lig ig gå u i sl fo fo og lk hv o g. M lbug vil jg g følg i. Jg v på fskol i 9. og 10. kls s, og so hvvspkik vlg jg lbugsskikik, foæll h. Vil g sku i ski All f h v lill kø h på ko, so ll su kj gø på l. Mski spæ hv gø, og jg k li sku i, sig h. So, volso lsbil s s f ko ll bil lufælg og hl y æ h hll ikk så g so ko ll jæsk. S f il bliv sv Fo Ksp Jøgs k æs ikk gå huig ok bliv sv 1. juli. Ikk foi, h k sig so lælig, h s f il ku bj u slvsæig. M h skull hv sg, å ulæ og s so sv. M få også lov il hv sø sv, h. Dfo glæ jg ig il bliv fæig. Ells h vi go h, og go o ll os på væk s. Mul på glsk I fo Joh D fls ul og pog il fjl fiig væ Jg vil g lbug ilky i s lg og fø Dfo uviklig. fo gl g j il uls skis ug b l sig, kik s. g Jø p Ks klss Bøgbll Fiskol, Hs klss Djusls Efskol, Glsbog ½ å i pkik hos Vs Gufoløb, 20 ug Tkisk Skol, Vjl Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos Vs i Vjl 6 /2 å 1 Dil Vills på j å i læ so lbugs skikik ho s A. P. Jøgs i Rib og h g bgjs fo. E uls il bå hæ og hov Fo Dil Vills æll g, uls il lbugs skikik u ss spæ ufoig Dil, lv A. P. Jøs Uolig spæ, lsiig og ufo. Så so o bug Dil Vills o fg, h på j å i læ so hos skihl A. P. Jøg s i Rib. Lys il jobb få ig op o o g, foæll h. Nå opgv fslu g fø, v jg of ikk, hv jg skl lv g f. Så også spæ på å, usg Dil. Ksps ulssfoløb I pkik hos Vs vi skv på glsk. Så skl ku foså glsk. Jg ok ikk bs il spog, og jg v li skuff ov uvisig, vi fik på Tkisk Skol, sig h. M ligso så g gø øvls kl vsk ligh. Hyulik og lkoik k også væ og svæ og foså og ovsku. M i og v bj bliv hv gø, Ksp Jøgs. H fo hll ikk i vivl o, h skl fosæ i fg, å h fæigulæ il so. Jg ø ikk o ko u js og s v. Tkisk Skol Vjl Ehvvsskol As og pkik hos Vs 20 ug Till ikk olfig Dil Vills gjo sig fl k o si fi, i h vlg gå i læ so lbugsskikik. Jg og HTX ks ilvlg i kologi, fø jg gik i læ, foæll h. I hv h og ovvj bliv uokik. I fo lbugsski g fl ufoig, bil, Dil. F lkoik il sbj Mo lbugsski bygg op ss lkoik og hyulik siig, kf ig bygg. D by også, g sopgv, so skl løss. Ufoig bså ikk ku i skif svl, også i slv ku svjs og p i j. Fo i i ll fspøg ku løsig, so ikk lig k købs. Så vi slv ø il bygg løs ig op f bu, og også g ufo væ il. ig. Sspill kollg skl også fug go, så g ikk føls lg. H h vi igig go hi. Vi go il hjælp hi siig, vi også få lov il bj slvsæig opgv. Så slvo h ll føs g i si læi blv s il skill g kss på ko, blv ikk fo g fo h. Så opgv v lig pæcis o g f, jg gik i læ fo oplv, foæll h. Gl fo kollg I vl gligg ikk ok ku hv spæ fglig ufo 7

5 Disl, bzi og kik i blo Jos Bik Thos h væ i læ i hos Agok i Hobo, og h igig gl fo hv vlg uls il lbugs skikik Jos, lv Agok På å k go sig, Jo s Bik Thos h bå isl og bzi i bloå. Fo ll i h søg i læ so lbugsskikik, v h vil kø oocoss. Så fo k h igig g il i bzioo. M hs ysgigh f kik v ikk sil o så oo. Hjf k jg il isl oo og ski, og h jg li væ vil sku i, fokl h. Læ ss Gufoløb kobiio f kisk uls i fo l bugsski, pøski, bil og cykl. Vi læ ok s o bil, ll ilig i gufoløb fik jg læpls h hos Agok i Hobo, sig h. M il ll opgv Fo få go uls so l bugsskikik vigig ko u i fgs kog. Jg h få lov il pøv g fo skllig ufoig h hos Agok, sig Jos o si bjsgiv. Fo kspl h h væ il l pio f oo, sis sio vi i hlv å, h h væ i læ. D h blv iviw il bochu, v h såls i gg p sissio il ko. Jg h slv skil ko på i og ukk f hi, vis h. Gkss f ligg på ull bo. Nå fk l fu og skif, skl bå gkss og ko sls ig. Få øvig hjælp D ly so olig uful så ll i skil ko, skl sls ig og så kø upåklglig bgf. M hjælp ikk læg væk vækfø ll ogl kollg, so jg også k spøg il ås, sig Jos Bik Thos. H lv også sbj såso sæ y skæ på foskovl ll h skif slil på plov, så k pløj olig. D spæ v h fg lsiigh og ufoig, giv. oocoss i h kø f Thos k i B s k ik lig Jo vil i h slfl å, og ulso oo il i so z, b o å k s Vl oo. H. p v bliv D bs uls i l Hig Js ulssl på Ehvvsskol As og øv ikk kl uls il lbugsski kik s vifv i lfg D ly åsk hvk sælig ufo ll y sig, uls il lbugsski kik spæ. B v på uls i sig slv skækklig lg. M u ls v s i so fglig uls, og ifølg H ig Js, ulsschf v Ehvvsskol As, skl ikk l sig sy f v. Fo bs og s lsiig uls i fo so fg, fsslå h. D foæll h, uls, so k bugs il ss uov bj hos f g skihl i Dk. Hig Js fo hll ikk bg fo sig: D, u sig il uo kik, k ku lv bil. M, bliv lbugs skikik, k hl ss lig op skif l på ski. Mg lsiig ihol Nå gå i læ so lbugs skikik, ko også il sif bkskb g lsiig fglig ihol. Elv skl læ svjs, j i j, s, bj hyulik, lkoik og vc sissio fo blo æv s væs lig oå, sig Hig Js. D vik ovvæl så g foskllig ig hl skl jo ikk læs på g, fo uls v fi å såvl skolophol so pkik. M sikk, fo ogl lv vik uilb ss s skull fohol sig il så g, k h. D skæ og ig væk, f g så b i si ihol, å s på uls. Egg vigigs Fo g f lv by igig g, ko il bj g slvsæig i fg. Mg gg bliv lbugs skikik b o ko u il ku fo løs pobl é. Så skl væ i s il bj og hl slvsæig, slvo slvfølglig li k ig hj fo få go å, fokl Hig Js. Nå skl bj slvsæig, skl også hv go iv. Mi oplvls, f g å ug lv, gg, so by s fo få succs so lbugsski kik, påpg h. Bogligh ig fousæig Hig Js ikk, fousæig, ko u f skol høj kk i boglig fg. D li fol væ go il læs og skiv. M vi oplv ikk so øvigh fo gfø uls il l bugsskikik, sig h. H h også oplv, boglig sæk lv k hv hæ sku på, så h svæ v løs pkisk opgv. Så jg vil sig, å h fli fo kik og uvis gg i bch, så go på vj, fs slå Hig Js. Uls il lbugsskikik u ss foskllig ufoig so sbj, lkoik og hyulik, foæll Hig Js Jos ulssfoløb klss Hvslv Skol, Nøg 8. klss Nøg Skol, Nøg 9. klss Skøsup Efskol, Mig 10. klss Lubæk Lbugsskol, Nib Gufoløb, 20 ug Ehvvsskol i As Hovfoløb, 3½ å Ehvvsskol i As 7x5 ugs skolpio og pkik hos Agok 8 Ehvvsskol As Ehvvsskol As og pkik hos Agok 20 ug 9

6 Pkisk ifo Gufoløb Du k slv vælg, o u vil s på skol, ll o u vil s pkik i viksoh, i u g gufoløb. Gufoløb fogå på Tkisk Skol og u s på li j Bil, fly og spoil. Gufoløb v ol 20 ug, k uvis il 60 ug. Du k kok Ehvvsskol i As fo oplysig o, hvo u k g i gufoløb. Hovfoløb Hovfoløb v i l 3½ å og vksl ll skol og pkik. Skoll fogå på Ehvvsskol i As, hvo u gå på skol 7 gg á 5 ugs vigh p. gg. Uvis ig of b og l gufg og oåfg. Duov få u uligh fo spcilis ig vi bå bu og vlgfi spcilfg (so f.ks. bj på sissios sys og bj høsski ). Og lig få u vlgfg (so f.ks. k væ kisk glsk ll søfg). Du h su uligh fo vælg ilbygig i gufg vs. gfø på høj ivu. Pkik Du h uligh fo g pkik i Dk ll i ul. Ig i pkik oplæs u i bjsoå og fukio, so lv i fo vlg spcil. Ss f gufoløb skl u fi pkikpls. Fo s i pkik skl u hv ulssfl bjsgiv, fug so sælsskok. D k sui ll pkikvjl på Tkisk Skol hjælp ig. M kæv også iss f ig. Hvis u ikk k fi pkikpls, uligh fo skolpkik. D føs 3 å f pkiki pøvi, hvo bå u og i bjsgiv k opsig ulssfl. Mslæ D også ulig ko i s læ. H s u i viksoh ulssfl, og føs å i slæ vil så æ i s fo gufoløb. Du vil og vul skull uviss på Tkisk Skol fo få øvig oisk vi. Eks Uls fslus pkisk pøv svpøv so fhols på skol. Voksfoløb E u ov 25 å, og h u lv hvvsfig, så k u g fø uls på ko i og ks ilsku il lvlø. Skol illægg sælig ulssfoløb, vksl ll skol og pkik. Økooi Uls gis. Og hvis u fyl 18 å, så k u få SU u uls. SU søgs vi Hvis u h få ulssfl bjsgiv, så få u lvlø u uls. Du få lvlø f g, ulssfl æ i kf lså bå i pkik og skolpio. Fo pso, so fyl 25 å uligh fo få vokslvlø sv il fgs islø, hvis Abjsfoilig k gok uls so ilskusbig. Aggskv il uls Fo ku påbgy skoluvisig skl u hv opfyl i uvisigsplig. D h u bl.. f 9. klss. Du k bgy uls på skol ll i pkik. Du søg opgls g igg Bil, fly og s poil. Hvis u øsk s uls på skol, skl u ufyl illigssk. I u s på u ls, ikls u ofs il ulsssl, hvo bliv lv psolig ulsspl. U lsspl følg ig g hl uls og k løb ilpsss. Mskifoig sp ov hl l So lbugsskikik k u f.ks. søg sæls i skifoig. Og b olig, u bhøv ikk bvæg ig lg fo bsøg f okig 200 skifoig, sp u ov hl Dk. D g skifoig osæ fo æ v 10 illi ko ålig, og slvo koku, hsk go og kollgil o i bch. D lså kiv iljø æ i i. D også ll s l f globl væk f fohl. Du få globl væk Nå u bliv l f hos sk skifoig, få u også kiv oll i s globl væk. D sk skifoig lig of i kok ul g f s pouk s fkisk f ulsk pouc, og g ulsk ku køb i hos sk skihl. D sss foskllig Mskifoig g foskllig, og ss på foskllig yp f ku. D vil u også oplv i hvg. M ypisk ll c okig slg, svic og fo syig svl il ko, jæsk og skb opo usy, spækk lkoik og i syig. D uov h g f skifo ig o buikk hå vækøj, bjsbklæig, lgøj, sø, sku, oosv, busky, plæklipp og usy il hs, kø og gis. Du fi også skifo ig, so sælg jgusy, fisk gj, ig il hu, k og lig. J, l skifoig h pøski og ski il skovbug. Du få fvksl hvg Hvg u i ls skifo ig ikk b fvksl, følg også åsi. Fo kus bhov og opgv fspjl åsi. D lig so foskl på kivi i lbug foå, so, få og vi. Og vil i hvg også bæ pæg f. Tillig Gå u i 9. ll 10. klss, hjælp i skol og i vjl ig søg vi Asøgigs fis ol 15. s. E u gå u f skol, k u få søgigssk på Mg uls bgy i juli/ugus og i ju. M of bgy løb h ov å, og opg også lv fl gg o å. Så klog kok skol og hø æ. Kok Tkisk Skol ll Ehvvsskol i As på l fo få vjlig o pkikpls, ulssfl.v. H u hø... Uls lsiig og åb ss ø Suiiljø vil spæ Du få ss y v s iss so ig Jobb fvksl og spækk ufoig Abjsiljø fslpp og bhglig Du skl slv fi pkikpls. Dsk Mskihfoig k v. også hjælp ig på vj ig il os på lf ll s o uls på

7 Bochu ubj f Dsk Mskihlfoig og HK Piv Så u go på vj! Vi sg jo. Uls l bugsskikik b spæ bå å u gå i skol, g i pkik, og å u fæigu. Og så slvfølglig også lig ll ø, åb bgf. Fkisk så spæ, u sikk lig u v bobl ov f spøgsål. Fo hv gø u u? Hvo og hvoå ko u i gg? Og ikk is hvo ko DU go på vj? Kok i lokl hlsskol ll HG uls! Iil k u læs o uls på og u også vlko il ig il Dsk Mskihlfoig på lf bugs- so l Få uls skikik j! Så u go på v Dsk Mskihlfoig

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere