FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse"

Transkript

1 FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til ungdomsuddannelse eller ønske omkring beskæftigelse og andet efter 1. august 2014, hvilket følgende opgørelse er udarbejdet efter. Undersøgelsen bygger på indberetninger fra alle folkeskoler (inkl. specialskoler, centerklasser o.a.) samt privatskolerne og omfatter i alt 1651 elever, hvoraf de 590 elever er fra Hedensted kommune og de 1061 elever er fra Horsens Kommune. Statistikken udgør en kombination af søgemønstre for henholdsvis UU Horsens Hedensted som en samlet enhed, Horsens og Hedensted som separate kommuner samt 9. og 10. årgange som separate årgange. Historiske tal fra 2013 (absolutte tal og procentvis fordeling) samt 2012 (kun procentvis fordeling) er inkluderet, hvor dette har været muligt. For alle tabeller gælder det, at Andet blandt andet dækker over tilbud til årige såsom Produktionshøjskole/ungdomshøjskole, samt over udlandsophold, arbejde/job med uddannelsesperspektiv og VUC/AVU. Tabel 1 Horsens og Hedensted kommuner samlet 9. kl. 10. kl. I alt Antal Pct Antal Pct Antal Pct 10. klasse ,1 656 STX , , ,4 HHX 75 5, HTX 61 4,6 17 5,4 78 4,7 HF 54 17,1 54 EUD , , ,7 EGU/STU ,8 22 1,3 Andet 28 2,1 16 5,1 44 2,7 Ikke udfyldt 16 1,2 3 0,9 19 1,2 I alt Tabel 1 viser en samlet oversigt over eleverne i Horsens og Hedensteds søgemønster i Den procentvise fordeling er lavet i forhold til henholdsvis 9. klasse, 10. klasse og begge årgange samlet. Det vil sige, at 21,6% af alle 9. klasses elever har søgt STX, mens det tilsvarende er 20,3% af alle 10. klasses elever, der har søgt STX og 21,4% af begge årgange sammenlagt. Det samlede søgemønster for UUHH viser, at når man ser bort fra 9. klassernes store søgning til 10. klasse og 10. klassernes 17% søgning til HF, så er det STX og EUD, der modtager den største andel af ansøgninger. Det er ligeledes tydeligt at se, at arbejdet med målsætningen om at 25% af en ungdomsårgang skal søge EUD i 2020 (30% i 2025) primært skal målrettes 8./9. årgang, da 10. klasserne allerede nu opfylder målsætningen for 2025.

2 Tabel 2 Ansøgninger til EUX 9. klasse % af EUDansøgninger 10. klasse % af EUDansøgninger Horsens 7 6,9 3 4,1 Hedensted 10 10,5 4 17,4 I alt 17 14,4 7 7,3 Tabel 2 viser en oversigt over dette års ansøgninger til EUX. Den procentvise fordeling viser altså for hver årgang, hvor mange af EUD-ansøgerne, der har indikeret, at de ønsker at komme i betragtning til EUX. Man kan således se, at det i højere grad er elever fra Hedensted Kommune, der søger EUX. Hedensted Kommune Tabel 3 Hedensted Kommune 9. og 10. klasse samlet Antal Pct Antal Pct 10. klasse STX 99 16, ,5 HHX 25 4,2 47 8,8 HTX 32 5,4 19 3,6 HF 5 3 EUD EGU/STU 10 1,7 5 0,9 Andet 13 2,2 25 4,7 Ikke udfyldt ,3 I alt Tabel 3 viser en samlet oversigt over ansøgningerne fra Hedensted Kommune, med tallene fra 2013 inkluderet som sammenligningsgrundlag. Her ses det, at andelen af ansøgninger til STX, HTX og EUD er steget, mens HHX oplever et fald i ansøgninger. Det er et gennemgående træk i alle tabellerne, at EUD er i fremgang. Denne stigning skyldes givetvis en kombination af forhold, herunder: Dette skoleårs Skills-konkurrence for 9. klasserne, som har øget elevernes bevidsthed og viden om erhvervsuddannelserne og de muligheder, de rummer EUX udbydes nu på en lang række uddannelser lokalt Den massive offentlige debat omkring EUD-problematikken og fremtidens mangel på arbejdskraft har sat EUD i rampelyset; også ved forældrene. Om end finanskrisen stadig kradser, er det blevet nemmere at finde læreplads. Tabel 4 Hedensted Kommune 9. klasse Antal Pct. Antal Pct. Pct. 10. klasse , ,5 57,6 Fald på 1,5 procent-point STX 87 16, ,2 11,8 Stigning på 2,2 procent-point HHX 22 4,1 43 9,4 7,3 Fald på 5,3 procent-point HTX 26 4,9 12 2,6 4,7 Stigning på 2,3 procent-point EUD 95 17, ,1 14,7 Stigning på 2,8 procent-point EGU/STU 7 1,3 1 0,2 1,8 Stigning på 1,1 procent-point Andet 8 1,5 11 2,4 2,2 - Ikke udfyldt 5 0,9 7 1,5 - I alt ,9 100,1

3 Den største ændring ses i ansøgningerne til HHX, som er faldet med 5,3 procent-point. Faldet fordeler sig relativt ligeligt mellem de andre uddannelser og er sandsynligvis en udligning af sidste års stigning i ansøgninger til HHX. Tabel 5 Overgang fra 9. klasse til 10. klasse fordelt på skoleform Hedensted Kommune Skoleform Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Folkeskole 92 32, , ,8 Privatskole 13 4,6 8 3,4 8 3,3 Efterskole , , ,0 Andet 10 3,5 I alt * ,1 *Excl. 12 elever, der har valgt ungdomsskole eller anden skole, der laver 10. skoleår Som det fremgår, er søgningen til 10. klasse i folkeskolen faldet med 2,2 procent-point, mens søgningen til 10. klasse på privatskole er steget med tilsvarende lidt over ét procentpoint. Søgningen til efterskole er faldet med 2,1 procent-point men ligger dog stadig højere end 2012-ansøgningerne. Ligesom sidste år får de uddannelsesparate 9. klasses elever, der vælger at tage 10. klasse, en bemærkning i deres ansøgning om, at de er parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Tabel 6 Hedensted Kommune 10. klasse Antal Pct. Antal Pct. Pct. STX 12 20, ,4 13,5 Fald på 2,7 %-point HHX 3 5,2 4 5,2 6,2 - HTX 6 10,3 7 9,1 3,1 - HF 5 8,6 3 3,9 9,4 Stigning på 4,7 %-point EUD 23 39, ,1 51,0 Stigning på 4,6 %-point EGU/STU 3 5,2 4 5,2 4,2 - Andet 5 8,6 14* 18,2 11,5 Fald på 9,6 %-point Ikke udfyldt 1 1, I alt ,1 99,9 *Incl. En 10. klasses modtageklasse elev, der vælger at gå 10. skoleår om for at blive uddannelsesparat Den mest markante ændring er faldet på næsten 10% i kategorien Andet. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en ganske lille gruppe elever i absolutte tal. Der kan ses en mere markant stigning til EUD, som delvist modregnes af et fald i ansøgninger til STX. Dette kan blandt andet skyldes, at EUX er blevet mere tilgængelig i både Horsens og Vejle.

4 Horsens kommune Tabel 7 Horsens kommune 9. og 10. klasse samlet Antal Pct Antal Pct 10. klasse STX , ,7 HHX , ,2 HTX 46 4,3 65 5,8 HF EUD , ,9 EGU/STU 12 1,1 38 3,4 Andet 31 2,9 39 3,5 Ikke udfyldt 13 1,2 26 2,3 I alt , Tabel 7 viser en samlet oversigt over ansøgningerne fra Horsens Kommune, med tallene fra 2013 inkluderet som sammenligningsgrundlag. Her ses det, at andelen af ansøgninger til STX, HHX og HTX er faldet en anelse, mens EUD oplever en mere markant stigning i ansøgninger. Det er et gennemgående træk i alle tabellerne, at EUD er i fremgang. Denne stigning skyldes givetvis en kombination af forhold, herunder: Dette skoleårs Skills-konkurrence for 9. klasserne, som har øget elevernes bevidsthed og viden om erhvervsuddannelserne og de muligheder, de rummer EUX udbydes nu på en lang række uddannelser lokalt Den massive offentlige diskurs omkring EUD-problematikken og fremtidens mangel på arbejdskraft har sat EUD i rampelyset; også ved forældrene. Om end finanskrisen stadig kradser, er det blevet nemmere at finde læreplads. Tabel 8 Horsens Kommune 9. klasse Antal Pct Antal Pct Pct 10. klasse , ,2 49,7 Stigning på 3,4 procent-point STX , ,5 22,6 Fald på 0,3 procent-point HHX 53 6,6 77 9,4 7,5 Fald på 2,8 procent-point HTX 35 4,4 44 5,4 6,9 Fald på 1 procent-point EUD ,7 74 9,0 7,2 Stigning på 3,7 procent-point EGU/STU 6 0,7 19 2,3 1,9 Fald på 1,6 procent-point Andet 20 2,5 26 3,2 4,2 - Ikke udfyldt 11* 1,4 17 2,0 - I alt *Hertil kommer en gruppe modtageklasseelever, som alle er sent ankomne, og hvoraf de fleste er år. Disse elever indgår ikke i statistikken, da de ikke er ordinære 9. eller 10. klasseselever men i stedet går i SprogCenter Midts Ungeklasse. Den mest bemærkelsesværdige ændring er stigningen i antallet af ansøgninger til Erhvervsuddannelserne, som kommenteres ovenfor. Stigningen i ansøgninger til 10. klasse er givetvis en udligning af det store fald, man så sidste år. De øvrige ændringer i søgemønstret udgør en naturlig udligning af det foregående års ændringer i søgemønstre.

5 Tabel 9 Overgang fra 9. klasse til 10. klasse fordelt på skoleform Horsens Kommune Skoleform Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Folkeskole , , ,2 Privatskole 37 9,9 35 9, ,1 Efterskole , , ,6 Andet* 6 1,6 I alt ** ,9 *Andet = Husholdningsskole og skole, der laver 10. skoleår **Excl. én elev, der har valgt 10. skoleår på ungdomsskolen I forhold til sidste år ses en markant ændring i fordelingen af elever mellem 10. klasse på efterskole og i det kommunale tilbud. Således er søgningen til 10. klasse efterskole steget med næsten 9 procent-point, mens den tilsvarende er faldet med over 10 procent-point til den kommunale 10. klasse. Ligesom I Hedensted Kommune sikrer UUHH, at det fremgår af uddannelsesparate 9. klasses elevers uddannelsesplan, at eleven er parat til at starte på en ungdomsuddannelse, selvom eleven vælger 10. klasse. Tabel 10 Horsens Kommune 10. klasse Antal Pct. Antal Pct. Pct. STX 52 20, ,6 22,5 Stigning på 2,4 %-point HHX 54 20, ,5 18,6 Markant stigning på 8,4 %- point HTX 11 4,3 21 7,1 6,3 Fald på 2,8 %-point HF ,3 18,6 Fald på 1,3 %-point EUD 73 28, ,6 25,3 Markant stigning på 5 %-point EGU/STU 6 2,3 19 6,4 2,8 Fald på 4,1 %-point Andet 11 4,3 13 4,4 3,6 Fald på 2,4 %-point Ikke udfyldt 2 0, ,4 Fald på 2,2 %-point I alt ,1 296* 99,9 100,1 *Excl. 9 elever, der endnu ikke har udfyldt ansøgningen Den største ændring ses i stigningen af ansøgninger til HHX på 8,4 procent-point, hvilket udligner sidste års markante fald på HHX-ansøgninger. Stigningen fordeler sig relativt jævnt hen over de resterende uddannelser med undtagelse af STX og EUD, som ligeledes oplever en stigning. Ved EUD-ansøgningerne ses en markant stigning på 5 procent-point, som udgør en delvis udligning af sidste års fald i ansøgninger. Som nævnt skal det dog også ses i lyset af forhold som for eksempel introduktionen af Skills for 9. klasserne samt det massive fokus på EUD i medierne og den offentlige debat. 10. klasse løbende udmelding For nogle 10. klasses elever er det naturligt at afslutte 10. klasse tidligt det er netop en overordnet målsætning for 10. klasse, at eleven skal afklares omkring valg af uddannelse. Dette sker blandt andet gennem længerevarende brobygning til EUD, hvorfor det ikke er overraskende, at en stor andel er påbegyndt en erhvervsuddannelse. I kategorien Andet er næsten halvdelen startet på Produktionshøjskole. Der følger i tabel 11 en opgørelse over hvad de elever, som har afbrudt deres 10. klasse i løbet af skoleåret er begyndt på i stedet for. Da det drejer sig om relativt små tal, er der ikke lavet en procentvis fordeling.

6 Tabel klasse udmeldinger før 1. marts 2014 Horsens Hedensted Antal Antal Anden 10. kl. 8 0 STX 2 1 HHX 3 0 HTX 0 0 HF 0 0 EUD 13 2 EGU/STU 0 1 Andet 24 2 I alt 50 5 Kommentarer til kategorien Andet og Ikke udfyldt I Horsens indeholder kategorien Andet tilsammen 31 elever (2,9%) og i Hedensted 13 elever (2,2%). Det skal her bemærkes, at denne gruppe elever fortsat vil være i UUHHs målgruppe; størstedelen fra det øjeblik, de forlader grundskolen/10. klasse og resten på den lidt længere bane (sidstnævnte elever er den gruppe, der påbegynder et arbejde eller job med uddannelsesperspektiv). Som i tidligere år vil især de årige blive fulgt tæt af UUHH; dog skal det bemærkes, at UUs midler til tilbud til denne gruppe bortfalder fra august 2014 og derfor indskrænker vejledernes muligheder for at kombinere forskellige tilbud til gavn for de unge. Det er dog stadig UUHHs opgave, at denne gruppe (samt de 18+-årige) skal hjælpes til at blive uddannelsesparate og påbegynde samt gennemføre en ungdomsuddannelse. Ikke udfyldt udgør i Horsens 13 elever (1,2%) og i Hedensted 6 elever (1%). Det er sandsynligt, at langt de fleste af disse vil blive afklaret om deres valg af uddannelse før sommerferien og med UU-vejlederens hjælp vil blive i stand til at påbegynde enten en ordinær uddannelse eller en forberedende og udviklende aktivitet. Også disse unge er i UUHHs målgruppe og vil blive fulgt tæt. Afslutning Af 1061 afgangselever i Horsens har 13 endnu ikke udfyldt en ansøgning, hvorfor næsten 99% vælger at påbegynde en uddannelse eller andre udviklende aktiviteter. Af 590 afgangselever i Hedensted har kun 6 elever ikke udfyldt en ansøgning, hvorfor 99% også her påbegynder en uddannelse eller andre udviklende aktiviteter. Ser vi på overgangsfrekvenserne fra 9. og 10. årgang og kigger på, hvem der har søgt en ordinær ungdomsuddannelse eller 10. klasse, dvs. som ikke figurerer i enten Andet eller Ikke udfyldt, så er procenterne som følger: 96,8% for Hedensted, hvilket udgør en stigning på 2,8 %-point fra ,8% for Horsens, hvilket udgør en stigning på 2,4 %-point fra For uddybning af tallene for 2014 henvises til UUHHs kommende statistik, maj 2014 og statistikken fra november 2013, der viser den faktiske status vedr. placering i uddannelse og andre aktiviteter. Statistikkerne kan ses på UUHHs hjemmeside: Merete Juul, Koordinator Bilag til denne rapport kan indhentes ved henvendelse til Merete Juul,

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere