Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse"

Transkript

1 Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen. Hvordan uddanner man sig til jobbet på billedet? Gruppen kan evt. benytte sig af de elektroniske programmer: "Vaks i Jobland" eller "Maxi-Due"; begge programmer er fra forlaget Studie og Erhverv. 2. Drømmejob Hvad drømmer klassens elever om at blive? Alle i klassen må skrive to jobs, som de drømmer om at blive. Samtlige elevers drømme skrives på tavlen / karton eller lignende. Er der forskel på pigers og drenges drømme? Vil klassen med deres drømme kunne få et samfund til at fungere? Hvilke job(s) mangler efter elevernes vurdering? Efter endt undersøgelse og diskussion i klassen, kan klassen evt. fortsætte sit arbejde med følgende opgave: Undersøg: Hvad drømte skolens 9. klasses elever om, da de gik i 4., 5. og 6 klasse? Samtlige drømmejobs skrives på et stykke karton og hænges op ved siden af klassens egne drømme. Er der forskel på klassens drømme og 9. klassernes? Hvis ja, hvilke? Er der kommet nye jobs til, som klassen ikke kender? Lad en eller flere af de store elever komme ind i klassen og fortælle om deres drømme og hvordan de regner med at nå drømmejobbet. 3. Oplæg til projektarbejdsformen: Klassetrin: 6. klasse GRUPPEARBEJDSKORT Job og uddannelse

2 Opgave: I skal vide noget om de forskellige jobs, der er i en virksomhed. I skal samarbejde om opgaven. I skal præsentere/fremstille et færdigt resultat af jeres arbejde for resten af klassen. I skal løse følgende opgave: Gruppen skal vælge en arbejdsplads i lokalområdet. Find ud af hvilke forskellige jobs, der er i virksomheden og hvordan man uddanner sig til disse jobs! Kom godt i gang: Planlæg jeres arbejde. Tid: Lav en tidsplan. Fordeling: Hvem gør hvad? osv. I skal kontakte en lokal virksomhed. Fortæl om jeres opgave. Lav en aftale om besøg på virksomheden. I kan få hjælp af jeres lærer og skolevejleder. I kan bruge skolens edb-udstyr, videokamera, båndoptager, digitale fotografiapparat mm. Forbered fremlæggelsen for de andre i klassen, Hvordan vil I gøre den spændende? 4. Forberedelse til den første vejledningssamtale med skolevejlederen. Lad eleverne forberede sig til den første vejledningssamtale med skolevejlederen. NB Aftal opgaven med skolens vejleder i forvejen. Print forslaget til uddannelseshæftet ud og kopiér en til hver elev. Lad eleverne arbejde med hæftet på klassen. Efter endt arbejde, afleveres hæfterne til skolevejlederen, der så har et godt udgangspunkt for at kunne forberede sig til den første samtale med eleverne. Klassen er på vej til lejrskolen, hvor I skal tilbringe de næste 5 dage. Alle glæder sig og I har forberedt jer godt. Togturen tager 6 timer, så der er god tid til at slappe af og snakke med hinanden. To andre klasser fra en anden skole skal samme sted hen som jer. Der bliver nogen at snakke med og evt. blive lidt kærester med!! 5 spændende dage venter foran jer. Men hvor mange forskellige mennesker med forskellige jobtitler har klassen mødt, fra I startede med at bestille rejsen og til I kommer til stedet? Lav en liste over de jobtitler, I mener har været med til at arrangere jeres lejrtur. Lav en tegning af toget, I bliver transporteret i og placer den på bagvæggen i klasselokalet. Skriv navnene på de jobs, der er i forbindelse med at transportere jer og føre jer sikkert frem til lejrskolen. Placer dem rundt om toget, hvor I mener de passer. Lav evt. en tegning af hele jeres tur lige fra start til slut med de jobs, der har hjulpet jer med turen.

3 6. De 12 ungdomsuddannelser i lokalområdet Klassen deles i 6 hold. Hvilket hold finder navnene og adresserne på de 12 forskellige ungdomsuddannelser, der ligger nærmest skolen? 10. klasse Efterskole EUD - tekniske erhvervsuddannelser EUD - merkantile erhvervsuddannelser HF - højere forberedelseseksamen STX - studentereksamen HTX - højere teknisk eksamen HHX - højere handelseksamen FUU - fri ungdomsuddannelse EGU - Erhvervsgrund-uddannelse SOSU- social og sundhedsuddannelserne Søfartsuddannelserne Landbrugsuddannelserne 7. Vælg en eller flere personer i hæftet: "Arbejdere i Danmark", du synes, ser ud til at have et spændende arbejde. Få hæftet tilsendt fra LO skolekontakt. Fortæl om personen på billedet: Skriv en historie. Tegn en historie. Lav en radioudsendelse om personen. Undersøg ved hjælp af din lærer, skolebibliotekar eller skolevejleder, hvordan man uddanner sig til jobbet? Tegn, skriv eller lav en radioudsendelse om vejen til jobbet. 8. "En dag i tøjet - dag" Lav jeres egen konkurrence i klassen. Hvert hold i klassen skal finde eks. 4 forskellige stk. tøj, der er typiske for jobbene. Lad eleverne "klæde sig ud ". De andre hold skal gætte, hvilket job der er tale om. Lav jeres egne konkurrenceregler. 9. " Modeshow - karrieredag" Inviter 4-6 arbejdere ind på besøg i klassen. De skal selvfølgelig komme i deres typiske arbejdstøj. Lav skilte med arbejdernes job. Et sæt skilte til hver gruppe i klassen. Lad eleverne placere dem foran medarbejderne. Hvilket hold får flest rigtige? Derefter fortæller arbejderne om deres job og karriereforløb. Maks. 10 min for hver. Eleverne skal derefter være sammen med en arbejder og præsentere deres arbejdsplads (skolen). Derefter, hvis det er muligt, besøger gruppen arbejderens arbejdsplads, hvor det er arbejderen, der er vært. D ft l b jd b h i lill f ld b d l l

4 En god idé! Lav et kort kursus for børnene, hvor de lærer de mest grundlæggende elementer for en god bog. Tekst, layout, tegninger m.m. (Tegning af foldebogsfremstilling) Ungdomsuddannelser i Danmark: 10. klasse 10. klasse er meget forskellig fra kommune til kommune. Du kan få oplysninger om din kommunens tilbud på din skole eller hos skolevejlederen på din skole. Der er mange elever, der vælger at gå i 10. Klasse, fordi de gerne vil være lidt mere modne, inden de begynder på en af de øvrige ungdomsuddannelser, som du kan læse om her eller ved at snakke med din skolevejleder. Skolevejlederen har helt sikkert materiale om lige netop det, du ønsker dig. Så spørg bare skolevejlederen om hjælp, hvis du vil vide mere! Efterskole De fleste efterskoler tilbyder forløb, der strækker sig over ca. 40 uger ligesom folkeskolen. de fleste steder får man både undervisning i fag, som du kender fra din skole. F.eks. dansk, matematik og engelsk samt undervisning i særlige fag som efterskolen lægger vægt på. Det kan være idræt, musik eller religion osv. De fleste efterskoler tilbyder de samme afgangsprøver efter 9. og 10. klasse som din folkeskole. Dine forældre skal betale for dig, for at du kan gå på en efterskole. Prisen er ca. 1200,- kr. om ugen, men alle elever får støtte fra kommunen, så betalingen er noget mindre end 1200,- kr. pr uge. Du kan få prisen regnet ud, hvis du besøger adressen www. efterskole.dk HF Bogstaverne står for højere forberedelseseksamen og er en gymnasial uddannelse. Den varer 2 år. Du kan kun blive optaget på HF, hvis du har gennemført 10. klasse i folkeskolen. På HF kan man selv være med til at vælge de fag, man gerne vil have, og måske er dygtig til i forvejen. De fleste, der består en HF eksamen, fortsætter med at uddanne sig. Ofte som lærer, pædagog eller sygeplejerske. Din skolevejleder har helt sikkert en folder om HF, hvis du vil vide mere.

5 HHX HHX står for højere handelseksamen. Den varer 3 år og er en gymnasial uddannelse. På uddannelsen arbejder man meget med økonomi og sprog. Med en HHX eksamen kan man læse videre på samme måde som man kan læse videre med de andre gymnasiale uddannelser: HF, STX, HTX. Mange tager en HHX eksamen, fordi de gerne vil arbejde i det private erhvervsliv. F.eks. som revisor, bankmedarbejder, økonom, IT- medarbejder osv. Din skolevejleder har helt sikkert en folder om HHX, hvis du vil vide mere. HTX Bogstaverne står for højere teknisk eksamen. Den varer 3 år ligesom HHX og gymnasiet. På uddannelsen arbejder man meget med teknik og teknologi. På HTX arbejder man både teoretisk i klasselokalerne og praktisk i værkstederne. Mange unge vælger en HTX ungdomsuddannelse, fordi de gerne vil arbejde med teknik og eksempelvis uddanne sig til ingeniør efter endt eksamen. Eksempler på andre veje efter endt eksamen kunne være: Datateknolog, byggetekniker, kemiingeniør etc. Din skolevejleder har helt sikkert en folder om HTX, hvis du vil vide mere. STX Bogstaverne står for studentereksamen. Gymnasiet er delt op i to linjer, inden man starter: En sproglig linje og en matematisk linje. Uddannelsen varer 3 år. Der er mange fag, der er fælles på de to linjer. På matematisk linje er det selvfølgelig matematik, man skal være særlig god til og på den sproglige linje er det selvfølgelig sprogene, der tæller mest. Med en studentereksamen kan du lige som med de andre gymnasiale uddannelser (HF,HTX,HHX) uddanne dig videre. Det kunne f.eks. være som bibliotekar, præst, biolog, læge, ingeniør, lærer osv. Din skolevejleder har helt sikkert en folder om STX, hvis du vil vide mere. EUD - teknisk erhvervsuddannelse: EUD står for erhvervsuddannelserne, som foregår både på teknisk skole og på handelsskolen. Du kan tage mange forskellige tekniske og praktiske uddannelser på EUD. På teknisk skole er der seks hovedindgange: Hovedindgang: eksempel på uddannelse: Teknologi og Kommunikation fotograf, datamekaniker Bygge og Anlæg Tømrer, murer, maler Håndværk og Teknik Maskinarbejder, pottemager Fra jord til Bord Gartner, kok, tjener Mekanik, Transport og Logistik Automekaniker, chauffør, falckredder Service Frisør, urmager, kosmetiker Uddannelsen foregår på teknisk skole og ude på arbejdspladsen. Uddannelsen varer typisk fra 3-4 år. Din skolevejleder har helt sikkert en folder om EUD, hvis du vil vide mere.

6 EUD - merkantil erhvervsuddannelse: (handel og kontor) EUD står for erhvervsuddannelse Den merkantile erhvervsuddannelse er uddannelser inden for handel og kontor. Ved start på en handelsskole er der to muligheder: 1. 2 år på skolen og to år i praktik i en virksomhed. Ca. 10 uger af de sidste to år i en virksomhed skal man tilbage til handelsskolen og have undervisning år på skolen og 3 år i en virksomhed med skoleophold på ca. 20 uger. Man kan også starte sin uddannelse med praktik i en virksomhed og så komme på handelsskolen ca. 60 uger i alt. FUU FUU står for den fri ungdomsuddannelse. Her har du mulighed for selv at bestemme, hvordan din uddannelse skal se ud. Uddannelsen kan f. eks. starte på en efterskole, hvor du skal være med til at bestemme, hvordan din FUU uddannelse skal se ud. Efter en periode på efterskolen skal du måske have et ophold i udlandet, hvor du lærer sprog eller andre ting, som passer til dine interesser. Tilbage i Danmark, læser du måske nogle HF-enkeltfag. Du har mulighed for at prøve og afprøve dig selv i 2 år. EGU EGU står for erhvervsgrunduddannelse. Det er en uddannelse for de elever, der kan have lidt svært ved at komme ind på en af de andre ungdomsuddannelser. Uddannelsen varer som regel 2 år. En del af tiden arbejder man i en virksomhed og en del af tiden får man skoleundervisning. Undervisningen kan foregå mange forskellige steder. F.eks. teknisk skole, ungdomsskolen, landbrugsskole osv. SOSU Social - og sundhedsuddannelserne er korte uddannelser, der består af praktik og undervisning. Uddannelsen fører frem til job, der har med omsorg og pleje af andre mennesker. F.eks. Social - og sundhedshjælper med arbejde på f.eks. et plejehjem. Uddannelsen varer 1 år med 8 mdr. i praktik og 4. mdr. på skolen. Man kan uddanne sig videre til social - og sundhedsassistent. Det tager 1_ år mere. Man kan også uddanne sig til f.eks. pædagogmedhjælper. Uddannelsen varer 1_ år efter indgangsåret, som man starter med. Søfartsuddannelser. Uddannelsen til skibsofficer kræver, at du har gennemført en ungdomsuddannelse, meget gerne en gymnasial ungdomsuddannelse. Men vil du uddanne dig til f.eks. skibsassistent, kan du starte med et 20 ugers grundkursus på en søfartsskole eller på et skoleskib. Derefter 6 måneders sejltid plus 20 ugers undervisning på en søfartsskole igen. Så 12 måneders sejltid igen. I alt 2 år og 4 måneder.

7 Landbrugsuddannelser Uddannelsen til landmand foregår på en landbrugsskole og med praktik hos en landmand. I alt varer den 3_ år. Hvis man gerne vil have det grønne bevis, varer det ca. 4 år. Efter endt uddannelse til landmand kan man f.eks. uddanne sig videre til jordbrugsteknolog. Din skolevejleder har helt sikkert en folder om Landbrugsuddannelsen, hvis du vil vide mere. Litteratur og links: Håndbøger, edb - programmer Uddannelsesbogen, Andreasen, K.Å. Opdateres hvert år. DUEL Dansk uddannelses- og Erhvervs Leksikon fås også i edb udgave. Opdateres hvert år. Politikens, Hvad kan jeg blive? Opdateres hvert år. Job i Danmark, Jensen. L, forlaget Studie og Erhverv. Opdateres hveres år. SPOR edb program, forlaget Studie og Erhverv. Ung ABZ, forlaget DAFOLO. Frederikshavn. Opdateres hvert år. Vi undersøger, materiale til brug i UEA på 6. og 7. klassetrin RUE. Opdateres hvert år. Uddannelsesnøglen, Aafeldt. M/forlaget Aschehoug. Opdateres hvert år. Unges fremtid - meget afgøres tidligt. Poul Skov, 1998 DPI.

8 Generelt kan man ved henvendelse til organisationerne få megen relevant information og litteratur. Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Tlf Dansk Industri (DI). Tlf Landbrugsrådet. Tlf LO-skolekontakt. Tlf Move On: Rådet for Uddannelses- og Erhvervsorientering: rue.dk Statens Uddannelsesstøtte: Studie og Erhverv: Undervisningsministeriet: Generelt vil litteratur listen og relevante links blive opdateret fortløbende. Tryk på den røde knap og download "Kend dig selv" Undervisningshæfte for 6. klasse.

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Vejledning til brug af hele materialet. 16 tematiske arbejdskort. Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6. Arbejdskort til forældreaften

Vejledning til brug af hele materialet. 16 tematiske arbejdskort. Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6. Arbejdskort til forældreaften Formålet med materialet og undervisningsforløb 1 2 Vejledning til brug af hele materialet Del 1: Undervisningsmappen Del 2: Hjemmesiden 3 To x otte sæt pædagogiske quizkort med tilhørende facit- og resultatliste

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Værktøjskasse til UEA i undervisningen

Værktøjskasse til UEA i undervisningen Erfaringer fra projektet: UEA på heldagskolerne i København Værktøjskasse til UEA i undervisningen UU København 2010 Dette hæfte er skrevet af Karina Meinecke (UU København). Det grafiske design er lavet

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Horsens Hedensted Vejle Beder Fredericia Kolding Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge.... 4 Inden du beslutter dig.... 5 Hvad

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere