Elevtalsprognose 2012/ /2023

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023"

Transkript

1 sprognose 2012/ /2023

2

3 Indhold Indhold...1 Forord Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose Skolestruktur Overbygningselever Resultater af prognosen Udvikling i elevtal Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Klassedannelse Afvigelsesanalyse...16 BILAG 1 - Søgemønstre for skolestartere (0. klasse)...1 BILAG 2 Folkeskoler...1 BILAG 3 - Specialklasser, Centerklasser og Modtageklasser...3 BILAG 4 - Private skoler og friskoler...3 Skoleprognosen 2012/ /2023 er udarbejdet af COWI for Herning Kommune, juli Kontaktpersoner: Lone Hessellund Abildskov, Herning Kommune, tlf Inge Voer Laursen, Herning Kommune, tlf Niels Frede Kargaard Madsen, Herning Kommune, tlf

4 2

5 Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Herning Kommune er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herning Kommune. Siden udarbejdelsen af sidste skoleprognose er der gennemført en række omlægninger af skolestrukturen i Herning Kommune. Blandt andet er der fra skoleåret 2011/2012 implementeret en ændret struktur og opgavefordeling mellem skolerne i Midtbyen. Herudover er skolerne i Vind og Fasterholt samt Sønderagerskolen lukket. Den ændrede skolestruktur betyder, at søgemønstrene er under forandring. Det er forventningen, at elevernes søgemønstre finder et nyt leje et par år efter ændringer i skolestrukturen. For at sikre det bedste mulige grundlag for skoleprognosen er søgemønstrene ved skolestart baseret på søgemønstret i 20/2011, 2011/12 og for det nye skoleår 2012/13. Herning, juli Sven Nørgaard Centerchef 3

6 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er kommunens prognose for befolkningsudvikling, samt et udtræk fra kommunens elevadministrationssystem, der viser elevstatus i Herning Kommunes skoler, specialskoler/-klasser og privatskoler. Prognosen for befolkningsudviklingen er en fremskrivning af befolkningen pr. 1. januar 2012 ud fra bl.a. historiske flyttemønstre i eksisterende byggeri og nybyggeri, fertilitet og dødelighed. I den nye befolkningsprognose er indarbejdet en forventning om, at den aktuelle afmatning indenfor byggeriet vil aftage, og boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. Der er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri generelt vil bidrage positivt til nybyggeriet fra 2016 og frem. Befolkningsprognosens beregninger er således baseret på, at en række forudsætninger holder stik. Udtrækket fra kommunens elevadministrationssystem er foretaget i starten af januar 2012 for skoleåret 20/2011 og 2011/2012. Udtrækket er suppleret med et udtræk fra maj 2012 for skolestartere i skoleåret 2012/2013 med henblik på at indregne ændringer i søgemønstre grundet ændringer i skolestrukturen. Søgemønstret for skolestart i skoleåret 2013/2014 er beregnet som 2/3 af søgemønstrene for 20/ /2012 samt 1/3 søgemønstre 2012/2013 med følgende undtagelser o "Søgning" til specialklasse i 0. klasse er sat til 2% (fra alle distrikter), da der er en forventning om øget inklusion i prognoseårene. I de historiske år har andelen af specialklasselever blandt 0. klasseeleverne ligget mellem 2,14 og 3,15%. o Søgning til Tjørring Skole fra eget distrikt baseres alene på søgning i skoleåret 2012/13, da søgningen er øget som følge af opførelse af Tjørring ny Skole. Grunden til, at kommunen ikke blot kan anvende befolkningsprognosens børnetal som grundlag for elevtalsprognosen, er, at udviklingen i børnetallet ikke nødvendigvis er den samme som udviklingen i elevtallet. Årsagerne er, at: Nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en privat-/friskole eller efterskole. Andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i. Nogle elever går i skole i en anden kommune. Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner. For at kunne sige noget om udviklingen i elevtallet er det derfor nødvendigt at foretage en række korrektioner på børnetallet. Disse korrektioner samt nogle principper for selve klassedannelsen, udgør forudsætningerne for beregningerne. Korrektionerne er baseret på erfaringer fra skoleårene 20/2011 og 2011/2012. I det følgende er resultaterne og forudsætningerne for beregningerne beskrevet. 4

7 1.1. Skolestruktur Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er kommunens 32 skoler med eget skoledistrikt, Skole på Sønderager, som bl.a. rummer idrætsklasser og. klasse, og Åmoseskolen, som er en skole for elever med vidtgående handicap. Hertil kommer en række specialklasser, centerklasser, modtagerklasser, der er placeret på Herning Kommunes skoler. Skolerne med eget skoledistrikt og Skolen på Sønderager fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Kommunale skoler Arnborg Skole 6501 Aulum Byskole Brændgårdskolen Engbjergskolen 6502 Feldborg Skole Gjellerupskolen Gullestrup Skole 6503 Haderup Skole Hammerum Skole 6500 Herningsholmskolen 6504 Hodsager Skole Holtbjergskolen Højgårdskolen 6500 Ilskov Skole Kibæk Skole 600 Kildebakkeskolen 6500 Kølkær Skole 650 Lind Skole Lundgårdskolen 6001 Nøvling Skole Sdr. Felding Skole Sinding Skole Skalmejeskolen Skarrild Skole Snejbjerg Skole Sunds Skole 6501 Skolen på Sønderager 600 Timring Skole 6501 Tjørring Skole 6501 Vestervangskolen 6003 Vildbjerg Skole 6004 Vinding Skole 6006 Ørnhøj Skole Skoledistrikterne fremgår af efterfølgende figur. 5

8 Figur 1: Oversigt over skoledistrikter 6

9 Tabel 2: Modtageklasser er placeret på følgende skoler Tjørring Skole årgang (fra skoleåret 2012/13 tidligere Gullestrup Skole) Lundgårdskolen.-. årgang (fra skoleåret 2011/12) Tabel 3: Specialklasser er placeret på følgende skoler Holtbjergskolen Snejbjerg Skole / Munkgård Sunds Skole Lind Skole - Skolegården Gjellerupskolen Hammerum Skole Sdr. Felding skole Vildbjerg Skole Vestervangskolen Holmen placeret på Skolen på Sønderager (Herning Ungdomsskole) Skolen på Bjergevej (Herning Ungdomsskole) Huset på Sinding Skole Tabel 4: Specialskoler og centerklasser for børn med vidtgående handicap er placeret på følgende skoler Åmoseskolen (specialskole) Lundgårdskolen Herningsholmskolen Skolen på Sønderager Tabel 5: Privatskoler og andre skoler Herning Friskole Hammerum Friskole Midtjylland Kristne Friskole Parkskolen Børneskolen Bifrost Studsgård Friskole Aulum Kristne Friskole

10 1.2. Overbygningselever I Herning Kommune er der en række skoler, som ikke har.-. klasse. Elever fra disse skoler overflyttes til overbygningsskoler efter nedenstående mønster. Tabel 6: Overflytning ved oprykning fra 6. kl. Fra skole Fra klassetrin Til skole Arnborg Skole. klasse Lind Skole Engbjergskolen. klasse Snejbjerg Skole Feldborg Skole. klasse Haderup Skole Gullestrup Skole. klasse Lundgårdskolen Hodsager Skole. klasse Aulum Byskole Holtbjergskolen. klasse Hammerum Skole Højgårdskolen. klasse Lind Skole Ilskov Skole. klasse Sunds Skole Kildebakkeskolen. klasse Vildbjerg Skole Kølkær Skole. klasse Hammerum Skole Nøvling Skole. klasse Vildbjerg Skole Sinding Skole. klasse Lundgårdskolen Skalmejeskolen. klasse Sunds Skole Skarrild Skole. klasse Sdr. Felding Skole Timring Skole. klasse Vildbjerg Skole Tjørring Skole. klasse Lundgårdskolen Ørnhøj Skole. klasse Vinding Skole

11 2. Resultater af prognosen 2.1. Udvikling i elevtal Tabel : Udviklingen i elevtal i Hernings kommunale folkeskoler FOLKESKOLER 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 2022/23 Arnborg Skole ,5% ,4% Aulum Byskole ,3% -1-4,0% Brændgårdskolen ,4% -2-0,4% Engbjergskolen ,2% 2,% Feldborg Skole ,2% ,3% Gjellerupskolen ,% ,2% Gullestrup Skole ,% -2-1,% Haderup Skole ,3% 4 1,% Hammerum Skole ,5% 22 4,2% Herningsholmskolen ,1% 24,% Hodsager Skole ,3% 6,2% Holtbjergskolen ,% -2-2,% Højgårdskolen ,2% 4 21,1% Ilskov Skole ,4% ,1% Kibæk Skole ,% -4-11,1% Kildebakkeskolen ,% -16 -,1% Kølkær Skole ,3% 5,% Lind Skole ,3% -3-12,1% Lundgårdskolen ,2% -31-6,0% Nøvling Skole ,% -1-1,3% Sinding Skole ,6% 3 4,6% Skalmejeskolen ,6% -3-12,% Skarrild Skole 3-2,5% ,0% Snejbjerg Skole ,% 2 0,6% Sunds Skole ,% -31-6,4% Skolen på Sønderager inkl. idræt ,6% -3-1,0% Sdr. Felding Skole ,4% -41 -,% Timring Skole ,% -3-2,% Tjørring Skole ,% ,0% Vestervangskolen ,4% 20 4,4% Vildbjerg Skole ,6% -2-4,5% Vinding Skole ,% - -2,% Ørnhøj Skole ,% - -,% I alt ,1% ,2%

12 Prognosen viser en udvikling i elevtallet i de kommunale skoler ekskl. specialklasser/ specialskoler/modtagerklasser/centerklasser fra.51 elever i skoleåret 2011/2012 til.21 elever i skoleåret 2022/2023 svarende til et fald på 3,2 %. Prognosen for de enkelte folkeskoler fremgår af bilag 2. Figur 2: Antal elever i folkeskolen fordelt på klassetrin Antal elever fordelt på klassetrin /12 1/1 22/ Klassetrin Udviklingen i antal elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser fremgår af tabel. Antallet af elever er opdelt i elever fra Herning Kommune, elever fra andre kommuner og en total for antal elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser.

13 Tabel : Udvikling i elevtal i specialklasser (SP), centerklasser (CK) eller modtageklasser (MT) 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Skole Type Elever fra Herning Kommune Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP -2-3 Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Egne elever i alt Elever fra andre kommuner Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK 0 0 Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lind Skole SP Eksterne elever i alt Elever i alt Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP -2-3 Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Total

14 Der er en forventning om, at antallet af elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser vil falde over tid som en konsekvens af øget fokus på inklusionsfremmende tiltag i både Dagtilbud og Folkeskolen i Herning Kommune. Såfremt andre kommuner iværksætter tilsvarende inklusionsfremmende tiltag eller hjemtager elever i øvrigt, vil der komme et fald i antallet af elever fra andre kommuner, som ikke afspejles i elevtalsprognosens tabel (bilag 3) Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Det er i prognosen forudsat, at alle elever påbegynder skolegangen i 0. klasse. På baggrund af søgemønstrene fra skoleårene 20/2011, 2011/2012 og 2012/2013 er indskrivningens fordeling på årgange på de enkelte skoler fastsat. Søgemønstrene viser, at ca. 1,5 % af skolestarterne starter i skole i det år, de fylder 5 år. Fra skoleåret 2012/2013 er antallet af skolestartere, som starter i skole i det år de fylder 6 år øget fra ca. 6 % til ca. %. Der er således færre skoleudsættere, hvilket kan henføres til den iværksatte handleplan, som har som mål at gøre førskolebørn skoleparate. I Herning Kommune er der mange elever, som ikke indskrives i skolen i det skoledistrikt, hvor de bor, da de indskrives i andet skoledistrikt eller på privatskoler m.m. Prognosen tager højde for de elever, som på hvert klassetrin forventes at flytte til en anden folkeskole i Herning Kommune, specialklasse, folkeskoler i andre kommuner, private skoler (herunder efterskoler) eller afslutter skolegang. Søgemønstrene er beregnet for oprykning til næste klasse trin. Søgemønstret ved skolestart fremgår af bilag 1 og er beregnet på baggrund af de sidste 3 års indskrivning ved skolestart.. klasse er samlet på Skolen på Sønderager. Det forventes, at ca. 5 % af. klasseseleverne forlader folkeskolen ved oprykning til. klasse. Indskrivningen af Herning Kommunes børn i privat-/friskoler og efterskoler fremgår af bilag 4 og er illustreret i efterfølgende nedenstående figur. 12

15 Figur 3: Antal elever i friskoler, privatskoler og friskoler Antal elever i friskoler, privatskoler og efterskoler /12 1/1 22/ Klassetrin 13

16 2.3. Klassedannelse Ved beregningen af klassetallene i de kommunale skoler er det forudsat, at den maksimale klassekvotient er 2 elever på alle klassetrin. Deling og sammenlægning af klasser i prognosen, er principielt tilladt ved oprykning til alle klassetrin. Tabel : Udviklingen i klassetal i Hernings kommunale folkeskoler FOLKESKOLER 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 2022/23 Arnborg Skole 0,0% 0 0,0% Aulum Byskole ,0% 0 0,0% Brændgårdskolen ,0% -1-4,% Engbjergskolen ,% 1,% Feldborg Skole 0,0% 0 0,0% Gjellerupskolen ,4% -6-23,1% Gullestrup Skole -12,5% -1-12,5% Haderup Skole ,0% 0 0,0% Hammerum Skole ,3% -1-4,2% Herningsholmskolen ,0% 5 25,0% Hodsager Skole 0,0% 0 0,0% Holtbjergskolen 0,0% 0 0,0% Højgårdskolen ,% 1,% Ilskov Skole 0,0% 0 0,0% Kibæk Skole ,0% 1 5,3% Kildebakkeskolen 0,0% 0 0,0% Kølkær Skole 0,0% 0 0,0% Lind Skole ,0% -4-13,3% Lundgårdskolen ,3% 2,% Nøvling Skole 0,0% 0 0,0% Sinding Skole 0,0% 0 0,0% Skalmejeskolen ,0% 0 0,0% Skarrild Skole 0,0% 0 0,0% Snejbjerg Skole ,0% 5 31,3% Sunds Skole ,2% -1-4,2% Skolen på Sønderager inkl. idræt ,0% 0 0,0% Sdr. Felding Skole ,0% -1-5,3% Timring Skole 0,0% 0 0,0% Tjørring Skole ,% 2 16,% Vestervangskolen ,0% 0 0,0% Vildbjerg Skole ,% -1-3,% Vinding Skole ,% 2 11,% Ørnhøj Skole 0,0% 0 0,0% I alt ,6% 3 0,6% 14

17 Udviklingen i antallet af klasser følger ikke helt udviklingen i elevtallet. Antallet af klasser i de kommunale skoler forventes at stige fra 44 klasser i skoleåret 2011/12 til 4 klasser i skoleåret 2022/2023, svarende til en stigning på 0,6 %. Figur 4: Antal klasser i folkeskolen for delt på klassetrin Antal klasser fordelt på klassetrin /12 1/1 22/ klassetrin 15

18 3. Afvigelsesanalyse Siden udarbejdelsen af skoleprognosen 20/ /21 er der sket væsentlige omlægninger i skolestrukturen. For en række skoler er det derfor ikke relevant at udarbejde en afvigelsesanalyse. Den tidligere skoleprognose vurderede elevtallet i skoleåret til samlet at udgøre.404 elever i 2011/12. Det faktiske elevtal udgjorde.51 elever i skoleåret 2011/12. Der er således 115 elever flere i folkeskolen i Herning Kommune end den tidligere prognose forudsagde. Af disse 115 elever kan ca. 50 elever henføres til en større søgning af elever fra Holstebro Kommune til Haderup Skole. I prognoseårene kan der herudover påvises variationer mellem sidste års prognose og den nye prognose. Forklaringerne herpå er: 1) Boligprogrammet i befolkningsprognosen er tilpasset nye forventninger til boligbyggeriet. 2) Tilflytningsprofilerne i forhold til tilflytning til nye boliger kan være anderledes. 3) Søgemønstrene er beregnet ud fra seneste 2 skoleår, samt søgningen til det kommende skoleår 2012/13 for de nye 0. klasser. 16

19 BILAG 1 - Søgemønstre for skolestartere (0. klasse) (Det faktiske søgemønster 2012/13)

20 (Gennemsnit af 20/11, 2011/12 og 2012/13) 1

21 BILAG 2 Folkeskoler Arnborg Skole I alt elever pr. klasse I alt Aulum Byskole I alt elever pr. klasse I alt

22 Brændgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt Engbjergskolen I alt elever pr. klasse I alt

23 Fasterholt Skole I alt elever pr. klasse I alt Feldborg Skole I alt elever pr. klasse I alt 21

24 Gjellerupskolen I alt elever pr. klasse I alt Gullestrup Skole I alt elever pr. klasse I alt 22

25 Haderup Skole I alt elever pr. klasse I alt Hammerum Skole I alt elever pr. klasse I alt

26 Herningsholmskolen I alt elever pr. klasse I alt Hodsager Skole I alt elever pr. klasse I alt 24

27 Holtbjergskolen I alt elever pr. klasse I alt Højgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt

28 Ilskov Skole I alt elever pr. klasse I alt Kibæk Skole I alt elever pr. klasse I alt

29 Kildebakkeskolen I alt elever pr. klasse I alt Kølkær Skole I alt elever pr. klasse I alt

30 Lind Skole I alt elever pr. klasse I alt Lundgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt

31 Nøvling Skole I alt elever pr. klasse I alt Sdr. Felding Skole I alt elever pr. klasse I alt

32 Sinding Skole I alt elever pr. klasse I alt Skalmejeskolen I alt elever pr. klasse I alt

33 Skarrild Skole I alt elever pr. klasse I alt Snejbjerg Skole I alt elever pr. klasse I alt

34 Sunds Skole I alt elever pr. klasse I alt Skolen på Sønderager I alt elever pr. klasse I alt

35 Skolen på Sønderager (IDRÆT) I alt elever pr. klasse I alt Timring Skole I alt elever pr. klasse I alt 33

36 Tjørring Skole I alt elever pr. klasse I alt Ungdomscenter Herning I alt elever pr. klasse I alt

37 Vestervangskolen I alt elever pr. klasse I alt Vildbjerg Skole I alt elever pr. klasse I alt

38 Vind Skole I alt elever pr. klasse I alt Vinding Skole I alt elever pr. klasse I alt

39 Ørnhøj Skole I alt elever pr. klasse I alt 3

40 BILAG 3 - Specialklasser, Centerklasser og Modtageklasser Skole sp_kl 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/1 1/1 1/1 1/20 20/21 21/22 22/23 Egne elever Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK 11 Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP 11 Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Eksterne Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lind Skole SP Samlet Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Total

41 BILAG 4 - Private skoler og friskoler Aulum Kristne Friskole I alt Børneskolen Bifrost I alt Hammerum Friskole I alt

42 Herning Friskole I alt Midtjyllands Kristne Friskole I alt Parkskolen I alt

43 Studsgård Friskole I alt Øvrige privatskoler I alt Efterskoler I alt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger 1 Oversigt 23 skoler deltager i Entreprenørskab. 18 skoler er eller er undervejs med at blive LP-skole 1. 7 skoler er

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Ressourcestyring i folkeskolen

Ressourcestyring i folkeskolen Ressourcestyring i folkeskolen En beskrivelse, sammenligning og analyse af ressourcestyringen på folkeskoleområdet i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup Kommuner. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR EFTERSKOLER 2013 DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR OM ANALYSEN Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er der på Regnskabsportalen 222 efterskoler, som har indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsåret

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere