Elevtalsprognose 2012/ /2023

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023"

Transkript

1 sprognose 2012/ /2023

2

3 Indhold Indhold...1 Forord Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose Skolestruktur Overbygningselever Resultater af prognosen Udvikling i elevtal Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Klassedannelse Afvigelsesanalyse...16 BILAG 1 - Søgemønstre for skolestartere (0. klasse)...1 BILAG 2 Folkeskoler...1 BILAG 3 - Specialklasser, Centerklasser og Modtageklasser...3 BILAG 4 - Private skoler og friskoler...3 Skoleprognosen 2012/ /2023 er udarbejdet af COWI for Herning Kommune, juli Kontaktpersoner: Lone Hessellund Abildskov, Herning Kommune, tlf Inge Voer Laursen, Herning Kommune, tlf Niels Frede Kargaard Madsen, Herning Kommune, tlf

4 2

5 Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Herning Kommune er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herning Kommune. Siden udarbejdelsen af sidste skoleprognose er der gennemført en række omlægninger af skolestrukturen i Herning Kommune. Blandt andet er der fra skoleåret 2011/2012 implementeret en ændret struktur og opgavefordeling mellem skolerne i Midtbyen. Herudover er skolerne i Vind og Fasterholt samt Sønderagerskolen lukket. Den ændrede skolestruktur betyder, at søgemønstrene er under forandring. Det er forventningen, at elevernes søgemønstre finder et nyt leje et par år efter ændringer i skolestrukturen. For at sikre det bedste mulige grundlag for skoleprognosen er søgemønstrene ved skolestart baseret på søgemønstret i 20/2011, 2011/12 og for det nye skoleår 2012/13. Herning, juli Sven Nørgaard Centerchef 3

6 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er kommunens prognose for befolkningsudvikling, samt et udtræk fra kommunens elevadministrationssystem, der viser elevstatus i Herning Kommunes skoler, specialskoler/-klasser og privatskoler. Prognosen for befolkningsudviklingen er en fremskrivning af befolkningen pr. 1. januar 2012 ud fra bl.a. historiske flyttemønstre i eksisterende byggeri og nybyggeri, fertilitet og dødelighed. I den nye befolkningsprognose er indarbejdet en forventning om, at den aktuelle afmatning indenfor byggeriet vil aftage, og boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. Der er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri generelt vil bidrage positivt til nybyggeriet fra 2016 og frem. Befolkningsprognosens beregninger er således baseret på, at en række forudsætninger holder stik. Udtrækket fra kommunens elevadministrationssystem er foretaget i starten af januar 2012 for skoleåret 20/2011 og 2011/2012. Udtrækket er suppleret med et udtræk fra maj 2012 for skolestartere i skoleåret 2012/2013 med henblik på at indregne ændringer i søgemønstre grundet ændringer i skolestrukturen. Søgemønstret for skolestart i skoleåret 2013/2014 er beregnet som 2/3 af søgemønstrene for 20/ /2012 samt 1/3 søgemønstre 2012/2013 med følgende undtagelser o "Søgning" til specialklasse i 0. klasse er sat til 2% (fra alle distrikter), da der er en forventning om øget inklusion i prognoseårene. I de historiske år har andelen af specialklasselever blandt 0. klasseeleverne ligget mellem 2,14 og 3,15%. o Søgning til Tjørring Skole fra eget distrikt baseres alene på søgning i skoleåret 2012/13, da søgningen er øget som følge af opførelse af Tjørring ny Skole. Grunden til, at kommunen ikke blot kan anvende befolkningsprognosens børnetal som grundlag for elevtalsprognosen, er, at udviklingen i børnetallet ikke nødvendigvis er den samme som udviklingen i elevtallet. Årsagerne er, at: Nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en privat-/friskole eller efterskole. Andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i. Nogle elever går i skole i en anden kommune. Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner. For at kunne sige noget om udviklingen i elevtallet er det derfor nødvendigt at foretage en række korrektioner på børnetallet. Disse korrektioner samt nogle principper for selve klassedannelsen, udgør forudsætningerne for beregningerne. Korrektionerne er baseret på erfaringer fra skoleårene 20/2011 og 2011/2012. I det følgende er resultaterne og forudsætningerne for beregningerne beskrevet. 4

7 1.1. Skolestruktur Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er kommunens 32 skoler med eget skoledistrikt, Skole på Sønderager, som bl.a. rummer idrætsklasser og. klasse, og Åmoseskolen, som er en skole for elever med vidtgående handicap. Hertil kommer en række specialklasser, centerklasser, modtagerklasser, der er placeret på Herning Kommunes skoler. Skolerne med eget skoledistrikt og Skolen på Sønderager fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Kommunale skoler Arnborg Skole 6501 Aulum Byskole Brændgårdskolen Engbjergskolen 6502 Feldborg Skole Gjellerupskolen Gullestrup Skole 6503 Haderup Skole Hammerum Skole 6500 Herningsholmskolen 6504 Hodsager Skole Holtbjergskolen Højgårdskolen 6500 Ilskov Skole Kibæk Skole 600 Kildebakkeskolen 6500 Kølkær Skole 650 Lind Skole Lundgårdskolen 6001 Nøvling Skole Sdr. Felding Skole Sinding Skole Skalmejeskolen Skarrild Skole Snejbjerg Skole Sunds Skole 6501 Skolen på Sønderager 600 Timring Skole 6501 Tjørring Skole 6501 Vestervangskolen 6003 Vildbjerg Skole 6004 Vinding Skole 6006 Ørnhøj Skole Skoledistrikterne fremgår af efterfølgende figur. 5

8 Figur 1: Oversigt over skoledistrikter 6

9 Tabel 2: Modtageklasser er placeret på følgende skoler Tjørring Skole årgang (fra skoleåret 2012/13 tidligere Gullestrup Skole) Lundgårdskolen.-. årgang (fra skoleåret 2011/12) Tabel 3: Specialklasser er placeret på følgende skoler Holtbjergskolen Snejbjerg Skole / Munkgård Sunds Skole Lind Skole - Skolegården Gjellerupskolen Hammerum Skole Sdr. Felding skole Vildbjerg Skole Vestervangskolen Holmen placeret på Skolen på Sønderager (Herning Ungdomsskole) Skolen på Bjergevej (Herning Ungdomsskole) Huset på Sinding Skole Tabel 4: Specialskoler og centerklasser for børn med vidtgående handicap er placeret på følgende skoler Åmoseskolen (specialskole) Lundgårdskolen Herningsholmskolen Skolen på Sønderager Tabel 5: Privatskoler og andre skoler Herning Friskole Hammerum Friskole Midtjylland Kristne Friskole Parkskolen Børneskolen Bifrost Studsgård Friskole Aulum Kristne Friskole

10 1.2. Overbygningselever I Herning Kommune er der en række skoler, som ikke har.-. klasse. Elever fra disse skoler overflyttes til overbygningsskoler efter nedenstående mønster. Tabel 6: Overflytning ved oprykning fra 6. kl. Fra skole Fra klassetrin Til skole Arnborg Skole. klasse Lind Skole Engbjergskolen. klasse Snejbjerg Skole Feldborg Skole. klasse Haderup Skole Gullestrup Skole. klasse Lundgårdskolen Hodsager Skole. klasse Aulum Byskole Holtbjergskolen. klasse Hammerum Skole Højgårdskolen. klasse Lind Skole Ilskov Skole. klasse Sunds Skole Kildebakkeskolen. klasse Vildbjerg Skole Kølkær Skole. klasse Hammerum Skole Nøvling Skole. klasse Vildbjerg Skole Sinding Skole. klasse Lundgårdskolen Skalmejeskolen. klasse Sunds Skole Skarrild Skole. klasse Sdr. Felding Skole Timring Skole. klasse Vildbjerg Skole Tjørring Skole. klasse Lundgårdskolen Ørnhøj Skole. klasse Vinding Skole

11 2. Resultater af prognosen 2.1. Udvikling i elevtal Tabel : Udviklingen i elevtal i Hernings kommunale folkeskoler FOLKESKOLER 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 2022/23 Arnborg Skole ,5% ,4% Aulum Byskole ,3% -1-4,0% Brændgårdskolen ,4% -2-0,4% Engbjergskolen ,2% 2,% Feldborg Skole ,2% ,3% Gjellerupskolen ,% ,2% Gullestrup Skole ,% -2-1,% Haderup Skole ,3% 4 1,% Hammerum Skole ,5% 22 4,2% Herningsholmskolen ,1% 24,% Hodsager Skole ,3% 6,2% Holtbjergskolen ,% -2-2,% Højgårdskolen ,2% 4 21,1% Ilskov Skole ,4% ,1% Kibæk Skole ,% -4-11,1% Kildebakkeskolen ,% -16 -,1% Kølkær Skole ,3% 5,% Lind Skole ,3% -3-12,1% Lundgårdskolen ,2% -31-6,0% Nøvling Skole ,% -1-1,3% Sinding Skole ,6% 3 4,6% Skalmejeskolen ,6% -3-12,% Skarrild Skole 3-2,5% ,0% Snejbjerg Skole ,% 2 0,6% Sunds Skole ,% -31-6,4% Skolen på Sønderager inkl. idræt ,6% -3-1,0% Sdr. Felding Skole ,4% -41 -,% Timring Skole ,% -3-2,% Tjørring Skole ,% ,0% Vestervangskolen ,4% 20 4,4% Vildbjerg Skole ,6% -2-4,5% Vinding Skole ,% - -2,% Ørnhøj Skole ,% - -,% I alt ,1% ,2%

12 Prognosen viser en udvikling i elevtallet i de kommunale skoler ekskl. specialklasser/ specialskoler/modtagerklasser/centerklasser fra.51 elever i skoleåret 2011/2012 til.21 elever i skoleåret 2022/2023 svarende til et fald på 3,2 %. Prognosen for de enkelte folkeskoler fremgår af bilag 2. Figur 2: Antal elever i folkeskolen fordelt på klassetrin Antal elever fordelt på klassetrin /12 1/1 22/ Klassetrin Udviklingen i antal elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser fremgår af tabel. Antallet af elever er opdelt i elever fra Herning Kommune, elever fra andre kommuner og en total for antal elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser.

13 Tabel : Udvikling i elevtal i specialklasser (SP), centerklasser (CK) eller modtageklasser (MT) 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Skole Type Elever fra Herning Kommune Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP -2-3 Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Egne elever i alt Elever fra andre kommuner Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK 0 0 Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lind Skole SP Eksterne elever i alt Elever i alt Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP -2-3 Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Total

14 Der er en forventning om, at antallet af elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser vil falde over tid som en konsekvens af øget fokus på inklusionsfremmende tiltag i både Dagtilbud og Folkeskolen i Herning Kommune. Såfremt andre kommuner iværksætter tilsvarende inklusionsfremmende tiltag eller hjemtager elever i øvrigt, vil der komme et fald i antallet af elever fra andre kommuner, som ikke afspejles i elevtalsprognosens tabel (bilag 3) Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Det er i prognosen forudsat, at alle elever påbegynder skolegangen i 0. klasse. På baggrund af søgemønstrene fra skoleårene 20/2011, 2011/2012 og 2012/2013 er indskrivningens fordeling på årgange på de enkelte skoler fastsat. Søgemønstrene viser, at ca. 1,5 % af skolestarterne starter i skole i det år, de fylder 5 år. Fra skoleåret 2012/2013 er antallet af skolestartere, som starter i skole i det år de fylder 6 år øget fra ca. 6 % til ca. %. Der er således færre skoleudsættere, hvilket kan henføres til den iværksatte handleplan, som har som mål at gøre førskolebørn skoleparate. I Herning Kommune er der mange elever, som ikke indskrives i skolen i det skoledistrikt, hvor de bor, da de indskrives i andet skoledistrikt eller på privatskoler m.m. Prognosen tager højde for de elever, som på hvert klassetrin forventes at flytte til en anden folkeskole i Herning Kommune, specialklasse, folkeskoler i andre kommuner, private skoler (herunder efterskoler) eller afslutter skolegang. Søgemønstrene er beregnet for oprykning til næste klasse trin. Søgemønstret ved skolestart fremgår af bilag 1 og er beregnet på baggrund af de sidste 3 års indskrivning ved skolestart.. klasse er samlet på Skolen på Sønderager. Det forventes, at ca. 5 % af. klasseseleverne forlader folkeskolen ved oprykning til. klasse. Indskrivningen af Herning Kommunes børn i privat-/friskoler og efterskoler fremgår af bilag 4 og er illustreret i efterfølgende nedenstående figur. 12

15 Figur 3: Antal elever i friskoler, privatskoler og friskoler Antal elever i friskoler, privatskoler og efterskoler /12 1/1 22/ Klassetrin 13

16 2.3. Klassedannelse Ved beregningen af klassetallene i de kommunale skoler er det forudsat, at den maksimale klassekvotient er 2 elever på alle klassetrin. Deling og sammenlægning af klasser i prognosen, er principielt tilladt ved oprykning til alle klassetrin. Tabel : Udviklingen i klassetal i Hernings kommunale folkeskoler FOLKESKOLER 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 2022/23 Arnborg Skole 0,0% 0 0,0% Aulum Byskole ,0% 0 0,0% Brændgårdskolen ,0% -1-4,% Engbjergskolen ,% 1,% Feldborg Skole 0,0% 0 0,0% Gjellerupskolen ,4% -6-23,1% Gullestrup Skole -12,5% -1-12,5% Haderup Skole ,0% 0 0,0% Hammerum Skole ,3% -1-4,2% Herningsholmskolen ,0% 5 25,0% Hodsager Skole 0,0% 0 0,0% Holtbjergskolen 0,0% 0 0,0% Højgårdskolen ,% 1,% Ilskov Skole 0,0% 0 0,0% Kibæk Skole ,0% 1 5,3% Kildebakkeskolen 0,0% 0 0,0% Kølkær Skole 0,0% 0 0,0% Lind Skole ,0% -4-13,3% Lundgårdskolen ,3% 2,% Nøvling Skole 0,0% 0 0,0% Sinding Skole 0,0% 0 0,0% Skalmejeskolen ,0% 0 0,0% Skarrild Skole 0,0% 0 0,0% Snejbjerg Skole ,0% 5 31,3% Sunds Skole ,2% -1-4,2% Skolen på Sønderager inkl. idræt ,0% 0 0,0% Sdr. Felding Skole ,0% -1-5,3% Timring Skole 0,0% 0 0,0% Tjørring Skole ,% 2 16,% Vestervangskolen ,0% 0 0,0% Vildbjerg Skole ,% -1-3,% Vinding Skole ,% 2 11,% Ørnhøj Skole 0,0% 0 0,0% I alt ,6% 3 0,6% 14

17 Udviklingen i antallet af klasser følger ikke helt udviklingen i elevtallet. Antallet af klasser i de kommunale skoler forventes at stige fra 44 klasser i skoleåret 2011/12 til 4 klasser i skoleåret 2022/2023, svarende til en stigning på 0,6 %. Figur 4: Antal klasser i folkeskolen for delt på klassetrin Antal klasser fordelt på klassetrin /12 1/1 22/ klassetrin 15

18 3. Afvigelsesanalyse Siden udarbejdelsen af skoleprognosen 20/ /21 er der sket væsentlige omlægninger i skolestrukturen. For en række skoler er det derfor ikke relevant at udarbejde en afvigelsesanalyse. Den tidligere skoleprognose vurderede elevtallet i skoleåret til samlet at udgøre.404 elever i 2011/12. Det faktiske elevtal udgjorde.51 elever i skoleåret 2011/12. Der er således 115 elever flere i folkeskolen i Herning Kommune end den tidligere prognose forudsagde. Af disse 115 elever kan ca. 50 elever henføres til en større søgning af elever fra Holstebro Kommune til Haderup Skole. I prognoseårene kan der herudover påvises variationer mellem sidste års prognose og den nye prognose. Forklaringerne herpå er: 1) Boligprogrammet i befolkningsprognosen er tilpasset nye forventninger til boligbyggeriet. 2) Tilflytningsprofilerne i forhold til tilflytning til nye boliger kan være anderledes. 3) Søgemønstrene er beregnet ud fra seneste 2 skoleår, samt søgningen til det kommende skoleår 2012/13 for de nye 0. klasser. 16

19 BILAG 1 - Søgemønstre for skolestartere (0. klasse) (Det faktiske søgemønster 2012/13)

20 (Gennemsnit af 20/11, 2011/12 og 2012/13) 1

21 BILAG 2 Folkeskoler Arnborg Skole I alt elever pr. klasse I alt Aulum Byskole I alt elever pr. klasse I alt

22 Brændgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt Engbjergskolen I alt elever pr. klasse I alt

23 Fasterholt Skole I alt elever pr. klasse I alt Feldborg Skole I alt elever pr. klasse I alt 21

24 Gjellerupskolen I alt elever pr. klasse I alt Gullestrup Skole I alt elever pr. klasse I alt 22

25 Haderup Skole I alt elever pr. klasse I alt Hammerum Skole I alt elever pr. klasse I alt

26 Herningsholmskolen I alt elever pr. klasse I alt Hodsager Skole I alt elever pr. klasse I alt 24

27 Holtbjergskolen I alt elever pr. klasse I alt Højgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt

28 Ilskov Skole I alt elever pr. klasse I alt Kibæk Skole I alt elever pr. klasse I alt

29 Kildebakkeskolen I alt elever pr. klasse I alt Kølkær Skole I alt elever pr. klasse I alt

30 Lind Skole I alt elever pr. klasse I alt Lundgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt

31 Nøvling Skole I alt elever pr. klasse I alt Sdr. Felding Skole I alt elever pr. klasse I alt

32 Sinding Skole I alt elever pr. klasse I alt Skalmejeskolen I alt elever pr. klasse I alt

33 Skarrild Skole I alt elever pr. klasse I alt Snejbjerg Skole I alt elever pr. klasse I alt

34 Sunds Skole I alt elever pr. klasse I alt Skolen på Sønderager I alt elever pr. klasse I alt

35 Skolen på Sønderager (IDRÆT) I alt elever pr. klasse I alt Timring Skole I alt elever pr. klasse I alt 33

36 Tjørring Skole I alt elever pr. klasse I alt Ungdomscenter Herning I alt elever pr. klasse I alt

37 Vestervangskolen I alt elever pr. klasse I alt Vildbjerg Skole I alt elever pr. klasse I alt

38 Vind Skole I alt elever pr. klasse I alt Vinding Skole I alt elever pr. klasse I alt

39 Ørnhøj Skole I alt elever pr. klasse I alt 3

40 BILAG 3 - Specialklasser, Centerklasser og Modtageklasser Skole sp_kl 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/1 1/1 1/1 1/20 20/21 21/22 22/23 Egne elever Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK 11 Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP 11 Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Eksterne Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lind Skole SP Samlet Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Total

41 BILAG 4 - Private skoler og friskoler Aulum Kristne Friskole I alt Børneskolen Bifrost I alt Hammerum Friskole I alt

42 Herning Friskole I alt Midtjyllands Kristne Friskole I alt Parkskolen I alt

43 Studsgård Friskole I alt Øvrige privatskoler I alt Efterskoler I alt

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Strukturanalyse - Skoler og dagtilbud Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Center for Børn og Læring, Herning Kommune 2014 Indhold 1 Oversigt over tabeller og figurer... 2 2 Indledning... 3 3 Statusbeskrivelse

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Afgangsskolestatistik. ekskl. special-, center- og modtageklasser 3. udgave 11. oktober ning

Afgangsskolestatistik. ekskl. special-, center- og modtageklasser 3. udgave 11. oktober ning Afgangsskolestatistik ekskl. special-, center- og modtageklasser 3. udgave 11. oktober 2013 ning Afgangsskolestatistikken sætter fokus på de unge, der har bopæl i og deres uddannelsesmønster. Data bygger

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 2013-2023 2017-2027 Center for Børn og Læring, juli 2016 Sagsnr. 28.03.00-G01-2-13 Indhold 1 Børnetalsprognose... 1 1.1 Dagtilbudstruktur... 1 1.2 Specialgrupper i

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 213-223 - 1 - Børnetalsprognose 213-223 1. Børnetalsprognose... 3 1.1 Dagtilbudstruktur... 3 1.2 Klubber oprettet efter Dagtilbudsloven...

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Indledning...3 Samlet opgørelse...5 Daginstitutioner:...5 El...6 Vand...8 Varme...10 Administrationsbygninger:...12 El...12 Vand...12 Varme...13

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag dvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 10 SO

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Evaluering af Skolekabalen

Evaluering af Skolekabalen Evaluering af Skolekabalen Sammenfatning Der er i foråret 2013 foretaget en evaluering af Skolekabalen, der effektueredes pr. august 2011. Evalueringen er dels en opfølgning på, om målene med Skolekabalen

Læs mere

2013/14 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Herning Kommune. Hjernen&Hjertet 1

2013/14 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Herning Kommune. Hjernen&Hjertet 1 KVALITETSRAPPORT Herning Kommune Hjernen&Hjertet 1 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 4 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 6 3.1 Politiske

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem UU og grundskoler om karrierelæring i udskolingen i Herning Kommune. Årsplanen Skoleåret

Samarbejdsaftale mellem UU og grundskoler om karrierelæring i udskolingen i Herning Kommune. Årsplanen Skoleåret Samarbejdsaftale mellem UU og grundskoler om karrierelæring i udskolingen i Herning Kommune Årsplanen Skoleåret 2017-2018 1 Indledning Samarbejdsaftalen bidrager til at højne interessen for elevernes næste

Læs mere

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 -

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Bilag Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Revideret: Februar 2009, juli 2009, juli 2010, juni 2011, august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Bevillinger og økonomiske rammer Bygningsvedligeholdelse... Bilag A-1 Ressourcetildeling...

Læs mere

CBL & CBF -Fælles. Fra Papir til Praksis. Herningmodellen. Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det.

CBL & CBF -Fælles. Fra Papir til Praksis. Herningmodellen. Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det. CBL & CBF -Fælles Herningmodellen Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det Efteråret 2016 Fra Papir til Praksis Kære CBL og CBF Det styrkede tværfaglige samarbejde mellem CBF-Rådhus

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet

Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet Center for Børn og Læring, januar 2016 1 Kommissorium og arbejdsgruppe: I forbindelse med budgetlægningen for 2016

Læs mere

Bork Skole Midtbyvej 30 Nr Bork 6893 Hemmet. Faster Skole Birkevænget 31 Astrup 6900 Skjern. Byskolen Bredgade 108 B 6900 Skjern

Bork Skole Midtbyvej 30 Nr Bork 6893 Hemmet. Faster Skole Birkevænget 31 Astrup 6900 Skjern. Byskolen Bredgade 108 B 6900 Skjern Nordenskov Skole Sønderskovvej 107 Nordenskov 6800 Varde Hoven Skole Skolevej 2 Hoven Lyne Friskole Glibstrupvej 4 Lyne 14056 2647 2650 Lønborgskolen Vardevej 11 2653 Tarm Skole Vardevej 9 2665 Ådum Skole

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Telefonliste pr. 1. november 2017

Telefonliste pr. 1. november 2017 Ledelse: Ulla Høy Henriksen Ungevejledningschef Mobil: 20358156 Mail: cebuh@herning.dk Inger Veng Rasmussen Afsnitsleder Mobil: 96287533, 22432884 Mail: uuvir@herning.dk Majbrit Lambæk Afsnitsleder Mobil:

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole Arnborg skole Lokale nr.13 Er eksisterende klasseværelse og skal indrettes til lærerarbejdspladser. Rummet er meget velegnet og kan rumme op til 12 arbejdspladser regnet ud fra rumvolumen. Skønnet byggeomkostninger

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 570.423 568.351 564.692 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG GRØNT INDLEDNING... 3 FØDEVARER ØKOLOGI OG ANDRE MÅL... 4 STATUSOPGØRELSE OG KONKLUSION... 5 EVALUERING AF INDSATS...7 GRØNNE TILTAG OG AKTIVITETER... 8 GRØNT FLAG, GRØN SKOLE... 8 NATURFAGSMARATON...

Læs mere

Projekt Struktur dagtilbud

Projekt Struktur dagtilbud Projekt Struktur dagtilbud Projektbeskrivelse Projektleder: Pia Elgetti Senest revideret: 31/7 2014 Version: 2 Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem.

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 553.320 572.313 566.801 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 168 176 155 03.22.03

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2012/2013 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2012/2013 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2012/2013 Oversigt over målsætninger 1 Sammenfatning Der er tre kategorier af årsmål. Knæk Kurven og 95 %-målsætningen er politisk bestemte, mens Årsmål 3

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole Sagsnr. 13/1722 Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole I dette notatet ses på faktorer, der har haft betydning for udviklingen i klassekvotienterne og sammenlægning af klasser på undervisningsstedet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.) Regnskab Budget Budget Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 575.348 567.444 558.422 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2014/2015 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2014/2015 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2014/2015 Oversigt over målsætninger 1 Sammenfatning Årsmål 1: Flere inkluderes i almenområdet I 2012 ekskluderedes 4,8% af folkeskoleleverne til et specialpædagogisk

Læs mere

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 13 12 Folke- og ungdomsskoler... 23

Læs mere

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn 2017-2019 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk Tilsyn 2017-2019 Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn Lovgrundlag

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Afrapportering til Kulturstyrelsen Angående gennemført Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune 2011-2012.

Afrapportering til Kulturstyrelsen Angående gennemført Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune 2011-2012. Afrapportering til Kulturstyrelsen Angående gennemført Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune 2011-2012. UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12 HØRINGSFORSLAG: B: LUKNING AF STRUER ØSTRE SKOLE Med det faldende børnetal er der brug for at vurdere antallet af skoler i midtbyen: Struer Østre Skoles elever fordeles på Gimsing Skole og Parkskolen.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Listen bliver ajourført efterhånden som ansøgninger og interessenter henvender sig

Listen bliver ajourført efterhånden som ansøgninger og interessenter henvender sig 1 1. Oversigt over henvendelser vedr. 1. søgerunde til A. P. Møller Listen bliver ajourført efterhånden som ansøgninger og interessenter henvender sig Initiativtager Titel/Emne Samarbejdsskoler Ansøgning

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-22.473-23.462 0-45.935 0-45.935 0

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger 1 Oversigt 23 skoler deltager i Entreprenørskab. 18 skoler er eller er undervejs med at blive LP-skole 1. 7 skoler er

Læs mere

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune.

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune. Den nationale brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 1. klasse UU-Herning - Juni 216 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udarbejdet

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 1. Snejbjerg 1.a Nyt erhvervsområde ved Enggårdsvej. 1.b Ansøgning om omdannelse af bolig-golfområdet til rent boligområde. 1.c Ansøgning om inddragelse

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Indhold. Oversigt over tabeller og figurer

Indhold. Oversigt over tabeller og figurer 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Den nye folkeskolereform og behovet for helhedstilbud... 5 2.2 Lovmæssige rammer for helhedstilbud... 6 2.3 Rummelighed og inklusion... 7 3 Analysens opbygning

Læs mere

Resultatopgørelse 2015

Resultatopgørelse 2015 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / fra til Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-27.246-13.099 0-40.345 0-40.345 0 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget pr. / Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -5.626-22.473-23.462 10.073-35.862 0-35.862 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere