Elevtalsprognose 2012/ /2023

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023"

Transkript

1 sprognose 2012/ /2023

2

3 Indhold Indhold...1 Forord Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose Skolestruktur Overbygningselever Resultater af prognosen Udvikling i elevtal Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Klassedannelse Afvigelsesanalyse...16 BILAG 1 - Søgemønstre for skolestartere (0. klasse)...1 BILAG 2 Folkeskoler...1 BILAG 3 - Specialklasser, Centerklasser og Modtageklasser...3 BILAG 4 - Private skoler og friskoler...3 Skoleprognosen 2012/ /2023 er udarbejdet af COWI for Herning Kommune, juli Kontaktpersoner: Lone Hessellund Abildskov, Herning Kommune, tlf Inge Voer Laursen, Herning Kommune, tlf Niels Frede Kargaard Madsen, Herning Kommune, tlf

4 2

5 Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Herning Kommune er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herning Kommune. Siden udarbejdelsen af sidste skoleprognose er der gennemført en række omlægninger af skolestrukturen i Herning Kommune. Blandt andet er der fra skoleåret 2011/2012 implementeret en ændret struktur og opgavefordeling mellem skolerne i Midtbyen. Herudover er skolerne i Vind og Fasterholt samt Sønderagerskolen lukket. Den ændrede skolestruktur betyder, at søgemønstrene er under forandring. Det er forventningen, at elevernes søgemønstre finder et nyt leje et par år efter ændringer i skolestrukturen. For at sikre det bedste mulige grundlag for skoleprognosen er søgemønstrene ved skolestart baseret på søgemønstret i 20/2011, 2011/12 og for det nye skoleår 2012/13. Herning, juli Sven Nørgaard Centerchef 3

6 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er kommunens prognose for befolkningsudvikling, samt et udtræk fra kommunens elevadministrationssystem, der viser elevstatus i Herning Kommunes skoler, specialskoler/-klasser og privatskoler. Prognosen for befolkningsudviklingen er en fremskrivning af befolkningen pr. 1. januar 2012 ud fra bl.a. historiske flyttemønstre i eksisterende byggeri og nybyggeri, fertilitet og dødelighed. I den nye befolkningsprognose er indarbejdet en forventning om, at den aktuelle afmatning indenfor byggeriet vil aftage, og boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. Der er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri generelt vil bidrage positivt til nybyggeriet fra 2016 og frem. Befolkningsprognosens beregninger er således baseret på, at en række forudsætninger holder stik. Udtrækket fra kommunens elevadministrationssystem er foretaget i starten af januar 2012 for skoleåret 20/2011 og 2011/2012. Udtrækket er suppleret med et udtræk fra maj 2012 for skolestartere i skoleåret 2012/2013 med henblik på at indregne ændringer i søgemønstre grundet ændringer i skolestrukturen. Søgemønstret for skolestart i skoleåret 2013/2014 er beregnet som 2/3 af søgemønstrene for 20/ /2012 samt 1/3 søgemønstre 2012/2013 med følgende undtagelser o "Søgning" til specialklasse i 0. klasse er sat til 2% (fra alle distrikter), da der er en forventning om øget inklusion i prognoseårene. I de historiske år har andelen af specialklasselever blandt 0. klasseeleverne ligget mellem 2,14 og 3,15%. o Søgning til Tjørring Skole fra eget distrikt baseres alene på søgning i skoleåret 2012/13, da søgningen er øget som følge af opførelse af Tjørring ny Skole. Grunden til, at kommunen ikke blot kan anvende befolkningsprognosens børnetal som grundlag for elevtalsprognosen, er, at udviklingen i børnetallet ikke nødvendigvis er den samme som udviklingen i elevtallet. Årsagerne er, at: Nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en privat-/friskole eller efterskole. Andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i. Nogle elever går i skole i en anden kommune. Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner. For at kunne sige noget om udviklingen i elevtallet er det derfor nødvendigt at foretage en række korrektioner på børnetallet. Disse korrektioner samt nogle principper for selve klassedannelsen, udgør forudsætningerne for beregningerne. Korrektionerne er baseret på erfaringer fra skoleårene 20/2011 og 2011/2012. I det følgende er resultaterne og forudsætningerne for beregningerne beskrevet. 4

7 1.1. Skolestruktur Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er kommunens 32 skoler med eget skoledistrikt, Skole på Sønderager, som bl.a. rummer idrætsklasser og. klasse, og Åmoseskolen, som er en skole for elever med vidtgående handicap. Hertil kommer en række specialklasser, centerklasser, modtagerklasser, der er placeret på Herning Kommunes skoler. Skolerne med eget skoledistrikt og Skolen på Sønderager fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Kommunale skoler Arnborg Skole 6501 Aulum Byskole Brændgårdskolen Engbjergskolen 6502 Feldborg Skole Gjellerupskolen Gullestrup Skole 6503 Haderup Skole Hammerum Skole 6500 Herningsholmskolen 6504 Hodsager Skole Holtbjergskolen Højgårdskolen 6500 Ilskov Skole Kibæk Skole 600 Kildebakkeskolen 6500 Kølkær Skole 650 Lind Skole Lundgårdskolen 6001 Nøvling Skole Sdr. Felding Skole Sinding Skole Skalmejeskolen Skarrild Skole Snejbjerg Skole Sunds Skole 6501 Skolen på Sønderager 600 Timring Skole 6501 Tjørring Skole 6501 Vestervangskolen 6003 Vildbjerg Skole 6004 Vinding Skole 6006 Ørnhøj Skole Skoledistrikterne fremgår af efterfølgende figur. 5

8 Figur 1: Oversigt over skoledistrikter 6

9 Tabel 2: Modtageklasser er placeret på følgende skoler Tjørring Skole årgang (fra skoleåret 2012/13 tidligere Gullestrup Skole) Lundgårdskolen.-. årgang (fra skoleåret 2011/12) Tabel 3: Specialklasser er placeret på følgende skoler Holtbjergskolen Snejbjerg Skole / Munkgård Sunds Skole Lind Skole - Skolegården Gjellerupskolen Hammerum Skole Sdr. Felding skole Vildbjerg Skole Vestervangskolen Holmen placeret på Skolen på Sønderager (Herning Ungdomsskole) Skolen på Bjergevej (Herning Ungdomsskole) Huset på Sinding Skole Tabel 4: Specialskoler og centerklasser for børn med vidtgående handicap er placeret på følgende skoler Åmoseskolen (specialskole) Lundgårdskolen Herningsholmskolen Skolen på Sønderager Tabel 5: Privatskoler og andre skoler Herning Friskole Hammerum Friskole Midtjylland Kristne Friskole Parkskolen Børneskolen Bifrost Studsgård Friskole Aulum Kristne Friskole

10 1.2. Overbygningselever I Herning Kommune er der en række skoler, som ikke har.-. klasse. Elever fra disse skoler overflyttes til overbygningsskoler efter nedenstående mønster. Tabel 6: Overflytning ved oprykning fra 6. kl. Fra skole Fra klassetrin Til skole Arnborg Skole. klasse Lind Skole Engbjergskolen. klasse Snejbjerg Skole Feldborg Skole. klasse Haderup Skole Gullestrup Skole. klasse Lundgårdskolen Hodsager Skole. klasse Aulum Byskole Holtbjergskolen. klasse Hammerum Skole Højgårdskolen. klasse Lind Skole Ilskov Skole. klasse Sunds Skole Kildebakkeskolen. klasse Vildbjerg Skole Kølkær Skole. klasse Hammerum Skole Nøvling Skole. klasse Vildbjerg Skole Sinding Skole. klasse Lundgårdskolen Skalmejeskolen. klasse Sunds Skole Skarrild Skole. klasse Sdr. Felding Skole Timring Skole. klasse Vildbjerg Skole Tjørring Skole. klasse Lundgårdskolen Ørnhøj Skole. klasse Vinding Skole

11 2. Resultater af prognosen 2.1. Udvikling i elevtal Tabel : Udviklingen i elevtal i Hernings kommunale folkeskoler FOLKESKOLER 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 2022/23 Arnborg Skole ,5% ,4% Aulum Byskole ,3% -1-4,0% Brændgårdskolen ,4% -2-0,4% Engbjergskolen ,2% 2,% Feldborg Skole ,2% ,3% Gjellerupskolen ,% ,2% Gullestrup Skole ,% -2-1,% Haderup Skole ,3% 4 1,% Hammerum Skole ,5% 22 4,2% Herningsholmskolen ,1% 24,% Hodsager Skole ,3% 6,2% Holtbjergskolen ,% -2-2,% Højgårdskolen ,2% 4 21,1% Ilskov Skole ,4% ,1% Kibæk Skole ,% -4-11,1% Kildebakkeskolen ,% -16 -,1% Kølkær Skole ,3% 5,% Lind Skole ,3% -3-12,1% Lundgårdskolen ,2% -31-6,0% Nøvling Skole ,% -1-1,3% Sinding Skole ,6% 3 4,6% Skalmejeskolen ,6% -3-12,% Skarrild Skole 3-2,5% ,0% Snejbjerg Skole ,% 2 0,6% Sunds Skole ,% -31-6,4% Skolen på Sønderager inkl. idræt ,6% -3-1,0% Sdr. Felding Skole ,4% -41 -,% Timring Skole ,% -3-2,% Tjørring Skole ,% ,0% Vestervangskolen ,4% 20 4,4% Vildbjerg Skole ,6% -2-4,5% Vinding Skole ,% - -2,% Ørnhøj Skole ,% - -,% I alt ,1% ,2%

12 Prognosen viser en udvikling i elevtallet i de kommunale skoler ekskl. specialklasser/ specialskoler/modtagerklasser/centerklasser fra.51 elever i skoleåret 2011/2012 til.21 elever i skoleåret 2022/2023 svarende til et fald på 3,2 %. Prognosen for de enkelte folkeskoler fremgår af bilag 2. Figur 2: Antal elever i folkeskolen fordelt på klassetrin Antal elever fordelt på klassetrin /12 1/1 22/ Klassetrin Udviklingen i antal elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser fremgår af tabel. Antallet af elever er opdelt i elever fra Herning Kommune, elever fra andre kommuner og en total for antal elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser.

13 Tabel : Udvikling i elevtal i specialklasser (SP), centerklasser (CK) eller modtageklasser (MT) 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Skole Type Elever fra Herning Kommune Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP -2-3 Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Egne elever i alt Elever fra andre kommuner Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK 0 0 Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lind Skole SP Eksterne elever i alt Elever i alt Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP -2-3 Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Total

14 Der er en forventning om, at antallet af elever i specialklasser, centerklasser og modtageklasser vil falde over tid som en konsekvens af øget fokus på inklusionsfremmende tiltag i både Dagtilbud og Folkeskolen i Herning Kommune. Såfremt andre kommuner iværksætter tilsvarende inklusionsfremmende tiltag eller hjemtager elever i øvrigt, vil der komme et fald i antallet af elever fra andre kommuner, som ikke afspejles i elevtalsprognosens tabel (bilag 3) Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Det er i prognosen forudsat, at alle elever påbegynder skolegangen i 0. klasse. På baggrund af søgemønstrene fra skoleårene 20/2011, 2011/2012 og 2012/2013 er indskrivningens fordeling på årgange på de enkelte skoler fastsat. Søgemønstrene viser, at ca. 1,5 % af skolestarterne starter i skole i det år, de fylder 5 år. Fra skoleåret 2012/2013 er antallet af skolestartere, som starter i skole i det år de fylder 6 år øget fra ca. 6 % til ca. %. Der er således færre skoleudsættere, hvilket kan henføres til den iværksatte handleplan, som har som mål at gøre førskolebørn skoleparate. I Herning Kommune er der mange elever, som ikke indskrives i skolen i det skoledistrikt, hvor de bor, da de indskrives i andet skoledistrikt eller på privatskoler m.m. Prognosen tager højde for de elever, som på hvert klassetrin forventes at flytte til en anden folkeskole i Herning Kommune, specialklasse, folkeskoler i andre kommuner, private skoler (herunder efterskoler) eller afslutter skolegang. Søgemønstrene er beregnet for oprykning til næste klasse trin. Søgemønstret ved skolestart fremgår af bilag 1 og er beregnet på baggrund af de sidste 3 års indskrivning ved skolestart.. klasse er samlet på Skolen på Sønderager. Det forventes, at ca. 5 % af. klasseseleverne forlader folkeskolen ved oprykning til. klasse. Indskrivningen af Herning Kommunes børn i privat-/friskoler og efterskoler fremgår af bilag 4 og er illustreret i efterfølgende nedenstående figur. 12

15 Figur 3: Antal elever i friskoler, privatskoler og friskoler Antal elever i friskoler, privatskoler og efterskoler /12 1/1 22/ Klassetrin 13

16 2.3. Klassedannelse Ved beregningen af klassetallene i de kommunale skoler er det forudsat, at den maksimale klassekvotient er 2 elever på alle klassetrin. Deling og sammenlægning af klasser i prognosen, er principielt tilladt ved oprykning til alle klassetrin. Tabel : Udviklingen i klassetal i Hernings kommunale folkeskoler FOLKESKOLER 2011/ /13 201/1 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 201/1 Ændring fra 2011/12 til 2022/23 Ændring i procent fra 2011/12 til 2022/23 Arnborg Skole 0,0% 0 0,0% Aulum Byskole ,0% 0 0,0% Brændgårdskolen ,0% -1-4,% Engbjergskolen ,% 1,% Feldborg Skole 0,0% 0 0,0% Gjellerupskolen ,4% -6-23,1% Gullestrup Skole -12,5% -1-12,5% Haderup Skole ,0% 0 0,0% Hammerum Skole ,3% -1-4,2% Herningsholmskolen ,0% 5 25,0% Hodsager Skole 0,0% 0 0,0% Holtbjergskolen 0,0% 0 0,0% Højgårdskolen ,% 1,% Ilskov Skole 0,0% 0 0,0% Kibæk Skole ,0% 1 5,3% Kildebakkeskolen 0,0% 0 0,0% Kølkær Skole 0,0% 0 0,0% Lind Skole ,0% -4-13,3% Lundgårdskolen ,3% 2,% Nøvling Skole 0,0% 0 0,0% Sinding Skole 0,0% 0 0,0% Skalmejeskolen ,0% 0 0,0% Skarrild Skole 0,0% 0 0,0% Snejbjerg Skole ,0% 5 31,3% Sunds Skole ,2% -1-4,2% Skolen på Sønderager inkl. idræt ,0% 0 0,0% Sdr. Felding Skole ,0% -1-5,3% Timring Skole 0,0% 0 0,0% Tjørring Skole ,% 2 16,% Vestervangskolen ,0% 0 0,0% Vildbjerg Skole ,% -1-3,% Vinding Skole ,% 2 11,% Ørnhøj Skole 0,0% 0 0,0% I alt ,6% 3 0,6% 14

17 Udviklingen i antallet af klasser følger ikke helt udviklingen i elevtallet. Antallet af klasser i de kommunale skoler forventes at stige fra 44 klasser i skoleåret 2011/12 til 4 klasser i skoleåret 2022/2023, svarende til en stigning på 0,6 %. Figur 4: Antal klasser i folkeskolen for delt på klassetrin Antal klasser fordelt på klassetrin /12 1/1 22/ klassetrin 15

18 3. Afvigelsesanalyse Siden udarbejdelsen af skoleprognosen 20/ /21 er der sket væsentlige omlægninger i skolestrukturen. For en række skoler er det derfor ikke relevant at udarbejde en afvigelsesanalyse. Den tidligere skoleprognose vurderede elevtallet i skoleåret til samlet at udgøre.404 elever i 2011/12. Det faktiske elevtal udgjorde.51 elever i skoleåret 2011/12. Der er således 115 elever flere i folkeskolen i Herning Kommune end den tidligere prognose forudsagde. Af disse 115 elever kan ca. 50 elever henføres til en større søgning af elever fra Holstebro Kommune til Haderup Skole. I prognoseårene kan der herudover påvises variationer mellem sidste års prognose og den nye prognose. Forklaringerne herpå er: 1) Boligprogrammet i befolkningsprognosen er tilpasset nye forventninger til boligbyggeriet. 2) Tilflytningsprofilerne i forhold til tilflytning til nye boliger kan være anderledes. 3) Søgemønstrene er beregnet ud fra seneste 2 skoleår, samt søgningen til det kommende skoleår 2012/13 for de nye 0. klasser. 16

19 BILAG 1 - Søgemønstre for skolestartere (0. klasse) (Det faktiske søgemønster 2012/13)

20 (Gennemsnit af 20/11, 2011/12 og 2012/13) 1

21 BILAG 2 Folkeskoler Arnborg Skole I alt elever pr. klasse I alt Aulum Byskole I alt elever pr. klasse I alt

22 Brændgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt Engbjergskolen I alt elever pr. klasse I alt

23 Fasterholt Skole I alt elever pr. klasse I alt Feldborg Skole I alt elever pr. klasse I alt 21

24 Gjellerupskolen I alt elever pr. klasse I alt Gullestrup Skole I alt elever pr. klasse I alt 22

25 Haderup Skole I alt elever pr. klasse I alt Hammerum Skole I alt elever pr. klasse I alt

26 Herningsholmskolen I alt elever pr. klasse I alt Hodsager Skole I alt elever pr. klasse I alt 24

27 Holtbjergskolen I alt elever pr. klasse I alt Højgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt

28 Ilskov Skole I alt elever pr. klasse I alt Kibæk Skole I alt elever pr. klasse I alt

29 Kildebakkeskolen I alt elever pr. klasse I alt Kølkær Skole I alt elever pr. klasse I alt

30 Lind Skole I alt elever pr. klasse I alt Lundgårdskolen I alt elever pr. klasse I alt

31 Nøvling Skole I alt elever pr. klasse I alt Sdr. Felding Skole I alt elever pr. klasse I alt

32 Sinding Skole I alt elever pr. klasse I alt Skalmejeskolen I alt elever pr. klasse I alt

33 Skarrild Skole I alt elever pr. klasse I alt Snejbjerg Skole I alt elever pr. klasse I alt

34 Sunds Skole I alt elever pr. klasse I alt Skolen på Sønderager I alt elever pr. klasse I alt

35 Skolen på Sønderager (IDRÆT) I alt elever pr. klasse I alt Timring Skole I alt elever pr. klasse I alt 33

36 Tjørring Skole I alt elever pr. klasse I alt Ungdomscenter Herning I alt elever pr. klasse I alt

37 Vestervangskolen I alt elever pr. klasse I alt Vildbjerg Skole I alt elever pr. klasse I alt

38 Vind Skole I alt elever pr. klasse I alt Vinding Skole I alt elever pr. klasse I alt

39 Ørnhøj Skole I alt elever pr. klasse I alt 3

40 BILAG 3 - Specialklasser, Centerklasser og Modtageklasser Skole sp_kl 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/1 1/1 1/1 1/20 20/21 21/22 22/23 Egne elever Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK 11 Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP 11 Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Eksterne Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lind Skole SP Samlet Herningsholmskolen CK Lundgårdskolen CK Skolen på Sønderager CK Åmoseskolen CK Lundgårdskolen MT Tjørring Skole MT Gjellerupskolen SP Hammerum Skole SP Herning Ungdomsskole SP Holtbjergskolen SP Lind Skole SP Sdr Felding Skole SP Sinding Skole SP Snejbjerg Skole SP Sunds Skole SP Tjørring Skole SP Vestervangskolen SP Vildbjerg Skole SP Total

41 BILAG 4 - Private skoler og friskoler Aulum Kristne Friskole I alt Børneskolen Bifrost I alt Hammerum Friskole I alt

42 Herning Friskole I alt Midtjyllands Kristne Friskole I alt Parkskolen I alt

43 Studsgård Friskole I alt Øvrige privatskoler I alt Efterskoler I alt

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 -

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Bilag Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Revideret: Februar 2009, juli 2009, juli 2010, juni 2011, august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Bevillinger og økonomiske rammer Bygningsvedligeholdelse... Bilag A-1 Ressourcetildeling...

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG GRØNT INDLEDNING... 3 FØDEVARER ØKOLOGI OG ANDRE MÅL... 4 STATUSOPGØRELSE OG KONKLUSION... 5 EVALUERING AF INDSATS...7 GRØNNE TILTAG OG AKTIVITETER... 8 GRØNT FLAG, GRØN SKOLE... 8 NATURFAGSMARATON...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger 1 Oversigt 23 skoler deltager i Entreprenørskab. 18 skoler er eller er undervejs med at blive LP-skole 1. 7 skoler er

Læs mere

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-22.473-23.462 0-45.935 0-45.935 0

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Version 2.98.0 24/10/2011 1 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. Det

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg ---------------- 1 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ---------------------------------- 2 Praktik i Læreruddannelsen

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Struktur og organisering af undervisning på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013

Struktur og organisering af undervisning på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013 på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013 Præmisser Skoledagen Helhedslinjen i undervisningen Faglighed og tværfaglighed Skolens organisationsdiagram Præmisser Børneskolen Bifrost er placeret på Kaj Munks

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort?

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Professor Niels Egelund Direktør for CSER Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Lidt facts om udviklingen

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning. Vejledning

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning. Vejledning Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Lærerudannelsen i Silkeborg --------- 2 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ------------------------- 3 Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg-------------------------------------

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

INDKVARTERING / ACCOMODATION / EINQUARTIERUNG 2015

INDKVARTERING / ACCOMODATION / EINQUARTIERUNG 2015 INDKVARTERING / ACCOMODATION / EINQUARTIERUNG 2015 Klub / Club / Verein Række / Group / Gruppe Sted / Quarters at / Einquartierung AC Silkeborg U-14 Piger (2002) - 11-Mands Sinding-Ørre Midtpunkt AC Silkeborg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Formål med kvalitetsrapporten 5 1.2 Rapportens datagrundlag og formkrav 5 1.3 Rapportens opbygning

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

VILDBJERG CUP INDOOR 2014

VILDBJERG CUP INDOOR 2014 VILDBJERG CUP INDOOR 2014 U6 MIX (Stadionhallen, lørdag d. 13/12) PULJE 1 PULJE 2 PULJE 3 Vildbjerg SF 2 RHIF Struer Boldklub 2 Mikro Vildbjerg SF 1 Ringkøbing IF Struer Boldklub 1 Klitten Vildbjerg SF

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Kvalitetsrapportering på skoleområdet... 6 3.1. Rammebetingelser på skoleområdet...

1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Kvalitetsrapportering på skoleområdet... 6 3.1. Rammebetingelser på skoleområdet... Kvalitetsrapport 0-18 år Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2014 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Kvalitetsrapportering på skoleområdet... 6 3.1. Rammebetingelser på skoleområdet...

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere