Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune

2 Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side: 9 - Beholdningsoversigt Side: 11 - Transaktionsliste Side 2

3 Overblik Rapporteringsperiode til Forvaltningsbeløb ,65 kr. Porteføljens afkast i rapporteringsperiode i % 0,26 % Sammenligningsgrundlagets afkast i % -0,13 % Total afkast i rapporteringsperiode ,87 kr. Seneste måneds afkast i % 0,60 % Porteføljens sammenligningsgrundlag 100,00 % Kontanter Porteføljeafkast i %. Porteføljens aktivklassefordeling Sydbank Kapitalforvaltning Sydbank Kapitalforvaltning Jan Thorsted Seniorporteføljemanager Lars Asp Møller Seniorporteføljemanager Side 3

4 Aktie markedskommentar Efter en nervøs start på måneden blev aktiemarkederne midt i juli løftet af Grækenlands nye gældsaftale med EU, og det globale aktieindeks sluttede måneden godt 2 % højere. Mest positivt var det naturligvis for aktierne i eurozonen, som steg knap 5 % anført af pæne kursstigninger i banksektoren. Mens risikoen for et græsk statsbankerot dermed ser ud til at være kulmineret i denne omgang, har et større fald i energi- og råstofpriserne i juli medført stigende usikkerhed omkring økonomien i en række råvareproducerende Emerging Markets-lande. Samlet set faldt det globale EM-aktieindeks knap 6 % i juli. De nye prisfald på energi og råvarer skyldes bl.a. en stigende bekymring for den økonomiske vækst i Kina, som efter flere års overinvestering i produktionskapacitet og som følge af alvorlige forureningsproblemer, er tvunget til at omstille økonomien. Udviklingen i Kina betyder lavere efterspørgsel efter olie og råstoffer, hvilket især rammer lande i Latinamerika, herunder Brasilien, hvor aktiemarkedet målt i danske kroner faldt 12 % i juli. Atomaftalen mellem Iran og FN/USA var medvirkende til, at olieprisen faldt 20 % i juli og dermed er under lavpunktet fra starten af året. Olierelaterede aktier faldt globalt 5 % i juli. har 2 ud af 3 europæiske selskaber overgået analytikernes forventninger til såvel omsætning som indtjening. Den svage eurokurs gavner europæiske virksomheders konkurrenceevne, og samtidig viser den europæiske centralbanks månedlige opgørelser fra banksektoren stigende kreditefterspørgsel fra virksomhederne i eurozonen. Det fortsat lave renteniveau samt faldende energi- og råvarepriser gavner den økonomiske vækst i USA og Europa. Det giver grobund for en fortsat positiv udvikling på aktiemarkederne oven på en konsolideringsperiode hen over sommeren. Blandt de største usikkerhedsfaktor for den globale økonomiske vækst og dermed virksomhedernes indtjeningsudsigter er udviklingen i Kina, hvor reformpolitikken kan medføre en større end ventet vækstafmatning. I Europa og USA har halvårsregnskaberne generelt levet op til forventningerne. Mens virksomhederne i USA primært har overrasket positivt på bundlinjen, Aktier Indeks Jul Åtd OMX C20 6,96 35,75 MSCI Europa 5,23 18,99 MSCI Tyskland 4,78 16,68 MSCI USA 4,03 14,90 MSCI AC World 2,93 15,09 MSCI Japan 2,52 26,87 MSCI EM -5,03 6,49 MSCI Asien ex. Japan -5,27 9,19 Side 4

5 Obligations markedskommentar Juli startede med endnu en overraskende udvikling i den græske farce. Først valgte det græske folk - på anbefaling fra premierminister Tsipras, men trods advarsler fra landets kreditorer - at stemme nej ved den hastigt udskrevne folkeafstemning. Afstemningen handlede om betingelserne for en ny hjælpepakke, men var de facto udlagt som et valg for eller imod forbliven i eurozonen. Alligevel valgte Tsipras efterfølgende at acceptere nye og hårdere krav fra kreditorerne i de andre eurolande. En truende Grexit blev dermed afværget på målstregen, og vejen er nu banet for den 3. hjælpepakke, om end det muligvis bliver uden hjælp fra IMF. Med fare for at gentage os selv er problemerne dog på ingen måde blevet løst, blot udskudt. Vi forventer, at Grækenland vil glide i baggrunden i de kommende måneder, mens andre udfordringer for verdensøkonomien vil være vigtigere. Igennem de seneste uger er det bl.a. udviklingen i Kina, hvor vækstnedgangen bekymrer og aktierne oplever voldsomme udsving (selv om myndigheder med kontroversielle tiltag har forsøgt at stabilisere aktiemarkedet), der har påvirket finansmarkederne. Samtidig er råvarepriserne, herunder olie, hastigt på vej nedad, hvilket vil betyde fortsat meget lav global inflation henover de kommende måneder. Usikkerhed vedr. Kina og faldende råvarepriser har medvirket til at sende de globale renter en smule ned i løbet af juli. Trods de moderate inflationsudsigter synes den første renteforhøjelse fra den amerikanske forbundsbank, Fed, at være tæt på. På bankens rentemøde i slutningen af juli fastslog man, at forbedringen på bl.a. arbejdsmarkedet efterhånden retfærdiggør renteforhøjelser i USA. Hvis de økonomiske nøgletal i de kommende uger indikerer, at opsvinget fortsætter, forventer vi, at Fed hæver renten på det næste rentemøde i september. Hvis økonomien derimod bremser op, eller inflationen falder yderligere, vil Fed udskyde renteforhøjelsen til december eller senere. Vigtigere end den præcise timing er det dog, at Fed har givet klart udtryk for, at de kommende rentestigninger vil blive beherskede, da økonomien fortsat er skrøbelig og inflationen under kontrol. Dette samt den europæiske centralbanks obligationsopkøbsprogram ventes at medvirke til at holde de danske renter nede omkring de nuværende niveauer henover de kommende måneder. Dermed forventer vi at danske obligationer vil hente noget af det, der blev tabt i et par hårde måneder i foråret og forsommeren. Vi kan dog naturligvis ikke udelukke, at der vil komme nogle skvulp på obligationsmarkedet når den første renteforhøjelse i USA banker på. Dette gælder i høj grad også for Emerging Marketsobligationer. Specielt de valutakursafhængige obligationer har haft det svært i juli, bl.a. pga. udviklingen i Kina og råvarepriserne. For langsigtede investorer er EM-obligationer fortsat et attraktivt element i obligationsporteføljen, selv om udsvingene typiske er større end i de danske obligationer. Renter EMBI Spænd Side 5

6 Porteføljeoverblik - Obligationer og aktier Afkast Markedsværdi Afkast på aktivklasser Historiske porteføljeafkast Varighed Største positioner Side 6

7 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Afkastopgørelse Periode: 06/01/ /07/2015 Papirnavn Ureal. avance Real. avance Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Afkast Afk.pct. tidsvgt. O B L I G A T I O N E R INKONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% RD 2% RD 10T AP ,00 0, ,44 0, ,56-0,23 2,00% NYK 2% Nykredit ,00 0,00 163,94 0, ,06-0,22 INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT ,00 0, ,37 0, ,63-0,29 KONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% NYK 2% Nykredit , , ,78 0, ,71-0,25 2,00% NYK 2% Nykredit , , ,64 0, ,10-2,56 2,00% NYK 2% Nykredit , , ,71 0, ,20-3,61 2,50% RD 2,5RDSDRO23S , , ,45 0, ,57-2,60 3,00% NYK 3% Nykredit , , ,11 0, ,41-0,80 3,00% NYK 3% Nykredit. 44 0, , ,65 0, ,03-1,59 3,50% NYK 3,5% NYK 01E , , ,69 0, ,57-0,61 4,00% NYK 4% Nykredit , , ,62 0, ,54 0,79 KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT , , ,64 0, ,04-1,48 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 0,22% NYK Var. Nykredi ,42-129, ,11 0, ,66 0,27 0,42% NYK Var.Nykredit ,00 0, ,69 0, ,31-0,26 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT ,42-129, ,80 0, ,35 0,19 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. Sydinvest HøjrenteLande BIOU ,74 0, ,00 0, ,26 2,01 Sydinvest Virks. obl. HY BIOU ,00 0, ,00 0, ,00-1,60 Sydinvest HøjrenteLande V BIOU ,00 0,00 0,00 0, ,00-2,72 Sydinvest Virksomhedsob. BIOU ,80 0,00 0,00 0, ,80-0,16 BankInvest Virks.obl. HighBIOU ,00 0,00 0,00 0, ,00 2,82 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. I ALT ,54 0, ,00 0, ,54 0,72 OBLIGATIONER I ALT , , ,82 0, ,86-1,13 Side 7

8 Papirnavn Ureal. avance Real. avance Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Afkast Afk.pct. tidsvgt. A K T I E R INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER Sydinvest Verden Ligevægt ABIU ,76-82,08 62,31 0, ,99-1,35 ValueInvest Global ABIU ,00 0, ,00 0, ,00 23,33 Bankinvest Basis Etik ABIU , , ,00 0, ,00 15,00 Carnegie W.W. Global SRI UAIB ,28 0, ,00 0, ,72 8,30 Sydinvest Verden Ligev Ex BUAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 Sydinvest Fjernøsten Exud BUAI 0, ,92 0,00 0, ,92 1,50 INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER I ALT , , ,31 0, ,63 20,04 AKTIER I ALT , , ,31 0, ,63 20,04 K O N T A N T Konto 0,00 0, ,10 0, ,10 0,02 KONTANT I ALT 0,00 0, ,10 0, ,10 0,02 TOTAL , , ,23 0, ,87 0,26 Udskriftsoplysninger Kundevaluta DKK Fondskurser 31/07/2015 Valutakurser 31/07/2015 Rapportreference Side 8

9 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Beholdningsoversigt (gns.) pr. 31. Juli 2015 Papirnavn Beholdning med 2 decimaler Markeds kurs Kursværdi Realisations-værdi Eff. varig Eff. rente Andel i % AKTIER INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER Sydinvest Verden Ligevægt ABIU ,00 86, , ,20 0,00 0,00 2,4 ValueInvest Global ABIU 4.400,00 272, , ,00 0,00 0,00 2,4 Bankinvest Basis Etik ABIU 5.500,00 176, , ,00 0,00 0,00 1,9 Carnegie W.W. Global SRI UAIB 5.853,00 141, , ,00 0,00 0,00 1,6 INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER I ALT , ,20 8,4 AKTIER I ALT , ,20 8,4 OBLIGATIONER INKONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% RD 2% RD 10T AP ,00 104, , ,11 2,61 0,24 10,5 2,00% NYK 2% Nykredit ,00 104, , ,07 2,61 0,38 6,3 INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT , ,17 2,61 0,29 16,8 KONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% NYK 2% Nykredit ,37 103, , ,80 3,04 1,20 8,3 2,00% NYK 2% Nykredit ,45 100, , ,92 4,18 1,94 4,7 2,00% NYK 2% Nykredit ,74 98, , ,00 5,96 2,24 3,7 2,50% RD 2,5RDSDRO23S ,69 95, , ,70 8,31 2,90 0,9 3,00% NYK 3% Nykredit ,05 102, , ,74 3,50 2,76 9,4 3,50% NYK 3,5% NYK 01E ,87 102, , ,30 4,24 3,37 2,1 4,00% NYK 4% Nykredit ,61 105, , ,15 1,40 3,39 5,0 KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT , ,62 3,61 2,59 34,1 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 0,22% NYK Var. Nykredi ,31 101, , ,61 1,78 0,00 14,2 0,42% NYK Var.Nykredit ,00 102, , ,17 1,97 0,00 8,2 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT , ,78 1,85 0,00 22,4 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. Sydinvest HøjrenteLande BIOU ,00 98, , ,10 0,00 0,00 3,6 Sydinvest Virks. obl. HY BIOU 9.500,00 73, , ,00 0,00 0,00 1,4 Sydinvest HøjrenteLande V BIOU 9.400,00 103, , ,00 0,00 0,00 2,0 Sydinvest Virksomhedsob. BIOU ,00 106, , ,00 0,00 0,00 6,8 BankInvest Virks.obl. HighBIOU 8.000,00 100, , ,00 0,00 0,00 1,6 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. I ALT , ,10 15,4 OBLIGATIONER I ALT , ,67 2,84 2,20 88,7 Side 9

10 Papirnavn Beholdning med 2 decimaler Markeds kurs Kursværdi Realisations-værdi Eff. varig Eff. rente Andel i % KONTANT Konto , , ,78 0,00 2,9 KONTANT I ALT , ,78 0,00 2,9 TOTAL , ,65 2,73 2,20 100,0 Udskriftsoplysninger Værdier angivet i Danske kroner Udskrevet 03/08/2015, kl.11 Fondskurser pr. 31/07/2015 Valutakurser pr. 31/07/2015 Rapportreference Side 10

11 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa TRANSAKTIONSLISTE 1 Periode: 01/04/ /07/2015 FONDSKODE PAPIRNAVN DATO NOMINELT KURS KURSVÆRDI (K) INKL.OMK KØB KURSVÆRDI (K) INKL.OMK SALG RENTE/ UDBYTTE R.AVANCE (K) GNS- METODE DK ,00% RD 2% RD 10T AP 18 01/04/ ,00 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/04/ ,28 100, ,28 15,40 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/04/ ,00 DK ,00% NYK 4% Nykredit /04/ ,00 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/04/ ,26 100, ,26-64,71 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/04/ ,25 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,60 100, , ,95 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,00 DK ,50% NYK 3,5% NYK 01E 44 01/04/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,67 100, , ,52 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,86 100, , ,37 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,00 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,92 100, , ,03 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,00 102, , ,46 DK Carnegie W.W. Global SRI UAIB 15/04/ ,00 140, ,28 DK Carnegie W.W. Global SRI UAIB 20/04/ ,00 DK ValueInvest Global ABIU... 24/04/ ,00 DK Sydinvest Virksomhedsob. BIOU 24/04/ ,00 108, ,80 DK ,00% NYK 3% Nykredit /05/ ,08 100, , , ,65 Side 11

12 FONDSKODE PAPIRNAVN DATO NOMINELT KURS KURSVÆRDI (K) INKL.OMK KØB KURSVÆRDI (K) INKL.OMK SALG RENTE/ UDBYTTE R.AVANCE (K) GNS- METODE DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 21/05/ ,00 96, , , ,00 DK Bankinvest Basis Etik ABIU... 17/06/ ,00 169, , ,90 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/07/ ,03 100, ,03 39,55 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/07/ ,77 DK ,00% NYK 4% Nykredit /07/ ,39 100, , ,98 DK ,00% NYK 4% Nykredit /07/ ,00 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/07/ ,43 100, ,43-64,32 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/07/ ,53 DK ,00% NYK 3% Nykredit /07/ ,35 100, , ,17 DK ,00% NYK 3% Nykredit /07/ ,23 DK ,50% NYK 3,5% NYK 01E 44 01/07/ ,13 100, , ,39 DK ,50% NYK 3,5% NYK 01E 44 01/07/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,96 100, , ,83 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,97 DK ,42% NYK Var.Nykredit 23 01/07/ ,00 103, ,00-91,48 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,69 100, , ,79 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,76 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,26 100, , ,37 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,00 DK Sydinvest Verden Ligevægt ABIU 16/07/ ,00 88, ,60 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,00 104, , ,13 TOTAL PORTE , , , , ,23 Udskriftsoplysninger V'rdier angivet i Danske kroner Udskrevet 03/08/2015, kl.12 Fondskurser pr Valutakurser pr Rapportreference Side 12

13 Disclaimer Afkastrapporten er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne rapport kan ikke anvendes som bogførings- eller skatteberegningsgrundlag. Rapportens data og beregninger erstatter ikke de fra banken direkte tilsendte kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte- rente og udtrækningsmeddelelser m.v. Afkastrapporten kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige dine individuelle forhold indgår. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af afkastrapporten. Side 13

14 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Side 14

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere