Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune

2 Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side: 9 - Beholdningsoversigt Side: 11 - Transaktionsliste Side 2

3 Overblik Rapporteringsperiode til Forvaltningsbeløb ,65 kr. Porteføljens afkast i rapporteringsperiode i % 0,26 % Sammenligningsgrundlagets afkast i % -0,13 % Total afkast i rapporteringsperiode ,87 kr. Seneste måneds afkast i % 0,60 % Porteføljens sammenligningsgrundlag 100,00 % Kontanter Porteføljeafkast i %. Porteføljens aktivklassefordeling Sydbank Kapitalforvaltning Sydbank Kapitalforvaltning Jan Thorsted Seniorporteføljemanager Lars Asp Møller Seniorporteføljemanager Side 3

4 Aktie markedskommentar Efter en nervøs start på måneden blev aktiemarkederne midt i juli løftet af Grækenlands nye gældsaftale med EU, og det globale aktieindeks sluttede måneden godt 2 % højere. Mest positivt var det naturligvis for aktierne i eurozonen, som steg knap 5 % anført af pæne kursstigninger i banksektoren. Mens risikoen for et græsk statsbankerot dermed ser ud til at være kulmineret i denne omgang, har et større fald i energi- og råstofpriserne i juli medført stigende usikkerhed omkring økonomien i en række råvareproducerende Emerging Markets-lande. Samlet set faldt det globale EM-aktieindeks knap 6 % i juli. De nye prisfald på energi og råvarer skyldes bl.a. en stigende bekymring for den økonomiske vækst i Kina, som efter flere års overinvestering i produktionskapacitet og som følge af alvorlige forureningsproblemer, er tvunget til at omstille økonomien. Udviklingen i Kina betyder lavere efterspørgsel efter olie og råstoffer, hvilket især rammer lande i Latinamerika, herunder Brasilien, hvor aktiemarkedet målt i danske kroner faldt 12 % i juli. Atomaftalen mellem Iran og FN/USA var medvirkende til, at olieprisen faldt 20 % i juli og dermed er under lavpunktet fra starten af året. Olierelaterede aktier faldt globalt 5 % i juli. har 2 ud af 3 europæiske selskaber overgået analytikernes forventninger til såvel omsætning som indtjening. Den svage eurokurs gavner europæiske virksomheders konkurrenceevne, og samtidig viser den europæiske centralbanks månedlige opgørelser fra banksektoren stigende kreditefterspørgsel fra virksomhederne i eurozonen. Det fortsat lave renteniveau samt faldende energi- og råvarepriser gavner den økonomiske vækst i USA og Europa. Det giver grobund for en fortsat positiv udvikling på aktiemarkederne oven på en konsolideringsperiode hen over sommeren. Blandt de største usikkerhedsfaktor for den globale økonomiske vækst og dermed virksomhedernes indtjeningsudsigter er udviklingen i Kina, hvor reformpolitikken kan medføre en større end ventet vækstafmatning. I Europa og USA har halvårsregnskaberne generelt levet op til forventningerne. Mens virksomhederne i USA primært har overrasket positivt på bundlinjen, Aktier Indeks Jul Åtd OMX C20 6,96 35,75 MSCI Europa 5,23 18,99 MSCI Tyskland 4,78 16,68 MSCI USA 4,03 14,90 MSCI AC World 2,93 15,09 MSCI Japan 2,52 26,87 MSCI EM -5,03 6,49 MSCI Asien ex. Japan -5,27 9,19 Side 4

5 Obligations markedskommentar Juli startede med endnu en overraskende udvikling i den græske farce. Først valgte det græske folk - på anbefaling fra premierminister Tsipras, men trods advarsler fra landets kreditorer - at stemme nej ved den hastigt udskrevne folkeafstemning. Afstemningen handlede om betingelserne for en ny hjælpepakke, men var de facto udlagt som et valg for eller imod forbliven i eurozonen. Alligevel valgte Tsipras efterfølgende at acceptere nye og hårdere krav fra kreditorerne i de andre eurolande. En truende Grexit blev dermed afværget på målstregen, og vejen er nu banet for den 3. hjælpepakke, om end det muligvis bliver uden hjælp fra IMF. Med fare for at gentage os selv er problemerne dog på ingen måde blevet løst, blot udskudt. Vi forventer, at Grækenland vil glide i baggrunden i de kommende måneder, mens andre udfordringer for verdensøkonomien vil være vigtigere. Igennem de seneste uger er det bl.a. udviklingen i Kina, hvor vækstnedgangen bekymrer og aktierne oplever voldsomme udsving (selv om myndigheder med kontroversielle tiltag har forsøgt at stabilisere aktiemarkedet), der har påvirket finansmarkederne. Samtidig er råvarepriserne, herunder olie, hastigt på vej nedad, hvilket vil betyde fortsat meget lav global inflation henover de kommende måneder. Usikkerhed vedr. Kina og faldende råvarepriser har medvirket til at sende de globale renter en smule ned i løbet af juli. Trods de moderate inflationsudsigter synes den første renteforhøjelse fra den amerikanske forbundsbank, Fed, at være tæt på. På bankens rentemøde i slutningen af juli fastslog man, at forbedringen på bl.a. arbejdsmarkedet efterhånden retfærdiggør renteforhøjelser i USA. Hvis de økonomiske nøgletal i de kommende uger indikerer, at opsvinget fortsætter, forventer vi, at Fed hæver renten på det næste rentemøde i september. Hvis økonomien derimod bremser op, eller inflationen falder yderligere, vil Fed udskyde renteforhøjelsen til december eller senere. Vigtigere end den præcise timing er det dog, at Fed har givet klart udtryk for, at de kommende rentestigninger vil blive beherskede, da økonomien fortsat er skrøbelig og inflationen under kontrol. Dette samt den europæiske centralbanks obligationsopkøbsprogram ventes at medvirke til at holde de danske renter nede omkring de nuværende niveauer henover de kommende måneder. Dermed forventer vi at danske obligationer vil hente noget af det, der blev tabt i et par hårde måneder i foråret og forsommeren. Vi kan dog naturligvis ikke udelukke, at der vil komme nogle skvulp på obligationsmarkedet når den første renteforhøjelse i USA banker på. Dette gælder i høj grad også for Emerging Marketsobligationer. Specielt de valutakursafhængige obligationer har haft det svært i juli, bl.a. pga. udviklingen i Kina og råvarepriserne. For langsigtede investorer er EM-obligationer fortsat et attraktivt element i obligationsporteføljen, selv om udsvingene typiske er større end i de danske obligationer. Renter EMBI Spænd Side 5

6 Porteføljeoverblik - Obligationer og aktier Afkast Markedsværdi Afkast på aktivklasser Historiske porteføljeafkast Varighed Største positioner Side 6

7 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Afkastopgørelse Periode: 06/01/ /07/2015 Papirnavn Ureal. avance Real. avance Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Afkast Afk.pct. tidsvgt. O B L I G A T I O N E R INKONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% RD 2% RD 10T AP ,00 0, ,44 0, ,56-0,23 2,00% NYK 2% Nykredit ,00 0,00 163,94 0, ,06-0,22 INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT ,00 0, ,37 0, ,63-0,29 KONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% NYK 2% Nykredit , , ,78 0, ,71-0,25 2,00% NYK 2% Nykredit , , ,64 0, ,10-2,56 2,00% NYK 2% Nykredit , , ,71 0, ,20-3,61 2,50% RD 2,5RDSDRO23S , , ,45 0, ,57-2,60 3,00% NYK 3% Nykredit , , ,11 0, ,41-0,80 3,00% NYK 3% Nykredit. 44 0, , ,65 0, ,03-1,59 3,50% NYK 3,5% NYK 01E , , ,69 0, ,57-0,61 4,00% NYK 4% Nykredit , , ,62 0, ,54 0,79 KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT , , ,64 0, ,04-1,48 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 0,22% NYK Var. Nykredi ,42-129, ,11 0, ,66 0,27 0,42% NYK Var.Nykredit ,00 0, ,69 0, ,31-0,26 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT ,42-129, ,80 0, ,35 0,19 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. Sydinvest HøjrenteLande BIOU ,74 0, ,00 0, ,26 2,01 Sydinvest Virks. obl. HY BIOU ,00 0, ,00 0, ,00-1,60 Sydinvest HøjrenteLande V BIOU ,00 0,00 0,00 0, ,00-2,72 Sydinvest Virksomhedsob. BIOU ,80 0,00 0,00 0, ,80-0,16 BankInvest Virks.obl. HighBIOU ,00 0,00 0,00 0, ,00 2,82 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. I ALT ,54 0, ,00 0, ,54 0,72 OBLIGATIONER I ALT , , ,82 0, ,86-1,13 Side 7

8 Papirnavn Ureal. avance Real. avance Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Afkast Afk.pct. tidsvgt. A K T I E R INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER Sydinvest Verden Ligevægt ABIU ,76-82,08 62,31 0, ,99-1,35 ValueInvest Global ABIU ,00 0, ,00 0, ,00 23,33 Bankinvest Basis Etik ABIU , , ,00 0, ,00 15,00 Carnegie W.W. Global SRI UAIB ,28 0, ,00 0, ,72 8,30 Sydinvest Verden Ligev Ex BUAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 Sydinvest Fjernøsten Exud BUAI 0, ,92 0,00 0, ,92 1,50 INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER I ALT , , ,31 0, ,63 20,04 AKTIER I ALT , , ,31 0, ,63 20,04 K O N T A N T Konto 0,00 0, ,10 0, ,10 0,02 KONTANT I ALT 0,00 0, ,10 0, ,10 0,02 TOTAL , , ,23 0, ,87 0,26 Udskriftsoplysninger Kundevaluta DKK Fondskurser 31/07/2015 Valutakurser 31/07/2015 Rapportreference Side 8

9 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Beholdningsoversigt (gns.) pr. 31. Juli 2015 Papirnavn Beholdning med 2 decimaler Markeds kurs Kursværdi Realisations-værdi Eff. varig Eff. rente Andel i % AKTIER INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER Sydinvest Verden Ligevægt ABIU ,00 86, , ,20 0,00 0,00 2,4 ValueInvest Global ABIU 4.400,00 272, , ,00 0,00 0,00 2,4 Bankinvest Basis Etik ABIU 5.500,00 176, , ,00 0,00 0,00 1,9 Carnegie W.W. Global SRI UAIB 5.853,00 141, , ,00 0,00 0,00 1,6 INVESTERINGSFORENING UDL. AKTIER I ALT , ,20 8,4 AKTIER I ALT , ,20 8,4 OBLIGATIONER INKONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% RD 2% RD 10T AP ,00 104, , ,11 2,61 0,24 10,5 2,00% NYK 2% Nykredit ,00 104, , ,07 2,61 0,38 6,3 INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT , ,17 2,61 0,29 16,8 KONVERTERBARE OBLIGATIONER 2,00% NYK 2% Nykredit ,37 103, , ,80 3,04 1,20 8,3 2,00% NYK 2% Nykredit ,45 100, , ,92 4,18 1,94 4,7 2,00% NYK 2% Nykredit ,74 98, , ,00 5,96 2,24 3,7 2,50% RD 2,5RDSDRO23S ,69 95, , ,70 8,31 2,90 0,9 3,00% NYK 3% Nykredit ,05 102, , ,74 3,50 2,76 9,4 3,50% NYK 3,5% NYK 01E ,87 102, , ,30 4,24 3,37 2,1 4,00% NYK 4% Nykredit ,61 105, , ,15 1,40 3,39 5,0 KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT , ,62 3,61 2,59 34,1 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 0,22% NYK Var. Nykredi ,31 101, , ,61 1,78 0,00 14,2 0,42% NYK Var.Nykredit ,00 102, , ,17 1,97 0,00 8,2 VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT , ,78 1,85 0,00 22,4 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. Sydinvest HøjrenteLande BIOU ,00 98, , ,10 0,00 0,00 3,6 Sydinvest Virks. obl. HY BIOU 9.500,00 73, , ,00 0,00 0,00 1,4 Sydinvest HøjrenteLande V BIOU 9.400,00 103, , ,00 0,00 0,00 2,0 Sydinvest Virksomhedsob. BIOU ,00 106, , ,00 0,00 0,00 6,8 BankInvest Virks.obl. HighBIOU 8.000,00 100, , ,00 0,00 0,00 1,6 INVESTERINGSFORENING UDL. OBL. I ALT , ,10 15,4 OBLIGATIONER I ALT , ,67 2,84 2,20 88,7 Side 9

10 Papirnavn Beholdning med 2 decimaler Markeds kurs Kursværdi Realisations-værdi Eff. varig Eff. rente Andel i % KONTANT Konto , , ,78 0,00 2,9 KONTANT I ALT , ,78 0,00 2,9 TOTAL , ,65 2,73 2,20 100,0 Udskriftsoplysninger Værdier angivet i Danske kroner Udskrevet 03/08/2015, kl.11 Fondskurser pr. 31/07/2015 Valutakurser pr. 31/07/2015 Rapportreference Side 10

11 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa TRANSAKTIONSLISTE 1 Periode: 01/04/ /07/2015 FONDSKODE PAPIRNAVN DATO NOMINELT KURS KURSVÆRDI (K) INKL.OMK KØB KURSVÆRDI (K) INKL.OMK SALG RENTE/ UDBYTTE R.AVANCE (K) GNS- METODE DK ,00% RD 2% RD 10T AP 18 01/04/ ,00 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/04/ ,28 100, ,28 15,40 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/04/ ,00 DK ,00% NYK 4% Nykredit /04/ ,00 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/04/ ,26 100, ,26-64,71 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/04/ ,25 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,60 100, , ,95 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,00 DK ,50% NYK 3,5% NYK 01E 44 01/04/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,67 100, , ,52 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,86 100, , ,37 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,00 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,92 100, , ,03 DK ,00% NYK 3% Nykredit /04/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /04/ ,00 102, , ,46 DK Carnegie W.W. Global SRI UAIB 15/04/ ,00 140, ,28 DK Carnegie W.W. Global SRI UAIB 20/04/ ,00 DK ValueInvest Global ABIU... 24/04/ ,00 DK Sydinvest Virksomhedsob. BIOU 24/04/ ,00 108, ,80 DK ,00% NYK 3% Nykredit /05/ ,08 100, , , ,65 Side 11

12 FONDSKODE PAPIRNAVN DATO NOMINELT KURS KURSVÆRDI (K) INKL.OMK KØB KURSVÆRDI (K) INKL.OMK SALG RENTE/ UDBYTTE R.AVANCE (K) GNS- METODE DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 21/05/ ,00 96, , , ,00 DK Bankinvest Basis Etik ABIU... 17/06/ ,00 169, , ,90 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/07/ ,03 100, ,03 39,55 DK ,50% RD 2,5RDSDRO23S 47 01/07/ ,77 DK ,00% NYK 4% Nykredit /07/ ,39 100, , ,98 DK ,00% NYK 4% Nykredit /07/ ,00 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/07/ ,43 100, ,43-64,32 DK ,22% NYK Var. Nykredi 21 01/07/ ,53 DK ,00% NYK 3% Nykredit /07/ ,35 100, , ,17 DK ,00% NYK 3% Nykredit /07/ ,23 DK ,50% NYK 3,5% NYK 01E 44 01/07/ ,13 100, , ,39 DK ,50% NYK 3,5% NYK 01E 44 01/07/ ,00 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,96 100, , ,83 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,97 DK ,42% NYK Var.Nykredit 23 01/07/ ,00 103, ,00-91,48 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,69 100, , ,79 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,76 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,26 100, , ,37 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,00 DK Sydinvest Verden Ligevægt ABIU 16/07/ ,00 88, ,60 DK ,00% NYK 2% Nykredit /07/ ,00 104, , ,13 TOTAL PORTE , , , , ,23 Udskriftsoplysninger V'rdier angivet i Danske kroner Udskrevet 03/08/2015, kl.12 Fondskurser pr Valutakurser pr Rapportreference Side 12

13 Disclaimer Afkastrapporten er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne rapport kan ikke anvendes som bogførings- eller skatteberegningsgrundlag. Rapportens data og beregninger erstatter ikke de fra banken direkte tilsendte kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte- rente og udtrækningsmeddelelser m.v. Afkastrapporten kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige dine individuelle forhold indgår. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af afkastrapporten. Side 13

14 Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Side 14

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 25 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-31. marts 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser

Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser Jyske Bank - Lars Fischer Rasmussen Side 1/63 Agenda Dialog omkring emnet men især hvad I tænker! Jyske

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. juni 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. juni 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 34 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2012-30. juni 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere