Beskrivelse af Generisk integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Generisk integration"

Transkript

1 Side 1 af 35 Beskrivelse af Generisk integration Opr ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med den generiske integrationssnitflade... 2 Målgruppe... 4 Copyright... 4 Seneste ændring... 4 Kernen i konceptet... 5 Begreber... 8 Indlæsning fra fagsystem til Navision Stat Tabeller forberedt for indlæsning Tabeller underlagt særlige krav ved indlæsning (Insert) Tabeller underlagt særlige krav ved opdatering (Update) Opsætning af fagsystem Opsætning af datastrømme Opsætning af masterskabeloner Opsætning af mapninger Udlæsning fra Navision Stat til fagsystem Tabeller forberedt for udlæsning Opsætning af fagsystem Opsætning af datastrømme Opsætning af mapninger Dataopsætning Omdøbning, sletning og spærring af integrationsopsætningen Fagsystem kode Datastrøm kode Markering af en datastrøm som værende i testtilstand Automatisering mellem Navision Stat og fagsystem Indlæsning Udlæsning/ afhentning af data Formatbeskrivelser Eksempel data Test af data genereret fra fagsystem Henvisninger QR-kode... 35

2 Side 2 af 35 Introduktion Formål med den generiske integrationssnitflade Integrationsfunktionalitet har været en af de væsentligste årsager til udvikling af lokale rettelser på Navision Stat 5.0 og ældre database versioner. Med udviklingen af en generisk integrationssnitflade til Navision Stat 5.1 har det været muligt at standardisere eksisterende lokal integrationsfunktionalitet. I forbindelse med udviklingen af den generiske integrationssnitflade er der fokuseret på følgende: Ensartet håndtering af data på tværs af udvekslingsteknologier Uanset med hvilken metode/teknologi data udveksles, er databehandlingen i Navision Stat 7.0 den samme. Læsbart data i dataleverancerne Det er ikke nødvendigt at kende integrationsløsning for at læse filer og SQL udvekslingstabeller, da dataleverancerne indeholder information om hvilke typer af data, der indgår i dataleverancen. Robusthed overfor afvigende dataindhold i leverede datasæt Det er op til institutionen at afgøre hvor meget data, der er nødvendigt i forbindelse med oprettelse af data i Navision Stat. F.eks. kan en debitoroprettelse eller en finanskladdelinje oprettes korrekt, med forskellig indhold af data fra fagsystemet. Forberedt for modtagelse af datasæt der ikke modtages i dag Datasæt der modtages i dag, fremgår af positivlisten, men listen kan udvides forholdsvist nemt, hvis der skulle opstå behov for skrivning til flere tabeller, end dem der fremgår af listen. Forberedt for afsendelse af datasæt der ikke afsendes i dag Der kan udlæses data fra alle tabeller. Mulighed for at udvælge data pr. record 1 niveau ved afsendelse fra udvalgte tabeller. Det er muligt at opsætte udlæsningskriterier ved udlæsning, således at fagsystemet kun modtager de nødvendige data, og således at dataleveranceudvekslingens batchstørrelse reduceres mest muligt. Eksempelvis kan man nøjes med at udlæse de nødvendige finanskonti frem for alle finanskonti. 1 En record er en række i en Navision Stat tabel.

3 Minimering af behovet for afledte rettelser af fagsystemerne Da den generiske integrationsløsning understøtter alle aktuelle udvekslingsteknologier, er der ikke krav om teknologiændring af fagsystemet. Fagsystemet skal dog forsat tilpasses ændrede formater, men altså med anvendelse af eksisterende teknologi for fagsystemintegration. Dog er det muligt, at opsætte faste dato, tid og decimalværdier på datastrømmen, således at man ikke skal være afhængig af regional settings på den maskine, hvorpå Navision klienten afvikles, og dermed også at være mere fleksibel over for det dato/tid/decimaltals-format, der bliver medsendt fra et givent fagsystem. Side 3 af 35 Mulighed for at teste ændringer i fagsystem før opgradering til Navision Stat 7.0 Eftersom alle institutioner skal bruge den samme integrationssnitflade, er det muligt at fremsende dataleverancer fra fagsystemet til Navision Stat i Navision udviklingsafdelingen i Moderniseringsstyrelsen for check af formater, og omvendt kan udviklingsafdelingen fremsende data fra Navision Stat for test af indlæsning i fagsystemet.

4 Side 4 af 35 Målgruppe Dokumentet giver en beskrivelse af den generiske integrationssnitflade for Navision Stat 7.0 Dokumentet retter sig mod fagsystemleverandører og IT-medarbejdere, der skal stå for etablering af en integration op imod Navision Stat. Dokumentet beskriver teknologier og filformater for data, der skal indlæses eller udlæses fra Navision Stat. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: Dato

5 Side 5 af 35 Kernen i konceptet Integrationskonceptet er baseret på såkaldte intelligente dataleverancer, hvilket betyder, at dataleverancerne indeholder information om, hvor og hvordan data skal afleveres i Navision Stat 7.0. Omvendt vil dataleverancer udlæst fra Navision Stat 7.0 indeholde information om, hvorfra data er hentet. Nedenstående TXT-fil eksempel viser f.eks., hvordan debitorer oprettes i Navision Stat, hvor L-linjer angiver information om tabellen, og F-linjer angiver information om felterne på den valgte tabel. T DEBITOR;1 T0;1 L;1;Debitor;FT DEB SKB;;0 F;1;1;Nummer;92103;0;0;;;0; F;1;2;Navn;Sparinvest Globale Vækstmark.;0;0;;;0; F;1;3;Navn 2;;0;0;;;0; F;1;4;Adresse;Investeringsforeningen;0;0;;;0; F;1;5;Adresse 2;Søndergade 3;0;0;;;0; F;1;6;Postnr.;8900;0;0;;;0;

6 L;2;Debitor;FT DEB SKB;;0 F;2;1;Nummer;92106;0;0;;;0; F;2;2;Navn;Valueinvest Danmark;0;0;;;0; F;2;3;Navn 2;;0;0;;;0; F;2;4;Adresse;Investeringsforeningen;0;0;;;0; F;2;5;Adresse 2;Sundkrogsgade 7, Postboks 2672;0;0;;;0; F;2;6;Postnr.;2100;0;0;;;0; T1;1 Side 6 af 35 TXT eksemplet herunder viser udlæsning af debitorposter for en udvalgt debitor. Igen er det muligt at se informationer om hvilken tabel og hvilke felter, der er udlæst sammen med felternes værdier. For udlæsninger er det ydermere muligt at se udlæsningstidspunktet og datatyperne for de inkluderede felter. DEBPOST;7;Eksporteret; :53; :53;1;1;0; T0;1;Eksporteret; :53;4; L;1;1;Debitorpost;Læs;Cust. Ledger Entry: ;;0;0 F;1;1;Bogføringsdato; ;Datetime F;1;1;Debitornr.;D10498;Varchar F;1;1;Bilagsnr.;120047;Varchar F;1;1;Beskrivelse;Faktura ;Varchar F;1;1;Beløb;20.000;Decimal L;1;2;Debitorpost;Læs;Cust. Ledger Entry: ;;0;0 F;1;2;Bogføringsdato; ;Datetime F;1;2;Debitornr.;D10498;Varchar F;1;2;Bilagsnr.;SK120008;Varchar F;1;2;Beskrivelse;Kreditnota SK120008;Varchar F;1;2;Beløb; ;Decimal L;1;3;Debitorpost;Læs;Cust. Ledger Entry: ;;0;0 F;1;3;Bogføringsdato; ;Datetime F;1;3;Debitornr.;D10498;Varchar F;1;3;Bilagsnr.;120088;Varchar F;1;3;Beskrivelse;Faktura ;Varchar F;1;3;Beløb;20.000;Decimal L;1;4;Debitorpost;Læs;Cust. Ledger Entry: ;;0;0 F;1;4;Bogføringsdato; ;Datetime F;1;4;Debitornr.;D10498;Varchar F;1;4;Bilagsnr.;SI120066;Varchar F;1;4;Beskrivelse;Furesø Kommune;Varchar F;1;4;Beløb; ;Decimal Herudover er det muligt at udlæse data i et format, der er NS-kompatibelt dvs. at de udlæste data kan indlæses i et andet Navision Stat-regnskab via GIS. Nedenstående TXT eksempel viser udlæsning af debitorer i et format, der kan indlæses i et andet Navision Stat-regnskab, hvor der skal gøres brug af

7 nummerserien S-DEB og en master skabelon DEBITOR. Jf. afsnittet Opsætning af masterskabeloner. Side 7 af 35 UD1147;159 T0;1 L; ;Customer;DEBITOR;18: 00110;Create;Yes;Yes;Yes F; ;10000;No.;;0;;S-DEB;Yes;;0;;Data/Filter;No F; ;20000;Name;Maria Andersen;0;;;No;;0;;Data/Filter;No F; ;30000;Blocked; ;0;;;No;;0;;Data/Filter;No T1;1 T0;2 L; ;Customer;DEBITOR;18: ;Create;Yes;Yes;Yes F; ;10000;No.;;0;;S-DEB;Yes;;0;;Data/Filter;No F; ;20000;Name;David Larsen;0;;;No;;0;;Data/Filter;No F; ;30000;Blocked; ;0;;;No;;0;;Data/Filter;No T1;2 T0;3 L; ;Customer;DEBITOR;18: ;Create;Yes;Yes;Yes F; ;10000;No.;;0;;S-DEB;Yes;;0;;Data/Filter;No F; ;20000;Name;Ninni Marie Guldahl S Olesen;0;;;No;;0;;Data/Filter;No F; ;30000;Blocked; ;0;;;No;;0;;Data/Filter;No T1;3

8 Side 8 af 35 Begreber Dataleverancer og Batch-ID En dataleverance indeholder data udvekslet via en af følgende teknologier/formater: TXT-fil XML-fil SQL: Sammenhørende datasæt leveret til løsningens udvekslingstabeller. WEBSERVICE: Sammenhørende datasæt (xml) leveret via kald til webservice. Excel (.xlsx) For hver dataleverance defineres en batch-id. Denne batch-id må kun forekomme en gang pr. datastrøm pr. afsendersystem ved indlæsninger til Navision Stat. Bemærk, at ved indlæsning af data fra et MS Excel regneark, kan systemet opsættes til at generere et batchid. Dataleverancer og Afsender-ID Udover et batchid skal dataleverancen indeholde et afsenderid pr. record. Denne afsenderid skal være unik pr. NS-tabel for et givent fagsystem/afsendersystem, dvs. at et afsenderid må ikke genanvendes i forbindelse med oprettelse i samme tabel. Ved indlæsning af Excel-regneark kan systemet opsættes til at generere et afsenderid ligesom ved batchid. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på at ved opdatering af en eksisterende record i Navision Stat, skal afsenderid hentes fra regnearket. Grundtabeller Begrebet grundtabeller bruges her om de tabeller, som data normalt skulle være tastet manuelt i eller læst fra, såfremt dataintegration ikke var en mulighed. Alle grundtabeller kan udlæses, mens de grundtabeller, der kan indlæses til, fremgår af positivlisten. Eksempler på grundtabeller er f.eks. debitortabellen, der indeholder regnskabets debitorkartotek eller salgshoved og salgslinje tabellerne, der indeholder de åbne salgsfakturaer før bogføring. Aktion

9 Side 9 af 35 I hver dataleverance skal der angives en aktionskode, der angiver den aktion, der skal anvendes sammen med den givne tabel. Der findes følgende aktioner: Create: Opretter en record. Update: Opdaterer en record, svarende til værdien af den medsendte primærnøgle 2. Opdatering sker pba. det medsendte afsenderid. Create/Update: Opretter recorden, hvis den ikke findes. Hvis recorden findes og primærnøglen er medsendt opdateres recorden, svarende til værdien af den medsendte primærnøgle. Opdatering sker pba. det medsendte afsenderid. Read: Læser recorden svarende til værdien af den medsendte primærnøgle. Delete: Sletter recorden svarende til værdien af den medsendte primærnøgle. Integrationstabeller Integrationstabeller er givet ved de tabeller, hvor data mellemlagres efter udlæsning fra grundtabeller og inden generering af udgående dataleverance, og omvendt de tabeller, hvor data placeres efter indlæsning af dataleverancen, men inden skrivning til grundtabellerne. Udvekslingstabeller Udvekslingstabellerne bruges udelukkende til de scenarier, hvor data udveksles via SQL-jobs mellem 2 forskellige databaser, hvoraf Navision Stat databasen er den ene, og den anden tilhører fagsystemet. Udvekslingstabellerne kan betragtes som Navision Stats ind- og udbakker, hvorfra data kan indlæses/udlæses. Indlæsning (STEP1) Ved indlæsning hentes data fra filer eller udvekslingstabeller og skrives til integrationstabellerne. Behandling efter indlæsning (STEP2) Ved behandling flyttes data fra integrationstabellerne, beriges med data fra masterskabeloner og generiske mapninger og skrives til grundtabellerne. Behandling før udlæsning (STEP1) Ved behandling kopieres data fra grundtabellerne, beriges med data fra de generiske mapninger, tilpasses udlæsningskriterier og skrives til integrationstabellerne. Udlæsning (STEP2) 2 Ved primærnøgle forstås her Navision Stats primærnøgle for en given tabel.

10 Ved udlæsning dannes der enten filer, skrives til udvekslingstabellerne eller returneres en webservicebaseret forespørgsel, afhængigt af valgt teknologi. Side 10 af 35

11 MODTAGELSE AF DATA I NAVISION STAT 7.0 Debitorer STEP1 Side 11 af 35 STEP2 Webservice SOAP/XML (Https og WCF) Åbne salgsfakturaer XML fil Kreditorer XML fil retur Kreditor.Bank STEP2 Generiske mapninger STEP2 STEP1 XML Parser STEP1 STEP2 (Optionel) Kreditor.Betalings oplysninger Generisk datafortolker STEP2 Integrationstabel STEP1 Text Parser STEP1 Text fil STEP2 Købskladdelinier STEP2 (Optionel) Text fil retur Master skabeloner STEP1 SQL Handler Kladdedim. STEP1 Udvekslingstabel ETC STEP2 (Optionel) Udvekslingstabel retur

12 Side 12 af 35

13 Indlæsning fra fagsystem til Navision Stat Side 13 af 35 Tabeller forberedt for indlæsning Nedenstående positiv liste indeholder en oversigt over de tabeller, der er forberedt for modtagelse af data ved release af NS 7.0 3, dvs. de tabeller, hvor Afsendersystem og Afsender ID stemples ved indsættelse og ændring af data. En markering i kolonnen Indlæsning indikerer, at der må indlæses til tabellen. En markering i kolonnen Afledt skrivning indikerer, at der overføres værdierne fra Afsendersystem og Afsender ID fra de indlæste tabeller til den pågældende tabel ved bogføring. Der må aldrig skrives til en tabel, der kun har markering i kolonnen Afledt skrivning. Indlæsning Afledt Tabel nr. Tabel Beskrivelse Form nr. skrivning X 232 Finanskladdenavn 251 X Abonnementshoved X Abonnementslinie X Aliaskontering X 5600 Anlæg 5600 X 5612 Anlægsafskrivningsprofil 5619 X 5606 Anlægsbogføringsgruppe 5612 X 5601 Anlægsfinanspost 5604 X 5615 Anlægsfordeling 5623 X 5648 Anlægsfordelingsdimension 5665 X 359 Bogført dokumentdimension 547 X 18 Debitor 21 X 21 Debitorpost 25 X Detaljeret udligningspost hoved X Detaljeret udligningspost linje X 348 Dimension 536 X 349 Dimensionsværdi 537 X 357 Dokumentdimension 546 X Opsætn.hoved for E-Bilag-partn X 361 Finansbudgetdimension 561 X 95 Finansbudgetnavn 121 X 96 Finansbudgetpost 120 X 81 Finanskladdelinje 39,253,254,1020,5628, X 15 Finanskonto 17 3 Korrekt liste kan fra og med NS trækkes fra Navision Stat. Se brugervejledning til GIS for Navision Stat 7.0.

14 Indlæsning Afledt Tabel nr. Tabel Beskrivelse Form nr. skrivning X 17 Finanspost 20 X Ind Anlægsfordelingsdimension X 356 Kladdelinjedimension 545 X 5050 Kontakt 5050 X Kred./betalingsmetode X Kred./betalingsoplysning X 23 Kreditor 26 X 288 Kreditorbankkonto 425 X 25 Kreditorpost 29 X Køb./betalingsoplysning X Købsfak./betalingsoplysning X 122 Købsfakturahoved 138 X 123 Købsfakturalinje 139 X 38 Købshoved 49,50,51,52 X 124 Købskreditnotahoved 140 X 125 Købskreditnotalinje 141 X 120 Købsleverancehoved 136 X 121 Købsleverancelinje 137 X 39 Købslinje 54,55,97,98 X Opkrævning aftale X 355 Postdimension 544 X 225 Postnr. 367 X 156 Ressource 76 X 205 Ressourceenhed 210 X 152 Ressourcegruppe 72 X 207 Ressourcekladdelinje 207 X 203 Ressourcepost 202 X 167 Sag 88 X 210 Sagskladdelinje 201 X 1001 Sagsopgave 1003 X 1002 Sagsopgavedimension 1005 X 169 Sagspost 92 x 112 Salgsfakturahoved 132 x 113 Salgsfakturalinje 133 X 36 Salgshoved 41,42,43,44 X 114 Salgskreditnotahoved 134 X 115 Salgskreditnotalinje 135 X 110 Salgsleverancehoved 130 X 111 Salgsleverancelinje 131 X 37 Salgslinje 46,4795,96 X 352 Standarddimension 540 X 27 Vare 30 x 5404 Vareenhed 5404 Side 14 af 35

15 Indlæsning Afledt Tabel nr. Tabel Beskrivelse Form nr. skrivning X 83 Varekladdelinje 40,393,519 X 32 Varepost 38 X 231 Årsagskode 259 X 6 Debitorprisgruppe 7 X 44 Salgsbemærkn.linje 67 X Ekstern Salgsbemærkn.linje X Kreditor Ydelsesart X 1012 Ressourcesalgspris for sag 1011 X 1013 Varesalgspris for sag 1012 X 1014 Finanskontopris for sag 1013 X 201 Ressourcesalgspris 204 X 202 Ressourcekostpris 203 X Køb./betaling-advisering X Købsfak./betaling-advisering X 222 Leveringsadresse 300 X Sagsoplysningsværdi X 7002 Salgspris 7002 X 279 Udvidet tekst hoved 386 X 280 Udvidet tekst linje 387 X 1003 Sagsplanlægningslinje 1022 X Sagsbudgetkladdelinje X Sagsplanlægningslinjedimension X 5200 Lønnummer 5200 Som nævnt tidligere skal dataleverancer indeholde værdier i både AfsenderID og Afsendersystem, hvor sidstnævnte bliver stemplet med værdien i feltet Fagsystem på datastrømskortet. Uden disse data vil indlæsningen fejle. Listen her er gældende ved release af Navision Stat 7.0 og udvides ved kommende releases af Navision Stat, såfremt der opstår behov herfor. Side 15 af 35 Tabeller underlagt særlige krav ved indlæsning (Insert) Finanskonti Der kan kun oprettes finanskonti, såfremt regnskabet ikke abonnere på at modtage SKS kontoplan. Denne begrænsning er indsat for ikke at skabe konflikt mellem den centralt udmeldte kontoplan og konti genereret af et fagsystem. Opdatering af finanskonti kan frit ske, uanset om der abonneres på SKS kontoplan eller ej.

16 Side 16 af 35 Poster Der må under ingen omstændigheder indlæses direkte til posttabellerne af sikkerhedsmæssige hensyn. Alle data i posteringstabellerne skal således være dannet via de normale interne rutiner i Navision Stat til aflevering af data i disse tabeller. Se også positivlisten for tabeller, hvor der lovligt kan afleveres data. Bemærk, at indlæsning til posttabeller vil fejle ved anvendelse af almindelig institutionslicens. Købs- og salgsbilag Ved indlæsning af dimensioner til bilag anbefales det, at alle dimensioner og dimensionsværdier indlæses til dokumentdimensionstabellen og dermed ikke til linjetabellen. Kladdelinjer Ved indlæsning af dimensioner til kladdelinjer anbefales det, at alle dimensioner og dimensionsværdier indlæses til linjedimensionstabellen og dermed ikke til kladdelinje tabellen. Hvis der både medsendes dimensionsoplysninger og betalingsoplysninger til købskladdelinjer, skal det ske i følgende rækkefølge: 1. Kladdelinje (CREATE/UPDATE) 2. Kladdelinjedimensionslinje (global dimension) (CREATE/UPDATE) 3. Køb./betalingsoplysning (CREATE/UPDATE) For levering til kladder skal følgende være opfyldt: Leverede linjer skal stemme pr. bilagsnummer, pr. bilagstype og pr. dato. For ethvert bilagstypeskift skal der skiftes bilagsnummer. For alle linjer med Kontotype = Kreditor og Bilagstype=Faktura, skal der leveres et entydigt eksternt bilagsnummer Det anbefales at datastrømmen i Navision Stat konfigureres til at anvende en kladde uden tilknyttet bilagsnummerserie, da bilagsnumre bør leveres af fagsystemet. Udbetalinger

17 Hvis der leveres data til Navision Stat, der fører til udbetalinger, skal der opsættes editeringsspærringer på visse købstabeller. Side 17 af 35 Rykker og rentenotagrundlag Der kan ikke indlæses rykker- og rentegrundlag i Navision Stat med det formål efterfølgende at fremsende rykkere og rentenotaer til debitorer fra Navision Stat. Alle rykkere og rentenotaer til debitorer dannes i Navision Stat med udgangspunkt i et eksisterende salgsfakturagrundlag. Salgsfakturagrundlaget må derimod gerne indlæses i Navision Stat som åbne salgsfakturaer parat til bogføring i Navision Stat. Alias Ved indlæsning til Alias Konterings-tabellen via GIS skal man være opmærksom på, at feltet Benyt Alias på sager skal være sat til Nej i Alias Opsætnings tabellen. Dette betyder, at der ikke benyttes aliaskontering på sager, og dermed vil der ikke ske en opdatering af Alias Konterings-tabellen via Sagsmodulet. Endvidere bør den periodiske aktivitet Opdater Alias Konteringstabel ikke benyttes, når der skrives til Alias Konterings-tabellen via GIS. (Se evt. brugervejledning til Sager NS7.0.) Betalingsoplysninger og synkronisering med kreditor Når der indlæses til tabellen Kred./betalingsoplysning, og der samtidig anvendes synkronisering med kreditor, så skal GIS-filen indeholde flg. linje: <Column Order="2" Field="Synkroniser med kreditor" Value="0" /> Linjen skal indsættes i GIS-filen som vist i nedenstående udsnit af en GIS xml-fil. <Record ID="33" Table="Kred./betalingsoplysning" SenderSystemID="Z200011" Action="Create/Update" Template="BANK_IBAN"> <Column Order="1" Field="Kreditornr." ReferenceRecordID="32" ReferenceColumnField="Nummer" /> <Column Order="2" Field="Synkroniser med kreditor" Value="0" /> </Record> Dette for at tage højde for commit-funktionen på Kred./betalingsoplysning tabellen, der forårsager at linjer i en købskladde rulles delvist tilbage i stedet for fuldt tilbage i tilfælde af, at der opstår behandlingsfejl pga. invalide betalingsoplysninger i dataleverancen.

18 Side 18 af 35 Lønnummer Der må kun indlæses til Lønnummer-tabellen via GIS, hvis der samtidig IKKE opdateres data fra SLS. Personfølsomme data Der må under ingen omstændigheder overføres følsomme persondata til Navision Stat via GIS-integrationer.

19 Tabeller underlagt særlige krav ved opdatering (Update) Side 19 af 35 Hoved/linje tabeller I forbindelse med opdatering af tabeller med et header line forhold som f.eks. Salgsfaktura, Købsfaktura og Abonnementer skal man være opmærksom på, at opdatering af visse felter kræver brugerinteraktion, da en opdatering på en header kan få betydning for beregning af den underliggende line tabel. I disse tilfælde udløser behandlingen af data en fejl ved følgende behandlingsmetoder: Webservice (NAS) Schedulleret automatisering med NAS Købskladden Hvis der både medsendes dimensionsoplysninger og betalingsoplysninger til købskladdelinjer, skal det ske i følgende rækkefølge: 1. Kladdelinje (CREATE/UPDATE) 2. Kladdelinjedimensionslinje (global dimension) (CREATE/UPDATE) 3. Køb./betalingsoplysning (CREATE/UPDATE)

20 Opsætning af fagsystem Side 20 af 35 I Navision Stat 7.0 kan der opsættes integration til et ubegrænset antal fagsystemer for hvert regnskab. Opsætning af datastrømme Til ethvert oprettet fagsystem kan der oprettes flere datastrømme med anvendelse af forskellig udvekslingsteknologi pr. datastrøm. Dette betyder, at der i princippet kan opsættes, for det samme afsendersystem, at debitorer indlæses i Navision via txt-filer, mens salgsfaktureringsgrundlaget i Navision Stat skabes via et schedulleret SQL-job. Den kode, der oprettes for angivelse af datastrømmen, skal kendes af fagsystemet, da den skal indgå i dataleverancen fra fagsystemet. Fejlhåndtering For hver datastrøm er det muligt at opsætte om hele dataleverancen eller kun fejlende data i en dataleverance skal ignoreres ved indlæsning. Manuel ændring af data leveret fra fagsystem Det er ligeledes muligt at opsætte, hvorvidt data leveret via datastrømmen må kunne rettes efter indlæsning. Det er muligt for det pågældende fagsystem at opsætte en spærring for redigering og/eller en spærring for sletning af data leveret fra det pågældende fagsystem. Logning af indlæsning For hver datastrøm er det muligt at vælge om indlæsningen skal logge på et af 3 niveauer: Batch: Der logges overordnet for indlæsning af dataleverancen. Linje: Der logges for hver række, der oprettes/ændres ved indlæsning af dataleverancen. Felt: Der logges for hver felt, der oprettes/ændres ved indlæsning af dataleverancen- Kvitteringsfiler For hver datastrøm er det muligt at angive, om der skal sendes returdata tilbage til afsendersystemet i form af en kvitteringsfil. Dette gælder dog ikke ved indlæsning fra et MS Excel regneark. Bemærk, at ved anvendelse af dataformatet webservice er det ikke muligt at fravælge afsendelse af kvitteringsfil. Fil håndtering

21 Side 21 af 35 Foldere Ved opsætning af datastrømme, der baserer sig på fil udveksling, dvs. txt-, xlsxeller xml-filer, skal der opsættes foldere til placering af modtagne filer, behandlede filer og retur filer. Hvis der vælges forskellige foldere, flyttes filerne automatisk fra den ene folder til den anden ved behandling af data. Ved placering af flere filer i folderen til modtagelse af filer, gennemløbes alle filer i folderen med korrekt datastrøm angivelse ved indlæsning af datastrømmen. Feltadskiller Man kan selv vælge hvilket tegn, der skal bruges som feltadskiller i txt filer. Kodning Kodningen kan sættes til enten ANSI eller ASCII afhængigt af, hvilken kodning afsender fagsystemet leverer. Tabel og feltidentifikation Ved valg mellem: ID: Numerisk identifikation af tabeller og felter. Navn: Engelsk navn for tabeller og felter. Sproglag: Oversat (Dansk) navn for tabeller og felter. kan man selv beslutte, hvor læselig dataleverancen skal være. Sproglagsvalget giver den største læsbarhed, mens ID valget giver den største robusthed af dataleverancen.

22 Indlæsning til kladder På datastrømmen er det muligt at angive hvilken kladdetabel, der skal indlæses til, sammen med en angivelse af kladdetype og kladdenavn. Disser oplysninger skal således ikke nødvendigvis medsendes i dataleverancen, hvilket betyder at aflevering af data til kladder i Navision Stat kan styres via ændring af kladdeopsætningen i Navision Stat. Side 22 af 35 Ved indlæsning til kladder kontrolleres først for kladdeopsætning på datastrømmen i Navision Stat, og hvis denne mangler, kontrolleres for kladdeinformation i den indgående dataleverance. Bemærk, at kladdeinformation i dataleverancen overstyrer kladdeopsætning på datastrømmen. Opdatering af stamdata oprettet via DDI Der er muligt at foretage en opdatering af stamdata fra DDI via GIS-Excel. Således at stamdata oprettet via DDI kan opdateres via GIS-Excel. Dette forudsætter dog, at der på en GIS-Excel-integration er markeret, at der skal tillades en overskrivning af DDI-data. Det er endvidere muligt med samme markering som ovenstående at opdatere personale -kreditorer, der er oprettet via DDI, gennem en GIS-datastrøm tilknyttet rejseafregningssystemet. Dette uanset hvilket dataformat, der anvendes på datastrømmen. Validering af opsætning Efter opsætning af datastrømmen skal den valideres. Dette sker via en valideringsfunktion, der sætter feltet Opsætningsstatus til Valideret. Hvis datastrømmen ikke kan valideres f.eks. pga. forkert opsatte foldere, kan datastrømmen ikke anvendes til indlæsning. Status på datastrømmen For hver datastrøm opdateres følgende felter ved indlæsning og behandling af data: 1. Sidst behandlet: Dato for datastrømmens sidste skrivning til grundtabeller i Navision Stat. 2. Sidste behandlet af: Bruger ID for den person der sidst initierede en skrivning til grundtabeller i Navision Stat. 3. Status: Viser status på sidste indlæsning af datastrømmen. (Feltet kan indeholde flg. værdier: Importeret, Importfejl, Behandlet, Behandlingsfejl eller Delvist behandlet.)

23 Opsætning af masterskabeloner Side 23 af 35 Ved indlæsning af data fra et fagsystem, hvor en del data er konstante fra gang til gang, f.eks. ved debitoroprettelse kan man benytte sig af masterskabelon funktionaliteten i Navision Stat. I dataleverancen angives skabelonkoden, som er kendt af Navision Stat, sammen med de data, der varierer fra leverance til leverance. Nedenstående billede viser en skabelon for oprettelse af danske debitorer. Der må kun anvendes master skabeloner til de tabeller, der fremgår af positivlisten. Bemærk, at der ikke må optræde blanke linjer i skabelonen. Opsætning af mapninger Det er muligt at opsætte en-til-en mapning og en betinget mapning, der oversætter en værdi fra fagsystemet med en ny værdi før indsættelse i Navision Stat. Denne funktionalitet er tænkt anvendt i de tilfælde, hvor faste værdier ikke kan ændres i fagsystemet, og dermed konflikter med den ønskede oprettelse i Navision Stat. Nedenstående billede viser et eksempel på, hvordan værdier leveret af fagsystemet CAMPUS ændres inden indsættelse i Navision tabellerne: Finanskonto, Vare og Salgslinje.

24 Side 24 af 35 Bemærk, at mapninger opsættes pr. fagsystem. Hvis flere datastrømme anvender samme fagsystem, vil mapningerne slå igennem på samtlige datastrømme tilhørende fagsystemet. Nedenstående viser et eksempel på en betinget mapning foretaget i tabel (GIS Kladdelinjedimension). Der er her mappet på en konstant værdi, som er delregnskabs-dimensionen. I dette tilfælde bliver der fra fagsystemet leveret delregnskabsværdien 10, som bliver mappet til værdien 1 i Navision. Herudover er mapningen foretaget således, at dette kun skal gøre sig gældende for tabel 81 Finanskladdelinje og tabel 83 Varekladdelinje. Bemærk, at der ikke må opsættes mapning på betalingsoplysnings-tabellerne af hensyn til den automatiserede kontrol i udbetalingskladden.

25 Udlæsning fra Navision Stat til fagsystem Side 25 af 35 Tabeller forberedt for udlæsning Der kan udlæses fra samtlige Navision Stat tabeller uanset valg af udlæsningsteknologi. Der kan dog ikke udlæses til et regneark. I tilfælde af udlæsning er det fagsystemets opgave at sikre, at data modtaget fra Navision ikke indlæses flere gange i fagsystemet. Opsætning af fagsystem I Navision Stat 7.0 kan der opsættes integration til et ubegrænset antal fagsystemer for hvert regnskab. Opsætning af datastrømme Til ethvert oprettet fagsystem kan der oprettes flere datastrømme med anvendelse af forskellig udvekslingsteknologi pr. modtager fagsystem. Dette betyder, at der i princippet kan opsættes, for det samme modtagersystem, at debitorer udlæses fra Navision Stat via txt-filer, mens debitorpost data (f.eks. status på indbetalinger) udlæses via et schedulleret SQL-job. Logning af udlæsning For hver datastrøm er det muligt at vælge om udlæsningen skal logge på et af 3 niveauer: Batch: Der logges overordnet for udlæsning af dataleverancen. Linje: Der logges for hver række, der udlæses. Felt: Der logges for hver felt, der udlæses. Fil håndtering Foldere Ved opsætning af datastrømme, der baserer sig på fil udveksling, dvs. txt- eller xml-filer, skal der opsættes en eksportfolder til placering af udlæste filer. Filnavn Det er muligt selv at bygge det valgte filnavn, når filen dannes ved udlæsning.

26 Feltadskiller Side 26 af 35 Man kan selv vælge hvilket tegn, der skal bruges som feltadskiller i txt-filer. Kodning Kodningen kan sættes til enten ANSI eller ASCII afhængigt af hvilken kodning modtager fagsystemet understøtter. Tabel og feltidentifikation Ved valg mellem: ID: Numerisk identifikation af tabeller og felter. Navn: Engelsk navn for tabeller og felter. Sproglag: Oversat (Dansk) navn for tabeller og felter. kan man selv beslutte, hvor læselig dataleverancen skal være. Sproglagsvalget giver den største læsbarhed, mens ID valget giver den største robusthed af dataleverancen. Validering af opsætning Efter opsætning af datastrømmen skal den valideres. Dette sker via en valideringsfunktion, der sætter feltet Opsætningsstatus til Valideret. Hvis datastrømmen ikke kan valideres f.eks. pga. forkert opsatte foldere, kan datastrømmen ikke anvendes til udlæsning. Status på datastrømmen For hver datastrøm opdateres følgende felter ved indlæsning og behandling af data: 1. Sidst behandlet: Dato for datastrømmens sidste udlæsning fra grundtabeller i Navision Stat. 2. Sidste behandlet af: Bruger ID for den person der sidst initierede en udlæsning fra grundtabeller i Navision Stat. 3. Status: Viser status på sidste udlæsning af datastrømmen. (Feltet kan indeholde flg. værdier: Behandlet, Behandlingsfejl, Delvist behandlet, Eksportfejl eller Eksporteret.) Opsætning af mapninger Det er muligt at opsætte en til en mapning og en betinget mapning, der oversætter en værdi i Navision Stat, pr. fagsystem, med en ny værdi før dannelse af dataleverancen til modtagelse i fagsystemet. Denne funktionalitet er tænkt anvendt i de tilfælde, hvor faste værdier ikke kan ændres i fagsystemet og dermed konflikter med de oprettede/dannede værdier i Navision Stat.

27 Side 27 af 35 Nedenstående billede viser et eksempel på, hvordan værdier udlæst via en datastrøm i Navision Stat ændres inden dannelse af dataleverancen fra Navision tabellen Vare. Dataopsætning For hver udgående datastrøm kan der foretages en dataopsætning, der fortæller, hvilke data, der skal udlæses fra hvilke tabeller og hvilke felter. For hver tabel kan der opsættes relation til underliggende tabeller, ligesom der for hver tabel kan opsættes udlæsningsfiltrer, f.eks. at der kun skal udlæses finanskonti af typen Resultatopgørelse, eller at der skal udlæses debitorposter af bilagstypen Faktura, og hvor åben er sat til Nej. Herudover er det muligt at trunkere de data, der ønskes trunkeret i forbindelse med udlæsningen. Nedenstående opsætning på en eksportdatastrøm angiver, at der ved udlæsning af salgsfakturalinjer sker en trunkering fra højre på feltet Beskrivelse, således at al tekst over 10 karakterer fjernes.

28 Det er også muligt at fravælge udlæsning af felter, der er betinget af andre felter i udlæsningen. Nedenstående eksempel viser udlæsning af salgsfakturaer, hvor Antal og Enhedspris (Salgspris) ikke bliver udlæst på de linjer, der har Type=<Blank> (dvs. rene tekst-linier). Side 28 af 35

29 Specielt om webservice Ved fremsendelse af forespørgende xml, via webservice kald fra fagsystemet, er det fagsystemet, der i xml en skal definere disse udlæsningskriterier for en korrekt returnering af data. Side 29 af 35

30 Side 30 af 35 Omdøbning, sletning og spærring af integrationsopsætningen Fagsystem kode Det er kun muligt at omdøbe en fagsystem kode frem til første indlæsning for en datastrøm tilknyttet fagsystem koden. En fagsystem kode kan omvendt godt omdøbes, hvis der findes udlæsninger (men ingen indlæsninger) for tilknyttede datastrømme. Det er ikke muligt at slette en fagsystem kode, hvis der findes tilknyttede datastrømme. Datastrøm kode Det er i alle tilfælde muligt at omdøbe en datastrøm kode. Det er ikke muligt at ændre fagsystemkoden på datastrømmen, hvis der er indlæst batches på denne, med mindre datastrømmen er markeret som værende i testtilstand. En indgående datastrøm kan slettes frem til første indlæsning. En udgående datastrøm kan omvendt godt slettes, hvis der findes udlæsninger for datastrømmen. En indgående og udgående datastrøm kan spærres. Disse kan derefter ikke benyttes til ind-/udlæsning. Markering af en datastrøm som værende i testtilstand En indgående og udgående datastrøm kan markeres som værende i testtilstand, såfremt disse ikke indeholder batches. Hvis datastrømmen er i testtilstand vil alle ind-/udlæsninger, der foretages, blive markeret som sådan og vil efterfølgende kunne slettes vha. en periodisk aktivitet.

31 Automatisering mellem Navision Stat og fagsystem Side 31 af 35 Ved anvendelse af en Navision Application Server (NAS) er det muligt at automatisere STEP 1 og STEP 2 afhængig af valgt teknologi. Automatiseringsniveauet kan opsættes pr. datastrøm, hvorved automatiseringen kan tilpasses f.eks. både datakvalitet leveret fra fagsystem, gældende arbejdsprocedurer og typen af data, der oprettes i Navision Stat ved indlæsning. For udlæsning er ligeledes muligt at tilpasse automatiseringen til gældende arbejdsprocedurer i Navision Stat, samt fagsystemets muligheder for at modtage data schedulleret. De 2 skemaer herunder beskriver mulighederne for hhv. indlæsning og udlæsning. Indlæsning Teknologi Automatisk /manuel STEP1 Aflevering til Parser og videre til integrationstabel STEP2 Aflevering til Generisk datafortolker og videre til grundtabeller Webservice Automatisk NAS NAS XML-fil Automatisk NAS NAS XML-fil Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet Txt-fil Automatisk NAS NAS Txt-fil Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet SQL Automatisk NAS NAS SQL Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet Excel Automatisk NAS NAS Excel Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet Udlæsning/ afhentning af data Teknologi Automatisk /manuel STEP1 Aflevering til Generisk STEP2 Aflevering til Parser fra integrationstabel datafortolker fra grundtabeller XML-fil Automatisk NAS NAS XML-fil Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet Txt-fil Automatisk NAS NAS Txt-fil Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet SQL Automatisk NAS NAS SQL Manuel Periodisk aktivitet Periodisk aktivitet Det er ydermere muligt at opsætte pr. afsendersystem og datastrøm, om data skal behandles i 2 step eller som 1 samlet step, under følgende antagelser:

32 Hvis STEP 1 er valgt automatisk, forventes STEP 2 at blive afviklet automatisk eller manuelt Hvis STEP1 er valgt manuelt, forventes STEP 2 at blive afviklet manuelt Side 32 af 35

33 Side 33 af 35 Formatbeskrivelser For alle efterspurgte udvekslingsformater er der udarbejdet en formatbeskrivelse. Format Retning Dokument /schema TXT Indlæst til Beskrivelse af integrationsformat_udv.xls NS TXT Udlæst fra Beskrivelse af integrationsformat_udv.xls NS 4 SQL Indlæst til Beskrivelse af integrationsformat_udv.xls NS SQL Udlæst fra Beskrivelse af integrationsformat_udv.xls NS XML Indlæst til NS Beskrivelse af XML format.doc NavisionStatIntegrationInbound.xsd XML Udlæst fra Beskrivelse af XML format.doc NS (se NavisionStatIntegrationOurbound.xsd fodnote 4) Web Begge WSDL Alle nævnte dokumenter og schemaer kan rekvireres via 4 Der kan udlæses i det eksisterende format samt i et NS-kompatibelt format (svarende til Navision Stat-indlæsningsformatet).

34 Side 34 af 35 Eksempel data Navision Stat udviklingsafdelingen hjælper gerne med generering af eksempel data. Eksempel data kan rekvireres via henvendelse til For hurtig ekspedition af eksempel data skal følgende oplyses: Retning: Skal der indlæses til Navision Stat eller udlæses fra Navision Stat Format: TXT, SQL eller XML Ved indlæsning skal det oplyses, hvilke tabeller der skal skrives til, eller med andre ord: Hvis data skulle tastes manuelt i Navision Stat, hvor ville det så ske, og hvilke data ville man kunne nøjes med at indtaste. Ved udlæsning skal det oplyses hvilke tabeller, der ønskes udlæsning fra og med hvilke begrænsninger, data ønskes udlæst. Test af data genereret fra fagsystem Navision Stat udviklingsafdelingen hjælper gerne med test af data genereret fra fagsystem i det nye format, som Navision Stat 7.0 understøtter. For aftale omkring test rettes henvendelse til

35 Henvisninger Side 35 af 35 Foruden dette dokument findes følgende informationsmateriale til GIS: Installationsvejledning til GIS webservice Stat/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/NS_frigivelser/Navision%20St at%2070/gis_%20webservice_70_installationsvejledning.pdf Installationsvejledning til Navision Application Server til GIS Stat/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/NS_frigivelser/Navision%20St at%2070/gis%20webservice%20og%20automatiseret%20filindlæsning%20via% 20NST_70.pdf Beskrivelse af SFTP-kommunikation mellem NS7.0 og INDFAK2 Stat/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/NS_frigivelser/Navision%20St at%2070/gis%20sftp%20kommunikation%20mellem%20%20ns70%20og%2 0INDFAK2.pdf GIS Systemdokumentation Brugervejledning til GIS for Navision Stat 7.0 Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledni nger%20navision%2070/brugervejledning%20til%20gis%2070.pdf QR-kode Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en ipad, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst.

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst. Side 1 af 65 Navision Stat 5.4.02 ØKO/SKH Dato 27.10.14 Generisk Integrationssnitflade (GIS) Overblik Baggrund for løsningen Navision Stat 5.4.02 indeholder en generisk integrationssnitflade - GIS, der

Læs mere

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 7.0 indeholde information om, fra hvilke tabeller data er udlæst.

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 7.0 indeholde information om, fra hvilke tabeller data er udlæst. Side 1 af 80 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH Dato 30.04.15 Generisk Integrationssnitflade (GIS) Overblik Baggrund for løsningen Navision Stat 7.0 indeholder en generisk integrationssnitflade - GIS, der skal

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15

Navision Stat 5.4.02. GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 5.4.02 ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet tager udgangspunkt i en allerede eksisterende vejledning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Navision Stat 5.1 GIS integration

Navision Stat 5.1 GIS integration Side 1 af 8 Standard opsætning af Time-Sag 20. januar 2010 ØKO/CPS J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Navision Stat 5.1 GIS integration (pilotversion)

Navision Stat 5.1 GIS integration (pilotversion) Side 1 af 7 Standard opsætning af mtid 13. september 2010 ØKO/CPS/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration (pilotversion) I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Generisk Integration i Navision Stat 5.1

Generisk Integration i Navision Stat 5.1 Generisk Integration i Navision Stat 5.1 Værktøjskonference 2009 ved Carina Sørensen, Udviklingschef, Økonomistyrelsen Du får kendskab til konceptet for den valgte integrationsmodel viden om formatopbygning

Læs mere

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Indlæsning af egruppe-data MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Indlæsning af egruppe-data MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Krav til indlæsning af data fra egruppe... 3 LESSOR PAYROLL Indlæsning af fil i Payroll... 3 Fælleslønregistreringskladden... 5 Indlæsning

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse

Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Januar 2012 Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Formål: Det er en rigtigt god ide at sætte sig ind i de muligheder, der er i systemerne, for hjælp til brugernes valg og angivelse af kontering.

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Beskrivelse af Generisk integration

Beskrivelse af Generisk integration Side 1 af 38 Beskrivelse af Generisk integration Dato 03.10.16 ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål med den generiske integrationssnitflade... 3 Målgruppe...

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 30.09.16 Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere