En kold fidus at sælge nytåret ind. du skræmmer kunderne, så du Er fyret. 01 JANUAR 2011 HKBLaDET SJÆLLAND. generalforsamlinger læs side 10-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kold fidus at sælge nytåret ind. du skræmmer kunderne, så du Er fyret. 01 JANUAR 2011 HKBLaDET SJÆLLAND. generalforsamlinger læs side 10-15"

Transkript

1 01 JANUAR 2011 HKBLaDET SJÆLLAND generalforsamlinger læs side Årsskiftet En kold fidus at sælge nytåret ind Biltema Næstved til syg medarbejder du skræmmer kunderne, så du Er fyret 27 ÅR OG NYBaGT mor TillYkkE du Er fyret

2 HK/Sjælland Leder SERVICEOPLYSNINGER HK/Sjælland Tlf , Fax HK/Sjælland i front også i år Afdelingsformand Carsten Bloch Nielsen Tlf Sektorformand Statssektor Estrid Husen Tlf Sektorformand Privat sektor Kurt Jørgensen Tlf Sektorformand Kommunal sektor Allan Pedersen Kudsk Tlf / Sektorformand Handelssektor Frank Jørgensen Tlf / Kontorer Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing F. Valbyvej 65, 4200 Slagelse Hersegade 13, 4000 Roskilde Åbningstider Mandag kl Tirsdag-torsdag kl Fredag kl Telefoner HK: HK s A-kasse: Mandag-torsdag kl Fredag kl Her ved årsskiftet vil jeg gerne takke alle vores tillidsvalgte for deres indsats. I har igen gjort en formidabel indsats ude hos kollegerne og bl.a. sørget for optimale vilkår og forståelse for nødvendigheden af organisering på arbejdspladsen. Vi har i afdelingen gennemført et organiseringsprojekt, hvor alle ansatte og mange tillidsvalgte har deltaget. Det har skabt øget fokus og styrket metoderne i forhold til organisering på arbejdspladserne. Projektet har sat fokus på de varer, vi i HK har på hylderne men også skabt nogle konkrete tiltag, herunder f.eks. en mentorordning for tillidsvalgte. Noget af det vigtigste udbytte af organiseringsprojektet er selve deltagelsen i forløbet. Deltagerne har igennem deltagelsen fået øget deres værktøjskasse, og de står dermed bedre rustet til kampen for bedre forhold på arbejdspladserne. Vi var bedst Projektet, som begyndte i 2009, har medvirket til, at vores afdeling de seneste to år bl.a. har haft de bedste organiserings- og fastholdelsesresultater blandt alle HK-afdelinger. Vi agter at fortsætte med de gode resultater, ligesom vi også satser på at få endnu flere til at melde sig som tillidsvalgte. Hvis du ikke allerede har en tillidspost, eller måske gerne vil høre mere om, hvad det indebærer, så hører vi gerne fra dig. Det politiske 2011 På den politiske front bliver der nok at forholde sig til i det kommende år; Hvem vinder folketingsvalget, og hvad er det, vi over vejer, inden vi stemmer? Får vi de nødvendige lovændringer i forhold til f.eks. aktivering og refusionsregler? Vil regeringen virkelig afskaffe efterlønnen, eller indser den, at det vil skabe andre problemer som f.eks. større pengeforbrug p.g.a. flere førtidspensionister og fleksjobbere? Bliver der satset mere på uddannelse, så fremtidens arbejdsstyrke bliver kvalificeret til arbejdet? Jeg håber, at I alle vil bidrage i debatten både derhjemme og på arbejdspladserne, så vi får en øget debat og kvalificeret stemmeafgivning ved valget uanset hvilket grundlæggende politisk syn, man måtte have. Jeg vil hermed ønske alle et rigtig godt nytår. Med venlig hilsen Carsten Bloch Nielsen Afdelingsformand HK/Sjælland Redaktion Carsten Bloch Nielsen Ansv. iflg. presseloven. Journalist Peter Finn Larsen, Tlf Layout Michael Blomsterberg, Tlf Tryk Color Print Deadline for næste blad: 21. februar udkommer ultimo marts 2011 Kontingent efter skat i 2011 Regeringen har for 2011 indført loft over fradrag for faglige kontingenter på 3000 kroner. Nogle medlemmer tror fejlagtigt, det vil koste dem flere hundrede kroner om måneden. Det vil det ikke. Merudgiften er omkring 50 kroner om måneden for et fuldtidsmedlem se nedenfor. Loftet får kun konsekvenser for fuldtidsmedlemmer og gælder ikke udgifter til a-kasse og efterløn. Der er fuld fradragsret for udgifter til a-kasse og efterløn i Deltidsmedlemmer bliver ikke berørt af loftet. Beregningen er foretaget på baggrund af en gennemsnitlig skatteprocent på 33,7 pct. Stigninger pr. måned for fuldtidsmedlemmer som følge af kroners loftet. HK/Handel: 49 kr./måned. HK/Privat: 48 kr./måned. HK/Stat: 55 kr./måned. HK/Kommunal: 46 kr./måned 2 hk bladet sjælland Januar 2011

3 HK og Ligebehandlingsloven HK/Sjælland Ligebehandlingsloven Herunder de to paragraffer i Ligebehandlingsloven, som butiksindehaveren i Køge blev dømt for at have overtrådt. 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Nybagt mor blev fyret midt i barselsorlov Først i byretten bøjede arbejdsgiveren sig for HK s argumenter og måtte slippe 9 måneders løn Det var lidt underligt at føre retssag mod sin tidligere arbejdsgiver, men hvis ikke jeg gjorde det, så ville han måske gøre det igen. Derfor var det godt, jeg vandt. Anette Nielsen, 27, er tilfreds med den dom, som dommeren i byretten afsagde 1. december Hendes tidligere arbejdsgiver, indehaveren af en tøjbutik i Køge, blev dømt til at betale hende 9 måneders løn, fordi han havde brudt Ligebehandlingslovens 9 og 16 ved at afskedige hende under barselsorlov. Desuden blev han dømt til at efterbetale både sit eget og Anettes pensionsbidrag for de knap to år, hun 16. Afskediges en lønmodtager i strid med 9, skal afskedigelsen underkendes, såfremt der nedlægges påstand herom, medmindre det i særlige tilfælde efter en afvejning af parternes interesse findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.... Stk. 4. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, fravær efter barsellovens 6-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. var ansat i butikken. Ifølge hendes kontrakt var hun omfattet af en pensionsordning, men der blev aldrig betalt til den. Og så skal han selvfølgelig også betale renter af det samlede beløb, så alt i alt var der små kr. til Anette. Jeg var nok klar over, at jeg ikke kunne fyres under barselsorlov, men hvad jeg så skulle have gjort, ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde henvendt mig til en advokat, så det er HK s fortjeneste, at jeg har fået en godtgørelse. Glad og stolt men fyret Anette var glad og stolt, da hun i december 2008 blev mor til en lille dreng, Mathias. Forude ventede 9 måneders barselsorlov, men lykken fik en brat ende, da hun i februar 2009 mødte op for at hente sin lønseddel. Den blev nemlig fulgt op af en mundtlig besked om, at hun ville blive fyret tre måneder inde i barselsorloven. Butikken var solgt til den hidtidige 1. mand, og antallet af medarbejdere skulle i den forbindelse reduceres. Anette: Det var som at få en spand koldt vand i hovedet! HK hjælper For at få styr på sine rettigheder henvendte hun sig i HK/Sjælland. Her konstaterede man hurtigt, at opsigelsen var mangelfuld. Den tidligere arbejdsgiver troede øjensynligt, at han kunne afskedige Anette stort set med dags varsel, fordi butikken skiftede ejer. Med HK s mellemkomst kom han dog på andre tanker, så i første omgang blev Anette opsagt med tre måneders varsel. Ulovligt Med Anettes accept rejste HK desuden et krav om kompensation for overtrædelse af Ligebehandlingsloven, men her stod arbejdsgiveren af. Da der ikke var mulighed for et forlig, hev HK arbejdsgiveren i retten, hvor dommeren gav HK og Anette medhold i, at Ligebehandlingsloven var overtrådt. Det takserede retten til en godtgørelse på 9 måneders løn. En afgørelse som Anette er tilfreds med. HK s fortjeneste Gennem hele sagsforløbet på næsten to år har Anette følt sig tryg ved HK s behandling af sagen. Jeg er blevet grundigt og hyppigt orienteret. Det har været betryggende, siger Anette efter domsafsigelsen. Uden HK var sagen ikke blevet rejst. Jeg var nok klar over, at jeg ikke kunne fyres under barselsorlov, men hvad jeg så skulle have gjort, ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde henvendt mig til en advokat, så det er HK s fortjeneste, at jeg har fået en godtgørelse, erkender hun. Anette: Det er HK s fortjeneste, at jeg har fået erstatning. Foto: Frank H. Jørgensen. Erstattes af billigere arbejdskraft Anette har selvfølgelig gjort sig sine overvejelser om, hvorfor hun skulle fyres. Hun var ikke på kant med sin kommende arbejdsgiver, 1. manden der skulle overtage butikken. Der havde heller ikke været klager over hendes indsats. Jeg tror, det handler om, at jeg skulle erstattes af en billigere arbejdskraft. Der er jo ansat en elev i mit job sidenhen. Han troede måske, at han kunne undgå at betale mig løn under de resterende 6 måneder af min barsel, fordi butikken skiftede ejer. hk bladet sjælland Januar

4 HK/Sjælland HK og overenskomsten Arbejdsgiver til medarbejder med epilepsi du skræmmer kunderne og så blev hun bortvist! Medarbejderne i biltema i næstved bør tjekke deres lønsedler og kontrollere, om de har fået udbetalt penge til deres fritvalgskonto det gælder også tidligere ansatte Onsdag den 12. maj dagen før Kr. Himmelfartsdag blev Maria Ovesen bedt om at forlade sin arbejdsplads, Biltema i Næstved, hvor hun havde været siden sommeren Hun skræmte kunderne, påstod arbejdsgiveren, som påstod, at der var kunder, som havde klaget over Maria. Derfor afskedigede han hende og bad hende om at blive væk, fordi han ikke ville risikere flere kundeklager. Samtidig stoppede han udbetalingen af løn! Maria lider af en mild grad af epilepsi. Med ujævne mellemrum får hun et anfald, der medfører, at hun ufrivilligt skærer grimasser, og det skulle angiveligt være årsagen til, at arbejdsgiveren ikke havde brug for hende mere. Endog lige efter at der var gennemført en fyringsrunde, som ikke omfattede Maria. hk Vandt Maria svarede lynhurtigt igen ved at henvende sig til HK, hvor faglig medarbejder, Lotte Høgh, tog hånd om sagen. Hun og Maria kendte hinanden fra jævnlige kontakter i de tre år, Maria var ansat i Biltema. Det begyndte faktisk få måneder efter ansættelsen i Efter tre måneders prøvetid skulle Maria stige kr. om måneden i løn. Fint nok, men pengene udeblev trods gentagne rykkere, så Maria fik hjælp i HK til at formulere sit krav. Pengene kom men med flere måneders forsinkelse, og sådan var det hver gang, lønnen skulle stige i henhold til overenskomsten. fritvalgsordningen Med virkning fra 1. maj 2007 blev det på en lang række overenskomstområder aftalt, at der skal etableres fritvalgskonto for medarbejderne. På denne konto skal der indbetales pr. 1. maj ,5 %, pr. 1. maj ,75 % og pr. 1. maj % af lønnen. Medarbejderen vælger selv, om pengene skal udbetales som ekstra løn (mange virksomheder udbetaler det én eller to faste måneder hvert år efter aftale), få beløbet ind på pensionsordningen, eller afholde fritimer for dem. Er du i tvivl, om du har fået penge på din fritvalgskonto, så kontakt HK/Sjælland. Så jo. Maria og Lotte kendte hinanden godt, og derfor mødte de også sammen op til et forligsmøde med arbejdsgiveren og en repræsentant for dennes organisation. Her lykkedes det trods hård verbal modstand fra arbejdsgiveren at få ham til at acceptere, at der ikke var nogen gyldig grund til at bortvise Maria. Han kunne ikke dokumentere, at der var klaget over Maria. Det lykkedes også med hjælp fra arbejdsgiverens organisation at overbevise ham om, at han skulle overholde overenskomsten. Det betød, at Maria blev opsagt med overenskomstmæssig varsel, så hun fik løn til udgangen af september plus feriepenge. fritvalgskonto Maria: Ved gennemgangen af min sag, opdagede Lotte, at der ikke var indbetalt penge på min fritvalgskonto. Jeg vidste ikke, at der ved overenskomsterne for tre år siden var kommet en aftale om en fritvalgskonto, men den betød, at jeg havde yderligere godt kr.til gode for de tre år. Det rejste vi selvfølgelig krav om at få, og selv om arbejdsgiveren også på det punkt slog sig i tøjret, så kom pengene til udbetaling i december. Det er udelukkende HK s fortjeneste, at jeg fik de penge. Maria tror, at ingen andre i Biltema Næstved har fået udbetalt fritvalgskontoen. Det skal man faktisk have hvert år. Mener man, at man har penge til gode, kan det derfor være en god idé at kontakte HK/ Sjælland. Når det handlede om penge, var arbejdsgiverens svar altid, at det havde han ikke forstand på. Det var hans kone, der stod for lønudbetalingen. Når man så kontaktede hende, sagde hun, at hun aldrig læste overenskomster, så hvad der stod i dem, kom ikke hende ved, fortæller Maria om de noget besynderlige personaleforhold. biltemas syn på arbejdsvilkår og etik Biltema-butikkerne er såkaldte franchise-butikker, hvor ejerne af butikkerne lejer retten til at drive en Biltemabutik og sælge Biltemas varer. På Biltemas hjemmeside, der omfatter samtlige Biltemabutikker i Danmark, kan man bl.a. læse om Biltemas syn på arbejdsvilkår og etik: For os hos Biltema er det af stor betydning, at hele vores virksomhed følger love og regler, og at vores leverandører lever op til grundlæggende sociale rettigheder og arbejdsvilkår i de lande, hvor de producerer. Derfor stiller vi følgende krav: Alle leverandører og producenter skal leve op til de sociale rettigheder, der findes i de respektive lande. Nationale arbejdsvilkår, som f.eks. mindsteløn, højeste arbejdstid og sikkerhedsstandarder, skal helt og holdent efterleves. Børnearbejde må under ingen omstændigheder forekomme, og gældende minimumsalder for arbejdstagere skal helt og holdent efterleves. Gaver eller ydelser må ikke modtages fra leverandører eller samarbejdspartnere. Alle leverandører skal informeres om vores krav og skal skriftligt bekræfte at efterleve disse. Der står imidlertid ikke noget om de krav, Biltema stiller til sine forhandlere om arbejdsvilkår og etik! 4 hk bladet sjælland Januar 2011

5 HK og hovedaftalen HK/Sjælland Købmanden havde ikke en supergod dag Indehaveren af Superbest i Holbæk og hans butikschef havde ikke en supergod dag den dag i august 2009, hvor de hængte et opslag op i butikken, hvori de opsagde en række frynsegoder for medarbejderne og aflyste den årlige firmafest, fordi nogle medarbejdere havde henvendt sig i HK... I ved selv hvem, der har startet denne lavine, skrev de to i opslaget. HOVEDAFTALENS PARAGRAF 1, som købmanden forbrød sig mod lyder således Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster, eventuelt under hovedorganisationernes medvirken, forpligter hovedorganisationerne og deres medlemmer sig til hverken direkte eller indirekte at lægge hindringer i vejen for, at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig inden for hovedorganisationernes organisatoriske rammer. Som organisationsfjendtlig handling anses derfor forhold, hvorefter en af nærværende hovedaftale bundet part foretager handlinger rettet mod en anden part begrundet i organisationstilhørsforholdet og således ikke ud fra faglige motiver. Med mindre man er meget ordblind, kan opslaget ikke opfattes på anden måde, end at det var medarbejderes henvendelse til HK, der havde udløst opsigelsen af frynsegoderne. Det er et klart brud på hovedaftalens paragraf 1. Der er tale om en såkaldt organisationsfjendtlig handling, hvorfor vi bad om et møde mellem organisationerne og rejste krav om erstatning, fortæller faglig medarbejder, Berit Carlsen, HK/Handel Sjælland. Sagen var på vej i Arbejdsretten, men dagen før domsforhandlingen i december 2010 blev der indgået et forlig, hvor arbejdsgiveren accepterede at betale en bod på kr. til HK. slut med billigt morgenbrød Sagen begyndte i sommeren 2009, hvor købmanden meddelte sine medarbejdere, at de ikke som hidtil kunne købe morgenbrød og wienerbrød til 1 kr. stykket. Han havde overtaget butikken 1. november 2008 og overtog samtidig de kutymer og aftaler, som den tidligere ejer, Strandberg, havde med medarbejderne, men denne specifikke aftale om morgenbrød blev nu opsagt. I HK mener vi, at den slags aftaler skal opsiges med tre måneders varsel, og det meddelte vi købmanden. Han svarede med en forklaring om, at butikkens eget bageri var nedlagt, og at indkøbsprisen for brødet nu langt oversteg den pris, som medarbejderne kunne købe det til, og han fastholdt derfor, at det var slut med billigt genbrød. mor- Det brev svarede vi ikke på. Vi stod netop foran forhandlinger med Dansk Erhverv Arbejdsgiver om kutymer på arbejdspladsen. Vi ville afvente resultatet af disse forhandlinger, men inden vi kom så langt, kom opslaget, fortæller Berit Carlsen. opslaget Efter en indledende bemærkning om prisforhøjelserne på morgenbrød, skriver købmanden om opsigelsen af aftalen: Det er så nogle fra firmaet, som har været så utilfredse, at de har kontaktet HK. Da HK også syntes, det nærmest er bedrageri/tyveri og nu vil sagsøge os, er jeg nødsaget til at gøre følgende fremover: 10 % personalerabat ophører fra Sodavand til 1 kr. ophører fra Bagerbrød sælges til alm. udsalgspris fra Frokostordningen er til alm. udsalgspris fra Ingen firmafester/julefrokoster og andre festlige tiltag den kommende tid. Det, de få ansatte nu har ødelagt over for alle de andre, gør desværre, at jeg er nødsaget til at få pengene ind på anden vis. Dermed stopper de frynsegoder, I tidligere har haft. Vores sikkerhedsrepræsentant Inga og tillidsmand Torben kan give jer videre info vedrørende spørgsmål. De ved også hvem, som har startet denne lavine, skriver købmanden og hans butikschef. Hverken sikkerhedsrepræsentant eller tillidsmand var orienteret om opslaget på forhånd. Tillidsmanden var end ikke på arbejde den dag. på Vild flugt Tonen fik dog en helt anden lyd efter mødet mellem organisationerne. Opsigelserne blev godt nok ikke trukket tilbage, men i et nyt opslag var købmanden på vild flugt fra sine tidligere formuleringer, formentlig vel vidende at han havde brændt nallerne med sit udfald mod HK. Nu var det udelukkende økonomiske årsager, der var årsag til, at aftalerne blev opsagt. Men skrevet var skrevet, så sagen rullede videre og endte altså med et forlig, hvor købmanden betalte kr. til HK. Men opsigelserne står ved magt. Det er slut med frynsegoder i Superbest i Holbæk, hvor der ellers under den tidligere ejer var kutyme for at give medarbejderne lidt ekstra goder. Brevet der kostede købmanden kr. hk bladet sjælland Januar

6 HK/Sjælland HK og arbejdsmiljø Iskold fornøjelse at sælge nytåret ind Handelssektoren på en råkold mission mellem jul og nytår Krudt og raketter vælter i spandevis ud over det ganske landskab og illuminerer det på smukkeste vis, når året rinder ud. Men inden vi når så langt, skal det sælges, og det sker oftest i til lejligheden indrettede containere, skure og telte på god afstand af de ordinære butikker af hensyn til sikkerhedsbestemmelserne i fyrværkeriloven. Og det sker som regel over ganske få dage mellem jul og nytår, hvor der virkelig er pres på salgsassistenterne. Handelssektoren i HK/ Sjælland besluttede derfor at studere disse salgsforhold og arbejdsbetingelser lidt nærmere i flere af regionens større byer, da julen 2010 var overstået, og nytåret nærmede sig. Håndvask uden vand Rundturen blev en fin lille demonstration af, at der er arbejdsgivere, som tænker på 6 hk bladet sjælland Januar 2011 man egentlig må arbejde i sådan en kulde. Han ville gerne tjene lidt ekstra, men 10 timer i kuldegrader som mellem jul og nytår, mente han, var lige i overkanten! Han fik sig en god snak at lune sig på med HK s medarbejder. Mange kolde timer Der var koldt og åbent ude midt på marken, hvor denne butik var placeret! deres medarbejdere, som skal tilbringe mange timer i kulde og blæst, men der er desværre også nogle, som viser, at deres forståelse for medarbejdernes arbejdsmiljø ikke er helt i top, for nu at skrive det mildt. Blandt andet et udsalgssted, hvor medarbejderne havde en varm skurvogn med kemisk toilet og en håndvask uden vand! Varmt tøj havde de heller ikke fået udleveret. De kunne så glæde sig over, at der var kaffe på kanden. Frøs så tænderne klaprede Et andet udsalg var indrettet i et festtelt tæt på butikken. Godt nok med fast gulv, men kun en af medarbejderne havde fået en varm kedeldragt; en anden havde sin egen med, mens to andre var uden, så de frøs virkelig meget. De havde dog varm kaffe, men det forhindrede ikke de frøs, så tænderne klaprede. En af dem ville vide, hvor mange timer Generelt var der de fleste steder muligheder for at krybe lidt i læ og få lidt varme, ligesom toiletforholdene også var i orden, men der er altså undtagelser, desværre, hvor der hverken var vand, varme eller toilet. Det er rigtig fint med lune skurvogne, men med det pres, der er på salget, skal medarbejderne opholde sig rigtig mange timer uden for i kulden, når vagterne er på 10 timer, som de er i visse butikker. Det ville være rart, om arbejdsgiverne også stillede noget varmt arbejdstøj til rådighed. Det har de faktisk pligt til, siger Lotte Høgh, faglig konsulent i HK/Handel Sjælland. 3 unge fyrværkerisælgere.

7 HK og arbejdsskader HK/Sjælland Et lille fejltrin med katastrofale følger Brug HK og husk at få kopi af alle papirer, siger HK er efter langvarig sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen Et øjebliks uopmærksomhed. Et lille fejltrin og et fald. Vi oplever det alle jævnligt, og i langt de fleste tilfælde går det godt. Vi rejser os. Går videre og ser os måske over skulderen for at se, om det er blevet bemærket, at vi har kvajet os. I enkelte tilfælde går det dog helt galt. Jeg snublede og kom alvorligt til skade. Dog ikke mere alvorligt, end at jeg og lægen på skadestuen troede, at jeg hurtigt ville være i fuldt vigør igen. Det kom jeg ikke. Der indtrådte komplikationer, og jeg er varigt invalideret, fortæller en HK er, som ønsker at være anonym. Tid, sted og skadens art spiller nemlig ingen nogen rolle for de erfaringer, hun vil videregive. Hendes uheld blev registreret som en arbejdsskade og anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Der gik mere end to år, før sagen var behandlet, og hun fik sin ménerstatning. Få altid kopier Det er afgørende, at man i sådan en sag hele tiden sørger for at få kopier af undersøgelsesresultater og lægejournaler. Bed om dem inden du forlader sygehuset eller speciallægeklinikken. Hold styr på dine papirer. Du kan være overbevist om, at Arbejdsskadesstyrelsen vil se dem. Valg af speciallæge På et tidspunkt i forløbet ønskede styrelsen endnu en speciallægeerklæring, og i sit brev til hende bliver en halv snes forskellige speciallæger nævnt. Den læge, der har behandlet og opereret mig flere gange, er ikke nævnt i brevet. Jeg kontakter styrelsen og spørger hvorfor? Det er der ingen forklaring på, men jeg er da velkommen til at bruge ham. Ja, faktisk finder sagsbehandleren i styrelsen det naturligt, at det bliver ham, da han jo er den med størst kendskab til skaden! Altså: Man behøver ikke absolut bruge en af de læger, som styrelsen nævner i brevet, men mon ikke mange tror netop det og derfor bruger en speciallæge uden forudgående kendskab til sagen. Det vil alt andet lige føre til en dårligere og mindre grundig beskrivelse, tror jeg. Vær tålmodig Og så skal man ruste sig med tålmodighed. Det er svært, fordi man er jo også psykisk påvirket, og ønsker sagen afsluttet. Det kan man undervejs ikke få nogen fornemmelse af. Kontakter man Arbejdsskadestyrelsen og spørger, får man et svar, som vinden blæser. De kan og vil ikke sætte en omtrentlig dato på. HK s fortjeneste Da afgørelsen endelig kom, kontaktede hun HK for at høre, om det var en rimelig udgang på sagen om mén-erstatningen var i orden. Da Sys Holstein, faglig medarbejder i HK, i den forbindelse hørte, at hun (skadelidte) ved siden af sit ordinære job havde et deltidsjob, som hun ikke længere kunne passe grundet arbejdsskaden, vurderede Sys Holstein, at det kunne komme på tale med en erstatning for tab af erhvervsevne. Det var et aspekt, jeg overhovedet ikke havde tænkt over. Jeg passede jo stadig mit ordinære job omend med besvær, men jeg havde været nødt til at opgive mit deltidsjob, fordi jeg på grund af skaden ikke kunne klare det, husker hun. Efter yderligere et års sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen, kom afgørelsen i december sidste år tre år efter uheldet, hvor hun fik erstatning for tab af erhvervsevne. Sys Holstein havde altså ret, men jeg skænkede det faktisk ikke en tanke, at jeg kunne få erstatning, så det er alene HK s fortjeneste, at jeg fik det, erkender hun. Kontakt HK På baggrund af sine smertelige erfaringer råder hun andre, der skulle være så uheldige at komme i samme situation, straks at kontakte HK og få råd og vejledning. Det er en papirjungle uden lige, og som almindelig HK er er det stort set umuligt at overskue en sådan sag. Bare det at læse brevene fra Arbejdsskadestyrelsen eller speciallæger kan være en stor udfordring, som måske får nogle til at give op på forhånd og ikke få den erstatning, de har ret til, frygter hun. Bilka kampagne HK/Sjælland besøgte over tre uger i november og december de ansatte i Bilka Faglig konsulent Liselotte Petersen fra HK (th.) var den glade giver af et rejsegavekort til den heldige vinder i Hundige, Anders Nielsen. varehusene på Sjælland. Ved alle besøgene fik afdelingens repræsentanter rigtig god support fra tillidsrepræsentanterne og fik hilst på mange af afdelingens medlemmer. Besøget medførte tillige, at flere blev interesserede i at melde sig ind i HK, da de hørte om de fordele, medlemskabet har. hk bladet sjælland Januar

8 Opslagstavlen HK/Sjælland HK/Sjælland PRIVAT, HANDEL og STAT Hvad har danskerne egentlig gang i? ARBEJDSMILJØORGANISATION Foredrag af Christine Feldthaus Hvad enten du har været sikkerhedsrepræsentant i en årrække, eller du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller for den sags skyld overvejer at stille op som arbejdsmiljørepræsentant så har HK/sjælland et tilbud til dig, som du ikke bør sige nej til. Torsdag, den kl Roskilde Slagteriskole, Restauration Octavia, Maglegårdsvej i Roskilde Christine Feldthaus har mere end 20 års erfaring fra kommunikations- og reklamebranchen. Hun har derigennem fået et stort indblik i, hvad der interesserer danskerne og i vores livsstil. Christine Feldthaus er kendt fra DR1 programmet Kender Du Typen, hvor hun som livsstilsekspert gætter kendte danskere ud fra f.eks. deres favoritduft, deres bilmærke eller deres forhold til burhønse-æg. en humoristisk tour de force igennem danskernes aktuelle livsform og livsstil. et portræt af moderne livsførelse og et par øjenåbnere, der måske giver anledning til eftertanke og/ eller selvrefleksion. NYE REGLER NYE UDFORDRINGER Onsdag den 16. marts 2011 kl Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted holder HK/sjælland et kursus for erfarne sikkerhedsrepræsentanter, nyvalgte og kommende arbejdsmiljørepræsentanter om de nye regler for Arbejdsmiljøorganisationen, der trådte i kraft den Tilmelding på mithk senest den , kursus nr Deltagelsen sker i den rækkefølge, som tilmeldinger indløber på mithk. Der ydes tabt arbejdsfortjeneste for deltagelsen samt transportgodtgørelse. Du kan tilmelde dig på Under mithk skal du taste dit cpr.nr. og pinkode. Gå til Arbejdsmiljø og tilmeld dig kurset. Tilmelding på mithk senest den Deltagelsen sker i den rækkefølge, som tilmeldingerne indløber på mithk. Der er plads til 150 deltagere. Nye regler for TV-overvågning medarbejderne skal inddrages; der skal være tvfri zoner, og optagelser skal slettes efter 30 dage HK Handel, HK privat og Dansk erhverv er blevet enige om at forny reglerne for tv-overvågning i butikkerne. Aftalen indebærer, at medarbejderne fremover bliver inddraget, når der skal opsættes tv-overvågning, og der er helt faste regler for, hvornår en arbejdsgiver kan sætte overvågning op på kontoret og lageret. tv-overvågning må kun sættes op, hvis der er et driftsmæssigt og sagligt formål. Der må ikke anvendes skjult tv-overvågning. tvovervågning må ikke anvendes til at overvåge og kontrollere medarbejdernes effektivitet, og optagelserne må ikke senere anvendes til et formål, som er uforeneligt med det formål, som medarbejderne er oplyst op. tv-overvågning kun må indføres, hvis der er tungtvejende grunde, og problemet ikke kan løses ved en mindre indgribende foranstaltning. optagelserne kan ikke bruges til at kontrollere, om medarbejderne bestiller noget eller ved lønsamtaler og afskedigelser. Aftalen sikrer, at der også skal være steder uden overvågning. optagelser skal slettes senest 30 dage efter optagelsen. Hvis en arbejdsgiver vil opbevare optagelser længere, skal det være som bevismiddel i en konkret sag, og den ansatte skal underrettes og have mulighed for at få udleveret en kopi af optagelsen. 8 hk bladet sjælland Januar 2011 Indkaldelse til valgmøde 0 i HK/sjællands mandag 7. februar 2011 kl. 20.0, er der møde else slag 65, j mødelokale Valbyve etmøde i landsom valg af delegerede til deleger arked erm foreningen: Dansk sup es april 2011 Det ordinære delegeretmøde hold på comwell Hotel i Kolding. ødet foretages Tilmelding til valgm st den på sene r rua tirsdag 1. feb In d ka ld el s e t il va lgm ød e tirsdag den 8. februar 2011 kl i hk /Sjællands mødelokale Valby vej 65 i Sla gelse, er der møde vedrørende valg af delegere de til delegeretmøde i landsforeningerne: Coop Butik SBL Coop Mellemleder det ordinære delegeretmød e afholdes den april 2011 på Comwell Hotel i K olding. tilmelding til valgmødet for etages på senest tirsdag den 1. februa r 2011.

9 Overført anciennitet til HK+ Lønforsikring Opslagstavlen HK/Sjælland Man har hidtil kun kunnet overføre anciennitet til hk+ lønforsikring i forbindelse med, at man meldte sig ind i hk og man skulle kunne dokumentere sin betaling til gammelt selskab op til det tidspunkt, hvor man indtræder i hk+ lønforsikring. Vi har haft et tilfælde, hvor et medlem havde tegnet en lønforsikring i et andet forsikringsselskab. Selskabet har nu valgt ikke at fortsætte med lønforsikringer, hvorfor de har opsagt deres lønforsikringskunder. hk-medlemmer, der har været udsat for disse opsigelser, kan overføre deres anciennitet til hk+ lønforsikring. hk+ lønforsikring skal tegnes i umiddelbar forlængelse af opsigelsen fra et andet selskab. der er en enkelt ting, der tages forbehold for og det er, hvis medlemmet har kendskab til en kommende ledighed på tegningstidspunktet så vil forsikringen ikke dække denne ledighed. 4 4 mio. kr. til medlemmerne Sjælland var de faglige og juridiske medarbejdere i hk/ kr. erne i arbejdstøjet i 2010 og skaf fede medlemm forskellige som det store beløb er sammensat af mange et afskedigelser, fx erstatninger i forbindelse med uberettig etalinger og for lidt efterbetaling af feriepenge, pensionsindb es Garantifond udbetalt løn, udbetaling fra lønmodtagern e som for en peng alt i alt. i forbindelse med konkurser m.m til udbetaling, met kom var meget stor dels vedkommende næppe n. sage hvis ikke hk havde taget sig af mio. kr. i 2009 og til sammenligning inddrev afdelingen mio. kr. i Pensionsdage Der er aftalt følgende pfa-pen af 2011: i Slagelse. Onsdag 2. februar kl Nykøbing F. Onsdag 2. marts kl i kilde. Onsdag 6. april kl i Ros se. gel Sla i j Onsdag 4. ma F. g 1. juni kl i Nykøbing sda On jaelland se nærmere på ww w.hk.dk/s Seniorklubberne seniorformænd Vestlolland Annelise Frandsson midtlolland Christine Vedel Tlf.: nyk øbing f. Ane Lise Hansen Tlf.: , mobil: marts kl : Den årlig e temadag De Skæve Eksistenser. holbæk Netværks-kursus Kurset salgsfitness er en videreudvikling af den eksisterende tr-grunduddannelse, og det er målrettet tillidsvalgte i privat og Handel. Det er et Fiu-kursus med lønkompensation og transportgodtgørelse, og det er gratis. Det, du lærer på kurset, kan du bruge både i din agitation på arbejdspladsen over for potentielle HK-medlemmer og i dit daglige arbejde i virksomheden. Du får således både et fagligt og et personligt udbytte af kurset. Du kan læse mere om det på og Tid: Mandag den 4. april Sted: HK i Slagelse, Valbyvej 65 fra kl underviser er lars Hammershøj, som også underviste på tr som menneske. Kurset er inkluderet undervisning og kursusmaterialer samt forplejning. Tilmelding via mithk eller til HK/Sjælland, senest den 18. marts 2011, telefon , Udviklingskonsulent Benedicte Drejer. sionsdage i 1. halvår Lilian Faber Tlf.: , mobil: marts kl : GENERA LFORSAMLING Mødested: Holsted Sognegård, Holsted Allé 1, Næstved. Tilmelding: eller tlf slagelse Keld Runge Poulsen Tlf.: helst kl. 8-9 køge Johannes Renleff-Madsen Tlf.: roskilde Anna Rasmussen Tlf.: , mobil: Mandag den 14. februar 2011 kl. Vordingborg 12.00: Madpakkemøde og indlæg af Mogens Hansen MF Mette Gjerskov om miljø/klima m.m Tlf.: Mandag den 7. marts kl : Tirsdag 8. februar kl i Hollæn- Madpakkemøde og foredrag af Simon Steenholm om liv og arbejdsglæde, derhaven: Geert A. Nielsen fort ælle r trivsel og positive tanker. om Kalvehavebanen. Tirsdag den 29. marts kl : Tirsdag 8. marts kl i HollænGeneralforsamling. derhaven: Sang og musik om John Dagsorden ifølge lovene. Mogensen. Et arrangement i samarbejde med kalundborg FOA s seniorklub. Lilian Marie Kristensen Tlf.: næstved Peder Sass Tlf.: Er der klubber, som har hjemmesider bringer vi gerne en henvisning til 2. februar kl : Mit kæreste eje disse, ligesom vi gerne bringer omt ved Stef fen Dinesen. ale 16. februar kl : 40 år ved Hof fet af arrangementer. På findes ved Anker Andersen. desuden aktivitet sprogrammer for 2. marts kl : Musikalsk rundnogle af seniorklubberne. rejse ved Rene Schmidt. hk bladet sjælland Januar

10 HK/Sjælland Generalforsamlinger i HK/Sjælland Generalforsamling HK/Handel Generalforsamling HK/Stat Generalforsamling HK/Kommunal Generalforsamling HK/Privat Mandag 21. marts 2011 kl i HK/Sjælland Valbyvej Slagelse Tirsdag 22. marts 2011 kl HK/Sjælland Guldborgsundcentret Nykøbing F. Onsdag 23. marts 2011 kl Zealand Business College Ahorn Allé Ringsted. Torsdag 24. marts 2011 kl Zealand Business College Ahorn Alle Ringsted Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: 6.1 Valg af afdelingssektorformand for 2 år. 6.2 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6.3 Valg af 4 bestyrelsessuppleanter 7. Valg til afdelingens repræsentantskab. 7.1 Valg af 24 repræsentanter 7.2 Valg af 4 suppleanter 8. Eventuelt. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Der er spisning mellem kl og kl , hvorefter generalforsamlingen påbegyndes. NB!! Tilmelding til spisning skal ske: SENEST den 14. marts 2011, på mail mærket: HK/HANDEL MED oplysning om CPR.NR. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: 6.1 Valg af afdelingssektornæstformand for 2 år. 6.2 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6.3 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 6.4 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 7. Valg til afdelingens repræsentantskab. 7.1 Valg af 9 repræsentanter 7.2 Valg af 4 suppleanter 8. Eventuelt. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Der er spisning mellem kl og kl , hvorefter generalforsamlingen påbegyndes. NB! Tilmelding til spisning skal ske: SENEST den 14. marts 2011, på mail mærket: HK/STAT MED oplysning om CPR.NR. Ønsker du fællestransport fra henholdsvis afdelingskontorerne i Slagelse og Roskilde, bedes du meddele dette ved tilmeldingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: 6.1 Valg af afdelingssektorformand for 2 år. 6.2 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6.3 Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 6.4 Valg af 1 suppleant til forbundssektorbestyrelsen 7. Valg til afdelingens repræsentantskab. 7.1 Valg af 27 repræsentanter 7.2 Valg af 4 suppleanter 8. HK/KOMMUNALs 8. ordinære sektorkongres i dagene på Comwell i Kolding 8.1 Indkomne kongresforslag 8.2 Almindelige forslag 9. Eventuelt. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Der er spisning mellem kl og kl , hvorefter generalforsamlingen påbegyndes. NB!! Tilmelding til spisning skal ske: SENEST den 14. marts 2011, på mail mærket: HK/KOMMUNAL med oplysning om CPR.NR. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: 6.1 Valg af afdelingssektornæstformand for 2 år. 6.2 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6.3 Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år 6.4 Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 6.5 Valg af 2 suppleanter til hk/privat s forbundssektorbestyrelse (jfr. Sektorlovene 9, stk.3) 7. Valg til afdelingens repræsentantskab. 7.1 Valg af 38 repræsentanter 7.2 Valg af 4 suppleanter 8. HK/PRIVATs 2. ordinære sektorkongres i dagene på Comwell i Kolding. 8.1 Valg af kongresdelegerede 8.2 Indkomne kongresforslag 8.3 Almindelige forslag 8.4 Præsentation af formandskandidaterne til sektorbestyrelsen 9. Eventuelt Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Der er spisning mellem kl og kl , hvorefter generalforsamlingen påbegyndes. NB!! Tilmelding til spisning skal ske: SENEST den 14. marts 2011, på mail mærket: HK/PRIVAT MED oplysning af CPR.NR. Ønsker du fællestransport fra henholdsvis afdelingskontorerne i Slagelse, Roskilde og Nykøbing F., bedes du meddele dette ved tilmeldingen. 10 hk bladet sjælland Januar 2011

11 Skriftlig beretning fra HK/Stat HK/Sjælland Lyset blev tændt over statsansatte HK ere i 2010 Uden HK ere vil de statslige arbejdspladser gå i stå Med kampagnen Faget i fokus tændte HK/Stat i 2010 lyset over de statsansatte HK ere for at skabe opmærksomhed om HK ernes værdi for de statslige arbejdspladser. Uden HK erne vil sagsbehandlingen på de statslige arbejdspladser gå i stå. Det ved vi statsansatte HK ere, men den brede offentlighed og med mellemrum også arbejdsgiverne er ikke opmærksomme på det forhold. Vi har heller ikke selv været specielt dygtige til at gøre opmærksomme på det. Vi har været de flinke piger i klassen. Passet vore ting og så ellers holdt os pænt i baggrunden, mener Estrid Husen, sektorformand for HK/Stat Sjælland. Den holdning når man imidlertid ikke langt med på nutidens arbejdsmarked hvis man da ikke har besluttet sig for at dø i stilhed. Det har de statsansatte HK ere absolut ingen intention om, så derfor vil kampagnen fortsætte i 2011 med hyppige arbejdspladsbesøg og uddeling af kampagnemateriale, som skal skabe opmærksomhed om HK ernes værdi på statens arbejdspladser. Det har været en kerneopgave i år. Og bliver det også til næste år, fastslår Estrid Husen i et tilbageblik på året, der gik. Fagfestival Som led i kampagnen for større synlighed blev der i 2010 holdt en Fagfestival og en konference for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter med fokus på trivsel og mobning. Temaet var det gode samarbejde med inspiration til debatten på arbejdspladser og i klubber. Fordi der mobbes jo. Ofte uden vi er opmærksomme på det. Vi tror, det er venskabeligt drilleri, men det er jo ikke givet, at den, det går ud over, har samme opfattelse. Vi skal bygge hinanden op ikke bryde hinanden ned, som Arne Nilsson sagde på et af årets meget velbesøgte arrangementer, minder Estrid sig selv og os andre om. Tillidsrepræsentanter Hvem er det, der skal være med til at skabe synlighed om de statsansatte HK ere? Det er bl.a. tillidsfolkene, så også dem har der i år som noget nyt været ekstra fokus på med intromøder hver tredje måned for nyvalgte. Dels vil vi gerne lykønske med, at de har kollegaernes opbakning og er blevet valgt. Dels vil vi høre om deres forventninger og præsentere vores forventninger og de uddannelsestilbud, vi har til dem. Det er Estrid Husen: Uden HK erne vil de statslige arbejdspladser gå i stå. vigtigt både for dem, kollegaerne og for os, at de trives med tillidsjobbet, forklarer Estrid. Derfor udvikler vi til stadighed nye tilbud som fx TRUS udviklingssamtaler for tillidsrepræsentanter. Vi overvejer desuden at differentiere vores kursustilbud lidt mere end hidtil, da nyvalgte og erfarne tillidsrepræsentanter har behov for forskellige tilbud. Vigtigt Hvorfor er det så vigtigt at gøre de statsansatte HK ere synlige? Fordi vi er med til at skabe værdi både for arbejdspladsen og de mennesker, der nyder godt af den statslige service. Vi hører jo ofte, at der kan spares på administrationen, når de statslige arbejdspladser skal spare, som om administration, IT, samt laboranternes deltagelse i forskning og overvågning ikke har nogen værdi. Det har den, og det vil vi gerne fortælle. Specielt i disse tider hvor sparekniven hænger tungt over det offentlige. Jeg mærker det tydeligt, når jeg er på arbejdspladsbesøg. Trivslen og arbejdsglæden er ved at gå tabt i nervøsitet for at miste sit arbejde. Den sikkerhed, som det en gang var at være statsansat, er forsvundet. Det ved vi godt. Vi ved også, at de teknologiske fremskridt vil medføre tab af arbejdspladser, og skaber vi ikke opmærksomhed om os selv, vil endnu flere arbejdspladser forsvinde, fordi man tror, det er uden omkostninger at spare på administration, IT, forskning og overvågning, understreger Estrid. hk bladet sjælland Januar

12 HK/Sjælland Skriftlig beretning HK/Handel Mega-centre lægger op til butiksdød og faglig kamp HK/Handel har succes med organisator Blækket var knap nok tørt på den liberaliserede lukkelov, før regeringen luftede en idé om at tillade mega-centre i Danmark. Der er tale om butikker fire gange så store som de Bilka varehuse, vi kender i dag. Frank Jørgensen, sektorformand for HK/Handel Sjælland, var ved at få kaffen galt i halsen, da han hørte det. Det er jo helt vildt. Først afskaffer man lukkeloven med de problemer, det har betydet for medarbejderne i butikssektoren med at få en dagligdag til at hænge sammen. Derefter vil man tillade opførslen af mega-centre, som vil centralisere butiksstrukturen i Danmark endnu mere til skade for supermarkederne i de mindre byer og ikke mindst til skade for kunderne, der vil få endnu længere til dagligvarebutikken, påpeger Frank Jørgensen. Det vil føre til butiksdød i hidtil uset omfang, og det vil samtidig lægge op til en faglig kamp, som vi ikke har oplevet i mange år, fordi mega-centre vil gøre Danmark interessant for udenlandske koncerner, som næppe er interesserede i at indgå overenskomster til sikring af medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Skal vi sikre os mod Wal-Mart lignende tilstande, hvor medarbejderne får en løn, de ikke kan leve af, er en faglig kamp uundgåelig. I hvert fald hvis kunderne skal betjenes af faglærte medarbejdere. Der er jo desværre en tendens til, at butiksejerne ikke betragter faglærte som noget værdifuldt. Vi oplever jo, at dagligvarebutikkerne beskæftiger flere og flere unge ufaglærte løsarbejdere, som kun er ansat i kort tid, mens de faguddannede forlader faget, bl.a. fordi lukkeloven nu har så vide grænser og helt bliver afskaffet i Frank Jørgensen tror ikke, at megacentre vil være til gavn for hverken kunder eller butiksstrukturen i Danmark. Risiko for røverier Liberaliseringen af lukkeloven har ikke givet flere arbejdspladser, men servicen er blevet ringere. Da butikkerne generelt holder åbent i flere timer, er der generelt færre medarbejdere i butikkerne, og det øger risikoen for røverier. Jeg er nervøs for, at vi ikke har set toppen af det problem endnu, vurderer sektorformanden. Han opfordrer derfor til, at butiksansatte, der betjener kassen, melder sig til det kursus, som HK tilbyder om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver udsat for røveri. Positive sider Af årets positive oplevelser nævner Frank organisatoren Heidi Colberg, der er ansat på handelsområdet. Hun har mere end opfyldt målsætningen om medlemshvervning. Det viser, at det er en god idé at opsøge butikkerne og skabe opmærksomhed om HK og vores tilbud. Vi får kontakt både til dem, der allerede er med i HK, og til dem, der gerne vil være med men aldrig har fået meldt sig ind. Det har også i flere tilfælde ført til, at der er tegnet overenskomst med nye arbejdsgivere, så medarbejderne er sikret gode løn- og arbejdsvilkår. HK Dagen i september tæller Frank også på den positive side. Det var en god dag, hvor vi fik skabt opmærksomhed om HK og fagbevægelsen generelt, mener han. Der er også ting, som ikke er gået helt efter planen. Blandt dem nævner han TR-Portalen, der har vist sig ganske besværlig at få ajourført og gjort aktuel. Den er ved at være der, så brug den, opfordrer han. USB-stik Blandt årets nyheder er et USB-stik, som samtlige tillidsrepræsentanter har fået. På stikket ligger alle overenskomster plus en del andre nyttige oplysninger for tillidsvalgte, der hermed har et hurtigt og nyttigt værktøj til det faglige arbejde. Så alt i alt blev 2010 et rimelig godt år for handelssektoren i HK/Sjælland, om end Frank gerne havde set, at der var kommet lidt mere gang i hjulene og dermed forbrugslysten til gavn for nye arbejdspladser. Der er desværre stadig for mange uden job også i handelssektoren, konstaterer han. Farvel På generalforsamlingen siger Frank Jørgensen farvel til formandsposten. Han falder for aldersgrænsen. Foreløbig to kandidater har meldt sig som hans afløser, hvorfor der bliver kampvalg om formandsstolen på generalforsamlingen. 12 hk bladet sjælland Januar 2011

13 Skriftlig beretning HK/Handel HK/Sjælland To kandidater til formandsposten i Handel tove bay og ann nordentoft Petersen stiller op Der er mindst to kandidater til formandsposten for HK/Handel Sjælland, men der kan naturligvis kommer flere, idet der kan opstilles kandidater helt frem til selve generalforsamlingen. De to kandidater er to nuværende bestyrelsesmedlemmer, Tove Bay og Ann Nordentoft Petersen. Sidstnævnte er næstformand. Et flertal i bestyrelsen anbefaler Tove Bay. ann nordentoft petersen Bestyrelsens unge medlem. 1. assistent i Lidl i Kalundborg og regionstillidsrepræsentant for HK ere i Lidl på Sjælland, Fyn og øerne. Har etableret uddannelsesudvalget i Lidl Danmark. Har deltaget i HK-kurser om mediehåndtering, regnskab, kommunikation, ledelse og ud- vikling. Har som næstformand fulgt formanden tæt og deltaget i bestyrelsesmøder i afdelingen, LO-sektioner m.m. Stiller op til formandsposten for at gøre gavn for andre og være politisk aktiv for alle i HK/ Sjælland. Ann Nordentoft Petersen beskriver sig selv som engageret og initiativrig med mod på nye udfordringer. tove bay Erfaren tillidsrepræsentant var TR fra 1987 til 2003 i Brugsen og COOP i Asnæs. Har gennemført HK s TR-uddannelse og deltaget i stort set alle HK s ser siden Blev i 2003 valgt til kongresi sektorbestyrelsen. Blev i 2008 opfordret til at påtage sig opgaven som næstformand men takkede nej af arbejdsmæssige årsager. Opstiller til formandsposten, fordi hun vil styrke tillidsrepræsentanterne og medvirke til at fortælle, at H K / H a n d e l er det bedste bestyrelsen for HK Handel/Privat i HK Holbæk og har siden været med valg af fagforening for ansatte i handelssektoren. Har siden 2003 været ansat hos Flügger i Nykøbing S. Skriftlig beretning HK/Kommunal HK/Sjælland Kandidaten i HK/Kommunal Michael Rosenberg, 41, fællestillidsrepræsentant i Lolland Kommune og næstformand i HK/Kommunals bestyrelse, stiller op til formandsposten i den kommunale sektor. Udover sit faglige engagement i HK siden 2004 har Michael en akademiuddannelse i ledelse, hvilket er en god ballast i forhold til forhandlinger med kommunale ledere. Og han lægger vægt på forhandling og dialog, for godt nok spiller vi på hver sin banehalvdel, men det er nødvendigt, at vi også spiller sammen, hvis vi skal videre, som han udtrykker det. Som formand vil han især arbejde med samarbejde, respekt for andres synspunkter og synlighed både internt i forhold til tillidsrepræsentanter og lokalpolitikere og eksternt i forhold til medierne. michael rosenberg er i skrivende stund eneste kandidat til formandsposten i HK/Kommunal. hk bladet sjælland Januar

14 HK/Sjælland Skriftlig beretning HK/Kommunal HK ere fik regning for kommunalreformen 2010 blev året, hvor HK erne for alvor kom til at mærke konsekvensen af kommunalreformen. Politikerne ville høste gevinsten og skære ned på antallet af administrative medarbejdere, selv om der allerede var høstet. De foregående år har vi jo oplevet, at ledige stillinger ikke er genbesat, men alligevel mener politikere i folketing og kommuner, at der kan undværes endnu flere. Vi har protesteret og skrevet til alle borgmestre i Region Sjælland, men vi har skrevet for blinde øjne og talt for døve ører, fortæller sektorformand Allan Pedersen Kudsk, HK/Kommunal Sjælland i et tilbageblik på året, der er gået. Kun to af 17 borgmestre svarede på brevet, hvori HK/Kommunal gjorde opmærksom på, at op mod 80 % af HK ernes arbejdsopgaver er udadrettede og borgerrelaterede. Afskedigelsen af HK erne vil derfor betyde en direkte forringelse af den service, borgerne vil få, påpeger sektorformanden, som på medlemmernes vegne er skuffet over den ringe politiske reaktion. Sammenhold Det stopper imidlertid næppe her. Også i de kommende år vil de kommunalt og regionalt ansatte HK ere blive udsat for besparelser, vurderer han. Blandt andet derfor søsatte vi i 2010 et organisationsprojekt for at få flere til at melde sig ind i HK, Jo flere vi er, des stærkere står vi på arbejdspladsen. Omdrejningspunktet bliver vores tillidsfolk, hvorfor vi i det kommende år indbyder vores tillidsfolk til kurser for at give dem de argumenter og værktøj, der er nyttige at have i en hvervekampagne. Sektoren har i 2010 tillige arbejdet med at udarbejde en handlingsplan, hvor de faglige netværksgrupper fastholdes som en af indgangsvinklerne til at styrke tillidsrepræsentanterne. Vi ved, at tillidsrepræsentanterne er pressede, men det er vigtigt, at de møder hinanden og får diskuteret de faglige problemstillinger igennem, siger sektorformanden med en opfordring til tillidsrepræsentanterne om at møde frem til møder i netværksgrupper og TR-samlinger. Afskedigelsen af HK erne vil betyde en direkte forringelse af den service, borgerne vil få, som på medlemmernes vegne er skuffet over den ringe politiske reaktion. Jeg havde i det mindste forventet et svar og måske også en forklaring på, hvorfor man politisk vælger at nedlægge HK-stillinger. Allan Pedersen Kudsk, sektorformand HK/Kommunal Sjælland Lægesekretærer Han hilser med tilfredshed, at lægesekretærerne har taget initiativ til en regionsopdeling og ser frem til samarbejdet med den nyvalgte regionsbestyrelse. Fordi lægesekretærerne er en gruppe, som virkelig er presset. Nogle af dem så pressede, at de må spise frokost ved telefonen. Udbetaling Danmark Regeringens plan om at centralisere en række opgaver, som i dag udføres af Borgerservice i kommunerne, har også skabt debat og foreløbig ført Allan Pedersen Kudsk forudser et uroligt forår, hvor HK erne i kommuner og regioner bliver mødt af nye sparekrav. til tre velbesøgte medlemsmøder i HK/Sjælland. Flere vil følge, vurderer sektorformanden, som ikke tror, centraliseringen vil stoppe her. Der er godt nok kaos i øjeblikket, og medarbejdere ved ikke, om de skal flytte med, eller bliver fyret, når Udbetaling Danmark etableres i 2012, men når det en gang kommer på plads, så tror jeg, at flere kommunale opgaver lægges over til Udbetaling Danmark. Derfor bliver der behov for mange flere medlemsmøder med mulighed for at debattere mulighederne for dem, der lades i stikken, når opgaver flyttes fra kommuner og til en central organisation, som her i regionen placeres i Vordingborg, forudser Allan Pedersen Kudsk. Han understreger, at både HK/Kommunal og Kommunernes Landsforening protesterede mod centraliseringen, men et flertal i folketinget vedtog at gøre det alligevel. Ny overenskomst Der skal i foråret 2011 forhandles ny overenskomst. Medlemmerne har fremsat 401 forslag flere af dem dog overlappende, mens arbejdsgiverne bl.a. vil angribe MEDsystemet og slanke det. Arbejdsgiverne ønsker også, at en større del af lønsummen skal bruges til Ny Løn og forhandles af den enkelte HK er og uden garanti for, at pengene udmøntes. Det offentlige vender kroner og ører i disse år, og selv tilkæmpede goder er under angreb som fx den betalte kaffepause, som de ønsker afskaffet, fortæller sektorformand Allan Pedersen Kudsk, der i år falder for aldersgrænsen og stopper som sektorformand. 14 hk bladet sjælland Januar 2011

15 Skriftlig beretning HK/Privat HK/Sjælland Tillidsfolk, synlighed og uddannelse Tillidsfolk, synlighed, uddannelse og forårets overenskomstforhandlinger er overskrifterne for de fire emner, som HK/Privat Sjælland har givet stor opmærksomhed i år udover den faglige servicering af medlemmer, der var i knibe. Og for at tage det sidste først, overenskomstforhandlinger, fordi det hamrer en pæl gennem myten om, at medlemmerne ikke interesserer sig for, hvad HK laver. En myte, der er opstået, fordi et faldende antal medlemmer bruger deres stemmeret, når der skal stemmes om nye overenskomster. Stemmeprocenten var markant højere end de seneste år, og medlemmerne i HK/ Privat Sjælland var de flittigste med stemmesedlerne. Det vil jeg gerne sige tak for, siger sektorformand Kurt Jørgensen. Et af hovedkravene ved overenskomstforhandlingerne var at slippe af med 50 % reglen. Det lykkedes ikke, men gennem en kampagne blev der skabt opmærksomhed om kravet, hvilket ifølge Kurt Jørgensen er hovedårsagen til, at medlemmerne brugte deres stemmeret. Vi fik vist, at når vi stiller de rigtige krav og holder fast ved dem, så har vi opbakning fra medlemmerne, siger Kurt Jørgensen blev også året, hvor det endnu en gang blev vist, at det tværfaglige samarbejde solidaritet nytter, da HK fik opbakning til ønsket om at indgå overenskomst med fitnesskæden Fitness World. Et ønske som blev opfyldt, da øvrige LO-forbund bakkede op og varslede konflikt mod kæden. Kurt Jørgensen: Tillidsfolkene er vores vigtigste ressource, og derfor skal servicen af dem være i top. Tillidsfolkenes vilkår Serviceringen af afdelingens tillidsvalgte har haft stor opmærksomhed i 2010 og ført til en politik for tillidsvalgte i HK Privat. Den indebærer bl.a., at der er lagt et mindstemål for servicering af tillidsfolk, og at nyvalgte tillidsfolk får tilbud om en uddannelsesplan. Desuden vil alle tillidsvalgte hvert andet år blive tilbudt en udviklingssamtale en såkaldt TRUS. Som noget nyt har vi tillige indført en samtale med de tillidsvalgte, der stopper, for at sikre at den viden og de erfaringer, der er opnået i funktionsperioden, bliver bevaret i klubben og i afdelinger til gavn for den næste, der påtager sig hvervet på arbejdspladsen, fortæller Kurt Jørgensen. Synlighed På synlighedsfronten er der internt arbejdet med nyhedsbreve efter hvert bestyrelsesmøde samt med virksomhedsbesøg. Dels for at fortælle, hvad bestyrelsen aktuelt arbejder med, og dels for at komme ud på arbejdspladserne og skabe tættere bånd mellem de tillidsvalgte, klubberne, afdelingen og forbundets sektorbestyrelse. Vores forventning er, at vi via denne kontakt kan etablere et netværk, der kan spotte de nyheder og problemer, vi skal udtale os om for at være synlige uden for HK, fortæller Kurt Jørgensen. Den eksterne synlighed arbejder sektoren med gennem en fælles visionsgruppe i afdelingen, hvor man er i gang med at udvikle en politik og en strategi, der sikrer, at HK bliver meget mere synlig i pressen. Uddannelse Næsten 40 % af HKs medlemmer frygter, at deres kvalifikationer ikke slår til på fremtidens arbejdsmarked. Er du medlem kan du få er du ikke må du gå Afdelingen bliver jævnligt kontaktet af mennesker, som ønsker at blive optaget som medlemmer, fordi de er kommet i klemme på arbejdspladsen. Dem siger vi naturligvis velkommen til, men vi understreger, at vi ikke kan hjælpe med problemer, der er opstået, før man bliver medlem. Det har vi nok ikke været så gode til at understrege tidligere, men det vil være at træde på dem, der har været med i mange år og betalt til fællesskabet, at man bare kan vente med at melde sig ind, til man får behov for hjælp, påpeger Kurt Jørgensen. Det er et alarmerende højt tal, som bør tages alvorligt. Det er imidlertid meget svært at finde sammenhæng i regeringens ord om vækst og videnssamfund med de massive besparelser på voksen- og efteruddannelsesområdet, som er med i finansloven, påpeger Kurt Jørgensen. På trods af regeringens sparekniv, som skærer dybt i erhvervsuddannelserne, AMU, VUC og kurser for ledige, arbejder HK/Sjællands repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg og skolebestyrelser for at undgå de værste konsekvenser af sparekniven. I det daglige er det ikke et særligt synligt arbejde, men ikke desto mindre vigtigt. hk bladet sjælland Januar

16 HK/Sjælland Portræt Bornholmeren der blev formand for HK på Sjælland Afdelingsformand Carsten Bloch Nielsen er fyldt 50 år Man skal lytte godt efter for at spore den bornholmske dialekt, men den er der. Afdelingsformand Carsten Bloch Nielsen kan ikke helt skjule sin bornholmske fortid. Det ville også være mærkeligt, om han kunne. Først som 40-årig forlod han Østersøens Perle for at tage hul på en ny tilværelse sammen med alenemor Trine og hendes tre børn i Kalundborg. Et HK-kursus kan føre til meget og i dette tilfælde til et nyt parforhold. Weekendforholdet var uholdbart, så Carsten tog springet både til Kalundborg og til et nyt job og lagde en forholdsvis ubekymret fortid bag sig. Okay, der havde også været dårlige oplevelser, men når regnskabet sku gøres op, var der flere plusser end minusser i bogen. Blandt plusserne det faglige engagement i HK og jobbet som fællestillidsrepræsentant på fuld tid for HK erne i Rønne Kommune, hvor hans kærlighed til tal tidligere blev udfoldet som medarbejder i skatteforvaltningen. Far, gift og skilt Før den kommunale uddannelse var sergenten og bankassistentens søn surfet fra job til job som ufaglært svejser, gulvlægger, truckfører og brolægger i fire år efter realeksamen, da en lille ny ikke helt planlagt verdensborger meldte sin ankomst. Der måtte mere faste rammer til, så vejen gik via handelsskolen til en elevplads i kommunen, men det kunne være gået helt anderledes, idet en bank også var interesseret, men da havde han netop sagt ja til kommunen. Og man løber ikke fra en aftale. Giftermål, hus, og skilsmisse. Og han var knap fyldt 25. Carsten tog springet fra Bornholm til Kalundborg og blev HK/Sjællands første formand. Til Sjælland Tre år senere, i 1989, takkede han ja til en opfordring om at blive tillidsrepræsentant for HK erne på rådhuset. Seks år senere var han fuldtids fællestillidsrepræsentant for alle HK ere i kommunen, og de kunne i januar 2001 vinke farvel til ham, da han stak mod nordvest til familieliv og et job som virksomhedskonsulent i Kalundborg Kommune. Han er overbevist om, at det var hans erfaringer fra tillidsjobbet, der gav ham jobbet i Kalundborg. Året efter var han souschef på det nyetablerede arbejdsmarkedscenter, der var en af spydspidserne for de senere jobcentre. I to omgange var han konstitueret som chef, men da Jobcentret blev etableret i 2007, var han tilbage i jobbet som virksomhedskonsulent. Fra suppleant til formand Det faglige engagement blev vækket til live, da han samme år fik en opfordring til at stille op som suppleant for tillidsrepræsentanten og siden til sektorbestyrelsen for HK/ Kommunal i det daværende HK/Sjælland. Endnu en opfordring fulgte året efter. Denne gang til at stille op som formandskandidat til det nyetablerede HK/Sjælland, som vi kender det i dag. Han kom, så og sejrede og trives i jobbet! Selv om de senere år har været præget af stramninger. Fra 144 medarbejdere til i dag medarbejdere er forsvundet. Halvdelen fordi A-kassen er centraliseret. Den anden halvdel på grund af rationaliseringer og besparelser. HK gi r værdi Det har ikke været problemfrit, men der er ingen grund til at dvæle ved det. Hellere glæde sig over, at det ser ud som om, at tilbagegangen i medlemstallet er stødt på modstand. Medlemmer siver ikke ud i samme takt som tidligere, og det tilskriver han, at det er ved at gå op for folk, at man får noget for pengene i HK. At det i krisetider er for risikabelt at stå udenfor fællesskabet. Og at der skal fællesskab til for at skabe en bedre verden. Medlemmer siver ikke ud i samme takt som tidligere, og det tilskriver han, at det er ved at gå op for folk, at man får noget for pengene i HK. At det i krisetider er for risikabelt at stå udenfor fællesskabet. Og at der skal fællesskab til for at skabe en bedre verden. Ikke som de andre Den 9. januar fyldte Carsten 50 år. Det blev ikke markeret i HK/ Sjælland. Afdelingsbestyrelsen har nemlig besluttet, at HK/Sjælland ikke vil markere politikeres fødselsdage. Det er en privat sag at fylde rundt, og det passer egentlig Carsten meget godt. Jeg er jo ikke en formand som de tidligere. Afdelingen er geografisk meget stor, og på landsplan er vi nu kun syv afdelingsformænd. En stor del af min tid går jo med politiske opgaver i forbundet og hovedbestyrelsen, så lokalt er jeg ikke et kendt ansigt, på samme måde som de tidligere formænd var, bemærker bornholmeren. Og skulle han ikke få nok af HK i sin arbejdstid, er der rig mulighed for at diskutere videre på hjemmefronten, da den Trine, der lokkede Carsten til Sjælland, er identisk med faglig sekretær Trine Hjort Nielsen i Dansk Laborant-Forening under HK. 16 hk bladet sjælland Januar 2011

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes? Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere